Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 24 – 36 tháng trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe ở trường mầm non b tứ hiệp

20 166 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:56

M U Vn hc gi vai trũ to ln vic hỡnh thnh v phỏt trin ton din nhõn cỏch cho tr Dn dt tr vo th gii hc l nhim v quan trng ca trng mm non S tip xỳc u tiờn ca tr la tui nh tr 24 36 thỏng vi tỏc phm hc c chn lc, nht l nhng cõu chuyn k s kớch thớch s nhy cm thm m, s phỏt trin ngụn ng, trớ tu Vn hc gúp phn hỡnh thnh tỡnh cm o c cho tr Trờn thc t c im tõm sinh lớ nhn thc ca tr tui ny cũn rt nhiu hn ch cỏc c quan v b mỏy phỏt õm ca tr cha c hon thin Tr mi hc núi, núi ngng, núi cha ỳng, cha cõu nờn kh nng din t ngụn ng,cõu cha c rừ rng, mch lc Tr hiu ng khụng chu ngi yờn, hay ựa nghch, núi t khụng trung chỳ ý nghe cụ k chuyn L mt giỏo viờn ó cú nhiu nm ging dy tr la tui t 24-36 thỏng, tụi luụn t mc tiờu cho mỡnh l cn phi lm th no giỳp tr d dng tip xỳc v yờu thớch hc; lm th no truyn ti tỏc phm hc ti tr mt cỏch cú hiu qu Vic thng xuyờn tip xỳc vi tỏc phm hc chn lc s kớch thớch s nhy cm thm m, ng thi phỏt trin thỏi sỏng to ngụn ng ngh thut cng nh hi tr, gúp phn vo vic phỏt trin trớ tu, hỡnh thnh nhng phm cht nhõn cỏch u tiờn cho tr Vic k chuyn cho tr nghe cũn giỳp tr tớch lu v m rng t ng phong phỳ a dng, giỳp tr núi sừi, núi chun ting Vit, kh nng núi sừi, din t ngụn ng c mch lc rừ rng hn Chớnh vỡ vy, vic t chc gõy hng thỳ thu hỳt tr vo hot ng k chuyn t ban u l rt quan trng v gúp phn nõng cao cht lng k chuyn cho tr nghe Chớnh vỡ lý trờn m tụi quyt nh chn ti Mt s bin phỏp gõy hng thỳ cho tr 24 36 thỏng gi k chuyn cho tr nghe trng mm non B T Hip - Mc ớch nghiờn cu ca SKKN: + ỏnh giỏ thc trng s phỏt trin ca tr giỳp tr hng thỳ gi k chuyngúp phn nõng cao cht lng chuyờn cho tr lm quen hc + Tỡm cỏc bin phỏp giỳp tr 24 36 thỏng hng thỳ gi k chuyn - i tng nghiờn cu: + Cỏc bin phỏp giỳp tr 24 36 thỏng hng thỳ gi k chuyn cho tr nghe - i tng kho sỏt v thc nghim: + Lp nh tr D2 trng mm non B xó T Hip - Thanh Trỡ - H Ni, nm hc 2013-2014 - K hoch nghiờn cu: + Nghiờn cu v chn ti sỏng kin kinh nghim : thỏng 9/2013 + Xõy dng cng sỏng kin kinh nghim : thỏng 10, 11 /2013 + Np cng sỏng kin kinh nghim v phũng BGH sa : thỏng 12 / 2013 + Vit cỏc bin phỏp sỏng kin kinh nghim : thỏng 1,2,3 /2014 + Sa sỏng kin kinh nghim : thỏng 4/2014 + Hon thin v np v phũng BGH chm sỏng kin kinh nghim : thỏng 5/ 2014 NI DUNG SNG KIN I C S Lí LUN: Ngy chỳng ta khụng ch o to nhng ngi cú phm cht o c sỏng; cú trớ thc, cú khoa hc, cú tỡnh yờu nhõn loi, yờu thiờn nhiờn, yờu t quc, m cũn to nờn nhng ngi bit yờu ngh thut, yờu cỏi p, giu m c v sỏng to Tt c nhng phm cht y cn c bt u hỡnh thnh t la tui mm non, la tui hn bao iu tt p tng lai Vỡ vy, vic cho tr sm lm quen vi hc l mt nhng ni dung cn thit v b ớch chng trỡnh giỏo dc mm non, ú yu t gõy nờn s thớch thỳ cho tr mi nghe cụ giỏo k chuyn l rt quan trng, vỡ tip xỳc qua nhng nhõn vt, s vt cõu chuyn k, hin tng gn gi s giỳp cho tr d dng tip cn v nhn bit th gii vt xung quanh; giỳp phỏt trin úc t sỏng to, trớ tũ mũ, luụn thớch khỏm phỏ t ú cng c ny sinh hn tr nõng cao cht lng giỳp tr cm th v hc tt mụn k chuyn thỡ mi giỏo viờn ngoi vic nm chc phng phỏp ging dy ca tng loi tit cn phi linh hot sỏng to Trong t chc hot ng k chuyn cho tr nghe, hot ng k chuyn nhúm lp mỡnh t c kt qu cao, tụi ó tỡm mt s bin phỏp, hỡnh thc giỳp tr hng thỳ nghe cụ k chuyn mt cỏch tớch cc II THC TRNG VN NGHIấN CU: c im tỡnh hỡnh chung - Trng mm non B xó T Hip nm trờn a bn thụn ng Trỡ xó T Hip huyn Thanh Trỡ ngoi thnh H Ni Trng cú im trng thụn: C in B, C in A, ng Trỡ 3/3 im trng u cú lp mu giỏo ln - L ngụi trng cú khung cnh s phm p, sõn chi rng rói, sch s Trng mi c xõy tng, phũng lp rng rói, c u t nhiu dựng, chi, cỏc trang thit b v c s vt cht phc v chm súc, nuụi dng, giỏo dc tr, c u t tng i y - Trng cú nm lin t danh hiu trng tiờn tin cp huyn - Nm hc 2013-2014 tụi c Ban giỏm hiu trng mm non B xó T Hip phõn cụng ph trỏch lp nh tr D2 ti khu ng Trỡ vi tng s hc sinh l 23 chỏu, ú : + 13 chỏu gỏi + 10 chỏu trai - Lp cú giỏo viờn; 100% giỏo viờn cú trỡnh chun, ú: 50% t trỡnh trờn chun, 50% t trỡnh chun - Lp c s quan tõm ca BGH ó u t y nhng trang thit b cn thit phc v cho cỏc hot ng trng mm non - Ph huynh ca tr rt nhit tỡnh Vi tỡnh hỡnh thc trng nh trờn quỏ trỡnh thc hin ti, tụi ó gp mt s thun li v khú khn nh sau: 2.Thun li : - Đợc quan tâm tạo điều kiện mặt Ban giám hiệu nhà trờng đầu t sở vật chất, nh bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên - Bản thân tôi, giáo viên nhiều năm kinh nghiệm công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tâm huyết với nghề, có lòng nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao công việc - 100% giáo viên lớp biết đánh máy tính thành thạo - Trờng có nhiều phòng học sân chơi rộng rãi thoáng mát có nhiều đồ dùng đồ chơi thuận lợi cho cô cho trẻ hoạt động với môn văn học - Phụ huynh quan tâm hoạt động cho trẻ lm quen với văn học trờng mầm non 3.Khú khn: - Mặc dù độ tuổi nhng khả nhận thức tập trung ý trẻ không đồng - Một số trẻ phát âm ngọng cha đủ từ, đủ câu, lúng túng giao tiếp Những khó khăn làm cho trẻ thiếu tự tin giao tiếp nên trẻ ngày có hội phát triển ngôn ngữ - Thời gian cho việc tạo môi trờng hoạt động, tìm tòi khám phá câu chuyện chơng trình hạn chế, kĩ thuật sử dụng vi tính gặp khó khăn - Trong trình hoạt động nhiều lúc cô cha phát huy hết tính sáng tạo trẻ, cha tạo cho trẻ tự rèn luyện phát triển ngôn ngữ qua việc cho trẻ thể giọng nhân vật, tự kể lại chuyện kể chuyện sáng tạo - Đôi cô lúng túng sử dụng đồ dùng lúc nhân vật xuất lúc đoạn chuyện mà cha diễn tả hết tình xảy đoạn chuyện, gây khó khăn cho việc giúp trẻ hiểu nội dung chuyện Xuất phát từ thuận lợi khó khăn trên, áp dụng số biện pháp sau: III CC BIN PHP: Tự nghiên cứu, bồi dỡng nghệ thuật đọc kể diễn cảm: Nghệ thuật đọc kể diễn cảm tác phẩm văn học vấn đề quan trọng giáo viên mầm non việc gây hứng thú cho trẻ 24 - 36 tháng kể chuyện cho trẻ nge Bởi ngôn ngữ nghệ thuật đợc trẻ cảm thụ lúc nghe cô giáo đọc kể, cách trình bày diễn cảm xúc động thông qua tác phẩm văn học có tầm quan trọng đặc biệt Nhờ có cách trình bày tác phẩm văn học cách nghệ thuật, cô giáo giúp bé dễ dàng hiểu đợc nội dung, dễ vào tởng tợng nghệ thuật, nhìn thấy đợc hình tợng, khung cảnh tình tiết biết đánh giá chúng cách đắn Trớc đây, chuẩn bị kể chuyện cho trẻ nghe hớng vào việc chuẩn bị đồ dùng tranh ảnh câu chuyện để kể cho trẻ, việc ý đến việc đọc, kể diễn cảm thật cha ý đến, nghĩ thuộc truyện để truyền tải tới trẻ nội dung câu chuyện, trẻ hiểu đợc nội dung câu chuyện đủ Chính vậy, kể chuyện cho trẻ nghe, trẻ cha hứng thú nghe kể chuyện, cha thu hút trẻ vào nội dung câu chuyện nên kết sau kể chuyện cha cao Trong năm học 2013 2014, bn thõn tụi khụng ngng tỡm tũi hc hi, t nghiờn cu, rốn luyn cỏch th hin ngụn ng ngh thut thu hỳt tr vo cõu truyn k ca mỡnh, c th hin: + Tụi hc bng cỏch tham kho sỏch v, ti liu liờn quan, d gi dy ca ng nghip , nhm rỳt kinh nghim cho bn thõn to s thu hỳt, k chuyn cho tr nghe thỡ ũi hi rt nhiu yu t, ú ngh thut k chuyn l rt quan trng Bi vỡ tr la tui ny cm th ngụn ng ngh thut thụng qua hỡnh thc nghe l chớnh + Lời kể cô thớc đo chuẩn mực cho trẻ học tập Biết đợc điều tìm hiểu tác phẩm sau xác định giọng kể cho phù hợp Tôi thờng diễn biến tâm trạng , hành động nhân vật, bối cảnh xẩy ra, tình tiết thể ngữ điệu.Cùng nhân vật bối cảnh khác sắc thái ngữ điệu khác + Mun trung s chỳ ý ca tr nghe k truyn, tụi ngh cú rt nhiu yu t to nờn nh: cụ giỏo phi nhp vai, phi ngt ngh ging, s dng ng iu, cng ging iu, c ch t th, nột mt cho tht phự hp nh: * V nhp vai: Vớ d: cõu chuyn Th khụng võng li tụi gi m cho tr: Trong khu rng cú hai m nh th sng vi Mt hụm th m cú vic phi i, th m gi th li v dn tụi ngng li v hi tr: Th m dn th th no? Khi ú tụi s th hin ging ca th m mt cỏch nh nhng õu ym giỳp tr nh li ni dung cõu chuyn * V th hin ngt ngh ging: Vic ngt ging lỳc k chuyn cng chim mt v trớ quan trng Do vy vic ngt ging cho cú tớnh cht hon ton t nhiờn Vớ d: Trong cõu chuyn ui cỏo cú on k: Bng õu cú mt Cỏo xụng ui bt g thỡ quóng ngt ging gia cõu trc cm t Cỏo s lm cho tr hi hp, kớch thớch trớ tng tng ca tr, lm cho tr c gng hỡnh dung xem Cỏo s lm gỡ tip sau ú * V th hin cng ging iu: Nu k chuyn m nhp iu c u u thỡ cõu chuyn s khụng cú sc sng, khụng gõy c hng thỳ cho tr Vỡ vy bn thõn tụi phi xỏc nh cho tng ni dung truyn, on truyn, tỡnh truyn rốn nhp iu Vớ d: Trong chuyn Th khụng võng li th hin li r rờ ca bn Bm Bm, tụi s dng ging iu vui ti nh nhng thuyt phc * V th hin c ch nột mt: Nhng c ch, nột mt ca cụ giỏo k chuyn cn phi kt hp hi ho s din cm v ng iu ging núi cho phự hp, th hin c nhng cm xỳc vui, bun, ngc nhiờn, lo õu, phn nhm gúp phn vo s thnh cụng cho tit dy Kết quả: Qua việc nghiên cứu loại sách vở, học hỏi chị em đồng nghiệp nên nắm vững phơng pháp lên tiết, sáng tạo câu chuyện Từ thấy trẻ tập trung hứng thú nghe kể chuyện, thể cụ thể: + 100% tiết dạy đợc BGH thăm lớp, dự đạt loại tốt + Trên 90% trẻ hứng thú, hiểu đợc nội dung câu chuyện đạt đợc mục đích yêu cầu sau kể chuyện Trang trớ lp hc to mụi trng hoc thõn thin vi tr : Trng hc thõn thin l cõu khu hiu m ngnh Giỏo dc rt quan tõm v hng n mụi trng ú tr khụng phi tip thu nhng kin thc, k nng mt cỏch cng nhc m ú tr tip thu tri thc mt bu khụng khớ thõn thin, gn gi nh gia ỡnh mỡnh, iu ú gúp phn giỳp tr hng thỳ hn hc v em li hiu qu cao giỏo dc Mụi trng cho trẻ hoạt động việc cần thiết thiếu đợc vấn đề đổi hình thức tổ chức giáo dục mầm non Khác với năm trớc giáo viên tìm chọn hình ảnh thật đẹp sống động trang trí lớp cho đẹp từ đầu năm đến cuối năm Vì mà trẻ nhìn lâu thâý chán không kích thích phát triển trẻ Nhng ngày năm học này, việc tìm tòi khám phá tạo môi trờng cho trẻ hoạt động Nhờ đợc hoạt động môi trờng theo chủ đề trẻ thích khám phá trải nghiệm trẻ có nhiều kinh nghiệm hơn, thông minh vận dụng đợc ngôn ngữ giao tiếp nhờ mà trẻ thấy hứng thú phát triển ngôn ngữ trẻ cách tự nhiên Vớ d: Góc sách truyện chủ đề: Những vật đáng yêu bố trí môi trờng mở có đủ loại sách tranh, truyện tranh, cho trẻ tự làm loại rối, đồ chơi, mà trẻ tự tạo theo chủ đề Qua đó, trẻ tự hoạt động tranh chuyện, rối để kể thành câu chuyện theo ý trẻ nhớ mà ngôn ngữ trẻ ngày phát triển Góc mở vờn cổ tích bé trang trí theo chủ đề: Những vật đáng yêu Môi trờng cô tạo cho trẻ không góc sách mà cô tạo xung quanh lớp học, chủ đề trẻ học cô tạo số hình ảnh chủ đề,trẻ làm với cô nguyên vật liệu khác theo ý trẻ Ví dụ: chủ đề : Bé bạn cô làm hình ảnh số đồ chơi trờng bé nguyên vật liệu khác Khi hoạt động tiết chuyện, cô hỏi trẻ kể tên đồ chơi, đồ dùng lớp trẻ trẻ kể, quên trẻ nhìn chủ đề để kể Hoặc tận dụng vào hoạt động đón, trả trẻ cô cho trẻ ngắm nhìn chủ đề hỏi : Chủ đề nói gì? , Có câu chyện nói bạn đồ chơi không? Đồ dùng tự tạo phục vụ cho chủ đề: Bé bạn Cựng vi Nh trng xõy dng mụi trng thõn thin, bn thõn tụi luụn t tỡm hiu v tỡm mi cỏch giỳp tr luụn cú mt tõm lý tht thoi mỏi bt u mt tit hc Tụi luụn gn gi, yờu thng tr; luụn lng nghe v tho nhu cu chớnh ỏng ca tr; khụng trỏch mng, phờ bỡnh tr m ch ng viờn tr bng nhng t mang tớnh khớch l Cụ v tr ang cựng ngi xõu vũng Kt qu : Qua vic thay i mụi trng hc thỡ kt qu ó ngoi mong i ca tụi, tr ó mnh dn hn, t tin hn giao tip vi cụ iu ú ó gúp phn giỳp tr thờm hng thỳ hc Gây hứng thú, thu hút trẻ vào tiết học thông qua đồ dùng đồ chơi: Qua thc t ging dy v tỡm hiu c im tõm sinh lớ, nhn thc ca tr t 24->36 thỏng tui l li t trc quan hỡnh tng lứa tuổi thích đợc nhìn, hoạt động với đồ vật Vi c im phỏt trin tõm lý ca tr la tui ny thỡ gi k chuyn cụ giỏo khụng ch chỳ ý n ging k m cụ giỏo cũn phi bit kt hp vi s dng dựng, chi cho khộo lộo thu hỳt s chỳ ý ca tr Trong nhng nm hc trc, vic s dng cỏc dựng trc quan, ng dng cụng ngh thụng tin vo tit dy cũn cha nhiu Tr ch c hc thụng qua cỏc tranh nh vi ni dung s si, khụng hp dn v ni bt, nờn vic gõy hng thỳ, thu hỳt tr vo tit hc cũn gp nhiu khú khn Nhn thc c tỡnh hỡnh ú, nm hc 2013 2014 tụi ó s dng dựng trc quan mi tit hc dy tr Bi dựng trc quan l mt nhng phng tin truyn th kin thc n vi tr mt cỏch d dng nht Do ú c nghe k chuyn kt hp vi vic quan sỏt tranh, xem ri, tr nh bc vo th gii ca cỏc nhõn vt ú lm cho tr rt thớch thỳ Chính trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, phải nghĩ đồ dùng trực quan ? Đồ dùng có đẹp hấp dẫn kích thích gây hứng thú đợc cho trẻ nhiêu mà trẻ mầm non thích đồ dùng đẹp, lạ, hấp dẫn, đơn giản mà dễ sử dụng Vì mà liên tục tạo đồ dùng lạ không lặp lại đồ dùng học trớc, tụi ó sỏng to lm nhiu loi dựng, chi phự hp vi tng ni dung cõu chuyn cn k, gii thiu cho tr, giỳp cho tr cú nhng cm xỳc v nhng n tng tt v vt, s vt ú t ban u tụi ó tn dng nhng dựng ph thi qua i sng sinh hot hng ngy nhng m bo v sinh thm m lm dựng, chi cho cỏc tit dy Đồ dùng truyện có nhiều loại: tranh, loại rối (tay ,dây, rối nớc ) sử dụng phần mềm vi tính, loại có u việt riêng song sử dụng phần mềm vi tính cảm thấy hay hấp dẫn gi k chuyn t kt qu cao thỡ dựng phc v gi dy phi m bo cỏc yờu cu sau: - dựng phi y , p, mu sc phự hp, m bo tớnh an ton v m bo v sinh cho tr, cú bn s dng Vớ d: Trong cõu chuyn Cõy Tỏo Tụi ó tranh th ngoi gi tn dng mt s nguyờn vt liu ph thi nh nhng ro vi mu xanh, mu khõu, nhi to thnh nhng qu tỏo mu sc rt p mt Qu tỏo cỏc mu c lm t vi Ngoi tụi ó dựng bỡa cng, xp, giy mu, hp, chai, l, nha, vi bụng, len vn, cỏc ht, ht khộo lộo ct ta, khõu to thnh nhng nhõn vt ri dt, ri que, ri tay, dựng xp gt ta to thnh cỏc nhõn vt lm dựng trc quan gii thiu cho tr Vớ d: Khi k chuyn Chỏu cho ụng cho tr nghe, tụi dựng bỡa cng, mỳt, xp, giy muct ta to thnh nhng nhõn vt nh : ụng, chim, cúc vng ging y nh nhng vt chuyn k, lm ri dt din cho tr xem Cnh din ri truyn: Chỏu cho ụng Vớ d: Vi cõu chuyn Th ngoan tụi dựng vi vn, bụng, ht, ht khõu nhng nhõn vt ri nh Th, Cỏo, bỏc Gu din ri tay cho tr xem, tr rt thớch thỳ ch v gi tờn nhõn vt ú, tr tng nh cỏc nhõn vt ú t tranh truyn bc tht gn gi, ng nghnh v ỏng yờu Gõỳ, Th, Cỏo c khõu t vi v c nhi bụng thnh ri 10 Tụi cũn la chn su tm, coppy mt s hỡnh nh phự hp vi ni dung cõu chuyn lm dựng trc quan gii thiu cho tr; ct ta t giy bitis to thnh nhng cỏi m xinh xn cú gn nhng nhõn vt m tr yờu thớch; Vớ d: Cụ lm nhng chic m chim, cỏ thng cho tr chi ng : Chim v cỏ tỡm bn Sau hc xong chuyn :Chim v cỏ Cụ v tr i m chim, m cỏ m cụ t lm chi trũ chi Cng vi nhng dựng t to trờn tụi chỳ ý n vic s dng a gii thiu cho tr bng nhiu cỏch khỏc dn dt gõy hng thỳ vo bi Kết quả: Vic th hin ging k din cm, kt hp vi vic s dng dựng trc quan, chi phong phỳ tụi nhn thy cỏc chỏu rt hng thỳ say mờ vi cõu chuyn cụ k v chớnh nh s say mờ ú ó giỳp tr rt nhiu vic hiu c ni dung cõu chuyn Gây hứng thú, thu hút trẻ thông qua trò chơi trỏnh tỡnh trng tr b nhm chỏn mt mi nghe cụ k chuyn tụi luụn t chc an xen nhng trũ chi ng nhm thay i trng thỏi gia ng v tnh cho tr T ni dung ca cỏc mu chuyn tụi chuyn sang trũ chi mt cỏch nh nhng tr thụng qua Chi m hc, hc m chi Vớ d 1: Trong cõu chuyn ụi bn nh (ch : Nhng vt ỏng yờu ) Sau cung cp ni dung cõu chuyn v m thoi cựng tr, thay i trng thỏi tụi cho tr chi trũ chi: Lm g v vt i kim n hoc chi To dỏng i ca g, vt Vớ d 2: Trong gi hc k chuyn Cõy tỏo (ch : Cõy v nhng bụng hoa p), tụi ó lng ghộp trũ chi: thu hoch qu chớn, vi mc ớch va giỳp tr phõn bit c mu xanh, mu ca qu v giỳp tr phỏt trin th cht thụng qua vic chuyn trỏi cõy ó thu hoch vo nh 11 Tr chi trũ chi sau hc xong truyn Cõy tỏo Kết quả: Việc tạo trò chơi để thu hút trẻ học cần thiết Vì với trũ chi nh vy tụi thy tr rt hng thỳ v tớch cc tham gia, tr hiu v ghi nh cỏc ni dung cng nh nhõn vt rt nhanh Gõy hng thỳ cho tr thụng qua hot ng ngoi tri v mi lỳc, mi ni Khi tr hot ng quan sỏt ngoi tri, nhng hỡnh nh tr quan sỏt c l nhng hỡnh nh sng ng trc quan tụi tn dng luụn v gi m hng tr ti cỏc cõu chuyn cú liờn quan ti vt cn quan sỏt Vớ d: Khi quan sỏt mốo tụi c li thoi cõu chuyn ui cỏo: Meo, meo, meo, ui theo, ui theo v hi tr cõu núi ú cõu chuyn gỡ? thỡ tr núi l bn Mốo hoa cú cõu chuyn ui cỏo v tụi núi: Bn Mốo hoa hụm n thm lp mỡnh y Cỏc nhỡn xem bn Mốo hoa cú p khụng? Lm nh vy, tụi thy tr rt chm chỳ quan sỏt bn Mốo hoa Khi chi tm nng ngoi tri nhỡn thy cỏc bn Chim ,bn Bm ang bay tụi ch v gii thiu luụn cho tr bn Bm cõu chuyn Th khụng võng li ang bay n r cỏc bn i tm nng cho kho ngi y, no mi cỏc bn cựng i tm nng no! v cho tr chi trũ chi Tri nng, tri ma 12 Hỡnh nh gi hot ng ngoi tri Vớ d: Khi k chuyn Chỏu cho ụng tụi gn ễng ang i trờn ng, cnh ú l bn G trờn cõy l Bn chim trờn gh l Bn cúc vng gii thiu cho tr Khi k chuyn Qu th tụi gn qu th trờn cõy, bờn di gc cõy l hỡnh nh B ang ng hng th Trc vo gi ng tụi cng k cho tr nghe mt s cõu chuyn giỳp tr d ng v tr cng s nh k hn tờn truyn, tờn nhõn vt v ni dung ca mt s cõu chuyn ú Cụ k chuyn cho tr nghe trc gi ng 13 Kết quả: C nh th sau nhiu cõu chuyn, xõu chui li tụi cú bc tranh ton cnh khỏ sinh ng v gia ỡnh ca bộ: cú ụng b, b m, con, cú cỏc vt vt gn gi nh: Chú, Mốo, Chim, Cõy cil nhõn vt, vt cõu chuyn, gi cm xỳc to mụi trng cho tr hot ng ng thi giỳp tr khc sõu kin thc, ni dung cõu chuyn giỳp tr cú nhiu hng thỳ lm cho hot ng k chuyn c tt hn Thu hỳt tr trung vo gi hc thụng qua cụng ngh thụng tin Vic a cụng ngh thụng tin vo vi bc hc mm non l rt cn thit Do ú tụi ó su tm, la chn cỏc loi bng a cú hỡnh nh, bi hỏt, kt hp ghi õm li ting cỏc vt phự hp vi ni dung cõu chuyn m cho tr nghe v quan sỏt Vớ d: Trong ni dung cõu chuyn ụi bn nh tụi ó chn bng a cú cỏc vt nh G con, Vt v Cỏo ỏc Tụi thy tr rt thớch xem hỡnh nh ú Khi gi cm xỳc trc k chuyn t nhng hỡnh nh ú tr ó hc hi c nhiu iu v phn no hiu c ni dung cõu chuyn Vớ d: Khi k chuyn Con Cỏo, tụi cho tr lng nghe ting kờu ca mt s vt thụng qua mỏy ghi õm nh: mốo, g, tr t oỏn cỏc vt ú cú cõu chuyn no Vớ d: Vi ti lm quen hc, truyn Chỏu cho ụng Tụi ó v tranh sau ú dựng mỏy nh k thut s chp nh tranh truyn sau ú tụi copy sang mỏy tớnh -> To th mc riờng Tụi tin hnh to cỏc slide Vi nhng hỡnh nh nhõn vt tụi ó dựng phn mm photoshop ct di cỏc hỡnh nh to mt th mc riờng Tụi dựng phn mm powerpoint lm cỏc hỡnh nh xut hin i ra, bin mt nhõn vt, chy t phi sang trỏi hoc t trỏi sang phi, u c ng Sau ú kim tra bng cỏch n F5 hoc nhỏy chut vo silde show tip n to mt tờn mi Tit k chuyn: Chỏu cho ụng 14 Ngoi ra, tụi cũn la chn mt s bi hỏt phự hp vi tng ch kớch thớch hng thỳ cho tr Vớ d: Trong cõu chuyn ụi bn nh, cú th lng ghộp mt s bi hỏt nh: n g sõn, n vt con, G gỏy, Mt vt Kết quả: với việc đa công nghệ thông tin vào tiết học tôI thấy có hiệu Trẻ ý, thích thú với nhân vật chuyển động hình, nghe đợc tiếng kêu vật từ giúp trẻ hiểu nội dung câu chuyện ghi nhớ đợc diễn biến câu chuyện IV Kết đạt đợc: Nh vic ỏp dng vo thc hin cỏc hỡnh thc Gõy hng thỳ cho tr vo hot ng k chuyn Nh ó nờu trờn : Tụi thy ó t c nhng kt qu sau: * V phớa tr: - Tr hỏo hc v rt chỳ ý lng nghe t u n cui cõu chuyn, vỡ vy tr rt hiu ni dung; tr nh c tờn chuyn, tờn nhõn vt, hnh ng v li núi ca cỏc nhõn vt cỏc cõu chuyn Tr hiu ni dung truyờn Tr nh tờn chuyn, nhõn vt, hnh ng v li núi ca nhõn vt t Cha t t Cha t 8/15 5/15 10/15 7/15 54% 33% 67% 46% Cui 21/23 2/23 22/23 1/23 nm 91% 9% 97% 3% - Thụng qua cỏc hot ng ca mụn k chuyn tụi ó khc phc c ỏng k tỡnh trng núi ngng, núi lp tr, lm cho tr cú kh nng din t mch lc v k c mt s cõu chuyn ngn n gin Cng qua k chuyn m nhõn cỏch ca tr c phỏt trin, tr bit yờu quớ cỏi hay, cỏi p, bit trõn trng c tớnh tt thụng qua cỏc nhõn vt chớnh din lm phỏt trin i sng tỡnh cm cho tr, giỳp tr ngoan ngoón hn u nm Khi cha áp dụng biện pháp Sau áp dụng biện pháp Trẻ nói mạch lạc mạnh dạn tự tin giao tiếp t Cha t 8/15 7/15 53% 47% Trẻ biết sử dụng Trẻ biết sử từ ngữ, ngữ dụng ngữ điệu, pháp giọng phù hợp giao tiếp t Cha t Cha t t 7/15 8/15 5/15 10/15 47% 53% 33% 67% Trẻ hiểu đợc ý nghĩa câu từ biết sử dụng t Cha t 5/15 10/15 33% 67% 20/23 86% 21/23 91% 18/23 78% 3/23 24% 2/23 9% 17/23 74% 6/23 26% 5/23 22% 15 * V bn thõn : - Tôi cảm thấy thoải mái tự tin tiến hành tiết dạy kể chuyện cho trẻ nghe Ngh thut k din cm ca tụi c nõng cao rừ rt, cú nhiu sỏng to vic s dng dựng, chi gõy hng thỳ thu hỳt tr vo gi hc - Tôi tham khảo đợc nhiều câu chuyện hay hấp dẫn chơng trình Tích luỹ đợc nhiều kinh nghiệm phơng pháp giảng giải cách truyền đạt tác phẩm văn học tới trẻ - Thụng qua cỏc hot ng ca mụn k chuyn, tụi ó khc phc c ỏng k tỡnh trng tr mt mi, ớt trung gi k chuyn v tr cú kh nng k li c mt s cõu chuyn ngn chng trỡnh cng nh ngoi chng trỡnh hc ca tr - Nh k chuyn m cht lng cỏc mụn hc khỏc cng c nõng lờn C th l qua cỏc t kim tra, tra ca Trng, ca Phũng, lp hc tụi ph trỏch u xp loi tt 16 KT LUN V KHUYN NGH 1.Kt lun chung : Lm quen vi tỏc phm hc l mt hot ng thng xuyờn, quen thuc bc hc mm non Vic cho tr tip xỳc vi tỏc phm hc qua ngh thut k chuyn v to s thớch thỳ i vi tr la tui mi n trng (la tui t 24 n 36 thỏng) nghe cụ giỏo k chuyn l mt vic lm rt cn thit, vỡ t nhng cõu chuyn s dn dt tr vo th gii hc bao la rng ln; cng qua k chuyn m nhõn cỏch ca tr c hỡnh thnh v phỏt trin; tr bit yờu quớ cỏi hay, cỏi p; bit trõn trng c tớnh tt thụng qua cỏc nhõn vt chớnh din lm phỏt trin i sng tỡnh cm ca tr, giỳp tr ngoan ngoón hn; hn nhiờn, sỏng v thõn thin hn Bài học kinh nghiệm: Qua mt thi gian di nghiờn cu ti liu, tỡm tũi, hc hi v qua vic thc hin cỏc phng phỏp núi trờn tụi t rỳt bi hc kinh nghim cho mỡnh nh sau: - Giỏo viờn phi nhit tỡnh chu khú tỡm tũi, tham kho ti liu v nm chc phng phỏp ging dy nhng phi bit tớch hp linh hot cỏc b mụn khỏc vo tit hc -Tích cực học hỏi bạn bè đồng nghiệp, sách báo truyền hình từ biết tạo môi trờng lớp phong phú phù hợp vơi trẻ để trẻ tích cực hoạt động - Cô giáo phải sáng tạo việc tạo đồ dùng trực quan phục vụ cho trẻ học, trẻ chơi phong phú hấp dẫn Vận dụng linh họat trò chơi, lồng ghép tích hợp môn học khác vào việc dạy trẻ làm quen với văn học Mục đích kích thích trẻ hoạt động cách tích cực thoải mái đạt hiệu c din cm, th hin ỳng ng iu, vi c ch ỏnh mt, li núi nhng ng tỏc minh ho phự hp vi tng nhõn vt - T chc luyn cho tr mi lỳc,mi ni Tận dụng tình hội để trẻ đợc tiếp xúc học môn chuyện - Su tm cỏc bng a cú hỡnh nh v mụi trng, vt xung quanh nh: Phng tin giao thụng,con vt, c cõy hoa lỏ tr c quan sỏt nhng hỡnh nh ng, khớch l trớ tũ mũ ca tr Khuyến nghị đề xuất: Tụi xin xut n phũng Giỏo dc v o to huyn Thanh trỡ t chc cho giỏo viờn ton huyn c tham gia cỏc bui ta m, trao i kinh nghim t chc hot ng chm súc , nuụi dng, giỏo dc tr.Trang b thờm mỏy vi tớnh, mỏy in, mỏy chiu v mt s a phn mm phc v cho cụng tỏc giỏo dc tr t c hiu qu cao hn Và mong bạn bè đồng nghiệp đóng góp ý kiến để có nhiều biện pháp việc gây hứng thú cho trẻ tiết học Tôi xin chân thành cảm ơn! 17 Xỏc nhn ca th trng n v T Hip, Ngy thỏng nm 2014 Tụi xin cam oan õy l SKKN tụi vit, khụng chộp ca Ngi vit Phm Th Nga TI LIU THAM KHO 18 Nguyn Th Mai Chi, Trn Thu Trang - Tuyn bi hỏt, th ca, truyn k nh tr - Nh xut bn giỏo dc Vit Nam Hong Th Dinh - chi v hng dn trũ chi phỏt trin thụng minh cho tr di tui Nh xut bn giỏo dc Vit Nam Phm Thi Vit H: Hng dn to hỡnh bng vt liu thiờn nhiờn NXB giỏo dc Vit Nam Phiờn ch chng trỡnh nh tr 24 36 thỏng nm hc 2013 2014 Ló Th Bc Lý - Vn hc thiu nhi vi giỏo dc tr em la tui mm non NXB i hc s phm Nguyn Xuõn Khoa - Phng phỏp phỏt trin ngụn ng cho tr mu giỏoNXB i hc s phm MC LC 19 M U NI DUNG SKKN I C s lý lun II Thc trng cn nghiờn cu c im chung Thun li Khú khn III Cỏc bin phỏp Tự nghiên cứu, bồi dỡng nghệ thuật đọc kể diễn cảm Trang trớ lp hc to mụi trng hoc thõn thin vi tr Gây hứng thú, thu hút trẻ vào tiết họcthông qua đồ dùng đồ chơi Gây hứng thú, thu hút trẻ thông qua trò chơi Gõy hng thỳ cho tr thụng qua hot ng ngoi tri v mi lỳc, mi ni Thu hỳt tr trung vo gi hc thụng qua cụng ngh thụng tin IV.Kt qu t c KT LUN V KHUYN NGH Kt lun Bi hc kinh nghim Trang 3 3 4 4 11 12 13 14 17 Khuyến nghị đề xuất: 17 17 17 TI LIU THAM KHO 19 20 ... cứu, b i dỡng nghệ thuật đọc kể diễn cảm: Nghệ thuật đọc kể diễn cảm tác phẩm văn học vấn đề quan trọng giáo viên mầm non việc gây hứng thú cho trẻ 24 - 36 tháng kể chuyện cho trẻ nge B i ngôn... chuyện đủ Chính vậy, kể chuyện cho trẻ nghe, trẻ cha hứng thú nghe kể chuyện, cha thu hút trẻ vào nội dung câu chuyện nên kết sau kể chuyện cha cao Trong năm học 2013 2014, bn thõn tụi khụng ngng... nắm vững phơng pháp lên tiết, sáng tạo câu chuyện Từ thấy trẻ tập trung hứng thú nghe kể chuyện, thể cụ thể: + 100% tiết dạy đợc BGH thăm lớp, dự đạt loại tốt + Trên 90% trẻ hứng thú, hiểu đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 24 – 36 tháng trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe ở trường mầm non b tứ hiệp , Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 24 – 36 tháng trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe ở trường mầm non b tứ hiệp , Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 24 – 36 tháng trong giờ kể chuyện cho trẻ nghe ở trường mầm non b tứ hiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay