Vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát huy năng lực của học sinh trong bài dạy đây thôn vĩ dạ

36 170 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 23:12

Sáng ki ến kinh nghi ệm d ạy h ọc Ng ữv ăn theo định h ướn g phát huy n ăng l ự c c h ọc sinh Sáng kiến kinh nghiệm thi giáo viên giỏi tỉnh :dạy học Ngữ văn theo định hướng phát huy lực học sinh Đây sáng kiến thầy Vương, trường Tạ Uyên Sáng kiến kinh nghiệm Sở GD ĐT Ninh Bình xếp loại giỏi Thu Trang chia sẻ với quý thầy cô Tên đề tài :VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG BÀI DẠY ĐÂY THÔN VĨ DẠ NỘI DUNG SÁNG KIẾN 1.Giải pháp cũ thường làm Trong trình giảng dạy môn Ngữ văn trường THPT mà đặc biệt giảng dạy tác phẩm văn học thuộc thể loại thơ trữ tình trước đây, thân đồng nghiệp quen sử dụng phương pháp dạy học truyền thống Dạy học nặng truyền thụ kiến thức lý thuyết truyền thụ tri thức chiều phương pháp dạy học chủ đạo nhiều giáo viên Số giáo viên thường xuyên chủ động, sáng tạo việc phối hợp phương pháp dạy học sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh chưa nhiều Việc rèn luyện kỹ sống, kỹ giải tình thực tiễn cho học sinh thông qua khả vận dụng tri thức tổng hợp chưa thực quan tâm Việc ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông, sử dụng phương tiện dạy học chưa thực rộng rãi hiệu trường trung học phổ thông Những dạy học Ngữ văn trước thấy dù có thành công học sinh dừng lại mức độ lĩnh hội, tiếp thu ghi nhớ tri thức cách máy móc mà chưa phát huy hết lực chủ động, sáng tạo trình chiếm lĩnh tri thức Là giáo viên đứng bục giảng băn khoăn suy nghĩ, trăn trở làm cách nâng cao chất lượng giáo dục học sinh điều quan trọng học sinh qua học em khám phá tri thức ứng dụng vào thực tiễn sống Chính điều muốn cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu để đưa phương pháp dạy học phù hợp với thực tiễn dạy học Ngữ văn ngày Giải pháp cải tiến Đổi phương pháp dạy học nhằm trọng phát triển lực học sinh phương hướng phù hợp với nhịp độ phát triển thời đại đổi đất nước Nắm phương pháp đưa ứng dụng vào giảng dạy, học tập môn ngữ văn trường THPT nhà quản lý giáo dục đặc biệt giáo viên đứng lớp điều quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thời kì đại Xuất phát từ chủ trương đổi toàn diện giáo dục, đổi phương pháp giáo dục khâu quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục Đồng thời sở gắn bó với nghề bắt nguồn từ băn khoăn trăn trở trình dạy học môn ngữ văn trường THPT làm để có học tốt, để học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ người học vào học tập ứng dụng vào thực tế sống, đồng thời phát huy lực vốn có học sinh Điều thúc suy nghĩ để đưa phương pháp phù hợp trình giảng dạy số tác phẩm thơ chương trình ngữ văn 11 đáp ứng phần định hướng giáo dục trọng phát huy lực học sinh Ở đề tài cố gắng sâu vào phương pháp giảng dạy tác phẩm cụ thể chương trình ngữ văn 11 thơ thôn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử theo hướng phát huy lực học sinh Để trao đổi số kinh nghiệm đưa hướng giảng dạy phù hợp với phương pháp Trong trình soan giảng cố gắng tìm hướng để định hướng cho học sinh phát huy lực sáng tạo việc chiếm lĩnh tri thức giúp học sinh có hứng thú trình học tập Phần NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH Cơ sở lí luận thực tiễn việc dạy học Ngữ văn theo định hướng phát huy lực học sinh 1.1 Cơ sở lí luận việc dạy học Ngữ văn theo định hướng phát huy lực học sinh Đổi PPDH môn ngữ văn trường THPT kết trình nghiên cứu, thực kiên trì nghiệm thu Khâu đột phá chất lượng đổi phương pháp dạy học Ngữ văn bồi dưỡng lực thực hành nghề nghiệp đội ngũ giáo viên Trước hết đội ngũ giáo viên phải nhận thức việc đổi phương pháp dạy học môn thường xuyên lẽ sống, trách nhiệm, lương tâm, danh dự người thầy Thầy giỏi đào tạo trò giỏi Thầy giỏi trường THPT người có khả tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo xu quốc tế, đáp ứng đòi hỏi đất nước thời kì công nghiệp hóa, đại hóa, biết thường xuyên vận dụng kết tự nghiên cứu vào trình dạy học môn Đổi phương pháp dạy học thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc HS học đến chỗ quan tâm HS vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều đó, phải thực chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kỹ riêng lẻ môn học chuyên môn cần bổ sung chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp Đối với giáo viên Trung học, cách hiểu môn học, chất khoa học nghệ thuật văn chương Không hiểu văn dạy văn Yêu cầu nắm vững kiên thức ngữ văn nhân tố quan trọng tiềm người giáo viên trình thực đổi phương pháp dạy học Đổi phương pháp dạy học nghĩa loại bỏ phương pháp dạy học truyền thống thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt đầu việc cải tiến để nâng cao hiệu hạn chế nhược điểm chúng Để nâng cao hiệu phương pháp dạy học người giáo viên trước hết cần nắm vững yêu cầu sử dụng thành thạo kỹ thuật chúng việc chuẩn bị tiến hành lên lớp, kỹ thuật đặt câu hỏi xử lý câu trả lời đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu luyện tập Tuy nhiên, phương pháp dạy học truyền thống có hạn chế tất yếu, bên cạnh phương pháp dạy học truyền thống cần kết hợp sử dụng phương pháp dạy học mới, tăng cường tính tích cực nhận thức học sinh thuyết trình, đàm thoại theo quan điểm dạy học giải vấn đề 1.2 Cơ sở thực tiễn việc dạy học Ngữ văn theo định hướng phát huy lực học sinh Việc đổi giáo dục Trung học dựa đường lối, quan điểm đạo giáo dục nhà nước, định hướng quan trọng sách quan điểm việc phát triển đổi giáo dục Trung học Việc đổi phương pháp dạy học cần phù hợp với định hướng đổi chung chương trình giáo dục trung học Những quan điểm đường lối đạo nhà nước đổi giáo dục nói chung giáo dục trung học nói riêng thể nhiều văn bản: – Luật giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 quy định: ” Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh – Nghị hội nghị trung ương khóa XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo: ” Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt, chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực…” – Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 thủ tướng phủ rõ: ” Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lục tự học người học.” Những quan điểm, định hướng nêu sở thực tiễn môi trường pháp lí thuận lợi cho việc đổi giáo dục phổ thông nói chung, đổi phương pháp dạy học theo định hướng lục người học nói riêng Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển lực không ý tích cực hóa học sinh mặt trí tuệ mà ý rèn luyện lực giải vấn đề gắn với tình sống nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kỹ riêng lẻ môn học chuyên môn cần bổ xung chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp Những định hướng chung, tổng quát đổi phương pháp dạy học môn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển lực là: – Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin…), sở trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo tư – Có thể lựa chọn cách linh hoạt phương pháp chung phương pháp đặc thù môn học để thực Tuy nhiên dù sử dụng phương pháp phải đảm bảo nguyên tắc “Học sinh tự hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với tổ chức, hướng dẫn giáo viên” – Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với hình thức dạy học Tùy theo mục tiêu, nội dung, đối tượng điều kiện cụ thể mà có hình thức tổ chức thích hợp học cá nhân, học nhóm; lớp học, lớp học… Cần chuẩn bị tốt phương pháp thực hành để đảm bào yêu cầu rèn luyện kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học – Cần sử dụng đủ, hiệu thiết bị dạy học môn học tối thiếu quy định Có thể sử dụng đồ dùng dạy học tự làm xét thấy cần thiết với nội dung học phù hợp với đối tượng học sinh Tích cực vận dụng công nghệ thông tin dạy học Một số đặc điểm tâm lí Học sinh THPT Muốn tìm phương pháp phù hợp để giáo dục học sinh phát triển theo hướng, với mục tiêu, nội dung giáo dục, cần phải hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh Tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông có đặc trưng khác so với tâm lý lứa tuổi học sinh trung học sở tiểu học 2.1 Đặc điểm hình thành giới quan Trong tâm lý học sinh THPT hình thành giới quan nét chủ yếu em bước vào sống xã hội với bao điều đón đợi em phía trước, em có nhu cầu tìm hiểu khám phá để có quan điểm tự nhiên, xã hội, nguyên tắc quy tắc ứng xử sống, định hướng giá trị người Các em quan tâm đến nhiều vấn đề như: thói quen đạo đức, xấu đẹp, thiện ác, quan hệ cá nhân với tập thể, cống hiến với hưởng thụ, quyền lợi nghĩa vụ trách nhiệm… Tuy nhiên có em chưa giáo dục đầy đủ giới quan, chịu ảnh hưởng tư tưởng bảo thủ lạc hậu như: có thái độ coi thường phụ nữ, coi khinh lao động chân tay, ý thức tổ chức kỉ luật kém, thích có sống xa hoa, hưởng thụ sống thụ động… Ở lứa tuổi học sinh THPT em có ý thức xây dựng lý tưởng sống cho mình, biết xây dựng hình ảnh người lý tưởng gần với thực tế sinh hoạt hàng ngày Các em hiểu sâu sắc tinh tế khái niệm, biết xử cách đắn hoàn cảnh, điều kiện khác có em lại thiếu tin tưởng vào hành vi Vì vậy, giáo viên phải khéo léo, tế nhị phê phán hình ảnh lý tưởng lệch lạc để giúp em chọn cho hình ảnh lý tưởng đắn để phấn đấu vươn lên 2.2 Đặc điểm phát triển trí tuệ Lứa tuổi học sinh THPT giai đoạn quan trọng việc phát triển trí tuệ Do thể em hoàn thiện, đặc biệt hệ thần kinh phát triển mạnh tạo điều kiện cho phát triển lực trí tuệ Trí nhớ học sinh THPT phát triển rõ rệt Trí nhớ có chủ định giữ vai trò chủ đạo hoạt động trí tuệ Các em biết xếp lại tài liệu học tập theo trật tự mới, có biện pháp ghi nhớ cách khoa học Có nghĩa học em biết rút ý chính, đánh dấu lại đoạn quan trọng, ý trọng tâm, lập dàn ý tóm tắt, lập bảng đối chiếu, so sánh Các em hiểu rõ trường hợp phải học thuộc câu, chữ, trường hợp càn diễn đạt ngôn từ cần hiểu thôi, không cần ghi nhớ Nhưng số em ghi nhớ đại khái chung chung, có em có thái độ coi thường việc ghi nhớ máy móc đánh giá thấp việc ôn lại Hoạt động tư học sinh THPT phát triển mạnh Các em có khả tư lý luận, tư trừu tượng cách độc lập sáng tạo Năng lực phân tích, tổng hợ, so sánh, trừu tượng hóa phát triển cao giúp cho em lĩnh hội khái niệm phức tạp trừu tượng Các em thích khái quát, thích tìm hiểu quy luật nguyên tắc chung tượng hàng ngày, tri thức phải tiếp thu…Năng lực tư phát triển góp phần nảy sinh tượng tâm lý tính hoài nghi khoa học Trước vấn đề em thường đặt câu hỏi nghi vấn hay dùng lối phản đề để nhận thức chân lý cách sâu sắc Thanh niên thích vấn đề có tính triết lí em thích nghe thích ghi chép câu triết lý Nhìn chung tư học sinh THPT phát triển mạnh, hoạt động trí tuệ linh hoạt nhạy bén Các em có khả phán đoán giải vấn đề cách nhanh Tuy nhiên, số học sinh nhược điểm chưa phát huy hết lực độc lập suy nghĩ thân, kết luận vội vàng theo cảm tính Vì giáo viên cần hướng dẫn, giúp đỡ em tư cách tích cực độc lập để phân tích đánh giá việc tự rút kết luận cuối Việc phát triển khả nhận thức học sinh dạy học nhiệm vụ quan trọng người giáo viên 2.3 Đặc điểm hoạt động học tập Cũng học sinh Trung học sở hay Tiểu học hoạt động học tập hoạt động chủ đạo học sinh THPT yêu cầu cao nhiều tính tích cực độc lập trí tuệ em Muốn lĩnh hội sâu sắc môn học, em phải có trình độ phát triển tư khái quát cao Những khó khăn trở ngại mà em gặp thường gắn với thiếu kĩ học tập điều kiện không muốn học nhiều người nghĩ Hứng thú học tập em lứa tuổi gắn liền với khuynh hướng nghề nghiệp nên hứng thú mang tính đa dạng, sâu sắc bền vững Tình cảm thái độ em việc học tập có chuyển biến rõ rệt Học sinh THPT lớn, kinh nghiệm em khái quát, em ý thức đứng trước ngưỡng cửa đời đầy thử thách mà đòi hỏi em phải tự lập Thái độ, ý thức việc học tập em tăng lên mạnh mẽ Học tập mang ý nghĩa sống trực tiếp em ý thức rõ ràng rằng: vốn tri thức, kĩ kĩ xảo có, hình thành nhà trường phổ thông điều kiện cần thiết để tham gia có hiệu vào sống lao động xã hội Điều làm cho học sinh THPT bắt đầu đánh giá hoạt động chủ yếu theo quan điểm riêng Các em bắt đầu có thái độ lựa chọn môn học Rất xảy trường hợp có thái độ với môn học Do vậy, giáo viên phải làm cho em học sinh hiểu ý nghĩa chức giáo dục phổ thông giáo dục nghề nghiệp phát triển nhân cách toàn diện học sinh Mặt khác,ở lứa tuổi hứng thú khuynh hướng học tập em trở nên xác định thể rõ ràng Các em thường bắt đầu có hứng thú định khoa học, lĩnh vực tri thức hay hoạt động Điều kích thích nguyện vọng muốn mở rộng đào sâu tri thức lĩnh vực tương ứng Đó khả thuận lợi cho phát triển lực em Nhà trường cần có hình thức tổ chức đặc biệt hoạt động học sinh THPT học sinh cuối cấp để tạo thay đổi hoạt động tư duy, tính chất lao động trí óc em Dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển lực học sinh 3.1 Xác định lực cần phát triển qua môn Ngữ văn cấp THPT Xã hội ngày phát triển việc hình thành kỹ năng, lực để đáp ứng yêu cầu phát trở nên quan trọng cần thiết, trở thành vấn đề đáng quan tâm toàn xã hội nói chung hệ thống giáo dục nước nhà nói riêng Trong dự thảo đề án đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015 nêu rõ quan điểm bật phát triển chương trình theo định hướng lực Năng lực quan niệm kết hợp cách linh hoạt có tổ chức kiến thức, kỹ với thái độ, tình cảm, giá trị, động cá nhân…., nhằm đáp ứng hiệu yêu cầu phức hợp hoạt động bối cảnh định Năng lực thể vận dụng kết hợp nhiều yếu tố (phẩm chất, kiến thức kỹ năng) thể thông qua hoạt động cá nhân nhằm thực loại công việc Năng lực có yếu tố mà người lao động, công dân cần phải có lực chung cốt lõi Năng lực cốt lõi bao gồm lực bản: Năng lực giải quết vấn đề, lực sáng tạo, lực hợp tác, lực tự quản thân, lực giao tiếp tiếng Việt, lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ Môn Ngữ văn coi môn học công cụ, mang đặc thù riêng môn học, lực tiếng Việt lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ lực đóng vai trò quan trọng việc xác định nội dung dạy học môn học, lực lại đóng vai trò lực chung Quá trình dạy học Ngữ văn đồng thời giúp học sinh hình thành phát triển lực, đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội, thông qua việc rèn luyện phát triển kỹ đọc, viết, nghe, nói Với đặc trưng môn học, môn Ngữ văn triển khai mạch nội dung bao gồm phân môn Văn học, Tiếng Việt, Làm văn, nhằm hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn tạo lập văn theo kiểu loại khác Trong trình hướng dẫn học sinh tiếp xúc với văn bản, môn ngữ văn giúp học sinh bước hình thành nâng cao lực học tập môn học, cụ thể lực tiếp nhận văn (gồm kĩ nghe, đọc) lực tạo lập văn (gồm kỹ nói viết) Năng lực đọc-hiểu văn học sinh thể khả vận dụng tổng hợp kiến thức Tiếng Việt, loại hình văn kỹ năng, phương pháp đọc, khả thu thập thông tin, cảm thụ đẹp giá trị tác phẩm văn chương nghệ thuật Năng lực tạo lập văn học sinh thể khả vận dụng tổng hợp kiến thức kiểu văn bản, với ý thức tình yêu Tiếng Việt, văn học, văn hóa, kỹ thực hành tạo lập văn bản, theo phương thức biểu đạt khác nhau, theo hình thức trình bày miệng viết Thông qua lực học tập môn để hướng tới lực chung lực đặc thù môn học 3.2 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học nhằm hướng tới phát triển lực học sinh Đổi phương pháp dạy học Ngữ văn chuyển kết đổi phương pháp dạy học chương trình Ngữ văn hành từ “mặt bên ngoài” vào “mặt bên trong” để phát huy hiệu đổi phương pháp dạy học, đáp ứng mục tiêu hình thành phát triển lực học sinh Đối với môn Ngữ văn, vận dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh giải vấn đề, dạy học khám phá, dạy học theo dự án,…cần ý đến khác biệt lực sở thích học sinh tiếp nhận văn bản, văn văn học để có cách tổ chức dạy học phân hóa phù hợp; đặc biệt trọng bồi dưỡng phương pháp tự học, qua hướng dẫn học sinh biết kiến tạo tri thức tảng văn hóa cho thân từ cảm nhận, suy nghĩ trải nghiệm cá nhân sống Tăng cường tính giao tiếp, khả hợp tác học sinh học Ngữ văn qua hoạt động thực hành, luyện tập, trao đổi, thảo luận,…vận dụng phương pháp dạy học theo đặc thù môn học phương pháp dạy học chung cách phù hợp nhằm bước nâng cao hiệu dạy học Ngữ văn 3.2.1 Phương pháp tổ chức dạy học nhằm hướng tới phát triển lực học sinh Thảo luận nhóm phương pháp dạy học tạo tham gia tích cực học sinh học tập Trong thảo luận nhóm, học sinh tham gia trao đổi, bàn bạc, chia sẻ ý kiến vấn đề mà nhóm quan tâm Thảo luận nhóm phương tiện học hỏi có tính cách dân chủ, cá nhân tự bày tỏ quan điểm, tạo thói quen sinh hoạt bình đẳng, biết đón nhận quan điểm bất đồng, hình thành quan điểm cá nhân, giúp học sinh rèn luyện kĩ giải vấn đề khó khăn Phương pháp đóng vai phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành để trình bày suy nghĩ, cảm nhận ứng xử theo “vai giả định” Đây phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc vấn đề cách đứng từ chỗ đứng, góc nhìn người cuộc, tập trung vào kiện cụ thể mà em quan sát từ vai Trong môn ngữ văn, phương pháp đóng vai thực số nội dung học tập sau: vào vai nhân vật kể lại câu chuyện học; chuyển thể văn văn học thành kịch sân khấu, xử lý tình giao tiếp giả định, trình bày vấn đề, ý kiến từ góc nhìn khác nhau… Phương pháp nghiên cứu tình phương pháp dạy học, trọng tâm trình dạy học việc phân tích giải vấn đề trường hợp(tình huống) lựa chọn thực tiễn Với phương pháp này, học sinh tự lực nghiên cứu tình thực tiễn giải vấn đề tình đặt ra, hình thức làm việc chủ yếu làm việc nhóm Các tình đưa tình xuất phát từ thực tiễn sống, tình gặp gặp hàng ngày Những tình chứa đựng vấn đề cần giải Để giải vấn đề đòi hỏi có định dựa sở giải pháp đưa để giải Trong nghiên cứu trường hợp, học sinh ghi nhớ lý thuyết mà quan trọng vận dụng kiến thức học vào việc giải tình cụ thể Trong môn học Ngữ văn, nghiên cứu tình thường thực số nội dung sau: Phân tích tình giao tiếp, tìm hiểu văn văn học tiêu biểu cho kiểu loại, tìm hiểu vấn đề thực tiễn sống để tạo lập văn Phương pháp dạy học theo dự án hình thức dạy học người học thực nhiệm vụ học tập phức hợp, có kết hợp lý thuyết thực tiễn, thực hành Nhiệm vụ người học thực với tính tự lực cao toàn trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá trình kết thực Dạy học theo dự án phương pháp học tập mang tính xây dựng, học sinh hoàn toàn chủ động tham gia hoạt động hướng dẫn giáo viên để tạo sản phẩm hay vận dụng kiến thức học để tìm hiểu, thực hành nghiên cứu vấn đề học tập hay giải vấn đề sống Nói khác, học theo dự án hoạt động học tập nhằm tạo hội cho người học tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập áp dụng cách sáng tạo vào thực tế sống Quá trình học theo dự án giúp người học củng cố kiến thức, xây dựng kỹ hợp tác, giao tiếp học tập độc lập, chuẩn bị hành trang học tập suốt đời cho người học, đặc biệt cho THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU – SGK Ngữ văn 11, tập hai – SGV Ngữ văn 11, tập hai – Tư liệu tham khảo – Thiết kế học – Thiết kế giáo án điện tử ứng dụng Powerpoint để giảng dạy cho HS Các tranh ảnh, vedioclip chuyển thành file hình ảnh, âm trình chiếu phần mềm điện tử TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Nhận xét sau Hàn Mặc Tử? Nhà thơ nhà thơ Nhà thơ lạ nhà thơ Nhà thơ quen nhà thơ Nhà thơ cổ điển nhà thơ Nội dung Lời vào bài: Hàn Mặc Tử thi sĩ tài hoa văn học Việt Nam đại nói chung thơ nói riêng nhà thơ bất hạnh văn học Việt Nam đại Tuy nhân duyên thi sĩ tài hoa với Thơ vỏn vẹn năm đủ để hồn thơ thăng hoa thành sáng thi đàn dân tộc Tiết học hôm nay, thầy trò khám phá giới thơ Hàn Mặc Tử qua Đây thôn Vĩ Dạ Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh đọc – hiểu phần tiểu dẫn SGK I Tìm hiểu chung Thao tác 1: Tìm hiểu a Cuộc đời tác giả – Hàn Mặc Tử (1912 – 1940), tên thật Nguyễn Trọng Trí – Trên sở phân chia nhóm giao tập hoạt động nhóm nhà, HS chuẩn bị Tác giả – Quê quán: làng Lệ Mĩ, huyện Phong Lộc, thuộc TP Đồng Hới (Quảng Bình), xuất thân gia đình công giáo nghèo nhà, có – Ông có số phận đau thương bất hạnh đến nghiệt ngã hiểu biết định cách trình bày sơ đồ tư tác giả, GV yêu cầu nhóm cử + Cha sớm, ông với mẹ Quy Nhơn + Năm 24 tuổi, ông mắc bệnh phong Ông hẳn Quy Nhơn để chữa trị đại diện trình bày sơ đồ tư + Ông tuổi đời trẻ(28 tuổi) tác giả Hàn Mặc Tử ? Những nghiệt ngã số phận ảnh hưởng lớn đến hồn thơ ông b Sự nghiệp sáng tác – Ông nhà thơ lạ phong trào thơ – Ông nhà thơ có sức sáng tạo mạnh mẽ phong trào thơ – Phong cách thơ hàn Mặc Tử: Thơ Hàn Mặc tử giới nghệ thuật kì dị Ở có đan xen, biến hóa nhiều hình ảnh phức tạp, HS nhóm lại tham nhận xét phần thảo bí ẩn Tuy nhiên đằng sau giới hình ảnh tâm hồn tràn ngập tình yêu đời, chan chứa khát khao sống luận nhóm trình bày – Tác phẩm : Gái quê (1936); Thơ Điên (Đau thương) (1938); Xuân ý, Thượng khí, Cẩm châu duyên (1939); Duyên kì ngộ (kịch thơ 1939); Quần tiên hội (kịch thơ 1940); Chơi mùa GV nhận xét, bổ xung, mở rộng chốt lại kiến thức trăng (thơ văn xuôi 1940) Tác phẩm a Hoàn cảnh sáng tác – Bài thơ sáng tác năm 1938, in tập “Thơ điên”, phần “Hương thơm” – Ban đầu thơ có tên : Ở thôn Vĩ Dạ, sau đổi lại thành Đây Thao tác 2: Tìm hiểu nét khái quát thơ GV hướng dẫn HS đọc đoạn cuối phần tiểu dẫn SGK trả lời câu hỏi: thôn Vĩ Dạ – Theo số tài liệu, thơ gợi cảm hứng từ bưu thiếp vẽ phong cảnh Huế có hình người chèo đò sông Hương với lời thăm hỏi chúc thi sĩ mau bình phục Hoàng Thị Kim Cúc – cô gái thôn Vĩ Dạ gửi cho Hàn Mặc Tử, tác giả dưỡng bệnh Quy Hoà – Trình bày xuất xứ => Qua đó, ta thấy thơ dòng kí ức, nỗi nhớ khôn nguôi thơ? miền đất xa vời – Hoàn cảnh đời thơ có đặc biệt? GV nhận xét bổ sung, mở rộng vấn đề sau chốt lại kiến thức b Âm điệu thơ – Nhẹ nhàng, da diết, khắc khoải GV hướng dẫn HS tìm hiểu âm điệu đề tài thơ câu hỏi trắc nghiệm Dòng nhận xét âm điệu thơ c Đề tài thơ – Sự hòa quyện tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước tình yêu lứa đôi Đây thôn Vĩ Dạ? a Trầm hùng, bi phẫn trang trọng b Hào sảng, khoan thai d Bố cục Bài thơ gồm khổ thơ: Khổ 1: Cảnh nhà vườn xứ Huế vào buối sáng dõng dạc Khổ 2: Cảnh sông nước đêm trăng tâm trạng ngóng trông đầy khắc c Nhẹ nhàng, da diết, khoải nhà thơ khắc khoải Khổ 3: Hình bóng người hoài nghi, mơ tưởng tâm d Chậm buồn, ảo não, trạng thi nhân nghẹn ngào Đề tài thơ là: a Tình yêu thiên nhiên II Đọc – hiểu văn Khổ * Câu thơ mở đầu b Tình yêu quê hương đất nước c Tình yêu lứa đôi d Cả A, B,C “ Sao anh không chơi thôn Vĩ?” – Hình thức: câu hỏi tu từ – Sắc thái biểu cảm: + Hỏi han + Mời mọc + Trách móc GV yêu cầu HS đọc – Chủ thể trữ tình: tác giả thơ theo âm điêu vừa tìm hiểu GV nhận xét đọc mẫu HS trả lời câu hỏi: – Em xác định bố cục thơ? => phân thân tác giả: thể băn khoăn, day dứt tâm trạng thi nhân => Câu hỏi thể ước ao trở thôn Vĩ mặc cảm bất lực Câu thơ xem lời mở đầu, cớ để nhà thơ đưa hồn với thôn Vĩ cách thật tự nhiên * Ba câu thơ tiếp Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS đọc – hiểu văn Thao tác 1: Đọc – hiểu khổ thơ đầu GV yêu cầu HS đọc khổ làm việc nhóm @ Cảnh thôn Vĩ: – Nắng hàng cau + Cau cao nhất, đón ánh nhắng vườn-> tinh khôi + Nắng rọi vào sương cau, tạo thành hoà phối màu ánh->vẻ đẹp tinh khôi, khiết; giản dị mà giàu sức gợi + Thân cau, bóng cau nét mảnh mai-> thoát trình bày Xác định Hình thức? Sắc -> Thân cau thẳng chia đốt đặn, lên thái? Chủ thể trữ tình thước để đo mực nắng thiên nhiên câu thơ đầu? + “Nắng lên”: nắng ngày-> tinh khôi, trẻo -> lặp lại từ “nắng” nhấn mạnh hình ảnh ám ảnh đầy ấn tượng lòng nhà thơ, đồng thời khái quát nét đặc trưng nắng miền trung => nắng tràn ngập, hàng cau tắm biển nắng mai GV bổ sung, nhấn mạnh – vườn ai: gợi cảm giác mơ hồ, bất định gây ấn tượng vẻ đẹp bí ẩn chiếm lĩnh, sở hữu – mướt vừa cực tả vẻ mượt mà, non tơ, óng chuốt, mơn mởn xanh tươi, vừa thể giọng điệu trữ tình mê đắm, say sưa – xanh ngọc hình ảnh so sánh tự nhiên, giản dị => gợi vẻ đẹp sáng thoát sang trọng Hình ảnh so sánh gợi lên vẻ đẹp tốt tươi, màu mỡ trù phú làng quê GV nêu câu hỏi thảo luận phát phiếu trả lời cho nhóm – Bức tranh thôn Vĩ hoài niệm thi nhân @ Người thôn Vĩ – Hình ảnh mặt chữ điền có nhiều cách hiểu: + Mặt người gái xứ Huế lên nào? + Mặt người trai, tác giả + Khuôn mặt người xứ Huế nói chung – Xác định hình thức nghệ thuật tác dụng + Bức bình phong trước cửa nhà xứ Huế hình thức nghệ thuật ấy? (từ ngữ, hình ảnh, biện => nhà thơ muốn diễn tả vẻ đẹp hài hòa tú, mềm pháp tu từ) mại ( trúc) vuông vức, đầy đặn (mặt chữ điền) => thể mối quan hệ người – cảnh , gợi vẻ đẹp kín đáo, e ấp – Hình ảnh người thôn Vĩ – Cảnh vật khổ thơ đầu toát lên vẻ đẹp tinh khôi, khiết, lên qua chi tiết nào? sáng tràn đầy sức sống e ấp có hài hòa cảnh người sức gợi chi tiết đó? Từ hờ hững, xa xôi điều làm tăng thêm nỗi ước tranh ngoại cảnh em ao niềm đắm say mãnh liệt trở với kỉ niệm qua hiểu cảm xúc mảnh đất thi nhân? HS nhóm thảo luận sau cử đại diện trình bày Nhóm đại diện trình bày, nhóm lại nhận xét bổ sung GV nhận xét, bổ xung chốt lại kiến thức Củng cố : GV phát phiếu cho HS làm tập trắc nghiệm Câu 1: Bài thơ Đây thôn Vĩ giới thiệu, miêu tả theo trình tự nào? Khái quát – Cụ thể, Cao – Thấp Cụ thể – Khái quát, Thấp – Cao Quá khứ – Hiện tại, Thấp – Cao Hiện – Quá khứ, Cao – Thấp Câu : Nhận xét sau với thôn Vĩ? Tươi tắn, trẻo, tràn đầy ánh sáng, âm Trong trẻo, tươi sáng, tràn đầy sức sống Thanh nhẹ, thơ mộng, man mác buồn thương Tươi tắn, nhộn nhịp, tràn đầy xuân sắc Câu : Nhận xét với cách miêu tả người thôn Vĩ? Chi tiết, cụ thể, rõ nét Tập trung miêu tả hình dáng Khắc hoạ nét thần thái Chú ý tính cách Câu 4: Một nỗi niềm mà thi nhân gửi gắm qua khổ gì? nỗi nhớ người yêu da diết khát khao trở về, tắm vẻ đẹp thôn Vĩ thể tâm trạng tiếc nuối qua Câu 5: Những hình ảnh sử dụng khổ thơ đầu có đặc điểm: Giản dị, gần gũi, đậm chất dân gian Táo bạo, đại, tạo cảm giác mạnh Trang trọng, hàm xúc, mang đậm màu sắc cổ điển Giàu sức gợi, mang màu sắc tượng trưng Dặn dò GV hướng dẫn HS tìm hiểu hai khổ thơ lại thơ nhà chuẩn bị học trước đến lớp RÚT KINH NGHIỆM – Giáo viên nên chốt nhanh kiến thức phần tìm hiểu chung sau học sinh trình bày sản phẩm hoạt động nhóm – Quá trình trình chiếu nên chậm để HS vừa tích cực xây dựng vừa ghi lại nội dung học ĐÂY THÔN VĨ DẠ (Tiết 2) Hàn Mặc Tử MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: Về kiến thức: – Nắm nét tài Hàn Mặc Tử qua hồn thơ độc đáo tâm hồn yêu đời yêu sống tha thiết – Cảm nhận nét đặc sắc thơ nói chung khổ thơ thứ hai khổ thơ thứ ba nói riêng – Nhận biết vận động tứ thơ, tâm trạng chủ thể trữ tình bút pháp tài hoa, độc đáo Hàn Mặc Tử Về kĩ năng: – Rèn luyện kĩ đọc – hiểu văn thuộc thể loại thơ trữ tình, vận dụng kĩ vào nhiều văn mà em gặp sau – Rèn luyện kĩ cảm thụ thơ trữ tình Về thái độ, tình cảm: – Từng bước hình thành lòng yêu mến trân trọng tài thơ ca Hàn Mặc Tử – Một nhân cách vượt lên nỗi đau bệnh tật để không ngừng sáng tạo – Có ý thức vươn lên vượt qua khó khăn sống qua gương tràn đầy nghị lực sống Hàn Mặc Tử PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GV tổ cức dạy theo kết hợp phương pháp: đọc tái hiện, nêu vấn đề, gợi tìm, đàm thoại, trao đổi thảo luận nhóm diễn gảng thuyết trình THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU – SGK Ngữ văn 11, tập hai – SGV Ngữ văn 11, tập hai – Tư liệu tham khảo – Thiết kế học – Thiết kế giáo án điện tử ứng dụng Powerpoint để giảng dạy cho HS Các tranh ảnh, vedioclip chuyển thành file hình ảnh, âm trình chiếu phần mềm điện tử TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Nội dung Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt * Hoạt động 1: I Tìm hiểu chung Hướng dẫn HS Đọc – hiểu khổ II Đọc hiểu văn – Trước vào khám Khổ thơ phá tri thức khổ Khổ thơ 2 khổ 3, GV giới – Gió, mây, sông nước, hoa nhân cách hoá để nói tâm trạng thiệu lại kết cấu – Cái ngược đường gió, mây gợi chia ly đôi ngả -> nỗi đau thân giảng nội phận xa cách, chia lìa dung học tiết Không gian trống vắng, thời gian ngừng lại, cảnh vật hờ hững với trước người Qua trình thực nhiệm vụ giao nhà hướng dẫn giáo viên, học sinh có – Hình ảnh thơ không xác định: “Thuyền ai”, “sông trăng” Cảm giác huyền ảo àCảnh đẹp cõi mộng chuẩn bị nhà, GV yêu cầu nhóm trình – Câu hỏi tu từ ẩn chứa nỗi mong chờ tha thiết, đồng thời chứa bày sản phẩm đầy nỗi phấp hoài nghi Nhóm 1: Không gian àKhông gian mênh mông có đủ gió, mây, sông, nước, trăng, hoa cảnh thiên nhiên lên đẹp buồn vô hạn khổ thơ thứ với =>Khổ thơ thứ hai vẽ nên tranh sông Hương nên thơ, huyền hình ảnh nào? ảo, phảng phất tâm trạng u buồn, cô đơn nhà thơ Khổ thơ gieo Nhóm 2: Nhận xét vào lòng người cảm thông sâu sắc trước niềm đau thi nhân tranh thiên nhiên miêu tả khổ thứ hai? Phân tích nét độc đáo cách thể nhà thơ Khổ thơ – Chủ thể: Đầy khát vọng tiếng gọi – Khách thể: hư ảo, nhạt nhoà, xa xôi Nhóm 3: Cảm nhận cảnh vật tâm trang Câu thơ đầy đam mê, hồi hộp, ngưỡng vọng, hụt hẫng, xót xa thi nhân khổ thơ thứ 2? – Điệp từ, điệp ngữ, Một nhóm trình bày sản phẩm nhóm lại ý lắng nghe sau nhận xét bổ sung – Nhạc điệu sâu lắng buồn mênh mang – Câu hỏi lửng lơ nửa nghẹn ngào, nửa trách móc, Chân dung nội tâm tác giả: Khao khát yêu thương, đồng cảm GV: sau phần – Đại từ phiếm : / tình ? trình bày Câu thơ cuối dường câu trả lời cho câu thơ thứ nhóm GV đưa nhận xét sau chốt lại kiến thức cần thiết * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS Đọc – hiểu khổ thơ cuối GV: Phát phiếu học III Tổng kết tập tập cho HS làm việc theo nhóm, Y/c Hs thảo Thế giới thực luận sau cử đại diện trình bày sản -Thời gian: bình minh phẩm nhóm Khổ Không gian: Miệt vườn Nhóm 1: khổ thơ thứ nhà thơ bộc lộ tâm àkhung cảnh tươi sáng, ấm áp, hài hoà trạng người thiên nhiên nào? Nhóm 2: Những biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng khổ thơ thứ Thế giới mộng Nhóm 3: Nhận xét bút pháp miêu tả khổ thơ có khác ( Thời gian, không gian, khung cảnh)? – Thời gian: đêm trăng Khổ – Không gian: trời, mây, sông, nước àkhung cảnh u buồn, hoang vắng, chia lìa… Thế giới ảo GV: sau nhóm trình bày, GV nhận xét chốt lại Khổ kiến thức Khát vọng yêu thương, đồng cảm! Củng cố : GV phát phiếu cho HS làm tập trắc nghiệm Câu 1: Không gian thiên nhiên lên khổ thơ thứ với hình ảnh nào? Gió, mây, sông, nước, trăng, hoa Sông, nước, trăng, hoa, Cỏ, Trăng, hoa, cỏ, cây, gió, mây Gió, nước, cây, hoa, chim Câu 5: Bút pháp nghệ thuật khổ thơ thứ hai gì? A Bút pháp tả thực B Bút pháp ảo hóa C Búp pháp lãng mạn D Bút pháp chấm phá Câu 6: Đại từ phiếm “Ai” khổ lặp lại lần, “Ai” đối tượng nào? A lần, “Ai” tác giả B lần, “Ai người xứ Huế C lần, “Ai” tác giả người xứ Huế D lần, “Ai tác giả người xứ Huế Dặn dò GV giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu trước nhà thơ Chiều tối Hồ Chí Minh chuẩn bị học trước đến lớp RÚT KINH NGHIỆM – Giáo viên nên ý đến thời gian tiết học để bố trí phù hợp phần dạy – Giáo viên nên chốt nhanh kiến thức phần sau học sinh trình bày sản phẩm hoạt động nhóm – Quá trình trình chiếu nên linh hoạt để HS vừa tích cực xây dựng vừa ghi lại nội dung học Hiệu giảng dạy – Từ việc đổi phương pháp dạy học qua trình đầu tư soạn giáo án, thấy hiệu phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh dạy tăng lên rõ rệt – Hầu hết học sinh hiểu có hứng thú với việc học tập, qua học thôn Vĩ Dạ em phát huy lực chủ động, sáng tạo việc tiếp nhận tri thức em thể khả thuyết trình vấn đề trước đám đông nên em cảm thấy thích học – Khảo sát cụ thể qua kết học tập lớp khối 11 năm trước năm nay, lớp có áp dụng dạy thực nghiệm lớp không áp dụng dạy thực nghiệm có khác biệt Lớp áp dụng dạy thực nghiệm 11A, sĩ số 36 HS ( năm hoc 2015 – 2016) Điểm giỏi Tỉ lệ Điểm Tỉ lệ Điểm TB Tỉ lệ Điểm yếu Tỉ lệ 11% 18 50% 13 36% 3% Đối chiếu với kết năm học 2014 – 2015 Điểm giỏi Tỉ lệ Điểm Tỉ lệ Điểm TB Tỉ lệ Điểm yếu Tỉ lệ 6% 16 44% 14 39% 11% Lớp không áp dụng dạy thực nghiệm Lớp Điểm giỏi Tỉ lệ Điểm Tỉ lệ Điểm TB Tỉ lệ Điểm yếu Tỉ lệ % 15 47% 12 38% 9% % 12 33% 18 50% 11% 11D Sĩ số: 32 HS 11H Sĩ số: 36 HS Điều kiện khả áp dụng – Điều kiện áp dụng: Để đề tài áp dụng phổ biến dạy học ngữ văn trường THPT cần có giúp đỡ tạo điều kiện cấp quản lý giáo dục cần nỗ lực, cố gắng giáo viên giảng dạy với kết hợp công nghệ thông tin kiến thức liên môn Trong trình thực đòi hỏi giáo viên cần phải nhiệt huyết với nghề, đầu tư nghiên cứu tìm tòi, vận dụng rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu dạy – Khả áp dụng: đề tài áp dụng trình giảng dạy thôn Vĩ Dạ sách ngữ văn 11 THPT, sử dụng phương pháp vào giảng dạy số tác phẩm thơ chương trình Ngữ văn THPT TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Đường, Thiết kế giảng Ngữ văn 11 Tập 2, NXB Hà Nội – 2008 Nguyễn Khắc Đàm, Nguyễn Trọng Hoàn, Giới thiệu giáo án Ngữ văn 11 – Tập 2, NXB Hà Nội – 2007 Lê Bá Hán (chủ biên), Tinh hoa thơ Mới thẩm bình suy ngẫm, NXBGD H.1998 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, Từ điển thuật ngữ văn học, NXB ĐHQG, H.2000 Phan Trọng Luận (tổng chủ biên), Sách giáo viên Ngữ văn 11 Tập 2, NXB GD, H.2007 Phan Trọng Luận (tổng chủ biên), Sách giáo viên nâng cao Ngữ văn Tập 2, NXB GD, H.2007 Phan Trọng Luận (tổng chủ biên), Sách giáo khoa Ngữ văn 11 Tập 2, NXB GD, H.2013 Nguyễn Đăng Mạnh, Những giảng tác gia văn học tập 2, NXB ĐHQG, H.1999 Nguyễn Đăng Mạnh (Chủ biên), Phân tích bình giảng tác phẩm văn học lớp 11 nâng cao, NXBGD, H.2007 10 Chu Văn Sơn, Ba đỉnh cao thơ Mới, NXBGD, H.2003 11 Trần Đình Sử (Tổng chủ biên), Ngữ văn 11 nâng cao, tập 2, NXBGD, H 2007 12 Hoài Thanh – Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, H.1999 13.Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn Ngữ văn – Bộ giáo dục đào tạo – năm 2014 ... Phần VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG BÀI DẠY ĐÂY THÔN VĨ DẠ Định hướng thiết kế học ngữ văn theo hướng phát triển lực học sinh Một dạy học thành... học Ngữ văn theo hướng phát triển lực học sinh cấp THPT hướng Đổi phương pháp dạy học nên theo định hướng thiết kế học ngữ văn Thiết kế học Đây thôn Vĩ theo hướng phát triển lực học sinh 2.1 Hoạt... luận, vận dụng phương pháp dạy học theo đặc thù môn học phương pháp dạy học chung cách phù hợp nhằm bước nâng cao hiệu dạy học Ngữ văn 3.2.1 Phương pháp tổ chức dạy học nhằm hướng tới phát triển lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát huy năng lực của học sinh trong bài dạy đây thôn vĩ dạ , Vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát huy năng lực của học sinh trong bài dạy đây thôn vĩ dạ , Vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát huy năng lực của học sinh trong bài dạy đây thôn vĩ dạ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay