Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm việt bắc tố hữu

25 157 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:51

ĐỀ TÀI: S Ự TH Ể HI Ệ N PHONG CÁCH NGH Ệ THU Ậ T TH Ơ T Ố H Ữ U TRONG TÁC PH Ẩ M VIỆT BẮC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN – HUẾ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG ĐIỀN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: SỰ THỂ HIỆN PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ TỐ HỮU TRONG TÁC PHẨM VIỆT BẮC NGƯỜI THỰC HIỆN: PHAN TRẦN THANH TÚ Quảng Điền, tháng 03 năm 2015 MỤC LỤC Trang PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI …………………………………………………….1 Lí chọn đề tài: ………………………………………………………………….….1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: ………………………………………………………1 Phương pháp nghiên cứu: …………………………………………………………… Đóng góp đề tài: ………………………………………………………………….2 Cấu trúc đề tài: ……………………………………………………………………2 PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ……………………………………………………3 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TÁC GIẢ TỐ HỮU VÀ TÁC PHẨM VIỆT BẮC ………………………………………………………… 1.1 Tác giả Tố Hữu: …………………………………………………………………….3 1.2 Tác phẩm Việt Bắc: ……………………………………………………………… 1.3 Một vài lưu ý quan trọng nghiên cứu tác giả Tố Hữu tác phẩm Việt Bắc: ………………………………………………………………… CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC ………………………………………………………………………………6 2.1 Điểm qua số công trình nghiên cứu văn học lớn Việt Nam vận d ụng lí thuyết phong cách học: …………………………………………………………………………6 2.2 Nhận diện khái niệm Phong cách nghiên c ứu v ăn h ọc: ………………………7 CHƯƠNG 3: SỰ THỂ HIỆN ĐẶC TRƯNG PHONG CÁCH CỦA NHÀ THƠ TỐ HỮU TRONG TÁC PHẨM VIỆT BẮC …………………… Những tiếng lòng đồng vọng kẻ – người đi: …………………………………8 3.2 Tiếng lòng người cán xuôi: ………………………………………………… 13 3.3 Không gian kháng chiến Việt Bắc lời ca ngợi Đảng, Bác Hồ ……………………….20 PHẦN III: KẾT LUẬN ……………………………………………………………… 23 PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………… 24 LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………….25 PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lí chọn đề tài: Việc giảng dạy tác phẩm Việt Bắc nhà thơ Tố Hữu chương trình Ngữ văn khối lớp 12 có ý nghĩa quan trọng đặc biệt Đây không đơn thu ần việc giảng dạy, học tập tác phẩm nghệ thuật mà tìm hiểu nhận th ức sâu sắc chặng đường quan trọng lịch sử cách mạng Việt Nam bồi dưỡng lòng yêu nước cho học sinh – niên Tuy nhiên, đoạn trích học sách giáo khoa l ại dài v ề dung l ượng (đến 10 khổ thơ dài) nên việc tìm hiểu lớp học sinh hướng dẫn giáo viên gặp nhiều khó khăn Nhất thời lượng giảng d ạy lớp không cho phép sâu phân tích kỹ khổ thơ, nhi ều đề thi nh ững n ăm qua lại yêu cầu học sinh phân tích khổ Do vậy, học sinh làm s ẽ g ặp số khó khăn định Để giúp học sinh dễ dàng học tập tác phẩm hay không h ề d ễ phân tích này, mạnh dạn chọn giải quy ết đề tài “Sự th ể hi ện phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu qua tác phẩm Việt Bắc” Đề tài nh ằm hỗ trợ thêm cho giáo viên giảng dạy tác phẩm đồng th ời nguồn tài liệu hữu ích cho học sinh học tác phẩm Việt Bắc Chúng kết hợp phân tích, bình giảng tác phẩm lớn theo khổ thơ trích sách giáo khoa, đồng thời kết hợp đặc trưng phong cách nhà thơ Tố Hữu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu 10 khổ thơ thơ Vi ệt B ắc trích sách giáo khoa ngữ văn 12 (chương trình chu ẩn) Đồng th ời, chúng tôi, trình nghiên cứu, có mở rộng đối tượng kh ảo sát toàn b ộ thơ Việt Bắc tập thơ Việt Bắc tập thơ khác Tố Hữu Phương pháp nghiên cứu: Để thực chuyên đề, sử dụng phương pháp nghiên c ứu c Phong cách học, Thi pháp học, Xã hội học tác gi ả… thao tác bổ trợ so sánh – đối chiếu, phân loại, phân tích… Đóng góp đề tài: Chuyên đề dự kiến có đóng góp bản: Chỉ đặc sắc nội dung nghệ thuật thơ Việt Bắc mối liên hệ với đặc trưng phong cách nhà thơ Tố Hữu; làm tài liệu học tập hữu hiệu cho học sinh tư liệu tham khảo cho giáo viên học tập – giảng dạy thơ Việt Bắc Cấu trúc đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, chuyên đề cấu trúc thành chương: Chương 1: Khái quát tác giả Tố Hữu tác phẩm Việt Bắc Chương 2: Khái quát phong cách học nghiên cứu v ăn h ọc Chương 3: Sự thể đặc trưng phong cách nhà thơ Tố Hữu tác phẩm Việt Bắc PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ TÁC GIẢ TỐ HỮU VÀ TÁC PHẨM VIỆT BẮC Những thông tin tác giả Tố Hữu tác phẩm Việt Bắc vấn đề tính chuyên đề thực Do ch ỉ trình bày vắn tắt khúc chiết chi tiết quan trọng mà gi ảng dạy làm học sinh không nói Nh ững thông tin sau ch ỉ khái lược 1.1 Tác giả Tố Hữu: Tố Hữu sinh năm 1920, tên thật Nguyễn Kim Thành, quê làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế Nhà thơ xuất thân m ột gia đình nhà nho nghèo Cha mẹ sớm truyền cho ông tình yêu v ới v ăn học Năm 1938, ông kết nạp Đảng từ hiến dâng đời cho cách mạng Năm 1939, ông bị bắt bị giam qua nhiều nhà tù miền Trung Tây Nguyên Đến năm 1942, Tố Hữu vượt ngục Thanh Hoá, tiếp tục hoạt động cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tố Hữu lãnh đạo Tổng kh ởi ngh ĩa giành quyền Huế Trong hai kháng chiến ch ống Pháp M ĩ, T ố Hữu liên tục giữ chức vụ quan trọng máy lãnh đạo Đảng Nhà nước Với cống hiến lớn lao cho nghệ thuật l ịch sử dân tộc, n ăm 1996 Tố Hữu Nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học nghệ thuật đợt Con đường nghệ thuật Tố Hữu gắn liền với chặng đường vàng son cách mạng Việt Nam Các tập thơ ông gắn với nh ững m ốc son lịch sử dân tộc: Từ (1937-1946), Việt Bắc (1947 – 1954), Gió lộng (1955 – 1961), “Ra trận” (1962 – 1971), “Máu hoa” (1972 – 1977), “Một tiếng đờn” (1992) “Ta với ta” (1999) 1.2 Tác phẩm Việt Bắc: Bài thơ “Việt Bắc” đời hàn cảnh lịch sử đặc biệt Sau chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, hiệp định Giơ-ne-vơ kí kết, tháng 10 năm 1954, Trung ương Đảng định rời chiến khu Việt Bắc lại thủ đô Hà Nội Nhân kiện thời có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác thơ “Việt Bắc” “Việt Bắc” đỉnh cao tiêu biểu cho tư tưởng phong cách nghệ thuật th Tố Hữu, đồng thời tác phẩm xuất sắc văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp Nhan đề thơ trang trọng lấy làm nhan đề cho tập thơ “Việt Bắc” xuất năm 1954 Về kết cấu, thơ xây dựng theo diễn biến tự nhiên tâm trạng hoài niệm Từ với chia li kẻ – người đi, tác giả hồi tưởng khứ ân tình “mười lăm năm thiết tha mặn nồng” hướng tới tương lai tươi sáng đất nước Đoạn trích chia làm hai phần: Phần th ứ từ đầu đến “Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, đa” nói tâm trạng bùi ngùi, lưu luyến, nỗi niềm người lại Phần lại bày t ỏ ni ềm thương nhớ người cán cách mạng xuôi 1.3 Một vài lưu ý quan trọng nghiên cứu tác giả Tố Hữu tác phẩm Việt Bắc: Khi nghiên cứu tác giả Tố Hữu không ý vài ều quan trọng Dòng văn học cách mạng Việt Nam chuyển qua giai đoạn v ới lo ại tác phẩm tác giả có khác biệt tư tưởng cảm hứng Sự vận động từ thơ văn phong trào Đông Du, Duy Tân Đông Kinh Ngh ĩa Th ục đến thơ v ăn phong trào chống thuế Trung Kì (Trung Kì dân bi ến) đến thơ v ăn tù thơ nhà cách mạng vô sản vận động tích cực theo phát tri ển cách mạng Việt Nam mà Tố Hữu lại nằm giai đoạn đích sau Qua trường hợp Tố Hữu thấy giai đoạn nhà thơ sống giai đoạn t thơ đổi khác bút nhà cách mạng: “từ l ối tư thơ hướng mẫu mực cổ xưa, người ta hướng vào tương lai thực trạng trước mắt Từ văn chương ngôn chí, thù tạc tỏ lòng, văn chương tiến than chuyển sang văn chương trình bày thực, tuyên truyền, kêu g ọi cách m ạng Từ văn chương nói với trời đất, với kẻ tri kỉ, tri âm vốn hoi mang tính cá nhân, xuất văn chương hướng tới đông đảo quần chúng; từ v ăn chương mang tính chất trí thức quý tộc chuyển sang văn học đại chúng bình dân Từ văn chương chữ Hán chủ yếu chuyển sang văn học tiếng Vi ệt đại Thi liệu đổi thay, chức thể loại khác” [3; 24] Và v ậy, T ố Hữu hội đủ điều kiện “kết hợp hài hòa tư tưởng cách mạng cao đẹp, sáng rõ thời đại với hình thức ngôn ngữ thơ tiếng Việt đại không ngừng đổi mới, làm phong phú cho nó” [3;27] CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC 2.1 Điểm qua số công trình nghiên cứu văn học lớn Việt Nam vận dụng lí thuyết phong cách học: Đến nay, Việt Nam ta, việc vận dụng lí thuyết phong cách học nghiên cứu văn học không mẻ Nhiều nhà nghiên cứu nhiều nhà nghiên cứu lớn dung lí thuyết Phong cách học tiếp c ận nghiên c ứu tác phẩm văn học đạt hiệu vô to lớn Chúng ta k ể s ố công trình “Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du Truy ện Ki ều” c Giáo sư Phan Ngọc; loạt công trình liên tiếp tác giả thời danh Đỗ Lai Thúy nh “Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực”, “Bút pháp ham muốn”, “Phê bình văn học – vật lưỡng thê ấy”, “Mắt thơ”, gần “Thơ m ỹ học khác” Công trình “Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du Truy ện Kiều” công trình xem nghiên cứu chuyên sâu phong cách h ọc Việt Nam, xem công trình có tính khai phá cho phương pháp nghiên c ứu v ăn học áp dụng vào Việt Nam Giáo sư Phan Ngọc, qua việc khảo sát Truyện Kiều nội dung lớn Tư tưởng Truyện Kiều, Phương pháp tự Nguyễn Du, thủ pháp phân tích tâm lý Truy ện Ki ều, b ố c ục, câu thơ, ngôn ngữ ngữ pháp Truyện Kiều cho ng ười đọc th ưu việt lớn phương pháp Phong cách học nghiên cứu v ăn h ọc Vi ệc áp dụng phương pháp giúp Giáo sư Phan Ngọc làm rõ c ống hiến thiên tài Nguyễn Du Truyện Kiều Loạt công trình Đỗ Lai Thúy khắc sâu thêm ảnh hưởng phương pháp Phong cách học lòng độc giả Việt Nam Chớ tưởng Đỗ Lai Thúy áp dụng phương pháp Phân tâm học công trình c Qua vi ệc nhận định có tính định hướng “Phong cách lệch chu ẩn”, Đỗ Lai Thúy tìm “lệch chuẩn” đáng ngợi ca sáng tác nhiều tác gi ả 2.2 Nhận diện khái niệm Phong cách nghiên cứu văn học: Theo Giáo sư Phan Ngọc Phong cách học “khoa học khảo sát kiểu l ựa chọn giá trị biểu cảm kiểu lựa chọn ấy” Nhiệm vụ Phong cách học “khảo sát kiểu thay thế, nhằm đưa phán đoán v ề giá tr ị, lúc môn khác ngôn ngữ học đưa phán đoán v ề thực … Phong cách cấu trúc hữu tất kiểu lựa ch ọn tiêu biểu, hình thành cách lịch sử, chứa đựng giá trị lịch sử có th ể cho phép ta nhận diện thời đại, thể loại, tác ph ẩm hay m ột tác gi ả… Trong phong cách có nội dung, nội dung xây dựng theo hình thức riêng thích hợp với phong cách” [2;27] Như vậy, theo Phan Ngọc, Phong cách bao gi c ũng trùng khít v ới thời đại Một thời đại “chỉ có phong cách nghệ thuật đạt đến trình độ tiêu biểu không lặp lại thời đại khác Mỗi thời đại có phong cách sau có cách khám phá riêng cho mà đời trước chưa có” Phong cách không đồng với thể loại Bởi “thể loại đạt đến cách nhìn riêng nó, lúc có phong cách” Hi ện tượng phong cách tác giả lại Một tác gi ả ch ỉ có th ể có m ột phong cách riêng “đọc vài câu, người ta đoán biết tác giả ai, phong cách mà tác giả xây dựng góp phần vào truyền thống văn học, trở thành m ẫu mực cho nhiều người noi theo học tập” [2;29] Với cách hiểu phong cách nh thế, ta dễ dàng tìm thấy đặc trung phong cách Tố Hữu – cờ đầu thơ ca cách mạng Việt Nam CHƯƠNG SỰ THỂ HIỆN ĐẶC TRƯNG PHONG CÁCH CỦA NHÀ THƠ TỐ HỮU TRONG TÁC PHẨM VIỆT BẮC Những tiếng lòng đồng vọng kẻ – người đi: Khổ 1: Lời người lại Trong cảnh chia tay dùng dằng, lưu luyến, bịn rịn người k ẻ ở, ng ười lại mở lời trước với câu hỏi ân tình: “Mình có nhớ ta Mười lăm năm thiết tha mặn nồng Mình có nhớ không Nhìn nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?” Trong khổ thơ này, “mình” người đi, người cán kháng chiến chia tay Việt Bắc, “ta” người lại, đồng bào Việt Bắc thiên nhiên núi rừng Vi ệt Bắc sâu nặng ân tình Để diễn tả tình cảm lưu luyến, bịn rịn người k ẻ ở, Tố Hữu sử dụng lối xưng hô – ta quen thuộc ca dao Đại t – ta hai nửa yêu thương ca dao tình yêu đôi l ứa: “Mình ta chẳng cho Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ” Lối xưng hô tạo nển sắc thái tình cảm thân mật, đằm thắm tình yêu đôi lứa người cán cách mạng nhân dân Việt Bắc Như vậy, vấn đề có tính trị Tố Hữu trình bày thơ không khô khan mà l ại r ất d ễ vào lòng người Với khổ thơ đầu, có bốn dòng thơ lại có tới hai câu hỏi luy ến láy khắc khoải, dồn dập: “mình có nhớ ta”, “mình v ề có nh không?” Thực ra, hỏi cách mà người lại bày tỏ nỗi lòng Hỏi người có nh không ngầm bảo ta nhớ người Việt Bắc hỏi người mu ốn thể lòng nhớ người da diết Hỏi “nhớ không” hàm ngh ĩa lời nh ắn gửi, nhắc nhở người quên Trong cảm xúc bùi ngùi đưa tiễn, người lại nhắc nhở người đừng quên “mười lăm năm” đồng cam cộng khổ, chia sẻ bùi; đừng quên Việt Bắc “quê hương cách mạng”, cội nguồn, thủ đô kháng chiến Những cây, núi, sông, nguồn không thiên nhiên mà nguồn cội, nh lời ca dao công sinh thành cha mẹ mà dân gian ca ng ợi: “Công cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy ra” Khổ 2: Tiếng lòng người Đáp lại câu hỏi người miền núi la tiếng lòng ng ười “Tiếng tha thiết bên cồn Bâng khuân dạ, bồn chồn bước đi” Đây câu trả lời trực tiếp mà lời độc thoại nội tâm Người nói với để qua bộc bạch nỗi lòng lưu luyến V ới vi ệc s dụng từ phiếm “tiếng ai” làm tứ thơ mờ hóa cảm xúc bồi hồi người kẻ “Tiếng ai” câu thơ tiếng người lại vang vọng, kh gợi n ỗi nhớ người Người cán kháng chiến giã từ Việt Bắc với nỗi nhớ lưu luyến, tiếc nu ối, bâng khuâng Những trạng thái cảm xúc dồn nén lại , làm ngập ngừng b ước chân Tố Hữu sử dụng nhiều từ láy “tha thiết”, “bâng khuâng”, “b ồn ch ồn” để di ễn t ả tâm trạng bịn rịn, lưu luyến lúc chia tay Ta – d ường bịn r ịn c ảm giác “người người đừng về” nghe xao xuyến, cuộn xoáy tâm hồn Hai câu thơ tiếp theo, nhà thơ sử dụng thành công phép hoán d ụ để ch ỉ hình ảnh người Việt Bắc: “Áo chàm đưa buổi phân li Cầm tay biết nói hôm nay…” Mười lăm năm trước đói nghèo, Việt Bắc đón nhận cưu mang người cách mạng Mười lăm năm sau, người dân Việt Bắc, áo chàm tiễn đưa người cán xuôi Nghĩa tình biết nói cho vừa Dấu ch ấm lững khép hờ câu thơ thể dùng dằng, lưu luyến người k ẻ “Cầm tay biết nói hôm nay…” câu thơ có giá trị biểu cảm lớn Không nói nói nhiều lẽ nói không ph ải để nói mà cõi lòng tràn ngập điều mu ốn nói ngh ẹn ngào nói lên lời Khổ 3: Người lại gợi nhắc ân tình Nhớ Việt Bắc nhớ tháng ngày gian khổ Ở khổ thơ thứ 3, ng ười l ại, nỗi lưu luyến bồi hồi, gợi lại kỉ niệm năm tháng thiết tha mặn nồng chiến khu: “Mình có nhớ ngày …………………………………… Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, đa?” Toàn khổ thơ này, Tố Hữu sử dụng loạt câu hỏi vang lên dồn dập: “mình có nhớ”, “mình có nhớ” Bao nhiêu cặp lục bát nhiêu câu hỏi Và sau câu hỏi lại câu giãi bày liên tục, kh ắc kho ải M ột câu hỏi đặt lại kèm theo lời nhắn nhủ, gợi lại kỉ niệm Việt Bắc nhắn nh ủ người nhớ tháng ngày gian khổ ấm áp ngh ĩa tình gi ữa ng ười cán kháng chiến nhân dân nơi Trong lời nhắn gửi Việt Bắc, có gợi nhắc thiên nhiên g ắn bó v ới người: “Mình đi, có nhớ ngày Mưa nguồn suối lũ, mây mù” Nhớ Việt Bắc, xin đừng quên cảnh thiên nhiên mang nét đặc tr ưng r ừng núi: thiên nhiên khắc nghiệt mưa nguồn thác lũ, sương mù gi ăng ph ủ b ản làng, mây che mờ mịt thân thuộc gắn bó thiên nhiên chở che người Nhớ Việt Bắc, xin đừng quên tháng ngày gian kh ổ, trường kì kháng chiến với tình nghĩa có với nhau: “Mình về, có nhớ chiến khu Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?” Hình ảnh “miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai” làm ta liên tưởng đến âm hưởng trầm hùng trái tim “biết trồng tre đợi ngày thành gậy/ trả thù mà không sợ dài lâu” Yêu quí biết Việt Bắc nghèo khó dung chứa nh ững tình c ảm lớn v ới t ổ qu ốc, nhân dân Trong nỗi nhớ thương dâng đầy, người lại tiếp tục bật lên lời nhắn nhủ: “Mình về, rừng núi nhớ Trám bụi để rụng, măng mai để già” “Rừng núi nhớ ai” hay người lại nhớ người khôn xiết? Trong câu nói l ấp lửng Việt Bắc có chút dỗi hờn, trách móc nhẹ nhàng mà đầy yêu thương Người rồi, trám rụng, măng già, cỏ buồn khô héo Người lại tiếp tục gợi nhớ: đừng quên làng, đất đai, cỏ cây, đừng quên nghĩa tình “mười lăm năm ấy”: “Mình đi, có nhớ nhà Hắt hiu lau xám đậm đà lòng son Mình về, nhớ núi non Nhớ kháng Nhật, thuở Việt Minh” Bởi làng, núi non nơi chứng kiến ân tình, nơi nuôi d ấu vun đắp “tấm lòng son”, nơi chứng kiến sinh thành lớn lên cách mạng từ buổi đầu Việt Minh, ngày kháng Nhật Đai từ “mình” xuất nhiều lần khổ thơ thứ ba, nh ưng đến hai câu cu ối khổ thơ, Tố Hữu sử dụng cách xưng hô đầy sáng tạo: “Mình đi, có nhớ Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, đa?” Tố Hữu có sáng tạo việc sử dụng hai từ “mình – ta” quen thu ộc: “Mình đi, có nhớ mình” Từ thứ thứ hai dùng theo thứ hai Nhưng từ “mình” thứ ba lại làm tứ thơ trở nên đa nghĩa Có th ể hi ểu người lại nhắn gửi người đừng quên núi rừng, thiên nhiên, người Vi ệt Bắc Cũng hiểu ba chữ “mình” dùng theo thứ hai Đó lời nhắn gửi vơi hàm nghĩa: “anh anh có nhớ anh không?” Anh ph ải nh em nhớ anh Ca dao đòi hỏi nhớ em Vậy mà Tố Hữu thêm hương sắc cho chữ tình Liệu có thay lòng đổi v ới ta không? Mình có thay lòng đổi với không? Đến ta thấy không lời đối thoại, không câu hỏi Việt Bắc mà câu thơ trở thành l ời độc thoại nội tâm nhà thơ Thì Việt Bắc thơ “lòng d ặn lòng”; Tố Hữu phân thành hai nhân vật chuyện trò tâm tình nh để nh ắc Bằng lời thơ lục bát giản dị mà sâu sắc; sử dụng ngôn ngữ dân giã mà hàm súc, đa nghĩa; dùng cặp từ “mình – ta” đối đáp ca dao, T ố Hữu chuy ển tải nỗi nhớ da diết nhân dân Việt Bắc với người cám cách mạng xuôi buổi chia tay đầy lưu luyến sâu nặng nghĩa tình Đẹp nhiêu, sâu lắng biết tình cảm nhân dân Vi ệt B ắc v ới ng ười cán xuôi hóa thành lời thơ mặn nồng tha thi ết Tố Hữu Chủ đề trị thơ thi nhân hòa điệu ch ất gi ọng tâm tình với âm hưởng ngào dân ca làm nên nh ững l ời thơ bất t L ời người lại lời nhắn gửi với người đọc hôm ngày tháng thiêng liêng lịch sử lòng cao đẹp th ế hệ trước mà hệ tiếp nối lịch sử hôm lãng quên Và, nói tính chất trữ tình trị thơ Tố Hữu nói đến m ột đặc trưng lớn phong cách thơ ông, nhận định giáo sư Trần Đình Sử: “Th tr ữ tình trị Tố Hữu dựa tiền đề thống hoàn toàn, l ắm đồng chủ thể trữ tình cá nhân chủ thể hoạt động trị giai c ấp, Đảng, Nhân dân, Tổ quốc Sự thống cao độ tự thủ tiêu lí phân biệt tuyên truyền trữ tình, làm gần lại phút bùng cháy tâm h ồn tr ữ tình v ới thời điểm bùng nổ kiện trị Tố Hữu kết hợp tình c ảm yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội túy với tình cảm cá nhân đằm th ắm sáng Nhờ thế, ông sáng tạo giới ngh ệ thu ật thơ độc đáo thơ trữ tình trị nâng lên trình độ m ới V ới nhi ều tác phẩm khác, ta thấy hòa hợp kì diệu trị trữ tình: “Cửa ngục đổ Cả Pari rầm rộ Kéo tràn ngập điện Hoàng gia Muôn cánh tay xây dựng Cộng hòa Xô xuống đất ngai vàng mục nát” (14 tháng 7) 3.2 Tiếng lòng người cán xuôi: Khổ 4,5,6 Người đáp lại người lại cách xưng hô tha thi ết, thân m ật nh l ời ca dao tình yêu đôi lứa: “Ta với mình, với ta Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh Mình đi, lại nhớ Nguồn nước, nghĩa tình nhiêu…” “Mình – ta” kết hợp với hai từ láy liên tiếp “mặn mà”, “đinh ninh” v ới biện pháp tu từ so sánh: “nguồn nước, nghĩa tình nhiêu…” Tố Hữu mượn phép so sánh quen thuộc ca dao với c ặp t “bao nhiêu – nhiêu” để chuyển tải nghĩa tình sâu n ặng ng ười cán b ộ v ề xuôi nhân dân Việt Bắc Ngày xưa, cặp từ ấy, nh ững đôi lứa yêu so sánh tình yêu mình: “Qua đình ngả nón trông đình Đình ngói thương nhiêu” Ngói đình dù nhiều đếm Nhưng nước ngu ồn dường vô tận, không đo đếm Việc sử dụng từ “mình – ta”, “mặn mà”, “đinh ninh” với nghệ thuật so sánh, người mi ền xuôi th ể hi ện lòng thủy chung son sắc với nhân dân Việt Bắc, nghĩa tình người với người lại tràn đầy nước nguồn Nghĩa tình người miền xuôi người dân Việt Bắc Tố Hữu cụ thể hóa qua nỗi nhớ Cảnh người Việt Bắc để thương để nhớ cho nhà thơ nhiều quá! Ở đây, nỗi nhớ lúc lắng sâu, lúc cồn cào n ỗi tương tri c tình yêu đôi lứa: “Nhớ nhớ người yêu Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương Nhớ khói sương Sớm khuya bếp lửa người thương Nhớ rừng nứa bờ tre Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy.” Nỗi nhớ người cán miền xuôi nhân dân Việt Bắc so sánh với nỗi nhớ người yêu Mà nỗi nhớ người yêu nỗi nhớ bổi hổi bồi h ồi nh ca dao thể hiện: “Nhớ bổi hổi bồi hồi Như đứng đống lửa, ngồi đống than” Đó nỗi nhớ da diết, bồn chồn, không yên Ở đây, người canh cánh bên lòng hình ảnh thân thương làng, thôn xóm C ảnh thiên nhiên lên qua nỗi nhớ nhà thơ vừa mộng vừa thực, vừa mờ sương khói Nh lúc trăng lên, nhớ chiều xuống, nhớ sáng sớm, nhớ đêm khuya Nh ững hình ảnh nghệ thuật “trăng”, “nắng chiều”, “bản khói sương”, “b ếp lửa”, “r ừng nứa”, “bờ tre”, “ngòi Thia”, “sông Đáy”, “suối Lê” hòa quy ện vào t ạo thành tranh Việt Bắc lung linh, bừng sáng, thơ mộng ấm áp tình ng ười N ỗi nh Việt Bắc, vậy, bao trùm không gian thời gian Thiên nhiên người Việt Bắc hòa quyện, gắn bó với n ỗi nh nhà thơ Vì vậy, từ nỗi nhớ thiên nhiên, bóng dáng ng ười c nh ững ngày chia sẻ bùi, đắng cay ra: “Ta ta nhớ ngày Mình ta đó, đắng cay bùi… Thương nhau, chia củ săn lùi Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng.” Những câu thơ Tố Hữu nhắc ta nhớ đến lời ca dao chở nặng ân tình người bình dị mà chân chất: “Tay bưng dĩa muối chấm gừng Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau.” Đói khổ, nghèo túng ngày tháng khó quên nh ất cu ộc đời m ỗi người Người cán kháng chiến sống ngày tháng gian kh ổ, nghèo khó đùm bọc, cưu mang, che chở người dân Việt Bắc Người cán nhân dân “chia củ sắn lùi”, sẻ n ửa bát cơm, đắp chung chăn mỏng suốt mười lăm năm trời Nghĩa tình quên Nhắc lại kỉ niệm cách mà người bày tỏ lòng thủy chung, son sắc Giã từ Việt Bắc xuôi, người cán không bao gi quên ngày tháng chia sẻ bùi, đắng cay chịu với Vi ệt B ắc sâu nặng ân tình Trong nỗi nhớ người đi, lên hình ảnh người mẹ Việt Bắc giàu ân tình: “Nhớ người mẹ nắng cháy lưng Địu lên rẫy, bẻ bắp ngô” Viết mẹ, người viết thật chân thành xúc động T ố Hữu Người đọc bắt gặp hình ảnh người mẹ thơ Bùi Minh Quốc với tiếng cuốc vọng đánh thức hồn thiêng sông núi: “Mẹ đào hầm tầm đại bác Bao đêm rồi, tiếng cuốc vọng năm canh” Hay hình ảnh người mẹ Tây Bắc giàu tình thương yêu chở che “Tiếng hát tàu” Chế Lan Viên: “Con nhớ mế lửa hồng soi tóc bạc Năm đau, mế thức mùa dài Con với mế máu cắt Nhưng suốt đời nhớ ơn nuôi” Hay hình ảnh người mẹ “Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ” Nguyễn Khoa Điềm: “Mẹ giã gạo, mẹ nuôi đội Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng” Người mẹ thơ Bùi Minh Quốc, Chế Lan Viên, Nguyễn Khoa Điềm người mẹ lòng phục vụ nghiệp cách mạng, nghi ệp c ứu n ước Còn người mẹ Việt Bắc lên thơ Tố Hữu với nỗi vất vả nhọc nh ằn Đó người mẹ nhân dân, người mẹ dân tộc, người mẹ khó nhọc sống sâu nặng nghĩa tình giàu lòng yêu th ương V ới hai từ “cháy lưng” ta nghe tiếng thổn thức bật lên từ đáy lòng xót thương vô hạn nhà thơ Trong nỗi nhớ nhà thơ Việt Bắc, có sống cách mạng nơi th ủ đô kháng chiến ngày Đó nỗi nhớ “lớp học i tờ”, “đồng khuya đu ốc sáng liên hoan”, nhớ “ngày tháng quan” gian nan nh ưng hát vang tiếng ca núi đèo trùng điệp Nhớ Việt Bắc nhớ âm quen thuộc gắn liền với cu ộc s ống bình d ị người: “Nhớ tiếng mõ rừng chiều Chày đêm nện cối đều suối xa…” Tiếng mõ trâu chiều chiều bản, tiếng chày đêm giã g ạo biểu t ượng v ăn hóa người Việt Bắc Làm người quên âm thành phần linh hồn người sau mười lăm năm đồng cam cộng khổ? Bức tranh tứ bình: Có lẽ đẹp nỗi nhớ Việt Bắc hòa quyện thắm thiết giữ cảnh người: “Ta có nhớ ta ……………………………………… Nhớ tiếng hát ân tình thuỷ chung.” Qua nỗi nhớ nhà thơ, thiên nhiên người lên v ới nh ững v ẻ đẹp riêng: “Ta có nhớ ta/ Ta về, ta nhớ hoa người.” Hai từ “mình – ta” sử dụng để làm cho chia tay người miền xuôi người miền ngược mang âm hưởng giã bạn lứa đôi Nếu khổ thơ trên, Việt Bắc hỏi người đi, đây, người hỏi người lại Câu câu hỏi, câu câu giãi bày lòng Hoa bi ểu t ượng c đẹp, biểu tượng cho tinh túy đất trời Người lại nhớ đến hoa nghĩa nhớ đến thiên nhiên Việt Bắc Mà đẹp Việt Bắc cảm nhận Tố Hữu gắn liền với người Vẻ đẹp tranh thiên nhiên qua ngòi bút nhà thơ vẻ đẹp tương giao, gắn bó thiên nhiên người * Bức tranh thiên nhiên: Dưới ngòi bút tinh tế nhà thơ, bốn mùa xuân – hạ – thu – đông tr thành b ức họa tứ bình với nghệ thuật chấm phá tạo hình độc đáo Mùa đông, làng Việt Bắc mướt xanh, điểm xuyết sắc màu đỏ tươi chuối rừng Màu đỏ chói lên sắc xanh bạt ngàn rừng núi g ợi s ức ấm nóng, làm át mù sương lạnh giá mùa đông Trong câu th này, có hai tranh lồng vào sắc nét: tranh toàn c ảnh màu xanh c núi rừng tranh đặc tả hoa chuối Nếu Truyện Kiều Nguyễn Du, mùa xuân điểm xuyết với vài hoa lê trắng cỏ non xanh chạy tới chân trời: “Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm vài hoa” Thì tranh mùa xuân núi đồi Việt Bắc th Tố Hữu l ại tr ắng ng ợp màu tinh khiết hoa mơ: “Ngày xuân mơ nở trắng rừng” Thiên nhiên Việt Bắc cô gái xuân khoát lên chi ếc áo voan tr ắng mà lộng lẫy Hai chữ “trắng rừng” nhà thơ sử dụng thật linh hoạt làm bừng sáng câu thơ bừng sáng núi rừng Việt Bắc Sau này, rong trường ca “Theo chân Bác”, lần nữa, nhà thơ lại nói đến hoa m ơ, màu tr ắng c hoa mơ đặc trưng núi rừng Việt Bắc: “trắng rừng biên gi ới nở hoa mơ” Mùa hè lại đánh dấu tiếng ve râm ran sắc rực vàng hoa phách: “Ve kêu rừng phách đổ vàng” Dường nụ hoa cuối xuân chúm chím, chờ tiếng ve ngân lên báo hiệu hè sang c ả khu rừng loạt bừng lên sắc vàng rực rỡ hoa phách “Đổ” cách dùng t tinh tế, diễn tả chuyển biến đột ngột núi rừng Người đọc cảm nhận trận mưa hoa vàng gió thổi, ve kêu g ọi hè Có v ẻ nh thơ Tố Hữu, sắc vàng hình tượng nghệ thuật tượng trưng cho s ức sống, niềm tin khát vọng ngày mai tươi sáng Chính màu vàng c hoa phách mà tranh thiên nhiên Việt Bắc trở nên ấm nóng đầy sức s ống Như gam màu thiên nhiên thay đổi: màu đỏ hoa chuối, màu tr ắng hoa mơ sang sắc vàng rừng phách Bộ tranh tứ bình kết thúc tranh thu Mùa thu, thiên nhiên đất tr ời Vi ệt Bắc dịu dàng ánh trăng mơ, màu trăng mênh mang ph ủ r ừng núi Ánh trăng mát lành biểu trưng cho bình yên, no ấm khát v ọng hòa bình c người Việt Bắc * Hình ảnh người: Bên cạnh nỗi nhớ thiên nhiên nỗi nhớ người Vi ệt Bắc Con người dan cài, xen kẽ, hòa hợp thiên nhiên Sau câu l ục phác h ọa nên tranh thiên nhiên câu bát nói đến ng ười Con người g ắn bó khăn khít với thiên nhiên làm cho thiên nhiên có h ồn, bát ngát h ương hoa, hương đời Con người lên bình dị, dáng yêu toát lên vẻ đẹp từ lao động B ức tranh mùa đông bật hình ảnh đặc tả người rừng với “dao gài th lưng”; mùa xuân lại gắn với bàn tay dịu dàng, cần mẫn cô gái “chu ốt t ừng s ợi giang” Những hình ảnh đặc tả giống cảnh quay ch ậm c điện ảnh, không giúp người đọc thấy đường nét mà thấy tỉ mỉ, hết lòng công việc Hình ảnh “cô em gái hái măng m ột mình” vừa g ợi s ự c ần cù chăm chỉ, vừa gợi không gia bao la, mênh mông bình c núi r ừng Vi ệt Bắc Nhớ Việt Bắc, người nhớ “tiếng hát ân tình thủy chung” Đó tâm hồn, tình cảm người miệt mài, chăm với công vi ệc, lặng lẽ cưu mang chia sẻ với cách mạng, với kháng chiến, lại mang rung động, cảm xúc trước đất trời, trước đời Trong tranh tứ bình này, hoa người đẹp lung linh, rạng ngời, g ắn bó mật thiết với Hoa đứng cạnh người, người đứng cạnh hoa Bức tranh bốn mùa in rõ dấu ấn tâm hồn người Đó nhìn chan ch ứa tình yêu thiên nhiên, tình yêu người nhà thơ Thành tựu Tố Hữu quan niệm nghệ thuật v ề ng ười Việt Bắc xây dựng thành công hình tượng người bình thường Nh ưng đặc sắc chưa phải kiểu người kiểu nhà văn thời hậu chiến Con người bình thường thơ Tố Hữu “con người trị” “cuộc chiến đấu chung” Đó người thử thách qua khói lửa đạn bom nên không băn khoăn mà m ột ph ận c đông đảo nhân dân cần lao chiến với l ĩnh phi thường: “Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều Bóng dài đỉnh dốc cheo leo Núi không đè vai vươn tới Lá ngụy trang reo với gió đèo…” (Lên Tây Bắc) 3.3 Không gian kháng chiến Việt Bắc lời ca ngợi Đảng, Bác Hồ Trong nỗi nhớ người đi, có sống kháng chiến trường kì c dân tộc với không khí sử thi hùng tráng: “Những đường Việt Bắc ta ………………………………………… Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng.” Nhũng từ láy “rầm rập”, “điệp điệp”, “trùng trùng” gợi lên âm hưởng tr ầm hùng không khí nước trận Trong chiến đấu chống l ại kẻ thù, nhân tố làm nên chiến thắng dân tộc Việt Nam sức mạnh đoàn k ết toàn dân tộc Với khổ thơ này, Tố Hữu ngợi ca sức mạnh với âm hưởng sử thi hùng tráng Khổ thơ tái lại thời oanh li ệt ng ời sáng ý chí, lí tưởng niềm tin dân tộc Với hình ảnh giàu sức biểu cảm “bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay”, Tố Hữu làm bật lên ý chí sức mạnh không lay chuyển đoàn quân trận trùng trùng điệp ệp với âm h ưởng hào hùng Với hai câu thơ: “Nghìn đêm thăm thẳm sương dày Đèn pha bật sáng ngày mai lên” Tố Hữu tài tình việc sử dụng phép ẩn dụ để khái quát lên l ịch sử đấu tranh dân tộc ta thời kì chống Pháp gian kh ổ “ Nghìn đêm thăm thẳm sương dày” câu thơ có sức biểu cảm lớn, nói lên gian khó, tối tăm dân tộc ta đêm dài nô lệ Nh ưng, s ự soi đường ánh sáng cách mạng, ánh sáng lí tưởng Đảng: “ Đèn pha bật sáng ngày mai lên”, dân tộc ta vươn lên hướng tương lai tươi sáng Và, tin vui chiến thắng đến với trăm miền t ổ qu ốc soi sáng ánh sáng vĩnh Đảng cách mạng Với phép li ệt kê đầy hào sảng, nhà thơ gợi lên không khí vui vẻ phấn khởi khắp trăm mi ền dạt cảm xúc: “Tin vui thắng trận trăm miền Hoà Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui Vui từ Đồng Tháp, An Khê, Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng” Niềm vui tiếp nối niềm vui, người cảm xúc dâng trào h ồi t ưởng l ại công kháng chiến sục sôi thời “quê hương cách mạng” ngày nào: “Ai có nhớ không? …………………………………… Gửi dao miền ngược thêm trường khu…” Có thể nói rằng, thơ Tố Hữu, hình tượng trung tâm Bác H Ng ười thân ý chí, sức mạnh, niềm tin dân tộc Vì vậy, dòng thơ Tố Hữu viết vị cha già kính yêu đầy cảm xúc, kính trọng ng ập tràn tình yêu thương Đồng thời, giá trị nghệ thuật thơ Tố Hữu kết tinh lời thơ viết Bác Bác Hồ ánh sáng soi đường cho dân tộc, xua tan bóng t ối u ám c kẻ thù: “Ở đâu u ám quân thù, Nhìn lên Việt Bắc: Cụ Hồ sáng soi” Bác Hồ linh hồn Đảng, trái tim thủ đô kháng chi ến Chính v ậy, Việt Bắc nơi nhân dân nước hướng để nuôi dưỡng niềm tin, ý chí đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc: “Ở đâu đau đớn giống nòi, Trông Việt Bắc mà nuôi chí bền Mười lăm năm ấy, quên Quê hương Cách mạng dựng nên cộng hoà” Lời thơ tiếng lòng Tố Hữu với nhân dân núi rừng Việt B ắc, v ới th ủ đô kháng chiến thời với khứ vàng son dân tộc, với Bác Hồ – v ị cha già kính yêu dân tộc Nhưng điều kì diệu người phi th ường H Chí Minh qua ngòi bút Tố Hữu lại bình dị gần gũi Bởi kiểu quan niệm người bình thường phân tích phần nên cảm hứng chủ đạo Tố Hữu xây dựng hình tượng lãnh tụ gắn liền với chi tiết dỗi bình thường: “Nhớ ông cụ mắt sáng ngời Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường Nhớ người sáng tinh sương Ung dung yên ngựa đường suối reo” (Việt Bắc) Nhưng trường nhìn gắn với bình dị ấy, nhà thơ khám phá r ất nhiều thực tiễn sinh động gắn liền với vẻ đẹp giai cấp cần lao, thân cho vẻ đẹp người, khung cảnh đồng quê “sự thản đời thường” Làm điều có lẽ văn học cách mạng Việt Nam nhiều người Tố Hữu PHẦN III: KẾT LUẬN Như vậy, chúng tôi, sáng kiến thực số vấn đề bản: Thứ nhất, trình bày nét đời nghiệp thơ ca c T ố Hữu nhấn mạnh đâu điểm cần lưu ý tiếp cận tác giả Tố Hữu h ệ thống văn học cách mạng Việt Nam Thứ hai, trình bày cách hiểu phong cách Phong cách h ọc nghiên cứu văn học nét đại thể, có tác dụng định h ướng cho hoạt động nghiên cứu Việt Bắc Thứ ba, đặc trưng phong cách Tố Hữu qua tác ph ẩm Vi ệt Bắc Riêng phần này, mục đích lớn người viết chuyên đề tạo tài liệu học tập hữu ích cho học sinh học Vi ệt B ắc nên ng ười vi ết không nặng kiến thức kí luận mà chủ yếu phân tích, bình gi ảng để kết hợp đặc trưng phong cách Đây cách làm mà theo s ẽ d ễ dàng h ơn cho học sinh đọc chuyên đề Bởi nhiều năm dạy khối 12, th có yêu cầu lớn từ phía học sinh việc phân tích kh ổ th thơ để học sinh ôn thi Đó động lực để chuyên đề đời Chuyên đề không chủ đích trình bày nhiều kiến thức lí luận, không chủ đích phân tích, bình giảng khổ thơ theo kiểu “đập vỡ n ồi đất hỏi đến đáy” mà gợi ý đơn giản kết thành hệ thống Bởi học sinh nắm vững luận điểm bản, biết kết thành hệ thống chủ động thăng hoa làm văn mình, để hoạt động cảm thụ phân tích tác phẩm thực hoạt động “đồng sáng tạo” bạn đọc thông minh Cuối cùng, khả hạn chế nên người viết khó lòng tránh kh ỏi sai sót, nên người viết mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô quý bạn đọc để sáng kiến hoàn thiện PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO Tố Hữu (1963), Từ Việt Bắc, NXB Giáo dục, Hà Nội Phan Ngọc (2010), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du Truyện Kiều, NXB Văn học, Hà Nội Trần Đình Sử (1995), Thi pháp thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, Hà Nội ... trưng phong cách nhà thơ Tố Hữu tác phẩm Việt Bắc PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ TÁC GIẢ TỐ HỮU VÀ TÁC PHẨM VIỆT BẮC Những thông tin tác giả Tố Hữu tác phẩm Việt Bắc vấn đề tính chuyên... trọng nghiên cứu tác giả Tố Hữu tác phẩm Việt Bắc: Khi nghiên cứu tác giả Tố Hữu không ý vài ều quan trọng Dòng văn học cách mạng Việt Nam chuyển qua giai đoạn v ới lo ại tác phẩm tác giả có khác... khu Việt Bắc lại thủ đô Hà Nội Nhân kiện thời có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác thơ Việt Bắc” Việt Bắc” đỉnh cao tiêu biểu cho tư tưởng phong cách nghệ thuật th Tố Hữu, đồng thời tác phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm việt bắc tố hữu , Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm việt bắc tố hữu , Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm việt bắc tố hữu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay