Đề cương môn thông tin di động

2 259 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 00:43

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THÔNG TIN DI ĐỘNG D13VT Những vấn đề chung Khái niệm vùng tìm gọi thông tin di động Khái niệm ô, mẫu ô thông tin di động Phân bố vùng địa lý cho hệ thống thông tin di động (MSC/SGSN/MME, LA/RA/TA, Cell: Omnidirectional, Sectorized) GSM/GPRS Các kíến trúc mạng GSM, GPRS (sơ đồ khối, chức phần tử, giao diện; vai trò TRAU, vị trí đặt TRAU) Tổ chức tài nguyên tần số, thời gian (tần số 200KHz tám khe, cấu trúc thời gian: khe, khung, siêu khung; cấu trúc cụm ý nghĩa cụm) Các kênh giao diện vô tuyến GSM, GPRS (kênh logic, kênh vật lý) Khái niệm chuyển giao, nguyên nhân gây chuyển giao Đo nhẩy tần GSM Cập nhât vị trí; định tuyến gọi đến MS WCDMA Các kiến trúc mạng WCDMA (sơ đồ khối, chức phần tử, giao diện); kiến trúc giao thức giao diện vô tuyến Các kênh giao diện vô tuyến: kênh logic, kênh truyền tải, kênh vật lý (tên, chức kênh cách xếp) Điều khiển công suất: ý nghĩa điều khiển công suất, điều khiển công suất vòng hở (sử dụng nào, nguyên lý) điều khiển công suất vòng (sử dụng nào, đâu, thực đâu, tiêu chí đánh giá), điều khiển công suất vòng (sử dụng klhi nào, thực đâu, tiêu chí đánh giá) Chuyển giao: khái niệm chuyển giao, phân loại chuyển giao WCDMA Mã trải phổ định kênh WCDMA Tài nguyên mã-thời gian 3GWCDMA (mã định kênh mã, độ dài khung số số chip khung, độ dài khe số chip khe) Sơ đồ trải phổ, ngẫu nhiên hóa điều chế kênh DPDCH/DPCCH đường xuống Sơ đồ truyền dẫn đa mã cho đường xuống Sơ đồ trải phổ, ngẫu nhiên hóa điều chế kênh DPDCH/DPCCH đường lên 10 Cấu trúc khung DPCH đường xuống (vẽ giải thích) 11 Cấu trúc khung DPDCH đường lên (vẽ giải thích) 12 Bài tập liên quan HSPA Các chức triển khai phần tử kiến trúc mạng HSDPA HSUPA Sự khác biệt công nghệ sử dụng HSDPA HSUPA Cấu trúc kênh tổng thể HSDPA HSUPA (nêu chức kênh mới) Truyền dẫn kênh chia sẻ HSDPA/lập biểu phụ thuộc kênh HSDPA Nguyên lý xử lý HARQ với kết hợp mềm Phân tích trạng thái RRC HSPA UE (ý nghĩa trạng thái, quản lý di động UE trạng thái: kết nối, tìm gọi, chọn lại ô, chuyển giao) LTE Kiến trúc mạng LTE (vẽ sơ đồ nêu chức phần tử) Đơn vị tài nguyên miền tần số thời gian (sóng mang con, khối tài nguyên, khung, khung con, khe, ký hiệu OFDM) Băng thông (băng thông kênh, cấu hình băng thông truyền dẫn, lý cấu hình băng thông truyền dẫn nhỏ băng thông kênh) Đề xuất sử dụng tần số cho băng tần với sử dung băng thông kênh 10 20 MHz Các tín hiệu tham chuẩn đường xuống (Cell-Specific RS; ý nghĩa, MSSpecffic RS: ý nghĩa, MBSFN-Specific RS: ý nghĩa, sở để ghép tín hiệu tham chuẩn: định lý Nyquist) Mẫu ký hiệu tham chuẩn cho cửa an ten hai anten cử anten Các tín hiệu tham chuẩn đường lên (DRS, SRS, ý nghĩa, tài nguyên sử dụng) Tổng kết kênh chuyển đổi chúng (sơ đồ chuyển đổi, tên kênh) Thủ tục HARQ Mở rộng băng thông LTE-Advanced ... hiệu OFDM) Băng thông (băng thông kênh, cấu hình băng thông truyền dẫn, lý cấu hình băng thông truyền dẫn nhỏ băng thông kênh) Đề xuất sử dụng tần số cho băng tần với sử dung băng thông kênh 10... Nguyên lý xử lý HARQ với kết hợp mềm Phân tích trạng thái RRC HSPA UE (ý nghĩa trạng thái, quản lý di động UE trạng thái: kết nối, tìm gọi, chọn lại ô, chuyển giao) LTE Kiến trúc mạng LTE (vẽ sơ đồ... sử dụng) Tổng kết kênh chuyển đổi chúng (sơ đồ chuyển đổi, tên kênh) Thủ tục HARQ Mở rộng băng thông LTE-Advanced
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn thông tin di động, Đề cương môn thông tin di động, Đề cương môn thông tin di động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay