Skkn giáo dục nghĩa vụ công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua tác phẩm truyện an dương vương và mị châu – trọng thủy

46 150 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:52

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN TRƯỜNG: THPT KHOÁI CHÂU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: “Giáo dục nghĩa vụ công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc qua tác phẩm “Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy”” MỤC LỤC Nội dung trình bày Trang I Phần mở đầu Đặt vấn đề: Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải Ý nghĩa tác dụng giải pháp mớí Phạm vi nghiên cứu đề tài II Phương pháp tiến hành: Cơ sở lí luận thực tiễn: * Cơ sở lí luận hướng cho việc nghiên cứu đề tài * Cơ sở thực tiễn Các phương pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp 11 I Phần nội dung Mục tiêu 13 II Giải pháp đề tài Nắm nội dung chương trình học liên quan đến vấn đề nghiên cứu 13 “Giáo dục nghĩa vụ công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc qua tác phẩm Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy” 14 * Xác định mục tiêu dạy học 14 * Xác định nội dung tích hợp dạy học 15 * Xác định phương pháp, phương tiện thực dạy học 17 * Chuẩn bị giáo viên học sinh 19 * Mô tả dạy học Tiết 10 +11 Đọc văn – Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy 27 Khả ứng dụng đề tài 54 Kết thử nghiệm 54 Lợi ích hiệu 65 Bài học tổng kết, kinh nghiệm rút 65 Phần kết luận 68 I Nhận định chung 68 II Điều kiện để áp dụng kinh nghiệm 68 III Những đề xuất người viết 69 Lời kết 69 Tài liệu tham khảo 70 Danh mục từ viết tắt 71 PHẦN MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ : I.1 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ ĐÒI HỎI PHẢI CÓ GIẢI PHÁP MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa giới (Unesco) xác định mục tiêu giáo dục kỉ XXI là: Học để biết, học để làm, học để chung sống với nhau, học để tự khẳng định Luật Giáo dục Việt Nam, năm 2005 khẳng định, mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện đáo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách ng ười Việt Nam xã hội chủ ngh ĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Theo đó, năm gần mục tiêu giáo dục Việt Nam chuyển từ mục tiêu cung cấp kiến thức chủ yếu sang mục tiêu hình thành phát triển nh ững lực kĩ sống cần thiết cho người học nhằm giúp người học ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống Thực tế cho thấy nay, nhiều học sinh học cách thụ động, ch ưa tích cực hoạt động học Học sinh chưa bỏ thói quen trọng đến việc nghe thầy giảng, ghi chép, làm theo định hướng thầy cách máy móc, thiếu chủ động, sáng tạo Vì nhiều kĩ học sinh không rèn luyện, dẫn đến học sinh thiếu tự tin, ngại suy nghĩ , ngại làm việc, không thích thay đổi, nhầm lẫn việc xác định giá trị, lúng túng việc x lí tình huống, thiếu kĩ ứng phó với hoàn cảnh… Đối với việc học môn Ngữ văn, đặc biệt với tác phẩm văn học đời t xa xưa, khoảng cách thời gian, lịch sử, văn hóa, th ời đại rào cản l ớn khiến học sinh không tha thiết với học Vậy nên việc tìm phương pháp dạy học thích hợp nhằm lôi học sinh vào hoạt động học nhằm phát triển lực giúp em nhận thấy trình học môn trình khám phá, đánh thức lực thân, đem tri thức sách ứng dụng vào thực tiễn phục vụ cho sống việc làm tối quan trọng, cần thiết trình dạy học Trong có việc quan trọng giáo dục nghĩa vụ công dân v ới s ự nghiệp xây d ựng bảo vệ Tổ Quốc qua học Với ý nghĩa đó, chọn đề tài: “Giáo dục nghĩa vụ công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc qua tác phẩm Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy” Trong lựa chọn giải pháp, phương pháp dạy học nhằm hướng học sinh vào hoạt động học tập, để học sinh thấy ý nghĩa tác phẩm văn học nói chung, văn học dân gian nói riêng việc xác định giá trị sống Đồng thời làm tư liệu phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy trường THPT năm học tới Theo tôi, ph ương pháp đáp ứng mục tiêu đổi dạy học mà nghiệp phát triển giáo dục n ước nhà đòi hỏi 2 Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG CỦA GIẢI PHÁP MỚI I.2.1 Đối với học sinh: – Học sinh trực tiếp tham gia hoạt động học tập, rèn luyện kĩ sống như: kĩ tự nhận thức (tự trọng, tự tin) , kĩ suy nghĩ ( tư phê phán), kĩ thể cảm thông, kĩ định, kĩ h ợp tác, kĩ nêu giải vấn đề… Đồng thời phát triển lực: lực tự học, lực giao tiếp, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực hợp tác, lực tự quản lí, lực sử dụng ngôn ngữ, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, lực thưởng thức văn học, lực cảm thụ thẩm mỹ… – Học sinh nhận thức học sâu sắc tinh thần cảnh giác v ới kẻ thù, ý thức bảo vệ bí mật quốc gia, tinh thần yêu nước niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm dựng xây bảo vệ Đất nước I.2.2 Đối với người làm công tác giảng dạy Ngữ văn: Giáo viên dạy Ngữ văn sử dụng kinh nghiệm trình giảng dạy đọc văn 3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Với dung lượng đề tài nhỏ, để viết có tập trung, sâu tìm hiểu vấn đề liên quan đến việc giảng dạy Đọc văn “Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy” chương trình Ngữ văn lớp 10 Qua giáo dục cho học sinh nghĩa vụ công dân với nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc Cụ thể: Người viết xuất phát từ đặc trưng thể loại truyền thuyết Việt Nam; sử dụng số phương pháp dạy học kĩ thuật dạy học, hướng dẫn học sinh hoạt động học để tìm hiểu nội dung, nghệ thuật giá trị tác phẩm Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy Đặc biệt giúp học sinh qua học, tích hợp với kiến thức số môn học khác Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân,Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động lên lớp để hiểu học lịch sử mà tác giả dân gian muốn nhắn nhủ cho muôn đời sau ý thức đề cao cảnh giác v ới âm mưu kẻ thù xâm lược công dựng xây bảo vệ đất nước T học sinh áp dụng vào thực tiễn sống cá nhân, cộng đồng, nhận thức ý thức trách nhiệm việc xây dựng bảo vệ Tổ Quốc PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: II.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÓ TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC NGHIÊN CỨU, TÌM GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI II.1.1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN Một số nguyên tắc cụ thể việc dạy Ngữ văn • Thứ nhất: Nguyên tắc mục tiêu: Nhận diện -> Lí giải -> Vận dụng Thứ hai: Nguyên tắc kết hợp lí thuyết với thực hành Lí thuyết Thực hành • Thứ ba: Nguyên tắc sư phạm: Dễ -> Khó; Đơn giản -> Phức tạp ; • Ứng dụng -> Sáng tạo Thứ tư: Nguyên tắc khoa học hệ thống: • Cơ xác • Lặp lại nâng cao • Tích hợp tích cực Theo từ điển Giáo dục học, dạy học tích hợp hành động liên kết đối t ượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập lĩnh vực vài lĩnh v ực khác kế hoạch dạy học • Trong dạy học tích hợp gồm có: + Tích hợp môn + Tích hợp dọc + Tích hợp ngang + Tích hợp chương trình + Tích hợp kiến thức + Tích hợp kĩ Thứ năm: Nguyên tắc thích hợp thiết thực – Thích hợp thiết thực mục đích • – Thích hợp thiết thực đề tài – Thích hợp thiết thực yêu cầu II.1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN II.1.2.1 Tình hình thực tế: II.1.2.1.1 Thực trạng: – Học sinh học Đọc văn nói chung đọc văn phần truyền thuyết dân gian nói riêng chủ yếu nghe giáo viên giảng ghi chép – Kiểm tra phần chuẩn bị trước đến lớp học sinh, thấy chủ yếu học sinh trả lời câu hỏi sách giáo khoa cách chiếu lệ cốt cho đủ Một số học sinh không chuẩn bị – Trong học, học sinh tham gia vào hoạt động học, giáo viên phát vấn có học sinh giơ tay xung phong phát biểu, chủ yếu giáo viên phải chủ động gọi học sinh trình bày Phần trình bày học sinh thường thể s ự thiếu tự tin, sức thuyết phục nhiều th ời gian Học sinh lại nghe ý kiến phản đối hay bổ sung, giáo viên gọi m ới trình bày ý kiến mình, lúng túng II.1.2.1.2 Kết khảo sát tình hình thực tế: • Đối tượng khảo sát: • lớp thuộc khối 10 Đó lớp: 10A9, 10A10 • Sĩ số lớp 10 A9: 39 học sinh, 10 A10: 37 học sinh • Đặc điểm: Học chương trình chuẩn • Điều kiện học tập • Hình thức khảo sát: • Kiểm tra soạn văn • Quan sát học sinh học đọc văn “Chiến thắng MtaoMxay” • Nội dung khảo sát: Cụ thể sau: – Mục tiêu khảo sát: + Giáo viên nắm bắt tình hình soạn học sinh trình tham gia hoạt động học em để đánh giá kết học có hướng sử dụng phương pháp dạy học tích cực tác động vào trình học tập chủ động học sinh Kết thống kê sau: – Về việc soạn bài: • + Có 19/76 em chưa soạn + Có 57/76 em soạn theo cách trả l ời câu hỏi sách giáo khoa Trong có 38/57 em có nội dung trả l ời giống ( Giáo viên cho học sinh tham khảo tài liệu Để học tốt Ngữ văn 10, có em chép – Trong học: + Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt đoạn trích: Không có học sinh xung phong trình bày Giáo viên gọi lớp học sinh học sinh trả l ời không tóm tắt em chưa đọc hết đoạn trích + Quan sát lớp học, giáo viên thấy nhìn chung nhiều học sinh nghe giảng ghi chép mà không muốn trình bày ý kiến Thậm chí có em không quan tâm đến học + Số học sinh tích cực phát biểu xây dựng + Nếu giáo viên có chia nhóm hoạt động có số nhóm làm việc, số lại ngồi chờ bạn thực hiện; có nhóm chưa hoàn thành công việc hết thời gian Nhìn chung hiệu làm việc nhóm không cao, gi học ch ưa có nhiều thay đổi II.1.2.2 Nguyên nhân thực trạng Nguyên nhân tình trạng học sinh chưa say mê v ới gi đọc văn, đặc biệt thể loại văn học dân gian, cách học chưa đạt hiệu cao: – Học sinh nắm kiến thức chưa chắn, chưa nhớ rõ chất vấn đề – Học sinh chưa tích cực tham gia vào hoạt động học tập để khám phá kiến thức, kĩ năng, đánh thức lực tiềm ẩn thân – Do ý thức học môn học sinh chưa tốt, việc chuẩn bị chưa chu đáo – Trong dạy đọc văn thể loại văn học dân gian, giáo viên chưa th ực s ự đổi phương pháp Vấn đề giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh tr ước đến lớp kiểm tra việc thực học sinh chưa trọng – Việc giảng dạy chưa trọng đến việc tích hợp kiến thức thuộc môn liên quan nên sức hấp dẫn học học sinh chưa cao II.2 CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH, THỜI GIAN TẠO RA GIẢI PHÁP II.2.1 PHƯƠNG PHÁP , BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH 1.Với nghiên cứu này, người viết sử dụng phương pháp nghiên c ứu sau : – Phương pháp thống kê – Phương pháp phân tích – Phương pháp giải thích – Phương pháp chứng minh – Phương pháp so sánh đối chiếu – Phương pháp tổng hợp Các bước tiến hành: – Tìm hiểu tình hình thực tế trình giảng dạy: + Tìm hiểu chương trình học học sinh phổ thông + Tìm hiểu đối tượng học sinh thực trạng việc học văn phần văn học dân gian nói chung phần truyền thuyết nói riêng em học sinh + Đặc điểm học Truyện An Dương Vương Mị Châu, Trọng Thủy – Tìm hiểu nội dung môn học có liên quan đến dạy học – Thiết kế dạy học nhằm hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động học, từ phát triển lực chung, lực chuyên biệt kĩ sống Đặc biệt giáo dục học sinh trách nhiệm công dân v ới s ự nghiệp xây d ựng bảo vệ Tổ Quốc II.2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU VÀ TẠO RA GIẢI PHÁP Quá trình giảng dạy lớp 10 năm học: 2012 -2013 2015- 2016 PHẦN NỘI DUNG (GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ) MỤC TIÊU: Thông qua việc áp dụng phương pháp dạy học kĩ thuật dạy học tích c ực, nhằm đem lại hiệu cao dạy học: Tiết 10 11 Truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thuỷ thuộc chương trình Ngữ văn lớp 10 Trung học phổ thông Qua học, học sinh hiểu rõ đặc trưng thể loại truyền thuyết, biết cách đọc hiểu thể loại văn học Học sinh hiểu học lịch sử mà tác giả dân gian muốn nhắn nhủ cho muôn đời sau ý thức đề cao cảnh giác với âm mưu kẻ thù xâm l ược T nâng cao ý thức trách nhiệm việc xây d ựng bảo vệ Tổ Quốc GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI II.1 NẮM CHẮC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong chương trình phổ thông học sinh học thuộc thể loại truyền thuyết là: Truyền thuyết “ Con Rồng cháu Tiên” (Lớp 6) • Truyền thuyết “ Bánh chưng bánh giầy” (Lớp 6) • Truyền thuyết “Thánh Gióng” (Lớp 6) • Truyền thuyết “ Sơn Tinh Thủy Tinh” (Lớp 6) • Truyền thuyết “Sự tích Hồ Gươm” (Lớp 6) • Truyền thuyết “Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy” (Lớp 10) Với học sinh lớp 10 học tiết Ngoài có Khái quát Văn học dân gian Việt Nam, phần nội dung thể loại có nói đặc điểm truyền thuyết • Trên sở nắm chương trình học học sinh, giáo viên tổ ch ức hoạt động học vừa ôn kiến thức học sinh học trung học sở, vừa tìm hiểu học nhằm đạt hiểu cao dạy học Đặc biệt hướng học sinh đến việc phát triển lực, học sinh ý th ức sâu sắc vai trò trách nhiệm việc xây dựng bảo vệ Tổ Quốc; biết nhìn nhận rút học cá nhân ứng xử trước vấn đề đặt sống cá nhân, cộng đồng, đất nước II.2 GIÁO DỤC NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỀ TỔ QUỐC QUA TÁC PHẨM “TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU – TRỌNG THỦY” II.2.1: Xác định mục tiêu dạy học: Về kiến thức: Giúp học sinh – Hiểu đặc trưng truyền thuyết – Hiểu giá trị ý nghĩa Truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thuỷ: Từ bi kịch nước hai cha An Dương Vương bi kich tình yêu Mị Châu – Trọng Thuỷ, nhân dân muốn rút học lịch s cho muôn đời ý thức đề cao cảnh giác với âm mưu kẻ thù xâm lược công dựng xây bảo vệ đất nước Về kĩ : Rèn kĩ tóm tắt đọc hiểu văn tự dân gian, kĩ phân tích truyện dân gian theo đặc trưng thể loại để hiểu ý nghĩa hư cấu nghệ thuật truyền thuyết dụng ý sâu xa mà tác giả dân gian giử gắm truyện Về thái độ : – Bồi dưỡng cho học sinh niềm tự hào truyền thống văn hoá dân tộc qua di sản văn học em học Từ đó, học sinh có lòng say mê với văn học dân gian nói riêng, văn học Việt Nam nói chung, có ý th ức gi ữ gìn sáng tạo làm phong phú thêm cho văn học dân tộc – Khắc sâu học giữ nước mà tác giả dân gian muốn nhắn nhủ cho đời sau Điều đáng lưu ý học lịch sử cần đặt bối cảnh đất nước ta vừa cần mở rộng hội nhập nước giới, vừa phải giữ vững an ninh, chủ quyền đất nước Về phát triển lực kĩ sống cho học sinh: – Bỗi dưỡng phát triển lực chung : lực t ự học, lực giao tiếp, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực hợp tác, lực tự quản lí, lực sử dụng ngôn ngữ, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông… – Bồi dưỡng lực chuyên biệt : lực giao tiếp tiếng Việt, l ực thưở ng thức văn học, lực cảm thụ thẩm mỹ – Bồi dưỡng kĩ sống: kĩ tự nhận thức/ tự trọng, tự tin , kĩ suy nghĩ/ tư phê phán, kĩ giao tiếp hiệu quả, kĩ thể s ự cảm thông, kĩ định, kĩ hợp tác, kĩ nêu giải vấn đề… II.2.2: Xác định nội dung tích hợp dạy học: Môn Bài Nội dung tích hợp Mục đích Lịch sử lớp Bài 14, 15 Nước Sự hình thành phát triển nhà Giúp học sinh thấy vai trò An Dương Vương việc xây Nội dung tích hợp : Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước Điều 2, phần quy định chung ghi rõ : Bảo vệ bí mật Nhà nước nhiệm vụ quan trọng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cơ quan Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, đơn vị vũ trang nhân dân công dân có nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước Điều 5, phần phạm vi bí mật nhà nước ghi rõ : Bí mật nhà nước phạm vi sau thuộc độ Tuyệt mật: – Chiến lược an ninh quốc gia; kế hoạch phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh; loại vũ khí, phương tiện có ý nghĩa định khả phòng thủ đất nước… 2.2.2 GV hướng dẫn HS hoạt động tìm hiểu vấn đề thái độ nhân dân nhân vật An Dương Vương, Mị Châu Trọng Thủy: Giáo viên sử dụng PPDH thảo luận nhóm ( gọi dạy học hợp tác, dạy học theo nhóm) GV chia nhóm Nhóm 1: Thảo luận vấn đề : Thái độ nhân dân An Dương Vương ( Sáng tạo chi tiết Rùa vàng xuất bảo kẻ ngồi sau lưng nhà vua giặc, vua chém đầu cầm sừng tê xuống biển thể thái độ nhân dân An Dương Vương nào? So sánh với hình ảnh Thánh Gióng trời em thấy có điểm giống khác nhau? (Câu hỏi 1c, sgk Ngữ văn 10 tập 1) Nhóm 2: Thảo luận vấn đề :Thái độ nhân dân nhân vật Mị Châu? ( Chi tiết máu Mị Châu trai sò ăn phải biến thành hạt châu, xác hoá thành ngọc thạch Chi tiết thể thái độ dân gian Mị Châu? nhắn nhủ điều hệ trẻ đời sau? (Câu hỏi 3, sgk Ngữ văn 10 tập 1) Nhóm 3: Thảo luận vấn đề: Đối với nhân dân Âu Lạc, Trọng Thủy ng ười nào? (Chi tiết ” ngọc trai – giếng nước ” có phải khẳng định tình yêu chung thuỷ Trọng Thủy hay không? thái độ tác giả dân gian Trọng Thủy? (Câu hỏi 4, sgk Ngữ văn 10 tập 1) HS làm việc nhóm đến phút, ( c s nội dung cá nhân HS chuẩn bị nhà phiếu học tập mình, nhóm thảo luận, ghi nội dung thống vào tờ giấy khổ lớn, sau dán sản phẩm lên bảng cử đại diện nhóm trình bày.) HS nghe, HS khác đặt câu hỏi phản biện, bổ sung ý kiến GV nhận xét chiếu sơ đồ tư lên hình, kết h ợp v ới l ời giảng chốt lại ý chính, giúp học sinh nắm ý bản: * Đối với An Dương Vương: dân gian có thái độ vừa ngưỡng mộ, kính trọng có công lập nước Âu Lạc, vừa thương tiếc sai lầm dẫn đến nước Điều thể qua chi tiết hư cấu: lời Rùa kết tội An Dương Vương để giặc sau lưng , hành động tuốt gư ơm chém Mị Châu xuống biển Vua An Dương Vương + Hành động chém An Dương Vương: nghiêm khắc mà đau đớn chứng tỏ nhà vua đứng quyền lợi dân tộc để thẳng tay tr ừng trị kẻ có tội dù đứa ngọc cành vàng Cũng hành động thể s ự tỉnh ngộ muộn màng Với công xây dựng bảo vệ đất nước Âu Lạc, với hành động dũng cảm l ựa chọn nghĩa nước tình nhà nên lòng nhân dân, An D ương V ương không chết mà cầm sừng tê giác bước vào giới vĩnh cửu nhân dân đời đời thờ phụng (So với hình ảnh Thánh Gióng trời hình ảnh An D ương V ương không r ực rỡ, hoành tráng mà lặng lẽ, ngậm ngùi b ởi lẽ An D ương V ương để n ước Các vị anh hùng với nhân vật dân gian có cách đánh giá khác thật chí lí chí tình) Những hư cấu lời giải thích lí nước để xoa dịu nỗi đau nước (Dân gian khẳng định An Dương Vương dân tộc Việt nước tài mà kẻ thù dùng thủ đoạn hèn hạ) * Đối với Mị Châu: Nhân dân vừa giận, vừa thương gây tội lớn vô tình bị kẻ gian lừa gạt chủ đích + Với việc để thần Rùa Vàng kết tội Mị Châu giặc vua cha tuốt kiếm chém chết nàng, nhân dân tuyên án thi hành án lịch s nghiêm khắc Việc kết tội trừng trị Mị Châu xuất phát từ việc đề cao ý thức công dân, lòng yêu nước, tha thiết với độc lập dân tộc Dù vô tình nh ưng Mị Châu gây họa, nên kẻ có tội với cha, với dân tộc Mị Châu nhận tội cúi đầu chịu tội (sự nhẹ phải trả giá đắt) + Đồng thời nhân dân cảm thông xót thương với Mị Châu: thể chi tiết hư cấu hóa thân phân thân Mị Châu nh l ời nguyền nàng « Thiếp phận gái, có lòng phản nghịch mưu hại cha ,chết biến thành cát bụi Nếu lòng trung hiếu mà bị người lừa dối chết biến thành châu ngọc để rửa mối nhục thù » Nhân vật không hóa thân trọn vẹn hình hài Máu nàng chảy xuống biển hóa thành ngọc trai, xác hóa thành ngọc trai Hình thức hóa thân – phân thân độc đáo thể tính hai mặt, ph ức tạp hình tượng nhân vật cách để nhân dân thể s ự bao dung, niềm thông cảm với trắng, thơ ngây Mị Châu phạm tội cách vô tình Đồng thời gửi gắm học lịch sử cho trai – gái nước Việt muôn đời sau việc giải mối quan hệ nước với nhà, gi ữa tình riêng ngh ĩa chung (Hình ảnh ngọc trai – giếng nước minh oan cho Mị Châu, nàng bị lừa kẻ phản nghịch) để khẳng định: người Việt không bán nước mà mắc lừa mà + Đối với Trọng Thủy: Dân gian vừa căm giận, vừa xót xa: Vì vừa thủ phạm, vừa nạn nhân chiến tranh xâm l ược; có hai tham vọng: Về trị : muốn thôn tính Âu Lạc, thực nghĩa vụ người với vua cha Về tình yêu: có tình yêu hạnh phúc với Mị Châu Vì thế, Trọng Thủy, mắt dân gian tên gián điệp đội lốt rể, rể phản bội, chồng lừa dối, kẻ thù Âu lạc Dù có thành công phải tự tìm đến chết ân hận, không cứu Mị Châu, không giữ tình yêu hạnh phúc cho Cái chết Trọng Thủy thể đền tội thể ân hận, đau khổ bế tắc mẫu thuẫn quyền lực tình yêu, gi ữa nghĩa vụ công dân v ới tình yêu cá nhân Là bi kịch nạn nhân tr ước âm m ưu xâm l ược Do vậy, nhân dân, Trọng Thủy đáng căm giận có phần xót xa Cho nên dân gian sáng tạo chi tiết để Trọng Thủy t ự th ương nh Mị Châu hoàn toàn hợp lí Nội dung tích hợp : Môn Giáo dục công dân lớp 10, Bài 12 : Công dân với tình yêu, hôn nhân gia đình rõ quan niệm tình yêu chân nh sau : – Tình yêu rung cảm quyến luyến sâu sắc hai người khác giới.Ở họ có phù hợp nhiều mặt Họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, tự nguyện sống dâng hiến cho sống – Tình yêu chân tình yêu sáng lành mạnh, phù hợp với quan niệm đạo đức xã hội Đặc điểm tình yêu chân : + Có tình cảm chân thực, quyến luyến, gắn bó hai người nam nữ + Có quan tâm sâu sắc đến nhau, không vụ lợi + Có chân thành, tin cậy tôn trọng từ hai phía + Có lòng vị tha thông cảm Trọng Thủy có tình yêu với Mị Châu len lỏi vào tình yêu s ự vụ l ợi, dối lừa nên tình yêu chân Bi kịch Trọng Thủy cách giải dân gian hoàn toàn h ợp lí GV hướng dẫn HS hoạt động tìm hiểu đặc sắc nghệ thuật tác phẩm GV sử dụng kĩ thuật câu hỏi, kĩ thuật động não kĩ thuật trình bày phút GV câu hỏi, yêu cầu HS động não trình bày phút Câu hỏi : Từ phân tích cho cốt lõi lịch sử truyện ? Cốt lõi lịch sử nhân dân thần kì hoá nào? (Câu hỏi sgk Ngữ văn 10, tập1) GV gọi HS phát biểu ý kiến HS khác bổ sung Sau GV nhận xét định hướng ý sau: Phạm Văn Đồng nói: ”Truyền thuyết ta bắt nguồn từ lõi thật lịch sử Nhân dân qua thời đại gửi gắm vào tâm hồn thiết tha với thơ mộng” – Cái lõi lịch sử truyền thuyết là: + An Dương Vương xây thành, chế nỏ, bảo vệ đất nước + An Dương Vương để nước Nội dung tích hợp : Kiến thức lịch sử (Tìm kiếm mạng internet) Vua An Dương Vương – Nước Âu Lạc ( 257 – 207 TCN) Thục Phán chiếm Văn Lang khoảng năm 258 TCN, tự xưng vua, hiệu An Dương Vương, đặt tên nước Âu Lạc, đóng đô Phong Khê, thuộc tỉnh Phúc Yên bây giờ, An Dương Vương cho xây thành Cổ Loa kiên cố Thành cao rộng, hình xoáy trôn ốc, nên gọi Loa thành Lúc giờ, bên Tàu, vua nhà Tần Tần Thủy Hoàng vừa thống thiên hạ, liền sai tướng Đồ Thư đem binh sang đánh Âu Lạc Quân Âu Lạc rút vào rừng rậm, dùng lối du kích chống cự với quân Tần dằng dai đến 10 năm Sau cùng, Đồ Thư bị giết, quân Tần tổn thất nặng phải rút lui Ít lâu sau, tướng Triệu Đà từ quận Nam Hải (Quảng đông ngày nay) kéo quân sang đánh An Dương Vương Sau nhiều phen thất bại, Triệu Đà lập kế xin giảng hòa đến đánh dội An Dương Vương thua chạy tự tử Nước ta thuộc nhà Triệu – Từ lõi nhân dân ta thần kì hoá g ửi vào tâm hồn thiết tha qua hình ảnh Rùa vàng, bi tình sử Mị Châu – Trọng Thủy hình ảnh ”Ngọc trai – giếng nước ” Chi tiết Rùa vàng, chi tiết hóa thân Mị Châu, chi tiết « ngọc trai – giếng nước » trí tưởng tượng dân gian làm tăng thêm mối quan hệ với cốt lõi lịch sử nhằm mục đích : + Tạo hấp dẫn cho tác phẩm + Lí tưởng hoá việc xây thành Ca ngợi đề cao vua An D ương V ương (anh minh, sáng suốt, tài năng, đức độ, lòng dân, trọng người tài) Đề cao sức mạnh trí tuệ, khả nhân dân Âu Lạc ( Đủ mạnh để trụ vững đồng bằng) + Giải thích nguyên nhân nước nhằm xoa dịu nỗi đau n ước (Mất n ước kẻ thù dùng thủ đoạn hèn hạ, lừa gạt ta yếu kém) + Thể lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc nhân dân ta GV hướng dẫn học sinh tổng kết nội dung học : III Tổng kết Nội dung tích hợp : + Môn GDCD 10, Bài 11+12: Công dân với nghiệp bảo vệ Tổ Quốc + Môn GDCD 12 Bài 2: Thực pháp luật + Môn Giáo dục quốc phòng an ninh Bài 9: Trách nhiệm học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ Quốc + Môn Hoạt động lên lớp, lớp 10 : Chủ đề tháng 10 Trách nhiệm học sinh với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Qua học học sinh nhận thức rõ trách nhiệm niên học sinh : – Trung thành với Tổ quốc với chế độ xã hội chủ nghĩa Cảnh giác trước âm mưu chia rẽ, xuyên tạc lực thù địch; phê phán, đấu tranh với thái độ, việc làm gây tổn hại đến an ninh quốc gia, xâm phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc – Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe – Có tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng, đặt quyền lợi Tổ Quốc hết, tham gia đăng ký nghĩa vụ quân đến tuổi; sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc – Tích cực tham gia hoạt động an ninh, quốc phòng địa phương; hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhà trường, địa phương tổ chức – Vận động bạn bè người thân thực tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc – Lưu ý: học lịch sử cần đặt bối cảnh : nhân dân ta vừa cần hội nhập với giới, vừa phải giữ vững an ninh, chủ quyền đất nước Có thể sử dụng sơ đồ tư sau để tóm tắt nội dung học: GV hướng dẫn học sinh hoạt động luyện tập IV/ Luyện tập BT1 (SGK): GV hướng dẫn HS Phát biểu – tranh luận – Có thể có ý kiến đồng tình với hai quan điểm – Có thể có ý kiến không đồng tình với hai quan điểm – GV định hướng: Nội dung hai câu (a) (b) thật nêu lên nh ững cách đánh giá phiến diện, hời hợt nhân vật Mỗi câu (a) hay (b) phần – Cần tìm lời giải đáp toàn diện, sâu sắc lí lẫn tình, l ời giải đáp phù hợp với chân lí (đạo lí dân tộc, đạo lí người) – Cần nêu quan điểm kèm theo lập luân, giải thích đòi hỏi có ý nghĩa rèn luyện cho HS cách tư duy, nhìn nhận việc trình bày quan điểm cá nhân việc BT2 (SGK): GV hướng dẫn HS Phát biểu – tranh luận An Dương Vương tự tay chém gái nh ưng dân gian lại d ựng đền am thờ hai cha cạnh Cách xử lí phù h ợp v ới đạo lí truyền thống dân tộc ta Đó bao dung người trót có th ời lầm l ỡ gây tai họa cho nhân dân, sau biết hối hận chịu hình phạt đích đáng Lúc sống, đứng trước trách nhiệm với dân, với nước, người cha phải tự tay tr ừng trị gái mình, kiếp sau nên để cha nhà vua đoàn tụ bên nhau, s ớm tối có 3.BT3 : Tìm số tác phẩm nghệ thuật: thơ, ca, nhạc, họa, kịch… An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy nêu lên sức sống lâu bền Truyện An Dương Vương Mị Châu, Trọng Thủy Trên sở học sinh chuẩn bị nhà, GV gọi HS trình bày (ưu tiên cho em có phần trình chiếu.) GV cung cấp thêm ngữ liệu tham khảo : – Thơ Tản Đà: Một đôi kẻ Việt người Tần Nửa phần ân nửa phần oán thương Vuốt rùa chàng đổi máy Lông ngỗng thiếp đưa đường Thề nguyền phu phụ Lòng nhi nữ Việc quân vương Duyên tình dở dở dang Nệm gấm vó câu Trăm năm giọt lệ Ngọc trai nước giếng Ngàn thu khói nhang – Thơ Dương Bá Trạc (1884-1944) Thân gia đâu kẻ thù gia, Chồng thương vợ, lìa cha Giặc ngồi sau lưng nói chi nữa, Nước ôi! Nhà ôi! biển Đại Nha – Thơ Á Nam Trần Tuấn Khải – Cổ Loa hoài cảm Thành quách mang tiếng Cổ Loa Trải bao gió táp với mưa sa Nỏ thiêng hờ hững giây oan buộc, Giếng ngọc vơi đầy giọt lệ pha – Thơ Tố Hữu Tôi kể chuyện Mị Châu Trái tim lầm chỗ để đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi đồ đắm biển sâu – Soạn giả Viễn Châu viết câu vọng cổ ( trích vắn Trăng Thu Dạ Khúc): Hỡi bao oan nghiệt chất chồng từ bao trái ngang, Non sông điêu tàn, Ngấn lệ tuôn tràn, Vì yêu đánh giang san, Để cha rớt lệ cầm gươm giết con, Đoạn lìa tình thâm, Cốt nhục chia lìa, Gió lên tống biệt linh hồn Mỵ Châu sang bến mơ – Tuồng cải lương “Chiếc áo thiên nga” – Vở kịch nói “Nỏ Thần” – Trình chiếu số tranh ( nguồn internet) II.3 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI: * Đề tài ứng dụng nhà trường gi dạy học đọc văn II.4 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM: Người viết thử nghiệm kết học học sinh, trường THPT Khoái Châu, đối tượng học sinh lớp 10, lớp 10A1, 10A2, 10A10 năm học 2015 – 2016 Sau vài minh chứng: Phần chuẩn bị số em tiêu biểu: – Sơ đồ nội dung phần tiểu dẫn: Phần giới thiệu di tích lịch sử Cổ Loa nhóm học sinh lớp 10A1 gồm slide sau: • Phần tóm tắt tác phẩm học sinh: Tóm tắt lời văn: • Tóm tắt sơ đồ: Phần giới thiệu số tác phẩm nghệ thuật đề tài An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy nhóm HS trình chiếu PowerPoint sau: Phần liên hệ với môn học khác để rút học ý thức trách nhiệm niên với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Ví dụ: Phần trình bày máy chiếu HS sau: Trong học giáo viên chia nhóm học sinh cho em thảo luận nội dung học Kết thảo luận nhóm HS tiết sau: Nội dung thảo luận tiết 2: Sản phẩm thảo luận nhóm HS tiết 2: II.5 LỢI ÍCH VÀ HIỆU QUẢ : – Học sinh có hứng thú học văn, học sôi h ơn, học sinh chủ động tham gia hoạt động học tập – Hiệu học tập học sinh cao Học sinh rèn luyện nhiều kĩ năng, phát triển lực chung lực chuyên biệt – Học sinh bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc Và đặc biệt học tinh thần cảnh giác với kẻ thù; nhận thấy rõ ý thức trách nhiệm việc giữ bí mật quốc gia, giải mối quan hệ riêng – chung xây d ựng tình yêu chân – Nếu hỗ trợ phương tiện máy chiếu hiệu dạy học cao II.6 KẾT QUẢ THỰC HIỆN – BÀI HỌC TỔNG KẾT II.6.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Qua trình dạy học, với việc sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học đại hướng dẫn học sinh tham gia vào hoạt động học nhằm nâng cao lực học sinh, đem tác phẩm văn học dân gian lại gần sống hơn, thấy kết giảng dạy có khác biệt rõ rệt Học sinh nắm nội dung học nhanh hơn, kiến th ức nhớ có tính hệ thống Từ khả ứng dựng vào vấn đề thực tiễn Đặc biệt là, qua hoạt động tìm hiểu truyền thuyết mối quan hệ với văn hóa, lịch s liên quan tới môn học khác, sinh hứng thú học văn, có ý thức cao vai trò cá nhân đối v ới sống cộng đồng.Tôi khảo sát so sánh kết học tập môn học sinh số lớp mà áp dụng phương pháp trình bày đề tài Kết thống kê sau: Đối tượng khảo sát: + Học sinh lớp 10 A1 10 A2 • + Số lượng học sinh lớp 91 em + Học chương trình + Điều kiện học tập + Nội dung học tập giống Hình thức nội dung khảo sát: + Kiểm tra việc chuẩn bị phiếu học tập tập gửi qua gmail • + Đánh giá kết tham gia vào hoạt động lớp gi học “Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy” Kết khảo sát Về việc soạn bài: • + Có 0/91 em chưa soạn + Có 91/91 em soạn theo phiếu học tập giáo viên phát cho em (100%) Trong có 28/91 em có phần chuẩn bị máy tính g ửi đến cho cô giáo qua hộp thư điện tử Có nhiều chuẩn bị công phu, tìm hiểu kiến th ức qua môn học, qua mạng internet… – Trong học: + Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt đoạn trích: Nhiều học sinh xung phong trình bày Có nhiều em tóm tắt sơ đồ ngắn gọn đẹp mắt + Quan sát lớp học, giáo viên thấy nhìn chung học sinh tham gia vào hoạt động học, lớp học soi nổi, nhiều em có tâm lí ganh đua với nhóm bạn để tranh phần trình bày, học sinh nghe trình bày thích thú, cổ vũ, xung phong bổ sung ý kiến Nhiều học sinh thể tự tin, sáng tạo, khả giao tiếp, giải vấn đề tốt Nhận xét: Qua học Đọc văn: Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy , với việc sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học đại hướng dẫn học sinh tham gia vào hoạt động học nhằm nâng cao l ực học sinh, đem tác phẩm văn học dân gian lại gần sống hơn, nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm công dân v ới sựu nghiệp xây d ựng bảo vệ Tổ Quốc, thấy kết giảng dạy có khác biệt rõ rệt, học sinh kích thích khả tư duy, trình sáng tạo hứng thú học tập học sinh Học sinh dần biểu thụ động việc tiếp thu giảng Các em tham gia vào trình học tích cực hơn, chủ động hiệu hơn, biết cách ứng dụng vào nh ững vấn đề khác sống • II.6.2 BÀI HỌC TỔNG KẾT, KINH NGHIỆM RÚT RA – Sáng kiến kinh nghiệm đề cập tìm hiểu vấn đề quan trọng thiết thực công việc giảng dạy môn Ngữ văn giáo viên việc học đọc văn học sinh trường THPT – Giáo dục nghĩa vụ công dân với nghiệp bảo vệ Tổ Quốc qua gi học việc làm quan trọng không khó thực Ứng dụng ph ương pháp dạy học đại dạy học tích hợp với kiến thức môn học khác giảng dạy nói chung phuơng pháp khoa học, có hiệu cao việc giáo dục nghĩa vụ công dân, nâng cao l ực kĩ sống cho ng ười học – Kinh nghiệm giúp cho giáo viên tổ ch ức hoạt động cho học sinh, giúp học sinh có hứng thú trình học tập Các em cảm thấy t ự tin hơn, mạnh dạn hơn, thích trình bày ý tưởng – Từ việc tìm hiểu kiến thức sách giáo khoa phổ thông, em học sinh ứng dụng linh hoạt kiến thức vào sống cá nhân cộng đồng PHẦN KẾT LUẬN NHẬN ĐỊNH CHUNG Với dung lượng đề tài nhỏ: Giáo dục nghĩa vụ công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc qua tác phẩm Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy, có đối tượng nghiên cứu mục đích cụ thể nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy môn Ngữ văn trường phổ thông, người viết nghĩ ph ương pháp có tính thực tiễn cao, dễ sử dụng, áp dụng rộng rãi gi học đọc văn cho nhiều đối tượng khác So với phương pháp dạy học truyền thống (chủ yếu cung cấp kiến thức cho học sinh tác phẩm học) phương pháp có ưu điêm bật trội là: + Người học có hứng thú với học, chủ động tham gia vào hoạt động + Nắm bắt kiến thức nhanh + Hiểu chất vấn đề kỹ hơn, khái quát hơn, có chiều sâu h ơn + Phát triển lực kĩ người học ứng dụng đạt hiệu cao + Đặc biệt học sinh thấy tác phẩm văn học gần gũi với sống có ích cho thân cộng đồng ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG KINH NGHIỆM: – Kinh nghiệm áp dụng rộng rãi gi dạy học dạy học ng ữ văn có nội dung liên quan đến đề tài – Đối với giáo viên lên lớp cần thiết kế học cho phù h ợp v ới t ừng dạng bài, đối tượng học sinh Đặc biệt phải chuẩn bị hệ thống câu hỏi chu đáo để hướng dẫn học sinh hoạt động có hiệu Giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tốt – Đối với học sinh cần tích cực, chủ động học tập theo hướng dẫn giáo viên III NHỮNG ĐỀ XUẤT CỦA NGƯỜI VIẾT: Để chất lượng dạy học nhà trường ngày nâng cao theo h ướng đại hoá tổ môn, nhóm chuyên môn nhà tr ường nên giao cho giáo viên nghiên cứu phương pháp giảng dạy phần, nhóm Sau tổng kết, rút kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn giảng dạy cho lớp đối tượng Đối với sĩ số số lớp học đông Đề nghị giảm, lớp có khoảng 25 -> 30 em để giáo viên chia nhóm học có hiệu LỜI KẾT Bài viết người viết đúc rút từ trình giảng dạy môn Ng ữ văn thân phạm vi trường THPT Khoái Châu vài năm gần đây, chắn khó tránh khỏi thiếu sót B ởi vậy, người viết mong nhận đóng góp đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Tôi xin chân thành cám ơn! Tôi xin cam đoan SKKN thân viết, không chép nội dung người khác Khoái Châu ngày 26/ 3/ 2016 Người viết Đỗ Thị Minh Hiếu TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài tập ngữ văn lớp 10 tập NXB giáo dục Bài tập ngữ văn lớp 10 tập NXB giáo dục Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập NXB giáo dục Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập NXB giáo dục Sách giáo viên Ngữ văn lớp 10 tập NXB giáo dục Sách giáo viên Ngữ văn lớp 10 tập NXB giáo dục Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 10 NXB giáo dục Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 12 NXB giáo dục Sách giáo khoa Lịch sử lớp NXB giáo dục 10 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 NXB giáo dục 11 Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng an ninh lớp 12 NXB giáo dục 12 Đại từ điển tiếng Việt NXB Văn hóa – thông tin Hà Nội, 1999 13 Tập huấn PP KT dạy học tích cực Bộ GD& ĐT 14 15 Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp trung học sở trung học phổ thông Dạy học tích cực – Một số phương pháp kĩ thuật dạy học 16 Luật Giáo dục năm 2005 17 Giáo dục kĩ sống hoạt động lên lớp trường THPT DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Bộ GD&ĐT NXB Đại học sư phạm Bộ GD&ĐT Dự án Việt – Bỉ NXB Đại học sư phạm NXB Văn hóa – thông tin Hà Nội Bộ GD&ĐT NXB Giáo dục Việt Nam TT Từ viết tắt Từ viết tắt GV Giáo viên HS Học sinh BT Bài tập TP Tác phẩm PPDH Phương pháp dạy học KTDH Kĩ thuật dạy học PTNL Phát triển lực KNS Kĩ sống ADV An Dương Vương Trên slide 10 MC Mị Châu Trên slide 11 TT Trọng Thủy Trên slide 12 THPT Trung học phổ thông 13 SGK Sách giáo khoa 14 GQVĐ Giải vấn đề 15 CH Câu hỏi 16 VB Văn Môn: Ngữ văn Họ tên: Đỗ Thị Minh Hiếu Giáo viên Ngữ văn – Trường THPT Khoái Châu Năm học 2015 – 2016 Ghi ... việc quan trọng giáo dục nghĩa vụ công dân v ới s ự nghiệp xây d ựng bảo vệ Tổ Quốc qua học Với ý nghĩa đó, chọn đề tài: Giáo dục nghĩa vụ công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc qua tác phẩm. .. dân với nghiệp dựng xây, bảo vệ Tổ Quốc) – Ôn lại kiến thức môn giáo dục công dân môn Giáo dục Quốc phòng an ninh vai trò người lãnh đạo, trách nhiệm công dân với nghiệp dựng xây, bảo vệ tổ Quốc. .. liên quan đến việc giảng dạy Đọc văn Truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy chương trình Ngữ văn lớp 10 Qua giáo dục cho học sinh nghĩa vụ công dân với nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc Cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn giáo dục nghĩa vụ công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua tác phẩm truyện an dương vương và mị châu – trọng thủy , Skkn giáo dục nghĩa vụ công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua tác phẩm truyện an dương vương và mị châu – trọng thủy , Skkn giáo dục nghĩa vụ công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua tác phẩm truyện an dương vương và mị châu – trọng thủy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay