Skkn mô phỏng hệ thống phanh abs bằng flash

5 165 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:53

PHẦN I: TÓM TẮT VỀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 1.1 Tên giải pháp kỹ thuật MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHANH ABS BẰNG FLASH 1.2 Yếu tố sáng tạo: Sáng kiến có nhiều cải tiến so với giải pháp trước đây, sau ứng dụng vào trình giảng dạy đạt kết sau: - Giúp học viên nhìn thấy hình ảnh trực quan - Làm cho học viên cảm thấy sinh động hình ảnh thực tế - Sau học giúp học viên nhớ lâu, kết thi cao 1.3 Phạm vi áp dụng giải pháp: Giải pháp áp dụng vài phận đơn vị Hiệu giải pháp:Giúp sinh công nghệ thông tin khí động lưc nâng cao kiến thức PHẦN II : NỘI DUNG 2.1 DẪN NHẬP: Việc nâng cao chất lượng giảng dạy cần thiết đặc biệt môn học kỹ thuật khoa khí động lực Trong môn học khoa việc mô cho phận máy tính cho sinh viên hiểu khó khăn Trong năm trước việc dạy phận xe chủ yếu xem ảnh tĩnh mà việc thay đổi ảnh tĩnh thành ảnh động cần thiết từ thấy hoạt động cụ thể Trước việc dạy môn học cho xem ảnh tĩnh Còn mô ảnh động làm cho sinh viên có hình ảnh trực quan 2.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN: Thuận lợi: - Mỗi khoa độc lập nên dễ dàn cải tiến phương pháp giảng dạy để đạt hiệu cao - Trường Cao đẳng Kinh tế -kỹ thuật Kiên giang có đội ngũ giáo viên tin học dạy đồ họa Khó khăn: Thấy rõ ưu điểm bật phương pháp giảng dạy hình ảnh trực quan sinh động điều mà băn khoăn làm để thực phương pháp đó: - Các phận ôtô phức tạp nên để trình bày cho sinh viên hiểu khó khăn - Vì ngành kỹ thuật nên việc học tập cần có hình ảnh trực quan đặc biệt ảnh động mô phận chi tiết ôtô 2.3 NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN Thực vẽ hình ảnh chi tiết Dùng Photoshop để xử lý hình ảnh cần thiết Sử dụng Macromedia Flash để tạo câu hỏi theo đáp án Từ công cụ Macromedia Flash ta tạo câu hỏi có hình ảnh sau: Chưa hoạt động Hoạt động chế độ tăng áp Hoạt động chế độ giảm áp Hoạt động chế độ giữ áp CHỨC NĂNG CHÍNH: Khi bấm vào nút để xem chế độ hoạt động khác tăng áp, giảm áp, giữ áp Đặc biệt ta muốn dừng lại vị trí thi bấm vào nút dừng lại 2.4 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Với giải pháp nêu trên, sau ứng dụng vào trình giảng dạy đạt kết sau: Giúp học viên nhìn thấy hình ảnh trực quan Làm cho học viên cảm thấy sinh động hình ảnh thực tế Sau học giúp học viên nhớ lâu, kết thi cao Hổ trợ cho thầy Quách Tuấn Vinh dự thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc tháng năm 2012 đạt giải 2.5 KẾT LUẬN: Theo , việc áp dụng công nghệ thông tin để thay đổi công tác giảng dạy việc làm cần thiết Nó mang lại kết cao, tiết kiệm thời gian giúp cho sinh viên dễ nhớ Việc ứng dụng Flash để tạo giảng động trình bày nhiều thực mang lại cho người giáo viên người học “tiện ích nhỏ” để làm phương tiện giảng dạy cho sinh viên Tuy nhiên, để thực việc cần có số điều kiện trang thiết bị máy tính, máy chiếu Qua đây, mong đóng góp ý kiến, ý tưởng từ hội đồng khoa học để hoàn thiện nhằm đem lại thuận tiện cho giáo viên người học đạt hiệu cao Kiên giang, ngày 15 tháng 05 năm 2016 ... 2.1 DẪN NHẬP: Việc nâng cao chất lượng giảng dạy cần thiết đặc biệt môn học kỹ thuật khoa khí động lực Trong môn học khoa việc mô cho phận máy tính cho sinh viên hiểu khó khăn Trong năm trước việc... thay đổi ảnh tĩnh thành ảnh động cần thiết từ thấy hoạt động cụ thể Trước việc dạy môn học cho xem ảnh tĩnh Còn mô ảnh động làm cho sinh viên có hình ảnh trực quan 2.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:... quan đặc biệt ảnh động mô phận chi tiết ôtô 2.3 NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN Thực vẽ hình ảnh chi tiết Dùng Photoshop để xử lý hình ảnh cần thiết Sử dụng Macromedia Flash để tạo câu hỏi theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn mô phỏng hệ thống phanh abs bằng flash , Skkn mô phỏng hệ thống phanh abs bằng flash , Skkn mô phỏng hệ thống phanh abs bằng flash

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay