Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp trong trường mầm non a vạn phúc

29 158 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:54

Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên, xã hội vật chất bao quanh người, có mối quan hệ mật thiết với ảnh hưởng tới đời sống tồn phát triển người thiên nhiên Để đảm bảo cho người sống môi trường lành mạnh việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường hình thành rèn luyện thành thói quen, đặc biệt lứa tuổi mầm non giúp cho trẻ có khái niệm ban đầu môi trường sống thân nói riêng người nói chung cần thiết Từ biết cách sống tích cực với môi trường nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh thể trí tuệ Trong nhà trường, môi trường giáo dục môi trường sư phạm bao gồm tổng hóa yếu tố môi trường tự nhiên, không gian (đất đai vị trí địa lý, hệ sinh tự nhiên) môi trường kiến tạo như: công trình nhà làm việc, bếp ăn, lớp học, sân chơi khu vệ sinh vườn hoa cảnh Trẻ em lứa tuổi mầm non hình thành phát triển, thể trẻ non nớt, tăng trưởng văn hóa qua giao lưu chịu tác động mạnh mẽ, có tính định môi trường xung quanh, để trẻ có thể khỏe mạnh thông minh nhanh nhẹn hình thành nhân cách lành mạnh làm tảng cho Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc giai đoạn phát triển sau này, cần phải xây dựng bảo vệ môi trường sống trẻ giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ môi trường xanh – – đẹp Sau gia đình môi trường thứ hai chịu trách nhiệm dạy dỗ, chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Đây khoảng thời gian hoạt động, sinh hoạt ăn ngủ trẻ hai bữa ngày diễn gia nhiều nhà, giáo viên cần phải rèn cho trẻ thói quen kỹ sống, kỹ ứng xử, nề nếp, vệ sinh gọn gàng ngăn nắp, giúp trẻ có hệ thống kiến thức tốt sống Tóm lại gia đình nhà trường hai môi trường trẻ giáo dục vai trò quan trọng, giáo dục trẻ trách nhiệm gia đình, giáo viên mà nghĩa vụ xã hội Năm 2008 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo thị số 40/2008/ QĐ- BGD&ĐT ngày 22/7/2008 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo nhiệm vụ “ Xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực” để thực tốt phong trào thi đua tất trường học cần phải xây dựng môi trường xanh – – đẹp theo nghĩa phù hợp với tinh thần địa phương, song song với phong trào thi đua công văn 751/ SGD&ĐT- GDTHMN ngày 17/08/2009 việc thực hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non 2009 – 2010 văn đạo nội dung thực vệ sinh môi trường nước cho trẻ mầm non Từ nội dung nhiệm vụ lý chọn đề tài: Một số biện pháp đạo giáo viên, nhân viên xây dựng môi trường xanh – – đẹp trường Mầm Non A Vạn Phúc *Mục đích đề tài : - Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường xanh – đẹp trường mầm non A Vạn Phúc - Tìm hệ thống biện pháp đạo bảo vệ môi trường cho trẻ trường mầm non A Vạn Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc * Đối tượng nghiên cứu đề tài: -Các biện pháp đạo cán - giáo viên – nhân viên xây dựng bảo vệ môi trường trường mầm non A Vạn Phúc * Phạm vi áp dụng : Tại trường mầm non A Vạn Phúc năm 2012-2013 Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày cao, trận động đất sóng thần nước Nhật Bản làm mát thiệt hại tiền người Ảnh hưởng đến kinh tế khả hồi phục sau thiên tai lớn, để bảo vệ môi trường chung toàn cầu phải thực nhiều biện pháp khác nhau, biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xem quan trọng có hiệu lứa tuổi mầm non, giáo dục trẻ có ý thức từ nhỏ bảo vệ môi trường tạo thói quen sở cho việc hình thành nhân cách người Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xác định nhiệm vụ cần thiết tiến hành có kế hoạch chiến lược cụ thể hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường lồng ghép vào hoạt động hàng ngày tạo điều kiện để trẻ trải nghiệm vốn sống thân Đồng hành suy nghĩ rõ ràng nhận thấy giải vấn đề để mang lại hiệu cao điều mà người làm công tác giáo dục phải quan tâm Tôi cho thành công công tác Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc thiếu kết hợp chặt chẽ từ ba lực lượng giáo dục gia đình – nhà trường – xã hội II CƠ SỞ THỰC TIỄN: Đặc điểm chung: Trường mầm non A Vạn Phúc toàn trường có khu với 13 lớp học đảm bảo thoáng mát.sạch sẽ,có đầy đủ đồ dùng dạy học,đủ đồ chơi đáp ứng cho trẻ,có công trình vệ sinh sẽ,đúng quy định,có đủ nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ Toàn trường có 52 đồng chí cán bộ, giáo viên,nhân viên đó: Ban giám hiệu đồng chí,giáo viên có 32 đồng chí, nhân viên cô nuôi, nhân viên y tế,1 nhân viên kế toán,1 nhân viên văn thư,5 nhân viên bảo vệ Số trẻ toàn trường 440 trẻ/13 lớp nhà trẻ 2.Thuận lợi: Được quan tâm cấp lãnh đạo UBND huyện,phòng giáo dục đào tạo huyện trì,UBND xã Vạn Phúc,xây dựng sở vật chất nhà trường Đầu tư kinh phí 10 tỉ đồng xây dựng trường mầm non thôn với phòng học đầy đủ phòng chức năng, trang thiết bị đại Có phòng y tế riêng,trang thiết bị y tế đầy đủ,đã có nhân viên y tế trình độ chuyên môn trung cấp y phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ Đội ngũ giáo viên nhiệt tình,quan tâm đến trẻ có tinh thần trách nhiệm cao công việc,97% cán giáo viên,nhân viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên.Phụ huynh học sinh có ý thức phối hợp tốt với nhà trường việc chăm sóc giáo dục trẻ 3.Khó khăn: Trường có khu cách xa nên khó khăn cho việc quản lý cán chăm sóc sức khỏe trẻ với nhân viên y tế Khu phòng học xuống cấp phải học nhờ nhà văn hóa thôn,diện tích chật hẹp nên ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường hoạt động trẻ Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trường mầm non: Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường công tác trọng tâm năm học, kế hoạch xây dựng hàng tháng biện pháp cụ thể để thực biện pháp, tiêu nhằm hoàn thành công việc đạt hiệu cao Không thể thiếu công tác tuyên truyền trao đổi thông tin gia đình nhà trường, nhận thấy điểm mạnh điểm yếu vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường xanh – – đẹp Do vậy, đầu năm xây dựng kế hoạch đạo giáo viên, nhân viên nhà trường thực công tác bảo vệ môi trường với mục tiêu sau Nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ huynh học sinh từ có ý thức bảo vệ môi trường sẽ, văn minh Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Hình ảnh trường mầm non A vạn phúc LỊCH TRÌNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP NĂM HỌC 2012 – 2013 Thời gian thực Nội dung thưc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Người thực Năm học 2012 – 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm -Nhân viên y tế hoc 2012-2013 -Xây dựng lịch phân công y tế kiểm tra giáo viên nhân viên vệ sinh môi trường thứ -Hiệu phó hàng tuần Tháng -Phối hợp với quyền địa phương 09/10/11/2012 tham gia phong trào ngày toàn dân bảo vệ Hiệu trưởng môi trường Giữ gìn vệ sinh môi trường xanh- sạch-đẹp địa bàn thôn xóm - Giáo viên -Chỉ đạo CB-GV-NV thường xuyên thực tốt vệ sinh môi trường phòng, nhóm -Hiệu phó -Chỉ đạo giáo viên rèn nề nếp, thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ, vệ sinh môi trường -Hiệu phó xung quanh lớp học -Chỉ đạo GV-NV trì tốt vệ Tháng 12/01 /02 sinh môi trường hàng tuần hàng ngày -Hiệu phó -Tuyên truyền phụ huynh giáo dục trẻ vệ sinh văn minh ăn uống, ăn bánh kẹo, hoa - Giáo viên biết bỏ vỏ vào thùng rác -Chỉ đạo giáo viên rèn trẻ thói quen vệ sinh, giáo dục môi trường đặc biệt hoạt - Hiệu phó động trời giáo dục trẻ biết bảo vệ trồng,không bẻ cành ngắt lá, biết chăm sóc cây, tưới nước cho , giáo dục trẻ biết lao động -Giáo viên – -Tăng cường công tác tuyên truyền phổ nhân viên biến giáo dục luật bảo vệ môi trường cho phụ huynh giáo viên để nâng cao nhận Trường Mầm Non A Vạn Phúc - Hiệu phó Năm học 2012 – 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc thức trách nhiệm công tác bảo vệ môi trường Tháng -Chỉ đạo giáo viên nhân viên thực 03/04/05/201 nghiêm túc lịch vệ sinh thứ hàng tuần -Chỉ đạo y tế kiểm tra đột suất nhóm - Nhân viên y tế lớp khu đổ rác thải nơi quy định -Chỉ đạo giáo viên lồng ghép luật bảo vệ - Giáo viên môi trường vào tiết học, giáo dục trẻ ăn trước ăn phải rửa tay xà phòng * Kết quả: Ngay từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế giúp không bị động công việc Với kế hoạch rõ ràng cho hoạt động, Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc thời điểm, biện pháp thực hoạt động nên thuận lợi cho việc tổ chức đạo thực 2.Nâng cao ý thức giáo viên, nhân viên trường việc bảo vệ môi trường xanh – – đẹp -Xác định dõ yêu cầu cần đặt cá nhân đồng chí ý thức vệ sinh bảo vệ môi trường Mỗi đồng chí giáo viên, nhân viên có ý thức có thói quen xếp đồ dùng cá nhân đồ dùng lớp gọn gàng ngăn nắp *Nội dung bồi dưỡng: +Xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp +Giữ gìn bảo vệ nguồn nước trường +Thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường +Thu gom rác thải quy định *Hình thức bồi dưỡng: Nhà trường mua sách tài liệu bảo vệ môi trường, phát cho giáo viênnhân viên khu tham khảo, luật bảo vệ môi trường - Tạo điều kiên nhân viên y tế tham gia tập huấn vệ sinh ATTP, VSMT ngành học, trung tâm y tế UBND huyện tổ chức - Phân công y tế nghiên cứu nội dung bảo vệ môi trường giữ gìn nguồn nước thu gom rác thải quy định Viết tuyên truyền bảng tin - in hình ảnh ô nhiễm môi trường qua rác thải, nguồn nước, xác động vật vất bừa bãi không chôn quy định , ý thức bạn nhỏ ăn quà không bỏ rác vào thùng… *Kết quả: 100% giáo viên, nhân viên hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường 100% giáo viên, nhân viên có ý thức bảo vệ môi trường đạt hiệu cao Biện pháp: Xây dựng khung cảnh sư phạm nâng cao chất lượng góc tuyên truyền lớp Nâng cao công tác tuyên truyền, phối hợp gia đình nhà trường để chăm sóc giáo dục trẻ trình liên tục lâu dài có kế hoạch cụ Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 10 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 15 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Hình ảnh góc thiên nhiên lớp Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 16 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Hình ảnh cảnh vườn trườngmầm non Tổ chức thực kế hoạch bảo vệ môi trường xanh – – đẹp năm học 2012 - 2013 -Sau xây dựng kế hoạch đạo bảo vệ môi trường năm học Bên cạnh hệ thống trang thieesrt bị đồ dùng đầy đủ, việc tổ chức thực khâu vô quan trọng Mặc dù, chị em nắm bắt hiểu tầm quan trọng vấn đề bảo vệ môi trường Phải có ý thức trách nhiệm, qua tiến hành triển khai thực kế hoạch xây dựng bảo vệ môi trường trường mầm non *Đối tượng thực hiện: 100% cán bộ-giáo viên- nhân viên +Thời gian thực hiện: thời gian tháng - 2012 hết năm học +Nội dung thực hiện: kế hoạch xây dựng bảo vệ môi trường năm học 2012 2013 Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 17 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc *Hình thức triển khai thực hiện: +Phô tô tài liệu bảo vệ việc bảo vệ môi trường, luật bảo vệ môi trường cho cán giáo viên nhân viên *Phân công nhiệm vụ cụ thể cho phận: -Với giáo viên lớp: thường xuyên vệ sinh nhóm lớp, đò dùng đồ chơi lớp +Tạo góc thiên nhiên trang trí hợp lý, khoa học +Thực giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường, rèn kỹ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường rèn nề nếp thói quen vệ sinh ăn quà biết bỏ vỏ vào thùng rác nơi quy định *Với nhân viên nhà bếp: +Sắp xếp đồ dùng thiết bị nuôi dưỡng gọn gàng theo quy định +Thực thu gom rác thải hàng ngày theo quy định +Thận trọng sơ chế thực phẩm bỏ rác thải vào thùng rác có nắp đậy đẻ cách xa chế biến thực phẩm +Thực nghiêm túc lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần Duy trì tốt thường xuyên lịch vệ sinh bếp giữ khu vực bếp +Khóa nắp bể nước sach hàng ngày *Với nhân viên y tế: + Xếp lịch kiểm tra vệ sinh khu hàng tuần + In nội dung tuyên truyền việc bảo vệ môi trường, nội dung bệnh dịch + Chịu trách nhiệm kiểm tra lớp, bếp khu cảnh sân trường + Sưu tầm, cập nhật kịp thời viết, tranh tuyên truyền để bảo vệ môi trường, vệ nguồn nước phát cho lớp khu liên hệ phát thông tin thôn , xã + Phối hợp hiệu phó nuôi phụ trách việc kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm *Với nhân viên bảo vệ: Thực hiên tốt việc vệ sinh môi trường khu vực sân trường, hành lang chăm sóc cảnh sân trường Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 18 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc +Thường xuyên kiểm tra vòi nước lớp khu vực bếp Khóa bể nước quanh khu vực trường - Thường xuyên kiểm tra vòi nước lớp, khu vực bếp , khóa bể nước khu vực bếp , đảm bảo bơm đủ nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày * Với ban giám hiệu : - Xây dựng, triển khai , kiểm tra , giám sát việc thực kế hoạch xây dựng bảo vệ môi trường trường mầm non * Kết đạt : 100% CB - GV- NV nghiêm túc thực kế hoạch xây dựng bảo vệ môi trường xanh – – dẹp đạt kết tốt 100 % lớp tuyên truyền bạc phụ huynh đóng góp cảnh tạo góc thiên nhiên khung cảnh xanh đẹp Khu vực sân trường có nhiều chậu hoa cảnh xanh - - đẹp Phối hợp ban nghành đoàn thể địa phương, với phụ huynh học sinh để tổ chức tốt việc bảo vệ môi trường xanh – – đẹp -Kết hợp với ban giám hiệu nhà trường, tổ chức tuyên truyền hình thức sau + Tuyên truyền hệ thống truyền xă thôn với nội dung Vai trò vị trí cấp học mầm non Tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trường, giáo dục trẻ trường mầm non Đặc biệt việc bảo vệ môi trường xanh - - đẹp + Các nhiệm vụ trọng tâm năm học trọng phong trào “xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp” + Tổ chức họp phụ huynh đầu năm với nội dung tuyên truyền + Đánh giá kết trẻ việc bảo vệ môi trường + Thông qua nội dung quy chế phối hợp giũa gia đình nhà trường + Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm sâu tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng môi trường lớp học Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 19 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc + Tuyên truyền phụ huynh đóng góp chậu hoa, cảnh loại cho lớp tạo góc thiên nhiên + Xây dựng góc tuyên truyền chung nhà trường với nội dung môi trường giai đoạn + Xây dựng nội dung bảng tin theo thời điểm + Trang bị hệ thống biểu bảng panô áp phích có nội dung liên quan đến chủ đề môi trường + Họp phụ huynh nội dung tuyên truyền nhiệm vụ việc bảo vệ môi trường địa phương, dân cư theo quy định xã, công ty môi trường đề thu gom rác thải nơi quy đình + Tuyên truyền phụ huynh xử lý xác động vật gia súc gia cầm chôn cất không vứt bừa bãi khu vực công cộng ảnh hưởng đến môi trường +Tuyên truyền phụ huynh cá nhân kinh doanh sản xuất nghành nghề phải thực cam kết bảo vệ môi trường, quy định xã huyện đề *Kết chung: *Về quyền địa phương: Lãnh đạo , quyền địa phương nhân dân cha mẹ trẻ địa bàn hiểu rõ tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ môi trường xanh – – đẹp Qua nâng cao ý thức trách nhiệm người cộng đồng xã hội *Về phía nhà trường: 100% cán bộ- giáo viên-nhân viên có ý thức trách nghiệm bảo vệ môi trường xanh- sạch-đẹp + Đã làm tốt công tác tuyên truyền việc bảo vệ môi trường + BGH nhà trường trang bị khu thùng rác to có nắp đậy, để thu gom rác thải hàng ngày + BGH nhà trường phối hợp chặt chẽ với xã bậc phụ huynh khu dân cư thôn xóm để thực tốt việc xử lý rác thải quy định để bảo vệ môi trường chung Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 20 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc * Về phía phụ huynh: Đại đa số bậc phụ huynh nhận thức cần thiết công tác phối hợp gia đình nhà trường Tham mưu đóng góp ý kiến xây dựng trường lớp *Về phía giáo viên- nhân viên: + Đã thực nghiêm túc thu gom rác thải quy định, thực hiên lịch tổng vệ sinh thứ sáu hàng tuần Có ý thức cao bảo việc bảo vệ môi trường *Về phía học sinh: 90% trẻ có ý thức bảo vệ môi trường trẻ có kỹ năng, thói quen vệ sinh văn minh Ý thức giữ gìn vệ sinh chung + Trẻ hiểu tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường, trẻ hứng thú tham gia lao động lau đồ dùng, đồ chơi cô giáo theo lịch hàng tuần + Giúp trẻ yêu thiên nhiên yêu trường lớp biết bảo vệ trồng C KẾT THÚC VẤN ĐỀ I KẾT LUẬN: Việc đạo giáo viên- nhân viên bảo vệ môi trường vấn đề cần thiết trường mầm non Đã góp phần bảo vệ môi trường cộng đồng xã hội Giúp giáo viên- nhân viên có ý thức việc bảo vệ môi trường vệ sinh Đặc biệt chất lượng học sinh nâng cao rõ rệt, đạt kết tốt cho lớp trường trường mầm non thực tốt công tác bảo vệ môi trường xanh - - đẹp Góp phần xây dựng môi trường xã hội Qua đề tài này, lần muốn khẳng định việc bảo vệ môi trường nhà trường nói riêng cộng đồng nói chung vô cung quan trọng tạo cho không khí lành người khỏe mạnh Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 21 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để thực tốt kế hoạch đạo giáo viên-nhân viên việc bảo vệ môi trường trường mầm non A Vạn Phúc đạt hiệu tốt người hiệu phó phụ trách phải áp dụng vào biện pháp vào thực tế, phải linh hoạt nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao tâm huyết với nghề có lòng nhiệt tình phải lắng nghe ý kiến chị em đồng nghiệp rút kinh nghiệm trình đạo thực để tìm biện pháp, hình thức đạo tốt Phải thực nghiêm túc quy chế ngành nhà trường ban hành ra, không phép coi thường bỏ qua hoạt động nào, đầu tư kiện toàn sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng phù hợp điều kiện thực tế nhà trường khu, lớp Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng sở vật chất cho nhà trường, lớp học ngày khang trang Trên số biện pháp đạo môi trường xanh - - đẹp trường mầm non A Vạn Phúc thực nhiệm vụ năm học, xong tránh khỏi số hạn chế thiếu sót Tôi mong nhận góp ý, bổ sung cấp lãnh đạo, chị em đồng nghiệp để có nhiều kinh nghiệm công tác quản lý Vạn phúc, ngày… tháng…năm 2013 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết không chép nội dung người khác Người viết Phạm Thị Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 22 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 23 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 24 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 25 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 26 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 27 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 28 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 29 ... tác bảo vệ môi trường xanh – đẹp trường mầm non A Vạn Phúc - Tìm hệ thống biện pháp đạo bảo vệ môi trường cho trẻ trường mầm non A Vạn Phúc Trường Mầm Non A Vạn Phúc Năm học 2012 – 2013 Sáng... sinh môi trường nước cho trẻ mầm non Từ nội dung nhiệm vụ lý chọn đề tài: Một số biện pháp đạo giáo viên, nhân viên xây dựng môi trường xanh – – đẹp trường Mầm Non A Vạn Phúc *Mục đích đề tài : -... Phạm Thị Phúc * Đối tượng nghiên cứu đề tài: -Các biện pháp đạo cán - giáo viên – nhân viên xây dựng bảo vệ môi trường trường mầm non A Vạn Phúc * Phạm vi áp dụng : Tại trường mầm non A Vạn Phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp trong trường mầm non a vạn phúc , Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp trong trường mầm non a vạn phúc , Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp trong trường mầm non a vạn phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay