NÂNG CAO kỹ NĂNG đọc HIỂU CHO HS TRONG kỳ THI THPT QUỐC GIA

36 222 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 00:37

ĐỀ TÀI NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO HS TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NỘI DUNG CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Khái niệm Đọc hiểu Dạy học văn nhà trường thầy dạy đọc văn, trò học đọc văn Và môn học riêng văn văn học nhà trường định danh môn đọc văn Hai chữ đọc văn vừa kết hợp nguyên lí lấy người đọc làm trung tâm lí thuyết tiếp nhận, vừa kết hợp nguyên lí lấy học sinh làm trung tâm lí thuyết dạy học đại, thực nhiệm vụ đào tạo kĩ lực đọc cho học sinh Đọc văn có nhiều hình thức Mọi hình thức đọc gắn với đọc hiểu Trong chương trình ngữ văn lưu ý tới hình thức đọc: đọc âm, đọc nhận biết, đọc diễn cảm, đọc thuộc lòng đọc hiểu Thực ra, đọc hiểu bao hàm đọc diễn cảm, đọc kĩ (chậm), đọc lướt (nhanh) gắn với kĩ thuật đọc chậm (đọc kĩ) đọc nhanh (lướt) Đọc hiểu khâu bao trùm, chưa coi trọng nhà trường Tuy nhiên quan niệm đọc hiểu có số người chưa tán thành Họ nói đọc văn đâu phải có hiểu cách lí trí, đọc văn cảm, từ cảm hiểu, đánh giá, thưởng thức, nâng cao nhận thức tư tưởng, tình cảm… Theo chúng tôi, nói theo quan niệm thông thường có phần đúng, chưa tán thành chưa có khái niệm đọc hiểu hoạt động học văn, thiết nghĩ cần làm rõ thêm Về khái niệm đọc văn văn học nhìn chung xác định với sáu nội dung sau: Đọc hoạt động tâm lí nhằm giải mã văn Một chuyển văn kí hiệu văn tự thành văn ngôn ngữ tương ứng với văn chữ viết Hai giải mã văn để tìm ý nghĩa Đọc hoạt động tìm nghĩa, ý nghĩa không hiển thị rõ ràng nên đọc hoạt động cảm thụ kết hợp với tư nhằm kiến tạo ý nghĩa Đã có vai trò cảm thụ tư đọc hoạt động mang tính cá thể hoá cao độ, gắn với trình độ, cá tính, trí tuệ người đọc Đọc hiểu tự hiểu Không hiểu hộ cho Sự kiến tạo ý nghĩa xác định đọc hoạt động sáng tạo Hoạt động tìm nghĩa trình đối thoại với tác giả cộng đồng lí giải – tính liên chủ thể, tính hợp tác Hoạt động chiếm lĩnh văn tất yếu phải xử lí mối liên hệ văn đọc với trường văn xung quanh – tính liên văn bản, hoạt động liên kết văn hoá Vì đọc, dù động nào, không thoát li việc tìm nghĩa văn bản, đọc đọc hiểu Khái niệm hiểu bao hàm phổ rộng với nhiều thang bậc khác nhau, rung cảm (cảm thấy bắt đầu hiểu, dù chưa giải thích được), đồng cảm, đến hiểu, thưởng thức thẩm mĩ, di dưỡng tinh thần… Xuyên suốt tất khâu hiểu Mọi hệ tốt đẹp văn học bắt nguồn từ hiểu mà Hiểu sai, hiểu lệch, hiểu chưa tới, hiểu ngược với ý tác giả hậu hình dung hết Về mặt lịch sử văn học cho ta nhiều ví dụ đáng buồn Biết bao người rơi đầu, tù tội, thảo bị tiêu huỷ, bị cấm đoán văn tự ngục, thứ “đọc nhầm” mà trở thành đối tượng chụp mũ, đòn hội chợ Vì đọc hiểu yêu cầu số Đọc thơ Độc Tiểu Thanh kí Nguyễn Du mà không hiểu Tiểu Thanh, không hiểu Nguyễn Du, không hiểu câu thơ bậc du dương, réo rắt mà đỗi mơ hồ : “Chi phấn hữu thần liên tử hậu, Văn chương vô mệnh luỵ phần dư Cổ kim hận thiên nan vấn, Phong vận kì oan ngã tự cư ”thì đồng cảm, thưởng thức khó tránh trở thành áp đặt hay gượng gạo Đối với văn chương mà đọc không hiểu Một lí làm cho học sinh ngại văn, chưa rung cảm với văn, chưa yêu văn, chưa chăm học văn chưa hiểu văn, cảm thấy văn “khó hiểu”, khó nắm bắt Do nhiệm vụ hàng đầu môn ngữ văn dạy học sinh đọc hiểu văn Ngoài nhà trường, nói chung không đâu người ta dạy học sinh đọc hiểu văn cách có Lí thuyết phản ứng người đọc (Reader response Theory) lí thuyết tượng học, lí thuyết tiếp nhận cho hoạt động đọc người đọc trung tâm, ý nghĩa nằm đầu người đọc, văn có khoảng trống không xác định ý nghĩa Người đọc dựa vào hoàn cảnh, tình mình, tầm đón đợi (bao gồm tri thức, tiền lí giải) mà suy nghĩ, cụ thể hoá, lấp chỗ trống, tìm ý nghĩa văn Hiểu thực trình kiến tạo ý nghĩa phức tạp người đọc Ví dụ, câu thơ “Nhân hứng vừa toan cất bút, Nghĩ lại thẹn với ông Đào” (Nguyễn Khuyến ), “Chơi xuân có biết xuân tá, Cọc nhổ lỗ bỏ không” Có phải duyên thắm lại, Đừng xanh lá, bạc vôi (Hồ Xuân Hương), “Dừng chân đứng lại trời non nước, Một mảnh tình riêng ta với ta”(Bà Huyện Thanh Quan)… ý nghĩa không xác định, nói có phần để trống nhiều, ý nghĩa câu thơ không đồng với nội dung thông báo câu thơ Dùng thao tác phân tích câu thơ không cho ta ý nghĩa mà ta hiểu Muốn giảng chúng trước hết phải hiểu Điều cho thấy muốn đọc hiểu câu thơ đòi hỏi phải vận dụng hàng loạt thao tác phức tạp nhiều nhằm kiến tạo ý nghĩa chúng Dạy đọc văn dạy kiến tạo ý nghĩa văn Khái niệm đọc hiểu không cho phép ta dạy học văn cũ mà đòi hỏi phải thay đổi quan niệm dạy ngữ văn phương pháp dạy học ngữ văn Giảng văn giải thích, phân tich văn bản, chưa bao gồm hiểu trò Đọc hiểu hoạt động trò, khái niệm sâu sắc, phong phú, nhiều mặt chắn có nhiều kiến giải khác Tuy nhiên với khái niệm này, muốn dạy đọc hiểu văn học cho học sinh, đào tạo lực đọc hiểu cho em để em tự học tự học suốt đời thiết phải nghiên cứu đổi thao tác dạy học ngữ văn cách thấu đáo, khoa học, hệ thống, mong có hiệu Các phương pháp truyền thống sử dụng, phải đặt hệ thống mới, hoà với mục tiêu Đó điều mà nhà nghiên cứu phương pháp dạy ngữ văn, giáo viên văn không suy nghĩ để thực đổi phương pháp dạy ngữ văn 1.2 Dạy học đánh giá môn Ngữ văn theo hướng phát triển lực 1.2.1 Năng lực đánh giá lực Ngữ văn 1.2.1.1 Năng lực Năng lực khái niệm then chốt chi phối việc đổi chương trình giáo dục Có nhiều loại lực Nội hàm khái niệm lực tùy vào cách tiếp cận lĩnh vực áp dụng mà hiểu khác Có thể nêu lên điểm thống sau: a) Năng lực vận dụng tổng hợp nhiều yếu tố: kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, ý chí, kinh nghiệm nhiều nguồn lực tinh thần khác để giải cách hiệu vấn đề đặt sống (học tập lao động) b) Đánh giá lực đánh giá khả thực hiện, vận dụng; thông qua làm, qua hành động để đo đếm, xác định không yêu cầu biết hiểu Tất nhiên thực hiện/vận dụng phải gắn với ý thức thái độ; phải có kiến thức kĩ năng, thực cách “máy móc”,“mù quáng” Đó cách tiếp cận xa lạ “từ trời rơi xuống” mà vốn có chương trình cũ chưa hiểu Bởi thành tố cấu thành lực kiến thức kĩ năng; muốn hình thành lực phải thông qua kiến thức kĩ Tuy nhiên kiến thức kĩ năng, chúng tách rời nhau, chưa thể có lực thực 1.2.1.2 Năng lực ngữ văn đánh giá lực ngữ văn Có nhiều cách hiểu lực Ngữ văn Căn vào mục tiêu, tính chất nội dung chương trình môn học từ trước đế nay; từ cách hiểu chung lực, nói lực Ngữ văn trình độ vận dụng kiến thức, kĩ văn học tiếng Việt để thực hành giao tiếp sống Năng lực Ngữ văn gồm lực phận là: Năng lực tiếp nhận văn Năng lực tạo lập văn Năng lực tiếp nhận văn khả lĩnh hội, nắm bắt thông tin chủ yếu; từ hiểu đúng, hiểu thấu đáo, thấy hay, đẹp văn bản, văn văn học Muốn có lực tiếp nhận phải biết cách tiếp nhận Tức dựa vào yếu tố, sở (từ, ngữ, câu, đoạn, hình ảnh, biểu tượng, số liệu, kiện, tiêu đề, dấu câu…) để có thông tin cách hiểu Đánh giá lực tiếp nhận thường dựa vào kết hai kĩ nghe đọc Nghe phản hồi thông tin nghe cách nhanh chóng, xác, không rơi vào tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt” Việc nước phát triển nhiều kỳ thi phải tổ chức thi nói để kiếm tra lực nghe/nói, lực trình bày miệng Do tính chất yêu cầu tổ chức phức tạp nên hình thức thi nói vận dụng Việc đánh giá lực tiếp nhận chủ yếu dồn vào kĩ đọc hiểu văn Văn cần hiểu theo nghĩa rộng Đó không tác phẩm thơ văn nghệ thuật mà loại văn văn chương, văn viết lịch sử, địa lý, toán học, sinh học…khoa học thường thức thông báo nơi công cộng, thuyết minh công dụng cấu tạo máy móc, đơn xin việc… Nhiều nước gọi văn thông tin – loại văn gần gũi với người thường xuyên gặp sống Về phương diện cấu trúc, bố cục không kiểm tra loại văn viết liền mạch trang giấy mà nhiều loại văn kết hợp kênh chữ kênh hình (biểu đồ, đồ thị, minh họa, công thức, tranh ảnh, hình khối, đồ…), người ta gọi văn không liền mạch (NonContinuous Texts) Tất văn cần đọc hiểu phải dạy cho học sinh cách đọc hiểu loại văn Tóm lại, bên cạnh việc yêu cầu học sinh đọc hiểu đoạn văn, thơ; nhà trường cần dạy yêu cầu em biết đọc hiểu loại văn thông tin, có nhiều văn kết hợp kênh chữ kênh hình, học sinh phải biết đọc hình kết hợp với đọc chữ để nắm thông tin hiểu ý nghĩa văn CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.1 Thực trạng dạy học môn Ngữ văn trường THPT Nói đến phương pháp dạy học ngữ văn nhà trường phổ thông không nhắc tới tượng phổ biến học văn 2.1.1 Dạy học đọc chép Hiện tượng dạy học đọc chép môn văn trước môn ngữ văn phổ biến trường phổ thông Đọc chép khóa lò luyện thi Thầy cô đọc trước, HS chép sau, hay thầy cô vừa đọc vừa ghi bảng HS chép theo Đối với khái quát giai đoạn văn học hay khái quát tác gia thầy cô thường tóm tắt đọc cho HS chép Đối với “giảng văn” thầy cô thường nêu “câu hỏi thu từ”, giảng, sau đọc chậm cho HS chép kết luận, nhận định Trong cách dạy HS tiếp thu hoàn toàn thụ động, chiều 2.1.2 Dạy nhồi nhét Dạy nhồi nhét tượng phổ biến thầy cô sợ dạy không kĩ, ảnh hưởng đến kết làm thi HS, dạy từ a đến z, không lựa chọn trọng tâm, nêu vấn đề cho HS trao đổi, sợ “cháy” giáo án Kết lối dạy làm cho HS tiếp thu cách thụ động, chiều 2.1.3 Dạy học văn nhà nghiên cứu văn học Một tượng thường thấy cách giảng văn lớp cách nghiên cứu văn học học giả, cách học sinh viên văn học Đó cách phân tích sâu tâm lí, kĩ thuật ngôn từ, phương pháp sáng tác… Trong đố HS môn ngữ văn cần dạy cho HS đọc hiểu, tiếp nhận tác phẩm độc giả bình thường đủ, nghĩa cần nắm bắt ý nghĩa, tư tưởng tác phẩm, vài nét đặc sắc nghệ thuật đủ để thưởng thức gây hứng thú 2.1.4 Học sinh học thụ động, thiếu sáng tạo Tương ứng với cách dạy họcnhư HS tất nhiên tiếp thu cách thụ động mà Tính chất thụ động thể việc học thiếu hứng thú, học đối phó, nhà biết học thuộc để trả làm Cách học tất nhiên điều kiện tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo, không khuyến khích sáng tạo 2.1.5 Học sinh tự học Cách học thụ động chứng tỏ HS tự học, nhu cầu tự tìm hiểu, nghiên cứu, cách chủ động tự đọc SGK để tìm hiểu kiến thức, cách phân biệt phụ, tìm kiến thức trọng tâm để học, từ biết mà suy chưa biết Nói tóm lại chưa biết cách tự học 2.1.6 Học tập thiếu hợp tác trò thầy, trò với trò Mỗi cá nhân trình học tập có hạn chế, người thường ý vào số điểm, bỏ qua không đánh giá nghĩa kiến thức khác Trong điều kiện đó, biết cách hợp tác học tập, thầy giáo HS, HS với HS nhắc nhở nhau, bổ sung cho nhau, làm cho kiến thức toàn diện sâu sắc 2.1.7 Học thiếu hứng thú, đam mê Kết việc học thụ động học tập thiếu cảm hứng, thiếu lửa, thiếu niềm ham mê, mà thiếu động nội việc học tập thường có kết 2 Nguyên nhân xã hội thực trạng 2.2.1 Có nhiều nguyên nhân tạo nên tình trạng học tập trì trệ, thụ động, thiếu hào hứng học sinh Xét xã hội, thời đại sống thời đại khoa học công nghệ, dể hiểu đại đa số HS muốn học ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế…ít có HS hứng thú học văn, phần đông HS nghĩ lực văn lực tự nhiên người xã hội, không học biết đọc, biết nói; học văn không thiết thực Văn có chút, đời không sao, nói viết được, không học ngoại ngữ, không học khoa học, kĩ thuật coi chịu phép Có thể lí làm cho đa số HS không cố gắng học ngữ văn Thực tế HS số trường chuyên khoa học tự nhiên coi nhẹ học văn lên lớp Rõ ràng tâm lí cá nhân, môi trường học tập, nếp sống, quan niệm sống đông đảo dân cư có nhiều thay đổi Đó vấn đề rộng lớn, tầm kiểm soát nhà trường môn mà phải chấp nhận Tuy nhiên có vấn đề thuộc phương pháp dạy học ngữ văn nói nguyên nhân phương pháp dạy học văn mà 2.2 Về phía thầy giáo, xã hội ta xã hội tư theo kiểu giáo điều lâu năm, đối thoại, không cho đối thoại, chí theo lối phong kiến xưa, coi đối thoại hỗn, láo, thầy bảo biết cắm đầu nghe Xã hội nhà trường không khác Nếu học mà tổ chức đối thoại, thảo luận thảo luận vờ vịt Xã hội nhà trường Nếu không thay đổi xã hội khó mà thay đổi giáo dục 2.3 Nguyên nhân phương pháp dạy học văn Theo chúng tôi, thực trạng dạy học văn lí cục nào, giáo viên thiếu nhiệt tình dạy học, không cố gắng, mà chủ yếu tổng thể nước ta nói chung tồn quan niệm sai lầm, cũ kĩ, lạc hậu việc dạy học nói chúng dạy học văn nói riêng Nói cách khác lí luận dạy học đặc biệt lí luận dạy học ngữ văn ta chưa đổi mới hô hào mà chưa thực có quan niệm dạy học Sơ tập hợp, có nguyên nhân chủ yếu sau 2.3.1 Trước hết phương pháp dạy học cũ, dựa vào giảng, bình, diễn giảng Thật vậy, cách dạy học ngữ văn từ trước tới có lệch lạc như: Đối với học tác phẩm văn học trọng gọi “giảng văn” Bao nhiêu SGK trước gọi môn “Văn học trích giảng”, “Văn học giảng bình”, “Giảng văn”, “Văn học giảng luận”, “Phân tích tác phẩm văn học” Dạy văn có đường “giảng”, “bình”, “luận”, “phân tích” Giáo án soạn GV “giảng”, biểu diễn lớp Giáo viên tham giảng thường “cháy” giáo án Quan niệm Giảng văn có phần sai tận gốc Một là, văn học sáng tác cho người đọc đọc, môn học tác phẩm văn học phải môn dạy HS sinh đọc văn, giúp HS hình thành kĩ đọc văn, trưởng thành thành người đọc có văn hoá, người biết thưởng thức việc giảng thầy Chính sai lầm thứ hai môn học văn thiếu khái niệm khoa học đọc văn Khái niệm “đọc” hiểu đọc thành tiếng, đọc diễn cảm, mà không thấy nói đọc – hiểu Đối với phân môn Làm văn dạy lí thuyết đề cho HS tập làm theo đề yêu cầu HS viết lại điều học mà nêu yêu cầu khám phá, phát sở điều biết Ở đề thi Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp trước Bộ Giáo dục Đào tạo sau phần lớn cách đề kì thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng có vai trò tiêu cực việc tạo lối làm văn thiên học thuộc, chép thiếu sức sáng tạo HS Đó lối dạy làm văn sai tận gốc Chưa kể năm Bộ đề làm văn nghị luận văn học, bỏ hẳn việc đề làm văn nghị luận xã hội Việc lại thúc đẩy lối học thuộc, học tủ thí sinh loanh quanh học thuộc số văn chương trình đủ đối phó với kì thi làm văn 2.3.2 Thứ hai phương pháp dạy học theo lối cung cấp kiến thức áp đặt, HS phải học thuộc kiến giải thầy Đây phương pháp phản sư phạm, chất học tậpkhông phải tiếp nhận đưa trực tiếp từ vào, mà kiến tạo tri thức dựa sở nhào nặn liệu kinh nghiệm tích luỹ Học tập thực chất học thuộc mà tự biến đổi tri thức sở tác động bên hoạt động người học Do việc áp đặt kiến thức có tác dụng tạm thời, học xong quên ngay, không để lại dấu ấn tâm khảm người học, không trở thành kiến thức hữu óc biết suy nghĩ phát triển 2.3.3 Thứ ba, chưa xem HS chủ thể hoạt động học văn, chưa trao cho em tính chủ động học tập Coi HS chủ thể hoạt động học tập HS phải người chủ thể hoạt động học tập, người chủ động kiến tạo kiến thức mà GV người tổ chức hoạt động học tập cho HS Giáo án GV phải kế hoạch hoạt động HS để tự kiến tạo kiến thức, Giáo án để GV giảng bình lớp 2.3.4 Thứ tư, chưa xem dạy học tác phẩm văn học là dạy học đọc văn, hoạt động có quy luật riêng Nhiều tài liệu thường nói dạy học văn dạy cảm thụ văn học Nói chưa thật xác, HS cảm thụ dòng chữ in, mà trước hết phải đọc để biến kí hiệu chữ thành nghĩa, thành giới hình tượng, sở cảm thụ giới nghệ thuật ngôn từ Cảm thụ văn học khác hẳn cảm thụ âm nhạc hay hội hoạ, cảm thụ trực tiếp âm màu sắc, bố cục tranh Trong văn học người đọc phải tự kiến tạo tranh mà thưởng thức Đọc không hiểu để cảm thụ Vì bỏ qua hoạt động đọc khái niệm đọc Có người nói dạy văn dạy học sinh lặp lại, trở lại đường người sáng tạo văn, tức nhà văn Đó nhầm lẫn hoạt động sáng tạo nhà văn sáng tạo người đọc Thực hai hoạt động khác HS trước hết phải tiếp cận văn người đọc đã, sau đó, có khiếu sáng tác lại đường nghệ sĩ 2.3.5 Do chưa có khái niệm đọc chưa có hệ thống biện pháp dạy đọc văn hữu hiệu hoàn chỉnh Ngoài việc đọc thành tiếng đọc diễn cảm, có khái niệm giảng, bình, phân tích, bình chú, nêu câu hỏi… 2.3.6 Về dạy học làm văn nghị luận chủ yếu dạy làm văn theo đề sẵn văn mẫu đề Mà nghị luận chủ yếu nghị luận văn học, xoay quanh văn học lớp 12, thiếu hẳn văn nghi luận xã hội Thiếu hẳn việc bình luận tác phẩm chưa học tương tự tác phẩm học để buộc học sinh động não, không sử dụng trí nhớ máy móc Nghị luận văn học trở trở lại nghị luận thơ Xuân Quỳnh, Huy Cận, Nguyến Duy…, thiếu nghị luận văn chương bậc tác gia Nguyễn Du, Nguyễn Trãi…Điều thể bật lớp luyện hoạt động ôn luyện chuẩn bị cho kì thi, nhằm học để thi 3.7 Làm văn nghị luận văn học theo số đề văn định, cách làm sáo mòn, thường chứng minh cho nhận định có sẵn theo hướng khẳng định ý kiến ông này, ông Điều tốt, song không gian tư sáng tạo chật hẹp, thiếu phản bác, tranh luận nêu ý kiến riêng người viết 3.8 Chấm làm văn phần nhiều qua loa, cốt cho điểm Phần nhiều coi nhẹ khâu chữa hướng dẫn HS tự sửa để nâng cao kĩ làm văn 2.3.9 Dạy tiếng Việt nặng dạy lí thuyết, thực hành, trau giồi ngữ cảm Có thể chưa hoàn toàn xác, song điều nói coi tranh chung phương pháp dạy học ngữ văn Một số băng hình “dạy mẫu” số chuyên viên Bộ tổ chức quay, có đạo, gợi ý, bàn bạc trước phản ánh trung thành tính chất lạc hậu, củ kĩ phương pháp dạy học văn tường THPT Một số sách giáo án mẫu nhiều chuyên viên, tác giả viết vội vàng thể lạc hậu cũ kĩ so với phương pháp Tất biểu nêu dạy học tiêu cực không sản phẩm tiêu cực, thiếu hiệu cục hoạt động dạy học số giáo viên địa phương đó, mà hệ lạc hậu phương pháp tổng thể, kéo dài, chậm khắc phục Hậu không làm giảm sút hiệu giáo dục, mà thế, có phản tác dụng làm cho trí óc học sinh trơ lì , chán học, làm mòn mỏi trí tuệ, phá hoại tư Hệ hệ kép, vừa giảm thiểu kết giáo dục vừa phá hoại thân giáo dục Phải thấy rõ điều thấy nhu cầu đổi Do muốn đổi phương pháp dạy học văn thật sự, vấn đề không gợi vài phương pháp, vài biện pháp kĩ thuật, mà phải xây dựng lại cách quan niệm dạy học mới, vũ trang khái niệm mới mong có đổi đích thực phương pháp dạy học ngữ văn MÔ TẢ, PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP: CÁCH THỨC LUYỆN TẬP NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU 3.1 Hệ thống dạng đề Đọc hiểu định hướng kỹ làm tương ứng (có ví dụ minh họa) Theo định hướng Bộ GD cách đề thi TNTHPT môn văn năm 2014 , câu hỏi phần đọc hiểu tập trung vào số khía cạnh như: 3.1.1 Kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: Dạng đề thường cho đoạn văn có sai sót cho học sinh nhận biết từ trả lời câu hỏi Các lỗi sai văn : - Lỗi câu (lỗi cấu tạo câu; lỗi dấu câu; lỗi liên kết câu) - Lỗi từ (lặp từ; từ không nghĩa; từ không phù hợp phong cách) - Lỗi đoạn văn (lỗi nỗi dung; lỗi hình thức ) - Lỗi tả (lỗi phát âm; lỗi không nắm vững quy tắc tả ) * Lưu ý : Trong văn loại lỗi mà thường xuất đồng thời nhiều loại lỗi Kỹ xác định lỗi đoạn văn bản: - Đọc kỹ văn Xác định nội dung thể loại, phong cách văn - Phân tích cấu tạo câu (các thành phần câu) - Xem xét vị trí câu liên kết câu văn - Xem xét lỗi tả cách sử dụng từ ngữ Ví dụ: Đọc đoạn văn sau đồng thời anh, chị sai sót ngữ pháp, tả, cách dùng từ, tính logic đoạn văn : “ nhìn Nguyễn Tuân, sông Đà lên sinh thể có linh hồn với tính cách đối địch: vừa bạo, vừa rằn Đây lối nhân cách hóa đặc điểm vốn có giòng sông thiên nhiên mà chực quan nhìn thấy” 10 Chữ "mỏng" hiểu yếu đuối, cỏi đạo đức, nhân cách, nghị lực, sức mạnh, lĩnh, ý chí, không đủ sức chống đỡ thử thách gian khổ sống - Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ quan niệm : "Còn đáng buồn mà giàu có vật chất lại nghèo nàn đến thảm hại văn hóa tinh thần" + Nội dung: Đây dạng đề mở, thí sinh đồng tình với quan niệm, không đồng tình cần đưa lí lẽ thuyết phục tinh thần bàn luận nghiêm túc, thiện chí + Hình thức: Đảm bảo yêu cầu hình thức số câu theo quy định - Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm Các hình ảnh "nhà dột", "gió lùa bốn bên", "những đêm trắng trời" diễn tả sống vất vả, khó nhọc, gian lao người mẹ Hai câu cuối thể nỗi niềm người con: tình yêu thương vô bờ bến với người mẹ nỗi day dứt, xót xa, ân hận đậm chất nhân văn tình đời, tình người Vấn đề thơ đặt sống hôm nay: HS trả lời theo nhiều cách, cần có lập luận chặt chẽ, thuyết phục, thể suy nghĩ sâu sắc người viết cho điểm tối đa Dưới vài gợi ý: * Nội dung: - Thái độ, trách nhiệm cha mẹ - Cuộc sống người mẹ thời hậu chiến - Cuộc sống, hạnh phúc nhân dân đất nước độc lập, tự do, hòa bình * Hình thức: Đảm bảo yêu cầu hình thức số câu theo quy định 22 MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP (KHÔNG KÈM HƯỚNG DẪN) Đề số 1: Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 4: “Thương hại thay! Người nước ta không hiểu nghĩa vụ loài người ăn với loài người đành, đến nghĩa vụ người nước chưa hiểu Bên Pháp, người có quyền phủ, lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng người hay hội nào, người ta kêu nài, chống cự, thị oai, vận dụng kì công bình nghe Vì mà người ta làm thế? Là người ta có đoàn thế, có công đức biết giữ lợi ích chung Họ nghĩ người có quyền lực đè nén người mai lấy quyền lực đè nén mình, phải hiệp lại phòng ngừa trước Người ta có ăn học biết xét kĩ thấy xa thế, người nước sao? Người phải tai ấy, chết mặc ai! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt ngơ mắt qua, người bị nạn khốn không can thiệp đến Đã biết sống phải biết bênh vực nhau, ông cha hiểu đến Cho nên có câu: “Không bẻ đũa nắm” “Nhiều tay làm nên bộp” Thế dân tộc Việt Nam hồi cổ sơ biết đoàn thể, biết công ích, góp gió làm bão, giụm làm rừng, không trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, ù lì ngày (Về luân lí xã hội nước ta, Phan Châu Trinh) Câu Nêu ngắn gọn nội dung đoạn trích trên? (0,25 điểm) Câu Tác giả sử dụng thao tác lập luận nào? Thao tác chủ yếu? (0,5 điểm) Câu Trong đoạn trích có câu cụm từ mang nghĩa tương đương với câu Nhiều tay làm nên bộp? Câu Nêu 02 giải pháp để khắc phục tình trạng sợ sệt, ù lì người Việt ngày nay? Viết – dòng Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 8: Những giấc mơ dang dở Trong rùng đất Giờ nằm sâu tầng gạch nát 23 Thân thể họ vụn rời giấc mơ bay lên Hãy bay vượt qua bóng đêm Qua đầm đìa vết thương đau đớn Qua cát dập, đá vùi, tro nóng Đến vùng trời xanh mát bình an Rồi đền đài lại ngát hương lan Rồi Everest lại mênh mông tuyết trắng Rồi Kathmandu lại thênh thang nắng Và đất lại liền chưa có vết đau Nepal ơi, xin nguyện cầu nước mắt khô mau Cho số phận hòa tan vào lòng đất Biết quên vết thương thịt da, quên nỗi đau mát Ngủ yên hoài, lòng đất… xanh xa… (Xin chắp tay cầu nguyện cho người dân Nepal, Đỗ Nhật Nam) Câu Nêu ngắn gọn nội dung thơ trên? (0,25 điểm) Câu Đoạn thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào? (0,25 điểm) Câu Khổ khổ đoạn thơ có đặc sắc nghệ thuật nào? (0,5 điểm) Câu Hình ảnh Thân thể họ vụn rời giấc mơ bay lên thể điều gì? (0,5 điểm) Đề số Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 4: Của ong bướm tuần tháng mật; Này hoa đồng nội xanh rì; Này cành tơ phơ phất; Của yến anh khúc tình si; Và ánh sáng chớp hàng mi Mỗi buổi sớm thần vui hàng gõ cửa Tháng giêng ngon cặp môi gần Tôi sung sướng Nhưng vội vàng nửa Tôi không chờ nắng hạ hoài xuân 24 (Vội vàng - Xuân Diệu, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012) Câu Nêu ngắn gọn nội dung đoạn thơ trên? (0,5 điểm) Câu Những biện pháp nghệ thuật đặc sắc đoạn thơ? (0,5 điểm) Câu Ý nghĩa hình ảnh Tháng giêng ngon cặp môi gần ? (0,25 điểm) Câu Hai câu thơ cuối đoạn thơ bộc lộ điều nhân vật trữ tình? (0,25 điểm) Đề số 3: Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 8: Đánh giá đời sống người cao hay thấp nhìn vào thời gian nhàn rỗi họ Có người làm việc “đầu tắt mặt tối” lấy chút nhàn rỗi Có người phung phí thời gian vào nhậu nhẹt triền miên Có người biết dùng thời gian để phát triển Phải để người có thời gian nhàn rỗi biết sử dụng hữu ích thời gian vấn đề lớn xã hội có văn hóa Đánh giá đời sống xã hội phải xem xã hội tạo điều kiện cho người sống với thời gian nhàn rỗi Công viên, bảo tàng, thư viện, nhà hát, nhà hàng, câu lạc bộ, sân vận động, điểm vui chơi,…là thiếu Xã hội phát triển phương tiện nhiều, đa dạng đại Xã hội ta chăm lo phương tiện ấy, chậm, sơ sài, chưa có quan tâm mức, vùng nông thôn Thời gian nhàn rỗi thời gian văn hóa phát triển Mọi người toàn xã hội chăm lo thời gian nhàn rỗi người (Phỏng theo Hữu Thọ, dẫn theo SGK Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.94) Câu Đoạn trích chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? (0,25 điểm) Câu Nêu ngắn gọn nội dung đoạn trích trên? (0,5 điểm) Câu Đặt nhan đề cho đoạn trích? (0,25 điểm) Câu Nêu 03 biện pháp để sử dụng thời gian nhàn rỗi thân cách hợp lí Viết -7 dòng (0,5 điểm) Đề số 4: Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 4: Đây phần văn bị đảo trật tự: a, Mong bạn giữ gìn cẩn thận dấu câu mình, bạn nhé! 25 b, Thiếu dấu chấm câu văn, bạn bị điểm thấp văn bạn ý nghĩa, dấu chấm câu đời, không chấm điểm đời bạn ý nghĩa c, Cứ vậy, đến dấu chấm hết d, Có người chẳng may đánh dấu…(1) Anh ta trở nên sợ câu phức tạp tìm câu đơn giản Đằng sau câu đơn giản ý nghĩa đơn giản Sau đó, không may lại làm dấu…(2) Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều, không ngữ điệu Anh không cảm than, không xuýt xoa Không làm sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ Đằng sau thờ với chuyện Một thời gian sau, anh đánh dấu …(3) chẳng hỏi điều Mọi kiện xảy đâu, dù vũ trụ hay mặt đất nhà mình, anh không hay biết Anh đánh khả học hỏi Đằng sau thờ với điều Một thời gian sau, anh đánh dấu ….(4) Từ anh không liệt kê được, không giải thích hành vi nữa, lúc trích dẫn lời người khác Thế hoàn toàn quên cách tư Câu Phần văn d, có vị trí bị lược bớt từ Chọn từ phù hợp số từ sau để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh: chấm than, phảy, chấm hỏi, hai chấm (0,25 điểm) Câu Sau khôi phục đoạn văn mục d, xếp thứ tự đoạn văn để tạo thành văn hoàn chỉnh (0,5 điểm) Câu Văn sau khôi phục nói điều gì? (0,5 điểm) Câu Hãy đặt tiêu đề cho đoạn văn vừa khôi phục (0,25 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu Ơi kháng chiến! Mười năm qua lửa Nghìn năm sau đủ sức soi đường Con cần vượt Cho gặp lại mẹ yêu thương Con gặp lại nhân dân nai suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa 26 Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng lại gặp cánh tay đưa (Chế Lan Viên, Tiếng hát tàu) Câu Đoạn thơ sử dụng phương thức biểu đạt nào? Phương thức biểu đạt chính? (0,5 điểm) Câu Nêu đặc sắc nghệ thuật đoạn thơ trên? (0,25 điểm) Câu Nội dung chủ yếu đoạn thơ gì? (0,5 điểm) Câu Cách xưng hô mẹ - đoạn thơ có ý nghĩa gì? (0,25 điểm) Đề số 5: Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 4: (1) Trong đời sống, ta thường thấy tượng xấu lòng đố kị Thấy có chút thành tích, kẻ đố kị cảm thấy khó chịu, đau khổ bị mát điều gì, tiếp nảy sinh phản ứng bệnh hoạn (2) Hiện tượng đố kị đời sống có từ xưa Thời Tam quốc có danh tướng Đông Ngô Chu Du, tiếng thao lược lại có tính đố kị Thấy Gia Cát Lượng tài ba, Du nhiều lần tìm cách chứng tỏ người tài “đệ thiên hạ”, lần bị thua Lòng đố kị khiến Chu Du tìm kế sách hãm hại Gia Cát Lượng, lần Lượng đoán biết thoát hiểm Khi nhận tài trí không Gia Cát Lượng, Du ngửa mặt lên trời mà than: “Trời sinh Du, sinh Lượng!” Câu nói bộc lộ chân tướng người đố kị: không chấp nhận thực tế người khác (3) Lòng đố kị gắn với hiếu thắng, tâm lí muốn chứng tỏ không thua chúng bạn, chí người Tính hiếu thắng có tác dụng kích thích người ta phấn đấu, cạnh tranh vượt lên người khác, có ý nghĩa tiến định Tâm lí đố kị ngược lại, biến dạng lòng hiếu thắng Đố kị tâm lí kẻ thất bại Động kích thích phấn đấu giảm sút, mà ý muốn hạ thấp, hãm hại người khác để thỏa lòng ích kỉ tăng lên Phân tích lòng đố kị, nhà triết học Hi Lạp cổ đại A-ri-xtốt nói: “Người đố kị cảm thấy dằn vặt đau đớn không cảm thấy thua mà phải nhìn thấy người khác thành công” Nhà triết học thực chất kẻ đố kị kẻ không muốn nhìn thấy người khác thành công” Câu Đoạn trích có câu chủ đề không? Nếu có, ghi lại câu chủ đề (0,25 điểm) Câu Trong đoạn (2), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? Tác dụng thao tác lập luận gì? (0,5 điểm) 27 Câu Tại tác giả lại cho tâm lí đố kị biến dạng lòng hiếu thắng? (0,25 điểm) Câu Anh/chị nêu hai hậu lòng đố kị theo quan điểm riêng Trả lời khoảng 5-7 dòng (0,25 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 8: Chưa chữ viết vẹn tròn tiếng nói Vầng trăng cao đêm cá lặn mờ Ôi tiếng Việt đất cày, lụa Óng tre ngà mềm mại tơ Tiếng tha thiết, nói thường nghe hát Kể điều ríu rít âm Như gió nước nắm bắt Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy Một tiếng vườn rợp bóng cành vươn Nghe mát lịm đầu môi tiếng suối Tiếng heo may gợi nhớ đường (Lưu Quang Vũ, Tiếng Việt) Câu Chỉ phương thức biểu đạt đoạn thơ trên? Phương thức biểu đạt chính? (0,25 điểm) Câu Xác định biện pháp tu từ bốn câu thơ đầu đoạn thơ nêu tác dụng biện pháp tu từ đó? (0,5 điểm) Câu Nêu nội dung đoạn thơ trên? (0,5 điểm) Câu Anh/chị nhận xét quan niệm tác giả Tiếng Việt thể câu thơ Ôi Tiếng Việt đất cày, lụa Trả lời khoảng -7 dòng (0,25 điểm) Đọc văn sau trả lời câu hỏi: ĐỜI CHA ĂN MẶN, ĐỜI CON KHÁT NƯỚC “Đàn ông hút thuốc, uống bia, rượu nhiều, bị tiếp xúc với thuốc trừ sâu lúc muốn có gây hại đến đứa trẻ chưa đời mà đến hệ sau Đó kết luận chuyên gia thuộc Đại học Rutgers (Mĩ) sau thực thí nghiệm động vật phòng thí nghiệm Theo báo Telegraph, kết nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ mật thiết hành động tỉ lệ gia tăng chứng vô sinh đàn ông sẩy thai, chết non 28 trẻ Các nhà khoa học khẳng định thói quen xấu nam giới dẫn đến biến đổi gien thay đổi truyền sang hệ sau” (Nguồn: Báo Thanh niên, số 51, ngày 20-02-2008) 1/ Văn đề cập đến vấn đề gì? (0,5 điểm) 2/ Xác định phương thức biểu đạt văn bản? (0,25 điểm) 3/ Đoạn văn trình bày theo cách nào? Vì sao? (0,5 điểm) 4/ Tiêu đề sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu hiệu nghệ thuật biện pháp đó? (0,75 điểm) 5/ Bằng hiểu biết mình, viết đoạn văn từ 7-10 câu nêu suy nghĩ anh (chị) tác hại việc hút thuốc (1,0 điểm) Đề số • Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi từ câu đến câu : “Liệu bạn có hạnh phúc bạn giàu có hơn? Nhiều người tin “có” Nhưng nghiên cứu nhiều năm qua người có tiền bạc dồi hạnh phúc so với người có thu nhập thấp, chí chưa hạnh phúc hơn.Tính trung bình dân Mĩ giàu dân Niu Di-lân họ không hạnh phúc Người dân nước giàu có Áo, Pháp, Đức dường chẳng hạnh phúc bao so với người dân nước nghèo Bra-xin, Cô-lôm-bi-a Phi-líp-pin GS Đa-ni-ơn Ka-nơ-men - chủ nhân giải Nô-ben Kinh tế 2002- khẳng định có tương quan thu nhập hạnh phúc người có thu nhập cao thường gắn với cảm xúc tiêu cực căng thẳng stress…Tất nhiên, ý tưởng tiền bạc không mua hạnh phúc cũ Ban nhạc Bít-tơn nhắc nhở tiền mua tình yêu điều tốt đẹp đời lại không tiền mua…” Tuy nhiên, dường có mâu thuẫn điều Nếu tiền bạc không mang lại hạnh phúc phủ nước lại tập trung vào việc tăng thu nhập quốc dân theo đầu người? Tại nhiều người lại phải gắng sức để kiếm nhiều tiền tiền bạc không làm hạnh phúc hơn? (Theo Thương Vũ, tuoitreonline,13-5-2007) 29 Câu Văn viết theo phong cách ngôn ngữ ? (0.25đ) Câu Những thao tác lập luận sử dụng văn ? (0.5đ) Câu Quan điểm người viết văn ? (0.5đ) Câu Hãy trả lời câu hỏi cuối khoảng 5-7 dòng (0.25đ) • Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi từ câu đến câu Bác sống trời đất ta Yêu lúa cành hoa Tự cho đời nô lệ Sữa để em thơ, lụa tặng già Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha Bác nghe bước tiền tuyến Lắng tin mừng, tiếng súng xa Bác vui ánh buổi bình minh Vui mầm non, trái chín cành Vui tiếng ca chung hòa bốn biển Nâng niu tất cả, quên Bác để tình thương cho chúng Một đời bạch chẳng vàng son Mong manh áo vải, hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi lối mòn (Tố Hữu, Bác ơi, Ngữ văn 12, tập 1) Câu :Đoạn thơ thể phẩm chất cao đẹp Bác ?(0.25đ) 30 Câu : Để thể hình tượng Bác, nhà thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật ? (0.5đ) Câu : Giải thích ý nghĩa hình ảnh so sánh sau : “Bác sống trời đất ta” ? (0.5đ) Câu : Từ vẻ đẹp nhân cách Bác đoạn thơ trên, rút học mà anh/chị thấy có ý nghĩa với thân Viết câu trả lời khoảng 5-7 dòng (0.25đ) Đề số Đọc văn sau trả lời câu hỏi 1-4 : Gần đây, có nhiều hình ảnh em học sinh bị đánh hội đồng lớp, trường, đường Câu hỏi lại có cách hành xử dã man lứa tuổi ngây thơ trắng? Trong chốn lao tù, người bị tước quyền công dân yêu cầu không bị đối xử tàn bạo […] Điều xảy mà tâm hồn trẻ thơ bị “vấy bẩn” ? Phải cách hành xử thiếu nhân văn, nhân bậc mẹ cha? Là thiếu giáo dục đạo đức buông lỏng quản lý từ phía nhà trường? Là ảnh hưởng phim ảnh bạo lực truyền thông, báo chí ? Bé mai lớn lên, em hành xử người với người nào? Và ngày họp lớp, liệu em có đủ can đảm xem lại hình ảnh không ? (Theo htttp://www.dantri.com.vn, ngày 13/3/2015) Câu : Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề đoạn trích (0.25đ) Câu : Kiểu câu sử dụng nhiều đoạn văn ? Tác dụng ? (0.5đ) Câu : Thái độ người viết văn ? (0.5đ) Câu : Anh/chị trả lời cho câu hỏi đặt đoạn văn : “vì lại có cách hành xử dã man lứa tuổi ngây thơ trắng ?” Hãy viết từ 5-7 dòng thể quan điểm (0.25đ) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi 5-8 : 31 Quê hương ta từ ngày khủng khiếp Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa tàn Ruộng ta khô Nhà ta cháy Chó ngộ đàn Lưỡi dài lê sắc máu Kiệt ngõ thẳm bờ hoang Mẹ đàn lợn âm dương Chia lìa đôi ngả Đám cưới chuột tưng bừng rộn rã Bây tan tác đâu (Trích Bên sông Đuống, Hoàng Cầm, Ngữ văn 12, T1) Câu : Tội ác quân giặc “quê hương ta” nhà thơ thể qua hình ảnh ? (0.25đ) Câu : Hãy phương thức biểu đạt đoạn thơ (0.5đ) Câu : Ý nghĩa hình ảnh thơ sau ? (0.5đ) Mẹ đàn lợn âm dương Chia lìa đôi ngả Đám cưới chuột tưng bừng rộn rã Bây tan tác đâu Chó ngộ : chó dại Đàn lợn âm dương : Làng tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh) thường vẽ tranh lợn có xoáy âm dương xanh đỏ - tượng trưng cho loại lợn giống tốt, hay ăn chóng lớn Ngày Tết, người ta hay treo tranh lợn âm dương để mong chăn nuôi phát đạt Đám cưới chuột : đề tài tranh Đông Hồ 32 Câu : Anh/chị đánh giá tình cảm nhà thơ qua đoạn thơ ? Hãy viết khoảng 5-7 dòng (0.25đ) Đề số 10 Đề số 10 Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 4: Một người hạnh phúc không thiết phải người có thứ tốt nhất, mà người biết tận hưởng chuyển biến xảy đến với sống cách tốt Hạnh phúc đến với biết rơi lệ tổn thương, biết đau đớn mát, biết khao khát nuôi dưỡng giấc mơ, biết cố gắng làm lại thất bại, có vậy, người biết trân trọng đến đời (Theo Hạt giống tâm hồn, tập 3, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013) Câu Đặt tiêu đề cho đoạn trích? (0,25 điểm) Câu Đoạn trích chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào? (0,25 điểm) Câu Tại tác giả đoạn trích lại cho Một người hạnh phúc không thiết phải người có thứ tốt nhất? (0,5 điểm) Câu Anh/chị nêu quan niệm riêng hạnh phúc Trả lời khoảng 5-7 dòng (0,5 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 8: Hôm Cao – Bắc – Lạng cười vang Dọn lán, rời rừng, người xuống làng Người nói cỏ lay rừng rậm Cuốc đất dọn cỏ mẹ khuyên Đường kêu vang tiếng ô tô Trong trường ríu rít tiếng cười trẻ Mờ mờ khói bếp bay mái nhà Từ không ngập cỏ lối Hổ không dám đến đẻ vườn chuối 33 Quả vườn không lo tự chín, tự rụng Ruộng không thành nơi máu chảy vũng Mặt trời lên! Sáng rõ mẹ ạ! Con đội, mẹ lại nhà Giặc Pháp, Mĩ giết người, cướp đất ta Đuổi hết đi, trông mẹ (Nông Quốc Chân, Dọn làng) Câu Đoạn thơ lời ai? Đoạn thơ thể tâm tư, tình cảm nhân vật trữ tình? Câu Nêu ý nghĩa biểu tượng hình ảnh mặt trời đoạn thơ? Câu Đoạn thơ sử dụng với mật độ dày đặc từ loại gì? Câu Nêu hiệu nghệ thuật việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh đoạn thơ? Đề số Đọc đoạn văn sau (lời hát Khát Vọng – Phạm Minh Tuấn) trả lời câu hỏi: Hãy sống đời sống để biết yêu nguồn cội Hãy sống đồi núi vươn tới tầm cao Hãy sống biển trào, biển trào để thấy bờ bến rộng Hãy sống ước vọng để thấy đời mênh mông Và không gió, mây để thấy trời bao la Và không phù sa rót mỡ màu cho hoa Sao không ca tình yêu đôi lứa Sao không mặt trời gieo hạt nắng vô tư Và không bão, giông, ánh lửa đêm đông 34 Và không hạt giống xanh đất mẹ bao dung Sao không đàn chim gọi bình minh thức giấc Sao không mặt trời gieo hạt nắng vô tư Câu 1: Chủ đề hát gì? Câu 2: Những biện pháp tu từ sử dụng lời hát trên? Câu 3: Những câu lời hát để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Câu 4: Lời hát đem đến cho người cảm xúc gì? Câu 5: Sau đọc lời hát, anh/chị viết văn ngắn phát biểu suy nghĩ lối sống có trách nhiệm, ước mơ tuổi trẻ học đường ngày nay? Đề số Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi: “Nước yếu tố thứ hai định sống sau không khí, người sống thiếu nước Nước chiếm khoảng 58 - 67% trọng lượng thể người lớn trẻ em lên tới 70 - 75%, đồng thời nước định tới toàn trình sinh hóa diễn thể người Khi thể nước, tình trạng rối loạn chuyển hóa xảy ra, Protein Enzyme không đến quan để nuôi thể, thể tích máu giảm, chất điện giải thể hoạt động xác Tình trạng thiếu nước không uống đủ hàng ngày ảnh hưởng tới hoạt động não có tới 80% thành phần mô não cấu tạo từ nước, điều gây trí nhớ kém, thiếu tập trung, tinh thần tâm lý giảm sút…” (Trích Vai trò nước với sống người - nomic.com.vn) Câu 1: Nêu nội dung đoạn trích Câu 2: Thao tác lập luận sử dụng đoạn trích gì? Câu 3: Xác định phong cách ngôn ngữ đoạn văn 35 p= 0.435 > 0.05, từ kết luận chênh lệch điểm số trung bình hai nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng ý nghĩa, hai nhóm coi tương đương TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục đào tạo, Pisa dạng câu hỏi, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012 Đỗ Thu Hà, Vận dụng cách thiết kế câu hỏi đánh giá lực đọc hiểu PISA vào môn Ngữ văn, http://giaoducphothong.edu.vn Đoàn Thị Hải Lý, Vận dụng PISA đánh giá lực đọc - hiểu văn Ngữ văn học sinh THPT, http://giaoducphothong.edu.vn Nguyễn Duy Kha (chủ biên), Ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn, NXB Giáo dục, 2015 Trần Đình Sử, Quan niệm đọc văn, www.vanhoanghean.com.vn 36 ... LUYỆN TẬP NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU 3.1 Hệ thống dạng đề Đọc hiểu định hướng kỹ làm tương ứng (có ví dụ minh họa) Theo định hướng Bộ GD cách đề thi TNTHPT môn văn năm 2014 , câu hỏi phần đọc hiểu. .. văn thi u khái niệm khoa học đọc văn Khái niệm đọc hiểu đọc thành tiếng, đọc diễn cảm, mà không thấy nói đọc – hiểu Đối với phân môn Làm văn dạy lí thuyết đề cho HS tập làm theo đề yêu cầu HS. .. thầy giáo HS, HS với HS nhắc nhở nhau, bổ sung cho nhau, làm cho kiến thức toàn diện sâu sắc 2.1.7 Học thi u hứng thú, đam mê Kết việc học thụ động học tập thi u cảm hứng, thi u lửa, thi u niềm
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO kỹ NĂNG đọc HIỂU CHO HS TRONG kỳ THI THPT QUỐC GIA, NÂNG CAO kỹ NĂNG đọc HIỂU CHO HS TRONG kỳ THI THPT QUỐC GIA, NÂNG CAO kỹ NĂNG đọc HIỂU CHO HS TRONG kỳ THI THPT QUỐC GIA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay