ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG CHÍNH SÁCH xã hội

27 149 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 01:07

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CHÍNH SÁCH HỘI ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CHÍNH SÁCH HỘI Biên soạn: Đoàn Nam Hương Phần SỰ HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH HỘI, VỊ TRÍ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU BỘ MÔN KHOA HỌC NÀY Khái niệm sách hội có nguồn gốc địa lý lịch sử tương đối lâu đời từ truyền thống khoa học hội Tây âu kỷ XIX Chính sách hội đời không gian hội đặc thù Công nghiệp hoá tư chủ nghĩa Âu - Mỹ Chính sách hội "cuộc cách mạng thầm lặng" kỷ XIX đầy biến động, công phát triển tiến hội I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH HỘI Có số quan điểm cho sách hội phận tri thức hội học số ngành khoa học hội khác Vì sách hội có nguồn gốc từ cách mạng công nghiệp Tây Âu: Thế kỷ XIX cách mạng công nghiệp đưa đến thay đổi lớn lao hội Từ hỗn độn hội thời trung cổ hình thành nên giới mới, nảy sinh điều lạ chưa thấy lịch sử người Đó sản phẩm mới, tư tường mới, khái niệm mới, văn hóa lối sống mới, cấu trúc hội Tóm lại sản phẩm vật chất, hội tinh thần Cuộc cách mạng công nghiệp Tây âu không mang lại tiến kinh tế hội, gây vấn đề làm chấn động hội Cùng với phát triển sản xuất công nghiệp, hội tây âu hình thành đô thị lớn, khu công nghiệp khổng lồ thu hút lao động từ nông thôn thành thị Những biến động hội với di cư dân lớn vùng lãnh thổ tác động mạnh mẽ tới đời sống cộng đồng dân cư, tập đoàn giai cấp, giai tầng hội: + Thứ nhất: Con người Tây Âu kỷ XIX bị tách khỏi hình thức sống cũ Những dân cư hội đô thị vừa bị tách khỏi quan hệ gia đình để trở thành người kiếm sống riêng lẻ Những quan hệ truyền thống họ hàng, thân thích, ruột thịt, hàng xóm láng giềng bị tan biến dần hình thức kiếm sống họ + Thứ hai: Hình thức lao động họ thay đổi, trước lao động thủ công, nông nghiệp; ngày lao động công nghiệp Trong lao động nông nghiệp thủ công trước người lao động từ đầu đến cuối để tạo sản phẩm Ngày với lao động công nghiệp (quá trình hội hóa cao) người phải làm phần công việc trình tạo sản phẩm Thậm chí họ liên hệ với sản phẩm làm (sản phẩm anh làm lại anh) + Thứ ba: Gia đình hội công nghiệp không giữ chức giáo dục hàng đầu mà nhà trường hay nơi đào tạo ngành nghề lại quan trọng hoạt động kiếm sống tương lai người Sự đào tạo, giáo dục phương diện đa dạng, khía cạnh toàn diện bị hạn chế mà trọng việc đào tạo chuyên sâu, hướng tới chức riêng biệt + Thứ tư: Quá trình diễn biến sống sinh hoạt người dẫn đến thay đổi lớn: việc chăm sóc y tế tốt hơn, tuổi thọ trung bình cao hơn, đồng thời sống người diễn phân chia giai đoạn khác trước Cuộc đời tập trung xoay quanh lao động kiếm sống chuyên nghiệp (bán sức lao rộng để kiếm sống) lao động kiếm sống tuổi trẻ để chuẩn bị cho tuổi già Như đồng thời với quan hệ gia đình bị suy yếu nên người già lâm vào quan hệ khó khăn Họ không ý nghĩa, vai trò hội nữa, gia đình hỗ trợ cho họ Cùng với đời sống tuổi già vô số tượng hội khác thất nghiệp, rủi ro, khốn khó xuất ngày nhiều Điều dẫn đến việc phải thực số chế độ bảo hiểm hội nhằm giúp cho người già, suy yếu, thiệt thòi Nói tóm lại biến đổi xuyên suốt thâm nhập vào hội khiến cho người trở nên tự tin, cảm thấy không an toàn, tâm thiên bi quan, phó mặc cho số phận Ngoài Tây Âu quan hệ hội trước chủ yếu đặc trưng tin cậy lẫn nhau, bổn phận mang tính đạo đức Còn bây giờ, quan hệ điều chỉnh chủ yếu thông qua pháp luật Cùng với yếu tố vấn đề bao trùm hội Tây Âu vấn đề công nhân" (trong tài liệu đương thời người ta hay viết vấn đề hội vấn đề công nhân) tức tồn giai cấp lao động công nghiệp - hai nhân vật chủ yếu tạo nên sức mạnh hội tư - song giai cấp vô sản lại bị đẩy vào hoàn cảnh lao động sinh hoạt khốn đến mức đe dọa tồn hội sinh họ Từ thực tế hội đó, giới trí thức tìm lời giải đáp cho vấn đề Có ba khuynh hướng quan trọng mang tầm vóc lịch sử liên quan đến lĩnh vực mà quan tâm: - Yêu cầu phải hình thành ngành khoa học, giải thích vấn đề hội nảy sinh hội công nghiệp, nhằm bênh vực người, nhằm trả lại niềm tin, lạc quan người hội, ngành khoa học hội học Mục đích làm công cụ để nhận thức cách thực chứng vận động hội đại, từ tìm cách chữa trị bệnh tật hội - Một số người (bắt nguồn từ môn học nhà nước - lĩnh vực phát triển Đức) nêu lên khái niệm sách hội lãnh vực nghiên cứu đặc thù sách Nhà nước nhằm giải "vấn đề hội" thời đại - Khuynh hướng thứ ba (hình thành mạnh Anh Mỹ) vào thực tế cụ thể chủ trương trực tiếp với giới cần lao, tìm hiểu giúp đỡ cá nhân, gia đình, khu xóm, nhằm cải thiện bước hoàn cảnh sống Đó ngành công tác hội Ba khuynh hướng tương đối độc lập song lại có quan hệ khăng khít với nhau, chúng nảy sinh thực tế lịch sử Để giải vấn đề thuộc ba khuynh hướng chắn phải có liên quan mật thiết với Ở phương Đông: Điều kiện kinh tế hội phương Đông có nhiều nét khác hẳn với hội phương Tây, việc hình thành phát triển sách hội khác Trước hết tính cộng đồng công nông thôn, nhờ kết cấu chặt chẽ luật lệ mà dễ dàng huy động lực lượng hội cho việc phục vụ phát triển đất nước, thực thi nghĩa vụ, đạo đức công dân Ảnh hướng tư tưởng Nho giáo, Phật giáo tới việc thực sách hội - hội phương Đông coi trọng lễ giáo quản lý hội Họ thường nhấn mạnh việc lễ trị nhiều pháp trị Tinh thần nhân đạo, trách nhiệm tình yêu thương sở gắn liền với trình phát triển sách hội: Chính sách hội Việt Nam có nét mang truyền thống phương Đông đồng thời có nét đặc thù hội Việt Nam II VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH HỘI Chính sách hội hình thành từ lâu đời phát triển nhiều quốc gia giới Nó có vị trí quan trọng hệ thống tri thức khoa học hoạt động thực tiễn người Trong hệ thống khoa học nói chung, khoa học hội nhân văn nói riêng Đặc biệt khoa học trị, khoa học quản lý, khoa học kinh tế, hội học, trị hội, luật học, dân tộc học, nhân chủng học Trong nghiên cứu sách hội đòi hỏi kiến thức nhiều ngành khoa học phận kiến thức khoa học hội - tác động góp phần hoàn thiện tri thức khoa học khác hội ngày phát triển nhu cầu hoạt động người đa dạng, phong phú, đồng thời nảy sinh nhiều vấn đề hội phức tạp Cho nên việc nghiên cứu sách hội trở nên bách, mục tiêu gần giảm bớt vấn đề phức tạp, hướng tới công hội chừng mực định, mục tiêu xa tiến tới thỏa mãn nhu cầu ngày tăng, cho phát triển toàn diện cá nhân người hội Các nhà khoa học giới dầy công nghiên cứu xây dựng hệ thống lý thuyết sách hội "Social policy lý thuyết vấn đề hội (Social Problems) nhiều trường đại học Mỹ, Anh, Pháp, Thái Lan, Philipin đưa "những vấn đề hội" vào chương trình giảng dạy, đào tạo sau đại học Trong hoạt động thực tiễn rõ ràng sách hội tác động mạnh mẽ vào trình phát triển kinh tế hội Chính sách hội phản ánh thực khách quan, đời sống hội, phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế, trị, hội giai tầng lịch sử góp phần giải có hiệu vấn đề hội nảy sinh Ngược lại sách bảo thủ, không nắm bắt kịp với vấn đề hội diễn ra, không phản ánh thực trạng đời sống nhân dân gây hiệu nghiêm trọng, làm tăng tính phức tạp đời sống hội Quá trình phát triển kinh tế - hội Việt Nam mặt lý luận hoạt động thực tiễn - sách hội vị trí trung tâm Rút học kinh nghiệm từ nước anh em, mục đích cao phục vụ người lao động, phát triển đất nước Ngay từ Đại hội Đảng lần thứ VI khẳng định: "Chính sách hội nhằm phát huy khả người, lấy việc phục vụ người làm mục đích cao nhất" Như vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu sách hội nhiệm vụ vừa vừa cấp bách nhà quản lý, lãnh đạo mà người làm công tác khoa học, nhà hội học, công tác hội Đứng trước vấn đề thời đại nay, thời đại hậu công nghiệp khoa học kỹ thuật, sách hội khoa học thiết thực động lực mạnh mẽ thúc phát triển tiến hội Phần CHÍNH SÁCH HỘI LÀ GÌ? CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH HỘI I CHÍNH SÁCH HỘI LÀ GI? Chính sách hội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ tiến trình lịch sử hội giai đoạn, môi trường hội yếu tố dân số, văn hóa, chuẩn mực… thực tiễn sách hội khác từ nước qua nước khác, từ vùng qua vùng khác Điều có nghĩa không nên tìm kiếm định nghĩa tối hậu, bất biến sách hội tìm kiếm loại trừ lẫn định nghĩa Điều quan trọng ta xem xét chúng khung cảnh nghiên cứu cụ thể, trọng đến đóng góp chúng làm cho sách hội thêm phong phú, nhiều vẻ Một số định nghĩa sách hội - V.Z Ro-go-vin cho rằng: "Chính sách hội lĩnh vực tri thức hội học, nghiên cứu hệ thống trình hội, định hoạt động sống người hội, xét theo khả tác động, quản lý đến trình Có đầy đủ sở để xem xét sách hội hòa quyện khoa học thực tiễn, phân tích phức hợp, dự báo quan hệ, trình hội vận động thực tiễn tri thức thu nhận nhằm mục đích quản lý trình quan hệ ấy” Còn theo Giáo sư G Winkler, nguyên viện trưởng Viện hội học sách hội (thuộc Cộng hòa dân chủ Đức cũ) cho rằng: "Chính sách hội tổng hòa biện pháp phương pháp Đảng, giai cấp công nhân, Nhà nước hội chủ nghĩa, liên hiệp công đoàn, đảng phái tổ chức trị khác, nhằm tiếp tục xây dựng quan hệ hội phục vụ cho yêu cầu lợi ích giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể, trí thức người lao động khác" Theo quan điểm G.Winler sách hội đề cập đến phát triển quan hệ hội với tư cách quan hệ giai cấp, tầng lớp nhóm hội trình xích lại gần Chính sách hội, sách kinh tế, sách văn hóa, sách dân tộc không tách rời Theo quan điểm Giáo sư Anthony Giddens - nhà hội học Mỹ sách hội "sự nghiên cứu có hiệu hội học, khoa học trị khoa học kinh tế, chờ đợi nhằm biến đổi hoạch định sách phủ dẫn đến tiến hội thịnh vượng kinh tế Mối quan hệ nghiên cứu sách xem công cụ, phương tiện nhằm mục đích thực tế kiểm soát tổ chức hội biến đổi hội cách có hiệu " Như coi sách hội tổng hợp phương thức, biện pháp Nhà nước, đảng phái tổ chức trị khác nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần nhân dân phù hợp với trình độ phát triển đất nước kinh tế, văn hóa, hội Chính sách hội cụ thể hóa thể chế hóa pháp luật chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước Ở nước ta sách hội thường nhìn nhận hai cấp độ Thứ nhất, theo nghĩa hẹp sách hội cho nhóm lao động hội gọi "đối tượng sách" "đối tượng hội" Thứ hai, theo nghĩa rộng bao hàm sách giai cấp, sách tầng lớp, nhóm hội lớn niên, trí thức, sách dân tộc, tôn giáo Vậy định nghĩa sách hội sau: "Chính sách hội tác động nhà nước vào việc phân phối ổn định hoàn cảnh sống cho người thuộc nhóm hội khác lĩnh vực thu nhập, việc làm, sức khỏe, nhà giáo dục sở mở rộng, bình đẳng công hội bối cảnh lịch sử cấu trúc hội định Từ phân tích ta rút đối tượng nghiên cứu sách hội: nghiên cứu quan hệ hội sở quan hệ mà nảy sinh vấn đề hội" mục đích không việc làm cho hội ổn định, phát triển tiến Vì vậy, nghiên cứu sách hội cần lý giải nội dung sau: - Tổ chức trị đặt sách hội sách hội thể chất tổ chức trị - Mục đích sách hội: Mục đích chung, mục đích riêng, mục đích cho ngành, lãnh vực - Nội dung sách bao gồm gì? - Mục đích, nội dung dựa quan điểm nào? II CHỨC NĂNG CỦA CHÍNH SÁCH HỘI Chính sách hội với nhiệm vụ khám phá quy luật, điều kiện mối quan hệ qua lại quan hệ hội, quan hệ trị, quan hệ kinh tế nhu cầu lợi ích nhóm hội cấu hội cụ thể Từ sách hội phát tính quy luật hội, tính quy luật trị vận động hệ thống trị hội Tính quy luật đời sống tinh thần hội, phản ánh đời sống văn hóa quan hệ văn hóa hội khác Tất tính quy luật phản ánh nội dung sách đóng vai trò quy định nội dung, phương hướng sách hội, nên việc nhận thức điều quan trọng sách hội Chức phân tích, dự báo, đề xuất biện pháp cho công tác quản lý hội Một sách hội khoa học gắn liền với thực tiễn hội giúp cho nhà quản lý, lãnh đạo phân tích, dự báo vấn đề hội tương lại gần, xa, làm sở để đề xuất sách phù hợp Chức thực tiễn Chính sách hội phản ánh thực tiễn, phù hợp với thực tiễn xâm nhập vào thực tiễn cách thích hợp, làm cho hội trạng thái ổn định, góp phần hoàn chỉnh cấu hội, đẩy mạnh tính tích cực thành viên hội, sử dụng tốt tiềm lao động đất nước Sự hoàn Lhiện sách hội phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế phát triển hội, sách hội không hoàn toàn phụ thuộc cách máy móc mà có tính độc lập tương đối III PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH HỘI Chính sách hội làm sở, tảng để giải tốt mối quan hệ lợi ích, nhu cầu gắn với hoạt động thực tiễn thành viên hội Lợi ích hội vừa mục tiêu, vừa động kích thích hoạt động hội cá nhân hay nhóm hội Hoạt động hội nảy sinh nhu cầu hội thành viên, nhu cầu cao, phong phú kích thích hoạt động người có hiệu Đảm bảo thống khách quan chủ quan hoạt động thành viên hội Cái khách quan bên hay môi trường cá nhân người hoạt động, chủ quan bên trong, tư duy, suy nghĩ, tâm linh người - Cái bên (hay môi trường) động tiềm tàng, gợi khả hoạt động có liên hệ với động bên Trong lúc môi trường cho ta hành động khác Nên hoạt động người phải biết chọn lựa khả năng, yếu tố thuận lợi môi trường gợi ra, nhiên, lựa chọn dễ dàng, thể cách tự do, mà có ràng buộc định - Cái chủ quan (bên trong) biểu tự lựa chọn cá nhân, vấn đề chỗ phải xem xét lựa chọn phù hợp với bối cảnh chung nào, với chuẩn hội - Hoạt động người vừa có tính chủ quan khách quan hoạt động hướng tới nhu cầu định nhằm thỏa mãn nhu cầu Nhưng thỏa mãn, hoạt động lại nảy sinh nhu cầu mới, nhu cầu có hội quy định gắn với hội có ý nghĩa thực người Nhu cầu kiện tượng hội, mối liên hệ tự nhiên khách thể cá nhân Do nhu cầu hoạt động trải qua biến đổi chất gặp nhân tố hội Từ khẳng định nhu cầu có quan hệ phức tạp với hoạt động người Nó vừa động hành động vừa kết hành động (thông qua việc thỏa mãn nhu cầu có tới đâu) nhằm vào kết tương lai, từ làm nảy sinh nhu cầu Khi nhu cầu thỏa mãn chấm dứt tình trạng thiếu thốn ban đầu, thể thống khách thể chủ thể, làm sở nảy sinh nhu cầu Tóm lại, nghiên cứu hình thành sách hội phải xuất phát từ lợi ích (lợi ích cá nhân, tập thể toàn hội, từ nhu cầu nảy sinh hoạt động người việc thỏa mãn nhu cầu nảy sinh thực tiễn, thể thống khách quan (môi trường chủ quan hoạt động thành viên hội thời kỳ độ Góp phần thực mục tiêu dân giàu nước mạnh, hội công bằng, văn minh Một số đặc điểm sách hội nước ta Chính sách hội Việt Nam tổ chức hoạt động thông qua hệ thống quán biện pháp phương pháp tuân theo nguyên tắc chung chủ nghĩa hội đồng thời tính đến khác biệt hội giai cấp, giai tầng, nhóm hội kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát sinh Chính sách hội Việt Nam nhằm phát huy nhân tố người Việt Nam sở đảm bảo quyền bình đẳng công hội, giải tốt mối quan hệ quyền lợi nghĩa vụ công dân, kết hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến hội, đời sống vật chất đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu trước mắt lợi ích lâu dài cá nhân bà hội Quá trình đổi kinh tế hội Việt Nam tạo nên biến đổi định hệ thống giá trị hội Chính sách hội tác động vào việc trì giá trị truyền thống nhân văn, thực nguyên tắc công bằng, bác ái, tự người Đồng thời sách hội hướng vào đảm bảo thống cá nhân hội sở giá trị quyền người Chính sách hội Việt Nam đề cập đến phát triển quan hệ hội với tư cách quan hệ giai cấp, tầng lớp, nhóm hội Đó quan hệ giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức, tầng lớp thương nhân tầng lớp hội khác Các quan hệ ngày củng cố phát triển - tạo nên ổn định hội sách hội, tác động vào quan hệ góp phần điều chỉnh quan hệ theo hướng phát triển Chính sách hội Việt Nam coi trọng sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ dân tộc, vùng, miền đất nước, tạo điều kiện cho gắn bó, tiến phát triển cộng đồng dân tộc Việt Nam Chính sách hội Việt Nam tôn trọng lợi ích truyền thống văn hóa, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo phận, nhóm dân cư hội Nó góp phần đảm bảo ổn định phát triển hội, phát huy tính tích cực tính sáng tạo, lôi nhân dân nghiệp xây dựng hội chủ nghĩa quản lý đất nước Phần MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỘI Khái niệm Lý thuyết (theory) khác với học thuyết (Doctrine) Học thuyết sách hội: hiểu áp dụng dựng nên để áp dụng vào thực tế trở thành sở lý luận sách hội Học thuyết sách hội phận hợp thành hữu học thuyết hội đại Ba phận hợp thành học thuyết tổ chức kinh tế, học thuyết cấu trúc trị học thuyết hệ thống bảo đảm hội Học thuyết không trình bày đâu song tự hữu nội dung hệ thống sách hội thực tế nước thời kỳ Học thuyết sách hội sáng tạo cá nhân, song thường sản phẩm lâu dài tập thể, Đảng, nhà nước, giai cấp hay phong trào hội Lý thuyết sách hội: hiểu tập hợp có tổ chức mệnh đề giả thuyết nhằm nhận điện giải thích thực tế sách hội Sự phân tích khoa học tiến hành nhờ vào lý thuyết Từ nhà khoa học quan sát đối tượng nghiên cứu, thu thập liệu đánh giá phân tích nhà nghiên cứu khác Ngày người ta nêu tên bốn khuynh hướng nghiên cứu sách hội đại sau đây: a) Khuynh hướng phân tích hội vi mô theo truyền thông Dur Kheim Khuynh hướng trọng mô tả giải thích xu hướng phát triển dài hạn liên quan đến trình đại hóa phổ quát Theo quan điểm lý thuyết tiến triển hệ thống đảm bảo hội đại kèm với công nghiệp hóa đại hóa tư chủ nghĩa, đồng thời vừa nguyên nhân vừa hệ việc suy yếu nhóm quan hệ ruột thịt láng giềng khiến cho khả tự giúp cho nhóm hội sơ cấp bị suy giảm Vì nhu cầu trợ giúp tăng lên chức đảm bảo hội chuyển vào tay nhà nước Đóng góp khuynh hướng đường hướng lịch sử lớn mối liên hệ phụ thuộc chức Nhưng không nhấn mạnh đến tác động yếu tố trị sách hội cụ thể giải thích khác biệt phạm vi quốc tế sách hội b) Khuynh hướng phân tích kinh tế trị Mác xít nước phương Tây Khuynh hướng tập trung vào việc làm rõ cấu trúc vấn đề hệ thống sách hội nước tư chủ nghĩa cách thức mà hệ thống sử dụng để giải vấn đề Giống trường phái Dur - Kheim quan tâm đến mối quan hệ chức hệ thống sách hội nhấn mạnh đến biến số kinh tế, trị hội sách hội c) Khuynh hướng phân tích kinh tế hội: Đặt trọng tâm vào việc giải thích khác biệt quốc tế lịch sử chi tiêu hội dựa vào việc nhấn mạnh đến tính định biến số kinh tế hội nhân khẩu, xem nhẹ biến số trị Các công trình thuộc trường phải mang nhiều tính thực nghiệm Chẳng hạn số tác giả phân tích thuyết phục mối quan hệ sách hội với tăng trướng kinh tế cấu nhân Việc xem nhẹ biến số trị khiến cho trường phái không giải thích khác biệt sách hội nước mà điều kiện kinh tế nhân tương đồng d) Khuynh hướng phân tích thiết chế trị: Khác với khuynh hướng trên, khuynh hướng nhấn mạnh ảnh hưởng biến số trị (các thiết chế, tổ chức, định trị, phân bố quyền lực, giai cấp, nhóm tác nhân trị ) đến biến đổi sách hội Trường phái gọi trường phải phân tích thiết chế trị mở rộng kết hợp việc phân tích thiết chế trị với phân tích hội học trị Các tác giả khuynh hướng trọng việc so sánh quốc tế, giải thích khác biệt sách hội cụ thể nước nhóm nước Phương pháp thích hợp để phân tích, để giải thích biến đổi sách hội nước công nghiệp phát triển phương Tây năm sau chiến tranh giới thứ II Tóm lại: Trong nghiên cứu sách hội thực nghiệm có nhiều lý thuyết khác Song không trường phái giải thích đầy đủ vấn đề mà thực tiễn sách hội đặt Trên bình diện quốc tế ngày nay, để giúp cho nhà quản lý nghiên cứu người ta thường tiến hành công trình có tính chất kết hợp để phân tích thực tế sách hội cách đa biến số Chính trị séch hội Chính trị (Folitics) hiểu hoạt động thực tiễn giai cấp, đảng phái, nhà nước để thực đường lối lựa chọn, để thực mục tiêu đặt Ở Việt Nam ngày có dấu hiệu quan tâm nhiều đến môn trị học Chính trị học lại phận cấu thành khoa học trị Chính trị học nghiên cứu quy luật hình thành phát triển trị, quyền lực trị phương thức, chế, thủ đoạn để sử dụng quy luật Còn sách hội lại tác động nhà nước đảng phái trị khác vào hoàn cảnh sống người, nhóm người khác hội Vậy rõ ràng trị sách hội có mối quan hệ hữu hội Để hiểu mối quan hệ ta cần hiểu phân biệt ba khía cạnh trị học Khía cạnh thứ lĩnh vực cổ điển khoa học trị lý luận trị, trị quốc tế, nội trị Phân tích so sánh thể chế trình trị - tiếng Anh người ta dùng thuật ngữ "phân tích trị" (Politics analysis) hai khía cạnh sau lên thập niên gần Trước hết phương pháp phân tích sách (Policy analysis) sách môi trường, sách kinh tế, sách giáo dục, sách công nghệ sách hội - loại sách quan tâm Khía cạnh thứ việc phân lích thiết chế - trị (Polity analysis) Như Polincs với Policy Polity dĩ nhiên có mối quan hệ mật thiết Chúng ba trường hoạt động thể lợi ích tổ chức lại thành trị Nếu Politics biểu trực tiếp tương lác lợi ích có tính định bao trùm, Policy Polity mặt thể lợi ích, mặt khác bao hàm mặt kỹ thuật - tổ chức lĩnh Chính vậy, Policy hay Polity trở thành điểm ý nghiên cứu khoa học ngày Chính sách hội công tác hội Công tác hội (Social work) ba khuynh hướng lịch sử lớn xuất từ trước cách mạng công nghiệp kỷ trước, dựa truyền thống hoạt động văn hóa Châu Âu thiên chúa giáo Trên thực tế, nước nói tiếng Anh, sách hội hiểu phận công tác hội Vì đối tượng tác động công tác hội xác định giới phúc lợi hội (Social Welfare) người Nhưng rộng sách hội, công tác hội toàn hoạt động theo phương pháp định (không phải gồm sách, điều luật ) nhằm cải thiện phúc lợi cho cá nhân, nhóm, cộng đồng hội Nếu giới người ta nhấn mạnh cần thiết phải liên hệ chặt chẽ nghiên cứu hội, sách hội với công tác hội, vấn đề lưu ý nước ta Ngoài cần phải ý đến khác biệt hai lĩnh vực mặt chức Trong thực tế, ta thấy rõ nghiên cứu khoa học, kiến nghị hay ý tưởng khoa học chưa làm thay đổi thực tế Để giải vấn đề hội, khoa học hội cần tác động qua hai kênh: Thứ chuyển tri thức khoa học vào sách Thứ hai, sách phải áp dụng, thực thi thông qua công tác hội Nếu tách rời mặt này, rõ ràng thực tế ông bác sỹ khám mà không chữa bệnh, người nghiên cứu thể dục, thể thao mà không tập tành Nói cách khác để khoa học thực chức hội, sách hội "thử lửa" qua thực tiễn cần có trình chuyển giao tri thức kỹ từ nhóm hội sang nhóm hội khác Vậy công tác hội cầu nối khoa học với thực tiễn, sách hội với kết hoạt động thông qua hoạt động nhóm hội phương pháp, cách thức riêng Phần CƠ CẤU VÀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH HỘI I BA MÔ THỨC CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH HỘI Chính sách hội bao gồm ba mô thức sau Hệ thống chăm sóc công dân (hay gọi bảo đảm toàn dân), hệ thống biểu đặc trưng sau: - Cung cấp đảm bảo kinh tế hội cho công dân không phân biệt khác địa vị kinh tế hội nghề nghiệp (khẩu hiệu là: phúc lợi hội cho tất người) - Về khía cạnh tổ chức, chiếm ưu nguyên tắc bảo hiểm hội thống - Các trợ cấp hội tái phân phối mạnh mẽ nhằm thu hẹp phân hóa bất bình đẳng kinh tế hội - Về khía cạnh tài chính, phần đáng kể chi tiêu hội trực tiếp lấy từ thuế khóa - Chuyển dịch thu nhập thường thông qua hình thức dịch vụ hội nhà nước tổ chức (như y tế, công cộng ) Hệ thống bảo hiểm hội Hệ thống có đặc trưng sau: - Cốt lõi khoản đóng góp phụ thuộc vào thu nhập người bảo hiểm (ở Việt Nam tỷ lệ lương) - Mục tiêu hàng đầu hệ thống cung cấp bảo đảm, vị kinh tế, hội cho thành viên cụ thể Bằng cách quy định mức đóng góp chi trả theo mức thu nhập, mô thức chuyển dịch vị trí thu nhập hội người thị trường lao động vào lĩnh vực sách hội - Về mặt tổ chức: hệ thống bảo hiểm không tổ chức thống nhất, mà theo loại rủi ro nhóm nghề nghiệp - Mức độ tái phân phối so với mô thức bảo đảm toàn đến - Nguồn tài mô thức lấy từ thỏa ước đóng góp ba bên (Nhà nước, giới thuê lao động, người lao động), hai bên (Nhà nước, giới thuê lao động) - Chuyển dịch thu nhập tiền đóng vai trò lớn dịch vụ hội nhà nước tổ chức (bởi tổng ngân quỹ đóng góp từ tỷ lệ thu nhập người bảo hiểm) Các hệ thống bảo đảm chọn lọc Những đặc trưng mô thức là: - Dựa sở hệ thống bảo hiểm tự nguyện - Trách nhiệm nhà nước hạn chế việc bảo đảm khuôn khổ cho hoạt động bảo hiểm tự nguyện (tư nhân tập thể) có số chương trình nhà nước hỗ trợ nhóm dân cư đặc biệt có nhu cầu - Mục tiêu yếu mô thức có tính hai mặt Một mặt bảo đảm tính hoạt động tự cho lực lượng thị trường, mặt khác trọng sách hội người nghèo - Mức độ thời gian trợ cấp công cộng cho mô thức thường hạn chế - Mức độ tái phân phối thấp, song ảnh hướng tái sản xuất lại nghiêng nhiều cho nhóm dân cư nghèo, điều đặc biệt thể hịện rõ trợ cấp hệ thống trợ giúp hội - Mô thức thứ ba thường đóng vai trò lớn giai đoạn đầu sách hội hầu khắp nước phương Tây Ngày nay, gần với mô thức sách hội Mỹ, Úc, Canada Thụy Sỹ - Mô thức thứ hai thấy ưu hệ thống bán đảo Scandinavơ (Đan Mạch, Thụy Điển vương quốc Anh (thời bà Thát Chơ) Hệ thống bảo đảm hội thực sách hội nước hội chủ nghĩa đông Âu Liên Xô cũ thấy gần với mô thức thứ kết hợp phần với mô thức thứ hai Cũng cần nhấn mạnh không đâu thực tế mô thức nói tồn cách túy sách hội, hệ thống sách hội quốc gia thường thể kết hợp khác ba mô thức Ngay số nước đặt hệ thống sách hội nguyên tắc mô thức thứ hệ thống bảo hiểm hội phát triển: Thêm nữa, thường hệ thống bảo hiểm hội pha trộn cấu trúc bảo hiểm nhà nước (như Hà Lan, Thụy Sỹ, Ai Len) II MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỘI CỤ THỂ Chính sách hội lĩnh vực sản xuất lao động, việc làm Trên lĩnh vực sản xuất, lao động việc làm, sách hội đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống vật chất thành viên hội từ ăn, ở, lại, học tập, nghỉ ngơi, đến khám chữa bệnh, nâng cao thể chất Chính sách hội vừa kết vừa tiền đề phát triển kinh tế nhằm nâng cao mức sống vật chất văn hóa nhân dân Một sách liên quan trực tiếp đến phát triển sản xuất tăng trưởng kinh tế lao động, việc làm Ở nước ta, điều 13 (Bộ luật lao động 1994) quy định: "Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm" Lao động hoạt động có mục đích người tạo loại sản phân vật chất tinh thần cho hội Việc làm thể mối quan hệ người với nơi làm việc cụ thể, giới hạn hội cần thiết lao động diễn Mục tiêu sách lao động việc làm có việc làm phù hợp với nghề nghiệp hữu ích cho hội Pháp luật quy định quyền tự lao động, khuyến khích tạo điều kiện cho người tự tạo việc làm cho cho người khác thành phần kinh tế Chính sách hội tạo điều kiện cho người đến tuổi lao động cần có nghề có hội bình đẳng trước pháp luật việc chọn nghề sáng tạo việc làm để làm chủ sức lao động Từ giảm bớt nghèo khổ dân cư, tạo ổn định hội, loại trừ tệ nạn hội Tổ chức quốc tế lao động (ILO) nhằm thúc đẩy phát triển công hội cho người lao động nhiều nước giới Tổ chức coi trọng việc xem xét, đánh giá khuyến nghị nhằm tăng cường sách việc làm tạo thu nhập cho người nghèo Do tình trạng thiếu việc làm ngày tăng nên tổ chức quốc tế lao động xây dựng chương trình việc làm giới bước điều chỉnh sách để phân bố nguồn lực cho đúng, thực kế hoạch việc làm có hiệu Ở nước ta, tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp ngày tăng, tỷ lệ thiếu việc làm cao tuổi niên thị trường lao động ngày phát triển đa dạng Những đòi hỏi chuyên môn tay nghề ngày cao Chính phủ Bộ, ngành có nhiều giải pháp để mở rộng thị trường lao động, đầu tư vào ngành, phân bố lại lực lượng lao động ngành, vùng đưa lao động nước làm việc Song người chưa có việc làm nhiều Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình Chính sách dân số sách hội có liên qua mật thiết với nhau, sách dân số bao gồm khía cạnh sách hội Chính sách dân số biện pháp, pháp chế, chương trình quản lý hoạt động khác phủ nhằm mục tiêu thay đổi sửa đổi xu hướng hành tồn phồn vinh quốc gia Có nhiều khía cạnh sách hội tác động đến xu hướng nhân học Nước ta có quy mô dân số lớn, đứng thứ hai Đông Nam Á, thứ Châu Á thứ 13 giới Dân số nước ta tăng nhanh nước có dân số trẻ, lực lượng dân số độ tuổi lao động lớn, chiếm 52% Ngay từ năm 1961, Hội đồng phủ định chủ trương hướng dẫn sinh để, nhằm làm cho dân số phát triển phù hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, hội Đảng phủ đề chủ trương sách dân số Trong văn kiện Đại hội VI (1986) Đảng ta nhấn mạnh: tình hình kinh tế, hội đất nước, đòi hỏi giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 2,2% xuống 1,7% vào năm 1990 Kết chung sách hội phải phát triển cân đối, khách quan dân số, chất lượng dân số, tăng trưởng kinh tế đời sống cộng đồng Đồng thời gắn sách dân số với việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, người già, chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em Chính sách bảo đảm hội Chính sách bảo đảm hội vấn đề rộng lớn, bao trùm môi quan hệ chịu tác động tổng hợp kinh tế, trị - hội Đó sách bảo đảm, giúp hội bao gồm nhà nước, cộng đồng cá nhân mức độ định cho thành viên hội gặp rủi ro, khó khăn góp phần đảm bảo sống cho người dân, giữ vững trật tự an ninh hội, thúc đẩy tiến hội Bảo đảm hội trách nhiệm nhà nước, cộng đồng, cá nhân thành viên hội Trong nhà nước giữ vai trò định hướng, quản lý công tác bảo đảm hội, đề biện pháp thực sách Cộng đồng hội có nhiệm vụ tạo môi trường điều kiện vật chất cho hoạt động bảo đảm hội, huy động nguồn lực cộng đồng, nhóm hội cá nhân cho công tác Chính sách bảo đảm hội có liên quan mật thiết với sách hội khác sách lao động, việc làm, sách tiền lương, tiền công Các sách hỗ trợ thúc đẩy lẫn trình thực sách Ngày nay, sách bảo đảm hội ngày hội hóa Nguồn đóng góp công tác bảo đảm hội vừa từ nhà nước, cộng động cá nhân, có hỗ trợ tổ chức quốc tế, tổ chức từ thiện nhân đạo Chính sách bảo hiểm hội Chính sách bảo hiểm hội mang nội dung sách hội mà có ý nghĩa kinh tế, trị nhân văn sâu sắc Bảo hiểm hội thực phương thức: lấy đóng góp nhỏ số đông chia cho số nảy sinh ốm đau, sinh đẻ, bệnh tật, tai nạn, tuổi già lấy đóng góp dần lúc lao động bình thường, ổn điịnh để dành cho lúc tuổi già, gặp khó khăn sống Đối tượng tham gia bao hiểm hội người lao động trực tiếp gián tiếp đóng bảo hiểm hội Tùy theo quốc gia khác việc xác định đối tượng đóng bảo hiểm hội khác Nguồn thu quỹ bảo hiểm hội sách tiền lương quy định, phận cấu tiền lương (đối với khu vực kinh tế nhà nước) phận cấu thu nhập (đối với khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình) Hệ thống bảo hiểm hội bao gồm: Bảo hiểm y tế, trợ cấp hưu trí, trợ cấp ốm đau, sinh đê, tai nạn lao động, tai nạn giao thông Lực lượng đóng góp bảo hiểm hội trước hết đóng góp người tham gia bảo hiểm hội, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm hội, ngân sách nhà nước Hình thức bảo hiểm hội nước ta đa dạng: Bảo hiểm hội lao động khu vực nhà nước lực lượng vũ trang, bảo hiểm hội khu vực làm công ăn lương nhà nước bảo hiểm hội khu vực kinh tế cá thể Chính sách cứu trợ xa hội Cứu trợ hội sách cụ thể nằm sách bảo đảm hội Việt Nam Thực tiễn hội nước ta làm xuất ngày nhiều đối tượng cần cứu trợ, mặt khác, người sức lao động, người già cô đơn, trẻ mồ côi, phụ nữ độc thân nuôi nuôi mình, người tàn tật, lang thang, đối tượng rủi ro ngày tăng đòi hỏi cứu trợ kịp thời Cứu trợ hội hoạt động hội mang tính nhân đạo sâu sắc, kết hợp hài hoà với giá trị văn minh nhân loại với giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc ta Vì ngày cứu trợ hội hoạt động có ý nghĩa quốc tế sâu sắc sở tạo nên hợp tác nhiều mặt bối cảnh quốc tế Cứu trợ hội hoạt động mang tính tự nguyện, từ thiện, cần có sách khuyến khích tạo điều kiện cho cá nhân, cáo tổ chức tư nhân, tổ chức phi phủ, hiệp hội tham gia tích cực vào cứu trợ hội Cứu trợ hội nước ta gồm ba nội dung sau: + Cứu trợ thường xuyên + Cứu trợ đột xuất + Xóa đói giảm nghèo Chính sách hội đốt với tầng lớp hội, giai cấp, nhóm hội Chính sách nhằm vào công nhân, nông dân, trí thức, thợ thủ công, viên chức, quân nhân, phụ nữ, dân tộc, tôn giáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng ta đề hệ thống sách cụ thể giai cấp, tầng lớp hội trên, nhằm phát huy vai trò làm chủ góp phần củng cố phát triển cấu hội Việt Nam Đồng thời nhà nước có sách ưu đãi người có công với nước như: bà mẹ Việt Nam anh hừng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng III CHÍNH SÁCH HỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ HỘI MỚI NẢY SINH Ở thời đại, quốc gia, dân tộc, giai đoạn phát triển lại nảy sinh vấn đề hội khác đòi hỏi phải giải sách cụ thể Ngày trình toàn cầu hóa khu vực hóa làm xuất nhiều yếu tố phức tạp Chính sách hội phương thức biện pháp hữu hiệu để giải vấn đề phức tạp ấy, dựa quan điểm, tư tưởng phù hợp với chất chế độ hội - trị cộng đồng, hội nói chung nhóm hội nói riêng Một số vấn đề có tính chất toàn cầu như: vấn đề mại dâm, ma túy, tội phạm đòi hỏi phối hợp hành động nhiều quốc gia tổ chức quốc tế Ở nước ta xuất số vấn đề hội cần giải cách cấp bách sau: - Tệ nạn hội ngày tăng - Nạn tham nhũng - Dân số, lao động, việc làm - Sự phân hóa hội sâu sắc Quá trình đổi kinh tế, văn hóa hội tác động mạnh mẽ, làm nảy sinh nhu cầu phương hướng phát triển hội việt Nam Đồng thời đưa đến hậu hội, tệ nạn hội mà người nhân vật trung tâm để gánh vác hiệu Những yếu tố đòi hỏi nhà quản lý cải cách kinh tế tìm tòi mô hình thích hợp, điều chỉnh sách kinh tế hội để giải cách có hiệu vấn đề hội nảy sinh KẾT LUẬN Chính sách hội bao quát nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực rộng lớn đời sống hội, gắn liền với cấu hội Là phận tri thức hội Chính sách hội hướng vào nhu cầu, lợi ích tầng lớp, giai cấp, nhóm, cộng đồng tổ chức hội Cơ chế sản xuất hội chủ nghĩa Việt Nam làm nảy sinh nhiều vấn đề đòi hỏi phải đổi sách hội phù hợp để giải vấn đề Chính sách hội khoa học mang tính nhân đạo tính nhân văn sâu sắc, gắn với hội, phát triển với mục đích cao lấy người làm đối tượng tác động để hoàn thiện phát triển tiến tới công hội tiến hội Để sách hội vào sống người, sống chấp nhận sách hội phải có tính khả thi cao Muốn vậy, sách hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan, giải đáp vấn đề sống đặt ra, dựa liệu khoa học vững chắc, có liên quan đến hoạt động sống hàng triệu người MỤC LỤC Phần QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH HỘI, VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH HỘI I Quá trình hình thành sách hội II Vị trí ý nghĩa việc nghiên cứu sách hội Phần CHÍNH SÁCH HỘI LÀ GÌ, CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH HỘI I Chính sách hội II Chức sách hội III Phương pháp nghiên cứu sách hội IV Chính sách hội Việt Nam Phần MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỘI I Một số lý thuyết sách hội II Chính sách hội trị Chính sách hội công tác hội Phần HỆ THỐNG VÀ CƠ CẤU CHÍNH SÁCH HỘI I Ba mô thức sách hội II Một số sách hội cụ thể KẾT LUẬN -// ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA HỘI HỌC ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CHÍNH SÁCH HỘI Biên soạn: Đoàn Nam Hương TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ ... CỨU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI I Chính sách xã hội II Chức sách xã hội III Phương pháp nghiên cứu sách xã hội IV Chính sách xã hội Việt Nam Phần MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI I Một số lý thuyết sách. .. Một số lý thuyết sách xã hội II Chính sách xã hội trị Chính sách xã hội công tác xã hội Phần HỆ THỐNG VÀ CƠ CẤU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI I Ba mô thức sách xã hội II Một số sách xã hội cụ thể KẾT LUẬN... CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÀ GÌ? CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI I CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÀ GI? Chính sách xã hội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ tiến trình lịch sử xã hội giai đoạn, môi trường xã
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG CHÍNH SÁCH xã hội , ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG CHÍNH SÁCH xã hội , ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG CHÍNH SÁCH xã hội , Phần 1. SỰ HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, VỊ TRÍ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU BỘ MÔN KHOA HỌC NÀY, Phần 2. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÀ GÌ? CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, Phần 3. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, Phần 4. CƠ CẤU VÀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay