Skkn các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học

8 164 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO Tên giải pháp: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM TỶ LỆ SINH VIÊN BỎ HỌC Yếu tố sáng tạo sáng kiến: + Sáng kiến hoàn toàn mới, áp dụng lần Theo thống kê năm gần đây, tỷ lệ sinh viên bỏ học thuộc khoa CNTT ngày cao, hàng năm có 15% sinh viên bỏ học, đặc biệt hệ TCCN Từ áp dụng giải pháp nêu sáng kiến (năm học 20152016) tỷ lệ sinh viên bỏ học có giảm đáng kể Cụ thể qua năm học sau: Stt Năm học 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Tỷ lệ bỏ học 16.5% 20.9% 15.4% 10.6% 5.4% Hiệu phạm vi áp dụng sáng kiến: + Sáng kiến áp dụng đơn vị nhân rộng đơn vị khác trường - Với vai trò người lãnh đạo khoa: Trong năm học 2015-2016 vừa qua, áp dụng giải pháp nêu kết việc trì sĩ số lớp sau: STT Lớp - khoá Số lượng đầu năm THUD-CĐK7 THUD-CĐK8 THUD-CĐK9 THUD-TCCN17 20 20 42 10 Số lượng bỏ học 0 Số lượng đến cuối tháng năm 2016 20 20 37 10 Tỷ lệ bỏ học 0% 0% 11.9% 0% Theo bảng số liệu đến cuối năm học 2015-2016 tỳ lệ sinh viên bỏ học toàn khoa đạt 5.4%, thấp nhiều so với năm học trước Trang - Với vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp THUD-CĐK9: Trong năm học 2015-2016 vừa qua, áp dụng biện pháp nêu kết việc trì sĩ số lớp sau: STT Lớp - khoá THUD-CĐK6 THUD-CĐK7 THUD-CĐK8 THUD-CĐK9 Đầu năm thứ 25 Cuối năm thứ 21 Số lượng bỏ học Tỷ lệ bỏ học 16.0% 28 24 23 20 17.9% 16.7% 42 37 11.9% Nếu so sánh tỷ lệ bỏ học sinh viên Cao đẳng khóa so với kỳ Cao đẳng khóa 6,7,8 (năm thứ 1) tỷ lệ bỏ học Cao đẳng khóa thấp nhiều so với khóa trước Trang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM TỶ LỆ SINH VIÊN BỎ HỌC NỘI DUNG Phần dẫn nhập Những khó khăn Giải pháp khắ c phục khó khăn Kế t quả thực Kế t luận I- PHẦN DẪN NHẬP: Xuất phát từ thực tế, tượng học sinh bỏ học xem vấn đề phổ biến xã hội ta nói chung Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang nói riêng, năm qua, nhà trường có tìm hiểu nguyên nhân đưa nhiều biện pháp khắc phục chưa hiệu quả, đặc biệt hàng năm nhà trường có đưa vào danh mục mục tiêu chất lượng cần phấn đấu năm để giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống mức tối đa Đây công việc khó khăn làm đau đầu người làm công tác giáo dục Dưới góc độ người quản lý hay người chủ nhiệm lớp, thấy cần phải làm gì, làm để hạn chế việc bỏ học sinh viên, nhằm làm giảm nhẹ gánh nặng cho người làm công tác giáo dục nói chung cho người làm công tác dạy nghề trường ta nói riêng? Và nguyên nhân thúc đẩy đến với đề tài nầy Theo thống kê năm gần đây, tỷ lệ sinh viên bỏ học thuộc khoa CNTT ngày cao, hàng năm có 15% sinh viên bỏ học, đặc biệt hệ TCCN Tuy có nhiều biện pháp thực chưa hiệu quả, chưa thực tích cực dẫn đến tỷ lệ bỏ học không giảm Cụ thể số liệu qua năm học: Stt Năm học 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Tỷ lệ bỏ học 16.5% 20.9% 15.4% 10.6% II- NHỮNG KHÓ KHĂN: Nhìn chung, hầu hết tất sinh viên Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang có thái độ học tập đắn, đạo đức tác phong tốt, có tinh thần cầu tiến, chuyên cần, ham học hỏi Trang Tuy nhiên, bên cạnh số học sinh chưa xác định đắn động học tập như:  Ham chơi ham học dễ dẫn đến nguy học kém, bỏ học Đồng thời số gia đình thiếu thốn kinh tế nên cho em nghỉ học để làm thuê phụ giúp gia đình  Cha mẹ lơ việc quản lý, đôn đốc, nhắc nhở em vấn đề học tập, điều tạo cho nguy bỏ học sinh viên tăng cao  Nhiều sinh viên chưa ý thức vai trò trách nhiệm học tập nên chưa tích cực học tập, em chưa hình dung vai trò việc học tương lai  Nhiều sinh viên xa nhà, không quản lý chặt chẽ gia đình nên thường xuyên nghỉ học mà gia đình  Một số sinh viên có biểu chán nản, không thích học, thiếu quan tâm cha mẹ, thường xuyên gây trật tự lớp, nói tục, vô lễ với thầy cô, nói dối với thầy cô bạn bè  Các em quen với nề nếp cũ, cách học cũ, thầy cô giáo cũ Nên bước vào trường Cao đẳng bắt đầu với chương trình học mới, thầy cô giáo mới, nội quy-quy chế nên em nhiều bỡ ngỡ Dẫn đến số em có sức học yếu lo sợ có ý định bỏ học Công tác chủ nhiệm giáo viên vấn đề cần phải sớm chấn chỉnh:  Giáo viên biết lý học sinh bỏ học, thân họ chưa biết cách để giúp em có điều kiện trở lại lớp, đến gia đình phụ huynh tìm cách tháo gỡ; tham mưu Ban Giám hiệu, Phòng Công tác sinh viên, để kịp thời giúp đỡ vận động em trở lại lớp  Vào đầu năm học, giáo viên chưa nắm đối tượng sinh viên có nguy bỏ học để kịp thời có biện pháp ngăn chặn Mặt khác, đối tượng thường có học lực yếu nên thường xuyên bị Thầy Cô la rầy, vô tình giáo viên tạo khoảng cách với em ngày lớn hơn, em bỏ học khó vận động trở lại Bên cạnh đó, phía lãnh đạo khoa giáo viên môn phải sớm rút kinh nghiệm:  Lãnh đạo khoa chưa thực liệt, chưa tìm biện pháp hiệu để thực Chưa tạo động cho em học tập, nhiều em sau học xong làm gì, làm đâu  Chương trình đào tạo chưa hợp lý, mang nặng lý thuyết, số tiết/tuần nhiều gây áp lực cho sinh viên  Cơ sở vật chất thiếu thốn, chậm đổi mới, chưa gây hứng thú học tập sinh viên  Một số giáo viên chưa nhiệt tình giảng dạy, đặt nặng chuyên môn mà quên giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần kỷ luật Trang  Vẫn số môn sinh viên ngại học, ngày có học môn em vắng nhiều, sinh viên bản, thiếu tự tin Đây nhóm có nguy bỏ học Chính chưa giải tốt vấn đề trên, nên hàng năm trường có sinh viên bỏ học chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt sinh viên học năm thứ thuộc hệ TCCN Cụ thể năm tỷ lệ sinh viên bỏ học toàn trường chiếm 10% công tác tuyển sinh vô khó khăn Vậy vấn đề đặt cần phải làm để hạn chế, ngăn chặn nguy bỏ học sinh viên suốt năm học? Dưới số biện pháp áp dụng qua thực tiễn thu số kết định sau ( xin lấy số liệu năm học 2015 – 2016 để dẫn chứng ): III- GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN: + Đối với lãnh đạo Khoa: - Phân công giáo viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình công tác tham gia làm GVCN, CVHT cho lớp Hàng tháng GVCN, CVHT phải báo cáo lại tình hình lớp chủ nhiệm, đồng thời phối hợp với khoa, giáo viên môn phòng khoa liên quan giải thắc mắc, khó khăn mà sinh viên gặp phải - Thường xuyên trì công tác gặp gỡ đối thoại SV với lãnh đạo khoa để nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến SV, tiến hành giải nhu cầu đáng SV - Tăng cường công tác giới thiệu giải việc làm cho sinh viên sau trường Từ giúp cho SV an tâm học - Tăng cường công tác phối hợp với GVCN, GV môn, gia đình xã hội để giáo dục sinh viên Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý, tư vấn ngành nghề việc làm - Thường xuyên dự giáo viên, thăm lớp để nắm bắt thực trạng công tác giảng dạy học tập từ có đạo kịp thời - Phân tích kết học tập sinh viên thuộc khoa quản lý, từ xác định nguyên nhân đề xuất thực giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo - Nêu gương cựu sinh viên thành đạt để em học hỏi có niềm tin vào ngành nghề theo học + Đối với Giáo viên chủ nhiệm/ Cố vấn học tập: - Giải kịp thời thấu đáo thắc mắc, khiếu nại, quyền lợi ích đáng hs-sv - Cần trì phố i hơ ̣p với gia điǹ h để quản lý, giáo du ̣c HSSV từng tuầ n, từng tháng, gắn trách nhiệm gia đình việc em tới trường Thường xuyên thông báo cho gia đình trình tham gia học tập HSSV Trang - Bầu cán quản lý lớp cho hợp lý, đủ tiêu chuẩn, đủ lực quản lý lớp GVCN phải thường xuyên làm việc với thành phần - Phân loại sinh viên theo đối tượng cụ thể nhằm có giải pháp giáo dục cho đối tượng riêng - Cập nhật số ngày nghỉ hàng tuần học kỳ để sinh viên biết số lần vi phạm để có hướng chấn chỉnh - Liên hệ thường xuyên với giáo viên môn để kịp thời nắm bắt thông tin Liên hệ gia đình kịp thời để gia đình hỗ trợ giáo dục - Theo dõi quản lý chặt trường hợp làm thêm giờ, động viên nhắc nhở em làm thêm tránh gây ảnh hưởng đến việc học - Theo dõi quản lý số sinh viên mê chơi game, vào lớp thường có biểu thiếu ngủ, thường hay ngủ quên dẫn đến nghỉ học - Giáo viên cần nắm vững khứ, hoàn cảnh cụ thể em, hỏng kiến thức nào, cần hiểu cặn kẽ việc để lựa chọn phương pháp giáo dục thích hợp, em có khuyết điểm - Giáo viên cần phát huy ưu điểm, lực sở trường có; khơi dậy phẩm chất tốt, lòng tự trọng học sinh để em tự sửa sai cho - Giáo viên cần phải có giải pháp giáo dục em cụ thể, không áp dụng tràn lan biện pháp giáo dục với nhiều học sinh nhiều lần học sinh - Giáo viên cần phải tin vào tiến em; không định kiến, không nhắc lại lỗi lầm cũ cần uốn nắn hành vi sai trái; không lên án, xúc phạm đến nhân cách em + Đối với Đoàn niên: - Tổ chức hoạt động phong trào thiết thực, bổ ích gắn với học tập chuyên môn, tránh mang tính hình thức + Đối với Giáo viên môn: - Thực tốt công việc giảng dạy, quan tâm đến tình hình học tập hs-sv; gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng hs-sv đề giải kịp thời thấu đáo - Tiế p tu ̣c thực hiêṇ đổ i mới phương pháp da ̣y ho ̣c theo hướng phát huy tính tích cực của HS, với các yêu cầ u: bám sát chương trình theo chuẩ n kiế n thức và ki ̃ năng, da ̣y ho ̣c linh hoa ̣t phù hơ ̣p với từng đố i tươ ̣ng ho ̣c sinh; quan tâm bồ i dưỡng các em ho ̣c yế u… - Đổi nội dung giảng dạy theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Luôn tạo điều kiện tốt cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên kiểm tra bổ sung cải thiện điểm - Nắm bắt kịp thời thông tin sinh viên vi phạm nội quy để kịp thời điều chỉnh Trang - Liên hệ với GVCN kịp thời trường hợp có nguy bị cấm thi - Lồng ghép kỹ mềm vào học Khuyến khích sinh viên thường xuyên áp dụng kỹ như: Làm việc nhóm, thuyết trình, - Giáo viên phải tạo không khí thoải mái tiết dạy, muốn đạt mục đích giáo viên phải chuẩn bị giảng chu đáo, tâm lý bước vào lớp phải tự tin, phải hiểu đối tượng mà giáo dục phải quan tâm đến sỉ số lớp, báo với GVCN sinh viên thường xuyên nghỉ học môn, hạn chế tối đa việc đuổi sinh viên khỏi lớp, thường xuyên quan tâm đến sinh viên yếu, chọn nội dung dễ để em trả lời, đồng thời giáo viên phải có đối xử công em với - Luôn tự làm môn học mà phụ trách, phối hợp nhịp nhàng với GVCN em yêu thích việc học, từ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy chung nhà trường - Thường xuyên quan tâm đến sinh viên yếu, nhút nhát, rụt rè để em không mặc cảm dần tự tin trước lớp - Cần cho em nhận thức rõ cần thiết môn học để nắm bắt tri thức ý nghĩa môn học Từ em tự xây dựng động học tập - Cải tiến phương pháp giảng dạy lên lớp; quan tâm thiết thực đối tượng học sinh yếu, Giáo dục đạo đức học sinh thông qua môn giảng dạy IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN: - Với vai trò người lãnh đạo khoa: Trong năm học 2015-2016 vừa qua, áp dụng biện pháp nêu kết việc trì sĩ số lớp sau: STT Lớp - khoá Số lượng đầu năm THUD-CĐK7 THUD-CĐK8 THUD-CĐK9 THUD-TCCN17 20 20 42 10 Số lượng bỏ học 0 Số lượng đến cuối tháng năm 2016 20 20 37 10 Tỷ lệ trì 100% 100% 88.1% 100% Theo bảng số liệu đến cuối năm học 2015-2016 tỳ lệ sinh viên bỏ học toàn khoa đạt 5.4%, thấp nhiều so với năm học trước - Với vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp THUD-CĐK9: Trong năm học 2015-2016 vừa qua, áp dụng biện pháp nêu kết việc trì sĩ số lớp sau: Trang THUD-CĐK7 THUD-CĐK8 Đầu năm thứ 25 28 24 Cuối năm thứ 21 23 20 Số lượng bỏ học Tỷ lệ bỏ học 16.0% 17.9% 16.7% THUD-CĐK9 42 37 11.9% STT Lớp - khoá THUD-CĐK6 Nếu so sánh tỷ lệ bỏ học sinh viên Cao đẳng khóa so với kỳ Cao đẳng khóa 6,7,8 (năm thứ 1) tỷ lệ bỏ học Cao đẳng khóa thấp nhiều so với khóa trước V KẾT LUẬN: Qua việc áp dụng giải pháp nhằm “Giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học”, rút học quý sau: 1/- Làm cho tỉ lệ chuyên cần tăng chất lượng học tập việc trì sĩ số nâng cao chuyển biến tốt đẹp theo 2/- Cần phải kết hợp với lực lượng giáo dục nhà trường việc trì sĩ số sinh viên 3/- Phải thường xuyên kết hợp với phụ huynh học sinh, thông báo kịp thời với phụ huynh học sinh mặt hoạt động em, đặc biệt vấn đề chuyên cần em để phụ huynh kịp thời hỗ trợ Là người quản lý hay chủ nhiệm lớp học - thiết nghĩ, bên cạnh việc tìm biện pháp để nâng cao hiệu giáo dục việc trì sĩ số vấn đề cần phải giải Riêng khoa tôi, năm học vừa qua tỷ lệ sinh viên bỏ học cao, từ áp dụng biện pháp nêu trên, thành công việc trì sĩ số, vượt tiêu so với năm học trước Điển hình đến cuối năm học 2015-2016 tỷ lệ sinh viên bỏ học toàn khoa 5.4% Trên kết vài kinh nghiệm dựa vào điều kiện cụ thể khoa nhà trường Tôi không dám với phương pháp nêu hoàn toàn hay hợp lý Nhưng với phương pháp áp dụng này, thân nhận thấy giải pháp nêu thực mang lại nhiều lợi ích cho lớp chủ nhiệm cho khoa Tuy nhiên, ý tưởng mẻ, áp dụng thuận lợi hiệu Điều tùy thuộc vào cách áp dụng khả người Qua đây, mong nhận nhiều ý kiến đóng góp, ý tưởng từ đồng nghiệp, từ hội đồng khoa học để tiếp tục hoàn thiện đưa vào áp dụng rộng rãi toàn trường nhằm làm giảm nhẹ gánh nặng cho người làm công tác giáo dục Xin chân thành cảm ơn Trang ... thứ 21 Số lượng bỏ học Tỷ lệ bỏ học 16.0% 28 24 23 20 17.9% 16.7% 42 37 11.9% Nếu so sánh tỷ lệ bỏ học sinh viên Cao đẳng khóa so với kỳ Cao đẳng khóa 6,7,8 (năm thứ 1) tỷ lệ bỏ học Cao đẳng khóa... đây, tỷ lệ sinh viên bỏ học thuộc khoa CNTT ngày cao, hàng năm có 15% sinh viên bỏ học, đặc biệt hệ TCCN Tuy có nhiều biện pháp thực chưa hiệu quả, chưa thực tích cực dẫn đến tỷ lệ bỏ học không giảm. .. sánh tỷ lệ bỏ học sinh viên Cao đẳng khóa so với kỳ Cao đẳng khóa 6,7,8 (năm thứ 1) tỷ lệ bỏ học Cao đẳng khóa thấp nhiều so với khóa trước V KẾT LUẬN: Qua việc áp dụng giải pháp nhằm Giảm tỷ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học , Skkn các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học , Skkn các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay