Skkn xây dựng mô hình du lịch homestay tại an biên, kiên giang

19 218 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 23:12

3c- CS- Mẫu đề cương XHNV THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Tên đề tài: Xây dựng mô hình du lịch Homestay An Biên, Kiên Giang 1.2 Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 02 / 2016 đến tháng 02/ 2017 1.3 Kinh phí thực hiện: 30.000.000 đ Tổng kinh phí: 30 (triệu đồng), đó: - Nguồn nghiệp khoa học: 20 triệu đồng - Nguồn khác: 10 triệu đồng 1.4 Chủ nhiệm đề tài: Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng, năm sinh: 1988 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản lí du lịch dịch vụ quốc tế, Chức vụ: Q Trưởng Khoa Điện thoại: 0919.342052 E-mail: nttung@kgtec.edu.vn Cơ quan, đơn vị công tác: Khoa Du Lịch- Trường Cao đẳng KTKT Kiên Giang Điện thoại: 0773.863530 Fax: 0773.863421 Địa quan: 425, Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Rạch giá, Kiên giang 1.5 Thƣ ký đề tài: Họ tên: Nguyễn Thị Dạ Lý năm sinh: 1987 Nam/ Nữ: Nữ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Du Lịch Chức vụ: Giáo viên Điện thoại: 0983.013587 E-mail: ntdly@kgtec.edu.vn Cơ quan, đơn vị công tác: Khoa Du Lịch- Trường Cao đẳng KTKT Kiên Giang Điện thoại: 0773.863530 Fax: 0773.863421 Địa quan: 425, Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Rạch giá, Kiên giang 1.6 Đơn vị chủ trì, phối hợp thực đề tài: Tên đơn vị chủ trì (Đơn vị, khoa, phòng, phận): Khoa Du lịch Địa chỉ: 425, Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Rạch giá, Kiên giang 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV Điện thoại: 0773.863530 Fax: 0773.863421 Họ tên thủ trưởng đơn vị (Đơn vị, khoa, phòng, phận,): Th.s Nguyễn Thanh Tùng Điện thoại: 0919.342052 E-mail: nttung@kgetc.edu.vn Tên đơn vị phối hợp (nếu có) (Đơn vị, phận,… )……… Địa chỉ: Điện thoại: Fax: 1.7 Cơ quan quản lý đề tài Cơ quan quản lý cấp sở (trực tiếp đề tài): Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang Địa chỉ: 425, Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Rạch giá, Kiên giang Điện thoại: 0773.863530 Fax: 0773.863421 Họ tên thủ trưởng quan: Th.S Hồ Minh Triết Điện thoại: 0913.993421 E-mail: hominhtriet@kgtec.edu.vn Cơ quan quản lý cấp tỉnh: Sở Khoa học Công nghệ KG Địa tổ chức: Số 320, Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang Điện thoại: 077 3862 003 Fax: 077 3866 942 Website: khoahoc.kiengiang.gov.vn Họ tên Giám đốc: Lê Thanh Việt 1.8 Các cán thực đề tài: TT Họ tên, học hàm học vị, đơn vị, chức vụ Lĩnh vực chuyên môn Th.S Nguyễn Thanh Tùng Quản lí du lịch & dịch vụ quốc tế Chủ nhiệm đề tài Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi) 12 Th.S Nguyễn Thị Dạ Lý Du lịch Thư ký đề tài 12 CN Lê Thùy Dương Quản trị du lịch Thành viên 12 CN Nguyễn Văn Tuấn Vũ Quản trị du lịch Thành viên 12 Nội dung công việc tham gia 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV II MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu đề tài: 2.1.1 Mục tiêu chung: Phân tích thực trạng du lịch Kiên Giang thời gian qua từ đánh giá, xem xét, để xây dựng mô hình du lịch homestay huyện có tiềm tỉnh An Biên, tạo nên mô hình du lịch hấp dẫn tỉnh, góp phần vào công xóa đói giảm nghèo địa phương 2.1.2 Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá thực trạng du lịch tỉnh Kiên giang nói chung huyện An Biên nói riêng thời gian năm gần (2013-2015) - Xây dựng mô hình du lịch homestay An Biên mô hình du lịch kiểu mẫu cho địa phương có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, phục vụ cho công tác giảng dạy ngành du lịch trường - Thiết kế chương trình du lịch homestay nhằm quảng bá cho du lịch Kiên giang tăng cường kiến thức thực tế cho sinh viên tham gia chương trình 2.2 Tình trạng đề tài: Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu người khác 2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải mục tiêu nội dung nghiên cứu đề tài: 2.3.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Ngoài nƣớc: Trong năm gần loại hình du lịch cộng đồng nói chung du lịch homestay nói riêng đà phát triển mạnh nhiều quốc gia (UNWTO, 2014) Trong đó, tổ chức du lịch giới WTO (World Tourism Organization) khẳng định tầm quan trọng việc phát triển du lịch cộng đồng công cụ hữu hiệu để xóa đói giảm nghèo nước phát triển, thông qua việc tham gia cộng đồng du lịch địa phương để làm du lịch, qua góp phần tăng thu nhập nhận thức người dân Trong năm 2014, tổng lượt khách đến khu vực châu á-Thái bình dương 263 triệu (tăng 5% so với năm 2014), khách đến nước khu vực Đông nam 110 triệu lượt (tăng 3% so với năm 2014) Ashley and Garland (1994) nhấn mạnh đến tầm quan trọng tham gia cộng đồng địa phương việc trì phát triển du lịch, đặc biệt khu vực nông thôn, có điều kiện thiên nhiên, sinh thái thích hợp Bên cạnh đó, loạt nghiên cứu gần nêu lên tầm quan trọng ảnh hưởng du lịch cộng đồng hay homestay với nhiều khía cạnh khác nhau: cách thức tham gia vào qui hoạch tiến trình phát triển hoạt động du lịch địa phương (Reed, 1997) Thêm vào đó, sẵn lòng để đón khách đóng vai trò quan trọng thành công hoạt động du lịch (Flora 1990); đặc biệt chương trình du lịch homestay 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV Năm 2010 - Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV – thông qua công cụ quản lý giám sát du lịch cộng đồng, công cụ cung cấp phương tiện thông tin cần thiết cho độc giả để xây dựng chương trình giám sát du lịch cộng đồng, cung cấp phương pháp thích hợp giám sát quản lý du lịch cộng đồng, đặc biệt phương pháp giám sát tính hiệu dự án du lịch cộng đồng xóa đói giảm nghèo Tháng 06 năm 2015, Chương trình du lịch có trách nhiệm (ESRT) dự án EU tài trợ ban hành tài liệu hướng dẫn vận hành du lịch homestay hộ dân Đây xem tài liệu tiêu chuẩn để góp phần nâng cao lực tổ chức du lịch địa phương cho hộ dân Trong nƣớc: Có nhiều nghiên cứu du lịch cộng đồng, homestay số địa phương nước: “Hội thảo Tiềm định hướng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng Tiền Giang” (2007) Hội thảo đánh giá tiềm thực trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng Tiền Giang, đồng thời khái quát dự án phát triển du lịch cộng đồng Tiền Giang vai trò bên tham gia phát triển du lịch cộng đồng “ Thực trạng giải phát triển du lịch sinh thái Cần Thơ” ( Nguyễn Thanh Tùng , 2008) thông qua nghiên cứu, tác gải phân tích, đánh giá thực trạng loại hình du lịch sinh thái địa phương đề số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng loại hình du lịch “Đánh giá mức độ hài lòng khách nội địa du lịch sinh thái tỉnh Hậu Giang” (Phạm Thị Thanh, 2008) Tác giả tập trung nghiên cứu đánh giá mức độ thoả mãn khách nội địa khu, điểm, vườn DLST địa bàn Tỉnh Hậu Giang, kết hợp với đánh giá thực trạng DLST vùng Qua đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục mặt tiêu cực đồng thời phát huy mặt tích cực du lịch tỉnh Hậu Giang “Nâng cao mức độ hài lòng khách du lịch tour du lịch sinh thái công ty cổ phần du lịch Cửu Long” (Lâm Thị Hiền, 2008) Tác giả thông qua việc đánh giá mức độ hài lòng khách du lịch tour du lịch sinh thái công ty, kết hợp với việc nghiên cứu, thăm dò ý kiến người làm công tác du lịch phát triển du lịch sinh thái Vĩnh Long lực nội công ty để đưa giải pháp phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách du lịch Tuy nhiên, tác giả không đưa phương pháp nghiên cứu cụ thể cho mục tiêu đề “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng Chùa Hương” (TS Võ Quế, 2008 ) Đề tài nghiên cứu vấn đề du lịch cộng đồng, nghiên cứu số mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, đánh giá trạng phát triển kinh tế-xã hội địa phương có liên quan đến phát triển du lịch chùa Hương, đánh giá tiềm du lịch, thực 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV trạng phát triển du lịch chùa Hương, đánh giá vai trò cộng đồng dân cư chùa Hương phát triển du lịch, xây dựng mô hình mẫu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng chùa Hương với tiêu chí, chế vận hành giải pháp thực đề xuất vận dụng mô hình phát triển du lịch cho điểm, khu du lịch khác “Du lịch sinh thái cộng đồng địa phương” (MSc.Phạm Hồng Long , 2010), giảng nêu lên học kinh nghiệm số mô hình du lịch cộng đồng, bước lập kế hoạch tổ chức quản lý du lịch sinh thái cộng đồng “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng cộng đồng phát triển du lịch homestay Cù Lao khu vực đồng sông Cửu Long” (Nguyễn Quốc Nghi, 2013), đề tài nghiên cứu nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng cộng đồng việc phát triển du lịch homestay Cù Lao đồng sông Cửu Long, tác giả sử dụng phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến Qua đó, có năm nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cộng đồng là: lợi ích vật chất tinh thần, vốn xã hội, dịch vụ tiện ích công, môi trường sức khỏe, quyền địa phương Nhưng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cộng đồng lợi ích vật chất tinh thần” “Giải pháp phát triển du lịch homestay Cù Lao khu vực đồng sông Cửu Long” (Nguyễn Quốc Nghi, 2013) “ đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp phát triển du lịch homestay Cù Lao khu vực đồng sông Cửu Long, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo tiêu chí địa bàn Ngoài ra, phương pháp thống kê mô tả lựa chon để phân tích thực trạng tham gia tổ chức homestay cộng đồng Từ phân tích để đưa giải pháp cho phát triển du lịch homestay Cù Lao là: liên kết chặt chẽ “3 nhà” (nhà dân, nhà nước nhà doanh nghiệp du lịch), nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cộng đồng, sáng tạo sản phẩm đặc thù xây dưng chiến lược quảng bá hình ảnh du lịch homestay mang tính chuyên nghiệp” 2.3.2 Luận giải cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài (Trên sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài, nêu rõ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu định hướng nội dung cần thực đề tài) Đề tài xuất phát từ thực tế phát triển du lịch Kiên giang nói chung huyện An Biên nói riêng Nhìn chung, số xã có bãi bồi ven biển huyện An Biên tận dụng tốt năm qua để nuôi sò huyết, vẹm…mang lại hiệu kinh tế cao cho người dân địa phương 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV triển kinh tế biển - đặc biệt mô hình nuôi sò huyết mặt nước bãi bồi ven biển - đem lại hiệu kinh tế cao cho bà xã Nam Yên, Nam Thái, Nam Thái A… Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thái Huỳnh Văn Thanh, toàn xã có 876 mặt nước bãi bồi ven biển nông dân thuê nuôi sò huyết Tuy nhiên, vấn đề người dân địa phương xã xa lạ với việc kết hợp loại hình khai thác loại đặc sản địa phương với du lịch nhằm kích thích khả chi tiêu du khách thông qua việc lưu trú lại tham gia vào hoạt động du lịch người dân địa phương tổ chức Hàng năm, có nhiều khách đến với bãi bồi để tham quan mua sò huyết mang làm quà biếu cho người thân họ không lưu trú lại thiếu hoạt động du lịch hấp dẫn địa phương khả liên kết điểm hạn chế Xuất phát từ tiềm phát triển loại hình du lịch homestay xã có triển vọng huyện An Biên, tác giả tiến hành nghiên cứu xây dựng mô hình homestay có tham gia cộng đồng địa phương nhằm khai thác tối đa giá trị bãi bồi nuôi sò này, qua góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương thiết kế chương trình du lịch liên kết với điểm du lịch lân cận như: Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn trái Huyện Gò Quao, An Minh… Với nghiên cứu bước đầu chọn số xã có bãi bồi ven biển An Biên, Tác giả mong muốn áp dụng rộng rãi mô hình homestay đến huyện có tiềm du lịch chưa khai thác cách triệt để 2.4 Liệt kê danh mục công trình nghiên cứu, tài liệu nƣớc nƣớc có liên quan đến đề tài trích dẫn đánh giá tổng quan: Ashley, C and Garland, E (1994) Promoting community-based tourism development: what, why and how? Research Discussion Paper No Department of Environmental Affairs, Ministry of Environment and Tourism, Namibia Pollnac, R.B., Crawford, B.R and Gorospe, M.L.G (2001) Discovering factors that influence the success of community-based marine protected areas in the Visayas, Philippines Ocean & Coastal Management.Vol 44(11-12), pp 683-710 Timothy, D.J (2007) Empowerment and stakeholder participation in tourism destination communities Tourism, Power and Space, pp 199-216 Wall, G and Long, V (1996) Balinese homestays: an indigenous response to tourism opportunities in Butler, R & Hinch, T (ed.) Tourism and indigenous peoples London: International Thomson Business Press, 27-48 Nguyễn Đình Hòe-Vũ Văn Hiếu (2001) Du lịch bền vững, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội Phạm Lê Hồng Nhung (2008) Bài giảng Kinh tế du lịch, Tài liệu nội Khoa Kinh tế QTKD Trường Đại học Cần Thơ MSc.Phạm Hồng Long Bài giảng Du lịch sinh thái du lịch cộng đồng địa phương, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Võ Thị Thanh Lộc (2000) Thống kê ứng dụng dự báo kinh doanh kinh tế, 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV Nhà xuất Thống Kê TS Mai Văn Nam (2006) Giáo trình Kinh tế lượng, Nhà xuất Thống Kê Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Thống Kê Tổ chức phát triển Hà Lan SNV Đại học Tổng hợp Hawaii (2007) Bộ công cụ quản lý giám sát cộng đồng TS Võ Quế (17/10/2008 ) Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng Chùa Hương Chương trình du lịch có trách nhiệm với môi trường xã hội (ESRT, 2015) Tài liệu vận hành du lịch homestay Nguyễn Quốc Nghi (2013, “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng cộng đồng phát triển du lịch homestay Cù Lao khu vực đồng sông Cửu Long” Nguyễn Quốc Nghi (2013) “Giải pháp phát triển du lịch homestay Cù Lao khu vực đồng sông Cửu Long” 2.5 Nội dung nghiên cứu đề tài: (xác định nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc phù hợp cần thực để đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ chuyên đề nghiên cứu cần thực nội dung) Nội dung 1: Phân tích, đánh gía thực trạng phát triển du lịch Kiên giang nói chung Huyện An Biên nói riêng năm gần đây: - Thông qua số liệu thứ cấp thu thập từ sở VHTTDL tỉnh Kiên giang tác giả đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh An biên năm (2013-2015) - Bên cạnh đó, tác giả phân tích điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội tự nhiên thuận lợi để phát triển loại hình du lịch homestay xã bãi bồi ven biển huyện An Biên Nội dung 2: Khảo sát người dân địa phương, cán quản lí, Doanh nghiệp lữ hành, Du Khách: - Đối với nhóm đối tượng cần nghiên cứu tác giả thiết kế bảng hỏi để tiến hành vấn sâu nhằm đạt mục đích sau: + Người dân địa phương: Điều tra 45 phiếu (Xã Tây Yên 15 phiếu, Xã Nam Yên 15 phiếu, Xã Nam Thái A 15 phiếu) nhằm đánh giá mức độ nhận thức loại hình du lịch homestay, khả tham gia, mức độ liên kết, khả cung ứng + Cán quản lí: (2 Cán quản lí cấp tỉnh, cán quản lí cấp Huyện, Cán quàn lí cấp xã) để xem xét tầm nhìn quy hoạch du lịch, sách liên quan + Doanh nghiệp lữ hành: (4 doanh nghiệp địa bàn tỉnh) số lượng tour homestay sẵn có, khả liên kết 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV + Du khách: (60 phiếu) nhằm đánh giá nhu cầu du lịch homestay, khả chi tiêu Nội dung 3: Xây dựng mô hình homestay huyện An Biên: Từ thông tin thu thập được, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích, đánh giá tiềm để phát triển du lịch huyện, khả liên kết điểm với vùng lân cận, mức độ sẵn sàng tham gia loại hình du lịch homestay, khả cung ứng hộ dân địa phương nhu cầu du lịch sinh thái cộng đồng du khách Qua đó, nhóm tham vấn chuyên gia để đề xuất xây dựng loại hình du lịch homestay thích hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương Nội dung 4: Đề xuất số chương trình du lịch homestay liên kết hộ dân có nuôi sò, vẹm bãi bồi ven biển An Biên với điểm du lịch lân cận nhằm tăng cường tính hấp dẫn, phong phú cho chương trình 2.6 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu đề tài: (Giải trình hoạt động cần thiết phục vụ cho nội dung nghiên cứu đề tài) - Sưu tầm, dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu: báo, tạp chí khoa học nước liên quan tới du lịch cộng đồng homestay công bố - Khảo sát địa bàn số xã có bãi bồi để nuôi sò huyết, vẹm Xã Tây Yên, Xã Nam Yên, Nam Thái 2.7 Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: (Luận rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gắn với nội dung đề tài; so sánh với phương pháp giải tương tự khác phân tích để làm rõ tính ưu việt phương pháp sử dụng) 2.7.1 Cách tiếp cận - Tiếp cận lý thuyết thông qua giáo trình môn học, tài liệu, sách báo chuyên ngành du lịch, đặc biệt loại du lịch cộng đồng homestay Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu nước liên quan tới du lịch homestay tham khảo, so sánh, tổng hợp để làm sở lý luận cho đề tài - Nghiên cứu sử dụng phần mềm hỗ trợ cho việc phân tích số liệu điều tra nhằm đưa số mang tính đại diện cho tổng thể nghiên cứu (phần mềm thống kê xã hội học SPSS 18.0) - Tiếp cận với vùng nghiên cứu : thông qua ý kiến chuyên gia từ Sở VHTTDL phòng Kinh tế-Văn hóa huyện An Biên người am hiểu địa bàn từ có góp ý cho nhóm nghiên cứu cụ thể 2.7.2 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 2.7.2.1 Phương pháp thu thập số liệu : + Số liệu thứ cấp: Thông qua số liệu có sẵn Sở VHTTDL số lượng khách du lịch theo năm, số lượng hộ dân xã cần nghiên cứu, doanh thu, thu nhập bình quân, Bên cạnh 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV đó, tác giả tham khảo sách báo, tạp chí chuyên ngành liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội, du lịch tỉnh An Biên để tổng hợp đánh giá thực trạng tiềm du lịch tỉnh Kiên giang An Biên từ năm 2013-2015 + Số liệu sơ cấp: Để đảm bảo tính khoa học, tính đại diện số liệu sơ cấp đối tượng vấn (cán quản lí, người dân địa phương khách du lịch), tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo tiêu chí địa bàn Số liệu sơ cấp nghiên cứu thu thập thông qua tiến trình sau: Bước 1: Liên hệ chọn điểm nghiên cứu: tác giả xin ý kiến chuyên gia ngành (lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao Du lịch, phòng Kinh tế-Văn hóa huyện An Biên) kết hợp với phương pháp thực địa để chọn điểm nghiên cứu Phương pháp giúp tác giả tiếp cận vấn đề cách chủ động, trực quan, kiểm tra, đánh giá cách xác thực để có tầm nhìn toàn diện đối tượng nghiên cứu Các hoạt động tiến hành phương pháp gồm: Quan sát, mô tả, điều tra, ghi chép, chụp ảnh, quay phim điểm nghiên cứu, gặp gỡ trao đổi với quyền địa phương quan quản lý chuyên ngành địa phương cộng đồng sở Sau tư vấn, tác giả chọn xã có bãi bồi nuôi sò, vẹm là: Tây yên, Nam Yên, Nam Thái Trong xã, tác giả chọn đến ấp để làm điểm điều tra Đối tượng nghiên cứu đề tài hộ gia đình có nuôi sò, vẹm bãi bồi Bước 2: Thực điều tra thử (8 phiếu, nhóm đối tượng phiếu): Sau có phiếu điều tra soạn sẵn, tác giả tiến hành điều tra thử để kiểm tra tính phù hợp phiếu điều tra, đồng thời hiệu chỉnh phiếu điều tra phù hợp với điều kiện thực tế Bước 3: Thực điều tra thức (40 phiếu, phiếu dành cán quản lí cấp tỉnh, huyện, xã, 45 phiếu dành cho hộ dân xã, phiếu dành cho doanh nghiệp lữ hành, 60 phiếu dành cho du khách) 2.7.2.2 Phương pháp phân tích số liệu : + Phương pháp so sánh: Phương pháp cho phép tác giả biết mức độ biến động tiêu kinh tế, xã hội từ năm 2013-2015 tỉnh huyện An biên + Phương pháp thống kê mô tả: Thông qua số liệu sơ cấp thu thập từ nhóm đối tượng, tác giả sử dụng phần mềm SPSS 18.0 để tiến hành phân tích số liệu, phương pháp sử dụng thống kê mô tả yếu tố tần suất, số trung bình, độ lệch chuẩn, ) để phân tích thực trạng tham gia tổ chức du lịch homestay cộng đồng, mức độ liên kết, khả cung ứng người dân tham gia du lịch, mức độ chi tiêu du khách… 2.8 Phƣơng án phối hợp với tổ chức nghiên cứu trong, nƣớc: 2.9 Kế hoạch triển khai thực hiện: TT Các nội dung, công việc chủ yếu cần đƣợc thực hiện; mốc đánh giá chủ yếu Kết phải đạt Thời gian (bắt đầu, kết thúc) Cá nhân, tổ chức thực hiện* Dự kiến kinh phí Nội dung 1: Phân tích, đánh gía thực trạng phát triển du lịch Kiên giang nói chung Huyện An Biên nói riêng từ năm 2013-2015 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV -Công việc 1: đánh giá thực trạng phát triển du lịch Kiên giang An biên từ năm 2013-2015 thực trạng phát triển du lịch tỉnh An biên năm Tháng 02/2016 Nhóm nghiên cứu -Công việc 2: phân tích điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch homestay xã bãi bồi ven biển huyện An Biên điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch homestay xã bãi bồi ven biển huyện An Biên Tháng 03/2016 Nhóm nghiên cứu Nội dung 2: Khảo sát người dân địa phương, cán quản lí, Doanh nghiệp lữ hành, Du Khách: -Công việc 1: Khảo sát Cán quản lí Tầm nhìn quy hoạch du lịch, sách liên quan Tháng 04/2016 Nhóm nghiên cứu - Công việc 2: Khảo sát hộ dân Mức độ, khả tham gia, khả cung ứng du lịch Tháng 05/2016 Nhóm nghiên cứu - Công việc 3: Khảo sát doanh nghiệp lữ hành Tour sẵn có, khả liên kết Tháng 06/2016 Nhóm nghiên cứu - Công việc 4: Khảo sát Du khách Nhu cầu du lịch, khả chi tiêu Tháng 07/2016 Nhóm nghiên cứu Nội dung 3: Xây dựng mô hình du lịch Homestay An Biên Xây dựng mô hình du lịch Homestay An Biên mô hình du lịch Homestay An Biên Tháng 08/201611/2016 Nhóm nghiên cứu Nội dung :Đề xuất số chương trình du lịch homestay có liên kết điểm Đề xuất số chương trình du số chương 10 12/2016- Nhóm nghiên 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV lịch homestaycó liên kết điểm trình du lịch homesaty có liên kết điểm 02/2017 cứu III SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Sản phẩm Đề tài yêu cầu chất lƣợng cần đạt:(liệt kê theo dạng sản phẩm) 3.1.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, đồ; số liệu, sở liệu sản phẩm khác TT Tên sản phẩm (ghi rõ tên sản phẩm ) Báo cáo chuyên đề Mô hình du lịch kiểu mẫu Chương trình du lịch Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi Luận khoa học rõ ràng, giải pháp thực mang tính ứng dụng cao Rõ ràng, hướng dẫn cụ thể công việc để người dân tham gia homestay Có khả liên kết điểm 3.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo; sản phẩm khác Số TT Tên sản phẩm (ghi rõ tên sản phẩm ) Bài báo Yêu cầu khoa học cần đạt Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) Tóm tắt đầy đủ cô đọng kết nghiên cứu, thể thức báo khoa học Bản tin khoa học Trường, tạp chí du lịch Ghi 3.3 Lợi ích đề tài phƣơng thức chuyển giao kết nghiên cứu: 3.3.1 Lợi ích đề tài: a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, sách, pháp luật có tác động làm chuyển biến nhận thức xã hội) tác động ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở hướng nghiên cứu thông qua công trình công bố nước) Kết nghiên cứu đề tài góp phần tác động tích cực đến việc thay đổi diện mạo địa phương, tăng thu nhập, nhận thức người dân thông qua việc thu hút du khách đến chi tiêu địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển cho huyện huyện có điểm du lịch lân cận 11 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV Đây nghiên cứu bước đầu sử dụng kết nghiên cứu để áp dụng địa phương khác tỉnh tỉnh lân cận có điều kiện kinh tế, xã hội…giống gần giống với An Biên Kết nghiên cứu nguồn tham khảo cho công ty du lịch lữ hành, quan quản lí nhà nước du lịch sử dụng để quảng bá cho du lịch Kiên giang nói chung, An biên nói riêng b) Nâng cao lực nghiên cứu tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực đề tài, đào tạo đại học (số người đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo): - tiến sĩ: tiến sĩ chuyên ngành quản lí du lịch dịch vụ, tiến sĩ chuyên ngành kinh tế du lịch - thạc sỹ chuyên ngành quản lí du lịch, dịch vụ lữ hành 3.3.2 Khả năng, phạm vi ứng dụng địa ứng dụng kết nghiên cứu: -1 số hộ dân có nuôi sò, vẹm bãi bồi ven biển xã: Tây Yên, Nam Yên, Nam Thái huyện An biên - Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành địa bàn tỉnh - Cơ quan quản lí nhà nước du lịch 3.3.3 Phương thức chuyển giao kết nghiên cứu: Kết nghiên cứu chuyển gia cho Sở Khoa học công nghệ tỉnh Kiên giang IV NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ (Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo) Đơn vị tính: Triệu đồng 4.1 Kinh phí thực đề tài phân theo khoản chi: Trong Nguồn kinh phí Tổng số Trả công Nguyên, lao động vật liệu, (khoa học, phổ thông) lƣợng Thiết bị, máy móc Xây dựng, sửa chữa nhỏ Chi khác Tổng kinh phí Trong đó: Ngân sách SNKH: - Năm thứ - Năm thứ hai 20 triệu 18 triệu triệu Nguồn khác (vốn huy động, ) 10 triệu triệu triệu 12 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV Ngày tháng năm 201 Ngày tháng năm 201 Chủ nhiệm đề tài (Họ, tên chữ ký) Đơn vị, phận chủ trì đề tài (Họ, tên chữ ký) Ngày tháng năm 201 Sở Khoa học Công nghệ (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) Ngày tháng năm 201 Thủ trƣởng quan chủ trì sở (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) 13 BM-QT-KH.ĐC-01-12b Phụ lục DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI * Nội dung khoản chi TT Tổng số Nguồn vốn SNKH Kinh phí Tỷ lệ (%) Tổng số 20 Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 20 66 Nguyên,vật liệu, lƣợng 20 Thiết bị, máy móc Xây dựng, sửa chữa nhỏ Chi khác 14 30 100 Tổng cộng: Năm thứ 20 * Chỉ dự toán đề tài phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006) Đơn vị: triệu đồng Khác Năm thứ hai 10 10 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Công lao động (khoa học, phổ thông) Nội dung lao động TT Thành tiền Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu thuyết minh Nguồn vốn Đơn vị: triệu đồng Khác Ngân sách SNKH Tổng số Năm thứ Năm thứ hai Nội dung - Sản phẩm - Sản phẩm 2 Nội dung - Sản phẩm - Sản phẩm Tổng cộng: GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Nguyên vật liệu, lƣợng Đơn vị: triệu đồng 10 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV TT Nội dung Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Nguyên, vật liệu (Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu thuyết minh) Năng lƣợng, nhiên liệu Mua sách, tài liệu, số liệu Tổng cộng: 11 Thành tiền Nguồn vốn SNKH Tổng số Năm thứ Năm thứ hai Khác 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Thiết bị, máy móc Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Thiết bị có tham gia thực đề tài (chỉ ghi tên thiết bị giá trị lại) Thiết bị mua Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Tổng cộng: GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Xây dựng, sửa chữa nhỏ 12 Nguồn vốn SNKH Tổng số Năm thứ Năm thứ hai Khác 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV TT Nội dung Thành tiền Nguồn vốn SNKH Tổng Tổng cộng: 13 Năm thứ Năm thứ hai Khác 3c- CS- Mẫu đề cương XHNV GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Chi khác Đơn vị: triệu đồng Nội dung TT Thành tiền Nguồn vốn SNKH Tổng Kinh phí quản lý (của quan quản lý sở) Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu cấp - Chi phí kiểm tra nội - Chi nghiệm thu trung gian - Chi phí nghiệm thu nội - Chi phí nghiệm thu cấp quản lý đề tài Chi khác - Hội thảo - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm - Dịch tài liệu - Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Khác Phụ cấp chủ nhiệm đề tài Phụ cấp thƣ ký đề tài Tổng cộng: 14 Năm thứ Khác Năm thứ hai ... Du khách Nhu cầu du lịch, khả chi tiêu Tháng 07/2016 Nhóm nghiên cứu Nội dung 3: Xây dựng mô hình du lịch Homestay An Biên Xây dựng mô hình du lịch Homestay An Biên mô hình du lịch Homestay An. .. thể: - Đánh giá thực trạng du lịch tỉnh Kiên giang nói chung huyện An Biên nói riêng thời gian năm gần (2013-2015) - Xây dựng mô hình du lịch homestay An Biên mô hình du lịch kiểu mẫu cho địa phương... tích thực trạng du lịch Kiên Giang thời gian qua từ đánh giá, xem xét, để xây dựng mô hình du lịch homestay huyện có tiềm tỉnh An Biên, tạo nên mô hình du lịch hấp dẫn tỉnh, góp phần vào công xóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn xây dựng mô hình du lịch homestay tại an biên, kiên giang , Skkn xây dựng mô hình du lịch homestay tại an biên, kiên giang , Skkn xây dựng mô hình du lịch homestay tại an biên, kiên giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay