Skkn ứng dụng công nghệ sàn bubble deck chế tạo mô hình sàn bóng trong xây dựng, phục vụ giảng dạy ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang

31 164 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 23:12

3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Lĩnh vực Tự nhiên – Kỹ thuật I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ sàn Bubble Deck chế tạo mô hình sàn bóng , phục vụ giảng dạy trường Cao Đẳng KT-KT Kiên Giang 1.2 Thời gian thực hiện: (12 tháng) từ tháng 01/ 2016 đến tháng 12/ 2016 1.3 Kinh phí thực hiện: 30.000.000 đ Tổng kinh phí: 30 (triệu đồng), đó: - Nguồn nghiệp khoa học: Từ KH&CN Tỉnh - Nguồn khác: không 1.4 Chủ nhiệm đề tài: Họ tên: Trần Quang Vinh, năm sinh: 1984 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị: Giáo viên, kỹ sư Chức vụ: Phó trưởng khoa XD-GT Điện thoại: 0977.462.397 E-mail: tqvinh@kgtec.edu.vn Cơ quan, đơn vị công tác: trường CĐ Kinh tế-kỹ thuật Kiên giang Điện thoại: 0773.863530 Fax: Địa quan: 425, Mạc cửu, P Vĩnh thanh, Rạch giá, Kiên Giang 1.5 Thƣ ký đề tài - Cộng tác viên : Họ tên: Bùi Quang Vinh, năm sinh: 1984 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị: Giáo viên, Thạc sỹ Chức vụ: Q.Trưởng khoa XD-GT Điện thoại: 0988.988.789 E-mail: bqvinh@kgtec.edu.vn Cơ quan, đơn vị công tác: trường CĐ Kinh tế-kỹ thuật Kiên giang Điện thoại: 0773.863530 Fax: Địa quan: 425 Mac cửu, P Vĩnh thanh, Rạch giá, Kiên Giang 1.6 Đơn vị chủ trì, phối hợp thực đề tài: Tên đơn vị chủ trì (Đơn vị, khoa, phòng, phận,…): Khoa Xây dựng-giao thông Địa chỉ: 425 Mạc cửu, P Vĩnh thanh, Rạch giá, Kiên Giang Điện thoại: 0773.863530 Fax: Trang1 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Họ tên thủ trưởng đơn vị (Đơn vị, khoa, phòng, phận,…): Bùi Quang Vinh Điện thoại: 0988.988.789 E-mail: bqvinh@kgtec.edu.vn Tên đơn vị phối hợp (nếu có) (Đơn vị, phận,… )……… Địa chỉ: Điện thoại: Fax: 1.7 Cơ quan quản lý đề tài Cơ quan quản lý cấp sở (trực tiếp đề tài) (Trường, bệnh viện, ): trường CĐ Kinh tếkỹ thuật Kiên giang Địa chỉ: 425 Mạc cửu, P Vĩnh thanh, Rạch giá, Kiên Giang Điện thoại: 0773.863530 Fax: Họ tên thủ trưởng quan: Hồ Minh Triết Điện thoại: 0913993421 E-mail: hmtriet@kgtec.edu.vn Cơ quan quản lý cấp tỉnh: Sở Khoa học Công nghệ Kiên Giang Địa tổ chức: Số 320, Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang Điện thoại: 077 3862 003 Fax: 077 3866 942 Website: khoahoc.kiengiang.gov.vn Họ tên Giám đốc: Lê Thanh Việt 1.8 Các cán thực đề tài: (Ghi người có đóng góp khoa học chủ trì thực nội dung thuộc tổ chức chủ trì tổ chức phối hợp tham gia thực đề tài, tối đa không 07 người kể chủ nhiệm đề tài) TT Họ tên, học hàm học vị, đơn vị chức vụ Chuyên môn lĩnh vực GV.Ks Trần Quang Vinh XDDD&CN GV.Ths Bùi Quang Vinh XDDD&CN Nội dung công việc tham gia Thiết kế Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi) 12 Thực mô hình Thiết kế 12 Thực mô hình II MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu đề tài: 2.1.1 Mục tiêu chung: Trang2 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật - Chế tạo mô hình sàn Bubble Deck để ứng dụng vào giảng dạy ngành CNKT Xây dựng, thuộc khoa Xây dựng-giao thông, trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Kiên giang 2.1.2 Mục tiêu cụ thể: - Thiết kế thi công hoàn chỉnh mô hình Tạo mô hình sàn Bubble Deck để ứng dụng vào giảng dạy ngành CNKT Xây dựng, thuộc khoa Xây dựng-giao thông, trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Kiên giang Tạo giảng môn học lý thuyết: Kết cấu bê tông cốt thép (Chương 5: Sàn phẳng) Kỹ thuật thi công (Chương 6: Kỹ thuật thi công lắp ghép cấu kiện bê tông cốt thép) 2.2 Tình trạng đề tài (check vào ô tƣơng ứng): Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu người khác 2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải mục tiêu nội dung nghiên cứu đề tài: 2.3.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài: Người phát minh Buble deck giáo sư người Đan mạch, Jorgen Breuning Bằng sáng chế ông công nhận nhiều nơi giới châu Âu, Hoa kỳ, Canada Với sáng tạo công nghệ này, ông nhận nhiều giải thưởng uy tín nhiều nơi cho tiến công nghệ môi trường Sàn BubbleDeck công nghệ sàn mang tính cách mạng xây dựng sử dụng bóng nhựa tái chế để thay phần bê tông không tham gia chịu lực thớ sàn, làm giảm đáng kể trọng lượng thân kết cấu tăng khả vượt nhịp thêm khoảng 50% Trang3 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Hình không gian vượt nhịp cùa sàn Bubble deck Hình Bản sàn BubbleDeck phẳng, không dầm, liên kết trực tiếp với hệ cột, vách chịu lực có nhiều ưu điểm kỹ thuật kinh tế Trang4 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Hình BubbleDeck hệ sàn phẳng nhẹ thức công nhận nhiều quốc gia, cấp Chứng nhận Kỹ thuật Hà Lan CUR 86, có giá trị tương đương với Chứng nhận Tiêu chuẩn Xây dựng Trang5 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Hình Vận chuyển BubbleDeck gia công từ nhà máy đến công trình Trong kết cấu nhà nhiều tầng trọng lượng thân hệ kết cấu sàn ảnh hưởng lớn đến nội lực kết cấu chịu lực Tòa nhà Nếu giảm trọng lượng thân kết cấu sàn làm cho toàn kết cấu tòa nhà từ móng, đến cột, vách dầm, sàn trở nên mảnh mang đến hiệu kinh tế kỹ thuật cao Hệ sàn Bubbledeck đời Châu Âu từ 1990 chuyển giao vào Việt Nam năm 2006, từ đến Việt Nam bước làm chủ công nghệ tiếp tục đề xuất cải tiến nhằm hướng tới hệ kết cấu sàn không dầm, có mức độ công nghiệp hóa cao giảm mạnh trọng lượng kết cấu sàn cho nhà nhiều tầng phát triển nhanh Việt Nam Các nghiên cứu nước có liên quan : - Ứng dụng cải tiến kết cấu sàn Bubbledeck Việt Nam "Bài Tham luận Hội thảo CIGOS 2010 - Pari 11/2010 Hội thảo “QLCL Công trình xây dựng giai đoạn hội nhập 12-2010” - Sở XD TP.HCM Ks Nguyễn Đình Thi Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu Không gian TADITS" "Nghiên cứu tính khả thi công nghệ sàn Bubble deck xây dựng" đăng ngày 18/11/2013 tác giả Nguyễn Thị Thúy Hiên trường đại học kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên ƢU ĐIỂM - Tạo tính linh hoạt cao thiết kế, có khả thích nghi với nhiều loại mặt - Giảm trọng lượng thân kết cấu - tới 35%, từ giảm kích thước hệ kết cấu móng - Tăng khoảng cách lưới cột, giảm hệ tường, vách chịu lực - Giảm thời gian thi công chi phí dịch vụ kèm theo - Tiết kiệm khối lượng bê tông – 2.3 Kg nhựa tái chế thay 230 Kg bê tông/m3 (BD280) - Rất thân thiện với môi trường giảm lượng phát thải lượng Cacbon - Một sàn đặc gặp nhiều vấn đề phải vượt nhịp lớn ảnh hưởng trọng lượng thân BubbleDeck giải vấn đề cách giảm 35% lượng bêtông sàn đảm bảo khả chịu lực tương ứng Trang6 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Hình Đổ bê tông sàn BubbleDeck 2.3.1.1 Khả chịu lực BubbleDeck có khả chịu lực cắt xấp xỉ 65% khả sàn đặc với chiều cao Trong tính toán thường sử dụng hệ số 0.6 để thể mối tương quan Trong vùng chịu lực phức tạp (khu vực quanh cột, vách, lõi), bỏ bớt bóng để tăng khả chịu lực cắt cho sàn 2.3.1.2 Khả chịu động đất Lực động đất tác dụng lên công trình có giá trị tỷ lệ với khối lượng toàn công trình khối lượng tương ứng cao độ sàn BubbleDeck, sàn phẳng chịu lực theo hai phương, với ưu điểm giảm nhẹ trọng lượng thân, kết hợp với hệ cột vách chịu lực trở thành giải pháp hiệu chống động đất cho công trình cao tầng 2.3.1.3 Khả vƣợt nhịp Hình Biểu đồ quan hệ chiều dày sàn BubbleDeck khả chịu lực Đồ thị mô tả mối quan hệ khả vượt nhịp - chiều dày sàn tương ứng với khả chịu mômen cho dạng sàn Quá trình xác định nhịp lớn mà sàn BubbleDeck vượt qua dựa tiêu chuẩn British Standard 8110 Eurocode 2, có bổ sung hệ số 1.5 để kể đến việc giảm nhẹ trọng lượng thân sàn so với sàn đặc truyền thống Tỷ số nhịp/chiều cao tính toán sàn L/d = 30 sàn đơn, L/d = 39 sàn liên tục, L/d = 10.5 sàn ngàm phương 2.3.1.4.Các công trình tiêu biểu Trang7 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Công trình: Tòa nhà văn phòng Trường Phát Chủ đầu tư: CTCP xây dựng Trường Phát Địa điểm: Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang Tổng diện tích: 221m2 (8 tầng) Thiết kế: KTS Quang Huy, KTS Anh Bắc CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG A.MORE 142 Mỗ Lao, Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam Gói thầu: TVTK Hoàn thành đưa vào sử dụng: 2015 Hình phối cảnh nhà công ty Trường phát (Kiên Giang) Trang8 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Trang9 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Hình TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP OCEAN VIEW MANOR Địa điểm: Xã Phước Tỉnh - Huyện Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu Quy mô: 24 tầng cao, tầng hầm Tổng diện tích sàn: 30.129 m2 Trang10 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Hình 15 Cấu tạo sàn Bubble deck loại B c BubbleDeck loại C Tấm sàn thành phẩm, sản phẩm phân phối tới chân công trình dạng bê tông hoàn chỉnh Hình 16 Cấu tạo sàn Bubble deck loại C Như theo cấu tạo, thi công có loại sàn Nếu phân loại theo độ dày sàn BD sản xuất theo sáu dạng tiêu chuẩn theo độ dày sàn (mm): 170 – 230 – 280 – 340 – 390 – 430 d Máy sản xuất bóng Hình 17 Máy sản xuất bóng Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật thi công sàn Bubble Deck Bước 1: Lắp dựng hệ giáo chống, xà gồ, cầu phong: Hệ giáo chống lắp dựng đảm bảo cho khoảng cách xà gồ 1,2m Hệ cầu phong sử dụng thép hộphoặc gỗ , khoảng cách lớn cầu phong 0,6m Trang17 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Bước 2:Ghép cốp pha vị trí xác định vẽ, đảm bảo bề mặt phẳng kín khít Hình 19 Ghép cốp pha sàn buble deck Bước 3: Lắp đặt cốt thép mũ cột, cốt thép chịu cắt Bước 4: Ghép cốp pha thành theo chu vi Bước 5: Công tác chuẩn bị đổ bê tông: kiểm tra độ kín khít sàn, liên kết cốt thép, làm sàn trước đổ bê tông Bước 6: Đổ bê tông toàn khối theo cấp độ bền thiết kế, đầm làm phẳng mặt bê tông Hình 21.Đổ bê tông sàn bubble deck Trang18 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Bước : Tháo dỡ hệ chống đỡ, cốp pha sàn Hình 22.Sàn bubble deck sau tháo dỡ cốp pha Từ kết có từ phương pháp giải tích mô phỏng, triển khai thành vẽ thiết kế hoàn chỉnh phục vụ cho công tác thi công mô hình theo tỉ lệ phù hợp Nội dung 4: Soạn giảng môn học lý thuyết thực hành Công việc 1: Biên soạn giảng học phần : Kết cấu bê tông cốt thép - Bài học liên quan: Cấu tạo - phân loại sàn Bubble deck; So sánh Ưu nhược điểm sàn Bubble deck sàn Bê tông cốt thép cổ điển - Yêu cầu học: - Trình bày cấu tạo - phân loại sàn Bubble deck; So sánh ưu nhược điểm sàn Bubble deck sàn Bê tông cốt thép cổ điển Công việc 1: Biên soạn giảng học phần : Kỹ thuật thi công Bài học liên quan Chương 6: Kỹ thuật thi công lắp ghép cấu kiện bê tông cốt thép - Yêu cầu học: - Nhận biết thiết bị, phương tiện máy móc dùng thi công lắp ghép - Liệt kê bước thi công lắp ghép cấu kiện - Lập biện pháp thi công lắp ghép cấu kiện công trình 2.6 Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: Trang19 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Cách tiếp cận: Tiếp cận lý thuyết thông qua tiêu chuẩn, giáo trình môn học, tài liệu chuyên ngành; nghiên cứu phần mềm hỗ trợ mô Đồng thời khảo sát loại vật liệu có thị trường phục vụ cho công việc triển khai thực mô hình Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: Tìm hiểu cấu tạo mô hình, kỹ thuật thi công sàn Bubble deck Sử dụng mềm Revit Structure mô sàn Bubble deck Triển khai thực mô hình Tìm hiểu môn học liên quan, tạo giảng 2.7 Phƣơng án phối hợp với tổ chức nghiên cứu trong, nƣớc: Đề tài tập thể khoa thực áp dụng vào giảng dạy khoa Xây dựng-giao thông, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang sau hoàn thành 2.8 Kế hoạch triển khai thực hiện: Thời gian (bắt đầu, kết thúc) Cá nhân, tổ chức thực hiện* Dự kiến kinh phí Bản thiết kế mô hình 3D sàn Bubble Deck Tháng thứ sau nhận kinh phí Trần Quang Vinh 2.000 000 - Công việc 1: Khảo sát nguyên vật liệu thực mô hình - Bản vẽ chi tiết mô hình Trần Quang Vinh - Công việc 2: Thiết kế mô hình vẽ AutoCad - Mô hình hệ thống sàn Bubble Deck Tháng thứ 2- tháng thứ Bài giảng Tháng thứ biên 10- tháng soạn bổ sung thứ 12 vào môn học: Kết cấu bê tông cốt thép, kỹ thuật thi công Trần Quang Vinh Các nội dung, công việc chủ yếu cần đƣợc thực hiện; mốc đánh giá chủ yếu TT Kết phải đạt Nội dung - Công việc 1: Nghiên cứu cấu tạo sàn Bubble Deck - Công việc 2: Tìm hiểu nghiên cứu phần mềm mô Bùi Quang Vinh - Công việc 3: nghiên cứu cấu tạo sàn Bubble deck Nội dung - Công việc 3: Thi công mô hình sàn Bubble Deck 23.000 000 Bùi Quang Vinh Kích thước (2mx3mx1.0 m) Nội dung - Biên sọan tài liệu giảng dạy 5.000 000 Bùi Quang Vinh Trang20 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật * Chỉ ghi cá nhân có tên Mục 1.9 III SẢN PHẨM KH&CN VÀ TÁC ĐỘNG LỢI ÍCH CỦA ĐỀ TÀI Sản phẩm KH&CN Đề tài yêu cầu chất lƣợng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm) 3.1 Sản phẩm dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, tiêu thụ thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống trồng; Giống vật nuôi loại khác; Số TT Tên sản phẩm cụ thể tiêu chất lƣợng chủ yếu sản phẩm Đơn vị tính Mô hình sàn Bubble Deck Cái Cần đạt Mức chất lƣợng Mức chất lƣợng so với tiêu chuẩn nƣớc Trong nước Thế giới Dự kiến số lƣợng/ quy mô sản phẩm tạo Kích thước mô hình (2mx3 mx1.0 m) Mức chất lƣợng sản phẩm dạng I: so với sản phẩm tƣơng tự nƣớc nƣớc (Làm rõ sở khoa học thực tiễn để xác định tiêu chất lượng cần đạt sản phẩm đề tài) 3.2 Sản phẩm dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, đồ; Số liệu, Cơ sở liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi sản phẩm khác TT Tên sản phẩm Mô hình sàn Bubble Deck Tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình giảng môn học có liên quan Yêu cầu khoa học cần đạt Phù hợp với mục tiêu đặt tháo, ráp phận mô hình Phù hợp với đề cương môn học Ghi 3.3 Sản phẩm dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo; sản phẩm khác Số TT Tên sản phẩm Tài liệu giảng dạy Yêu cầu khoa học cần đạt Bài giảng biên soạn bổ sung vào môn học: Kết cấu bê tông cốt thép, kỹ thuật thi công Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) Ghi Khoa XD-GT Trình độ khoa học sản phẩm (Dạng II & III) so với sản phẩm tƣơng tự có (Làm rõ sở khoa học thực tiễn để xác định yêu cầu khoa học cần đạt sản phẩm đề tài) Trang21 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Đây mô hình sàn Bubble Deck áp dụng khoa Xây dựng-giao thông chưa có so sánh với mô hình cũ Sản phẩm kết nghiên cứu khoa học như: Ứng dụng phần mềm mô Revit AutoCad thể chi tiết sàn Tạo giảng liên quan đến môn học, góp phần tạo hứng thú say mê HSSV ngành nghề 3.4 Dự kiến tham gia đào tạo đại học Cấp đào tạo TT Số lƣợng Chuyên ngành đào tạo Ghi Thạc sỹ Tiến sỹ 3.5 Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.6 Khả năng, phạm vi ứng dụng địa ứng dụng kết đề tài: Có thể ứng dụng vào sở dạy nghề có ngành nghề liên quan đến lĩnh vực CNKT Xây dựng Mô hình Sàn Bubble Deck ứng dụng giảng dạy khoa Xây dựng - giao thông trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang 3.7 Phƣơng thức chuyển giao kết nghiên cứu: Có tài liệu hướng dẫn sử dụng thông qua giảng, đề tài báo cáo trước hội đồng nhà trường Tổ chức hội thảo chuyên đề khoa sàn Buble Deck để giới thiệu chuyển giao mô hình công nghệ giúp cho giáo viên môn nắm rõ hơn, nhằm phục phục tốt cho công tác giảng dạy học phần liên quan 3.8 Tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu 3.8.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan (Nêu dự kiến đóng góp vào lĩnh vực khoa học công nghệ nước quốc tế) Đề tài ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, nghiên cứu cho hầu hết sở Đào tạo nghề có nhu cầu đào tạo ngành CNKT Xây Dựng nước lĩnh vực chủ yếu xây dựng dân dụng công nghiệp 3.8.2 Đối với tổ chức chủ trì sở ứng dụng kết nghiên cứu Đề tài giúp cho giáo viên, tùy theo đối tượng học, thiết kế giáo án phù hợp với mục tiêu dạy học Giúp học sinh nắm bắt tiếp cận công nghệ tương lai có khả sử dụng rộng rãi Trang22 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật 3.8.3 Đối với kinh tế - xã hội môi trường (Nêu tác động dự kiến kết nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội môi trường) Hiệu kinh tế: Khi sử dụng mô hình nhà trường giảm chi phí đáng kể công tác đào tạo: tạo công trình thực tế đảm bảo nội dung giảng dạy có hiệu Hiệu xã hội: Đề tài sở khoa học gớp phần nâng cao chất lượng đào tạo sở đào tạo nghề Từ nâng cao hiệu đào tạo cho tỉnh nhà IV NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ (Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo) Đơn vị tính: Triệu đồng 4.1 Kinh phí thực đề tài phân theo khoản chi: Trong Nguồn kinh phí Tổng số Trả công Nguyên, lao động vật liệu, (khoa học, phổ thông) lƣợng Tổng kinh phí Trong đó: Ngân sách SNKH: - Năm thứ nhất*: - Năm thứ hai*: Nguồn khác (vốn huy động, ) 7.5 triệu 14.7 triệu Thiết bị, máy móc Xây dựng, sửa chữa nhỏ Chi khác 7.8 triệu (*): dự toán đề tài phê duyệt Ngày tháng năm 2015 Ngày tháng năm 201 Chủ nhiệm đề tài (Họ, tên chữ ký) Đơn vị, phận chủ trì đề tài (Họ, tên chữ ký) Trần Quang Vinh Ngày tháng năm 201 Sở Khoa học Công nghệ (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) Ngày tháng năm 201 Thủ trƣởng quan chủ trì sở (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) Trang23 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Trang24 BM-QT-KH.ĐC-01-07 Phụ lục DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI * Nội dung khoản chi TT Tổng số Nguồn vốn SNKH Kinh phí Tỷ lệ (%) Tổng số Năm thứ Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 7,5 triệu 25% 7,5 triệu 7,5 triệu Nguyên,vật liệu, lƣợng 14,7 triệu 49% 14,7 triệu 14,7 triệu Thiết bị, máy móc Xây dựng, sửa chữa nhỏ Chi khác 7,8 triệu 26% 7,8 triệu 7,8 triệu 30 triệu 100% 30 triệu 30 triệu Tổng cộng: * Chỉ dự toán đề tài phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006) Đơn vị: triệu đồng Khác Năm thứ hai 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Công lao động (khoa học, phổ thông) Nội dung lao động TT Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu thuyết minh Nguồn vốn SNKH Thành tiền Tổng số Năm thứ Đơn vị: triệu đồng Khác Năm thứ hai Nội dung - Sản phẩm - Sản phẩm 2 Nội dung - Sản phẩm - Sản phẩm Tổng cộng: Trang10 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Nguyên vật liệu, lƣợng TT Nội dung Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Mô hình 20 triệu 20 triệu Nguồn vốn SNKH Tổng số Năm thứ Đơn vị: triệu đồng Khác Năm thứ hai Nguyên, vật liệu (Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu thuyết minh) - Vật tư thực mô hình Tổng cộng: 20 triệu Trang11 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Thiết bị, máy móc Đơn vị: triệu đồng TT Nội dung Thiết bị có tham gia thực đề tài (chỉ ghi tên thiết bị giá trị lại) Thiết bị mua Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Nguồn vốn SNKH Tổng số Năm thứ Khác Năm thứ hai Tổng cộng: Trang12 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Xây dựng, sửa chữa nhỏ TT Nội dung Thành tiền Nguồn vốn SNKH Tổng Năm thứ Khác Năm thứ hai Tổng cộng: Trang13 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản Chi khác Đơn vị: triệu đồng Nội dung TT Thành tiền Nguồn vốn SNKH Tổng Kinh phí quản lý (của quan quản lý sở) Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu cấp Năm thứ Khác Năm thứ hai - Chi phí kiểm tra nội - Chi nghiệm thu trung gian - Chi phí nghiệm thu nội - Chi phí nghiệm thu cấp quản lý đề tài Chi khác - Hội thảo - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm - Dịch tài liệu - Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Khác Phụ cấp chủ nhiệm đề tài Phụ cấp thƣ ký đề tài Tổng cộng: Trang14 3b- CS- Mẫu đề cương đề tài Tự nhiên – kỹ thuật Trang15 ... Bubble Deck để ứng dụng vào giảng dạy ngành CNKT Xây dựng, thuộc khoa Xây dựng-giao thông, trường CĐ Kinh t - Kỹ thuật Kiên giang 2.1.2 Mục tiêu cụ thể: - Thiết kế thi công hoàn chỉnh mô hình Tạo mô. .. chỉnh mô hình Tạo mô hình sàn Bubble Deck để ứng dụng vào giảng dạy ngành CNKT Xây dựng, thuộc khoa Xây dựng-giao thông, trường CĐ Kinh t - Kỹ thuật Kiên giang Tạo giảng môn học lý thuyết: Kết... nhiều công nghệ xây dựng mới: sàn U-Boot, sàn panel 3D, sàn ô cờ sàn Bubble Deck công nghệ đó, đề tài xuất phát từ thực tế dạy học ngành CNKT Xây dựng trường CĐ Kinh t - Kỹ thuật Kiên Giang Nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn ứng dụng công nghệ sàn bubble deck chế tạo mô hình sàn bóng trong xây dựng, phục vụ giảng dạy ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang , Skkn ứng dụng công nghệ sàn bubble deck chế tạo mô hình sàn bóng trong xây dựng, phục vụ giảng dạy ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang , Skkn ứng dụng công nghệ sàn bubble deck chế tạo mô hình sàn bóng trong xây dựng, phục vụ giảng dạy ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay