Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng hệ thống câu hỏi cho bài soạn ngữ văn 12

25 152 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:51

Sáng ki ến kinh nghi ệm Xây d ựng h ệth ống câu h ỏi cho so n Ng ữv ă n 12 A ĐẶT VẤN ĐỀ I.Lý viết sáng kiến kinh nghiệm: Đọc văn để hiểu người Giảng văn để dạy làm người…Làm để – vừa người đọc, vừa người giảng văn để tạo truyền cảm hứng “ Uống xong lại khát” Võng! Chúng ta biết, trung tâm môn văn “cái đẹp”, vỡ dạy văn mà chưa tạo rung động thẩm mĩ sâu sắc khiến người đọc say mê thỡ xem chưa hoàn thành sứ mạng môn học Thực tế phương pháp dạy học văn cổ truyền “Giảng văn”, với phân môn thỡ gần hỡnh thức để tiếp cận văn Chúng ta không phủ nhận thành công mà phương pháp đem lại, nhiên với phương pháp việc phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh chưa có Chính điều đũi hỏi phải cú phương pháp cải tiến việc dạy – học văn nhà trường phổ thông, nhu cầu cần thiết nhà giáo dục đặc biệt giáo viên dạy văn Một yếu tố, phương pháp để tiến hành có hiệu tiết dạy văn xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh qua giúp học sinh khám phá, cảm thụ tác phẩm văn học Việc dạy văn cách xây dựng hệ thống câu hỏi có tác dụng tạo mối quan hệ sư phạm giao tiếp thầy trũ khơi dậy học sinh khám phá nội dung, dụng ý nghệ thuật tỏc – mă khoá giúp người dạy, người học từ im lặng từ ngữ để trở với tiếng ḷng ḿnh đến với trạng thái tâm hồn cảm xúc Thực tế giảng dạy : Gieo câu hỏi vào tâm hồn người gieo chất kích thích, đẩy người vào tình huống, có điều tình “ căng thẳng” ,hay “ nhạt nhẽo”, có hợp cảnh hay không? Bởi vậy, cần xác định rõ yêu cầu việc đặt câu hỏi dạy văn Xuất phát từ thực trạng ấy, đề xuất việc xây dựng hệ thống cõu hỏi Ngữ văn giỳp HS chuẩn bị củng cố nhà Hệ thống câu hỏi thiết kế sở lực học sinh giáo viên trực tiếp giảng dạy trường THPT Lam Kinh Đó lí khiến chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi cho soạn Ngữ văn 12 để nghiên cứu, áp dụng vào thực tế giảng dạy chương tŕnh Ngữ Văn 12, trường THPT Lam Kinh năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011; 2011 – 2012 II Mục đích, nhiệm vụ đề tài: Từ thực trạng trên, thân đă mạnh dạn nghiên cứu hệ thống cõu hỏi soạn Ngữ văn ( Đặc biệt hệ thống cõu hỏi soạn Ngữ văn 12) Mục đích đề tài: Nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh đũi hỏi phải cú phương pháp để tiến hành có hiệu tiết dạy văn xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh qua giúp học sinh khám phá, cảm thụ tác phẩm văn học Việc dạy văn cách xây dựng hệ thống câu hỏi có tác dụng tạo mối quan hệ sư phạm giao tiếp thầy trũ khơi dậy học sinh khám phá nội dung, dụng ý nghệ thuật tỏc giả b Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: – Đi sâu vào xõy dựng hệ thống cõu hỏi, giáo viên Ngữ văn, thiết nghĩ, mục đớch khỏc mong muốn cho học sinh tiếp nhận tỏc phẩm cỏch trọn vẹn – Trên sở chuẩn bị học sinh trờn hệ thống cõu hỏi, giáo viên thuận lợi việc hệ thống hoỏ kiến thức nhằm giỳp học sinh khắc sâu kiến thức thông qua việc điều chỉnh cách tiếp cận chưa hợp lí học sinh văn – Tăng cường khả thực hành cho học sinh thụng qua hệ thống câu hỏi chuẩn bị nhà III Phương pháp nghiên cứu: Về lí thuyết: – T́m hiểu tài liệu hệ thống câu hỏi môn Văn – Các nghiên cứu, lí luận phê b́nh cách sử dụng hệ thống câu hỏi -Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 12, 11, 10 Về thực tiễn: – Dự dạy ý kĩ hệ thống câu hỏi đồng nghiệp – Thực nghiệm triển khai đề tài dạy Văn trường THPT Lam Kinh – Chọn hai lớp có tŕnh độ ngang nhau: lớp sử dụng hệ thống câu hỏido giáo viên hướng dẫn hai học; c̣n lớp không sử dụng hệ thống câu hỏi giáo viên hướng dẫn IV Những luận điểm cần bảo vệ: * Lý chọn đề tài * Thực trạng vấn đề * Giải pháp * áp dụng hệ thống câu hỏi với số tác phẩm văn học cụ thể * Kết thực nghiệm * Kết luận V Những đóng góp lư luận thực tiễn đề tài Tác dụng hệ thống câu hỏi soạn Ngữ văn 12 Đối với giáo viên: – Tiết giảm nhiều thời gian lớp, kể với câu hỏi yêu cầu HS thảo luận nhóm Vỡ kiến thức cú cõu hỏi trước, HS tự thảo luận trước nhà thành viên nhóm – Trên sở chuẩn bị HS hệ thống câu hỏi, GV thuận lợi việc hệ thống hoá kiến thức nhằm giúp HS khắc sâu kiến thức thông qua việc điều chỉnh cách tiếp cận chưa hợp lí HS văn – Tăng cường khả thực hành cho HS thông qua hệ thống tập chuẩn bị trước (đối với phân môn tiếng Việt Làm văn) Đối với học sinh: – Có thể chuẩn bị tốt học trước lên lớp sở hệ thống câu hỏi chi tiết, cụ thể – Có điều kiện thực hành, rèn luyện ngữ liệu SGK – Hỡnh thành dần khả tự học- kĩ quan trọng việc thâm nhập sống tương lai HS B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I.Thực trạng của vấn đề: I.1 Thực trạng chung: Chuẩn bị yêu cầu quan trọng việc dạy học môn Ngữ văn (Lẽ dĩ nhiên yêu cầu chung cho tất môn học, nhiên môn Ngữ văn lại yêu cầu mang tính đặc thù) Có chuẩn bị tốt thỡ học sinh cú thể lĩnh hội tốt kiến thức quỏ trỡnh đọc – hiểu văn Tuy nhiên thực tế giảng dạy học tập môn Ngữ văn cho thấy, học sinh chuẩn bị sở câu hỏi hướng dẫn học sách giáo khoa để đối phó, chiếu lệ, hợp thức hóa Có nhiều nguyên nhân cho thực trạng có nguyên nhân xuất phát từ hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sách giáo khoa Một thực tế dễ dàng nhận thấy chương trỡnh Ngữ văn 12 có nhiều văn có dung lượng lớn thời lượng cho tiết dạy lại ớt nờn khỏ nhiều giáo viên lúng túng, thường phải chạy theo dạy không muốn “chỏy giỏo ỏn“ Thế nên nhiều tiết dạy khụng đạt yêu cầu mong muốn Những trăn trở thật đáng trân trọng giáo viên Ngữ văn, thiết nghĩ, mục đớch khỏc mong muốn cho học sinh tiếp nhận tỏc phẩm cỏch trọn vẹn Và chớnh tõm huyết mà nhiều GV cố gắng cung cấp cho học sinh thật nhiều thông tin tác giả, tác phẩm lẽ dĩ nhiên thỡ trễ lại trễ Trong khụng khớ cụng đổi công tác giảng dạy nay, điều mà người quan tâm làm để khơi dậy tiềm lực nội học sinh quỏ trỡnh học tập Tạo điều kiện để học sinh tự học, tự tiếp cận tri thức Đây xu hướng giáo dục tích cực đặc biệt trọng Vậy nên, trỡnh giảng dạy, yờu cầu chuẩn bị cỏch nghiờm túc trở thành cụng việc thật hữu ớch cho quỏ trỡnh học tập học sinh Với môn Ngữ văn, yêu cầu trở nên cấp thiết lẽ để tiếp cận tác phẩm văn học cần phải hội tụ nhiều kĩ năng, phải có tiếp cận bề mặt văn sở cảm nhận giá trị thẫm mĩ ẩn chứa sau chữ Việc học sinh chuẩn bị tốt nhà làm tốt cụng việc tiếp cận bề mặt văn Đây nói yếu tố “nền” để lên lớp kết hợp với tri thức giáo viên cung cấp, học sinh cú cỏi nhỡn tương đối trọn vẹn tác phẩm văn học học (ở mức độ phổ thông) Nhưng thực tế cho thấy, hệ thống câu hỏi gợi ý số sách giáo khoa cũn quỏ chung, số văn hệ thống câu hỏi khụng theo lôgic văn vỡ học sinh gặp nhiều khó khăn việc soạn nhà Ví dụ 1: Hệ thống câu hỏi hướng dẫn học cho thơ “Việt Bắc” Tố Hữu (trang 87, SGK Ngữ văn 12 – nâng cao) Đọc lại phần Tiểu dẫn cho biết thơ sáng tác hoàn cảnh ? Tâm trạng bao trùm đoạn trích thơ gỡ ? Nhận xột cỏch kết cấu thơ (chú ý cảnh chia tay, lời hỏi lời đáp) Cách kết cấu có gỡ gần gũi với ca dao, dõn ca cú tỏc dụng việc thể tư tưởng, tỡnh cảm thơ ? Nhận xét cách sử dụng hai từ “mỡnh” “ta” thơ (“mỡnh”, “ta” ?) Sự thống chuyển hoỏ hai “nhõn vật” “Mỡnh”, “ta” Việt Bắc giống khỏc với “mỡnh”, “ta” ca dao ? Trong đoạn thơ từ dũng 25 đến dũng 52, hỡnh ảnh thiờn nhiờn người Việt Bắc tái ? Trong không gian thời gian ? Giữa cảnh người có gắn bó ? Nêu cảm nhận anh (chị) tỡnh cảm người cỏn miền xuụi với Việt Bắc qua hỡnh ảnh Nhận xột bỳt phỏp miờu tả giọng điệu đoạn thơ Trong đoạn thơ từ dũng 53 đến dũng 88, khớ hào hựng khỏng chiến tái qua hỡnh ảnh, việc ? Bỳt phỏp giọng điệu đoạn thơ có gỡ khỏc với đoạn thơ trước (từ dũng 25 đến dũng 52) Phõn tớch tớnh dõn tộc nội dung nghệ thuật đoạn trích thơ Việt Bắc (ở tranh đời sống nội dung tỡnh cảm ; cỏc hỡnh thức nghệ thuật bật thể thơ, lối kết cấu, hỡnh ảnh, ngụn ngữ, giọng điệu) Rừ ràng hệ thống cõu hỏi trờn cũn quỏ chung, chưa thể ý đồ tiếp cận tác phẩm theo hệ thống Trong câu 1, câu 2, câu thỡ yờu cầu HS tiếp cận đoạn trích theo lối “bổ dọc” đến câu 4, câu thỡ lại tiếp cận theo lối “bổ ngang” Hơn nhiều câu hỏi khó so với trỡnh độ HS vùng sâu: “Nhận xét cách kết cấu thơ” Sau lại yêu cầu so sánh với kết cấu ca dao ([2]) Hoặc nhận xét cách sử dụng hai từ “mỡnh” “ta” thơ (“mỡnh”, “ta” ?) Sự thống chuyển hoỏ hai “nhõn vật” “Mỡnh”, “ta” Việt Bắc giống khỏc với “mỡnh”, “ta” ca dao Đây câu hỏi khó, HS phải có am hiểu sâu đặc điểm sử dụng đại từ nhân xưng ca dao giải vấn đề Tuy nhiên qua khảo sát hệ thống văn ca dao mà HS học chương trỡnh Ngữ văn 10 (nâng cao) nhận thấy văn có xuất hai từ “mỡnh”, “ta” Như HS lấy kiến thức đâu để hoàn thành câu hỏi Tỡnh hỡnh khụng khỏc sỏch giỏo khoa Ngữ văn 12 (chương trỡnh chuẩn) Ví dụ 2: Hệ thống câu hỏi hướng dẫn học cho “Nguyễn Đỡnh Chiểu, sáng văn nghệ dân tộc” Phạm Văn Đồng (Ngữ văn 12, tr 53 – 54) Tỡm luận điểm viết Anh chị thấy cách xếp luận điểm có gỡ khỏc với trật tự thụng thường? Theo tác giả, vỡ văn thơ Nguyễn Đỡnh Chiểu giống như: “những vỡ cú ánh sáng khác thường”, “con mắt phải chăm nhỡ thỡ thấy”? Tỏc giả giỳp chỳng ta nhận “ỏnh sỏng khỏc thường” sáng Nguyễn Đỡnh Chiểu trờn bầu trời văn nghệ Việt Nam, qua: – Cuộc sống quan niệm sáng tác nhà thơ; – Thơ văn mà ông sáng tác để phục vụ chiến đấu chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc; – Truyện Lục Vân Tiên Vỡ tỏc giả cho ngụi Nguyễn Đỡnh Chiểu phải sáng không thời ấy, mà thời đại nay? Có thể thấy văn nghị luận không khô khan mà trái lại có sức hấp dẫn, lôi Vỡ sao? Bài viết ỏng văn nghị luận mẫu mực có cấu chặt chẽ theo ba phần với luận đề hệ thống luận điểm lôgic liên kết chặt chẽ Như hệ thống câu hỏi nên tiếp cận văn theo hướng Thế đây, tác giả lại không khai thác theo hướng Bên cạnh đó, câu 1, SGK hỏi: Anh chị thấy cách xếp luận điểm có gỡ khỏc với trật tự thụng thường? Đây yêu cầu HS khó trả lời vỡ HS chưa tiếp cận cách toàn diện kết cấu văn để nhận diện mục đích Phạm Văn Đồng triển khai trật tự luận điểm văn Nguyễn Đỡnh Chiểu, ngụi sỏng văn nghệ dân tộc Tất điều trỡnh bày trờn chớnh nguyên nhân khiến HS soạn “đối phó” với GV loại sách “Học tốt” bày bán thị trường Điều triệt tiờu khả tư khả độc lập việc tiếp cận văn HS từ đó làm giảm hứng thỳ học Ngữ văn em I.2 Vấn đề sử dụng sách giáo khoa tiết học Hiện trạng đáng lưu ý phận giỏo viờn lạm dụng SGK quỏ trỡnh giảng dạy thể hiện: – Câu hỏi đưa mà nội dung trả lời có sẵn SGK, học sinh không cần phải động nóo, khụng cần ghi nhớ cần đọc trả lời vấn đề mà thầy giáo nêu lên – Giáo viên phát phiếu học tập Câu hỏi nêu lên phiếu học sinh cần dựa vào sách giáo khoa chép lại nguyên xi đạt yêu cầu… Việc sử dụng SGK theo cung cỏch nờu trờn hỡnh thành tật xấu cho học sinh giáo viên đưa câu hỏi học sinh không động nóo, khụng tư mà nhanh chóng nhỡn vào SGK để tỡm cõu trả lời Cỏch làm dạy diễn cú vẻ trụi chảy nhẹ nhàng hỡnh phận đáng kể giáo viên nhiều em học sinh thích cung cách vỡ việc học tập diễn thật dễ dàng khỏe khoắn Tuy nhiờn hiệu dạy thấp, dấu ấn cỏc kiến thức khắc họa trí nóo học sinh mờ nhạt, khụng đạt yêu cầu mục tiêu việc dạy học Các câu hỏi mà giáo viên đưa không phát huy tính tích cực mà trái lại làm cho học sinh có thói quen trông chờ ỷ lại cố gắng, lười biếng Người thầy thấy việc dạy học thật nhẹ nhàng, không nhiều cụng sức cho việc soạn bài, khụng cần phải nghiờn cứu học hỏi gỡ nhiều cảm thấy việc ổn.Thật tai hại I.3 Vấn đề hạn chế việc sử dụng cỏc cõu hỏi học Văn – Một phận giáo viên chưa thật nắm bắt nguyên tắc phương pháp dạy học nêu vấn đề Có người nhầm tưởng dạy đưa nhiều câu hỏi dạy học nờu vấn đề phát huy tính tích cực học sinh – Tâm huyết nghề nghiệp trách nhiệm phận giáo viên tiết học chưa nhiều Ngại sử dụng phương pháp nêu vấn đề, vỡ để dạy theo phương pháp cách nghĩa đũi hỏi phải soạn nghiờn cứu tài liệu cụng phu, nhiều thời gian cụng sức, dạy giỏo viờn phải tập trung tõm lực cao thực – Một phận đáng kể học sinh lười học học lệch vốn kiến thức cần thiết để tham gia xây dựng với thầy giáo – Một phận học sinh ngại trả lời câu hỏi, học tập thụ động không hăng hái học tập Xuất phỏt từ thực tế ấy, chỳng tụi thiết nghĩ trờn tảng gợi ý hệ thống cõu hỏi SGK, GV giảng dạy Ngữ văn biên soạn hệ thống câu hỏi khác cụ thể hơn, gắn liền với giảng GV Đây điều kiện thuận lợi để HS chuẩn bị tốt GV tiết kiệm nhiều thời gian lớp Như thực tốt công việc này, thiết nghĩ toán “cháy giáo án” giảng dạy Ngữ văn phần giải Đồng thời từ hệ thống câu hỏi GV giúp học sinh nâng cao khả tự tiếp cận tác phẩm, thoát li dần không cũn phụ thuộc cỏch thụ động với sách “học tốt” Vậy nên từ điều trỡnh bày trờn chỳng tụi tiến hành Xõy dựng hệ thống cõu hỏi cho soạn Ngữ văn 12 (Cả hai chương trỡnh nõng cao chuẩn) II GIẢI PHÁP: II.1 Giải pháp chung: Phát huy tính tích cực học sinh học tập nguyên lí dạy học đặt từ lâu vỡ tớnh ưu việt Việc chuyển đổi nội dung kiến thức học thành hệ thống tỡnh có vấn đề khơi dậy tũ mũ tỡm hiểu giới tự nhiờn xó hội, từ học sinh chủ động khám phá kiến thức hướng dẫn thầy giáo, dạy trở nên hào hứng, sinh động, học sinh thực trở thành chủ thể trỡnh nhận thức, chất lượng , hiệu dạy tăng lên nhiều Việc dạy học theo phương pháp nêu vấn đề yêu cầu thiết đặt từ lâu song đến có tính chất thời câu chuyện dài Bởi vỡ để thực hiệu đơn giản mà liên quan đến nhiều yếu tố: tâm huyết người thầy, ý thức học tập học trũ, quan tõm cỏc cấp lónh đạo, đời sống người thầy… Hệ thống cõu hỏi dạy học cú ý nghĩa cực kỡ quan trọng giảng thực tạo tỡnh có vấn đề từ phát huy tính tích cực học sinh học tập Để xây dựng hệ thống câu hỏi đạt yêu cầu đũi hỏi người thầy phải dành nhiều thời gian, cụng sức nghiờn cứu, tỡm tũi, cõn chỉnh, rỳt kinh nghiệm qua soạn bài, qua thể cỏc lên lớp, qua nhiều năm công tác Mỗi tiết dạy đưa nhiều hay câu hỏi, cũn tựy thuộc vào đối tượng học sinh Điều quan trọng đưa câu hỏi cần thiết vừa đủ, có chất lượng, có tác dụng thiết thực tạo tỡnh có vấn đề, kích thích tư học sinh khám phá kiến thức Có phù hợp với phương pháp thuyết trỡnh, nhiờn chịu khú tỡm tũi, cõn nhắc chỳng ta cú hội đưa số câu hỏi tạo tỡnh cú vấn đề làm tăng hiệu dạy II.2.Vấn đề sử dụng sách giáo khoa tiết học Văn Một đổi phương pháp dạy học rèn luyện khả tự học, tự nghiên cứu học sinh Sách giáo khoa trở thành phương tiện sử dụng cho mục đích sử dụng trường hợp sau: – Nghiên cứu SGK để rút kết luận mặt lí thuyết so sánh kiến thức nội dung liên quan… – Từ vốn kiến thức SGK để giải thích tỡnh lớ thuyết thực tiễn đặt ra( ví dụ trả lời lệnh SGK) – Từ cỏc kờnh hỡnh học sinh phõn tớch so sỏnh rỳt cỏc kết luận cần thiết theo yờu cầu học – Kờnh hỡnh SGK sử dụng minh họa giúp học sinh hiểu thêm điều mà thầy giáo trỡnh bày – Một số nội dung nêu sỏch giỏo khoa khụng phải kiến thức cốt lừi đơn giản học sinh tự đọc để hiểu II.3 Yêu cầu câu hỏi: Đối với giáo viên: Nắm vững yêu cầu, kĩ sử dụng hệ thống câu hỏi dạy Văn II.3.1 Yêu cầu chung: – Cõu hỏi phải cú tỏc dụng phát huy trí lực học sinh, đũi hỏi cú động nóo làm sỏng tỏ điều mà giáo viên đặt – Cõu hỏi dựa trờn kiến thức cũ tạo cho học sinh kết núi, kế thừa vốn kiến thức với việc tỡm hiểu kiến thức – Câu hỏi có tính định hướng làm học sinh hiểu rừ, hiểu yêu cầu đặt – Cần thiết có hệ thống gợi ý, dẫn dắt để học sinh trả lời ý , từ hoàn chỉnh vấn đề cần trả lời II.3.2 Những cõu hỏi khụng nờn dựng – Câu hỏi phương tiện cần thiết cho việc dạy theo phương pháp nêu vấn đề Tuy nhiên thực tế giảng dạy cho thấy để đưa câu hỏi đạt yêu cầu dễ dàng Có không câu hỏi sử dụng tạo tỏc dụng ngược lại làm cho dạy nhạt nhẽo, lũng cũng, tốn phí thời gian, dấu ấn mờ nhạt trớ nóo học sinh Xin nờu số ví dụ: – Câu hỏi không dựa kiến thức cũ, làm học sinh lúng túng thường phản ứng cách đoán mũ đọc sách giáo khoa tỡm cõu trả lời – Câu hỏi không định hướng làm học sinh khó xác định xác định sai yêu cầu, điều làm học sinh rối trí, nhiều thời gian đồng thời không hoàn thành yêu cầu thầy giáo đặt Dạng câu hỏi thực tế dẫn tới người giải vấn đề lại thầy giáo – Đưa nhiều câu hỏi học làm cho giảng nát vụn ra, tính hệ thống, giảng bị căng, học sinh mệt mỏi, tốn nhiều thời gian, kiến thức cốt lừi ớt giảng giải phân tích – Các câu hỏi đơn giản, giá trị phát huy trí lực học sinh, câu hỏi vụn vặt với trả lời như: có, không, ạ… loại câu hỏi đưa vừa làm thời gian vừa làm cho dạy đơn điệu nhạt nhẽo II.3.3 Những yêu cầu cụ thể câu hỏi dạy – học Văn : * Câu hỏi phải đạt mục đích kích thích cảm thụ học sinh đọc tác phẩm -Công việc kích thích cảm thụ người đọc ( thầy , trò ) với tác phẩm văn học vấn đề bắt buộc phải làm trước vào học văn Thầy không cảm thụ giúp cho học trò cảm thụ Nếu người giáo viên văn lệ thuộc vào hệ thống câu hỏi sách giáo khoa sách giáo viên, vai trò chủ đạo “ thắp lửa” người thầy hạn chế nhiều – Nếu dạy học theo lối miêu tả tài liệu giúp cho học trò nhận biết ý nghĩa nhà văn thầy cô nêu dạy học đại lại theo hướng khác thiên cảm thu phát huy tính thẩm mỹ trò, không tuỳ tiện , mà theo tiếp nhận thẩm mỹ mở * Câu hỏi phải xác định cảm xúc rung động thẩm mỹ có tính chất trực giác người đọc – Yêu cầu giúp ta xác định ấn tượng ban đầu tác động nội dung nghệ thuật tác phẩm với người độc dấu ấn giúp ta điều chỉnh trình chiếm lĩnh tác phẩm để tiên tới định hướng cách có hiệu sát thực * Câu hỏi phải xác định tranh nghệ thuật toàn cảnh có diện mạo tâm điểm để dạy văn có trọng tâm , có điểm sáng thẩm mỹ phải khai thác sâu , khắc phục tình trạng học văn bàng bạc , nhạt nhẽo – Yêu cầu giúp người đọc xác định vận động hình tượng nghệ thuật từ nảy sinh đến cao trào kết thúc , xác định trọng tâm dạy văn *.Câu hỏi phải xác định hiểu biết người đọc từ dễ đến khó : – Việc phát triển thái độ cá nhân chân thực nhận thức thẩm mỹ điều cần thiết Chỉ có người học sinh học văn nhận rachủ thể tôn trọng , có hứng thú có khát vọng chiếm lĩnh nghệ thuật Học sinh từ tóm tắt tác phẩm , thuộc thơ , văn đến lý giải kiện , biến cố mức cao bộc lộ thái độ quan điểm riêng *.Câu hỏi phải giúp học sinh phát hết chi tiết nghệ thuật có giá trị toàn cấu trúc tác phẩm – Từ chi tiết vụn vặt , tản mạn , giúp học sinh phải có nhìn hệ thống toàn diện tác phẩm * Câu hỏi phải đơn giản , phù hợp , sát thực ví thể loại văn học, nội dung phải cụ thể phù hợp với lứa tuổi học sinh THPT => Để đáp ứng yêu cầu có tính nguyên tắc , đưa hệ thống câu hỏi chọn cho loại vài ví dụ tiêu biểu II.4 Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy Văn : * Việc xây dựng hệ thống câu hỏi cho soạn Ngữ văn 12 – Chỳng tụi tổ chức soạn thảo hệ thống cõu hỏi dựa trờn tảng gợi ý sỏch giỏo khoa nhiên trọng phương thức quy nạp xây dựng hệ thống câu hỏi đồng thời cố gắng theo trỡnh tự lụgớc kết cấu văn Hệ thống câu hỏi cụ thể hơn, chi tiết hơn, mức độ gợi ý tuỳ thuộc vào lực chung HS lớp học GV trực tiếp giảng dạy Đồng thời GV yờu cầu nhóm học tập thảo luận trước số câu hỏi cần phải thảo luận nhóm – Cỏch thức sử dụng hệ thống cõu hỏi cho soạn ngữ văn 12: HS GV cung cấp hệ thống câu hỏi cho học sau tiết dạy Cũng hệ thống câu hỏi GV giảng dạy lưu ý với HS cõu hỏi sử dụng cho hoạt động thảo luận nhóm để nhóm chuẩn bị trước Trong quỏ trỡnh tỡm hiểu, gặp khú khăn HS trỡnh bày với cỏn học tập Ngữ văn lớp gặp trực tiếp GV giảng dạy Ngữ văn * Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy văn : II.4.1 Câu hỏi bộc lộ cảm xúc : – Là loại câu hỏi thiên rung động trực tiếp có tính chất vật chất người đọc trước nội dung tác phẩm – Loại câu hỏi tồn nhiều dạng khác Người trả lời phải bộc lộ trạng thái cảm xúc : vui , buồn , sung sướng , khổ , thích , sợ hãi … – Ví dụ : + Em có cảm xúc đọc xong tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân ? ( Buồn hay vui ? ) + Trong Hai đứa trẻ Thạch Lam người đáng thương ? Liên , người dân phố huyện đứa trẻ ? II.4.2 Câu hỏi cảm xúc nghệ thuật : – Mục đích : Nhằm xác định rung động ban đầu tác động hình thức nghệ thuật đặc biệt đến người đọc : ngữ điệu , nhạc điệu thơ , tiết tấu đặc sắc thơ hay cấu trúc độc đáo tác phẩm tự … – Ví dụ : +Em thấy buồn , lo lắng hay vui hình ảnh “ lò gạch cũ” cuối tác phẩm Chí Phèo lại xuất ? + Khi dạy Bên sông Đuống Hoàng Cầm ( Văn học 12, tập ) , đoạn thơ : Quê hương ta từ ngày khủng khiếp Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa tàn Ruộng ta khô Nhà ta cháy Chó ngộ đàn Lưỡi dài lê sắc máu Kiệt ngõ thẳm bờ hoang Mẹ đàn lợn âm dương chia lìa đôi ngả Đám cưới chuột tưng bừng rộn rã Bây tan tác đâu ? Giáo viên đưa câu hỏi : ấn tượng em lượng âm tiết đột ngột thay đổi dòng thơ ? II.4.3.Câu hỏi hình dung tưởng tượng , tái : – Là loại câu hỏi yêu cầu học sinh xác định tranh nghệ thuật toàn cảnh tác phẩm tâm hồn – Ví dụ : + Trong suốt đời nhân vật Chí Phèo ( Chí Phèo– Văn học 11, tập 1) , giai đoạn gợi em ấn tượng mạnh mẽ ? + Tâm trạng nhân vật trữ tình thơ Bên sôngĐưống đầu cuối thơ có giống không ? II.4.4 Câu hỏi hình dung tưởng tượng, tái tạo : – Giúp học sinh hình dung tranh nghệ thuật phận , sắc sảo , tinh tế có tính chất tái tạo điểm có phẩm chất thẩm mỹ , nghệ thuật cao – Ví dụ : + Em hình dung tưởng tượng “ Cảnh cho chữ xưa hiếm” tác phẩm Chữ người tử tù Nguyễn Tuân ( Văn học 11- tập ) + Em hình dung cảnh Chí Phèo nhìn Thị Nở nói “ Giá thích nhỉ” ? + Tưởng tượng cảnh cuối thơ Tràng giang Huy Cận ? II.4.5 Câu hỏi hiểu nội dung mức độ đơn giản : – Mục đích : Giúp học sinh kể cốt truyện , tóm tắt tác phẩm văn xuôi , thuộc thơ thể cảm thụ – Ví dụ : + Tóm tắt đời Chí Phèo ( Chí Phèo – Nam Cao , Văn học 11, tập 1) +Tóm tắt truyện ngắn Rừng xà nu- Nguyễn Trung Thành ? Đoạn thơ thơ Sóng Xuân Quỳnh gây xúc động mạnh cho em ? Hãy đọc diễn cảm đoạn thơ ? II.4.6 Câu hỏi phân tích, lí giải : – Mục đích : Giúp học sinh tìm mối quan hệ kiện , việc , biến cố sảy đời nhân vật ( với văn xuôi ) , biến đổi tâm trạng nhân vật trữ tình ( thơ ) Người cảm thụ tới đối chiếu so sánh , quy nạp , phân tích – Ví dụ : + Tại Nam Cao đổi nhan đề tác phẩm từ “Cái lò gạch cũ” thành “ Chí phèo” ? II.4.7 Câu hỏi quan điểm: – Mục đích : Giúp học sinh hiểu cao , hiểu sâu tác phẩm – Giúp học sinh thể kiếu thẩm mỹ , kiếu nghệ thuật trình độ tư , chí vẻ đẹp tâm hồn người – Ví dụ : +Ai người có lỗi nỗi đau khổ Chí Phèo ( Chí Phèo – Nam Cao , văn học 11, tập ) ? ( Cha , mẹ Bá Kiến , xã hội , người dân làng Vũ Đại ? ) + Ai người đẩy Hộ ( Đời thừa – văn học 11, tập ) lún sâu vào bi kịch tinh thần người trí thức tiểu tư sản ? II.4.8 Câu hỏi chi tiết nghệ thuật : – Thiên chi tiết hình thức tác phẩm Đây loại câu hỏi phổ biến giảng văn góp phần tạo nên thành công học – Trong dạy học nêu vấn đề , loại câu hỏi không dừng lại suy diễn lí trí Từ chi tiết nghệ thuật đặc biệt mà tìm mối tương quan hệ thống thể qua đọc , phân tích , thể thái độ cá nhân người đọc Việc đọc diễn cảm hay đọc thể tiến hành tràn lan suốt suốt tác phẩm nghệ thuật hay với tất nhân vật mà làm rõ giá trị điệp từ , điệp ngữ hay ý nghĩa câu hỏi , lời độc thoại – Ví dụ : + Trong lời độc thoại Chí Phèo ( Chí Phèo – văn học 11, tập ) đầu tác phẩm , câu đáng nhớ ? Vì ? II.4.9 Câu hỏi cấu trúc hình thức tác phẩm : – Giúp học sinh tìm mối liên hệ chi tiết cấu trúc độc đáo có đóng góp thực việc hình thành ý nghĩa , tư tưởng , chủ đề tác phẩm – Ví dụ : + Điều Nam Cao muốn nói với người đọc hình ảnh “ lò gạch” lại xuất cuối tác phẩm Chí Phèo ? II.5 Yêu cầu cụ thể với người giáo viên vận dụng hệ thống câu hỏi dạy Văn: II.5.1 Nhưng tựu chung lại thỡ hệ thống cõu hỏi phải vào mục tiêu cần đạt văn Thông thường thỡ dạy – học văn, hệ thống cõu hỏi phân loại theo dạng thức sau: – Cõu hỏi tỡm hiểu tỏc giả Đó câu hỏi nhỏ tên, bút danh, quê quán, năm sinh, năm số nội dung liên quan tới tác giả – Cõu hỏi tỡm hiểu xuất xứ tỏc phẩm Nghĩa dạng cõu hỏi tỡm hiểu hoàn cảnh, điều kiện đời tác phẩm – Câu hỏi phát Đó dạng câu hỏi dành cho học sinh tỡm hiểu, phỏt chi tiết văn ( Kể chi tiết nội dung lẫn nghệ thuật) – Câu hỏi liên hệ: dùng để liên hệ tác phẩm với tỏc phẩm, liờn hệ lớ thuyết thực tiễn – Cõu hỏi giảng giải, hay cũn gọi cõu hỏi diễn giải – Cõu hỏi phõn tớch Sử dụng tỡm hiểu cỏc chi tiết, hỡnh ảnh tỏc phẩm – Cõu hỏi bỡnh Phần lớn bỡnh chi tiết văn – Cõu hỏi thảo luận (theo nhúm, theo cặp) – Câu hỏi trắc nghiệm Dùng để củng cố lại nội dung học Tuy nhiên việc đặt câu hỏi phải phụ thuộc vào nội dung cần đạt học đặt câu hỏi với nội dung bên mục tiêu Nếu muốn cho học sinh nắm kĩ ghi nhớ tác giả dùng câu hỏi gợi nội dung để học sinh nêu việc nhận biết mỡnh Nếu cần cho học sinh tỡm hiểu xuất xứ tỏc phẩm chỳng ta đặt hệ thống câu hỏi tỡm hiểu hoàn cảnh đời, vị trí tác phẩm Hoặc để xác định nội dung phần văn bản, xác định luận điểm có hệ thống câu hỏi tỡm hiểu bố cục Hay văn để hiểu rừ vấn đề, cảm nhận vẻ đẹp, chi tiết đặc sắc dùng câu hỏi phân tích giảng bỡnh Cũng cú để kiểm tra ghi nhớ tổng hợp kiến thức học sinh ta lại dùng câu hỏi trắc nghiệm Đặc biệt để giảng đảm bảo tích hợp ngang tích hợp dọc thỡ giỏo viờn cần phải sử dụng đến hệ thống câu hỏi liên hệ, liên hệ kiến thức với kiến thức kia, liên hệ với kia, liên hệ lí thuyết thực tiễn để học không khô khan cứng nhắc mà học sinh cũn biết vận dụng lớ thuyết đưa vào thực tế đời sống hàng ngày quan trọng Nói nghĩa với văn hướng dẫn học sinh tuân thủ đầy đủ hệ thống câu hỏi Tùy thuộc bài, văn người giáo viên vận dụng, hướng dẫn học sinh tỡm hiểu học cho thớch hợp Điều mà – người giáo viên quan tâm đối tượng tiếp nhận học văn em học sinh Cũng trỡnh độ nhận thức, khả tư em có khác nhau, nên đặt câu hỏi người giáo viên cần ý đến đối tượng để giúp em có hứng thú quỏ trỡnh học tập Đặt câu hỏi không dễ để em không coi thường mà nhóng, khụng đặt câu khó để học sinh nản lũng khụng muốn tỡm hiểu tiếp II.5.2 Khi nắm vững nét chất loại câu hỏi , người giáo viên dạy văn chuẩn bị soạn không cần tuân thủ theo thứ tự câu hỏi từ “ một” đến “ chín”, mà thứ tự thay đổi Cũng không cần rạch ròi loại Vẫn có câu tổng hợp một, hai loại Khi soạn giáo án , người giáo viên cần đọc kỹ văn Chưa tham khảo câu hỏi sách giáo khoa sách giáo viên , người giáo viên tự xây dựng câu hỏi tác phẩm văn học , tốt nên kết hợp loại câu hỏi : sách giáo viên , sách học sinh , hệ thống câu hỏi để soạn 5.3 Vận dụng loại câu hỏi vào loại tác phẩm văn chương, số lượng câu hỏi nhiều hay phụ thuộc vào tác phẩm, loại thể , chí tình hình cụ thể thầy cô, tiết học đối tượng học sinh 5.4 Có thể nói khơi gợi dạy văn cần loại câu hỏi, nhìn chung thấy : – Loại tác phẩm tự cần nhiều câu hỏi hiểu – Loại tác phẩm trữ tình cần nhiều câu hỏi cảm xúc hình dung tưởng tượng III Ap dụng hệ thống câu hỏi với số tác phẩm văn học cụ thể : III.1 Hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh nghiên cứu tác phẩm “ Vợ nhặt” ( Văn học 12 – tập ): Về mặt nghệ thuật , thành công truyện ngắn ? ( Câu hỏi phát ) Tình ? Tìm hiểu chi tiết thể tình ? ( Phát hịên + đánh giá ) Tình có ý nghĩa ? ( Đánh giá ) Xóm ngụ cư tác giả quan tâm đến đối tượng ? ( Phát ) Những chi tiết thể thái độ tình cảm bọn trẻ Tràng ? ( Tái + tưởng tượng ) Thấy Tràng dẫn người đàn bà lạ , người đàn bà xóm ngụ cư thể thái độ ? ( Phát + đánh giá ) Những người đàn ông vốn quan tâm đến chuyện vặt vãnh , thấy Tràng dãn người đàn bà lạ , thái độ họ ? ( Phát + bình giá ) 8 Qua mẩu đối thoại , qua ngôn ngữ , cử , hành động người dân xóm ngụ cư , em có nhận xét chất họ ? ( Phân tích + đánh giá ) Tìm chi tiết thể diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ tình ? ( Phát + đánh giá ) 10 Em có nhận xét tính cách , chất bà cụ Tứ ? ( Quan điểm ) 11 Tìm chi tiết thể tâm trạng tính cách nhân vật Tràng ? ( phát + đánh giá ) 12 Em có nhận xét , đánh giá chất nhân vật Tràng ? ( Quan điểm ) 13 Tìm chi tiết thể tính cách nhân vật vợ Tràng ? ( Phát + đánh giá) 14 Em có nhận xét chất nhân vật Thị ? ( Quan điểm ) 15 Đặt nhân vật vào tình cụ thể , Kim Lân làm bật giá trị tác phẩm ? ( Phát ) 16 16 Những chứng chứng tỏ tác phẩm có giá trị hiên thực sâu sắc ? ( Phân tích + bình giá ) 17 Giá trị nhân đạo tác phẩm thể ? ( Phát ) 18 Những chứng thể giá trị nghệ thuật tác phẩm ? ( Phát + quan điểm ) 19 19 Tìm số tác phẩm viết đề tài người nông dân ? So sánh , đối chứng để độc đáo truyện ngắn Vợ nhặt ? ( Liên tưởng + mở rộng ) III Hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh nghiên cứu tác phẩm” Tuyên ngôn độc lập” Hồ Chí Minh Tuyên ngôn độc lập Hồ Chớ Minh ( Văn học 12 – tập ): Bản Tuyên ngôn Độc lập sáng tác hoàn cảnh nào? Đối tượng mà Tuyên ngôn hướng tới? Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn nhằn mục đích gỡ? Phần 1: “Hỡi đồng bào nước… chối cải được”, Nội dung khái quát phần 1? – Việc trích dẫn hai Tuyên ngôn Độc lập Mĩ (1776) Tuyên ngôn Nhân quyền dân quyền Pháp (1791) nhằm mục đích gỡ? – Tuy nhiờn đối thoại này, tác giả “suy rộng ra”: ” Tất cỏc dõn tộc trờn giới sinh có quyền bỡnh đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” điều đó chứng minh tầm vóc tư tưởng Bác Điều mẻ thể câu nói gỡ? Phần ” Thế mà 80 năm nay…dân tộc phải độc lập” Nội dung khái quát phần 2? (Thảo luận nhóm) – Pháp kể công “khai hoá” thỡ Tuyờn ngụn đó… – Phỏp kể cụng “bảo hộ”, thỡ Tuyờn ngụn đó… – Phỏp khẳng định Đông Dương thuộc địa chúng thỡ tuyờn ngụn đó… – Chỳng nhõn danh Đồng minh tuyên bố Đồng minh thắng Nhật, chúng có quyền lấy lại Đông Dương, thỡ Tuyờn ngụn – Tất lí lẽ chứng dẫn đến kết luận không phủ nhận được: Phần cũn lại: Nội dung chớnh phần cũn lại ? Phong cỏch chớnh luận Hồ Chớ Minh thể Tuyên ngôn độc lập? * Bài tập nhà: Nghệ thuật viết văn luận đặc sắc Hồ Chí Minh Tuyên ngôn độc lập Trong hệ thống câu hỏi cố gắng thể kết cấu học để học sinh giải từ phần sở em đọc kĩ văn Đồng thời phần 2: Thế mà 80 năm nay…dân tộc phải độc lập” Nội dung đoạn là: Cuộc tranh luận ngầm với luận điệu thực dân Pháp Đây phần kiến thức xây dựng phương pháp Thảo luận nhóm Do ghi nhận trước để em chuẩn từ nhà sau đến lớp thảo luận trước với bạn nhóm Bên cạnh có thiết kế thêm tập nhà để em thực hành thêm nhằm khắc sâu kiến thức Ví dụ soạn xây dựng tập yêu cầu em làm nhà sau học xong Tuyờn ngụn độc lập: IV Kết thực nghiệm: Với suy nghĩ thể nghiệm thân giừo dạy Văn, đặc biệt số tiết dạy ( tiết 04, 05 – Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh; tiết 60, 61- Vợ nhặt chương tŕnh Ngữ Văn 12 bản- THPT), đă giúp đạt kết định: Học tṛ lớp trực tiếp giảng dạy- dù lớp bản- em hứng thú học Các em thấy tự tin, thoải mái, yêu thích để từ em nhận tầng nghĩa sâu sắc tác phẩm Trên sở đó, từ lớp b́nh thường phát học sinh có lực học văn để bồi dưỡng vào đội tuyển ( Em Lê Hoài Thương học sinh lớp 12B8 năm học 2011 – 2012 đạt giải KK kì thi chọn môn Văn cấp tỉnh) IV.1 So sánh kết chuẩn bị nhà Qua dạy, học sinh tích cực suy nghĩ chủ động tham gia hoạt động học tập để khám phá lĩnh hội kiến thức Đặc biệt em mạnh dạn trình bày bảo vệ ý kiến Bước đầu kết cho thấy, trước họcphần đông số học sinh có thói quen đọc, chuẩn bị theo hệ thống câu hỏi gợi ý giáo viên *Cụ thể lớp 12B8: Tổng số 43 hs ; + 35/43 học sinh chiếm 85,4% có thói quen đọc, chuẩn bị theo hệ thống câu hỏi gợi ý giáo viên +08/43 học sinh có thói quen chép từ để học tốt Ngữ văn 12 mà chưa có thói quen đọc, chuẩn bị theo hệ thống câu hỏi gợi ý giáo viên chiếm 14,6% * Cụ thể lớp 12B9 : có 41 học sinh : – Kết việc tìm hiểu đề, tìm ý : + 33/41 hs, chiếm 80,5% có thói quen chép từ để học tốt Ngữ văn 12 +08/45 hs, chiếm 19,5% không chuẩn bị IV.2 So sánh kết chung : + Học kỳ I có em đạt giỏi, chiếm tỉ lệ 7%, 23 em loại khá, chiếm tỉ lệ 51% ,18 em loại trung bình, chiếm tỉ lệ 41 %, 01 em loại yếu, chiếm 2% + Đến học kỳ có em đạt loại giỏi, 24 em đạt khá, 16 em đạt loại trung bình , không học sinh xếp loại yếu Chất lượng Lớp Giỏi SS SL Khá % TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % 07 17,0 24 58,6 10 24,4 0 12 B9 (Đối chứng 41 0 12B8 (Thực nghiệm) 43 01 2,3 07 16,3 30 69,7 05 11,7 0 41 0 10 24,4 27 65,8 04 9,8 0 18 42,0 22 51,0 01 2,3 0 12 B9 (Đối chứng Học kì 12 B8 , (Đối chứng 43 02 IV.3.So sánh kết đội tuyển Văn : Từ trực tiếp phụ trách lớp mũi nhọn khối C,D, ôn thi tốt nghiệp, ôn thi học sinh giỏi, ôn thi đại học, có điều kiện áp dụng tốt biện pháp Kết phần lớn em có hứng thú học tập tỉ lệ đạt giải giỏi cao Cụ thể : Chất lượng giải học sinh giỏi tỉnh Năm học Số lượng Số lượng giải KK 2009 – 2010 2 0 2011 – 2011 8 2011- 2012 10 Ba Nhì Nhất -> Rơ ràng, việc áp dụng thực nghiệm đề tài đă tạo kết học tập cao cho học sinh, điều không học sinh mà giáo viên mong muốn C KẾT THÚC VẤN ĐỀ Ngay từ kỷ XVI, AKOMEXKI viết : “ Giáo dục có mục đích đánh thức lực nhạy cảm , phán đoán , phất triển nhân cách … Hãy tìm phương pháp cho phép giáo viên dạy , học sinh học nhiều hơn” Với suy nghĩ thể nghiệm , hệ thống câu hỏi giúp đạt kết định Với điều trỡnh bày trờn chỳng tụi mong cú thể đóng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn trường THPT Lam Kinh Đặc biệt thời gian này, năm đầu việc thực đại trà chương trỡnh SGK Mặc dự cố gắng hẳn tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp quý thầy cô để viết hoàn thiện tương lai Xin chân thành cảm ơn => Trên kinh nghiệm thân đă rút từ thực tế giảng dạy Có thể cách làm việc thực đề tài giảng dạy Xây dựng hệ thống câu hỏi cho soạn Ngữ văn 12, nhiều điểm hạn chế, chưa phù hợp với số nơi, số đối tượng Nhưng với mong muốn góp phần nhỏ vào công đổi phương pháp giảng dạy môn Ngữ Văn, đă mạnh dạn tiến hành thực nghiệm trao đổi Rất mong đóng góp đồng nghiệp có kinh nghiệm Tôi xin chân thành cảm ơn! LIỆU THAM KHẢO: Thiết kế giảng Ngữ văn, lớp 12– tập hai- NXB GD, 2008, Phan Trọng Luận (chủ biên) Phân tích tác phẩm Ngữ Văn , lớp 12 – NXB GD, 2008, Trần Nho Th́n (chủ biên) Ngữ văn 12, NXB GD 2007 Phan Trọng Luận (Tổng chủ biờn) Sách giáo viên Ngữ văn 12 (Nâng cao), NXB GD 2007 Trần Đình Sử (Tổng chủ biên) Ngữ văn 12 (Nâng cao), NXB GD 2007 Trần Đỡnh Sử Tổng chủ biên) Tổ chức hợp tác dạy học Ngữ văn, Cần Thơ, 2006 Nguyễn Thị Hồng Nam Sách giáo viên Ngữ văn 12, NXB GD 2007 Phan Trọng Luận (Tổng chủ biên) Hướng dẫn cán quản lí trường học giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.Bùi Văn Sơn Hướng dẫn thực chương trình sách giáo khoa 12, mụn Ngữ văn, NXB GD 2007 Phan Trọng Luận – Trần Đình Sử A Đặt vấn đề I Lý viết SKKN II Mục đích đề tài III Phương pháp nghiên cứu IV Những luận điểm cần bảo vệ V.Những đóng góp lý luận thực tiễn đề tà B Giải vấn đề I Thực trạng vấn đề I.1 Thực trạng chung I.2 Thực trạng sử dụng SGK dạy – học Văn I.3 Thực trạng hạn chế sử dụng câu hỏi dạy – học Văn II.Giải pháp tổ chức thực hiệ II.1 Giải pháp chung II.2 Vấn đề sử dụng SGK II.3 Yêu cầu câu hỏi II.4 Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy Văn II.5.Yêu cầu gv sử dụng hệ thống câu hỏi III áp dụng hệ thống câu hỏi với số tác phẩm IV.Kết thực nghiệm IV.1.Kết chuẩn bị nhà IV.2 So sánh kết chung IV.3 So sánh kết đội tuyển C Kết thúc vấn đề ... đưa hệ thống câu hỏi chọn cho loại vài ví dụ tiêu biểu II.4 Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy Văn : * Việc xây dựng hệ thống câu hỏi cho soạn Ngữ văn 12 – Chỳng tụi tổ chức soạn thảo hệ thống cõu hỏi. .. thảo luận trước số câu hỏi cần phải thảo luận nhóm – Cỏch thức sử dụng hệ thống cõu hỏi cho soạn ngữ văn 12: HS GV cung cấp hệ thống câu hỏi cho học sau tiết dạy Cũng hệ thống câu hỏi GV giảng dạy... đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi cho soạn Ngữ văn 12 để nghiên cứu, áp dụng vào thực tế giảng dạy chương tŕnh Ngữ Văn 12, trường THPT Lam Kinh năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011; 2011 – 2 012 II
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng hệ thống câu hỏi cho bài soạn ngữ văn 12 , Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng hệ thống câu hỏi cho bài soạn ngữ văn 12 , Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng hệ thống câu hỏi cho bài soạn ngữ văn 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay