Skkn áp dụng phương pháp học chủ động và học trải nghiệm trong giảng dạy chuyên ngành

11 162 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:52

TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN - Tên đề tài sáng kiến: Áp dụng phương pháp học chủ động học trải nghiệm giảng dạy chuyên ngành - Sáng kiến có nhiều cải tiến so với giải pháp trước đây: Chủ động: đặt tình thực tế người học trực tiếp quan sát, thảo luận vấn đề, giải vấn đề đặt Tự học: Trong trình giải vấn đề người học tự tìm kiếm thông tin qua phương tiện sách, giáo trình thư viên đặc biệt qua internet Tính sáng tạo: Khi giải vấn đề người học không rập khuôn theo khuôn mẫu có sẵn, bộc lộ phát huy tiềm sáng tạo - Hiệu phạm vi áp dụng: học sinh – sinh viên tự lập phân tích, giải tình đánh giá hiệu chuyên đề Phương pháp áp dụng cho môn học có thực tập chuyên môn hay có mô hình cần sáng tạo để đáp ứng suất chất lượng sản phẩm Người thầy cần chọn mô hình rẻ tiền, phù hợp thực tế cần có thời gian cho học sinh sinh viên nghiên cứu thực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kiên Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2016 BÁO CÁO GIẢI PHÁP TÁC NGHIỆP - Họ tên: DƯƠNG THỊ BÍCH LOAN - Chức danh: Giáo viên - Đơn vị công tác: Khoa Nông nghiệp – Môi trường Tên giải pháp Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh, sinh viên học chủ động học trải nghiệm giảng dạy chuyên ngành Căn - Căn phương pháp giảng dạy trường đại học, cao đẳng - Căn vào kế hoạch giảng dạy khoa Nông nghiệp – Môi trường Thực trạng tình hình Phương pháp dạy học truyền thống đạt hiểu ghi nhớ kiến thức, mà không phát triển tư duy, huấn luyện kỹ rèn luyện thái độ cho người học Do hạn chế về: - Chưa có tương tác cao người dạy người học, người học với - Khả khuyến khích tư độc lập sáng tạo người học chưa cao - Phương pháp cần nhiều phương tiện hỗ trợ projector, laptop, loa, phòng nghe nhìn… Nếu tiết học cần có phương tiện để đạt hiệu đào tạo khó thực Các nội dung giải pháp Bước 1: Phân chia nhóm Chọn nhóm trưởng trước người có trách nhiệm, có khả quan sát, sau phân thành viên đồng nam nữ, trình độ nhận thức để bổ trợ cho phân tích tình Bước 2: Xây dựng chủ đề Chọn mô hình: thiết kế nhiều mô hình đơn giản, có tính ứng dụng thực tế cao lồng ghép vào môn học giảng dạy Nêu tình thực tế thực tập: xây dựng kế hoạch, cách tổ triển khai thực nêu tình xảy trình thực Bước 3: Thực theo chủ đề Làm mô hình: người dạy cần quan sát, hướng dẫn động viên nhắc nhỡ thành viên nhóm người dạy cần quan sát, hướng dẫn động viên nhắc nhỡ thành viên nhóm Giải tình thực tế thực tập: Khi thực hiện, người học cần ghi nhận ngày Nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra, cần báo cáo trước lớp đưa hướng giải theo dụng cụ, phương tiện sẵn có phù hợp với khả trại Kết thực phạm vi áp dụng nhân rộng - Kết áp dụng dạy học theo phương pháp học chủ động học trải nghiệm học sinh sinh viên đạt kỹ sau: + Chủ động: đặt tình thực tế người học trực tiếp quan sát, thảo luận vấn đề, giải vấn đề đặt + Tự học: Trong trình giải vấn đề người học tự tìm kiếm thông tin qua phương tiện sách, giáo trình thư viên đặc biệt qua internet + Tính sáng tạo: Khi giải vấn đề người học không rập khuôn theo khuôn mẫu có sẵn, bộc lộ phát huy tiềm sáng tạo - Phương pháp áp dụng cho môn học như: + Thực tập chuyên môn + Môn học có giảng dạy mô hình để đánh giá suất chất lượng sản phẩm Trong thực người dạy cần chọn mô hình rẻ tiền, phù hợp thực tế cần có thời gian cho học sinh sinh viên nghiên cứu thực I Phần dẫn nhập “Phát triển Giáo dục – Đào tạo coi động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, điều kiện phát huy nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” (Trích văn kiện Đại hội Đảng lần IX), cho thấy người trung tâm phát triển Vì thế, vai trò Giáo dục – Đào tạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, để đáp ứng nhu cầu xã hội Trong trình giảng dạy, người giáo viên không đơn đóng vai trò người truyền đạt kiến thức mà trở thành người hướng dẫn cho học sinh sinh viên đường tri thức Một cách cụ thể người thầy đóng vai trò thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để người học chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu chương trình đào tạo Là giáo viên, thiết nghĩ không trau dồi kiến thức chuyên môn mà tự trang bị kỹ sư phạm để giúp truyền đạt tri thức chuyên ngành có hiệu quả, uốn nắn đạo đức nuôi dưỡng đam mê cho người học Trường đào tạo ngành kinh tế - kỹ thuật, đa số giáo viên giảng dạy không đào tạo kỹ sư phạm Vì thế, nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên học lớp bồi dưỡng sư phạm, tập huấn công biên soạn giáo án, hướng dẫn đứng lớp tác phong sư phạm, tổ chức dự giờ, hội giảng, xây dựng tiết giảng điển hình Thông qua hình thức giúp giáo viên trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau, giúp ngày tiến Tuy nhiên phương pháp dạy học đa dạng, phương pháp có ưu nhược điểm riêng, thực cần biết sử dụng bài, môn cho kết hợp cao Trong nội dụng viết này, áp dụng phương pháp cho học sinh sinh viên chủ động học tập (Active learning) học trải nghiệm (Experiential learning) Phương pháp học tập chủ động bao gồm phương pháp Phương pháp động não: thời gian ngắn sinh viên đưa nhiều ý tưởng, nhiều giả định vấn đề đó; Phương pháp suy nghĩ – cặp – chia sẻ: phương pháp học sinh sinh viên đọc tài liệu suy nghĩ chủ đề, sau sinh viên ngồi cạnh trao đổi với ý kiến kinh nghiệm, sau chia chia sẻ lớp; Phương pháp học dựa vấn đề: phương pháp người học tìm hiểu nhiều chủ đề tìm câu trả lời cho câu hỏi giáo viên đưa ra; Phương pháp hoạt động nhóm: lớp chia thành nhóm nhỏ đến người, nhóm phân chia theo ngẫu nhiên hay chủ định, trì ổn định hay thay đổi tùy theo nhiệm vụ; Phương pháp đóng vai: tổ chức cho người học thực hành số cách ứng xử tình giả định Phương pháp học trải nghiệm phương pháp: Quan sát suy ngẫm học tập thông qua quan sát hoạt động người khác thực chiêm nghiệm lại thân, suy ngẫm đúc kết trải nghiệm; Khái niệm hóa học tập thông qua việc xây dựng khái niệm, tổng hợp, biện giải phân tích quan sát được; Trải nghiệm thực tế học tập thông qua hoạt động, hành vi, thao tác cụ thể, trực tiếp; Thử nghiệm học tập thông qua thử nghiệm, đề xuất phương án giải vấn đề đưa định II Những khó khăn Theo National Training Laboratories (hay gọi NTL) – Phòng thí nghiệm Nghiên cứu hành vi tâm lý quốc gia Mỹ khả học người chia làm cấp độ khác theo mô hình kim tự tháp, từ hoạt động học hiệu đến hoạt động học hiệu Ở nước ta gọi tên tháp học tập (Learning Pyramid) 10% Đọc 20% Nghe 30% Nhìn 50% Nghe nhìn 70% Trao đổi với người khác 80% Sử dụng thực tế 90% Dạy lại cho người khác Hình 1: Tháp học tập Qua tháp học tập cho thấy nghe giảng đọc tài liệu phương pháp hiệu thấp tất phương pháp Tại có kết trên, tìm hiểu sau: - Mục tiêu phương pháp đạt hiểu ghi nhớ kiến thức Nó không phát triển tư duy, huấn luyện kỹ rèn luyện thái độ cho người học, mà cung cấp kỹ cứng, hoàn toàn không quan tâm đến kỹ mềm - Theo Wilbert Mc Keachie, tập trung nghe giảng người học tốt tối đa vòng 20 phút, sau giảm dần cách nhanh chóng Nếu thuyết trình khoảng thời gian dài hầu hết người học mệt mỏi phải ngồi lắng nghe mà không tham gia vào giảng người thầy mệt mỏi người học - Người học tích cực xây dựng học nên nhớ nhớ Vì thế, việc áp dụng kiến thức vào thực tế khó Kế đến phương pháp nhìn, nghe nhìn đạt hiệu học tập từ 30-50% Phương pháp tạo hứng thú cho người học, làm người học dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ thông qua hiệu ứng, màu sắc, âm thanh, hình ảnh Người thầy dùng phương pháp trực quan làm cho giảng bớt trừu tượng, thể logic phát huy tính sáng tạo giáo viên xây dựng giảng Nhưng phương pháp thụ động, người học tiếp thu hình ảnh từ clip, video Hạn chế phương pháp nhìn, nghe nhìn suông sau: - Chưa có tương tác cao người dạy người học, người học với - Khả khuyến khích tư độc lập sáng tạo người học chưa cao - Phương pháp cần nhiều phương tiện hỗ trợ projector, laptop, loa, phòng nghe nhìn… Nếu tiết học cần có phương tiện để đạt hiệu đào tạo khó thực với điều kiện sở vật chất trường so với quy mô lớp học đào tạo kết có thật tốt không? Chúng ta cần xem lại Tuy nhiên không bác bỏ hai phương pháp đầu phương pháp truyền thống hỗ trợ cho phương pháp lại Mỗi phương pháp giảng dạy nhấn mạnh lên khía cạnh trình học tập Chúng ta nhận thấy phương pháp thể hiệu tộn vài khía cạnh mà người học người dạy chưa khai thác hết Mỗi phương pháp có ưu điểm nó, người thầy nên xây dựng cho phương pháp riêng phù hợp với mục tiêu, chất vấn đề cần trao đổi, phù hợp với thành phần nhóm lớp học, nguồn lực, công cụ dạy-học sẵn có cuối phù hợp với sở thích Để người học không thụ động, nghe giảng, đọc viết cần thảo luận, tham gia giải vấn đề Khi người học tham gia trải nghiệm họ thực thấu hiểu tạo dựng nhận thức cho Xuất phát từ lý trên, nhằm để chia sẻ đồng nghiệp số kinh nghiệm giảng dạy, xin trình bày đề tài sáng kiến “Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh, sinh viên học chủ động học trải nghiệm giảng dạy chuyên ngành” để tham khảo III Những giải pháp khắc phục khó khăn Phương pháp giảng dạy chủ động dạy học theo hướng pháp huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học cách đa dạng hoạt động học, kích thích học sinh sinh viên khám phá, áp dụng, phân tích đánh giá ý tưởng truyền đạt thông tin chiều Trong xã hội nay, khoa học công nghệ phát triển vũ bão, kiến thức nhiều bên cạnh ý tưởng sáng tạo lớn cập nhật liên tục Người thầy nhồi nhét vào đầu óc học sinh sinh viên khối lượng kiến thức ngày nhiều thứ Vậy vai trò cùa người thầy hướng dẫn cho người học tìm tri thức Nhiệm vụ người giảng dạy thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động tự học giúp người học chủ động tìm hiểu kiến thức, đạt kỹ thái độ môn học nói chung hay chương trình nói riêng Trong trình giảng dạy, lên lớp, người thầy phải theo dõi hoạt động tự học học sinh sinh viên, giúp đỡ cần thiết, trao đổi thảo luận góp ý để người học hướng Qua trình giảng dạy, tự tìm hiểu áp dụng phương pháp dạy học chủ động thông qua giúp học sinh sinh viên học chủ động học tập qua trải nghiệm sau: - Bước 1: Phân chia nhóm Trong lớp học trình độ kiến thức, tư sinh viên đồng tuyệt đối áp dụng phương pháp chủ động phải chấp nhận phân hóa cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, học thiết kế thành chuỗi công tác độc lập Áp dụng phương pháp chủ động trình độ cao phân hóa lớn Khi thực hiện, chọn nhóm trưởng trước người có trách nhiệm, có khả quan sát, sau phân thành viên đồng nam nữ, trình độ nhận thức để bổ trợ cho phân tích tình - Bước 2: Xây dựng chủ đề làm nhóm Chọn mô hình Tôi thiết kế nhiều mô hình đơn giản, có tính ứng dụng thực tế cao lồng ghép vào môn học giảng dạy khóa 18 công tác giống, chăn nuôi heo Đó giá nhảy lấy tinh heo đực, lồng nuôi heo nái đẻ - nuôi lồng gà đẻ trứng thương phẩm Nhóm cần chủ động hoàn thành yêu cầu sau: - Tìm hiểu kiểu mẫu cách thức thực mô hình qua giáo trình, tài liệu tham khảo internet hay tham khảo thực tế trang trại chăn nuôi - Báo cáo trước lớp ưu nhược điểm mô hình, dụng cụ thực Kết thúc giai đoạn này, giáo viên đánh giá tính khả thi nhóm, bước làm, dụng cụ thực hiện, thời gian hoàn thành Tình thực tế Đối với việc học trải nghiệm, người thầy phải xây dựng kế hoạch, cách tổ triển khai thực Ví dụ trình giảng dạy môn thực tập qui trình nuôi gà vịt, phân giai đoạn nhỏ phân tích vấn đề bất thường xảy sau: - Vệ sinh chuồng nuôi xung quanh trại: lối vào phải có hố sát trùng, không cho người không phận vào tự do, nguồn nước cho vịt tắm chải phải không chứa chất hữu làm bốc mùi thối, tránh cá tạp hay chuột cắn phá vật nuôi - Úm vật nuôi: Cần đảm bảo nguồn nhiệt tránh gió lùa, mưa tạt nóng Đối với gà dễ bị ướt lông uống nước bệnh cầu trùng úm đất ăn lại phân Vịt chất độn chuồng ẩm ướt kết hợp nhiệt độ cao bốc mùi nặng dù qua đêm - Sau giai đoạn úm: vật nuôi dễ sốc nhiệt chăn thả tự do, nhu cầu thức ăn ngày nhiều dụng cụ tập ăn cung cấp không đủ Vịt di chuyển lên xuống từ nước lên chuồng dễ bị bẹt chân, vịt siêu thịt nên tốc độ lớn nhanh tượng thiếu canxi thường xảy - Giai đoạn vỗ béo: vật nuôi sinh trưởng giảm giai đoạn chủ yếu dự trữ mỡ, tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng cao Tương ứng với bất thường giai đoạn trên, nhóm cần đưa hướng giải quyết, phân tích tình hình thực tế phù hợp với điều kiện trại, khả nhóm Sau cùng, giáo viên đánh giá phân tích phương án giải nhóm nhóm đến thống cách thực chung - Bước 3: Nhóm thực chủ đề Làm mô hình Đây khâu quan trọng, người dạy cần quan sát, hướng dẫn động viên nhắc nhỡ thành viên nhóm Khi hoàn thành, nhóm phải chuẩn bị báo cáo Trình bày cách thức hoạt động mô hình, dụng cụ mô hình, tương ứng dụng cụ thực tế Ưu nhược điểm mô hình Nhận thấy, người học thoải mái, không bị gò bó học lý thuyết, việc trao đổi kiến thức với bạn tự nhiên Những học sinh sinh viên cá biệt nhìn mô hình nhóm, không trình chiếu em lơ đãng không nhận kiến thức chuyên môn Giải tình Khi thực chăm sóc nuôi dưỡng, người học cần ghi nhận ngày Nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra, cần báo cáo trước lớp đưa hướng giải theo dụng cụ, phương tiện sẵn có phù hợp với khả trại Nếu gặp trường hợp cần thiết phải đưa cách giải báo cáo lại cách thực trước lớp Ở giai đoạn có nhiều ý kiến bất đồng, giáo viên cần khéo léo nhắc nhỡ, phân tích mục tiêu cần đạt môn học Đánh giá điểm số em thông qua chuyên cần, phân tích sức khỏe vật nuôi, giải tình bất thường hợp lý Khóa 17 học môn qui trình em thực giải trường hợp sau: - Nuôi vịt: nhóm dọn dẹp ao sen tận gốc, dùng vôi xử lý mặt nước gần bờ; Các em gom bao lúa, lưới nhà không sử dụng để che chắn xung quanh; Các em ý thức lưới rách cần vá lại không cho vịt ngoài; Cùng làm lại bờ cho vịt tiến hành khiêng đất xung quang, gia cố lại bờ, đỗ đá mài giảm bớt lượng bùn vịt lên xuống dơ chuồng ảnh hưởng đến lông vịt, sau phủ lên lưới mùn dùng tre cập nẹp lại; Làm mái che để hố sát trùng bên ngoài; Lấy rơm dự trữ làm chất đồn chuồng cho vịt; Nhắc nhỡ cho ăn tránh rơi vãi làm tăng hệ số chuyển hóa thức ăn bổ sung canxi vào thức ăn - Nuôi gà: Tự lấy gỗ, tre nhà làm lồng úm gà; chuồng sửa chữa tránh chuột vào; che chắn chuồng tránh mưa tạt vào; máng uống lớn dùng đá giảm bớt diện tích, thiết kế tạm thời dụng cụ cung cấp nước cho gà; giảm chi phí mua trấu em suy nghĩ phơi, dùng thuốc sát trùng xử lý để dùng lại; Chia thức ăn làm nhiều lần ăn ngày IV Kết thực Trong trình giảng dạy kết hợp với thực hành môn học, đưa mô hình dụng cụ gắn với học, nhận thấy kết đạt sau: - Khóa 18 tham gia mô hình sáng tạo thư viện tổ chức lớp đạt giải giải nhì giải ba Kết giải không cao em vui, hào hứng vừa học tập vừa tham gia có giải, động viên lớn tinh thần học tập, kích thích tinh thần sáng tạo, đam mê thực tập Thông qua làm mô hình, người học hiểu thông số kỹ thuật, giải thích đặc điểm mô hình đáp ứng sinh lý phát triển vật nuôi Ở khóa 18 có sinh viên khả viết chậm, khó tiếp thu nghe giảng thực tập ứng dụng môn em tự tin đưa suy nghĩ riêng bắt tay vào công việc nhóm - Khóa 17: Phân hai nhóm thực tập nhận thấy nhóm có áp dụng phương pháp chăm sóc vật nuôi tỷ lệ nuôi sống cao, chủ động khắc phục khó khăn giai đoạn có tinh thần trách nhiệm Do giáo viên phân tích tình hình giai đoạn trước nên làm việc em có suy nghĩ hướng giải nên không bỡ ngỡ, lo lắng thực Trong làm việc, đa số em đưa hướng khắc phục Nếu kết chưa đạt mong muốn, em đồng lòng giải 10 Nhóm Tỷ lệ nuôi sống vịt (%) Tỷ lệ nuôi sống gà (%) Áp dụng 100 90 Không áp dụng 97 50 Ghi chú: Áp dụng: nhóm có áp dụng phương pháp chủ động Không áp dụng: nhóm áp dụng phương pháp chủ động Hiện thực tập tốt nghiệp trại heo, đa số em nhóm áp dụng chủ trại khen em có tinh thần trách nhiệm, khả học hỏi cao, tìm hướng giải gặp trường hợp bất thường V Kết luận Trong trình thực cho thấy khả tiếp thu vận dụng học học sinh sinh viên tăng lên chủ động học tập, thông qua mô hình, tình cụ thể mà người học tự lực khám phá điều chưa rõ, không thụ động tiếp thu tri thức giáo viên đặt Được đặt vào tình đời sống thực tế, người học trải nghiệm, thông qua quan sát, thảo luận, giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ mình, vừa thông qua làm việc cá nhân, vừa phải làm việc nhóm Từ đạt kiến thức mới, kỹ mới, phát huy tiềm sáng tạo 11 ... giải pháp Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh, sinh viên học chủ động học trải nghiệm giảng dạy chuyên ngành Căn - Căn phương pháp giảng dạy trường đại học, cao đẳng - Căn vào kế hoạch giảng dạy. .. theo dụng cụ, phương tiện sẵn có phù hợp với khả trại Kết thực phạm vi áp dụng nhân rộng - Kết áp dụng dạy học theo phương pháp học chủ động học trải nghiệm học sinh sinh viên đạt kỹ sau: + Chủ động: ... dụng 97 50 Ghi chú: Áp dụng: nhóm có áp dụng phương pháp chủ động Không áp dụng: nhóm áp dụng phương pháp chủ động Hiện thực tập tốt nghiệp trại heo, đa số em nhóm áp dụng chủ trại khen em có tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn áp dụng phương pháp học chủ động và học trải nghiệm trong giảng dạy chuyên ngành , Skkn áp dụng phương pháp học chủ động và học trải nghiệm trong giảng dạy chuyên ngành , Skkn áp dụng phương pháp học chủ động và học trải nghiệm trong giảng dạy chuyên ngành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay