Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa

71 133 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:51

TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC VĂN QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài……………………………………………………………….1 2.Lịch sử vấn đề ……………………………………………………………… 3.Ý nghĩa đề tài ………………………………………………………………….5 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I.Cơ sở lí luận…………………………………………………………………………………… 1.Quan điểm hoạt động ngoại khóa ……………………………………………… 2.Hoạt động ngoại khóa với môn ngữ văn…………………………………… 10 2.1.Với việc hình thành lực cho học sinh ………………………………… 12 2.2 Với việc tiếp nhận văn học …………………………………………………………… 12 2.3.Hiệu hoạt động ngoại khóa………………………………………………… 12 Quan điểm đổi dạy học tích cực …………………………………………… 14 CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.Giải pháp cũ thường làm ……………………………………………………………… 15 2.Giải pháp cải tiến…………………………………………………………………… 16 CHƯƠNG II: BÀI SOẠN THỰC NGHIỆM………………………………………… 20 I.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THỰC NGHIỆM………………… 20 1.Mục tiêu ……………………………………………………………………………………… 20 Đối tượng thực hiện……………………………………………………………………… 21 3.Ý nghĩa đề tài ………………………………………………………………………… 22 Thiết bị tổ chức hoạt động …………………………………………………………… 22 Tiến trình tổ chức hoạt động ngoại khóa………………………………………… 22 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓATHỰC NGHIỆM 1.Mở đầu……………………………………………………………………………………… … 24 2.Phần nội dung chính……………………………………………………………………… 26 2.1.Hiểu biết: Tái kiến thức chung……………………………………………… 26 2.2.Giải mã bí ẩn……………………………………………………………………………… 32 2.3 Trò chơi đuổi hình bắt chữ – dành cho khán giả…………………………… 34 2.4.Cảm thụ văn chương …………………………………………………………………… 40 2.5.Chuyển thể văn tác phẩm thành kịch diễn xuất…………………… 41 3 Kết thúc………………………………………………………………………… ……………… 47 KẾT LUẬN I.Hiệu xã hội sáng kiến kinh nghiệm ……………………………………… 48 II.Điều kiện khả áp dụng……………………………………………………… 50 1.Điều kiện……………………………………………………………………………………… 50 2.Khả áp dụng………………………………………………………………………… 52 III.Kiến nghị, đề xuất ……………………………………………………………………… 53 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI NGOẠI KHÓA…………………………54 MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH…………………………………… 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………….80 PHẦN MỞ ĐẦU Trong kỉ hội nhập để phát triển, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, vận hội nhiều thử thách Giáo dục xem quốc sách hàng đầu m ỗi quốc gia Trong nhiều chủ trương cải tổ Giáo dục, vấn đề quan tr ọng giáo dục hệ trẻ nhà trường phổ thông thành người m ới phát tri ển toàn diện, lành mạnh thể chất tinh thần, có vốn trí thức đa d ạng, bi ết chủ động linh hoạt việc giải tình đời sống Có nhi ều công văn đổi phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu Giáo dục – đào tạo đem lại thay đổi, tiến định cho chất lượng giáo dục Tuy nhiên, với lên l ớp khóa chưa thể đáp ứng hết nhu cầu giáo dục hội nhập đại, chưa tạo đủ điều kiện, môi trường để học sinh bộc lộ, phát huy hết kh ả Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa môn học liên môn học cần thiết để khắc phục điều nói Lí chọn đề tài Với chủ trương Đảng: Đại hội Đảng toàn quốc lần IX khẳng định:Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu Phát triển giáo dục động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện để phát huy nguồn l ực người – yếu tố phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh b ền vững Muốn đào tạo nguồn lực người đáp ứng với nhu cầu phát triển c xã hội cần phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn di ện cho HS Muốn đào tạo HS toàn diện phải kết hợp trang bị lí thuyết tr ải nghi ệm th ực nghiệm, thực hành Với mục tiêu giáo dục nay: Một yêu cầu lớn đặt trình dạy học với HS phổ thông nói chung phải phát hiện, nuôi dưỡng phát huy hứng thú em môn học Với môn Ngữ văn cần thi ết lâu “được định kiến” lý thuyết giáo điều, tầm chương trích cú, khiến HS ngại đọc, ngại học Việc bồi dưỡng say mê hứng thú với việc học văn thực trước hết thông qua dạy khóa lớp với s ự đổi m ới hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá Song dođặc trưng b ộ mônv ăn v ốn gắn liền với thực tiễn nên có khóa chưa đủ điều kiện để khơi dậy niềm đam mê, hứng thú HS Vì hoạt động ngoại khóa lên lớp cần thiết Với việc dạy học tích cực theo xu hướng đại: dự án dạy học tích hợp liên môn hoạt động ngoại khóa đóng vai trò quan tr ọng vi ệc b ổ trợ kiến thức, bổ sung kĩ kinh nghiệm sống cho HS, giúp HS tr thành người toàn diện Thế n ăm qua, hoạt động ngoại khóa trường phổ thông chưa ý thực hiện, có mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu Hoạt động ngoại khóa thân phong phú sinh động, nh ất tổ chức cách nghiêm túc, sáng tạo tập thể môn tâm huyết, có lực với nghề với HS, từ phát huy niềm say mê, yêu thích, hứng thú HS môn học, bồi dưỡng thêm khiếu, sáng tạo c HS vai trò chủ thể, tự tin HS Hiệu hoạt động ngoại khóa xu hướng dạy học tích cực: Hoạt động ngoại khóa sau giảng dạy chương, phần, học kì theoquan niệm đổi phương pháp dạy học hình thức tự học tích cực, bổ ích có hiệu Nó nối liền bục giảng với thực tiễn đời sống, phát huy tính tích c ực, chủ động sáng tạo học sinh, qua kiểm tra chất lượng dạy học học khóa Riênghoạt động ngoại khóa văn h ọc, vừa m ột ho ạt động giáo dục vừa hoạt động thẩm mĩ góp phần tạo lối sống văn hóa khả hưởng thụ văn hóa nghệ thuật cho học sinh Qua hoạt động ngoại khóa văn học, học sinh phát triển cân đối trí tuệ, đạo đức, thể dục mĩ d ục Hoạt động ngoại khóa đường gắn lí thuyết với thực tiễn tạo nên thống nhận thức với hành động HS, hình thức văn hóa văn nghệ, thẩm mĩ, vui chơi giải trí…vì đóng vai trò quan trọng việc b ổ sung kĩ kinh nghiệm sống cho HS, giúp em trở thành ng ười toàn diện Chính thế, hoạt động ngoại khóa giúp HS th ể mạnh,sở trường, củng cố nắm vững kiến thức học khóa, từ tiếp tục hình thành phát triền n ăng l ực: n ăng lực tự hoàn thiện, lực thích ứng, lực giao tiếp, lực sáng tạo Hoạt động ngoại khóa mang lại nhiều lợi ích thiết thực có th ể nói chưa quan tâm đầu tư, tổ chức mức diện lí thuyết lẫn thực hành Phần nhiều có tổ chức nặng hình thức, chưa thực mang tính khoa học, hiệu quả, chưa thiết thực với môn học mục tiêu giáo dục người toàn diện Khi chưa có hình thức học tập sinh động phong phú hấp dẫn chưa thể phát huy tính chủ động, sáng tạo HS ch ất lượng dạy học Xuất phát từ lí trên, kết hợp với thực tế áp dụng hoạt động ngo ại khóa giảng dạy môn Ngữ vănthời gian qua, th mang l ại nh ững hiệu thiết thực Mặt khác, vận dụng quan điểm đổi phương pháp dạy học tích cực, hướng vào phát triển lực học sinh môn Ngữ văn nói riêng, môn khác nói chung, đề xu ất thêm cách làm để đáp ứng yêu cầu giáo dục đại với đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa” với mong muốn bước hình thành hoàn thiện phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn theo hướng đại phù hợp với xu giáo dục thời kì hội nhập phát triển giới đại Lịch sử vấn đề Việc tiến hành đổi phương pháp dạy học bước triển khai Đó dạy học tích hợp liên môn, hoạt động dạy lấy HS làm trung tâm, kết hợp lí thuyết với thực tiễn… Hoạt động ngoại khóa áp dụng phổ biến đem đến khởi sắc cho giáo dục Bàn tầm quan tr ọng việc tổ chức hoạt động bên lớp học (hoạt động ngoại khóa) có từ lâu: Thế kỉ XIII, thời kì Phục Hưng, Rabole – nhà tư tưởng người Pháp có sáng kiến tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho HS tham quan xưởng thợ, cửa hàng, tiếp xúc nhà văn, trải nghiệm s ống nông thôn… Thập niên 20, 30 kỉ XX, nhà sư phạm tiếng Nga A.S Macarenco bàn tầm quan trọng hoạt động ngoại khóa Ông nh ận định: kiên trì nói vấn đề giáo dục, phương pháp giáo dục hạn chế vấn đề giảng dạy, lại trình giáo dục thực lớp học, mà phải mét vuông đất nước Nghĩa là, hoàn cảnh không quan niệm công tác giáo dục tiến hành bục giảng Giáo dục Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 1945 quan tâm đến giáo dục toàn diện cho HS, hoạt động giáo dục gi lên l ớp m ột hình thức thiếu trình giáo dục toàn diện HS Bác nhiều l ần yêu cầu thầy cô giáo phải ý giáo dục nhiều mặt cho HS: đức, trí, th ể, m ĩ Bác nói: lúc học cần làm cho cháu vui, lúc vui cần làm cho cháu học Ở nhà trường, xã hội, cháu vui, học Năm 2001-2002, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam, Đảng ta chủ trương mục đích giáo dục là: phát triển người toàn diện mặt tình cảm, trí tuệ, tinh thân thể chất lí tưởng phát triển xã hội mà bước tiến tới Với công đổi giáo dục đòi hỏi đội ngũ sư phạm quan tâm đến giáo dục toàn diện, tăng cường hoạt động giáo dục lên lớp, giúp HS thoát khỏi không gian lớp học chật chội quen thuộc thâm nhập vào sống muôn màu vẻ, rèn luyện kĩ sống phẩm chất tốt đẹp người thời đại Gần nhất, năm 2007, trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh k ết hợp Viện nghiên cứu Giáo dục cho kỉ yếu “Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao hiệu dạy học trường THPT” đề cập đến vai trò quan trọng hoạt động ngoại khóa việc tạo hứng thú trình học t ập HS b ộ môn c ũng phát lực HS trình giải tình th ực tiễn Trên báo Phụ nữ Chủ nhật số ngày 20/8/2007 có viết: “ ngày không gia đình phải đối đầu với thực trạng cha mẹ ngày thời gian gần gũi để hướng dẫn dìu dắt tri thức cần thiết sống Tiền bạc vật chất lo để trẻ có tự tin nhanh nhạy, tháo vát, biết làm việc nhà, chăm sóc thân việc cần phải rèn luyện dần Kĩ sống nhằm giúp trẻ thích ứng với môi trường sống, lĩnh xử lí đời sống thường ngày” Mối lo không riêng bậc cha mẹ mà c ả xã hội mà m ột hệ trẻ có kho tri thức hàn lâm lại kĩ s ống thực tế, luống cuống, vụng dại giải vấn đề n ảy sinh t thực ti ễn Đa phần cho nhà trường nơi giúp em l ấp đầy khoảng tr ống thiếu hụt Như vậy, tiếp nối tiền đề lí thuyết thực tiễn ấy, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa môn học trường THPT cần tiến hành có quy mô, phổ biến để đạt hiệu giáo dục mong muốn thời đại mới, để chứng thực học phải đôi với hành mang l ại k ết cao cho giáo dục thời đại Ý nghĩa đề tài Qua thực tế tổ chức hoạt động ngoại khóa theo chuyên đề với môn Ng ữ văn, thấy với hình thức tổ chức ngoại khóa d ạng m ột trò chơi với câu hỏi gợi mở, dí dỏm, việc phát chi ti ết nghệ thu ật hay, đặc sắc tác phẩm việc chuyển thể tác ph ẩm v ăn h ọc thành kịch để diễn hữu ích với việc tiếp nhận ghi nhớ kiến th ức môn Văn, đặc biệt tạo hứng thú HS Điều đòi hỏi giáo viên ph ải có lực chuyên môn vững vàng, nghiệp vụ sư phạm tốt thường xuyên tự học nâng cao vốn kiến thức, có tâm huyết với nghề, có sáng t ạo hình thức tổ chức … nhằm tạo sân chơi ngoại khóa thi ết th ực, b ổ ích, có hiệu với môn học Đóng góp tiếng nói cá nhân trình đổi phương pháp d ạy h ọc đại theo hướng dạy học tích cực, mong muốn gắn nhà tr ường v ới sống, gắn văn với đời cách để giảm bớt căng thẳng mệt mỏi học khóa lớp, tạo hứng thú HS với môn Ngữ văn Với hoạt động ngoại khóa, GV không đơn đóng vai trò người cung cấp kiến thức cho học sinh, mà tiếp nhận, b ổ sung thêm kiến thức từ học sinh Ngoài c ũng s ẽ phát huy kích thích khả nghiên cứu, tìm tòi thêm giáo viên, t góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên Thông qua hoạt động ngoại khóa với chủ đề Theo dòng văn học (phạm vi nghiên cứu Văn học đại Việt Nam nửa đầu kỉ XX – chủ yếu tác giả, tác phẩm chương trình Ngữ văn 11, tập một) nhằm mục đích: – Góp phần củng cố, gợi nhắc lại đặc điểm văn học đại giai đo ạn nửa đầu kỉ XX: đổi theo hướng đại hóa, phân hóa thành nhi ều phận xu hướng, phát triển với tốc độ nhanh chóng (những g ương m ặt tác gi ả tác phẩm tiêu biểu, giá trị nội dung – thực, nhân đạo giá tr ị ngh ệ thu ật tác phẩm; ý nghĩa triết lí học, thông điệp tác gi ả g ửi g ắm đến độc giả thông qua số phận, tính cách, đời nhân vật)… -Tạo điều kiện cho GV khai thác tác phẩm văn học giai đoạn từ nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau, thỏa mãn nhu cầu làm sống l ại tác phẩm thông qua hình thức trò chơi, hình thức diễn kịch để tái đời sống xã h ội giai đoạn lịch sử định học gửi gắm sau tác phẩm văn học cụ thể – Tạo điều kiện cho GV khắc phục bất cập chương trình thời gian cho phép khối lượng kiến thức cần phải truyền đạt, mở r ộng, t ập trung vào nội dung quan trọng, tình tiết hay, ý ngh ĩa c m ột chi ti ết ngh ệ thuật đặc sắc tác phẩm để giáo dục khơi dậy khả cảm thụ em; chí có khả bổ sung vấn đề chưa đặt chương trình khóa – Ngoài chuyên đề tăng cường tính xã hội, tính thời tác phẩm văn học, cho nội dung học thông qua hư c ấu sáng t ạo thêm trình chuyển hóa tác phẩm thành kịch s ống động để di ễn m ột cách sáng tạo – Hình thành rèn luyện nhiều lực cho HS: lực ho ạt động nhóm, lực tổ chức kiện, lực cảm thụ… đáp ứng nhu cầu đổi phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy lực HS Như vậy, thay học kiến thức mà thầy cô truyền đạt, tự thân học sinh tìm tòi, khám phá thêm kiến th ức, nh ững vận dụng liên quan đến học thông qua hình thức tr ải nghi ệm phong phú, sinh động, hấp dẫn PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.Quan điểm hoạt động ngoại khóa Đưa chương trình giáo dục lên lớp vào kế hoạch giáo d ục trường phổ thông biểu rõ rệt nghiệp đổi m ới giáo dục nghị 40 Quốc hội Đây khâu quan tr ọng định hướng giáo dục mới, lợi để trường học thực yêu cầu giáo dục toàn diện: Đức – Trí – Thể – Mĩ theo chủ trương đổi giáo dục phổ thông nhà nước Thông qua hoạt động đa dạng, bổ íchcủa hoạt động ngo ại khóa làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho HS giúp HS hoàn thi ện dần nhân cách Hoạt động ngoại khoá thuật ngữ dùng để hình thức ho ạt động kết hợp dạy học với vui chơi lớp, nhằm mục đích gắn việc giảng dạy, h ọc t ập Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa Trong đồng hoa lúa xanh rờn ướt lặng, Lũ cò bay ra, Làm giật cô nàng yếm thắm Cúi cuốc cào cỏ ruộng hoa Nhắc đến nhà thơ Anh Thơ, độc giả lại nhớ hình ảnh nữ thi sĩ tiêu bi ểu phong trào thơ Việt Nam đại Tuổi thơ êm đềm gắn liền với đồng ruộng, cánh cò quê hương sớm chiều mưa hay nắng, điều tảng khơi nguồn cho dòng suối cảm xúc thơ bà với phong cách thơ bình dị mà sâu sắc qua câu chữ, qua bao hình ảnh c c ảnh s ắc nông thôn quê hương nhẹ nhàng gợi tả cách khéo léo Càng ấn tượng bà đến với thơ ca đường giải thoát khỏi đời tù túng, buồn tẻ tự khẳng định giá trị người phụ nữ xã h ội đương thời.Tập thơ “Bức tranh quê” đời chan chứa mộc mạc dung dị, đặc biệt qua thơ “Chiều xuân”, tranh cảnh mây trời tắt nắng sắc xuân tươi đẹp Những mưa xuân đặc trưng nơi miền Bắc mưa bụi li ti rơi nhẹ tắm mát cho chồi non cỏ thêm xanh tươi, mưa xuất dòng th đỗi lặng lẽ bến đò vắng, cảnh vật thoáng bu ồn chút t ĩnh l ặng, se thêm lạnh tâm hồn trống trải: Mưa bui êm êm bến vắng Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi Từng giọt mưa rơi hững hờ “êm êm” trước mắt nhà thơ Từ láy gợi tả hình ảnh giọt mưa rơi nhẹ điểm xuyết cho khung cảnh, không ồn vồnvã hay nặng hạt mà có chút chầm chậm theo khoảnh kh ắc thời gian Bến sông thưa khách đò chiều, vắng mênh mông, không gian rộng trống trải lan tỏa vào tâm hồn.Con đò nhỏ sau ngày làm vi ệc chở khách ngược xuôi dòng sông quê hương n ằm l ắng vào phút giây nghỉ ngơi, mạn đò lung lay theo sóng nh ỏ, vô tình trôi b ềnh b ồng theo nước sông Như ta có cảm giác nhịp mưa rơi nhịp sóng vỗ nhẹ nhịp đò trôi hòa theo nhautạo nên tranh giản dị sâu lắng bao c ảm xúc Ánh mắt nhà thơ chuyểnhướng bắt gặp yên tĩnh bao trùm: Quán tranh đứng im lìm vắng lặng Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời Quán tranh nhà thơ nhân hóa qua động từ “ đứng” Không “đứng” mà “đứng im lìm” “trong vắng lặng”, từ láy nối tiếp động từ nhân thêm trống vắng không riêng bến sông gây hiệu ứng mạnh khổ thơ.N quán tranh trung tâm hoang vắng xơ xác ngày s ắp k ết thúc Hoa tím rụng “tơi bời” vào phút cuối ngày dài Dường không người mệt mỏi mà vạn vật rã rời, trút bỏ tàn dư cuối cùng.Th ời gian phút trôi qua mang theo rộn ràng hối ban ngày thay th ế áo buồn tẻ cô đơn vắng lặng khắp nơi.Khổ thơ thứ hai lên hình ảnh thu gọn vào tầm mắt nhà thơ: Ngoài đường đề cỏ non tràn biếc cỏ Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ Đường đê rộng đôi bờ chạy dài mơn mởn bao cỏ xanh tươi, màu s ắc câu thơ màu “biếc” cỏ Ngòi bút nhà thơ tạo nét chấm phá màu sắc đẹp, cảnh thoáng buồn khổ bây gi dung hòa lại màu sắc sống dù cỏ Ðến ðây không gian bớt ði màu tàn phai nhýờng chỗ cho màu biếc rạng rỡ, tĩnh lặng c ũng tan d ần theo tiếng vỗ cánh ðàn chim sáo ðen ðang sà xu ống.Chúng vô tý nhý nh ững ðứa trẻ nghịch ðồng qua cách miêu tả tinh tế “mổ vu võ” Không phải “m ổ vu võ” mà thực chúng ðang mổ mồi bé nhỏ nhýng m nhà thõ hình ảnh dễ thương mang cảm giác bình hạnh phúc cu ộc sống tự khoáng đạt Không dừng lại nhiêu đó, hình ảnh ti ếp theo mang lại cho độc giả nhìn ngỡ ngàng điều bình dị mà không người cảm nhận được: Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa Gió lướt qua thổi mát khung cảnh không lần làm nghiêng nghiêng cánh bướm, khả dùng từ láy phong phú “rập rờn”,nhà thơ miêu tả cách bướm nhỏ muốn bay không vựơt qua sức ép c ơn gió nên đôi cánh chao chao lại theo gió thổi Động từ “ trôi” tô đậm thêm hình ảnh cánh bướm nhỏ bị gió hững hờ mang Từng đợt gió đến tiếp tục thổi cho cánh bướm “rập rờn” chao nghiêng.Thấp cánh bướm trâu bò từ tốn nhai cỏ non cách “ thong thả”, chậm rãi tận hưởng hạnh phúc.Mưa rơi vương h ạt m ưa lên cỏ cho ta cảm giác trâu bò thưởng thức “ mưa” Nhịp thơ không nhanh mà theo nhịp hoạt động muôn vật Đây kho ảng th ời gian m ọi thứ trở nên lắng đọng chầm chậm trôi xua mỏi mệt dần tan biến.Đến khổ thơ cuối thơ, không gian mở rộng khắp phía làm hoàn ch ỉnh b ức tranh “chiều xuân” thơ mộng thi sĩ Anh Thơ: Trong đồng lúa xanh rờn ướt lặng Lũ cò bay Làm giật cô nàng yếm thắm Cúi cuốc cào cỏ ruộng hoa Quê hương tươi đẹp cánh đồng xanh rì lúa rung rinh xào x ạc theo đợt gió thổi về, thấm đẫm giọt mưa bụi lất phất Lũ cò lông trắng hình ảnh gắn liền với ruộng đồng, với bầu trời thôn quê, v ới gió mát chiều về, nghịch ngợm bay vội vàng hối làm xao động góc trời, chúng tung cánh tự phiêu lãng vô tình làm gi ật m ột cô gái nông thôn cần mẫn làm việc âm bay lên đôi cánh Cô gái câu thơ chăm làm nốt công việc cuối ngày tàn lên trước mắt nhà thơ Khung c ảnh bình tràn đầy sức sống, hoạt động muôn vật xây dựng nên nhịp sống vui tươi n dù thời gian trôi gần hết ngày Nghệ thuật sử dụng từ ngữ, khéo léo dùng ngòi bút v ẽ nên nh ững hình ảnh bình dị thật ấm áp chan chứa vẻ đẹp sống, bên cạnh theo dòng thơ mạch cảm xúc người đọc dâng lên nhờ ta cảm nh ận sâu tình cảm cảm xúc nhà thơ, thành công kh ẳng định giá trị thơ Đôi lúc nhịp thơ chầm chậm nhẹ nhàng sâu lắng đôi lúc lại mang đến cảm giác rộn ràng vui vẻ, thơ nhạc muôn giai ệu phong phú làm rung động trái tim suy nghĩ người đọc thơ Tấm lòng yêu thơ ca yêu thân thuộc giản dị quê hương tài y ếu t ố quan tr ọng góp ph ần tạo nên thành công thơ “Chiều xuân” Phần tập làm nghệ sĩ: Đội I: Tên kịch bản: Định kiến Lớp 1: Thị Nở vừa vừa cắp rổ, nghĩ mông lung, mặt ngẩn ngơ, vô tình chạm vào người ngược chiều – Váy yếm đẹp (nanh nọc, điệu đà): này, mắt hay mà đâm quệt vào người ta Có biết buổi để trang điểm không ( tay xua xua quần áo, mặt cáu có, chưa ngẩng lên) Ngẩng lên (ngạc nhiên, tay dụi mắt, xỉa xói): lại có xấu ma chê quỷ hờn Chỗ làng chân chả bước đến mà có g ặp thể loại đâu nhỉ? – Thị Nở (cười nhăn nhở): ơ, đằng chưa gặp đằng bao giờ, đằng có mù đâu mà đằng bảo đằng mù Có đằng mù không nhìn thấy tớ mà tránh nhỉ? (vẫn cười) (Nhìn lên người xuýt xoa): đằng đẹp thật Quay nghĩ mình: Dễ đẹp ko biết chừng, chưa soi gương, mà soi gương gọi xa ý ( kéo dài giọng ra, mặt thích thú) – Váy yếm đẹp (nguýt, mỉa mai): mày chưa soi gương không giống Thôi, chị khuyên câu chân thành, đừng mua gương mà t ốn tiền lại tự kỉ cho nhan sắc Có hiểu s ản phẩm lỗi c tạo hóa không? Chính mày (ưỡn ẹođi vòng) – Thị Nở (không hiểu gì): Sản phẩm lỗi nhỉ? Em dòng giống mả hủi mà, em không thuộc dây chuyền sản xuất đâu – Váy yếm đẹp (thất vọng):có lại ngẩn ngơ nên (quay khán giả): xấu, lại dòng giống mả hủi, ế chồng Chứ có mà khối kẻ theo (đưa tay lên má) Duy có tiểu chùa cự tuyệt mà (mặt chuyển sang giận dỗi nũng nịu) Nói tiếp (với Nở): này, tao bận lên chùa để gặp tiểu, tao thời gian nghe mày trình bày gia cảnh – Thị Nở (với theo): ơ, cô xinh mà vào chùa quy y (mắt mở to, tò mò) – Váy yếm đẹp: mồm nhà mày Quy quy gì: ta lên để, để, để ăn oản, ăn oản xong thì, thì… (cười bẽn lẽn) ta nói chuyện tiểu (mặt mơ mộng) – Thị Nở: có phải ngày rằm đâu? (thắc mắc) – Váy yếm đẹp: Xời Chờ đến ngày rằm trăng sáng Trăng sáng nước non Ăn thua lúc tối giời (giọng lẳng lơ) Chờ trăng sáng chẳng ngồi đèn cao áp Mà chị đèn cao áp ngồi có giải tán đám đông tụ tập (liếc mắt, khinh khi) Nói tiếp: Đợi ngày rằm để già nõ nhà chị Tuổi xuân tí, nhan s ắc có thì, phải biết mà tận dụng Thôi, đây, nói chuy ện v ới nhà ch ị phí th ời gian (nói xong chỉnh sửa váy yếm, lượn vòng lui vào) – Thị Nở (còn lại mình): xinh Cơ mà có chẳng (cười thật to) Anh Chí chẳng bảo có duyên mà Mà trăng sáng thấy đường Đêm chẳng trăng sáng hay ( mặt nghểnh vẻ đăm chiêu cười mình) Lớp kịch 2: Váy đụp (Thị Nở) đến lều Chí, Chí nằm uống rượu: – Nở: Này, uống rượu thế, hứa với người ta không uống c mà Giận (quay mặt chỗ khác, ngúng nguẩy) – Chí Phèo: bảo lâu Nhớ không chịu nên lôi rượu uống cho…đỡ nhớ (cười, gãi hông) – Nở: có mà nhớ rượu có Hôm thổ trận chưa kinh à, rõ gi ống bê tha – Chí Phèo: men rượu chẳng đằng ấy: đằng men làm cho người ta say Mà say say điếu đổ ( cười tình) – Nở (cười tít mắt): thật Vậy mê dằng đằng nghe lời đằng đi: tu chí làm ăn, đừng uống rượu Đồng ý -Chí Phèo (nghĩ thầm): trông mà cười thật xinh Rồi nói: đằng hứa mà này: thích nhỉ? (ngập ngừng): với tớ nhà cho vui ( mặt đợi chờ) – Nở (cười, nguýt cái, đẩy cho ngã): đừng có mà dụ dỗ (quay nói mình: với thành vợ chồng Hai tiếng vợ chồng, gớm ngượng thế, mà thinh thích) Rồi mặt đổi vẻ nghiêm trọng: rồi, đằng có bà cô, đâu hôm ngày mai bà Để đằng hỏi ý kiến ( dò đón)? -Chí Phèo (mặt biến sắc, lèm bèm): hỏi Đồng ý đồng ý Ở năm ngày lại còn…dở chứng Đằng giúp tớ lương thiện Tớ không uống rượu Sẽ chăm làm ăn có gia đình ấm êm hạnh phúc bao gia đình khác -Nở(giãy nảy lên): bảo không Làm phải có đồng ý người nhớn Không người làng Vũ Đại lại bảo người ta là dại trai (cười, nhe hàm vổ mũi to bạnh lên Nói thị đi) Lớp kịch 3: nhà thị Nở, bà cô vừa – Bà cô: ôi giời ôi.Mệt Nở, mày cho tao chén nước – Nở: cô lúc lại Thằng Chí Phèo trông thôi, hiền lắm, rủ với – Bà cô: (ngạc nhiên, sặc nước), lăn gào lên mẹ dại: ôi làng nước ơi, nhục nhục, nhục Mày dại h Làng hết trai đâu mà lấy loại (giọng cay nghiệt, tru tréo) – Nở (vẫn cười): lấy chồng có làm đâu mà nhục Cô sướng hóa dại không Hay cô ghen với – Bà cô: Này Mày cãi bà, mày bới móc bà hở (xông vào đánh tới tấp) Chỉ 50 tuổi mà bà chưa thèm lấy chồng bà ế bao giờ? Nói tiếp: Tổ cha nhà mày Mày nhìn lại đi: đời 30 tu ổi ch ưa trót đời Ngoài 30 tuổi lại lấy chồng Mà lấy không lấy l ại lấy thằng Chí Phèo – thằng không cha có nghề rạch mặt ăn vạ (tru tréo lên) Rồi nghĩ thầm (quay xuống khán giả): đời tao – 50 tuổi mà không ma ngó, mày tao à, mày l ại sướng tao được, không đời nào, bà cô mày, tao không đồng ý Quay lại: đừng có mà cãi lời bà, bà đào mả hủi nhà mày lên – Nở (mặt ngệt đổi sang tức): ức thật Không đâu lại bị mắng oan Tất thằng Chí Phèo mà Bà phải làm cho nh ẽ để xả tức Đi Lớp kịch 4: lều Chí Phèo -Chí Phèo (Lèm bèm): lần lâu ranh Ai mà chờ -Nở (xuất hiện, tức tối): không chờ Bà không bắt mày chờ – Chí Phèo (quay xuống khán giả): lại dở chứng bác Khen tí mà Gớm thay, mặt bánh đúc rắc nhân l ạc lên b ề mặt, môi hai đỉa trâu Cái mũi chứ, vỏ cam sành gọi b ằng cụ Ô hô hô (thích chí) – Nở (điên tiết): nhé, cụ lớn làng bảo Nở sản ph ẩm lỗi tạo hóa nhé, tức thuộc dây chuyền công nghệ cao r ồi Nhìn lại mặt đi, có giống mặt thớt không, hình có hình ng ười không? – Chí Phèo (cười, khề khà): bảo đôi lứa xứng đôi – Nở: không xứng đôi lôi hết Tình ta chấm dứt Ch ả thèm (mặt lạnh tanh, đắc ý) – Chí Phèo (đánh rơi chai rượu, sững người, lắp bắp): Nở, thế, Chí xin lỗi mà Đừng rơi xa Chí – Nở: xin mà xin Cái cần cho, cho cho hết xin Không cho đâu 30 tuổi lại trưa trót đời, mà lấy c ũng l người anh không lấy – Chí Phèo: Chí van xin Nở, Nở muốn Chí thành người nào, Chí s ẽ c ố gắng thay đổi, từ giây phút Chí sợ cô đọc ghẻ lạnh rồi, Chí c ần tình người, Chí muốn làm người Xin Nở đưa Chí trở kiếp sống người (van xin, nức nở) – Nở: không không Người đâu mà lì Không lôi ( dúi cho CP ngã xuống đất) – Chí Phèo(bò theo, không ngớt gọi, khóc rưng rức) Đời đời, lại phũ phàng với Chí đến Ta có tội mà đời bất công tàn nh ẫn đến th ế Tiên sư cha đứa đẻ thằng Chí Phèo Ô hô, ta th ằng không cha mà Không cha, không cha Tiên sư đứa dèm pha để N t ch ối ông Làm người khó đến hay Lấy tay lần vết mảnh chai má: a ha, Chính chúng mày, vết sẹo khốn nạn Mày di chứng l ần tao ăn v không, mà tố cáo tội trạng quỷ tao, mày hàng rào dây thép gai cô lập tao, ngăn tao trở với đồng loại mình, mày đáng chết Thằng Chí Phèo đáng chết Với tay lấy chai rượu uống:được thôi, không cho ông lương thiện à, muốn đẩy ông à, muốn cự tuyệt ông Ông không sợ giời, ông không s ợ đất, ông s ợ Gượng đã, ông nông nỗi Mẹ cha kh ọm già nhà nó, dám chê bai ông Được, ông giết nhà mày cho bõ t ức Bàn tay nhuốm máu nhiều rồi, thêm mày có ( Lảo đảo bước đi) Bỗng khựng lại, mũi hít hà, nói mình: đâu có mùi cháo hành, Thị Nở, thị lại qua Mắt nhìn ngó nghiêng ( Không thấy, thất vọng) Cháo hành ư, tình người ư, thoáng qua cu ộc đời Chí Phèo kh ốn nạn Cơ Phải rồi, từ ta tù Vì ta tù, a ha, Bá Kiến, cáo già khôn lỏi Chính đóng đinh lên m ột tha hóa c ta, rồi, ta tìm để đòi nợ Hãy đợi tên Bá Kiến Ta đòi lại lương thiện Rồi người hiểu ta, biết ta thèm lương thi ện bi ết nhường nào, họ nhận khát khao ta, đón ta trở lại ánh m bao dung đùm bọc Ta tin điều Rồi lảo đảo Đội II: Tên kịch bản: Chí Phèo ăn vạ Bên đường, Chí Phèo xuất hiện: CP: ( Mặt đỏ tía tai, tay cầm chai sành, áo phanh, quần ống th ấp ống cao khệnh khạng tới nhà Bá Kiến, lảo đảo, vừa vừa chửi) • Mẹ kiếp! Sao rươu Kim Sơn mà uống chẳng thấy say cả?…rượu giả rồi… Sao thời mà kinh doanh rượu lậu chứ… Thế có chết thằng nghiện rượu (vẻ mặt hằn học bực tức) Thế có phí rượu không chứ?? Trong nhà cụ Bá: bà vợ người góc ngắm vuốt… Đột nhiên: Bà Tư: Úi giời!!! Chị Ba…, chị kìa, Năm nhà c ứ phây phây trẻ ý nhờ, suốt ngày phấn son choe choét, m ỏ chu lên để chụp ảnh… lại dùng camera 306 độ khổ chứ??? Thảo mà câu nhiều giai (Ấy nhầm nhiều like) Bà Ba: Cô Tư nói chí phải…Thực đấy, nhan sắc có hạn mà thủ đoạn lại vô biên…haiz… Chuông khánh chẳng ăn ai…những m ảnh ch ĩnh, mảnh chai bờ rào Chẳng qua thẩm mĩ viên Cát Tường chỉnh sửa cho Chứ chị mày nè!!! Chục năm trước trẻ đẹp nhiều Cô Tư thôi, xưa kẻ vẻ đẹp khiến “hoa phải ghen, li ễu phải hờn” V́ mà ối đứa bị cụ Bá cho tù Mà khổ thân, có thằng Chí Phèo ý… nghĩ lại mà thấy thinh thích ý Bà Tư: (Mắt tròn mắt dẹt điều ngạc nhiên) Ối giời!!! Những kia!! Chị thật có phước ạ! Quay lẩm bẩm mình: “Chảnh cầy mà ngỡ fair play” Ngoài mặt thơ ngây bên chất mặt dày Bên cổng nhà Bá Kiến: CP: A…! Đây rồi! Nhà thằng Bá Kiến Mày chết với ông mày… Mày chui cho ông coi??? Tông môn nhà chúng bay Nh phúc c nhà t ụi bay Ờ…! Đúng rồi! Phúc to ý! Giờ ông đây??? Hôm nay, ông s ẽ liều ch ết với bố nhà thằng Bá Kiến Tiếng chửi vọng lời vào nhà Bá Kiến, làm động nhả: Bà Cả: Thằng Tèo đâu? Ra xem thằng trời đánh mà dám đến trước cửa nhà bà gây hả??? Thằng Tèo: Ối giời ơi! Các bà ơi! Thằng Chí….! Thằng Chí r ồi ạ… Nó lôi tổng nhà chửi Bà Hai (liếc mắt, dè bỉu): cô Ba ạ, bảo cô mà phải tù??? Nên bay quay lại trả thù… Bây ph ải làm th ế nào?? Bà Ba (giãy nảy chống đối): Kìa Sao chị lại đổ lỗi em? Bà Hai (vẫn giọng điệu trách móc, xóc xỉa): Không mày tao chắc? Tại ngày phe phẩy, te tởn , lại bắt bóp chân Đã th ế l ại bắt bóp lên cao cao…(vẻ mặt coi thường, bực tức) Bà Năm: (đon đả lòa loẹt cong cớn vẫy tay): Thôi… chị ơi… để em phone cho anh Bá giải Bốn bà lại đồng thanh: Ừ! Đúng đấy, mau gọi đi! Bà Tư: Giờ phải dùng biện pháp đế chế để áp chế thằng Phèo lại chị Em có ý kiến Bà Cả: ý kiến nói mau lên… Bà Tư: Theo em, năm chị em lôi chửi cho tr ận, năm đấu không chột què Bà Hai (nói với giọng hưởng ứng): Oki! Nâu bro blem! Bà Năm (vội vã, chiều quan trọng): Các chị ạ, phút thiêng liêng này… Các chị để em làm kiểu ảnh ắp lên facebook … check in t ại nhà cụ Bá v ới biểu tượng cảm xúc hứng khởi cho chúng sợ….ha ha… Năm bà tạo dáng chụp ảnh đủ kiểu cổng tiếng chó cắn tiếng chửi CP ầm ĩ Ra đến cổng, nhìn vào Chí Phèo ngật ngưỡng: Bà Cả (dáng vẻ tiên phong cong cớn): Ôi khổ chửa! thằng không cha không mẹ kia, nhà bà có nợ nần mày mà mày lôi tổ tông nhà bà lên mà ch ửi hả? Cả năm đồng thanh, dằn tay vào mặt CP: mà mày lôi tổ tông nhà bà lên mà chửi hả? (Trong đó, dân làng kéo đến ùn ùn để xem tình làm sao?) Dân làng 1: Phen cha thằng Bá Kiến đố mà dám vác mặt đâu được, đỡ phải suốt ngày đọc sờ ta tụt vô vị ảnh lố lăng kệch cỡm… Úi chao! Có mà mồ mả tổ tiên đến lộn lên hết Dân làng 2: Phúc đời cho nhà nó, ông Lí nhà Lí Cường xuất hiện, vừa lúc đến nhà: Lí Cường: Tưởng Hóa thằng Phèo thằng phổi ai? Mày muốn lôi gì? Thân phận cóc ghẻ mà lại đòi chèo mâm cao không? Nh ầm to r ồi ơi! Bà Cả (chạy ra, đứng nép sau lưng nạn nhân bị ức hiếp): Ôi! Còn rồng vàng heo ngọc mẹ Mau dạy cho thằng không cha không mẹ trận giai nhớn Lí Cường: Mẹ để on xử lí loại rác rưởi Tiến đến CP: mày muốn thằng Nói tát kêu vào mặt CP CP: (lảo đảo cố với lấy iphone chụp ảnh lưu lại chưng cách ắp sờ ta tụt: Đắng lòng! Tù nhân bị ức hiếp nhà cụ Bá!) (Sau cất yên chí điện thoại vào túi, CP đập chai rượu xuống đất lấy mảnh chai khứa nham nhảm vào mặt.)… kêu: Ối làng nước ơi! Ối dân làng ơi! Bố nhà thằng Bá đâm chết tôi…Cứu zới… Th ằng Lí Cường đâm chết rồi… Ôi thiên vương ơi!… Ối quỷ thần ơi… Lí Cường (mặt tái mét, sợ hãi cố nhếch mép cười khinh bỉ) Dân làng (bình luận): Ngỡ gì?? Hóa cào mặt ăn vạ mà! Thôi anh em cố gắng chụp lấy kiểu đèm đẹp ắp phết nói chuyện com men chém gió cho zui! Bà Hai ( tay chống hông, tay vào mặt CP): OMG! Cái thằng nhãi kia, mày định nằm ăn vạ nhà bà hả! Nhưng đừng vội đắc ý! Anh Bá ( ô pa) c ta Mày lên thớt ơi! Bốn bà lại đồng thanh: Sắp lên thớt ơi! Bà Cả (xỉa xói): Bẩn rận mà muốn làm thiên thần, rách nát rã rời lại ước mơ làm mẹ đời thiên hạ Thứ dơ mày cần tao nhìn sơ nhớ CP: Mày đừng nghĩ mày có quyền có tiếng Thật mày miệng? Mày tưởng mày có danh mày mạnh Hãy nhìn l ại X ấu t ngo ại hình đến tính cách Ông khinh nhé.(dằn tiếng) Bà Cả( hằn học bực tức): Tao không xinh…không lung linh ra… tao khôn bị thần kinh giống mày Mày nghĩ mày ai… mà … mang tao để so sánh Xin lỗi, tao khác mày Nên nếch cho nhiệt độ trái đất bình yên CP(lăn lóc, nằm đất rên lên thê thảm) Bá Kiến đến nhà: Cụ Bá( từ xa đến cất tiếng sang): Có chuyện mà đông này? Dân làng: Lạy cụ…Lạy cụ Cả năm bà vợ xun xoe đón chực kể tội CP tâng công chửi cho học Bà rẽ đám đến bên cụ Bá: Bà Cả : Ông hả…mau vào mà xem… thằng chết giẫm dám tới ăn vạ nhà ta… Cụ Bá (bình tĩnh, chậm dãi đe nẹt): Các bà vào nhà đi, đàn bà lội biết gì? (Quay sang dân làng) Cả ông bà nữa, có đâu mà xúm lại này? Đám đông giải tán Cụ khẽ lay CP: Anh CP ơi! Sao anh lại làm thế! Có ta nói chuyện tử tế với Người lớn mà Làm mang tiếng xấu chết ( giọng dịu dàng) CP ( mở mắt, lim dim): Á! Mày bảo tao xấu hả! Ừ tao xấu, kết c ấu tao hài hòa, đỡ mày, xấu từ xương chậu xấu đến ma phải tránh xa tiếp xúc Lập tức ngồi dậy: Hôm tao liểu chết với bố nhà mày Nhưng tao mà chết có thằng sạt nghiệp! Có thằng rũ từ chưa biết ch ừng Cụ Bá (cười nhạt): Cái nh nói hay làm sao! Ai làm anh mà anh ph ải chết? Đời người phải nghóe đâu Lại say phải không Đổi giọng thân mật: Về thế? Sao không vào chơi? Đi vào nhà uống nước Có ta nói chuyện tử tế với Cần mà phải làm động lên thế? Người biết mang tiếng Xốc Chí đứng dạy phàn nàn: Khổ quá! Giá có nhà đâu có Ta nói chuyện với xong Chỉ t ại thằng Lí Cường nóng tính, không nghĩ trước sau Ai anh với có họ Cất tiếng gọi Lí Cường: Lí Cường đâu! Tội mày đáng chết không bảo người nhà đun nước mau lên? CP thấy xuôi xuôi, lảo đảo theo Bá Kiến vào nhà Bá Kiến (ngó trước sau, dúi vào tay CP đồng bạc, nói:): Anh cầm lấy mà uống rượu Hết đến bảo đừng làm khổ thân Cứ nghe lời tiền uống rượu có ( giọng tinh quái) CP: Cầm tiền hê, đứng dậy Quay xuống khán giả: Tưởng bố nhà mày to Vẫn thua ông L ại có tiền uống rượu Cơ Anh hùng làng cóc thằng ta Ha Hắn cười ha với thỏa mãn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A Phiếu thông tin nhóm giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm: Phan Sỹ Quý Phạm Thị Thanh Mai TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn Nxb Giáo dục 2006 Bùi Mạnh Hùng Một cách tiếp cận việc dạy học ngữ pháp tiếng Việt trường phổ thông Tạp chíNgôn ngữ đời sống, số & 8/2012 Bùi Mạnh Hùng Chuẩn Chương trình cốt lõi Mỹ số liên hệ với việc đổi chương trình Ngữ văn Việt Nam.Tạp chíKhoa học(Đại học Sư phạm TP HCM, số chuyên Nghiên cứu Giáo dục học), số 4/2013 Phan Trọng Luận Phương pháp dạy học văn, Nxb Đại học quốc gia 1996 5 Trần Đình Sử Trở với văn văn học – Con đường đổi bảnphương pháp dạy học Văn BáoVăn nghệsố 10/2009 6 Đỗ Ngọc Thống Dạy học Ngữ văn nhà trường Việt Nam – trạng, hướng phát triển vấn đề liên quan Kỷ yếuHội thảo khoa học quốc gia dạy học Ngữ văn trường phổ thông Việt Namdo Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức 2013 7 Nguyễn Minh Thuyết Một số vấn đề đánh giá chương trình, sách giáo khoa hành đề xuất định hướng biên soạn chương trình, sách giáo khoa Kỷ yếuHội thảo khoa học quốc gia dạy học Ngữ văn trường phổ thông Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo 2013 Nguyễn Thế Truyền Giới thiệu trò chơi vui học môn Tiếng Việt THCS, Tạp chí ngôn ngữ số 12 năm 2006 ... dục đại với đề tài sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa” với mong muốn bước hình thành hoàn thiện phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn theo hướng đại phù hợp với... động ngoại khóa văn h ọc, vừa m ột ho ạt động giáo dục vừa hoạt động thẩm mĩ góp phần tạo lối sống văn hóa khả hưởng thụ văn hóa nghệ thuật cho học sinh Qua hoạt động ngoại khóa văn học, học sinh... tìm tòi thêm giáo viên, t góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên Thông qua hoạt động ngoại khóa với chủ đề Theo dòng văn học (phạm vi nghiên cứu Văn học đại Việt Nam nửa đầu kỉ XX –
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa , Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa , Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay