Chương trình đào tạo chuẩn ngành dược

12 297 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 00:36

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH DƯỢC HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 3602/QĐ - ĐT ngày05tháng12năm 2011 Giám đốc ĐHQGHN) Tên ngành: Dược học (Pharmacy) Hệ đào tạo: Đại học Danh hiệu tốt nghiệp: Dược sĩ Thời gian đào tạo: năm Đơn vị đào tạo: Khoa Y - Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội Mục tiêu đào tạo 1.1 Mục tiêu chung Đào tạo Dược sĩ – nhà Khoa học, có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức khoa học bản, công nghệ cao khoa học Dược vững chắc; có khả làm việc lĩnh vực Dược cách chuyên nghiệp; có tầm nhìn lực sáng tạo; có khả hội nhập tốt 1.2 Mục tiêu cụ thể (chuẩn đầu ra) 1.2.1 Về kiến thức - Kiến thức chung ĐHQGHN Sinh viên tốt nghiệp chương trình:  Có kiến thức cốt lõi nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vận dụng kiến thức vào sống, vào nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân  Có kiến thức công nghệ thông tin bản, đáp ứng yêu cầu làm việc lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn  Sử dụng tốt ngoại ngữ giao tiếp chuyên môn  Có khả tự rèn luyện hướng dẫn cộng đồng rèn luyện nâng cao sức khỏe, có hiểu biết vấn đề an ninh - quốc phòng có ý thức sẵn sàng bảo vệ an ninh quốc gia  Có khả thích ứng tốt với môi trường làm việc môi trường xã hội, có tính toàn cầu cao - Kiến thức chung theo lĩnh vực Có kiến thức khoa học tự nhiên như: toán học, xác suất thống kê, vật lý học, hóa học, sinh học, môi trường…, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp khả sáng tạo - Kiến thức chung khối ngành Có kiến thức cốt lõi khoa học sinh, y, dược, sức khỏe sinh lý giải phẫu trình hóa sinh thể người Có khái niệm hệ thống chăm sóc sức khỏe mối tương quan với cộng đồng Có kiến thức khoa học công nghệ y dược đại bao gồm sinh học phân tử, công nghệ nano, tin sinh học…, để tiếp cận tham gia sáng tạo lĩnh vực khoa học công nghệ y dược tiên tiến - Kiến thức chung nhóm ngành ngành  Có đầy đủ kiến thức phẩm chất theo chuẩn cập nhật để có đủ khả hoàn thành tốt kỳ thi cấp chứng hành nghề Dược quốc gia quốc tế  Sinh viên theo học định hướng Khoa học & Công nghệ Dược làm chủ kiến thức nguyên liệu sử dụng làm thuốc khía cạnh thuộc Dược (như: nguồn gốc, đặc tính hóa học, tác dụng dược lý, áp dụng điều trị…) theo chuẩn mực nước quốc tế; làm chủ kỹ công thức thuốc, thuốc, sản xuất thuốc, thuốc, vị thuốc sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác, kiểm tra đảm bảo chất lượng cho sản phẩm thuốc theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế; tôn trọng, làm chủ lý luận vận dụng y dược học cổ truyền vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; có khả phát triển nghiên cứu theo tiếp cận công nghệ sinh học, công nghệ hóa dược công nghệ nano đại  Sinh viên theo học định hướng Khoa học Tổ chức & Chính sách Dược: có kiến thức sâu rộng mô hình tổ chức ngành Dược, kiến thức sách Dược sách sức khỏe liên quan đến Dược; làm chủ kiến thức khả tăng cường lối sống khỏe mạnh phòng tránh bệnh tật cộng đồng Được trang bị kiến thức khoa học quản lý quản trị đại theo mạnh ĐHQGHN Tích cực có ý thức tham gia phát triển sách sức khỏe cộng đồng  Sinh viên theo học định hướng Khoa học Chăm sóc Dược: Có khả làm chủ công tác sử dụng thuốc để chăm sóc sức khỏe người bệnh với kỹ đánh giá bệnh nhân mức bản, xác định vấn đề liên quan đến thuốc, giải vấn đề liên quan đến thuốc, xác định kế hoạch chăm sóc người bệnh liên quan đến thuốc, cung cấp cho người bệnh chuyên gia chăm sóc sức khỏe tư vấn lựa chọn thuốc dạng thuốc Các hoạt động dựa nguyên tắc tăng cường tính hiệu quả, an toàn hợp lý sử dụng thuốc Có khả làm chủ thông tin, cung cấp thông tin sản phẩm chăm sóc sức khỏe tới người bệnh chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác cách xác, cập nhật đáng tin cậy - Kiến thức thực tập tốt nghiệp Được thực tập phòng thí nghiệm, sở Dược đại trình học tập để tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp trước trường 1.2.2 Về kỹ 1.2.2.1 Kỹ cứng - Các kỹ nghề nghiệp  Có khả thực kỹ dược sĩ Có khả nhận biết nghiên cứu giải vấn đề khoa học Dược mức bản, tình nghiệp vụ phát sinh, trình thực nhiệm vụ  Có kỹ giao tiếp, thu thập xử lý thông tin tốt tiếp xúc với đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc Dược khoa học công nghệ Dược  Hợp tác tốt với người bệnh đối tượng khác theo tinh thần lấy người bệnh cộng đồng làm trung tâm, thực hoạt động để tăng cường sức khỏe người bệnh cộng đồng  Thực hành công tác quản lý nguồn lực, nhận thức trách nhiệm với cộng đồng, người bệnh ngành nghề Dược - Khả lập luận tư giải vấn đề  Có khả tư logic, nhận biết vấn đề liên quan đến nghề Dược, đưa giải pháp lựa chọn giải pháp tối ưu để giải  Tư cách hệ thống, tìm kiếm thông tin, suy nghĩ cách có phân tích, tích hợp để phát triển kiến thức chuyên môn Dược - Khả nghiên cứu sáng tạo tri thức  Có khả thiết kế thực nghiên cứu khoa học Dược mức phương pháp phù hợp, trình bày kết dạng thức báo cáo khoa học theo chuẩn mực nước tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, giới thiệu kết cho đối tượng có quan tâm  Có khả tìm tòi, học tập tham gia nghiên cứu theo tiếp cận khoa học y dược đại - Bối cảnh xã hội ngoại cảnh Có khả nhận biết thích ứng với bối cảnh xã hội ngoại cảnh - Bối cảnh tổ chức Tôn trọng tổ chức có ý thức xây dựng, củng cố đoàn kết tổ chức Nhận biết vị trí, môi trường, quan hệ công việc - Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ vào thực tiễn Vận dụng kiến thức cốt lõi ngành vào công việc, giúp nhận biết giải vấn đề liên quan đến lĩnh vực hành nghề Dược - Năng lực sáng tạo, phát triển dẫn dắt thay đổi nghề nghiệp  Có ý thức làm việc tinh thần khích lệ để đóng góp phát triển tri thức  Có tầm nhìn khả sáng tạo, phát triển công nghệ mới, sản phẩm 1.2.2.2 Kỹ mềm - Các kỹ cá nhân  Có khả tự chủ tự học nâng cao, tự học suốt đời  Có khả tìm kiếm, phân tích đánh giá thông tin; thông tin cách hiệu quả, tin cậy tới đối tượng khác - Làm việc theo nhóm Có khả làm việc nhóm để đạt tới mục tiêu chung - Quản lý lãnh đạo Thể khả lãnh đạo hoạt động nghề nghiệp, tổ chức quan nơi công cộng - Kỹ giao tiếp  Có khả nói viết tiếng Việt tốt theo văn phong nhà lâm sàng, khoa học, hành sinh hoạt công cộng nói chung  Có khả giao tiếp tốt với cộng đồng, với đồng nghiệp người bệnh Kỹ giao tiếp sử dụng ngoại ngữ Trình độ tiếng Anh đạt mức B2, tương đương IELTS 5,0 - Kỹ công nghệ thông tin/Các kỹ mềm khác  Sử dụng thành thạo phần mền tin học văn phòng  Sử dụng thành thạo phần mền thiết kế xử lý số liệu thực nghiệm 1.2.3 Về phẩm chất đạo đức - Phẩm chất đạo đức cá nhân: Thể đạo đức, luân lý sống - Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp  Thể đạo đức, luân lý hành nghề Dược nghiên cứu Y – Sinh – Dược, thực tốt 12 điều qui định Y đức  Làm việc chuyên nghiệp, dựa chứng khoa học, xác, trực, cẩn mật trách nhiệm, có thái độ tôn trọng, lòng trắc ẩn, khích lệ người bệnh, đồng nghiệp cộng đồng - Phẩm chất đạo đức xã hội Xác định rõ tránh nhiệm hướng tới cộng đồng, phát triển chung sức khỏe cộng đồng 1.2.4 Định hướng nghề nghiệp sinh viên tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp chương trình thích ứng hoàn thành công việc với tinh thần chủ động, khoa học sáng tạo: - Làm cán quản lý, kỹ thuật sở sản xuất – kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức sản phẩm liên quan - Làm công tác kiểm nghiệm – đánh giá chất lượng thuốc, mỹ phẩm thực phẩm chức viện sở kiểm nghiệm - Cán quản lý, chuyên gia chăm sóc dược bệnh viện, khoa dược/sinh hóa bệnh viện sở khám chữa bệnh khác - Cán Dược sở truyền thông, sở cung cấp dịch vụ sức khỏe sở khác - Làm cán giảng dạy/nghiên cứu trường đào tạo Y, Dược, Thực phẩm, Mỹ phẩm khoa học liên quan đến sống khác - Làm cán nghiên cứu tổ chức nghiên cứu Dược, Thực phẩm Mỹ phẩm lĩnh vực có liên quan - Làm việc lĩnh vực quản lý nhà nước Dược, Thực phẩm Mỹ phẩm quan địa phương trung ương - Sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học lên theo chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, dược sĩ nội trú Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi học liên thông thẳng lên thạc sĩ Dược học tiến sĩ Dược học Nội dung đào tạo 2.1 Tổng số tín phải tích lũy: 175 tín (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Kỹ mềm) Trong đó: + Khối kiến thức chung: 32 tín + Khối kiến thức theo lĩnh vực 34 tín + Khối kiến thức khối ngành: 16 tín + Khối kiến thức chung nhóm ngành: 26 tín Bắt buộc: 24 tín Tự chọn: 2/4 tín + Khối kiến thức ngành: 58 tín - Các môn học chung: 42 tín Bắt buộc: 40 tín Tự chọn: 2/6 tín - Các môn định hướng chuyên ngành: 16 tín Bắt buộc: Tự chọn: 14 tín 2/6 tín + Khối kiến thức thực tập tốt nghiệp: Thực tập: tín Tốt nghiệp: tín tín 2.2 Khung chương trình STT Mã số Số tín Môn học Số tín Lý thuyết Thực hành Tự học Mã số môn học tiên I Khối kiến thức chung (không tính môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Kỹ mềm) PHI1004 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin 21 PHI1005 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin 32 PHI1104 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 PHI1105 HIS1002 Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 35 POL1001 INT1004 Tin học sở 17 28 FLF1105 Tiếng Anh A1 16 40 FLF1106 Tiếng Anh A2 20 50 FLF1105 FLF1107 Tiếng Anh B1 20 50 FLF1106 FLF1108 Tiếng Anh B2 20 50 FLF1107 Giáo dục thể chất Giáo dục Quốc phòng - An ninh Kỹ mềm 10 11 12 32 II Khối kiến thức chung theo lĩnh vực 34 13 MAT1096 Đại số 30 14 MAT1097 Giải tích 30 15 15 PHY1100 Vật lý Cơ – Nhiệt 30 15 16 PHY1103 Vật lý Điện & Quang 30 15 17 CHE1080 Hóa học đại cương 30 15 18 CHE1077 Hóa học vô 30 15 CHE1080 19 CHE1081 Hóa học hữu 30 15 CHE1080 20 CHE1056 Thực tập hóa học hữu 45 CHE1081 BIO1059 Sinh học đại cương 15 15 22 BIO1052 Hóa sinh học 30 15 CHE1081 23 BIO1051 Sinh học phân tử 30 15 BIO1059 24 BIO1099 Sinh lý học 30 15 BIO1059 21 MAT1096 STT Mã số Số tín Môn học Số tín Lý thuyết Thực hành Tự học Mã số môn học tiên III Khối kiến thức chung khối ngành 16 25 SMP1011 Vi sinh 30 15 BIO1059 26 SMP1012 Ký sinh trùng 15 15 BIO1059 27 SMP1054 Miễn dịch học 15 15 BIO1059 28 SMP1010 Truyền thông giáo dục sức khỏe - Y đức 30 15 29 MAT1199 Xác suất thống kê sinh học 30 15 INT1004 30 SMP1038 Kỹ thuật Y – Dược đại 45 IV Khối kiến thức chung nhóm ngành 26 IV.1 24 32 Các môn học bắt buộc Di truyền học dược di SMP2201 truyền học SMP2202 Tin sinh học 33 SMP2203 34 31 15 15 BIO1051 15 15 INT1004 Mô học Giải phẫu đại thể 30 15 BIO1059 CHE1059 Hóa lý dược 30 15 MAT1097 35 CHE1057 Hóa phân tích 45 15 CHE1077 36 SMP2204 Bệnh học đại cương 15 15 37 SMP2205 Sinh lý bệnh – miễn dịch 30 15 SMP2204 38 SMP2206 Dược động học 30 15 SMP2203 39 SMP2207 Độc chất học 15 15 IV.2 Các môn học tự chọn 2/4 40 SMP2208 Tài nguyên thuốc 15 15 41 SMP2209 Sinh phẩm 15 15 V Khối kiến thức ngành 58 Các môn học chung 42 Các môn học bắt buộc 40 42 SMP2210 43 SMP2211 44 V.1 V.1.1 15 15 MAT1199 15 15 SMP2206 SMP2212 Đánh giá thiết kế nghiên cứu Hóa trị liệu chuyển hóa thuốc Dược lý 45 15 SMP2211 45 SMP2213 Thực vật & Dược liệu 45 15 BIO1059 46 SMP2214 Hóa dược 45 15 CHE1056 47 SMP2215 15 15 48 SMP2216 Sinh dược học Bào chế & Công nghệ dược phẩm 45 15 SMP2215 49 SMP2217 45 15 SMP2212 Điều trị học STT Mã số Số tín Môn học Số tín Lý thuyết Thực hành 50 SMP2218 Thông tin thuốc ứng dụng 15 15 51 SMP2219 Dược học cổ truyền 15 15 52 SMP2220 Tổ chức kinh tế dược & Pháp chế dược 45 15 53 SMP2221 Kiểm nghiệm thuốc 15 15 54 SMP2222 Thực hành dược khoa 15 45 V.1.2 Các môn học tự chọn SMP2223 Hóa dược phóng xạ 15 15 56 SMP2224 GMP/các GPs 15 15 57 SMP2225 Cá nhân hóa sử dụng thuốc 15 15 V.2 Các môn học định hướng chuyên ngành 16 V.2.1 Định hướng Khoa học Công nghệ dược Các môn học bắt buộc 14 58 SMP2226 Thống kê thiết kế nghiên cứu phát triển thuốc 15 15 59 SMP2227 Công nghệ dược phẩm 30 15 60 SMP2228 Công nghệ sinh học 30 15 61 SMP2229 Phát minh thiết kế thuốc 30 15 62 SMP2230 Lý thuyết kỹ thuật phân tích dịch sinh học 30 15 V.2.1.2 SMP2213 CHE1057 2/6 55 V.2.1.1 Tự học Mã số môn học tiên Các môn học tự chọn 2/6 63 SMP2231 Kỹ thuật chiết xuất dược liệu 15 15 64 SMP2232 Mỹ phẩm 15 15 65 SMP2233 Công nghệ nano sản xuất dược phẩm 15 15 10 SMP2214 STT Mã số Số tín Môn học V.2.2 Định hướng Khoa học tổ chức & Chính sách dược 16 V.2.2.1 14 Các môn học bắt buộc Số tín Lý thuyết Thực hành 66 SMP2234 Thiết kế nghiên cứu cộng đồng 15 15 67 SMP2235 Dược xã hội học 30 15 68 SMP2236 Dịch tễ học 30 15 69 SMP2237 Lãnh đạo dược 30 15 70 SMP2238 Kinh tế doanh nghiệp – Quản trị bệnh viện 30 15 V.2.2.2 Các môn học tự chọn 2/6 71 SMP2239 Quản lý cung ứng thuốc 15 15 72 SMP2240 Nhóm GP (GDP, GSP, GPP) 15 15 73 SMP2241 Marketing dược 15 15 V.2.3 Định hướng Khoa học chăm sóc dược V.2.3.1 16 Các môn học bắt buộc 14 74 SMP2242 Phương pháp nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc 15 15 75 SMP2243 Điều trị học 30 15 76 SMP2244 Hoá sinh lâm sàng 30 15 77 SMP2245 30 15 78 SMP2246 30 15 Chăm sóc dược lâm sàng Hệ thống dược bệnh viên thực tập bệnh viện 11 Tự học Mã số môn học tiên STT V.2.3.2 Mã số Số tín Môn học Các môn học tự chọn Số tín Lý thuyết Thực hành Tự học Mã số môn học tiên 2/6 79 SMP2247 Bệnh gây thuốc 15 15 80 SMP2248 Thuốc điều trị ung thư thuốc điều hòa miễn dịch 15 15 81 SMP2249 Dinh dưỡng điều trị 15 15 VI Khối kiến thức thực tập tốt nghiệp 82 SMP4003 Thực tế 83 SMP4051 Khóa luận tốt nghiệp Cộng 30 175 Ghi chú: Môn học số 38, 42, 58, 61, 66, 70, 74, 76 giảng dạy thi tiếng Anh 12 ... nghiệm - Cán quản lý, chuyên gia chăm sóc dược bệnh viện, khoa dược/sinh hóa bệnh viện sở khám chữa bệnh khác - Cán Dược sở truyền thông, sở cung cấp dịch vụ sức khỏe sở khác - Làm cán giảng d y/ nghiên... triển kiến thức chuyên môn Dược - Khả nghiên cứu sáng tạo tri thức  Có khả thiết kế thực nghiên cứu khoa học Dược mức phương pháp phù hợp, trình b y kết dạng thức báo cáo khoa học theo chuẩn... cứu theo tiếp cận khoa học y dược đại - Bối cảnh xã hội ngoại cảnh Có khả nhận biết thích ứng với bối cảnh xã hội ngoại cảnh - Bối cảnh tổ chức Tôn trọng tổ chức có ý thức x y dựng, củng cố đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình đào tạo chuẩn ngành dược, Chương trình đào tạo chuẩn ngành dược, Chương trình đào tạo chuẩn ngành dược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay