Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn

21 142 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:51

Sáng ki ến kinh nghi ệm ng ữv ăn Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài: 2.Tình hình nghiên cứu: Mục đích và nhiệm vụ của đề tài: 3.1 Mục đích của đề tài: 3.2 Nhiệm vụ của đề tài: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: PHẦN NỘI DUNG Chương I: Những vấn đề lý luận Chương II Những vấn đề thực tiễn Nội dung khám phá thơ Đường: Đặc trưng thơ Đường: Ngôn ngữ thơ Đường: Luật thơ Đường: Chương III Thực hành: Giảng dạy số tác phẩm thơ Đường theo đặc trưng thể loại 12 PHẦN KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài : Những tinh hoa văn học giới di sản tinh thần quý giá chung nhân loại phận thiếu hành trang văn hóa người đại Trong ba năm học bậc THPT, học tác phẩm số nhà văn lỗi lạc tiêu biểu cho trung tâm văn hóa rực rỡ, trường phái văn học tiêu biểu loài người khoảng ba nghìn năm Chương trình học ý tới văn học nước có quan hệ ảnh hưởng sâu rộng với văn học Việt Nam Một số nước Trung Quốc mà thơ Đường thành tựu độc đáo Đời Đường (618 – 907) thời kỳ toàn thịnh xã hội phong kiến Trung Quốc.Trong giai đoạn văn học đời Đường phát triển thời đại trước đó.Thơ Đường vườn hoa muôn màu muôn sắc nở rộ, nhiều nhà văn, nhà thơ xuất hiện, nhiều thể loại văn học phát triển, để lại thành tựu rực rỡ ghi dấu ấn thơ ca.Giai đoạn có nhiều tác giả vào lịch sử thơ ca Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị Thơ Đường du nhập vào Việt Nam sớm, Việt Nam chấp nhận nội sinh Cho đến hôm nay, thơ Đường gần gũi với người Việt Nam, vậy, không khó hiểu ta thấy chương trình môn văn trường phổ thông, thơ Đường có vị trí đặc biệt Số lượng không lớn đặt người giáo viên văn trước thử thách lớn, đòi hỏi họ phải tìm cách vượt qua Để dạy văn học Trung Quốc tốt cần phải giải hai vấn đề, cách cảm thụ thơ văn thi pháp Nói cách cảm thụ nhằm chủ thể người tiếp nhận đường tiếp nhận Nói thi pháp nhằm vào khách thể sáng tạo tức người sáng tác, tìm xem họ dùng phương thức, phương tiện để thể cảm hứng, để chuyển tải tư tưởng, để xây dựng hình tượng Tình hình nghiên cứu: Ở trường phổ thông nay, tình hình dạy thơ nhìn chung chưa đạt hiểu cao Riêng thơ Đường, chưa có nhiều giáo viên giúp học sinh cảm nhận hay đẹp Phần lớn giáo viên phân tích nội dung tác phẩm mà chưa làm bật thủ pháp nghệ thuật đặc trưng thi pháp thơ Đường, nhiều giáo viên biết thuyết giảng, đối thoại với học sinh sợ thiếu thời gian Cách làm vô hình dung ngược lại “phép” thơ Đường “nói gợi nhiều” Mặt khác, việc dạy học thơ Đường trường phổ thông chưa đạt hiệu cao việc cung cấp tri thức lý thuyết thơ Đường thiếu nên tri thức làm tảng cho học sinh tiếp nhận nghèo nàn Vậy nên học thơ Đường, học sinh có ấn tượng thơ Đường khó tiếp nhận Xuất phát từ thực tế này, thấy vấn đề nghiên cứu cách dạy học thơ Đường trường học phổ thông quan trọng Thực đề tài hy vọng đưa cách hiểu khoa học thơ Đường nhằm góp phần nhỏ bé vào việc cải tiến chất lượng dạy học thơ Đường nhà trường phổ thông Tuy nhiên viết khó tránh khỏi thiếu sót trình thực hiện, mong góp ý từ phía đồng nghiệp, đồng chí quan tâm đến vấn đề Do khả của bản thân và khuôn khổ của đề tài, xin đưa kinh nghiệm thân cách tiếp cận thơ Đường trường trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại ( thi pháp ) Mục đích và nhiệm vụ của đề tài: 3.1 Mục đích của đề tài: – Nêu lên kinh nghiệm của bản thân về cách tiếp cận một tác phẩm thơ Đường để cùng trao đổi với đồng nghiệp của mình, với mong muốn góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông hiện – Nhằm nâng cao hiệu quả giờ học văn trường trung học phổ thông 3.2 Nhiệm vụ của đề tài: – Xác định sở lý luận của việc giảng dạy và học tập thơ Đường ở trường trung học phổ thông nhiều năm qua – Tình hình thực tiễn về phương hướng đổi mới dạy học thơ Đường theo đặc trưng thể loại – Thực hành soạn giảng một tiết dạy cụ thể: Tiết 44 47 chương trình Ngữ văn lớp 10 THPT Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: – Tìm hiểu sở lí luận thực tiễn có liên quan đến việc cảm thụ thơ – Nghiên cứu văn bản: Hoàng Hạc lâu tổng Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng Lí Bạch Thu hứng Đỗ Phủ chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 THPT 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài sáng kiến gồm những nội dung chính sau: Thơ Đường nhằm khám phá tự nhiên mà chủ yếu tự nhiên người với thiên nhiên Đặc trưng thơ Đường Thơ Đường xét mặt ngôn ngữ Luật thơ PHẦN NỘI DUNG Chương I: Những vấn đề lý luận Thơ Đường giữ vị trí đặc biệt quan trọng lịch sử thơ ca cổ đại Trung Quốc Trong tập Toàn Đường thi soạn năm 1705 có 4.8900 thơ Đường Về sau nhiều nhà nghiên cứu cho số lượng thơ Đường Nhưng dù số nói lên phần hùng vĩ, đồ sộ dãy núi thơ Đường Tại đến đời Đường thơ ca cổ đại Trung Quốc đạt đến đỉnh cao vậy? Có thể nói thơ ca phát triển nhiều điều kiện yếu tố hợp thành hoàn cảnh lịch sử, sở xã hội, đời sống nhân dân, truyền thống văn học phát triển nội nó… Đời sống nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Mâu thuẫn xã hội phong kiến mâu thuẫn giai cấp nông dân địa chủ Cuộc đấu tranh giai cấp liệt dai dẳng động lực thúc đẩy xã hội tiến lên, điều kiện để thơ ca phát triển Tác phẩm văn học không phán ánh mâu thuẫn mức độ khác trực tiếp hay gián tiếp, công khai hay bí mật, hoàn chỉnh hay phiến đoạn Khi lên nắm quyền, giai cấp thống trị nhà Đường áp dụng hàng loạt sách nhượng nông dân Kinh tế phồn vinh, xã hội thái bình, cục diện trị ổn định tạo điều kiện cho nhà thơ đi tận hưởng cảnh đẹp non sông đất nước, bồi dưỡng khí chất lãng mạn khiếu nghệ thuật, viết lên lời thơ giàu sức sống thời đại Nhưng nói nghĩa kinh tế phong kiến suy đồi, trật tự xã hội hỗn loạn không xuất nhà thơ lớn Những thơ giàu tính thực thấm sâu lòng nhân đạo cao Đỗ Phủ đời sau vụ biến An Lộc Sơn chứng cụ thể Vả lại, cho dù năm tháng đầu kinh tế xã hội nhà Đường phồn vinh, ổn định mâu thuẫn giai cấp tồn tại, phát triển Lúc này, va chạm sống riêng tây tinh thần phản nghịch vốn có nhà thơ mà bật tia lửa phản kháng dập tắt Sáng tác Lí Bạch giai đoạn đầu đủ sức chứng minh thực Mặt khác sau loạn An Lộc Sơn, sức sản xuất vật chất xã hội bị phá hoại nghiêm trọng, vùng lưu vực sộng Trường Giang phía nam Trường Giang không trực tiếp chịu ảnh hưởng chiến tranh cải vật chất đưa từ miền Bắc xuống nên nông nghiệp, thủ công nghiệp thương nghiệp khu vực phát đạt, tạo điều kiện vật chất cho phát triển thơ ca đời Đường thời kì sau Chế độ khoa cử “ dĩ thi thủ sĩ” ( lấy thơ ca để chọn người tài ) đời Đường nguyên nhân phát triển thơ ca, phủ nhận điều việc “dĩ thi thủ sĩ” góp phần làm giàu kho tàng thơ ca vốn có đời Đường Ngoài phồn vinh ngành nghệ thuật khác âm nhạc, vũ đạo đặc biệt hội họa ảnh hưởng sâu sắc tới phát triển văn học Hội họa, điêu khắc đời Đường đạt tới đỉnh cao nghệ thuật, sản sinh nhân tài Ngô Đạo Từ chuyên vẽ người, Vương Duy chuyên vẽ sông núi, Dương Huệ Chi tiếng điêu khắc… Ngoài điều kiện lịch sử xã hội nói phát triển thân văn học nói riêng nguyên nhân làm cho thơ Đường phát triển Kể từ Kinh Thi, tập thơ Trung Quốc đời, thơ Đường, thơ ca Trung Quốc có lịch sử lâu dài Hơn nghìn năm qua, thơ ca thể loại chủ yếu văn học Trung Quốc Từ loại thơ bốn chữ Kinh Thi hình thức “ Tao thể” sở từ loại thơ năm chữ bảy chữ đời Hán tích lũy kinh nghiệm phong phú cho sáng tác thơ ca đời Đường Chương II Những vấn đề thực tiễn Nội dungkhám phá thơ Đường: Thơ Đường nhằm khám phá tự nhiên mà chủ yếu tự nhiên người với thiên nhiên, gợi lên giao cảm, đưa đến cho người đọc người bạn tri âm tri kỉ: sông, vầng trăng, cánh chim… Cách cấu tứ nhằm khai phá tự nhiên, giao cảm tự nhiên với người xóa gianh giới, ngăn cách, tạo âm hưởng vang vọng tâm hồn Lý Bạch người du ngoạn nhiều nơi Hầu khắp nơi đất nước Trung Quốc in dấu chân ông Thơ viết thiên nhiên ông tranh hùng vĩ, tráng lệ ẩn giấu vẻ đẹp sâu xa thầm kín: Thác nước Hương Lô Vọng Lư sơn bộc bố hùng vĩ lạ thường “ Nắng rọi Hương Lô khói tía bay Xa trông dòng thác trước sông Nước bay thẳng xuống ba ngàn thước Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây” ( Tương Như dịch) Thực tế Hương Lô bắt nguồn từ núi cao chảy xuống, ngòi bút Lý Bạch không thác nước bình thường Nó chảy từ độ cao ba nghìn thước, lại chảy bay, đứng xa mà nhìn ngỡ tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây Thiên nhiên người bạn an ủi, động viên, chia sẻ nỗi đau khổ, dằn vặt lòng ông “ Chim bay vút bay hết Mây lẻ Nhìn không thấy chán Chỉ núi Kính Đình” ( Độc tọa Kính Đình sơn – Phạm Lệ Duyên dịch) Hình núi Kính Đình hiểu cô độc lẻ loi, hiu quạnh nhà thơ Đặc trưng thơ Đường: Để hiểu hết cảm hứng nghệ thuật thơ Đường lại cần nắm đặc trưng thơ Đường, thấy đặc điểm sau: Trong cách cấu tứ thường tìm hiểu giao cảm người thiên nhiên, cách biểu thường trữ tình hòa lẫn vào ngữ cảnh, cách diễn đạt thường ý thức đến quấn quyện ba yếu tố thi- nhạchọa Khi đọc thơ Lý Bạch người đễ dàng nhận thấy sức tưởng tượng lớn lao ông Ông đưa tình cảm nồng cháy, khát vọng mãnh liệt vào đối tượng miêu tả Để việc khoa trương có bề rộng lẫn bề sâu, ông nhân cách hóa đối tượng miêu tả: Núi Kính Đình người bạn tâm tình hiểu cảnh cô độc nỗi buồn nhà thơ, gió xuân hiểu nỗi đau khổ, nỗi tái tê người cảnh biệt ly “Gió xuân thấu hay Không cho cành liễu điểm đầy xanh non” (Lao lao đình – Trúc Khê dịch) Trăng bóng trở thành bạn tâm đầu ý hợp nhà thơ nâng cốc để làm dịu bớt lẻ loi đơn chiếc: “Cất chén mời trăng sáng, Mình với bóng ba” (Nguyệt hạ độc chước – Tương Như dịch) Ngôn ngữ thơ Đường: Ngôn ngữ thơ Đường nhìn chung sáng, tinh luyện Các tác giả thơ Đường thường nói hết, nói trực tiếp ý Như Đỗ Phủ trọng đến ngôn ngữ thơ ca, việc dùng phương ngôn, ngữ, ông tốn nhiều công phu gọt giũa lời, ý đạt mức “ ý ngôn ngoại “ ( ý nằm lời ) Khái quát xác đặc điểm đặc điểm bật ngôn ngữ thi ca Đỗ Phủ Trong Đăng cao, Đỗ Phủ viết: “Vạn lí bi thu thường tác khách Bách liên đa bệnh độc đăng đài” (Thu quạnh nghìn khơi lòng khách não Đài cao trăm bệnh thân mòn – Nam Trân dịch) Chỉ mười bốn chữ làm rõ bảy tầng ý đau thương: Sống nơi đất khách quê người ( tác khách), xa nhà vạn dặm ( vận lí), mà có phải đôi lần ( thường tác khách), lại phải xa nhà vào ngày thu ảm đạm ( bi thu), thân ( độc đăng đài), đời người ( bách niên) hay ốm đau mà có vài bệnh ( đa bệnh) Bảy ý quyện vào nhau, chữ ý, ý bổ sung ý kia, làm bật hình ảnh cô độc, lẻ loi người chịu nỗi gian truân, thống khổ đời Lời thơ cô đọng, hàm súc, cảnh, ý, tình lồng vào tô đậm thêm phong cách trầm uất thơ ông Luật thơ Đường: Thơ Đường luật thể thơ chủ đạo có tác động chi phối thể thơ khác, thường dùng hệ quy chiếu để xem xét đặc điểm thể thơ khác ( cổ phong từ) Đó thể thơ có niêm luật chặt chẽ, niêm luật lấy việc xen kẽ trắc làm nguyên tắc, nhiên nguyên tắc tuyệt đối, có phần gần tuyệt đối Đó vị trí chữ thứ hai, thứ tư thứ sáu thơ thất ngôn, thường khái quát thành công thức “ nhị tứ lục phân minh”, với hàm nghĩa: chữ thứ tư phải ngược với chữ thứ hai thứ sáu, trắc-bằng-trắc bằngtrắc-bằng, viết tắt TBT BTB Ví dụ: “Phong cấp thiên cao viên khiếu ai” (Đăng cao- Đỗ Phủ) Hoặc “Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng” (Thu hứng – Đỗ Phủ) Một câu thơ viết không công thức gọi thất luật hay phá luật (cố tình làm thất luật để nhấn mạnh ý đó) như: “Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu” (Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng Lý Bạch) Phần linh động chữ thứ 1, thứ thứ thường quy thành công thức “Nhất tam ngũ bất luận”.Thật chữ thứ hoàn toàn linh động Chữ thứ năm nói chung ngược với chữ thứ bảy, linh động không bị coi thất luật Chữ thứ ba câu có vần, không chuyển “bằng” thành “trắc” Thơ Đường luật có dạng chính: bát cú( câu), tuyệt cú (có gọi tứ tuyệt, câu), luật (còn gọi trường luật, nghĩa thơ luật kéo dài) Một bát cú chia thành cặp câu (còn gọi liên thơ) đề, thực, luận, kết (còn gọi liên đầu, liền cằm, liên cổ, liên đuôi, có gọi số: cặp câu thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư ) Đã có xu hướng quy chức xác định cho cặp câu tên gọi nó( đề “ vào đề”), thực “ nói thực”, luận “ bàn rộng ra”, kết “ kết luận” ) Song thực tiễn thơ Đường luật, đặc biệt thơ từ đời Minh trở trước lại cho ta thấy Một tỷ lệ không nhỏ thơ Đường Hoàng Hạc lâu Thôi hiệu, Đăng cao Đỗ Phủ lí giải đắn chia chúng thành hai phần, tức nửa nửa nhà phê bình Kim Thánh Thán ( nhà phê bình tiếng cuối đời Minh, sinh 1608) thường gọi Mô hình thơ thất ngôn bát cú vần ( luật bằng) B T T T B Liên T T T T B B T T B B B T T Liên B B T T T B B B T T B B T Liên T T B B T T T T B B B T T Liên B B B T T T Thất ngôn bát cú vần trắc ( luật trắc) T B B B T Liên B B T T B B B B T T T B B Liên T T B B B T T T B B T T B B Liên B B T T B B B T T T T B B B T B Liên T T Luật thơ từ chữ thứ hai câu thứ trắc thơ làm theo luật trắc thơ làm theo luật Còn niêm (đính vào theo nghĩa đen): luật âm cốt điệu câu thơ không trở nên đơn điệu, cặp câu thơ phải đối trừ chữ thứ chữ thứ câu đầu Muốn chữ thứ hai câu chẵn thuộc liên thơ phải với chữ hai câu lẻ thuộc liên thơ dưới, nhiên người ta đề ngoại lệ Hệ thống vần thơ Đường luật chủ yếu gieo vần bằng, có vần trắc, vần gieo cuối câu cuối tất câu chẵn 2,4,6,8 (riêng chữ cuối câu không gieo vần) Chương III Thực hành: Giảng dạy một tác phẩm thơ Đường theo đặc trưng thể loại Tiết 45 CẢM XÚC MÙA THU Đỗ Phủ Ngày soạn: Ngày giảng: Mục tiêu học Qua giảng, giúp HS Cảm thông với tám lòng Đỗ Phủ, cảm nhận lòng yêu nước tình cảm quê hương sâu nặng nhà thơ trước cảnh chiều thu buồn nơi đất khách Thấy tính chất đặc biệt hàm súc thơ qua việc khai thác tầng ý nghĩa từ ngữ, câu, hình ảnh tiêu biểu việc biểu tình cảm Qua hiểu thêm đặc điểm thơ Đường Phương tiện thực – Chuẩn kiến thức kĩ Ngữ văn 10 – SGK, SGV – Thiết kế giảng – Thơ Đỗ Phủ Cách thức tiến hành GV tổ chức giảng theo phương pháp: đọc hiểu, đàm thoại phát vấn, thuyết giảng Tiến trình giảng ổn định Nếu nhà thơ Lí Bạch (đời Đường) thiên dòng thơ lãng mạn bay bổng với cảnh sắc lung linh mờ ảo Đỗ Phủ lại mang duyên nợ với dòng thơ thực gắn liền với sống đời thường người thuộc tầng lớp xả hội Bài thơ “Cảm xúc mùa thu” thể cách sâu lắng nỗi nhớ quê hương sống cô đơn người xa xứ Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động 2: Tìm Tìm hiểu chung:1 Tác giả:– Đỗ Phủ ( 712- 770), quª hiểu chung ( 6/ ) * Hµ Nam- Trung Quèc.– Cả đời nghèo khổ, lưu lạc Đọc tiểu dẫn cho khắp nơi Có chí lớn phò vua, giúp nước vài nét tác giả thành.– Là nhà thơ thực lớn Trung Đỗ Phủ?* Nội dung Quốc.Được mệnh danh ” Thi Thánh” chủ yếu thơ Đỗ – Nội dung thơ Đỗ Phủ: Phong phú, sâu sắc Lịch sử Phủ gì? thơ chứa chan tình yêu nước nhân đạo Nghệ thuật điêu luyện, giọng thơ trầm uất * Văn sáng Văn bản: tác hoàn cảnh – Sáng tác đất nước kiệt quệ chiến tranh loạn lạc nào? Đỗ Phủ gia đình lánh nạn Tứ Xuyên Năm 766 nơi núi non hiểm trở thuộc Quỳ Châu, xa cách quê hương khơi nguồn cảm hứng cho tác giả viết chùm thơ thu gồm – Thu hứng thứ II Đọc văn bản: Hoạt động 3: Đọc văn ( 8/ ) Giọng đọc: Trầm hùng đoạn đầu, da diết đoạn sau * GV hướng dẫn đọc Giải nghĩa từ khó: giải thích từ khó (SGK) Thể thơ bố cục: – Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật – Bố cục: + câu đầu: Cảnh thu * Nhận xét thể thơ, bố + câu sau: Nỗi lòng tác giả cục cho biết chủ đề Chủ đề: thơ? Bài thơ thể tranh thu hùng vĩ buồn hiu hắt tâm trạng buồn nhớ quê hương tác giả III Đọc hiểu văn bản: Bốn câu đầu: – Cảnh mùa thu Quỳ Châu, nơi thượng nguồn sông Trường Giang – Cảnh thiên nhiên dội, hiểm trở, âm u: Hoạt động Đọc + Những hạt sương rơi trắng xóa làm tiêu điều rừng hiểu văn ( 20/ ) phong + Núi Vu, Kẽm Vu mờ mịt sương hiu quạnh * Bốn câu thơ đầu tả + Những đợt sóng tràng giang dội cảnh mùa thu đâu? + Những đám mây đùn nơi cửa ải xa xôi Cảnh trước – Sử dụng nghệ thuật đối: mắt nào? + Sóng rợn >< Mây đùn + Lưng trời >< Mặt đất => Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, hiểm trở không khí hiu hắt, ảm đạm Tâm trạng buồn lo nhà thơ: Xót xa cho thân, buồn nhớ quê hương lo cho đất nước * Nghệ thuật Bốn câu cuối: sử dụng hai * Câu – 6: câu thực? – Sử dụng phép đối ngẫu vừa cảnh thu tình thu * Hãy nhận xét – Hình ảnh: tranh thiên nhiên + “Hoa cúc” -> Mùa thu tâm trạng tác + “Con thuyền” -> Cuộc đời trôi, lưu lạc giả câu thơ => Hai hình ảnh không tiêu biểu cho mùa thu đầu? mà hàm chứa ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng sâu sắc – Các động từ: + Lưỡng khai: lần mở – hai năm xa quê + Nhất hệ: mối ràng buộc -quê hương + Cố viên tâm: lòng nhớ nơi vườn cũ, quê nhà => Hai câu thơ tình cảnh hoà làm với giọng * Hai câu thơ 5,6 sử thơ nghe oán, bi thương với tâm trạng buồn, cô đơn dụng biện pháp nghệ nơi đất khách quê người thuật gì? * Câu – 8: – Không khí nhộn nhịp nô nức người may * Hình ảnh” hoa cúc”, áo rét cảnh gia đình đầm ấm ” thuyền” mang ý – Âm rộn ràng dao thước tiếng chày đập nghĩa gì? áo chuẩn bị cho mùa đông -> Chạnh lòng nhớ tới quê nhà, hoàn cảnh – kẻ xa quê không hưởng sống ấm no, hạnh phúc => Từ âm này, tâm trạng nhà thơ chuyển từ nỗi u * Các động từ Lưỡng buồn thân lo âu thời cuộc, biên giới khai, hệ, cố viên chưa yên Tấm lòng tác giả hướng nhân tâm có ý nghĩa dân, đất nước ? (Chú ý IV Tổng kết: dịch nghĩa) Nghệ thuật: Kết cấu chặt chẽ, hình ảnh đặc trưng, hình ảnh ngôn từ nhiều tầng ý nghĩa, giọng điệu âm hưởng thơ thể tâm trạng u buồn * Em có nhận xét cách tả cảnh tác giả ? * Không khí âm sinh hoạt người dân nào? * Không khí âm có tác động lòng người xa quê? Nội dung: Bài thơ thể nỗi buồn riêng thấm thía tâm chứa chan niềm yêu nước thương đời tác giả * Em nhận xét lòng nhà thơ thể câu thơ trên? Hoạt động 5: Tổng kết ( 2/ ) * Nhận xét giá trị tư tưởng, thẩm mỹ thơ? * Qua thơ em cảm nhận tình cảm thân với quê hương mình? Hoạt động 6: Củng cố hướng dẫn học ( 2/ ) – Củng cố: + Nội dung: Bài thơ không miêu tả trực tiếp tình hình xã hội mà chan chứa tình đời có giá trị thực sâu sắc Chiến tranh phong kiến liên miên đẩy tác giả vốn ông quan triều đình tận góc trời Tây nam đất nước người ngày đêm ôm ấp hy vọng mong manh trở quê cũ Hẳn ước mơ bao người dân nghèo đau khổ đời Đường + Nghệ thuật: Xét riêng luật thơ: Bài thơ gieo vần bằng, vần gieo cuối câu cuối tất câu chẵn 2,4,6,8; luật trắc, tiếng thứ câu mang trắc ( lộ) Niêm luật chặt chẽ theo công thức “ nhị tứ lục phân minh”, nhiên nghệ thuật đối thơ thuộc loại khoan đối ( đối không nghiêm chỉnh lắm) thể hai câu luận ( liên 3) “ tùng, cô” với – Hướng dẫn học bài: + Học thuộc phần phiên âm, dịch nghĩa phân tích thơ + Chuẩn bị tiết 48: Đọc thêm- Lầu Hoàng Hạc, Nỗi oán người phòng khuê, Khe chim kêu Rút kinh nghiệm dạy: Kết quả : Làm bài khảo sát phút – Câu hỏi: Nội dung ý nghĩa hai câu thơ cuối Cảm xúc mùa thu Đỗ Phủ ? – Yêu cầu: + Không khí nhộn nhịp nô nức người may áo rét cảnh gia đình đầm ấm + Âm rộn ràng dao thước tiếng chày đập áo chuẩn bị cho mùa đông -> Chạnh lòng nhớ tới quê nhà, hoàn cảnh – kẻ xa quê không hưởng sống ấm no, hạnh phúc => Từ âm này, tâm trạng nhà thơ chuyển từ nỗi u buồn thân lo âu thời cuộc, biên giới chưa yên Tấm lòng tác giả hướng nhân dân, đất nước 2 Kết quả ( %) Lớp sĩ số giỏi Khá Tb yếu 10A 43 20% 75% 5% 0% PHẦN KẾT LUẬN KẾT LUẬN Thơ Đường không thành tựu độc đáo thơ Trung Quốc mà thành tựu bật thơ ca nhân loại Đối với Việt Nam thơ Đường có mối quan hệ mật thiết phương diện đề tài, xây dựng hình ảnh, cấu tạo tứ thơ hay sử dụng ngôn ngữ … thơ Đường cung cấp cho nhà thơ Việt Nam chất liệu sống động, gợi ý quý báu Truyền thống thực nhân đạo thơ Đường tác động tích cực đến nhiều thơ phản đối chiến tranh, trước hết Vương Xương Linh, Lý Bạch… Trong Chinh phụ ngâm Đặng Trần Côn tìm thấy âm vang Tì bà hành Không thơ ca cổ điển Việt nam mà phong trào thơ 1930 – 1945 Nguyễn Du tôn Đỗ Phủ “ bậc thầy thiên cổ văn chương thiên cổ ” Tóm lại: Muốn giảng dạy thơ Đường phải cảm thụ mà muốn phải hiểu nguyên tắc cảm hứng chiều song song với phải hiểu thi pháp mà nhà thơ vận dụng để triển khai cảm hứng Ngày 21 Tháng năm 2014 Người viết Dương Thị Thu Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập – Sách giáo viên Ngữ văn 10 tập Phan Trọng Luận – Tổng chủ biên Thiết kế bài học tác phẩm văn chương Phan Trọng Luận- Tổng chủ biên Văn học Trung Quốc – NXB Giáo dục 1995 Đỗ Bình Trị – Tổng chủ biên Thơ Đỗ Phủ – NXB Giáo dục 1998 Trần Gia Linh – tuyển chọn và biên soạn Lý luận văn học Phương Lựu – Chủ biên Giảng văn văn học nước – NXB Giáo dục 1996 Hoàng Tiến Tựu – Chủ biên PHẦN ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ... tinh hoa văn học giới di sản tinh thần quý giá chung nhân loại phận thiếu hành trang văn hóa người đại Trong ba năm học bậc THPT, học tác phẩm số nhà văn lỗi lạc tiêu biểu cho trung tâm văn hóa... hội phong kiến Trung Quốc.Trong giai đoạn văn học đời Đường phát triển thời đại trước đó.Thơ Đường vườn hoa muôn màu muôn sắc nở rộ, nhiều nhà văn, nhà thơ xuất hiện, nhiều thể loại văn học phát... yếu văn học Trung Quốc Từ loại thơ bốn chữ Kinh Thi hình thức “ Tao thể” sở từ loại thơ năm chữ bảy chữ đời Hán tích lũy kinh nghiệm phong phú cho sáng tác thơ ca đời Đường Chương II Những vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn , Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn , Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn , Chương II. Những vấn đề thực tiễn., Ngôn ngữ thơ Đường:, Chương III. Thực hành: Giảng dạy một tác phẩm thơ Đường theo đặc trưng thể loại.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay