Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn 10

48 140 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:51

Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng – Tên sáng kiến: Phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi ch ương trình Ngữ văn 10 – Lĩnh vực áp dụng: Áp dụng môn Ngữ văn cho học sinh lớp 10 – giúp h ọc sinh tiếp cận tác phẩm sử thi theo đặc trưng thể loại, tinh thần đổi m ới phương pháp giảng dạy theo hướng tích hợp kiến thức phát tri ển n ăng lực học sinh MỤC LỤC Nội dung Trang Mở đầu I Lý chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Đối tượng nghiên cứu IV Phương pháp nghiên cứu 1-2 Nội dung I Giải pháp cũ thường làm II Giải pháp cải tiến 2.1 Dạy đọc hiểu văn sử thi theo đặc trưng thể loại 2.2 Dạy đọc hiểu văn sử thi theo hướng tích hợp 2.3 Dạy đọc hiểu văn sử thi theo hướng tích cực hóa vai trò người học 12 2.4 Dạy đọc – hiểu kết hợp với đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 14 Hiệu sáng kiến 17 Điều kiện khả áp dụng 17 Kết luận kiến nghị 18 Phụ lục Phụ lục 1: Giáo án thể nghiệm 19 Phụ lục 2: Bảng minh họa 31 Phụ lục 3: Bài tập củng cố 39 Phụ lục 4: Bài kiểm tra 40 Tài liệu tham khảo 42 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Trong chương trình THPT, môn Ngữ văn môn học có vai trò quan trọng không giúp học sinh trau dồi kiến thức, rèn luy ện tư mà góp phần vào trình hình thành nhân cách cho em Ngày việc đổi dạy học Ngữ Văn nhà trường THPT thực đồng triệt để vấn đề tìm tòi sáng tạo phương thức mẻ để học sinh thêm hứng thú, say mê với môn ngày thầy cô giáo quan tâm Văn học với vai trò giáo dục, nhận thức thẩm mĩ cung cấp cho em kho tri thức phong phú lịch sử phát triển văn học Việt Nam quốc gia giới Chương trình Ngữ Văn lớp 10 giành phần lớn thời lượng để truyền tải đến em tri thức văn học dân gian – văn học gắn bó với nhiều truyền thống nét văn hóa dân tộc ta từ ngàn đời x ưa Có thể nói giai đoạn văn học đem đến cho học sinh nhiều hứng thú s ự say mê, nhiên độ lùi thời gian, có nhiều thể lo ại v ăn học dân gian có đặc trưng riêng dẫn đến việc cảm thụ em với tác phẩm văn học hạn chế 1.2 Nếu thể loại văn học dân gian khác truyền thuy ết, truy ện c ổ tích, truyện cười, tục ngữ ca dao học sinh làm quen từ bậc tiểu học THCS, thể loại sử thi đến lớp 10 em làm quen Đây loại hình dân gian đời từ sớm có cách tư duy, cách xây dựng nhân vật đặc trưng theo thể loại Vì đánh đồng việc đọc hiểu văn b ản sử thi với thể loại tự dân gian khác 1.3 Mặt khác đổi nội dung sách giáo khoa, chương trình ngữ v ăn xếp văn thành cụm thể loại tạo nên nét khác biệt phương pháp dạy học Trước yêu cầu việc dạy học thời điểm mới, với mong muốn học sinh thêm yêu quý gắn bó với văn học truyền thống c dân t ộc, quan tâm đến việc thay đổi phương pháp dạy đọc – hiểu văn sử thi nhà trường THPT để tạo nên hiệu việc dạy h ọc tác phẩm văn học dân gian Mục đích nghiên cứu Từ thực tế việc dạy học đọc – hiểu môn Ngữ Văn tác phẩm sử thi dân gian nói riêng, xin đóng góp số đề xuất việc dạy – đọc hiểu tác phẩm sử thi nhà trường phổ thông để học sinh hiểu sâu sắc tác phẩm, đồng thời tăng thêm tính hấp d ẫn, lôi cho học III Đối tượng nghiên cứu – Một số sử thi, đoạn trích sử thi chương trình SGK Ngữ Văn l ớp 10 tập I – Phương pháp dạy đọc – hiểu văn học dân gian – Giáo viên học sinh lớp 10 trường THPT Ninh Bình – Bạc Liêu Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu – SGK, SGV, sách hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ Ngữ Văn lớp 10 – Tài liệu tham khảo – Tranh ảnh minh họa Khảo sát thực tế – Dự thăm lớp – Khảo sát tình hình thực tế So sách đối chiếu Phân loại, thống kê Phương pháp đọc – hiểu NỘI DUNG Giải pháp cũ thường làm 1.1 Sử thi lịch sử phát triển vấn đề không m ới mẻ nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Nhiều công trình khoa h ọc khai thác giá trị củ sử thi tiếng Các tác phẩm sử thi ch ương trình học nghiên cứu biên soạn, in ấn, xuất b ản v ới s ố l ượng lớn Tuy vậy, việc dạy – đọc hiểu tác phẩm sử thi vấn đề cần nhiều quan tâm, đóng góp sẻ chia Trong sách nghiên c ứu v ề sử thi, công trình khoa học sử thi, hay chuyên lu ận v ăn b ản s thi nhà trường, tác giả đặc sắc tác phẩm đời sống văn học Tuy nhiên chúng nh ững gợi mở, so sánh chưa sâu vào tác phẩm cụ thể chương trình Ngữ V ăn THPT Vì chưa có nhìn sáng rõ vấn đề 1.2 Môn văn môn học đòi hỏi cần cù chăm người học cao, với phương pháp dạy học văn cũ dễ dẫn đến tình trạng học sinh th ụ động, chịu tác động chiều từ phía giáo viên, khiến học văn có tình tr ạng đọc chép, mang tính chất giáo điều, áp đặt chưa có tính thực tiễn Sử thi thể loại văn học có quy mô đồ sộ, nội dung tác ph ẩm dài Trong chế dạy học văn cũ, học sinh không tự trình bầy suy ngh ĩ, ý kiến tác phẩm học, mà chủ yếu tiếp nhận lắng nghe, đa phần học sinh thụ động chưa có ý thức tự tích lũy kiến thức, chưa có tư sáng tạo đổi mà trông chờ vào ý kiến giáo viên Với phương pháp dạy học cũ, giáo viên người nắm vững tác ph ẩm truy ền đạt lại nội dung cho học sinh Với vai trò “người cảm thụ thay” cho học sinh, giáo viên dường khó tạo đồng hưởng cảm xúc Mối quan hệ học sinh tác phẩm sử thi mang tính chất gián ti ếp H ọc sinh không đọc, không tìm tòi, phát mà cảm nhận h ời hợt qua gi ảng định hướng giáo viên 1.3 Ngày với thay đổi phương pháp dạy học phương thức soạn giảng mới, vai trò học sinh nâng cao, tích cực Tuy nhiên dạy văn học dân gian, học sinh tỏ lúng túng, ch ưa ti ếp thu hết nội dung ý nghĩa văn Nguyên nhân thể loại văn học có độ lùi thời gian, tư tác giả dân gian khác v ới t hi ện đại ngày nay, nguyên nhân từ truy ền th ụ ki ến th ức c giáo viên khuôn mẫu chưa linh hoạt, đổi Giải pháp cải tiến Thực tiễn đổi giáo dục nước ta năm gần khẳng định việc đổi phương pháp dạy – học theo định hướng phát triển lực h ọc sinh xu hướng tất yếu, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào t ạo người Chính v ậy đề xuất số phương pháp thực đổi dạy học, kiểm tra đánh giá kết theo định hướng phát triển lực học sinh 2.1 Dạy đọc – hiểu văn sử thi theo đặc trưng thể loại Văn học dân gian gồm nhiều thể loại khác nhau, thể loại có đặc trưng riêng biệt Vì giáo viên dạy đọc – hiểu thể loại cần ý tới đặc tr ưng thể loại để tránh nhầm lẫn 2.1.1 Trước hết giáo viên cần giúp học sinh nắm vững cốt truy ện s thi qua ho ạt động đọc ( kể, tóm tắt văn bản) Khi cho học sinh đọc – hiểu giáo viên yêu cầu em tìm hi ểu phần tóm t v ăn mục tiểu dẫn, sau hệ thống lại kiện Ngoài phần giảng bình, giáo viên cần tập trung xoáy sâu vào chi ti ết liên quan đến nội dung đoạn trích giúp học sinh có khả lí gi ải đầy đủ số vấn đề đoạn trích Khi tóm tắt sử thi Đăm Săn, giáo viên ý tới nội dung Đăm Săn giao chiến với tù trưởng khác Điều giúp học sinh nhận th ức cu ộc chi ến gi ữa Đăm Săn Mtao Mxây nằm chuỗi chiến thắng tù tr ưởng này, chiến không mang mục đích giành lại vợ mà để m mang bờ cõi, xây dựng lac Hay tóm tắt sử thi Ô xê, giáo viên kể cho học sinh chi tiết liên quan đến trường chinh c Uy – lít – x đường trở mưu trí Pê – nê – lốp thời gian chờ đợi đối phó với bọn cầu hôn Qua học sinh hiểu trí tuệ người Uy – lít – x lòng chung thủy, dũng cảm người vợ Pê – nê – lốp Hoặc h ọc Sử thi Rama, giáo viên kể trình Rama với nh ững ng ười b ạn gi ải thoát Xita khỏi tay quỷ vương để làm sở lí giải ghen tuông chàng Những chi ti ết gợi ý ban đầu giúp cho học sinh cắt nghĩa, lí gi ải đo ạn trích tr ọn vẹn Vì việc tóm tắt văn sử thi hoạt động cần thiết dậy Đối với học sinh, văn sử thi gắn với môi trường diễn xướng, dùng để kể để đọc Vì trình đọc văn bản, tùy vào nội dung tác phẩm, đoạn trích, giáo viên cần tìm phương pháp đọc phù h ợp để tạo nên hấp dẫn, tâm tiếp nhận tích cực cho học sinh Giáo viên có th ể phân vai cho học sinh đọc lời nhân vật, đọc lời người kể chuyện Trong sử thi Tây Nguyên lời người kể chuyện tình cảm c nhân dân dành cho nhân vật anh hùng Tuy nhiên thời lượng đọc hiểu lớp không đủ để đọc hết toàn văn Giáo viên cho học sinh đọc đoạn đối thoại hai tù trưởng thể kịch tính chiến đấu phần đoạn cuối lời người kể chuyện Với đoạn trích Uy – lít – xơ trở chuyển thể thành dạng đối thoại kịch Giáo viên phân vai nhân vật c ảnh Uy – lít – x g ặp mặt Pê – nê – lốp Do tính nguyên hợp tác phẩm s thi nên vi ệc h ướng d ẫn học sinh đọc – kể văn giúp em tiếp nhận văn hiệu qu ả 2.1.2 Thứ hai dạy đọc hiểu tác phẩm, giáo viên cần ý đến s ự ki ện lịch sử xã hội trọng đại có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng đặt v ăn Ở tác phẩm Đăm Săn phản ánh người xã hội Tây Nguyên thời kì chế độ công xã tan rã Trong chiến đấu với Mtao Mxây để giành lại vợ mình, người anh hùng đồng thời bảo vệ sống bình yên cho buôn làng Vì chiến đòi lại vợ cớ để Đăm Săn chi ến đấu t ăng thêm sức mạnh, uy tín cho cộng đồng Sử thi Ô xê phản ánh thời kì người Hy Lạp khám phá chinh phục biển c ả xứ sở thời kì xếp giã từ chế độ công xã th ị t ộc bước vào chế độ chiếm hữu nô lệ với xuất mô hình gia đình vợ chồng Đoạn trích Uy – lít – xơ trở cảnh gặp gỡ hai vợ chồng sau hai mươi năm xa cách đồng thời thể phẩm chất tốt đẹp hai ng ười Sử thi Ramayana kể chiến Rama với quỷ vương giành lại v ợ, tái lại kiện người A- rya – da trắng từ miền Bắc Ấn tràn xuống đồng hóa chinh phục người Đra – vi – đa da màu Nam Ấn đảo Lanka 2.1.3 Thứ ba dạy tác phẩm sử thi theo đặc trưng thể loại cần nhấn mạnh đặc điểm loại hình kiểu nhân vật sử thi, tránh tiểu thuy ết hóa cách phân tích nhân vật Trong sử thi, nhân vật lên qua chi tiết miêu t ả ngo ại hình chủ yếu qua lời nói, hành động Đó cụ thể hóa phẩm ch ất tính cách, tâm lí nhân vật Nhưng để làm rõ đặc điểm nhân vật sử thi, giáo viên c ần thể vẻ đẹp phi thường nhân vật sử thi Nhân vật sử thi người hoàn thiện, toàn mĩ Đăm Săn tài n ăng b ản lĩnh dùng cảm phi thường, sức mạnh vô địch thần dân giúp đỡ Uy – lit – xơ “ muôn vàn trí xảo” Pê nê lốp “ thận trọng, khôn ngoan” trích đo ạn Uy – lít – xơ trở đại diện cho trí tuệ tâm hồn người Hi Lạp Họ kết tinh cộng đồng nên hướng dẫn học sinh đọc tác phẩm, giáo viên c ần cho em thấy việc làm, hành động người anh hùng nhìn nhìn cộng đồng Trong sử thi Đăm Săn, nhân bật đặt vào biến cố để thể tính cách Trong đoạn trích “ Chiến thắng Mtao Mxây”, Đăm Săn so sánh với nhân vật phản diện chân dung, sức mạnh, tính cách M ọi hành động người anh hùng đại diện cho lí tưởng nhân dân Quá trình chiến đấu Đăm Săn trình người Ê đê chế ngự thiên nhiên, phát triển bảo vệ cộng đồng Khi đọc hiểu đoạn trích Rama buộc tội, giáo viên lại cần cho học sinh không tình tiết gay cấn câu chuyện ghen tuông đơn thu ần, mà thử thách đạo đức để nhân vật khẳng định Ở Rama, nhân dân Ấn Độ trí tuệ tuyệt vời Uy – lít – xơ mà phi thường chàng nằm ý thức danh dự cộng đồng Giáo viên cần định hướng cho h ọc sinh ghen tuông Rama đoạn trích Rama buộc tội Chi tiết không làm cho chàng trở nên tầm thường ích kỉ, mà trái lại nhân v ật hi ện lên chân th ực, sống động, toàn diện phi thường Như nói trên, nhân v ật sử thi mang tính chức nhiều tính cách, Rama thân c người bổn phận, người danh dự Giáo viên cần định hướng đắn để học sinh hiểu đặc trưng nhân vật sử thi, tránh cách hiểu thi ển c ận, không tác phẩm 2.2 Dạy đọc – hiểu văn sử thi theo hướng tích hợp Ngày với đổi chương trình sách giáo khoa phương pháp dạy h ọc, giáo viên cần hình thành cho học sinh lực vận dụng tổng h ợp tri th ức, kĩ không môn Ngữ Văn, mà môn h ọc khác như: l ịch sử, địa lý, công dân… kiến thức văn hóa, xã hội, liên hệ đời s ống thực tế Chúng ta cần kết hợp hai kiểu tích hợp: tích hợp dọc tích hợp ngang 2.2.1 Tích hợp dọc theo chương trình cấp học Tích hợp dọc tích hợp đơn vị kiến thức, kĩ học trước theo nguyên tắc đồng trục Nếu thể loại văn học dân gian khác truy ền thuyết, cổ tích, tục ngữ, ca dao học cấp học trước lên đến bậc THPT hoc sinh có điều kiện làm quen với sử thi Tuy chưa có n ền t ảng tri thức thể loại, có liên hệ với kiến thức liên quan học từ lớp dưới, tri thức thể loại khác để em so sánh, đối chiếu Giáo viên đặt câu hỏi so sánh gi ảng c như: – Kể tên thể loại văn học dân gian? Trong thể loại đó, thể loại chưa học? – Tại lại xếp sử thi vào thể loại tự dân gian? Vì kể người anh hùng dân tộc xếp Thánh Gióng vào thể loại sử thi? Đồng thời chương trình Ngữ Văn lớp 10, tác phẩm sử thi xếp thành cụm, thuận lợi cho việc so sánh, đối chiếu, liên hệ tác phẩm với Ví dụ học xong hai tác phẩm Đăm Săn Ô xê giáo viên có th ể tổng hợp cho học sinh thấy viết anh hùng c dân t ộc nh ưng Đăm Săn sử thi dân gian mang tư hồn nhiên, chất phác Ô xê Ramayana sử thi bác học phong phú, phức tạp, sâu sắc tinh t ế Ôđi – xê nhà thơ Hô – me – rơ tăng cường tính nhân bản, thẩm mĩ Ramayana đạo sĩ Van – mi – ki tô đậm chất tôn giáo tâm linh Sau học xong tác phẩm giáo viên cho học sinh l ập b ảng so sánh Sử thi Ô – – Tiêu chí Sử thi Đăm Săn Loại sử thi Sử thi anh hùng Tác giả xê Sử thi Ramayana Sử thi dân gian Sử thi bác học Sử thi bác học Nhân dân Tây Thi sĩ: Hô – me- Nguyên rơ Đạo sĩ: Van – mi – ki Mang tính nhân Đặc điểm Tư chất phác, văn giá trị Mang màu sắc tôn hồn nhiên thẩm mĩ giáo, tâm linh Giáo viên giúp học sinh lập bảng thống kê để thấy điểm tương đồng nội dung sử thi anh hùng Kẻ đối Người trợ Tác phẩm Anh hùng địch Người vợ giúp Đăm Săn Đăm Săn Mtao Mxây Hơ Nhị Ông trời Pê – nê- lốp Gia nhân Xi – ta Đội quân khỉ 108 kẻ cầu Ô – – xê Uy- lít – xơ hôn Ra- van- Ramayana Rama na nghĩa lời nói đó? Hs suy nghĩ, cử đại diện trình bầy GV gọi học sinh đọc đoạn Đăm Săn dân làng ăn mừng chiến thắng – Những chi tiết miêu tả cảnh ăn mừng chiến thắng Đăm Săn? – Quang cảnh thể Đăm Săn tù trưởng nào? – Tìm chi tiết miêu tả ngoại hình, hành động Đăm Săn lễ ăn mừng chiến thắng? GV tích hợp kiến thức văn hóa, giới thiệu tranh ảnh trang phục, nơi ở, nét sinh hoạt văn hóa nhân dân Tây Nguyên ( Bảng minh họa 7) – Nhận xét vẻ đẹp anh hùng Đăm Săn? Hoạt động GV hướng dẫn học sinh tổng kết văn GV hướng dẫn tìm phân tích đặc sắc nghệ thuật qua đoạn trích Nêu khái quát đặc sắc nghệ thuật văn bản? – Nội dung ý nghĩa đoạn trích? Củng cố – Đặc trưng thể loại sử thi? – Đặc điểm nhân vật sử thi – Tóm tắt đoạn trích Đăm Săn đột nhập vào nhà Mtao Mxây gọi thách đấu Mtao Mxây dự, Đăm Săn nhường quyền đánh trước đường khiên không đâm trúng Đăm Săn Đến lượt Đăm Săn rung khiên múa vun vút Chàng đâm trúng đùi người Mtao Mxây không thủng Đăm Săn thấm mệt, vừa chạy vừa ngủ mộng thấy ông Trời, ông Trời bày cho cách dùng chày mòn ném vào vành tai Mtao Mxây Mtao Mxây ngã l ăn đất b ị Đăm Săn cắt đầu bêu đường Chàng kêu gọi tớ, dân làng Mtao Mxây theo Về làng, Đăm Săn mở tiệc ăn mừng linh đình, kéo dài su ốt mùa khô Đăm Săn ngày hùng mạnh, giàu có, “danh vang đến th ần, tiếng lừng khắp núi” – Nghệ thuật miêu tả đoạn trích – Ý nghĩa văn làm sống lại khứ hào hùng ng ười Ê đê Tây Nguyên thời cổ đại Dặn dò HS học cũ Soạn bài: Truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC BẢNG MINH HỌA Bảng minh họa Đặc trưng sử thi: + Ra đời phản ánh thời kì ấu thơ dân tộc- tộc người Thể b ức tranh xã hội rộng lớn với kiện lịch sử trọng đại + Biểu dương chiến tích anh hùng dũng cảm, có ph ẩm chất t ốt đẹp, đại diện cho lợi ích cộng đồng + Ngôn ngữ trang trọng, ngợi ca Nghe hát – kể sử thi sinh ho ạt v ăn hoá tập thể giá trị sử thi, đó, thành tựu chung cộng đồng Bảng minh họa Người ta chia làm loại sử thi: * Sử thi thần thoại: Đẻ đất đẻ nước (Mường), Aúm ệt luông (Thái), Cây nêu thần (Mơ nông)… * Sử thi anh hùng: Đăm Săn, Đam Di, Xinh Nhã, Khinh Dú (Ê Đê), Đam Noi (Ba na)… – Về sử thi Tây Nguyên: Trong lúc sử thi nhiều nước rời rạc, lẻ tẻ Việt Nam, lại qu ần t ụ thành vùng, tiêu biểu Tây Nguyên Người ta gọi vùng sử thi Tây Nguyên Sử thi Tây Nguyên, mà tộc người gọi tên khác nhau: khan (Ê Đê), hơ ri (Gia rai), hơ mon (Ba na), Oùt nơ rông ( Mơ nông) trở thành m ột đặc tr ưng th ể lo ại tiêu biểu cho vùng văn hoá Tây Nguyên Vùng sử thi Tây Nguyên có nguyên từ kinh tế- xã hội Tây Nguyên như: xã hội tiền giai c ấp, kinh t ế n ương rẫy… Sử thi anh hùng Tây Nguyên có đề tài chính: hôn nhân, chiến tranh lao động xây dựng Đề tài chiến tranh quan trọng cả, đề tài trung tâm sử thi anh hùng thu hút kiện thuộc loại đề tài Bảng minh họa Sử thi Đăm Săn trích đoạn “Chiến thắng Mtao Mxây” thiên sử thi anh hùng tiếng dân tộc Ê Đê (Việt Nam) Tên đầy đủ Bài ca chàng Đăm Săn (tiếng Ê Dê Klei khan Y Đăm Săn) Sử thi Đăm Săn lần L.Sabatier (một viên công sứ người Pháp Tây Nguyên) phát vào năm 1923-1924 Sabatier dịch s thi ti ếng Pháp xuất Paris năm 1928 Năm 1959, sử thi giới thi ệu tạp chí Văn nghệ quân đội nhà xuất Văn hoá in song ngữ Việt – Ê Đê (bản dịch Đào Tử Chí) với tên gọi Bài ca chàng Đăm Săn Năm 1988, Nhà xuất Khoa học xã hội công bố văn sưu tầm dịch sử thi Đăm Săn công phu Nguyễn Hữu Thấu Bảng minh họa Tóm tắt nội dung sử thi Đăm Săn Sử thi Đăm Săn có chương khúc tóm tắt sau: 1- Chị em Hơ Nhí Hơ Bhí theo luật tục chuê- nuê, đòi lấy Đăm S ăn làm chồng, Đăm Săn không chịu 2- Đăm Săn bỏ nhà chị Hơ Aâng, Trời làm anh chết sống l ại nhi ều lần anh tự thân cứu Hơ Nhí anh chịu thành hôn với hai người 3- Tù trưởng Mtao Grư (tù trưởng Ó) cướp Hơ Nhí Đăm Săn đánh lại, giành vợ, bắt làm tù binh Đăm Săn phát rẫy, dọn ruộng, Mtao Mxây (tù trưởng Sắt) lại cướp vợ anh, anh giết kẻ thù, thành tù trưởng giàu mạnh Đăm Săn chặt thần Cây đổ, hai chị em Hơ Nhí Hơ Bhí chết, Đăm Săn lên trời toan chém đầu trời, Trời bày phép làm cho vợ sống lại Đăm Săn bắt Nữ thần Mặt Trời làm vợ, bị từ chối Anh chết chìm rừng đất nhão Vía Đăm Săn hoá thành ruồi, bay vào miệng Hơ Aâng, Hơ Âng thụ thai sinh trai, đặt tên Đăm Săn Đó Đăm Săn cháu gọi Đăm Săn cậu Đăm Săn cháu tiếp tục nối dây với chị em Hơ Nhí Hơ Bhí Bảng minh họa Đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây thuộc phần tác phẩm: Sau làm chồng hai chị em tù trưởng Hơ Nhị Hơ Bhị, Đam Săn trở nên tù trưởng giàu có uy danh lừng lẫy Các tù trưởng Kên Kên(Mtao Gr ứ) tù trưởng Sắt (Mtao Mxây) lừa lúc Đam Săn nô lệ lên rẫy, sông lao động sản xuất kéo người tới cướp phá buôn làng chàng b H Nh ị làm vợ Cả hai lần Đam Săn tổ chức đánh trả chiến thắng, vừa cứu vợ lại vừa sáp nhập đất đai, cải kẻ địch khiến cho oai danh chàng lừng lẫy, tộc giàu có đông đúc h ơn Đoạn trích ngợi ca chiến đấu Đam Săn Đó chiến đấu danh dự, hạnh phúc gia đình sống bình yên phồn vinh thị tộc Đoạn trích tiêu biểu cho đặc trưng thể lo ại sử thi anh hùng Bảng minh họa Cuộc chiến Đam Săn Mtao Mxây chiến tranh mang tính ch ất thống cộng đồng Nó chiến tranh xâm lược nh ằm mục đích tàn sát, cướp bóc chiếm giữ Chính mà thái độ nô l ệ c ả hai phía việc thắng thua hai tù trưởng có nh ững nét riêng: – Ở phía Mtao Mxây: Sau tù trưởng thất b ại, đông đảo nô l ệ tâm phục nghe theo lời vị tù trưởng mạnh (“không được!… ng ười nhà giàu cầm đầu không nữa”).Thái độ hành động c đoàn người chứng tỏ họ mơ ước trở thành tập thể giàu có hùng mạnh.Họ mơ ước có người lãnh đạo dũng cảm, tài ba – Ở phía Đam Săn: Dân làng tưng bừng náo nhiệt chào đón v ị anh hùng c chiến thắng trở Họ lại sửa soạn vui mừng tấp nập không ch ỉ để mừng buôn sóc mở mang, hùng mạnh giàu có mà để tiếp đón người nô lệ chân thành hoà hợp (“… Các chàng trai l ại ngực đụng ngực Các cô gái lại vú đụng vú Cảnh làng tù trưỏng nhà giàu trông mà vui thế!”) Đoạn trích miêu tả chiến tranh thị tộc th ời nguyên thu ỷ, lại không trọng miêu tả cảnh chết chóc đau thương Trái l ại, tác giả dân gian chủ yếu miêu tả cảnh chiến thắng tưng bừng phía Đam S ăn Lựa chọn cách thể nghệ thuật này, tác giả dân gian nhận tính t ất y ếu chiến tranh thị tộc – chiến tranh không kìm hãm phát triểu xã hội Ê-đê, mà trái lại, giúp t ập thể lẽ tẻ, r ời r ạc t ập h ợp thành tập thể lớn hơn, mạnh Đây cách để dân gian ngợi ca tâm vóc sứ mệnh lịch sử người anh hùng Bảng minh họa Sử thi Đăm Săn Truyền thống văn hóa dân tộc Tây Nguyên Nhà rông người Tây Nguyên Sinh hoạt văn hóa nhà rông đồng bào dân t ộc Trang phục phổ biến đồng bào Tây Nguyên Sinh hoạt cộng đồng Âm nhạc Tây Nguyên ( Đàn Tơ Nưng) Văn hóa cồng chiêng nhân dân Ê Đê PHỤ LỤC Bài tập củng cố SỬ THI ĐĂM SĂN C H A Y M O N N H C H I E N T R A M U A K H I E N U E N U E S U G T R O I S A T C T H U O T U T R U O N N G Câu 1: Đăm Săn dùng vũ khí để tiêu diệt kẻ thù? Câu 2: Đăm Săn sử thi viết đề tài Câu 3: Ở hiệp đấu thứ nhất, Đăm Săn Mtao M xây tranh tài cách nào? Câu 4: Đăm Săn phải lấy hai người vợ theo tục lệ ng ười Tây Nguyên? Câu 5: Điền vào chỗ trống: Sử thi tác phẩm ……… dân gian có quy mô lớn sử dụng ngôn ng ữ có v ần, nhịp xây dựng hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng k ể v ề nhi ều biến cố lớn diễn đời sống cộng đồng cư dân thời cổ đại Câu 6: Đăm Săn mách kế để tiêu diệt kẻ thù? Câu 7: Tên gọi khác Mtao Mxây gì? Câu hỏi chìa khóa: Đăm Săn thuộc thể loại sử thi nào? PHỤ LỤC Bài kiểm tra Trắc nghiệm ( điểm): Câu 1: Âm hưởng đặc trưng sử thi gì? Âm hưởng hùng tráng Âm hưởng bi tráng Âm hưởng dạt Âm hưởng tha thiết ngân vang Câu 2: Chiến thắng Mtao – Mxây trích từ tác phẩm ? Đăm Noi b Đăm Di Đăm Săn d Xinh Nhã Câu Sử thi Đăm Săn thể đề tài gì? Đề tài chiến tranh Đề tài chiến công người anh hùng Đề tài hôn nhân gia đình Đề tài lao động sản xuất Câu 4: Đoạn trích kể lại việc gì? Đăm Săn đến nhà Mtao – Mxây thách đấu Mtao – Mxây đến thách đánh Đăm Săn c Cả hai thách đánh với Đăm Săn đòi vợ mà không thách đánh Câu 5: Đăm Săn thách đấu với tù trưởng Mtao M xây nhắm mục đích gì? Để đòi lại vợ Đòi lại danh dự tù trưởng anh hùng Để đoạt cải nô lệ Mtao M xây A B Câu 6: hành động Đăm Săn thể tính cộng đồng Đăm Săn mộng thấy ông trời Đăm Săn gọi dân làng theo Đăm Săn thờ cúng thần linh lễ ăn mừng chiến thắng Câu 7: Xếp dẫn chứng theo thứ tự trước, sau cho phù hợp với hành động kêu gọi dân chúng Mtao – Mxây Đăm Săn: + Chàng gõ vào nhà + Đăm Săn (nói với tớ Mtao – Mxây): Ơ nghìn chim sẻ, vạn chim ngói ! Ơ tất tớ ! Các có với ta không ? + Đăm Săn lại gõ vào ngạch, đập vào phên nhà làng + Đăm Săn gõ vào ngạch, đập vào phên tất nhà làng ( Xếp theo thứ tự trước, sau : 1,2,3,4) Câu 8: hình ảnh người anh hùng Đăm Săn tác giả khắc họa b ằng chi tiết nào? Lời nói, mệnh lệnh ăn mừng chiến thắng Cảnh tiệc tùng linh đình nhộn nhịp làng Trang phục, ngoại hình, hành động khí chất buổi tiệc ăn mừng chiến thắng Cả a, b, c Câu Biện pháp sử dụng đoạn văn sau đây? “Đăm săn rung khiên múa.1 lần xốc tới chàng vượt đồi tranh.1 lần xốc tới chàng vượt đồi lồ ô Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây” “Thế ĐS lại múa Chàng múa cao gió bão.Chàng múa thấp, gió lốc.Chòi lẫm đổ lăn lóc Cây cối chết rụi” a.So sánh b.Phóng đại c.Ẩn dụ d.Cả A C Tự luận ( điểm): Từ hình tượng Đăm Săn đoạn trích Chiến thắng Mtao-Mxây (trích Sử thi Đăm Săn), phát biểu suy nghĩ thân mối quan hệ cá nhân cộng đồng TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Quốc Anh ( 2010), Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Ngữ Văn lớp 10, Nxb Giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Dân (2004), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Văn Đường ( 2010), Thiết kế giảng Ngữ Văn 10 tập một, Nxb Hà Nội Nguyễn Bích Hà ( 2012), Giáo trình văn học dân gian Việt Nam, Nxb Đại học sư phạm Lê Bá Hán (2000), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thúy Hồng ( 2011), Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ Ngữ văn 10, Nxb Giáo dục Phan Trọng Luận ( 2010), Sách giáo viên Ngữ Văn 10 tập một, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục đào tạo ( 2006), Tài liệu chủ đề tự chọn bám sát chương trình chuẩn Ngữ Văn 10, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục đào tạo (2014), Tài liệu tập huấn Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn Ngữ Văn cấp trung học phổ thông 10 Phạm Thị Ngọc Trâm (2011), Nâng cao phát triển Ngữ Văn 10, Nxb Giáo dục Đồng tác giả sáng kiến: Nguyễn Thu Thủy Chức danh: Giáo viên Đơn vị: Trường THPT Ninh Bình – Bạc Liêu Nguyễn Thị Minh Hoa Chức danh: Phó Hiệu trưởng Đơn vị: Trường THPT Ninh Bình – Bạc Liêu ... – Đọc Sách giáo khoa Ngữ Văn 10 tập – Sách tập Ngữ Văn 10 tập – Soạn III CÁCH THỨC TIẾN HÀNH – Phương pháp gợi mở, phương pháp đàm thoại, phương pháp nêu vấn đề – Phương pháp đọc – diễn cảm –. .. việc dạy h ọc tác phẩm văn học dân gian Mục đích nghiên cứu Từ thực tế việc dạy học đọc – hiểu môn Ngữ Văn tác phẩm sử thi dân gian nói riêng, xin đóng góp số đề xuất việc dạy – đọc hiểu tác phẩm. .. Van – mi – ki tô đậm chất tôn giáo tâm linh Sau học xong tác phẩm giáo viên cho học sinh l ập b ảng so sánh Sử thi Ô – – Tiêu chí Sử thi Đăm Săn Loại sử thi Sử thi anh hùng Tác giả xê Sử thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn 10 , Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn 10 , Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay