Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non a xã tứ hiệp

26 145 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:51

Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc T VN Theo nh son nhc ni ting Dalcroze ngi t sinh ó cú th biu hin nhng giai iu õm nhc bng nhng ng tỏc thõn th Tt c tr mm non u cú nhng nng lc õm nhc bm sinh v a tr no cng u cú th phỏt trin c nng lc õm nhc ú Do vy t thi kỡ th u phi cung cp cho tr nhng kinh nghim v mụi trng phự hp giỳp phỏt trin nng lc õm nhc cho tr núi riờng, cng nh giỳp tr phỏt trin ton din tt c cỏc lnh vc khỏc trng mm non, c bit i vi la tui mu giỏo, õm nhc l mt nhng loi hỡnh ngh thut phỏt trin nng lc, cm xỳc, tng tng, sỏng to, s trung chỳ ý, kh nng din t nhng hng thỳ ca tr m nhc l phng tin giỳp tr nhn thc xung quanh, phỏt trin li núi, quan h giao tip, trao i tỡnh cmi vi tr, õm nhc l th gii k diu, y cm xỳc Tr cú th tip nhn õm nhc t nụi tr mm non d xỳc cm, ngõy th sỏng, nờn tip xỳc vi õm nhc l mt iu khụng th thiu Thụng thng, nghe nhc, cng u cú ý mun c ng theo tit tu Tay ung a, chõn gừ nhp, u lc l, ú chớnh l hỡnh thc mỳa t phỏt Nhiu cỏc em nh va nghe nhc, va ngu hng iu mỳa cú tit tu c ỏo ca mỡnh i vi tr mu giỏo, c im hn nhiờn, ham hot ng nờn mi quan h gia õm nhc v ng c hỡnh thnh d dng Cỏc bi hỏt, bn nhc to cho tr nhng cm xỳc mnh, tr ng phự hp vi c tớnh ca õm nhc õy õm nhc gi vai trũ ch o cũn ng l cụng c th hin hỡnh tng õm nhc Vn ng theo nhc giỳp tr phỏt trin cm giỏc, nhp iu, s khộo lộo, kh nng phn ng nhanh v ỳng cỏc n tng nghe c õm nhc Ngoi cũn lm tho nhu cu tỡnh cm ca tr, tr c bc l cm xỳc, giao tip vi bn bố Vỡ vy, ng theo nhc l hot ng vụ cựng quan trng i vi tr Hin nay, cỏc trng mm non thc hin Chng trỡnh giỏo dc mm non giỏo viờn c phộp linh hot la chn ni dung, xõy dng k hoch hot ng cho phự hp vi cụ, vi tr, phự hp vi iu kin trng lp ỏp ng yờu cu iu ú giỳp giỏo viờn cú c nhng c hi v iu kin th hin kh nng ca mỡnh Tuy nhiờn thc t, nhiu giỏo viờn cha chỳ ý hỡnh thnh k nng ng theo nhc cho tr, cũn ngn ngi, ụi t chc cũn i khỏi qua loa, cha cú bin phỏp thit thc quỏ trỡnh dy tr, dn ti kt qu trờn tr cha cao Do vy, vic ỏp dng bin phỏp tiờn tin dy tr mu giỏo ng theo nhc l rt cn thit, cn c chỳ trng L giỏo viờn tr, cú nhit huyt vi ngh, cú kh nng õm nhc tt, tụi ó luụn bn khun, trn tr t cỏc cõu hi: Lm th no ? Lm gỡ? nõng cao cht lng ng theo nhc cho tr mu giỏo nh tui ti lp mỡnh ph trỏch Sau mt nm nghiờn cu, tỡm tũi, ỏp dng cỏc bin phỏp hu hiu, kh nng ng theo nhc ca tr lp tụi ó c nõng cao rừ rt Vỡ vy tụi mnh dn c xin phộp trao i vi cỏc ch em ng nghip di dng ti Trng Mm non A xó T Hip Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc sỏng kin kinh nghim l: Kinh nghim nõng cao cht lng ng theo nhc cho tr mu giỏo nh tui trng mm non A xó T Hip * Mc ớch nghiờn cu : + ỏnh giỏ c thc trng kh nng ng theo nhc ca tr ti lp mu giỏo nh B1 trng mm non A xó T Hip + Tỡm cỏc bin phỏp giỳp tr 4-5 tui trng mm non A xó T Hip nõng cao kh nng ng theo nhc * i tng nghiờn cu: Cỏc bin phỏp nõng cao cht lng ng theo nhc cho tr mu giỏo nh tui * Phm vi nghiờn cu: Tr lp mu giỏo nh B1, trng mm non A xó T Hip nm hc 20122013 Trng Mm non A xó T Hip Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc GII QUYT VN I C S Lí LUN: Vn ng theo nhc l hot ng phi hp gia õm nhc v cỏc ng tỏc ca c th hoc s dng chi õm nhc, gừ m theo nhp iu õm nhc to cho tr cú c s cm nhn v nhp iu, gúp phn tớch cc vo vic phỏt trin ton din nhõn cỏch Hot ng ng theo nhc la tui mm non cú th chia lm nhúm: - Nhúm th nht: L nhng ng tỏc n gin biu hin cm xỳc theo tớnh cht, nhp iu õm nhc nh v tay, gừ m, nhỳn nhytr nghe v phõn bit cao , sc thỏi, tc , trng õm, õm hỡnh tit tu - Nhúm th hai: Hng vo nhng k nng chuyn ng quỏ trỡnh ng theo nhc Tt c cỏc ng tỏc ng theo nhc nh gừ nhp, õm hỡnh, tit tu, mỳa u thc hin nhim v chung l cm nhn tit tu õm nhc, nhng mi loi ng cú chc nng riờng, ú khỏc v yờu cu ng tỏc v tay, gừ nhp, dm chõn cú tỏc dng giỳp tr nm vng tit tu, nhp, phỏch tỏc phm v c tin hnh lm quen vi tỏc phm Gừ nhp, phỏch, õm hỡnh tit tu yờu cu phi chớnh xỏc, ỳng vi tỏc phm, khụng cn phi cú t th, to dỏng, ng nột Mỳa l dng ng phỏt trin tớnh thm m cho tr, hỡnh thnh t th, dỏng iu, ng tỏc p Cỏc bi mỳa c xõy dng trờn c s ni dung, tớnh cht, nhp iu õm nhc, li ca nhiờn khụng phi bi hỏt no cng xõy dng thnh iu mỳa Do c im t trc quan hỡnh tng ca tr m mỳa cú th l nhng ng tỏc minh ho li ca, miờu t sinh hot, mụ t thiờn nhiờnCỏc cht liu c bn ca dõn gian cỏc dõn tc Vit Nam, mỳa hin i cng c khai thỏc Mỳa c s dng ch yu vi tui mu giỏo Cựng vi s phỏt trin ca tr thỡ k nng mỳa ca tr ngy cng rừ rng v a dng Vn ng theo nhc khụng ch giỳp tr phi hp cỏc ng tỏc di chuyn nh nhng m tt c nhng ng ca tay, chõn v thõn mỡnh nh cú s ph õm nhc cng tr nờn chớnh xỏc, nhp nhng hn Tr - tui ó cú nhng biu hin hng ng mnh m vi nhng giai iu mang tớnh cht vui v, rn ró Vn ng ó phong phỳ hn chuyn ng nhp nhng theo tớnh cht ca nhc, thay i bc chuyn ng theo iu nhc , t tc nhp nhng cú th chuyn sang tc nhanh hn hoc thc hin cỏc bc nhy Tr - tui cú kh nng s dng cỏc nhc c nh phỏch tre, xc xụ, song loan, trng m theo nhp, tit tu chm Cú th thi kốn cho cỏc giai iu n gin trờn c s - õm II C S THC TIN Mụ t thc trng Trng Mm non A xó T Hip Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc - Nm hc 2012 - 2013, tụi c Ban giỏm hiu nh trng phõn cụng dy lp mu giỏo nh B1, tng s giỏo viờn ca lp gm cụ giỏo yờu ngh, mn tr tui ca cụ giỏo t 26 n 38 tui, cụ trỡnh i hc, cụ ang theo hc lp i hc - Tng s tr l 61 chỏu, ú cú 35chỏu nam, 26 chỏu n - Trng c cụng nhn l trng chun Quc Gia mc vo thỏng nm 2009 nờn cú y trang thit b phc v cho hc v vui chi - Khuụn viờn trng lp rng, thoỏng mỏt, p phự hp vi tr mm non Trong quỏ trỡnh thc hin tụi gp nhng thun li v khú khn sau: Thun li: - i vi cụ: Giỏo viờn nm vng phng phỏp dy ca b mụn, c bi dng thng xuyờn v tham gia hc cỏc lp chuyờn phũng giỏo dc t chc Giỏo viờn lp cú tinh thn on kt, cú s phi hp cụng tỏc ging dy c bit l chỳ ý phỏt trin ton din cỏc mt cho tr Mt s giỏo viờn lp cú nng khiu v õm nhc: Bit s dng n, sỏng to cỏc ng tỏc mỳa - i vi tr: Lp c phõn chia theo ỳng tui quy nh Tr thụng minh, cú mt s tr cú kh nng tip thu nhanh Tr yờu thớch õm nhc, c nghe hỏt nghe nhc tr nhỳn nhy theo iu nhc - C s vt cht: Lp c trang b cỏc dựng ti thiu phc v cho hot ng õm nhc( Xc xụ, song loan, phỏch tre, n, tivi, u a, vi tớnh) - i vi ph huynh: Cỏc bc ph huynh rt nhit tỡnh khuyn khớch em mỡnh tham gia ngh lp, trng cỏc ngy hi, ngy l Khú khn: - Vi cụ: Cỏc giỏo viờn cũn th ng t chc hot ng ng theo nhc cho tr, cha ch ng sỏng to la chn cỏc ng tỏc minh cho phự hp vi ni dung bi hỏt - Vi tr: Vo u nm hc cú khong 25% chỏu mi i hc, tr thiu ht kin thc õm nhc v cha cú n np, thúi quen tt Khi c hng dn ng theo nhc nhiu chỏu cũn rt rố nhỳt nhỏt khụng dỏm th hin K nng ng theo nhc ca tr cũn yu Khi cụ yờu cu tr thc hin cỏc ng v m theo nhp, phỏch, tit tu cũn nhm ln tr cha phõn bit c rừ s khỏc gia cỏc ng - S s lp ụng, khú khn vic t chc hot ng cho tr - dựng phc v cho hot ng cũn cha p, cha phong phỳ nờn t chc hot ng tr cha thc s hng thỳ - Cỏc bc cha m cũn bn i lm nờn cha cú nhiu thi gian cho em mỡnh tip xỳc vi õm nhc Trc thc trng v nhng khú khn, thun li trờn, tụi ó nghiờn cu v ỏp dng mt s bin phỏp nh sau: III CC BIN PHP Bin phỏp 1: Kho sỏt - ỏnh giỏ: Trng Mm non A xó T Hip Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc Mun thc hin cỏc bin phỏp tip theo, trc ht phi nm c thc t v kh nng ng theo nhc ca tr t ú cỏc bin phỏp phự hp v hiu qu tụi dựng bin phỏp kho sỏt- ỏnh giỏ Cú kho sỏt - ỏnh giỏ mi nm c mc nhn thc, k nng ng theo nhc ca tr v bit c lng dựng, chi hin cú lp T ú mi c bin phỏp tip theo Tụi ó kho sỏt ỏnh giỏ k nng ng theo nhc v kho sỏt dựng, chi ca gúc õm nhc Tụi ó tin hnh kho sỏt nh sau: 1.1, Kho sỏt - ỏnh giỏ k nng ng theo nhc: cú c kt qu ny, tụi ó t chc cho tr ng theo nhc hot ng hc, hot ng gúc v mi lỳc mi ni Sau mi bui, tụi u ghi li kt qu v n ỏnh giỏ tr u nm tụi thu c kt qu nh sau: Kt qu kho sỏt u nm: Tt Khỏ Trung bỡnh Yu STT Ni dung kho sỏt V, gừ m, ng theo phỏch V, gừ m, ng theo nhp V, gừ m, ng theo TTC Vn ng minh theo li bi hỏt Mỳa T l % S tr T l % 14/61 20.3 22/61 31.9 27/61 39.1 6/61 8.7 15/61 21.7 23/61 33.3 26/61 37.7 5/61 7.3 5/61 8.2 9/61 14.7 S tr T l % S tr T l % S tr 11/61 18 20/61 32 25/61 13/61 20 25/61 41 14/61 20.3 41 10/61 16.2 19/61 31.1 20/61 32.7 12/61 1.2, Kho sỏt dựng - chi phc v hot ng ng theo nhc: dựng chi i vi cụ giỏo l phng tin t chc cho tr chi v hc i vi tr mu giỏo thỡ dựng chi l ngi bn ng hnh khụng th thiu c cỏc hot ng ca tr, bi vỡ s dng cỏc dựng, chi quỏ trỡnh ng s giỳp tr cm nhn rừ hn v nhp iu, cng , tc ca cỏc bi hỏt, bn nhc Bờn cnh ú, dựng, chi p, phỏt õm cũn thu hỳt s hng thỳ, trung ca tr T ú giỳp tr ng tt hn Chớnh vỡ vy t u thỏng 8/2012 tụi ó kho sỏt dựng chi Qua ú bit c ó cú nhng dựng gỡ? dựng no ó c, dựng no ó hng, dựng no cũn thiu Sau cú kt qu kho sỏt tụi tin hnh xõy dng k hoch xut ban giỏm hiu mua v cú k hoch t lm s dựng chi Sau õy l kt qu kho sỏt dựng chi ca lp tụi: Kt qu kho sỏt dựng chi õm nhc lp B1 Trng mm non A xó T Hip Nm hc 2012 - 2013 dựng - dựng dựng - Hng khc STT chi hin cú chi cn chi cũn thiu phc Trng Mm non A xó T Hip 20 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc Xc xụ: 10 cỏi Trng cm: Trng con: Trng lc: Song loan: cỏi 10 cỏi 10 cỏi 10 cỏi 10 cỏi 10 cỏi 10 cỏi 10 cỏi 10 cỏi cỏi Kốn lỏ chui: 10 cỏi 10 cỏi Phỏch tre: cỏi 10 ụi ụi xut BGH u t mua cỏi mi loi, giỏo viờn t lm 5BGH cỏi xut u t mua cỏi Cụ v tr cựng lm giỏo viờn t lm ụi giỏo viờn t lm Mừ da: 20 cỏi 20 cỏi n organ: cỏi cỏi 10 Tivi: cỏi cỏi 11 u a: cỏi cỏi 12 Mỏy vi tớnh: cỏi cỏi 13 Qut: 10 chic 10 chic Mn cỏc dựng ca phũng 14 Hoa eo tay: 10 ụi 10 ụi nng khiu 15 Nún: cỏi cỏi 16 Mt: cỏi cỏi 17 Thỳng: cỏi cỏi Sau kho sỏt xong, tụi ó tin hnh bin phỏp tip theo ú l bin phỏp xõy dng k hoch Bin phỏp 2: Xõy dng k hoch dy tr ng theo tng ch K hoch chớnh l ng nht giỳp chỳng ta i n mc ớch mt cỏch d dng v thun li K hoch cú tm quan trng c bit, nú nh ỏnh sỏng trờn mt ng vo ban ờm v ch cú ỏnh sỏng mi giỳp chỳng ta i n tn cựng ca ng mt cỏch chớnh xỏc nht Cú k hoch mi giỳp chỳng ta thc hin c cỏc hot ng mt cỏch khoa hc nht, d dng nht Theo nh thc trng ca lp tụi, tụi ó nm bt c mt s im mnh v im yu vic t chc cho tr ng theo nhc Do vy, t u nm hc tụi ó xõy dng k hoch dy tr ng theo tng ch cho c nm hc c th nh sau: K hoch t chc ng theo nhc cho tr nm hc 2012 2013 lp B1 trng mm non A xó T Hip Ch Ni dung dy tr ng Thi im t chc Ch 1: - Tun 1: Trng lp ca Trng mm + Vn ng minh theo li bi + Hot ng hc non hỏt: Vui n trng (T 17/9/2012 + V tay theo TTC bi hỏt: Chỏu i + Mi lỳc mi ni 5/10/2012) mu giỏo + V tay theo nhp bi hỏt: Trng + Hot ng chiu chỏu õy l trng mm non Trng Mm non A xó T Hip Sỏng kin kinh nghim M - Tun 2: Bộ vi tt Trung Thu + Vn ng minh theo li bi hỏt: Rc ốn thỏng tỏm; Chic ốn ụng + Mỳa: Thng cui - Tun 3: dựng chi lp + V tay theo TTC bi hỏt: Bn õu + Vn ng theo li bi hỏt: u quay Ch 2: Bộ v - Tun 1: giỏc quan gia ỡnh + Vn ng minh theo li bi (T ngy hỏt: Tay thm , tay ngoan 08/10/2011 n + Mỳa: Mỳa cho m xem 16/11/2011) - Tun 2: S thớch ca + Vn ng minh theo li bi hỏt: Hóy xoay no + V tay theo phỏch bi hỏt: Bộ quột nh - Tun 3: Bộ ln lờn nh th no + V tay theo TTC bi hỏt: Mi bn n + V tay theo nhp bi hỏt: Bu v - Tun 4: Nhng ngi mn yờu + Vn ng minh theo li bi hỏt: Cựng chung vui + V tay theo nhp bi hỏt: C nh thng - Tun 5: Ngụi nh ca + V tay theo TTC bi hỏt: Nh ca tụi + V tay theo nhp bi hỏt: Ngụi nh mi - Tun 6: dựng gia ỡnh + V tay theo TTC bi hỏt: dựng gia ỡnh Ch 3: Ngh - Tun 1: Mng ngy hi ca cụ nghip giỏo 20/11 (T ngy + Mỳa: Cụ giỏo 19/11/2012 - - Tun 2: Ngh ca b m Trng Mm non A xó T Hip ng Th Ngc + Hot ng chiu + Biu din ngy tt trung thu ti trng + Hot ng hc + Hot ng chiu + Hot ng chiu + Hot ng hc + Hot ng hc + Mi lỳc mi ni + Hot ng hc + Mi lỳc mi ni + Hot ng hc + Hot ng chiu + Hot ng hc + Mi lỳc mi ni + Hot ng hc + Biu din ngy hi ca cụ giỏo 20/11 Sỏng kin kinh nghim M 14/12/2012) Ch 4: Th gii ng vt (T ngy 17/12/2012 n 18/01/2013) - Ch 5: Tt v l hi xuõn (T 21/01/2013 n 08/02/2012) + Vn ng minh theo li bi hỏt: Chỏu yờu cụ chỳ cụng nhõn - Tun 3: Ngh ph bin + V tay theo nhp bi hỏt: Ln lờn chỏu lỏi mỏy cy - Tun 4: Ngh yờu thớch + Vn ng minh theo li bi hỏt: Chỳ b i - Tun 1: Bộ vui noel + V tay theo nhp bi hỏt: ờm noel + Mỳa: Ting chuụng ngõn - Tun 2: Con vt nuụi yờu thớch + V tay theo phỏch bi hỏt: Ai cng yờu chỳ mốo + Vn ng minh theo li bi hỏt: G trng, mốo v cỳn - Tun 3: Con vt sng di nc + V tay theo TTC bi hỏt: Cỏ vng bi + Vn ng minh theo li bi hỏt: Mt vt - Tun 4: Con vt sng rng + V tay theo nhp bi hỏt: Vt nuụi - Tun 5: Cụn trựng cú ớch v cú hi + Mỳa: Ch ong nõu v em - Tun 1: Mựa xuõn n ri + Mỳa: Mựa xuõn - Tun 2: Ngy tt vui v + Vn ng minh theo li bi hỏt: Sp n tt ri - Tun 3: Bộ i chi xuõn + Mỳa: Cựng mỳa hỏt mng xuõn ng Th Ngc + Hot ng hc + Mi lỳc mi ni + Mi lỳc mi ni + Biu din ngh ti trng ún noel + Mi lỳc mi ni + Hot ng hc + Hot ng hc + Hot ng chiu + Hot ng chiu + Hot ng hc + Hot ng chiu + Hot ng hc + Biu din ún ngy Tt nguyờn ỏn - Ch 6: Th - Tun 1: Nhng loi rau bit gii thc vt Cõy xanh v mụi trng sng (T 18/02/2012 + Vn ng minh theo li bi + Hot ng hc n 23/03/2012) hỏt: Em yờu cõy xanh + V tay theo nhp bi hỏt: Cõy bp + Mi lỳc mi ni ci - Tun 2: Hoa v qu Trng Mm non A xó T Hip Sỏng kin kinh nghim M - Ch 7: Phng tin v quy nh giao thụng (T 25/03 n 12/04/2013) - Ch 8: Nc v cỏc hin tng t nhiờn (T 15/04/2013 n 03/05/2013) - Ch 9: Quờ hng - Bỏc H Trng tiu hc (T 06/05/2013 n 24/05/2013) + V tay theo nhp bi hỏt: Mu hoa + Vn ng minh theo li bi hỏt: Qa - Tun 3: Hoa v ngy quc t ph n -3 + Mỳa: Hoa ngoan + Vn ng minh theo li bi hỏt: Qựa mng - - Tun 4: Mt s loi ht ph bin + V tay theo TTC bi hỏt: Trng cõy - Tun 5: Cõy xanh v mụi trng sng + Mỳa: Lý cõy xanh - Tun 1: PTGT ng b gn gi + Vn ng minh theo li bi hỏt: Em i qua ngó t ng ph + V tay theo TTC bi hỏt: ng em i - Tun 2: PTGT ng thy, ng hng khụng + Vn ng minh theo li bi hỏt: Em i chi thuyn - Tun 3: Quy nh giao thụng ph bin + Vn ng minh theo li bi hỏt: Em lm cụng an tớ hon - Tun 1: Cỏc nm + V tay theo nhp bi hỏt: Mựa hố n - Tun 2: Ngy v ờm + Vn ng minh theo li bi hỏt: Tri nng tri ma - Tun 3: Nc cn cho s sng + V tay theo phỏch bi hỏt: Cho tụi i lm ma vi ng Th Ngc + Hot ng chiu + Mi lỳc mi ni + Biu din mng ngy quc t - + Hot ng chiu + Mi lỳc mi ni + Hot ng chiu + Hot ng hc + Hot ng chiu + Hot ng hc + Mi lỳc mi ni + Hot ng chiu + Hot ng hc + Mi lỳc mi ni - Tun 1: Lng xúm ca em + Vn ng minh theo li bi + Hot ng hc hỏt: Yờu h ni - Tun 2: Bỏc H vi cỏc chỏu thiu nhi + Vn ng minh theo li bi + Hot ng hc Trng Mm non A xó T Hip Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc hỏt: Cựng chung vui - Tun 3: Bộ v bin o + Vn ng minh theo li bi + Mi lỳc mi ni hỏt: Trờn cỏt Bin phỏp 3: Nghiờn cu, sỏng to ng minh ha, mỳa theo li bi hỏt Mun tr hng thỳ vi hot ng ng theo nhc thỡ cỏc ng cụ a vo dy tr phi m bo tớnh thm m, va sc tr cm thy mun v cú th ng c cựng cụ Chớnh vỡ vy tụi ó nghiờn cu v sỏng to mt s ng minh ha, mỳa theo li bi hỏt giỳp gi hc thờm sinh ng v gõy c hng thỳ cho tr Cỏch lm nh sau: - Khi nh dy tr ng bi hỏt tụi c k li bi hỏt, hiu rừ ni dung ca bi hỏt - Nghe v hỏt i hỏt li nhiu ln cm nhn v giai iu, tớnh cht ca bi hỏt sau ú phõn tớch cỏc cõu nhc, on nhc bi hỏt - La chn ng tỏc a vo cho phự hp i vi tr Mu giỏo nh tui cỏc ng tỏc la chn a vo nh sau: Thc hin cỏc bc nhy thng, chõn sỏo, ỏ chõn , xoay trũn theo nhúm hoc cỏ nhõn, thc hin c vi tc nhanh va Cỏc ng tỏc mỳa n gin (cun c tay, nhỳn chõn, vy tay)Cỏc ng tỏc theo li bi hỏt n gin * Kt qu nh sau: Sau nghiờn cu, tỡm hiu k tụi ó sỏng to c mt s ng minh theo li bi hỏt v ng tỏc mỳa nh sau: - Bi 1: Bi hỏt Chỏu yờu b ca tỏc gi Xuõn Giao + ng tỏc 1: B i blm Hai tay dang rng t t p vo ngc vo t lm, kt hp vi nhỳn chõn + ng tỏc 2: Túc b trng.mõy Hai tay a trờn u vut nh xung hai bờn vai, kt hp nhỳn chõn vo ting mõy + ng tỏc 3: Chỏu yờu b, chỏu nm bn tay. Hai tay t t p lờn ngc vo t b Sau ú t hai tay ỳp vo v kt hp vi nhỳn chõn vo t tay + ng tỏc 4: Khi chỏu võng li .vui. V tay theo nhp sang hai bờn kt hp vi chng gút chõn - Bi 2: Bi hỏt Vui n trng ca tỏc gi H Bc + ng tỏc 1: Con chimlớu lo Hai tay lm ng tỏc ging chim hút ng thi nghiờng sang hai bờn + ng tỏc 2: Khi ụng mt tri.sỏng rừ Hai tay a cao t t h tay xung + ng tỏc 3: Em mttrng tinh Hai tay a trc mt lm ng tỏc mt v ỏnh rng Trng Mm non A xó T Hip 10 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc + ng tỏc 3: ốn bt lờn dng li tay ch lờn cao tay chng hụng kt hp gim chõn + ng tỏc 4: ốn bt lờnqua ng tay ch lờn cao tay chng hụng kt hp gim chõn v bc lờn trc bc - Bi 8: Bi hỏt Yờu HNi ca nhc s Bo Trng + ng tỏc 1: Yờu H NiH Ni M tng tay lờn cao vũng xung kt hp kớ chõn + ng tỏc 2: Yờu m chathõn thit Hai tay m t t a vũng lờn cao dng trờn + ng tỏc 3: Bn bố vui cụ giỏo hin V tay sang hai bờn kt hp kớ chõn, ỳp tay vo ngc + ng tỏc 4: Ni õy chỏu yờu Hai tay a lờn cao lc tay - Bi 9: Bi hỏt Cho tụi i lm ma vi ca nhc s Hong H + ng tỏc 1: Cho tụi i i ch giú i Hai tay ỳp vo ngc vy sang hai bờn kt hp gt u + ng tỏc 2: Tụi mun tt ti tay a lờn cao h xung tay chng hụng( i bờn) kt hp nhỳn chõn + ng tỏc 3: Cho tụi ii ch giú i Hai tay ỳp vo ngc vy sang hai bờn kt hp gt u + ng tỏc 4: Lm ht marong chi Hai tay t trờn cao m sang hai bờn h xung tay chng hụng tay a lờn cao vy sang hai bờn Bin phỏp 4: Xõy dng gúc õm nhc, lm dựng - chi sỏng to Gúc õm nhc l ni tr rốn luyn k nng ng, l ni th hin cm xỳc T ú tr c t ng theo cm xỳc ca mỡnh ng thi gúc õm nhc cng l ni tr cú th lm quen, dng nhng k nng ng theo nhc qua cỏc trũ chi cỏc gúc m ca gúc õm nhc giỳp phỏt trin kh nng sỏng to ca tr Bờn cnh gúc õm nhc thỡ dựng chi gúc õm nhc l khụng th thiu i vi tr dựng chi nh cm n nc ung hng ngy ca tr Tr cũn nh nhng li rt thớch cỏi p, mu sc sc s, m l dựng chi p, mi l s khin tr cm thy thớch thỳ v mun c tỡm hiu i vi ng theo nhc dựng chi úng vai trũ rt quan trng Khi s dng dựng chi, tr s cm nhn rt rừ v giai iu, tớnh cht ca bi hỏt giỳp tr cú cm nhn tt v õm nhc Hn na s dng dựng chi ng khin tr cm thy mỡnh nh c húa thõn lm nhng ngh s ang biu din giỳp tr ho hng hn rt nhiu Chớnh vỡ th ngoi vic s dng nhng dựng chi sn cú, tụi cng su tm cỏc nguyờn vt liu a dng v phong phỳ lm mt s dựng chi õm nhc tiờu biu nh sau: 4.1, Trng cm: - Nguyờn liu: Hp tr chanh nestea hỡnh tr - Cỏch lm: Dựng mi kộo nhn c l u x dõy vo lm dõy eo ca trng Ly can mu ct va vi kớch thc ca hp tr sau ú dỏn bc Trng Mm non A xó T Hip 12 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc xung quanh hp Hai u ca hp ct hai hỡnh trũn cú kớch thc to hn kớch thc ca np hp sau ú dỏn ố lờn hai np v thõn hp v ct hỡnh rng ca vin xung quanh trang trớ hai u trng Cui cựng ly can cỏc mu ct hoa dỏn trang trớ xung quanh trng cho p - Cỏch s dng: Khi dựng eo dõy trng qua c ỏnh trng bng tay ging ỏnh trng cm Dựng tr chi gúc v ng õm nhc 4.2, Xỳc xc: - Nguyờn liu: Lon bia, lon nc ngt - Cỏch lm: Dựng kộo ct gia lon bia lm ụi, cho nhng viờn si nh vo v ghộp phn va ct li vi to thnh xỳc xc khụng b l phn v ghộp ly can mu bc phn thõn li sau ú trang trớ hoa xung quanh cho p - Cỏch s dng: Khi dựng ly hai cỏi xỳc xc gừ vo hoc lc theo nhp ca giai iu bi hỏt 4.3, Mừ da: - Nguyờn liu: Phn v cng ca qu da Ct ly 1/3 phn v trờn qu da - Cỏch lm: Dựng kộo ct gia lon bia lm ụi, cho nhng viờn si nh vo v ghộp phn va ct li vi to thnh xỳc xc khụng b l phn va ghộp ly can mu bc phn thõn li sau ú trang trớ hoa xung quanh cho p - Cỏch s dng: Khi dựng ly hai cỏi mừ da gừ vo theo nhp hoc theo phỏch ca bi hỏt 4.4, n guita: - Nguyờn liu: Cỏc tm nha cng cũn tha p tng lp - Cỏch lm: Dựng bỳt v hỡnh chic n lờn tm nha sau ú ct theo ng va v Dựng can mu dỏn kớn phn thõn n Dựng can ct cỏc si dõy nh lm dõy dn v cỏc b phn ca n ri dỏn lờn cho ging vi chic n tht c l u ca n buc dõy eo n - Cỏch s dng: Khi dựng eo n vo ngi ỏnh ging nh s dng n guita 4.5, Phỏch tre: - Nguyờn liu: Cỏc on tre gi khụ - Cỏch lm: Dựng dao ch tr thnh cỏc on ngn kớch thc bng phỏch tre ri gt to hỡnh cho chic phỏch tre sau ú c l nh u ca phỏch tre v buc cỏc si dõy ni lụng vo cho phỏch mm mi hn v dựng can ct hoa trang trớ lờn cho p - Cỏch s dng: Khi dựng ly phỏch tre gừ vo nha 4.6, Trng con: - Nguyờn liu: Hp ụmai, ng hỳt tr sa trõn chõu - Cỏch lm: Dựng xp ho can bc xung quanh hp phn mt trng dựng xp ct thnh hỡnh trũn cú kớch thc to hn mt trng c nh li s chm lờn thõn trng chỳt cho p v trang trớ phn thõn trng Ly can bc xung quanh ng hỳt lm dựi trng u ly t nn to thnh hỡnh trũn Trng Mm non A xó T Hip 13 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc nh gn vi u ng hỳt ri dựng vi bc li v ly dõy buc to n c nh to thnh dựi trng - Cỏch s dng: Ly dựi trng gừ vo mt trng 4.7: Kốn lỏ chui: - Nguyờn liu: Lỏ chui ti - Cỏch lm: Dựng lỏ chui ti tỏch theo phn dc ca lỏ rng khong 2cm ri qun li sau ú búp nh u va qun cũn cui va qun xong dựng tm ghim li cho khụng b tut - Cỏch s dng: Tay cm phn uụi kốn v thi phn u kốn * Kt qu t c: Vi cỏch lm trờn tụi ó lm c mt s dựng chi phc v cho gúc õm nhc cng cho tr ng theo nhc c th nh sau: cỏi trng cm ụi phỏch tre 10 kốn lỏ chui trng 20 cỏi xỳc xc nh minh 1: dựng sỏng to gúc õm nhc Trng Mm non A xó T Hip 14 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc nh minh 2: Gúc õm nhc Bin phỏp 5: ng dng CNTT vo quỏ trỡnh dy tr ng theo nhc t nc ta hin ang giai on phỏt trin cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ cựng vi s bựng n cụng ngh thụng tin ỏp ng nhu cu ca xó hi, hin cỏc cp hc rt cn c ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy Vic ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy cp hc mm non giỳp tr c thay i khụng khớ mi, hp dn, gi hc, to cho tr nim hng thỳ, hng say tớch cc tham gia vo hot ng, lm cho hiu qu giỏo dc cao c bit giỳp gim bt dựng khụng cn thit, gim bt sc lao ng ca giỏo viờn v gim bt chi phớ Vỡ kh nng s dng n ocgan ca tụi cú hn ch cú th ỏnh c nhng bn nhc phi hp tit tu hp õm m cỏch c bn) Vỡ th, nu lỳc no cng s dng n ocgan vi nhng bn nhc cụ ỏnh thỡ tr s nhm chỏn, khụng cú c hng thỳ, tr s khụng c tip xỳc vi nhng bn nhc hay cú s hũa õm phi khớ k cụng ca cỏc ngh s Do vy, da trờn iu kin c s vt cht ca lp c nh trng u t cỏc trang thit b hin i nh: Ti vi, u a, mỏy vi tớnh kt ni mng internetTụi ó tỡm tũi, su tm cỏc bn nhc, cỏc iu mỳa cỏc video biu din ca cỏc nhúm nhc nhớ, cỏc chng trỡnh õm nhc phự hp vi la tui mm non nh: Chng trỡnh rờ mớ, cỏc chng trỡnh biu din ngh ca cỏc trng mm non t gii cao trờn ti vi, cỏc chng trỡnh liờn hoan ngh ca cỏc chỏu thiu nhi cho ún cỏc ngy l ngy hi hc hi v ỏp dng vo quỏ trỡnh dy tr Khi ó la chn c cỏc bn nhc, cỏc video phự hp tụi ó s dng cỏc phn mm sau x lý cho phự hp: Trng Mm non A xó T Hip 15 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc - Phn mm dowload IDM ti cỏc video, bn nhc cú hỡnh v mỏy tớnh dy tr - Phn mm ct nhc, ghộp nhc mp3 cutter joiner v2.20 - Phn mm ct ting v hỡnh ULead Video hoc 10 hoc 11 - Phn mm powerpoint trỡnh chiu Vớ d: Tụi vo mng internet -> vo google -> nhp tờn bi hỏt cn tỡm -> Khi cú kt qu, tụi nghe tỡm bi phự hp -> Tụi s dng phn mm IDM dowload manager ti bi hỏt ú v mỏy Nu nhc ca bi hỏt ú quỏ di tụi mun ct bt tụi s dng phn mm cutter joiner v2.20 ct nhc -> format ca phn mm chn file cn xut -> n add file, chn on nhc cn ct -> nhn play nghe n on no mun chn thỡ nhn pause tip n nhn end -> chn ok - > chn cut Bn nhc s c xut ng dn m bn ó chn output Hoc nu mun ghộp nhc tụi s nhn add file hoc add folder, chn s bi cn ghộp - > nhn join - > vo th mc xut file nghe li Khi tụi mun cho tr xem hỡnh nh cú liờn quan n bi hỏt tụi s dng phn mm powerpoint trỡnh chiu Vo mng goole tỡm hỡnh nh liờn quan > copy hỡnh nh ú vo tng slide m mỡnh mun sau ú chn hiu ng gúc bờn phi ca mn hỡnh v chốn nhc vo cỏc hỡnh nh ú -> slide show trỡnh chiu * Kt qu nh sau: Sau thc hin bin phỏp trờn, tụi thy hiu qu t c rt cao Cỏc chỏu hng thỳ, say sa vi hot ng v nm c ni dung ca hi hỏt rt tt Mt s chỏu trc cũn rt rố nhỳt nhỏt cng ó mnh dn hn v hũa vo cựng cỏc bn hng ng Bin phỏp 6: T chc cỏc hot ng ng theo nhc cho tr 6.1, Trong gi hot ng hc: Trong cỏc hot ng hc ca tr hot ng no cng rt cn thit Tuy nhiờn s ú hot ng ng theo nhc c ỏnh giỏ l hot ng khỏ quan trng hot ng hc Bi ú l thi gian thu hỳt s trung ca tr cao nht ú cũn l hot ng ũi hi giỏo viờn u t cho vic chun b dựng dy hc cng nh hỡnh thc t chc hot ng cỏch cụng phu v t m nht t chc c hot ng ng theo nhc cho tr tụi ó lm nh sau: Sau n nh t chc Tụi cho tr ụn li bi hỏt tr nh li li, tớnh cht, giai iu ca bi hỏt di s hỡnh thc nh: Cho tr nghe on nhc tr nh li bi hỏt; Cụ hỏt on nhc bi hỏt kt hp nhc tr oỏn bi hỏt Khi dy tr ng cú th phõn lm loi: Vn ng theo nhp, phỏch, tit tu chm.Vn ng minh theo li bi hỏt v mỳa - i vi ng theo nhp, phỏch, tit tu chm: + u nm: Sau ụn li bi hỏt, cụ s gii thiu vi tr cỏch ng theo phỏch, nhp, tit tu l cỏch ng nh th no? Sau ú cụ v tay mu Trng Mm non A xó T Hip 16 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc cho tr quan sỏt ln Ln 1: Cụ hỏt v v tay khụng nhc cho tr quan sỏt Ln 2: Cụ va ng va gii thớch cho tr hiu cụ v tay bt u vo t no v c v nh vy kt thỳc t no Sau lm mu cụ v tr cựng ng - ln, mi t, nhúm, cỏ nhõn lờn ng kt hp s dng dng c õm nhc (Trong tr ng cụ chỳ ý quan sỏt sa sai tr v cha ỳng hoc tr khụng v) Cui cựng cho c lp ng v hi li tr tờn bi hỏt, tờn tỏc gi m tr c hc ng + Gia nm, cui nm hc: Cụ khụng gii thiu cỏch ng na m s hi tr cỏch ng v tr s ụn li cỏch v tay Cỏc bc lm mu cng ging nh u nm Khỏc phn tr thc hin, sau mi t, nhúm, cỏ nhõn lờn ng cụ cú th nõng cao ng cho tr bng cỏch hng tr s dng cỏc b phn trờn c th ng theo nhp, phỏch v tit tu - i vi ng mỳa minh theo li bi hỏt: Sau ụn li bi hỏt cụ lm mu cho tr quan sỏt ln Hi tr cụ ó ng nhng ng tỏc no? Nhng ng tỏc khú cụ nhn mnh cho tr nh v hiu Sau ú cụ lm li cho tr hiu cỏc ng tỏc kt hp nhc Cụ cho tr thc hin c lp - ln, mi t, nhúm, cỏ nhõn lờn ng (Trong tr ng cụ chỳ ý quan sỏt sa ng tỏc cho tr) Cui cựng cho c lp ng v hi li tr tờn bi hỏt, tờn tỏc gi m tr c hc ng (Lu ý: Khi tr ng cụ nhc nh tr cỏc k nng lờn biu din trc lp nh: Khi lờn biu din phi cho khỏn gi, th hin cm xỳc ca mỡnh vi bi hỏt sao) *Kết nh sau: Sau thc hin bin phỏp ny tụi nhn thy a s cỏc chỏu u nm chc c cỏc cỏch ng v hng thỳ tham gia hot ng c bit s dng cỏc dng c õm nhc tr rt thớch thỳ iu ny cng giỳp tụi rt nhiu vi nhng tit hc sau vỡ cỏc chỏu ó c hc nờn tip thu bi rt nhanh v hiu cng rt nhanh Trng Mm non A xó T Hip 17 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc nh minh 3: Cỏc chỏu ng theo nhc s dng mừ da v mỳa ph gi hc nh minh 4: Cỏc chỏu s dng kốn lỏ chui ng theo nhc gi hc 6.2, Dy tr mi lỳc, mi ni: Tr tui mu giỏo khụng nhng c hot ng trờn tit hc m cỏc hot ng ca tr cũn c din mi lỳc, mi ni Bi dy mi lỳc mi ni va cho tr lm quen vi kin thc mi, va giỳp tr ụn luyn cng c nhng k nng m tr ó c hc, va nõng cao, rốn thờm nhng chỏu yu v bi dng thờm cho chỏu cú nng khiu Tụi ó t chc nh sau: - Gi ún tr tr: Tụi cho tr nghe bng nhc ca cỏc bn thiu nhi biu din trờn ti vi tr cm nhn nhp iu, giai iu v thuc li ca ca bi hỏt iu ú s giỳp tụi rt nhiu tụi dy tr ng vo tit hc - Trong gi hot ng gúc: Tụi t chc cho tr chi di hỡnh thc biu din gúc õm nhc Mt s bn s ngi lm khỏn gi cũn mt s bn s lm ngh s lờn biu din Khi lờn biu din cỏc bn s chn o c l cỏc dựng chi gúc õm nhc kt hp vi nhng ng tỏc m cụ ó dy biu din cho cỏc bn xem Bờn cnh ú tr cng c chi gúc m ú l trũ chi zớch zc: Tr s th bỏnh xe chn dng c v bi hỏt biu din theo ch m tr ang hc - Trong gi ng: Tụi cho tr nghe nhng bn nhc khụng li nh nhng tỡnh cm giỳp tr va cm nhn giai iu, nhp iu ca bn nhc va i vo gic ng cỏch nh nhng iu ú s giỳp tr ng ngon hn v sõu gic hn - Tớch hp cỏc hot ng hc v nhng hot ng khỏc: i vi hot ng hc thu hỳt s chỳ ý ca tr bt u tit hc phn n nh t chc, tụi cho tr ng theo cỏc bi hỏt m tụi ó dy gõy hng thỳ cho tr Trng Mm non A xó T Hip 18 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc bt u vo hc Hoc kt thỳc hot ng hc tụi cho tr ng theo nhc chuyn sang hot ng khỏc mt cỏch nh nhng nh minh 5: Cỏc chỏu ng theo nhc gi hot ng gúc *Kết nh sau: Sau thc hin bin phỏp ny tụi nhn thy a s cỏc chỏu u nm chc c cỏc cỏch ng v hng thỳ tham gia hot ng c bit s dng cỏc dng c õm nhc tr rt thớch thỳ iu ny cng giỳp tụi rt nhiu vi nhng tit hc sau vỡ cỏc chỏu ó c hc nờn tip thu bi rt nhanh v hiu cng rt nhanh ng thi tr c hc mi lỳc mi ni nờn tr nh bi rt lõu v tip thu bi hc rt nhanh Cỏc chỏu yu cng tin b hn t tin hn Bin phỏp 7: Phi hp cựng BGH, ng nghip cho tr tham gia biu din ngh cỏc ngy hi, ngy l ti trng - Trong chng trỡnh giỏo dc c phộp t chc ngy hi, ngy l trng mm non Hot ng ny giỳp hỡnh thnh tr phm cht o c v , t v k nng ngh thut Ngày lễ, ngày hội có hoạt động nghệ thuật đa dạng nh múa, hát, úng kịch, thơ tạo cho trẻ niềm phấn khởi, vui vẻ, cảm xúc mẻ, tăng cờng khả cảm thụ âm nhạc, mở rộng nhận thức cho trẻ Ngày lễ, hội hội cho giáo viên trẻ toàn trờng giao lu, đồng thời tạo hội cho trẻ đợc nâng cao kỹ hoạt động nghệ thuật Trẻ hiểu thêm điều lạ có ngày hội, lễ ( Cách trình diễn, trang trí, ý nghĩa ) đồng thời củng cố điều trẻ c hc Chính hoạt động tổ chức chơng trình văn nghệ cho trẻ vào ngày lễ hội thiếu - Mun lm c iu ú, tụi ó phi hp vi Ban giỏm hiu vỏ cỏc ng nghip lp nh sau: + Phi hp vi Ban giỏm hiu: Khi chun b ti ngy hi, ngy l chỳng tụi chn bi v ng ký tit mc ngh vi BGH Sau ú xut xin ý kin ca Trng Mm non A xó T Hip 19 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc BGH u t ghi a v u t mua nguyờn vt liu lm o c cho tit mc, trang phc ca cỏc chỏu cú th mn phũng nng khiu hoc i thuờ Trc ngy biu din tham mu vi BGH cho cỏc chỏu khp sõn khu, th - ngy cỏc chỏu quen sõn khu khụng b b ng biu din + Phi hp vi cỏc ng ngip lp: Khi ó chn c bi v nhc cỏc giỏo viờn lp s sỏng to cỏc ng tỏc mỳa v thng nht cỏc ng tỏc mỳa rốn cho cỏc chỏu cỏc ngy hi ngy l Vớ d: Trc na thỏng tụi xõy dng k hoch cho tr tham gia cỏc tit mc ngh.Tụi s thng nht vi cỏc giỏo viờn lp v tit mc, nhc, o c v trang phc biu din Sau ú trin khai ghi a nhc, lm o c, chn trang phc Khi rốn tr cỏc cụ cho tr cỏc ng tỏc c bn trc xem kh nng ca tr cú lm c hay khụng sau ú mi cho tr vo cỏc on nhc ng thi phi hp cho tr di chuyn i hỡnh biu din v cn chnh i hỡnh tr tng ng vi sõn khu biu din biu din khụng b ri Khi tr thuc bi thỡ chut ng tỏc cho tr v cỏc k nng biu din nh ra, vo, cho cng nh thỏi nghiờm tỳc cng nh biu din Hng dn tr cỏch x lý s tỡnh trờn sõn khu nh: Ri o c, a vp, tut giyCỏch - ngy trc biu din cho tr khp sõn khu n ngy biu din, trc gi biu din cỏc cụ mc trang phc, trang im cho cỏc chỏu v nhc nh cỏc chỏu lờn biu din *Kết nh sau: - Sau thc hin nin phỏp ny tụi thy cỏc chỏu rt hn nhiờn v hng thỳ tham gia cỏc tit mc ngh, ph huynh rt nhit tỡnh ng h em mỡnh tham gia ngh V phớa BGH cng ỏnh giỏ cao cỏc tit mc ca lp ú l cỏc tit mc: - Ngy hi n trng: Tit mc Thng bm - Ngy tt trung thu: Tit mc mỳa Thng cui - Ngy 20 - 11: Tit mc: mỳa Hoa ngoan - Ngy - 3: Tit mc Qựa - - Ngy hi khe mng non trng: Tit mc Nng sm - Ngy tng kt: Tit mc mỳa Bng bng bang bang Trng Mm non A xó T Hip 20 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc nh minh 6: Tit mc Nng sm ngy hi khe mng non nh minh 7: Tit mc mỳa Thng cui ngy tt trung thu IV KT QU T C: Sau mt nm ỏp dng cỏc bin phỏp trờn, tụi ó thu c kt qu nh sau: - ó xõy dng c k hoch t chc ng theo nhc cho tr hp lý phự hp vi tng ch - Bn thõn v cỏc cụ giỏo lp ó cú thờm kinh nghim v k nng t chc hot ng ng theo nhc cho tr - Cú nhiu kinh nghim lm dựng, chi sỏng to phc v cho cỏc gúc chi v cỏc hoat ng khỏc - S lng dựng chi tng hn nhiu so vi u nm STT dựng - chi S lng Xc xụ,xỳc xc 20 cỏi Trng Mm non A xó T Hip 21 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc Trng cm Trng Trng lc Song loan Kốn lỏ chui Phỏch tre Mừ da 10 cỏi 10 cỏi 10 cỏi 10 cỏi 10 cỏi 10 ụi 20 cỏi - Ph huynh rt ho hng sn sng phi hp cựng cụ giỏo vic nõng cao cht lng cho hoat ng nh: Cung cp nguyờn vt liu, ph liu lm dựng ch - a s tr thớch tham gia hot ng, cú ý thc t giỏc, hng thỳ v bit gi gỡn dựng chi lp, chi rt tớch cc Tr bit s dng cỏc dựng khộo lộo hn, ng linh hot hn c bit nhng chỏu nhỳt nhỏt ó t tin tham gia cỏc hot ng hn Kt qu kho sỏt cui nm: Tt STT Ni dung kho sỏt V, gừ m, ng theo phỏch V, gừ m, ng theo nhp V, gừ m, ng theo TTC Vn ng minh theo li bi hỏt Mỳa Khỏ Yu T l % S tr T l % S tr 36 4/61 6.5 13/61 21.3 9/61 14.7 40/61 65.5 15/61 24.5 6/61 9.8 31/61 50.8 25/61 5/61 8.1 9/61 14.7 S tr T l % Trung bỡnh S tr 35/61 57.3 22/61 39/61 28/61 64 46 41 24/61 39.3 KT THC VN I KT LUN: Trng Mm non A xó T Hip 22 T l % Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc m nhc thc s gn gi vi tr th, õm nhc l mún n tinh thn khụng th thiu c, nú va l mt ni dung giỏo dc, va l phng tin gúp phn giỏo dc ton din nhõn cỏch ca tr lm tt ni dung giỏo dc õm nhc, ũi hi giỏo viờn phi cú lũng yờu ngh, mn tr, cú tinh thn trỏch nhim cao cụng vic c bit phi cú kin thc chuyờn mụn, cú kinh nghim, bit xõy dng v s dng linh hot nhng phng phỏp, bin phỏp, th thut tit hc Qua tỡm kim v xõy dng tụi thy ti nghiờn cu ó thu c kt qu nht nh Nhng thuc v lý lun chung v c im tõm sinh lý la tui giỳp chỳng ta thy rừ kh nng, nng lc cm th ca tr Da trờn cỏc c im ú , chung ta hng tỏc ng phự hp lm cho quỏ trỡnh tõm lý ca tr ngy cng phỏt trin hon thin hn hỡnh thnh k nng ng theo nhc cho tr tt phi cú mt quỏ trỡnh s phm di bi vỡ cho dự õu na, t thnh ph n nụng thụn, nỳi hay hi o xa xụi Tr em sinh u nh t giy trng, nú ch cú th tr thnh ngi hon thin ngi ln hng tỏc ng vo nú mt cỏch ton din Ngi ln phi to iu kin cho tr tip xỳc vi th gii õm nhc, tm mỡnh th gii ú ri t ú tr cú nhng hiu bit nht nh v õm nhc Qua Kinh nghim nõng cao cht lng ng theo nhc cho tr mu giỏo nh tui trng mm non A xó T Hip tụi nhn thy rng tr mu giỏo tui rt thớch, hng thỳ, v cú kh nng ng theo nhc rt tt T ú cú th v dng nhng bin phỏp phự hp vi kh nng hỡnh thnh k nng ng theo nhc ca tr Xut phỏt t quan im i mi giỏo dc õm nhc, cụ giỏo khuyn khớch tr thc hin nhim v hc tp, khụng ỏp t , gũ bú tr Tit hc t chc cho tt c tr c tham gia Cụ giỏo l ngi sỏng tỏc em õm nhc n cho tr Nu lm tt nhng iu trờn õy, tụi tin rng nng lc cm th ngh thut õm nhc c th l kh nng ng theo nhc ca tr thụng qua tit dy cho tr s khỏ hn Tr hiu th gii xung quanh thụng qua cỏc hỡnh tng õm nhc, xỳc cm thm m ca tr cng cng tr nờn phong phỳ Tr bit rung ng trc cỏi p , yờu cỏi p ri t ú to cỏi p Nh vy, chỳng ta ó gúp phn khụng nh vo vic giỏo dc th h tr t tui u th II BI HC KINH NGHIM: Nõng cao cht lng Giỏo dc õm nhc cho tr núi chung v nõng cao cht lng ng theo nhc cho tr Mu giỏo nh tui núi riờng, ũi hi ngi giỏo viờn phi: - Nm chc ni dung chng trỡnh, phng phỏp b mụn - Khụng ngng hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v - Nghiờn cu, hc tp, rốn luyn cú kn thc õm nhc - Luụn hc tp, sỏng to, rốn luyn th hin tht hp dn v phự hp vi tr Trng Mm non A xó T Hip 23 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc - Phi bit c im tõm sinh lý la tui ca tr mi quan h vi õm nhc, c im kh nng ng, c quan phỏt õm cú phng phỏp dy thớch hp - To mụi trng giỏo dc õm nhc phong phỳ S dng dựng trc quan mt cỏch cú hiu qu Bit khai thỏc nhng ni dung, thụng tin cn thit ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy - Linh hot s dng a dng hoỏ cỏc hot ng cho tr nhm chỏn v lm tng s tớch cc hot ng ca tr - Phi bit truyn t chớnh xỏc, hp dn, truyn cm thu hỳt, hp dn tr - Thng xuyờn rốn luyn k nng cho tr mi lỳc, mi ni - Luụn khuyn khớch, ng viờn, to cho tr nim say mờ hot ng - Phi kt hp vi ph huynh trao i, thng nht quan im giỏo dc III KHUYN NGH: - Mi giỏo viờn mm non phi t trang b cho mỡnh nhng kin thc, k nng vic t chc hot ng - xut vi phũng giỏo dc v ban giỏm hiu nh trng quan tõm tip tc t chc cỏc hot ng mu cỏc trng im, lp im nhiu giỏo viờn trng v cỏc trng bn tham d - Trờn õy l mt s bin phỏp nh ca tụi ó ỏp dng ti lp vic nõng cao cht lng hot ng gúc Kớnh mong quý cp trờn v ng nghip cú ý kin úng gúp tụi cú nhiu kinh nghim hn na vic t chc cỏc hot ng ca mỡnh Tụi xin chõn thnh cm n! Xỏc nhn ca th trng n v T Hip, ngy 20 thỏng 04 nm 2013 Tụi xin cam kt õy l sỏng kin kinh nghim ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi vit ng Th Ngc M Trng Mm non A xó T Hip 24 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc MC LC T VN GII QUYT VN I C s lý lun II C s thc tin Mụ t thc trng Thun li Khú khn III Cỏc bin phỏp Bin phỏp 1: Kho sỏt ỏnh giỏ Bin phỏp 2: Xõy dng k hoch hot ng theo tng ch Trang 3 3 4 4 Bin phỏp : Nghiờn cu, sỏng to ng tỏc minh ho, mỳa theo li bi hỏt Bin phỏp 4: Xõy dng gúc õm nhc, lm dựng chi sỏng to Bin phỏp 5: ng dng cụng ngh thụng tin vo quỏ trỡnh dy tr ng theo nhc Bin phỏp 6: T chc hot ng ng theo nhc cho tr 10 Bin phỏp 7: Tham mu vi BGH, phi hp vi ng nghip cho tr tham gia ng theo nhc cỏc ngy hi, ngy l trng IV Kt qu t c 19 KT THC VN I Kt lun chung II Bi hc kinh nghim III Khuyn ngh TI LIU THAM KHO Trng Mm non A xó T Hip 12 15 16 20 22 22 22 23 25 25 Sỏng kin kinh nghim M ng Th Ngc TI LIU THAM KHO Lờ Th c - Lý Thu Hin - Phm Th Hũa ( ng ch biờn): Cỏc hot ng õm nhc ca tr mm non - Nh xut bn giỏo dc Vit Nam Lý Thu Hin - Phm Th Hũa ( ng ch biờn): Tuyn chn cỏc bi hỏt cho tr mm non - Nh xut bn giỏo dc Vit Nam Trn Th Ngc Trõm, Lờ Thu Hng, Lờ Th nh Tuyt (ng ch biờn): Hng dn, t chc thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non - Mu giỏo nh - tui - xut bn thỏng 10 nm 2009 V Tun Anh - Trn Th Thu Dung (ng ch biờn): Giỏo ỏn hot ng õm nhc - Nh xut bn H Ni nm 2009 Trng Mm non A xó T Hip 26 ... tỏc 3: Cho tụi ii ch giú i Hai tay ỳp vo ngc vy sang hai bờn kt hp gt u + ng tỏc 4: Lm ht marong chi Hai tay t trờn cao m sang hai bờn h xung tay chng hụng tay a lờn cao vy sang hai bờn Bin... T l % S tr 36 4/ 61 6 .5 13/61 21.3 9/61 14. 7 40 /61 65. 5 15/ 61 24. 5 6/61 9.8 31/61 50 .8 25/ 61 5/ 61 8.1 9/61 14. 7 S tr T l % Trung bỡnh S tr 35/ 61 57 .3 22/61 39/61 28/61 64 46 41 24/ 61 39.3 KT THC... chathõn thit Hai tay m t t a vũng lờn cao dng trờn + ng tỏc 3: Bn bố vui cụ giỏo hin V tay sang hai bờn kt hp kớ chõn, ỳp tay vo ngc + ng tỏc 4: Ni õy chỏu yờu Hai tay a lờn cao lc tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non a xã tứ hiệp , Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non a xã tứ hiệp , Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non a xã tứ hiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay