Skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non yên mỹ

30 179 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:56

Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 PHềNG GIO DC V O TO HUYN THANH TRè TRNG MM NON X YấN M SNG KIN KINH NGHIM ti: Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môI trờng thông qua hoạt động cho trẻ mẫu giáo - tuổi trờng mầm non yên mỹ Lnh vc : Giỏo dc mu giỏo Tờn tỏc gi : Trn Th Tuyt Nhung Chc v : Giỏo viờn Nm hc 2012-2013 T VN Tt c vỡ mt th gii ngy mai - Hóy chung tay bo v mụi trng Mụi trng l ni nuụi dng ngi c v th cht ln tinh thn, nhng cng chớnh ngi quỏ trỡnh tn ti v phỏt trin ó khai thỏc cn kit cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, gõy nờn s mt cõn bng sinh thỏi, lm nh hng n cht lng cuc sng Mi nm trờn th gii cú hng ngi cht Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 vỡ cỏc loi dch bnh ngun nc b ụ nhim v mụi trng mt v sinh gõy Mt cỏc nguyờn nhõn c bn gõy nờn tỡnh trng trờn l thiu hiu bit, thiu ý thc ca ngi Vỡ vy, hiu bit v mụi trng v giỏo dc bo v mụi trng tr thnh mt cp bỏch, cú tớnh chin lc ton cu Gi gỡn v sinh mụi trng gúp phn nõng cao cht lng cuc sng l trỏch nhim ca mi chỳng ta" Mi chỳng ta cng nhn thc c tm quan trng ca sc khe i vi bn thõn, khụng cú sc khe ngi sng õucũn ý ngha Ngi khe mnh thỡ cú trm iu c, ngi au m thỡ ch c mt iu chc hn cng oỏn c iu c ú l cú sc kho Nhng t l lm th no mi ngi u cú mt sc khe tt, ngoi nhng yu t v dinh dng, th dc th thao tinh thn thoi mỏi thỡ mụi trng sng sch úng mt vai trũ vụ cựng quan trng Vy mụi trng sng sch l gỡ? Lm th no cú mụi trng sch? Mi chỳng ta ó úng gúp c gỡ cho mụi trng ngy cng sch hn? iu ú hon ton ph thuc vo ý thc ca mi cỏ nhõn chỳng ta Ngy nay, giỏo dc bo v mụi trng ó tr thnh mt nhim v quan trng vic o to th h tr cỏc trng hc v c quan tõm t bc hc u tiờn: Giỏo dc mm non Giỏo dc bo v mụi trung cho tr mm non l cung cp cho tr nhng hiu bit ban u v mụi trng sng ca bn thõn núi riờng v ca ngi núi chung, bit cỏch sng tớch cc vi mụi trng Mc ớch ca giỏo dc bo v mụi trng l hỡnh thnh cho tr cú thúi quen tt bit sp xp dựng chi lp v ngoi tri gn gng ngn np, bit b rỏc ỳng ni qui nh, bit chm súc cõy xanh v chm súc vt nuụi, hỡnh thnh cho tr cú thỏi thin cm bo v mụi trng, bit c hnh vi xu nh vt rỏc ba bói ni cụng cng, v bn lờn tng, dm p lờn cõy xanhBờn cnh ú giỳp cho cỏc bc ph huynh v cng ng cú kin thc c bn v giỏo dc bo v mụi trng v tớch cc tham gia vo cỏc hot ng lm Xanh- sch - p cho t nc v cho th h mai sau Trờn thc t, trng mm non xó Yờn M núi chung v lp mu giỏo ln (A2) núi riờng giỏo dc mụi trng cho tr mm non cũn hn ch, cha phỏt huy ht c vic cho tr hiu v mụi trng, c quan sỏt, tip cn, lm cỏc tri nghim thc tin. lp, tụi nhn thy cú mt s ph huynh cha quan tõm n mụi trng ca trng/ lp, gia ỡnh Cũn hc sinh thỡ cha tớch cc tham gia vo cỏc hot ng bo v mụi trng nh: v sinh thõn th, sp xp dựng chi, gi gỡn lp hc sch s, chm súc cõy, thu gom lỏ, rỏc thi ngoi sõn trng Vớ d nh n ko hoc n bỏnh xong khụng vt v vo thựng rỏc m vt du vo mt xú kớn ỏo hay nhỡn thy v bim bim, v hp sa ngoi sõn trng khụng nht b vo thựng rỏc ỳng ni qui nh L mt giỏo viờn hng ngy ang trc tip giỏo dc nhng th h tng lai ca t nc, tụi nhn mt iu tht quan trng cụng vic ca mỡnh l cn phi giỏo dc cho tr t bc hc mm non ý thc bo v mụi trng iu ny l vụ cựng quan trng i sng ca tr sau ny, vỡ tr cú ý thc bo v mụi trng s khc sõu vo cuc sng ca tr, qua ú to nn tng Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 hỡnh thnh nhõn cỏch cho tr vng chc sau ny Nhn thc c tm quan trng ca vic giỏo dc bo v mụi trng bc hc mm non, t u nm hc tụi ó la chn ti: Mt s bin phỏp giỏo dc bo v mụi trng thụng qua cỏc hot ng cho tr mu giỏo 5- tui trng mm non Yờn M *Mc ớch ca ti ny: ỏnh giỏ thc cht, cht lng vic giỏo dc bo v mụi trng cho tr 56 tui ti trng mm non Yờn M cú ý thc bo v mụi trng Tỡm nhng bin phỏp hay, sỏng to lng ghộp bo v mụi trng cho tr nhm hỡnh thnh cho tr nhng thúi quen tt lao ng t phc v: lau dn, sp xp dựng, chi gn gng, khụng vt rỏc, vt chi ba bói, bit chm súc cho cõy: lau lỏ, ti nc , nh c Hỡnh thnh cho tr cú thỏi thin cm bo v mụi trng bit c hnh vi nờn lm, khụng nờn lm * i tng nghiờn cu ca ti ny l: Cỏc bin phỏp giỏo dc cho tr tng bc nhm hỡnh thnh tr nhng n tng tt vic bo v mụi trng xanh- sch p. * Phm vi ỏp dng: Lp A2 mu giỏo ln trng mm non Yờn M nm hc 2012- 2013 * K hoch nghiờn cu: Thi gian nghiờn cu thỏng (bt u t thỏng 9/2012 n cui thỏng 4/2013) * Phng phỏp nghiờn cu: - Phng phỏp nghiờn cu lý lun: - Phng phỏp iu tra thc trng: - Phng phỏp nghiờn cu thc tin: - Phng phỏp quan sỏt : GII QUYT VN I C s lý lun: Tỡnh trng ụ nhim mụi trng ngy cng cao nh hng n kinh t v cuc sng ngi rt ln Do ú bin phỏp giỏo dc ý thc bo v mụi trng c xem l cn thit v cp bỏch nht hin nay, khụng ch ca mt cỏ nhõn, mt trng hc quan tõm m ca c nc Vit Nam núi riờng v c th gii núi chung Vỡ vy ta nờn giỏo dc ngi nhn thc vic bo v mụi Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 trng t cũn nh v trng mu giỏo l ni lý tng phỏt huy ny Giỏo dc bo v mụi trng l mt nhng bin phỏp hu hiu nht, kinh t nht v cú tớnh bn vng cỏc bin phỏp thc hin mc tiờu bo v mụi trng v phỏt trin bn vng t nc Thụng qua giỏo dc, m tng ngi v cng ng c trang b kin thc v mụi trng, ý thc bo v mụi trng, nng lc phỏt hin v x lý mụi trng Mc ớch giỏo dc bo v mụi trng khụng ch lm cho mi ngi hiu rừ cn thit phi bo v mụi trng m quan trng l phi cú thúi quen, hnh vi ng x minh, lch s vi mụi trng, iu ny phi c hỡnh thnh mt quỏ trỡnh lõu di v phi bt u t tui u th Giỏo dc bo v mụi trng l mt lnh vc giỏo dc liờn ngnh, vỡ vy c trin khai theo phng phỏp tớch hp Ni dung giỏo dc bo v mụi trng c tớch hp lng ghộp vo cỏc hot ng giỏo dc, hot ng vui chi, khỏm phỏ khoa hcthụng qua ch sinh hot mt ngy ca tr trng hỡnh thnh cho tr cú thúi quen, hnh vi ng x minh, lch s vi mụi trng t la tui mm non Xut phỏt t nhng vai trũ c th v nhim v trng tõm ca nm hc, tụi ó xõy dng k hoch giỏo dc cng nh bin phỏp hot ng ny mang n hiu qu nht nh, gúp phn m rng nhn thc, phỏt trin trớ tu, phỏt trin ton din nhõn cỏch cho tr II C s thc tin: c im chung: Trng mm non Yờn M nm trờn a bn xó Yờn M - Thanh Trỡ - H Ni, nm hc 2011- 2012 trng ó t trng tiờn tin xut sc cp thnh ph v c thnh ph cụng nhn thc hin tt phong tro Trng hc thõn thin hc sinh tớch cc Trng c xõy dng khang trang, cú khung cnh s phm mụi trng sch p, trng nhiu cõy xanh, cõy cnh, ci to cỏc rau, phõn khu hp lý v luụn m bo l ngụi trng xanh- sch- p Nh trng cú iu kin v c s vt cht chm súc giỏo dc tr Vi qui mụ ton trng cú 10 lp hc: lp MG ln, lp MG nh, lp MG v lp NT Ton trng cú tng s 42 ng CB- GV- NV v 350 chỏu cỏc tui Nm hc 2012- 2013 tụi c nh trng phõn cụng ph trỏch lp Mu giỏo ln A2 vi s tr l 51 chỏu, ú cú 30 chỏu nam v 21 chỏu n Lp cú cụ giỏo t trỡnh trờn chun v luụn chỳ tõm n vic chm súc giỏo dc tr, trang trớ lp phự hp vi ch , to mụi trng lp hc gn gi hp dn tr Cụ v trũ luụn quan tõm n v sinh mụi trng, v sinh c th v cú trỏch nhim vic bo v mụi trng Vi c im tỡnh hỡnh nh vy thc hin ti ny tụi thy cú mt s thun li v khú khn nh sau: 2.Thun li: Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 Phũng giỏo dc o to huyn cựng BGH nh trng to iu kin cho giỏo viờn tham gia cỏc lp hun v cỏc chuyờn giỏo dc bo v mụi trng BGH nh trng luụn quan tõm to iu kin cho giỏo viờn tham gia cỏc bui hi tho cỏc chuyờn Trang thit b dy v hc c BGH nh trng u t y , v luụn quan tõm giỳp khuyn khớch s tỡm tũi sỏng to ca giỏo viờn, to iu kin v c s vt cht v phng tin thc hin cỏc hot ng cho tr Mụi trng lp hc sch s, thoỏng mỏt to iu kin cho tr cú mt mụi trng hc tt Nh trng u t nhiu thựng rỏc cú np y t nhiu ch sõn trng thun li cho chỏu v ph huynh b rỏc Nh trng quan tõm n vic v sinh mụi trng, v sinh c th tr to iu kin cho tr tham gia hot ng Giỏo viờn cú nng lc s phm nhit tỡnh, cú trỏch nhim, yờu ngh mn tr phi hp n ý cụng tỏc chm súc v giỏo dc tr, cú tinh thn hc hi bn bố, ng nghip, cú nng lc s phm Qua 15 nm trc tip ng lp chm súc v giỏo dc tr nờn bn thõn cú nhiu kinh nghim ging dy v nhiu nm t danh hiu giỏo viờn gii, chin s thi ua cp huyn V l lp im dy kin v chuyờn giỏo dc bo v mụi trng, to mụi trng thõn thin cho tr trng t chc Phn ln cỏc chỏu thớch n lp, i hc u v rt tớch cc tham gia vo cỏc hot ng Khú khn: Bờn cnh nhng thun li trờn tụi gp khụng ớt nhng khú khn sau: Ph huynh a s lm ngh nụng v buụn bỏn nh nờn i sng cũn khú khn, ú mt s ph huynh cha quan tõm n tr c nhiu Ph huynh cha quan tõm n mụi trng quanh tr Mt s tr cha cú ý thc v bo v mụi trng nờn vic truyn th kin thc n cho tr cũn nhiu bt cp - Xut phỏt t c im chung ca trng ca lp, t nhu cu thc t ca tr v tm quan trng ca vic giỏo dc tr cú ý thc bo v mụi trng ỏp ng c nhim v trng tõm ca nm hc, tng bc tụi ó cú k hoch gii phỏp a vo giỏo dc tr vi nhiu hỡnh thc, thc hin sut cỏc hot ng ca ch sinh hot ngy cú hiu qu t cỏc bin phỏp sau: III MT S BIN PHP: Bin phỏp 1:Lp k hoch kho sỏt tr: Trong trng mm non phỏt trin tt c cỏc kh nng, thiờn hng ca tr nh v tt c cỏc kh nng thiờn hng non tr y, khụng cú cỏi no quan trng hn v cn thit bng kh nng nhn thc Bi vy t u nm hc, tụi luụn quan tõm tỡm hiu n c im tõm sinh lý ca tng tr cng nh kh Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 nng chỳ ý, tip thu kin thc ca tr mi hot ng m c bit l lnh vc phỏt trin nhn thc nm c kh nng nhn thc v bo v mụi trng ca tr tụi dựng bin phỏp kho sỏt tr xõy dng k hoch lng ghộp giỏo dc bo v mụi trng cho phự hp vi kh nng nhn thc phỏt huy, tớnh tớch cc cho tr Kt qu kho sỏt ỏnh giỏ tr u nm nh sau: Tng s tr c kho sỏt: 51 tr t Cha t Ni dung tiờu kho sỏt Tng STT T l T l s S tr S tr % % Bit chm súc v bo v cõy 51 27 52,9 24 47,1 Bit gi gỡn trt t v sinh cụng cng, v sinh trng lp Bit ct dn dựng, chi ỳng ni quy nh 51 30 58,8 21 41,2 51 33 64,7 18 35,3 Khụng vt rỏc ng, bit gom rỏc vo thựng rỏc 51 28 54,9 23 45,1 Phõn bit c nhng hnh 51 30 58,8 21 41,2 ng ỳng, hnh ng sai i vi mụi trng Qua kt qu kho sỏt tụi nhn thy rng kin thc ca tr vic bo v mụi trng cũn cha ng u, cũn nhiu hn ch T thc t trờn tụi ó bn bc vi giỏo viờn lp cựng thng nht a cỏc bin phỏp giỏo dc phự hp cung cp kin thc cho tr mt cỏch cú hiu qu nht Bin phỏp 2: Xõy dng k hoch v la chn cỏc ni dung giỏo dc bo v mụi trng vo hot ng chm súc giỏo dc tr: Xõy dng k hoch giỏo dc ý thc bo v mụi trng cho tr thụng qua cỏc hot ng cú ch ớch, hot ng vui chi, sinh hot da vo tỡnh hỡnh ca lp, kh nng thc t ca tr La chn a vo k hoch nhng nguyờn vt liu cú th to c sn phm ỏp ng c yờu cu "hc m chi, chi m hc" cho tr m bo hiu qu t c luụn mc cao nht K hoch giỏo dc bo v mụi trng cho tr cng c xõy dng t d n khú, mc tng dn theo cỏc ch .Trong bin phỏp ny tụi ó xõy dng k hoch v la chn cỏc ni dung, hot ng tớch hp theo tng ch nh sau: Tờn Ni dung Hot ng ch Trng - Gi sch trng, lp, khụng v * HKP: Trng lp, mu Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 mm non bn lờn tng - Vt rỏc ỳng ni qui nh, khụng khc nh ba bói - Yờu quớ, gi gỡn v bo v dựng chi, lau dn v sinh trng/ lp Sp xp dựng chi ngn np, gn gng - Phõn bit mụi trng sch, mụi trng bn trng mm non - i v sinh ỳng ni qui nh giỏo ca * HNT: Nht rỏc sõn trng, v nht lỏ cõy rng b vo thựng rỏc * H chiu: Trũ chuyn v s cn thit ca vic tay, mt Nhng thi im cn tay, mt (trc n, sau n, sau i v sinh, sau hot ng ngoi tri v tay bn.) Bộ v - Bit gi gỡn v sinh thõn th sch * HKP: C th bộ; mt s gia ỡnh s, qun ỏo u túc gn gng, cú dựng gia ỡnh, Nhu hnh vi minh n ung cu gia ỡnh - S dng dựng v sinh cỏ nhõn: * Hot ng gúc: Bộ lm Khn mt, ca, cc ni ch Mụi trng vi sc kho ngi * H chiu: Cụ giỏo dc tr Nguyờn nhõn gõy ụ nhim: bit giỳp b m sp xp - Tit kim v bo v ngun nc, dn dp nh ca, bit chm in súc cõy hoa cú nh mỡnh (ti nc, nht lỏ vng.) Ngh - Tr bit cú nhiu ngh xó * HKP: Trũ chuyn v bỏc nghip: hi, ú cú nhng ngi lm lao cụng; Bộ lm gỡ bo v cụng tỏc v sinh mụi trng, bo v mụi trng mụi trng * HL: quột dn v sinh sõn - Giỏo dc tr cú ý thc gi gỡn v trng sinh mụi trng, tụn trng nhng * H chiu: V tranh v bo ngi lm sch p mụi trng v mụi trng; Trũ chi tỡm nhng hỡnh nh ỳng sai v bo v MT 4.Th gii - Con ngi vi vt nuụi: *HKP: ớch li ca vt nuụi, ng vt - Cn bo v chm súc vt nuụi: ng vt sng khp ni Cho n, khụng ỏnh, nộm vt * HNT: Nht lỏ vng ri - í thc bo v nhng loi ng vt lm cỏc vt quớ him: Khụng sn bn Tt v xuõn - Khụng vt rỏc ba bói, khụng núi *HKP: trũ chuyn v ngy to ni cụng cng tt - Khụng hỏi lc xuõn bng vic ngt -Tn dng nguyờn vt lỏ, b cnh liu ph thi lm cỏc mún Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 - Trng cõy nhõn dp u xuõn n ngy tt, bu thip chỳc mng nm mi * HKP: Cõy xanh v mụi trng sng - H gúc: Thc hnh gieo ht, theo dừi s phỏt trin ca cõy, chm súc cõy - HNT: Quan sỏt cõy, rau trng v ớch li ca chỳng Chm súc cho cõy Th gii thc vt - ch li ca cõy i vi i sng ngi: cõy lm cnh, cho búng mỏt, lm cho khụng khớ lnh, gi cho t khụng b súi mũn - Chm súc v bo v cõy xanh: Trng, vun xi, ti cõy, lau lỏ cõy 7.Phng tin v lut l giao thụng Cỏc hin tng t nhiờn - Ting n ca cỏc ng c, PTGT x khúi ng lm ụ nhim mụi trng - Cỏch phũng trỏnh *HNT: Trũ chuyn quan sỏt PTGT x khúi ng - Con ngi vi hin tng t nhiờn: Giú, nng, ma, hn hỏn l lt nh hng ca chỳng vi mụi trng - Cỏch bo v v phũng trỏnh *HKP: Tỡm hiu v cỏc hin tng t nhiờn; S cn thit ca nc *H chiu: xem hỡnh nh v a nhn xột mt s hnh vi ỳng sai ca ngi vi mụi trng, mt s hnh vi , nhng iu nờn lm bo v mụi trng Quờ hng, t nc, Bỏc H - í thc gi gỡn bo v mụi trng ca a danh phong cnh: tr bit bo v mụi trng sch p khụng vt rỏc ba bói, khụng b cõy, ngt hoa, khụng dm lờn c v khụng phỏ hoi nhng chi nhng ni cụng cng *HKP: Tỡm hiu v t nc Vit Nam v cỏc danh lam thng cnh ca Vit Nam, cỏc danh lam thng cnh ca th ụ H Ni * Kt qu: Vi vic xõy dng k hoch v la chn cỏc ni dung , tớch hp theo tng ch mt cỏch rừ rng, c th Tụi ó lng ghộp vo cỏc hot ng hng ngy giỏo dc tr cú ý thc bo v mụi trng v t hiu qu cao Bin phỏp 3: Xõy dng mụi trng lp hc v gúc thiờn nhiờn giỏo dc bo v mụi trng cho tr: i vi tr mm non xõy dng mụi trng giỏo dc tr l rt quan trng vỡ mụi trng giỏo dc cú tt thỡ mi kớch thớch s khỏm phỏ tỡm tũi ca tr Cng chớnh vỡ vy t u nm hc tụi cựng vi ch em giỏo viờn lp ó lp Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 k hoch xõy dng mụi trng lp hc sch p thõn thin Trang trớ cỏc ni dung theo ch , lm nhiu gúc m, cú nhiu dựng chi sỏng to t nguyờn vt liu thiờn nhiờn, dựng chi cỏc gúc c sp xp gn gng khoa hc, p mt giỏo dc c tr v lụi cun tr tham gia vo hot ng c bit lp cú bng phõn cụng trc nht v mi gúc chi tụi thng nhng ni qui nho nh giỳp tr cú th thc hin ỳng theo ni qui ca tng gúc chi Hng ngy, hng tun, tr lp tụi ch cn nhỡn vo bng phõn cụng ú m cú th t giỳp cụ lao ng trc nht, lau dn gúc chi, lau lỏ cõy t ú tr cú ý thc gi gỡn dựng chi ca lp gn gng Bit ct v ly chi ỳng quy nh nh minh ha: Bng phõn cụng trc nht v ni qui mt s gúc chi Vic to mụi trng thiờn nhiờn cho tr hot ng l iu cn thit, ỏp ng nhu cu ca tr: Hc m chi, chi m hc tr c chi, c khỏm phỏ, c hc mụi trng lnh cú trang thit b, chi dng t thiờn nhiờn s l c hi tt cho tr, qua ú hỡnh thnh cho tr cú tớnh thin cm v thiờn nhiờn, cú ý thc chm súc bo v mụi trng c bit, lp tụi cú hiờn sau lm gúc thiờn nhiờn vi din tớch rng, thoỏng mỏt, thun tin cho tr vui chi v hot ng c s quan tõm ca BGH nh trng u t cho c s vt cht, cỏc dựng phc v cho gúc thiờn nhiờn, ph huynh nhit tỡnh ng h mt s chu hoa, cõy cnh, ht ging, dõy thộp lm dn cõy cho mỏt Vi nhng thun li ú, nờn tụi cựng ch em giỏo viờn lp ó nghiờn cu lờn k hoch phõn cụng cho tr hot ng tri nghim chm súc cõy theo tng nhúm v thc hin theo tng ngy nh sau: TT Ni dung cụng vic Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Nhúm Thi gian thc hin Ghi Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Gieo ht: Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 thc hin 10 chỏu: Ngy gieo: 10 chỏu: S: Gi HG ngy th hng tun C: Gi HC ngy th hng tun Ngy trng: Theo dừi,chm súc Trng cõy: Theo dừi,chm súc Lau lỏ cõy, nh c 10 chỏu Gieo ht: 10 chỏu Theo dừi,chm súc V sinh gúc thiờn nhiờn chỳ S: Gi HG ngy th hng tun C: Gi HC ngy th hng tun S: Gi HG ngy th hng tun Ngy gieo: S: Gi HG ngy th hng tun C: Gi HC ngy th hng tun 10 chỏu Sỏng th hng tun vo gi hot ng gúc Kt qu:Vi hỡnh thc xõy dng lp hc v lp k hoch nhng ni qui nh cho mi gúc nh vy, tr lp tụi ó cú nhiu c gng, cú ý thc t giỏc lao ng, chm súc bo v cõy, ban u tr cú mt s kin thc v k nng thc hin tt mt s cụng vic c giao.Cỏc nhúm thc hin khụng b chng chộo, ỳng thi gian, tr rt thớch thỳ tham gia vo hot ng, thớch c thc hnh gieo ht, chm súc cõy, theo dừi s trng thnh ca cõy T nhng cụng vic phõn cụng, cụ v tr lp A2 ó to c mụi trng lp hc xanh- sch p, c bit gúc thiờn nhiờn ca lp rt p v mỏt mt Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 10 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 Bi v ca Khỳc Bỡnh Minh Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 16 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 nh mt s dựng, chi lm t nguyờn vt liu ph thi Tụi nhn thy rng giỏo dc bo v mụi trng cú mi liờn h khng khớt vi b mụn õm nhc v lnh vc phỏt trin ngụn ng, cựng gúp phn quan trng vic giỳp tr lm quen vi gi gỡn v bo v mụi trng chỳng ta bit rng õm nhc, hc l ngi bn khụng th thiu i vi tr mm non Nú giỳp tr phỏt trin ton din v trớ tu, th cht, thm m, c bit phỏt trin kh nng nhn thc v hỡnh thnh nhõn cỏch cho tr Do vy, lp tụi vic giỏo dc bo v mụi trng cho tr tụi ó thng xuyờn, kt hp vi mụn õm nhc, hc.Thụng qua cỏc hỏt, bi th, cõu chuyn tụi ó dy T ú, tr cm nhn c v ni dung v thiờn nhiờn ti p, nhng vic lm cú ớch, cú hi cho mụi trng tr s nhn õu l vic tt i vi mụi trng v tr hnh ng cho phự hp Bờn cnh ú tụi thng xuyờn su tm cỏc bi th, bi hỏt cú ni dung giỏo dc bo v mụi trng dy tr Vớ d: Bi th Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 17 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 Vè MễI TRNG Mụi trng khụng ca riờng M vỡ tt c tng lai loi ngi Mụi trng hai ch mụi trng Cựng chung sc chung ng ta i Ni lụng dựng lm gỡ? Rỏc thi ta t thỡ chung Ai i ng vt lung tung Th l ý thc cựng chung mụi trng Hng ngy i mt on ng Nờn i xe p ch mỡnh li ta Xe mỏy nú thi khúi Ngi ngi hớt phi tht l hi to Mụi trng hai ch nh cho Ton dõn ý thc lo cho mụi trng H Tõm BO V MễI TRNG SINH THI A CU Trỏi t thỡ núng lờn ri Bng tan, khụ nc, bin tro súng Dch bnh, thiờn tai khp ni Nh li phn ut - a cu ca ta Vỡ ngy mai, vỡ ta Sng cho ma thun, giú hũa ni ni! Mỏy lnh ? Xa ri ngi! Phũng lnh mt chỳt, tri cng núng thờm, Tay vỡ tay dựng qut nờm dnh hi mỏt tng lờn t tri! Minh Chỏnh Ton Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 18 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 19 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 b Thụng qua hot ng gúc: Hot ng gúc chớnh l phng tin giỳp tr phỏt trin ton din, c bit l hỡnh thnh nhõn cỏch cho tr sau ny Thụng qua hot ng tr phn ỏnh li cuc sng mụi trng xung quanh tr, mụ phng li nhng hnh ng quen thuc ca ngi ln m tr ó thy, ó bit Chớnh vỡ vy, cho tr hot ng gúc tụi hng dn, gi m cho tr rừ rng, chi tit tr hot ng tớch cc v luụn chun b dựng chi phong phỳ, a dng nhm thu hỳt tr chi c bit tụi luụn lu ý, giao lu vi tr ng viờn tr giao lu vi cỏc nhúm chi giỳp tr mnh dnThụng qua ú giỏo dc tớnh ngn np gn gang, tớnh lm ngi ln bit c mụi trng p v mụi trng xu, bit chia s hp tỏc vi bn bố v nhng ngi xung cú phn ng ỳng vi cỏc hnh vi tham gia bo v mụi trng Giỏo dc mụi trng vo hot ng gúc c tin hnh xuyờn sut ton b hot ng t trng by n thu dn chi Vớ d: Gúc thiờn nhiờn tr úng vai v th hin cỏc cụng vic ca ngi lm cụng tỏc bo v mụi trng nh gieo ht, trng cõy, chm súc cõy, hoa, ti nc, bt sõu, nh c nh: gieo ht Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung Bộ ti nc cho cõy 20 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 nh: Bộ chm súc cõy gúc thiờn nhiờn ca lp Qua trũ chi Bộ lm ni tr Tr t ch bin cỏc mún n n gin nh: khuy nc cam, ct hoa qu, ch bin mún n Tụi chỳ ý dy tr cú ý thc tit kim nc, thu dn dựng gn gng sau ch bin Gúc ngh thut v mt s gúc khỏc giỏo dc tr cú ý thc xp sp dựng chi gn gng, bit ct, xộ dỏn, v mt bc tranh bit k nhng cõu chuyn v giỏo dc bo v mụi trng Thụng qua cỏc trũ chi hc tụi dy tr cỏch tỡm hiu cỏc hin tng mụi trng, tr hc cỏch so sỏnh, phõn loi cỏc hnh vi tt, hnh vi xu i vi mụi trng, phõn bit mụi trng sch, mụi trng bn v tỡm nguyờn nhõn thụng qua cỏc trũ chi úng kch: tr th hin ni dung cỏc cõu chuyn bo v mụi trng, th hin cỏc hnh vi cú li v hnh vi cú hi cho mụi trng thụng qua cỏc trũ chi ng c Thụng qua hot ng ngoi tri Hot ng ngoi tri l hot ng cn phi m bo tớnh tớch cc hot ng ca tr lm giu v cng c kin thc cho tr v mụi trng xung quanh, giỏo dc cho tr nhng thúi quen hnh vi vi mỡnh ni cụng cng c bit trng tụi cú khung cnh, khuụn viờn sõn trng p, rng rói, cú mụi trng cõy xanh, cõy cnh, rau ca v cú sõn chi Rt thun li cho tr hot ng v khỏm phỏ vi thiờn nhiờn Thụng qua hot ng ngoi tri ca cỏc ngy tụi cho tr c quan sỏt v lao ng ngoi tri nh: Quan sỏt cõy ci, cỏc loi hoa, rau, nht lỏ rng, lau chi ngoi tri giỳp cho tr bit chm súc v bo v cõy, khụng ngt lỏ b cnh, cú ý thc t lao ng quột dn v sinh nht lỏ rng ngoi sõn trng, lau dn v sinh chi ngoi tri Vớ d 1: Cho tr quan sỏt rau trng: gi ý tr núi lờn nhng gỡ m tr thy, c im cỏc loi rau, li ớch ca chỳng nh th no? Lm th no chỳng ta cú rau n hng ngy? Nu khụng ti nc v nh c Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 21 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 cho rau chuyn gỡ s xy ra? Vỡ sao? Vi nhng cõu hi ú tr s a ý kin ca mỡnh t ú tr th hin tớnh c lp cỏ nhõn, mnh bo hn, t tin hn, ng thi kớch thớch c tớnh ham hiu bit ca tr Khi tr c tham gia hot ng kin thc s c khc sõu tr hc m khụng bit l mỡnh ang hc ú s l nn tng tr thnh mt tuyờn truyn viờn tt v chm súc v bo v cõy cng nh mụi trng xung quanh tr nh : Tr nh c, bt sõu, ti rau, ti cõy trng Tụi luụn dn tr vo s vic tht gn gi tr thy c s phong phỳ a dng, sng ng ca mụi trng bờn ngoi, qua ú giỏo dc tr bit yờu quớ thiờn nhiờn gn gi thõn thin vi mụi trng , mong mun c tham gia bo v mụi trng, rốn tr cú k nng gi gỡn bo v mụi trng Cụ giỏo thng xuyờn cng c kin thc bo v mụi trng tr cú thúi quen ghi nh cú ý thc v bo v mụi trng nh trng, gia ỡnh, xó hi Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 22 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 d Thụng qua hot ng lao ng Ngoi hot ng hc chỳng tụi thng xuyờn giao nhim v cho tr qua bng phõn cụng trc nht hng ngy Tr bit giỳp cụ lau dn giỏ dựng, chi, bit xp xp dựng ỳng ni quy nh Tr bit lau lỏ cõy v chm súc cõy xanh T ú, tr bit yờu thiờn nhiờn yờu lao ng nh minh tr lau dn dựng, chi cỏc gúc Kt qu: Mc dự cũn gp nhiu khú khn thc hin, nhng bin phỏp trờn tụi ó ỏp dng thnh cụng Thụng qua vic lng ghộp giỏo dc bo v mụi trng vo cỏc hot ng ngy, tr c lm, c tri nghim T ú tr cú ý thc phi gi cho mụi trng sch s nh khụng vt rỏc, vt chi ba bói Tham gia lau chựi v sinh chi , ngoi lp sch s, ngn np gn gng Bit i v sinh ỳng ni qui nh, bit tay bng x phũng trc n, sau i v sinh Tit kim nc sinh hot hng ngy, Khụng nc chy liờn tc, bit khúa vũi nc dựng xong Bn thõn giỏo viờn cú thờm nhiu kinh nghim cụng tỏc truyn th kin thc nờn sau mi gi hot ng thu c kt qu tt ú l ngun ng lc thỳc y tụi cú thờm nim xay mờ hn Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 23 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 nh v sinh lau chi ngoi tri Gi v sinh: Tr thc hin tay ỳng cỏch Tr lau dn v sinh gúc thiờn nhiờn v chm súc cõy Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 24 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 nh hot ng chiu: Tr tham gia trũ chi chn hỡnh nh ỳng sai v bo v mụi trng gn lờn bng Bn thõn giỏo viờn cú thờm nhiu kinh nghim cụng tỏc truyn th kin thc nờn sau mi gi hot ng thu c kt qu tt ú l ngun ng lc thỳc y tụi cú thờm nim xay mờ hn Bin phỏp 5:Tuyờn truyn, phi hp vi ph huynh cựng tham gia giỏo dc tr: Ph huynh l ngun ng viờn ln, khớch l v luụn sỏt cỏnh bờn tụi vic giỏo dc bo v mụi trng Vỡ th nhn c s h tr ú, tụi thng xuyờn tuyờn truyn, ng ph huynh v tm quan trng ca vic bo v mụi trng cuc sng hng ngy v nhc nh ph huynh cựng tham gia thc hin bng khu hiu Mi ngi hóy trng thờm mt cõy xanh l thờm mt hnh ng bo v mụi trng ph huynh ó ng h cho lp tụi nhng chu cnh nh, cõy xanh to cho khung cnh trng thờm p hn Vo nhng gi hot ng ngoi tri tụi thng trũ chuyn cựng tr v li ớch ca cõy xanh nh cõy xanh lm cho khụng khớ lnh, lm gim ụ nhim mụi trng cung cp cho ngi thc n, thuc cha bnh, cõy xanh ca rng cũn ngn chn l lt Bờn cnh ú tr cũn bit tn dng nhng chic lỏ vng, cõy c vn, tụi hng dn tr lm nhng vt gn gi g, mốo hay cho tr chi bỏn hng nu n, lm nún, qun ỏoQua ú chỳng tụi giỏo dc tr lũng yờu thiờn nhiờn, bit chm súc, bo qun, gi gỡn mụi trng thiờn nhiờn m mỡnh ang sng - Qua gi ún, tr tr nhc nh ph huynh thng xuyờn nhc tr ct giy, dộp, dựng cỏ nhõn ỳng ni qui nh, nhỡn thy v bỏnh ko ni cụng cng, ngoi sõn trng phi nht b vo thựng rỏc ú cng l mt vic giỏo dc bo v mụi trng cho tr - Lng vo cỏc bui hp ph huynh trao i v tm quan trng ca vic giỏo dc bo v mụi trng cho tr gia ỡnh Tp cho tr cú thúi quen bit v sinh c th v v sinh mụi trng Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 25 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 - Tuyờn truyn vi ph huynh v vic s dng nguyờn vt liu ph thi( Cỏc chai, l nha, vi vn, bỡa cattong ) ph huynh cung cp cho lm dựng chi phc v cho vic hc v chi ca tr, cũn nhm giỳp cho ph huynh bit tỏc dng ca vic bo v mụi trng Kt qu: Ph huynh ó hiu c tm quan trng ca vic bo v mụi trng.T ú ph huynh rt nhit tỡnh trao i vi giỏo viờn lp v tỡnh hỡnh hc ca tr nh v luụn quan tõm n tr hn nh thng xuyờn dnh thi gian dy tr v k nng t phc v, k nng v sinh, dy tr bit trỏnh xa nhng ni nguy him, bit phõn bit c hnh vi ỳng, sai, mụi trng bn, mụi trng sch - Ph huynh nhit tỡnh ng h lp nhng chu cõy cnh nh, cõy xanh, ht ging to cho khung cnh trng thờm p hn - Ph huynh cung cp thờm cho lp nhng nguyờn vt liu sn cú a phng lm dựng chi Cng t ú m giỏo viờn lp tụi ó cú thờm iu kin, thun tin rt nhiu gim bt khú khn v trang thit b, dựng sỏng to m c bit l s chỳ ý ca tr phỏt trin mt cỏch rừ rt nh giỏo viờn gii thiu bi v ca tr vi ph huynh Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 26 Cụ giỏo hng dn ph huynh nhc nh dộp ỳng ni qui nh Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 IV Kt qu chung t c: - Qua nm thc hin cỏc bin phỏp trờn tụi ó thu c mt kt qu rừ rt: tr cú mt s kin thc, thúi quen khỏ tt i vi mụi trng sng iu ú c th hin kt qu kho sỏt cui nm: STT Ni dung tiờu kho sỏt Bit chm súc v bo v cõy Bit gi gỡn trt t v sinh cụng cng, v sinh trng lp Bit ct dn dựng, chi ỳng ni quy nh Khụng vt rỏc ng, bit gom rỏc vo thựng rỏc Phõn bit c nhng hnh ng ỳng, sai i vi mụi trng u nm t Cha t 27=52,9% Cui nm t Cha t 24=47,1% 50=98% 1=2% 30=58,8% 21=41,2% 51=100% 33=64,7% 18=35,3% 51=100% 28=54,9% 23=45,1% 50=98% 30=58,8% 21=41,2% 51=100% 1=2% * V phớa tr: Khớch l c trớ tng tng s tũ mũ ca tr Tr hc hng thỳ hn khụng nhng hot ng hc m cỏc hot ng khỏc cng thu hỳt c nhiu tr hn - Tr rt thớch tham gia cựng cụ lm dựng chi t cỏc nguyờn liu - Tr cú k nng thúi quen tt bo v mụi trng nh n bỏnh ko bit b giy, v vo thựng rỏc, bit i v sinh ỳng ch, bit tit kim nc v bit phõn bit hnh ng ỳng , sai i vi mụi trng - Tr yờu lao ng v to cỏi p - Cú ý thc gi gỡn bo v mụi trng lp hc, trng, gia ỡnh v ni cụng cng * V phớa giỏo viờn: Nõng cao hỡnh thc i mi, t chc gi hc, gi chi sinh ng hp dn hn - Tham gia hun y nm chc ni dung giỏo dc bo v mụi trng, dng cỏc phng phỏp phự hp gn vi cuc sng hng ngy ca tr Hỡnh thnh cho tr nhng hnh vi thỏi bo v mụi trng, giỏo dc tr thng xuyờn, thc hin tt hot ng lao ng Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 27 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 KT THC VN Kt lun chung Trong iu kin hin mụi trng b ụ nhim, vic xõy dng v bo v mụi trng to mụi trng xanh- sch p l vic lm rt cn thit ũi hi mi ngi u phi cú ý thc v trỏch nhim vic xõy dng v bo v mụi trng Giỏo dc bo v mụi trng l mt quỏ trỡnh thụng qua cỏc hot ng giỏo nhm giỳp cho ngi cú c nhng hiu bit, cú thỏi , k nng v hnh vi tt vic bo v mụi trng Giỏo dc bo v mụi trng cho tr mm non l cung cp cho tr nhng hiu bit ban u v mụi trng, bit cỏch sng tớch cc vi mụi trng.Vic xõy dng v bo v mụi trng c tin hnh thng xuyờn, liờn tc ó em li mt s hiu qu nht nh vic giỏo dc bo v mụi trng cho tr Mụi trng thiờn nhiờn trng cú xanh- sch - p s l mụi trng gn gi thõn thin nht, to iu kin cho giỏo viờn hng dn t chc cho tr vui chi, hot ng tớch cc vi th gii xung quanh, qua ú hỡnh thnh v phỏt trin th cht, tinh thn cho tr Giỏo dc bo v mụi trng cho tr t la tui mm non v c thc hin mi lỳc, mi ni bng cỏc hỡnh thc nh lng ghộp vo cỏc gi hc, hot ng ngoi tri, hot ng gúc, tuyờn truyn, trũ chi to hng thỳ, giỳp tr tip thu kin thc mt cỏch nh nhng m li t hiu qu cao Mc tiờu ca hot ng ny l giỳp tr nhn bit c mụi trng sch v mụi trng bn, nguyờn nhõn gõy ụ nhim mụi trng T ú tr cú k nng thúi quen v sinh cỏ nhõn, v sinh trng lp, ni cụng cng, chm súc cõy lm cho mụi trng luụn xanh- sch- p Cú c kt qu ú cng l nh s kiờn trỡ bn b, tõm huyt, linh hot sỏng to ca chớnh bn thõn tụi ó la chn cỏc hot ng lng ghộp vo giỏo dc tr Chỳng tụi hon ton tin rng nu c s dng cỏc bin phỏp mt cỏch ng b, thng xuyờn chc chn rng vic cú ý thc bo v mụi trng khụng cũn xa l vi tr m tr thnh thúi quen tt cho gia ỡnh, nh trng, xó hi v bn thõn tr T nhng kinh nghim tớch ly tụi ó ỏp dng dy cho tr mu giỏo trng mm non, gúp phn giỏo dc tr thc hin nhng vic tt v hỡnh thnh nhng thúi quen nh, nhng t nhng vic nh hng ngy s lm nn tng hỡnh thnh nhõn cỏch cho tr sau ny nhng ch nhõn tng lai ca t nc.Vi phng phỏp ny tụi ó ỏp dng thnh cụng ti lp mu giỏo ln A2, cú th ỏp dng c vi tt c cỏc lp trng v trng bn Mt s khuyn ngh, xut Nhỡn li thc t qua vic giỏo dc tr 5- tui cú ý thc bo v mụi trng trng mm non Yờn M, tụi cú mt s xut sau: Phũng giỏo dc v o to huyn Thanh Trỡ tip tc t chc cho giỏo viờn tham gia hun, hi tho, kin v cỏc chuyờn v giỏo dc bo v mụi trng Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 28 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 Nh trng tip tc to iu kin cho i ng giỏo viờn i hc hi, kin trng bn v t chc kin ti trng ch em trao i kinh nghim ln Trờn õy l mt s bin phỏp tụi ó lng ghộp giỏo dc bo v mụi trng vo cỏc hot ng ngy cho tr mu giỏo, tụi rt mong c s úng gúp ý kin ca cỏc cp lónh o, ca Ban giỏm hiu v cỏc bn ng nghip tụi cú thờm kinh nghim vic vic giỳp tr cú nhng hnh vi, thúi quen tt vic cú ý thc bo v mụi trng v s dng tit lim nng lng Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy 20 thỏng nm 2013 XC NHN Tụi xin cam oan õy l SKKN CA TH TRNG N V ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit Trn Th Tuyt Nhung Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 29 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 MC LC Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 30 Lp mu giỏo ln A2 ... bo v mụi trng thụng qua cỏc hot ng cho tr mu giỏo 5- tui trng mm non Yờn M *Mc ớch ca ti ny: ỏnh giỏ thc cht, cht lng vic giỏo dc bo v mụi trng cho tr 56 tui ti trng mm non Yờn M cú ý thc bo... giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 Bi v ca Khỳc Bỡnh Minh Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 16 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm... Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 Giỏo viờn: Trn Th Tuyt Nhung 19 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm hoc 2012 2013 b Thụng qua hot
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non yên mỹ , Skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non yên mỹ , Skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non yên mỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay