Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non b thị trấn văn điển

22 185 14
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:50

A T VN Ch dinh dng cú vai trũ rt quan trng s phỏt trin ton din c v th cht v trớ tu i vi tr tui mm non bi vỡ õy l giai on tng trng th cht rt mnh m c bit nóo b, h thn kinh ca tr phỏt trin vt tri, nú quyt nh quan trng ton b s phỏt trin chung ca ngi Dinh dng phi m bo cht lng ba n, cht lng v sinh an ton thc phm thỡ mi cú tỏc dng tng cng v bo v sc khe cho tr giỳp tr phỏt trin mt cỏch hi hũa, cõn i to iu kin tt cho tr tham gia cỏc hot ng giỏo dc l nn múng u tiờn cho s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca tr Khi xó hi ngy cng phỏt trin thỡ giỏ tr ngi ngy cng c nhn thc ỳng n v c ỏnh giỏ mt cỏch ton din Vỡ mt tng lai ti sỏng, tr em s tr thnh ch nhõn hu ớch ca nc nh, thỡ t tui õu th tr em s tr thnh ch nhõn hu ớch ca nc nh, thỡ t tui u th tr phi c hng nn giỏo dc phự hp, hin i v ton din v mi mt nh: o c, Trớ tu, Th lc, ngụn ng Trong cỏc mt giỏo dc trờn thỡ giỏo dc th cht cho tr l nhim v hng u, quan trng nht, vỡ sc kho l quý giỏ nht v cú ý ngha sng cũn vi ngi, c bit i vi tr mõm non la tui ny c th ca tr cũn non nt cha ch ng c, cha cú ý thc y v dinh dng v v sinh an ton thc phm, nu dinh dng khụng m bo c cht lng thỡ rt r phỏt trin lch lc mt cõn i vy tr ch cú th phỏt trin tt nu c chm súc, nuụi dng, giỏo dc mt cỏch hp lý, khoa hc Chớnh vỡ vy nuụi dng v chm súc tr mm non cú mt v trớ quan trng s nghip GD v T ngi Nhim v vụ cựng quan trng t cho chỳng ta phi cú i ng lm cụng tỏc chm súc nuụi dng v giỏo dc cú iu kin thc hin mc tiờu c bn trờn, ú i ng nhõn viờn nuụi dng cú vai trũ then cht l lc lng nũng ct quyt nh cht lng ba n cho tr trng mm non Cựng vi nhim v phũng chng suy dinh dng cho tr em, hin l nõng cao cht lng lm so tr n ngon, lng, cht v ht sut l mi quan tõm khụng ch riờng ph huynh m cũn l mi quan tõm ca cỏc trng mm non Nhn thc c tm quan trng ca cụng tỏc nuụi dng trng mm non L mt nhõn viờn nuụi dng trc tip nu n cho tr nh trng bn thõn thụi tht s bn khon, suy ngh lm th no tr n ngon ming hng thỳ n gi n, n ht sut m cht lng Do vy tụi mnh dn quyt nh la chon ti Mt s bin phỏp ci tin nõng cao cht lng ba n cho tr Trng Mm Non B th trn Vn in lm sỏng kin kinh nghim ca bn thõn nm hc 2013 2014 B GII QUYT VN I C S Lí LUN: Dinh dng rt cn thit i vi ngi núi chung v tr em núi riờng vỡ tr em l tng lai ca t nc Tr em c nuụi dng chm súc tt thỡ c th mi khe mnh v cú sc khỏng tt, khụng mc cỏc bnh, hoc mc bnh thỡ nh v iu tr chúng C th tr em l c th ang ln v trng thnh Khỏi nim ln ch s gia tng ca kớch thc, bao gm s phỏt trin v th cht, khỏi nim trng thnh ch s hỡnh thnh v chc nng bao gm s phỏt trin v tinh thn ng Tt c chỳng ta u thy rừ tm quan trng ca vic n, ung õy l nhu cu hng ngy, mt nhu cu cp bỏch, cõn thit khụng th khụng cú, khụng ch n thun l gii quyt chng li cm giỏc M cũn giỳp cung cp nng lng cho c th hot ng, cỏc axit amin, cỏc Vitamin, cht khoỏng l nhng cht cn thit cho s phỏt trin ca c th trỡ cỏc t bo, t chc Nu thiu hoc tha cỏc cht dinh dng núi trờn u cú th gõy bnh hoc nh hng bt li cho sc kho Mun cú mt c th kho mnh cn n ung hp lý v c chm súc sc kho y tr em tui c th ang phỏt trin mnh nhu cu dinh dng rt ln, nu thiu n tr s l i tng u tiờn chu hu qu cỏc bnh v dinh dng n ung l c s ca sc kho, n ung theo ỳng yờu cu dinh dng thỡ th lc v trớ tu phỏt trin tt tr em mnh kho hc gii thụng minh v phỏt trin mt cỏch ton din II C S THC TIN c im tỡnh hỡnh chung - Trng mm non B th trn Vn in nm trờn a bn th Pin Vn in - Trng cú mt v trớ trung tõm khu vc dõn c, khung cnh s phm xanh sch - p cú iu kin chm súc, nuụi dng, giỏo dc tr Trng cú b dy thnh tớch, c tng nhiu bng khen, nhiu nm liờn tc c nhn bng khen ca th tng chớnh ph, UBND Thnh ph - Trng cú mt khu vi 11 lp ú 09 lp mu giỏo, 02 lp nh tr trng s cú 540 hc sinh v 57 ng CB GV NV - Trng c trang b y c s vt cht phc v thun tin cho vic chm súc nuụi dng tr - Vi c im tỡnh hỡnh nh vy thc hin ti tụi thy cú mt s thun li khú khn sau: Thun li: - c s quan tõm lónh o ca Huyn, Phũng GD v T Huyn Thanh Trỡ, s ch o sỏt ca BGH nh trng s quan tõm phi kt hp ca chớnh quyn a phng, luụn to iu kin tt nht cho vic chm súc nuụi dng tr - Ban giỏm hiu nh trng nhit tỡnh, cú kinh nghim v tinh thn trỏch nhim cao - Tp th giỏo viờn, nhõn viờn nh trng on kt nht trớ, yờu ngh mn tr - Bp c u t trang b y c s vt cht nh bp ga, t cm ga, t sy bỏt v c xõy dng theo quy mụ mt chiu phự hp vi yờu cu v sinh - i ng cụ nuụi kho mnh, cú trỡnh trung cp nu n, cú kinh nghim ch bin thc phm phự hp vi khu v cho tr - BGH nh trng ó to iu kin cho cụ nuụi i hc lp cao ng nu n trng cao ng ngh Trn Hng o m, nõng cao trỡnh - 100% tr c n bỏn trỳ ti trng - Nh trng hp ng thc phm vi cỏc ch hng l cỏc cụng ty m bo cht lng cú uy tớn Cỏc ch hng u cú giy phộp kinh doanh, giy chng nhn sc kho Khú khn: - Giỏ c thc phm lờn xung khụng n nh nờn nh hng n vic xõy dng thc n - T l tr suy dinh dng u vo cũn cao - Mt s ph huynh cha quan tõm nhiu n cụng tỏc chm súc sc kho, kin thc v dinh dng cho tr mm non ca ph huynh cũn hn ch III CC BIN PHP -> Xut phỏt t nhng thun li v khú khn trờn cng vi lũng yờu ngh mn tr, bn thõn tụi luụn tỡm tũi, hc hi v sỏng to v a mt s bin phỏp nhm ci tin nõng cao cht lng ba n cho tr nh sau: Bin phỏp 1: Tham mu vi Ban giỏm hiu, k toỏn xõy dng thc n giu dinh dng cho tr Núi v tm quan trng ca vic xõy dng thc n nõng cao c cht lng ba n, trc ht cn phi tham kho mún n, kt hp cựng k toỏn xõy dng thc n cho m bo nhúm thc phm m bo v lng v cht Bờn cnh ú, cn phi bit kt hp nhiu loi thc phm a dng phong phỳ to s hp dn Nhn thc c tm quan trng chm súc dinh dng ca tr, cựng vi lũng yờu ngh, tinh thn trỏch nhim cao t u nm hc tụi ó nghiờn cu thc n ca nh trng Bờn cnh ú, tụi cng tham mu phi hp cựng vi hiu phú nuụi, k toỏn nh trng xõy dng thc n ca tr hp lý, thay i theo ngy, tun, phự hp theo mựa, cn i v dinh dng Ngha l phi cht, lng, cõn i gia thc n ng vt v thc vt, m bo t l cỏc cht y nhúm thc phm sau: - Nhúm cung cp cht m nh, Tht, Cỏ, Tụm, Cua, cỏc loi ht, u tng giỳp xõy dng c bp to khỏng th c bit l s phỏt trin ca cỏc t bo - Nhúm cung cp cht bộo (Lipit) nh: Du, m, lc, vng, nhúm va cung cp nng lng cao va lm tng cm giỏc ngon ming giỳp tr hp thu s dng tt cỏc Vitamin cht bộo nh Vitamin A, D, B, K - Nhúm cung cp Vitamin v khoỏng cht nh, rau qu c bit cỏc loi rau cú mu xanh thm nh rau ngút, rau mung, rau dn, rau ci, mng tiv cỏc loi qu cú mu hoc vng nh chui, u , xoi chớn, cam, c chua, gc, nhúm cung cp cỏc loi vi cht dinh dng úng vai trũ l cht xỳc tỏc gia cỏc thnh phn húa hc c th - Nhúm cht bt, ng (gluxit) nh: Bt, chỏo, cm, m nhúm cung cp nng lng ch yu cho c th v c bp Da vo thc t tụi ú tỡm mt s mún mi cho tr Sau õy l mt s mún n m bn thõn tụi ó t nghiờn cu ra: STT Tờn mún n Ba chớnh sỏng - Ngan hm ht sen - Canh cua nu mng ti mp - Sinh t xoi - Mc ti, Tht ln st c chua - Canh bu nu tht ln - Sa chua - Tụm nừn, Tht ln, Trng vt, o bụng - Canh xanh, nu tht g - Nc cam - Tht bũ lỳc lc - Canh tht ln, u ph nu chua - Thanh Long - Cỏ ba sa, tht ln st c chua - Canh rau c qu nu tht ln - Sinh t chanh leo Ba ph chiu - Ph bũ - Bỏnh canxi - Ung sa Dollac - Chỏo chim cõu hm ht sen - Bỏnh canxi - Ung sa Dollac - Chỏo cỏ tht ln - Bỏnh canxi - Ung sa - Chỏo ng cc - Bỏnh dinh dng - Ung sa Dollac - Sỳp thp cm - Bỏnh canxi - Ung sa Anti * Kt qu t c: Ban giỏm hiu nh trng ó tham kho mt s thc n ca tụi v a thc n ca nh trng phong phỳ, luụn luụn thay i theo mựa, theo tun, sau õy l mt s thc n s dng nh trng thực đơn trẻ mùa hè (tuần + 3) Mẫu giáo Th ứ Sa sỏng 8h20' Th ứ Tôm nõn, thịt lợn, Ung trứng vịt đảo Sinh t sa b Dolla Canh bí c Kid xanh nấu thịt gà Th ứ Ung sa Anti Bữa sáng Thịt gà, thịt lợn sào ngũ sắc Canh cua nấu mồng tơi, mớp Tráng miệng Kem Carame n Th ứ Ung Mực thịt lợn sốt cà chua sa Canh bầu Dolla nấu thịt c Kid Thanh Long Th ứ Thịt bò lúc Ung lăc Canh thịt sa lợn, đậu phụ Anti nấu chua Sa chua Da hu Th ứ Cá trắm,tôm Ung nõn, thịt sốt cà chua sa Canh rau Dolla ngót nấu thịt c Kid lợn Sinh t chanh leo Nhà trẻ Bữa phụ chiều Cháo cá -thịt Bánh canxi Phở bò Bánh dinh dng Bữa sáng Tôm nõn, thịt lợn, trứng vịt đảo Canh bí xanh nấu thịt gà Sinh t b Cháo thịt gà rau củ Thịt gà, thịt lợn sào ngũ sắc Canh cua nấu mồng tơi, mớp Kem caramen Cháo thịt lợn rau củ Bữa phụ xế Bữa chiều Cá xốt cà chua Canh rau Uống ngót nấu sữa thịt Dolla Chuối c Kid tiêu Bánh canxi Un g sa Anti Phở bò Bánh dinh dng Da hấu Tht kho tu Mực thịt lợn sốt cà chua Un Canh ci Bún riêu Canh nu tht bầu nấu g cua thịt lợn Bỏnh sa Bánh Cháo thịt lợn bí Dolla canxi canxi đỏ c Kid Thanh Long Chui tiờu Chỏo Thịt bò lúc lăc Cháo Canh thịt lợn, Un ng cc ngũ cốc đậu phụ nấu cà g Bỏnh Bánh chua dinh sa Sữa chua dinh dAnti Cháo thịt bò dng ng rau ngót Da hu Cá trắm,tôm Cháo thịt Chè đỗ nõn, thịt sốt cà Uống lợn bí đỏ chua đen, hạt sữa Canh rau ngót sen Bánh can Dolla nấu thịt lợn Bánh xi c Kid Cháo cá Canxi u Sinh t chanh Thực đơn trẻ mùa hè (tuần + 4) Th ứ Un g sa sỏng 8h20 ' Un g Thứ sa Dolla c Kid Thứ Un g sa Anti Un g Thứ sa Dolla c Kid Un Thứ g sa Anti Uốn Thứ g sữa Dolla c Kid Mẫu giáo Bữa sáng Tráng miệng Nhà trẻ Bữa phụ chiều Bữa sáng Bữa phụ xế Bữa chiều Ngan hầm Thịt kho hạt sen Ngan hầm Canh riêu Ung tàu hạt sen Phở bò Canh rau cua nấu Sinh t sa cải nấu Canh cua - Bánh mùng tơi, m- Dollac xoi nấu mùng canxi thịt Chuối p Kid tiêu Bánh tơi, mp Cháo ngan canxi Sinh t xoi Thịt lợn cá basa sốt cà Thịt lợn, cá chua ln Kem Cháo ln Canh bí nấu Ung Cháo basa sốt cà Bánh dinh chua carame Bánh dinh thịt sa dng Canh bí Cháo thịt lợn Anti dng n Da hu nấu thịt cà rốt Kem caramen Tụm nừn, Tht bũ Tụm nừn, tht ln Chè đỗ Ung lỳc lc tht ln xanh hạt trng vt o sa Canh chua trng vt sen u nấu thịt bụng Dollac Bánh Can o bụng Chuối tiêu Rau ngót Kid xi Rau ngót Bánh nấu thịt bò nấu thịt bò Canxi u Thịt gà thịt lợn sào ngũ Cháo Thịt gà thịt Cháo sắc Sa câu lợn sào ngũ Ung chim chim câu Canh riêu hạt sen sắc chua hạt sen cua, đậu phụ sa Da hấu Canh riêu Da Bánh dinh Anti Bánh dinh cua, đậu dỡng Cháo gà cà hu phụ dng rốt Sữa chua Tôm nõn, thịt lợn sốt Cháo thịt Tôm nõn, Súp thập cà chua Uống gà rau củ thịt lợn sốt Nớc cẩm Bầu nấu thịt sữa Bánh cà chua cam vắt Bánh lợn Dollac Canxi Bầu nấu canxi Cháo thịt lợn Kid Chuối thịt lợn bí đỏ tiêu Nớc cam vắt Bin phỏp 2: m bo v sinh an ton thc phm - Cho dự thc phm cú ti ngon n õu Nhng quỏ trỡnh ch bin khụng tuõn th quy tc v sinh an ton thc phm thỡ cng d dn n ngụ c thc phm gõy nh hng n sc khe tr Vỡ vy m bo v sinh ch bin luụn l iu u tiờn - Khi v sinh: i vi dng c nh dao, tht ch bin thc phn sng v chớn riờng, i vi hố cỏc dng c thng xuyờn c phi nng - V sinh lau sn bp tụi ch o t s dng nc núng gi lau sn nh dit vi khun v bc hi nhanh giỳp cho sn nh luụn khụ sch - Khõu chia thc n phi thc hin ỳng nguyờn tc - dựng dng c nh bp phi gn gng, ngn np, ỳng khoa hc tin cho vic s dng ch bin - Khi lm vic phi mc bo h lao ng, m, khu trang, gng tay Vi c thự lm vic u l ch em nờn mi ngi rt tit kim i vi gng tay nilụng ch s dng mt ln nhng mi ngi ó git v s dng li Tụi ó mnh dn xut ch s dng gng tay mt ln ri b khụng tỏi s dng - i vi gi bỏt, c xong, khn lau tay, lau sn cui bui c git sch bng s phũng v ngõm nc núng gi, sau ú phi khụ - Trong s ch v ch bin thc phm phi luụn thc hin ni quy Lm õu sch y, ng dy sch - S ch thc phm: Thc phm phi c s ch ti ni m bo v sinh thoỏng mỏt, ỳng quy nh ca bp mt chiu Cỏc loi rau qu ti phi c ngõm k v ớt nht ln nc sch hoc c sch di vũi nc chy Cỏc loi thc phm sau sch phi rỏo nc, sau ú lm nh theo yờu cu mún n - Khi ch bin: Khụng dựng cỏc ph gia thc phm, phm mu, cht ngt tng hp khụng nm danh mc ph gia thc phm B y t qui nh Cỏc mún n phi c nu chớn hon ton, thc hin n chớn, ung sụi - Khi thc n ó nu chớn phi c y vung cn thn trờn bn chia n Tuyờt i khụng dựng khn vi che y, ph trc tip lờn thc n Khi nu xong phi cho tr n gi: Sau gi phi em nu li trc cho tr n - Bờn cnh ú cn phi thc hin nghiờm tỳc quy nh v lu mu thc n Thc n phi c lu 24 gi cú miờn phong, ghi rừ ngy, gi, thỏng cú np y, mu thc n lu cú c sng v chớn, nhng c ng riờng tng hp m bo v sinh Hỡnh nh cụ nuụi lu nghim thc n * Kt qu t c: - Nh trng ó ký hp ng vi cỏc ch hng tin cy, cỏc nh hng u cú giy phộp chng nhn m bo v sinh an ton thc phm - Hng thỏng tụi thc hin tt khõu giao nhn thc phm cú thnh phn v ghi rt c th vo s giao nhn - Bp n nh trng thc hin tt ni quy, quy ch, s ch, ch bin v bo qun thc n cho tr theo dỳng dõy chuyn bp 1chiu bo m v sinh an ton thc phm, khụng cú húc sc, ng c xy trng - Bp n c chng nhn t tiờu chun v v sinh an ton thc phm v c ban kim tra y t hc ng ỏnh giỏ cao Bin phỏp 3: T hc nõng cao chuyờn mụn tay ngh * Cỏc cụ nuụi khụng ch bit nu n ngon m cũn phi bit cỏch lm p mún n, bit gia lng dinh dng mún n ch bin - Thi gian ch bin phi phự hp, khụng nhanh quỏ, cng khụng lõu quỏ gi c cỏc cht dinh dng cú thc phm VD: Mún tụm nừn, tht ln xt c chua, ch bin tụi so tht v tụm thi gian 15 20 phỳt Nu ta quỏ thỡ tht v tụm s b khụ khụng cú ngt, tr n khụng ngon ming v khụng thớch n Nu so nhanh quỏ thỡ tht cha chớn, khụng m bo an ton cho tr Hỡnh nh mún tụm nừn tht ln st c chua - Mt ba n sch v m bo thụi cha M iu quan trng l cht lng ba ú Mun cú mt ba n cht lng thỡ iu u tiờn chỳng ta phi bit l cỏch b sung thc phm nh th no - thay i lng bng cỏch + Tng cht bộo: Cho thờm du hoc m vo canh + Gim lng bt ng: Ch go vo cm + Tng can xi ba n: Chn u ph, cỏ ??? sa u nnh, trng, tụm, catrong khu phn n - Vic ci tin phng thc ch bin thc n cng rt quan trng cú th thay i ch bin b xung thờm du khụ, u nnh, u h, du, mố ch bin phự hp ch n ca tr - Khi rau trỏch vũ nỏt rau lm mt lng Vitamin cú rau: Tng t nh vo go cng vy, nu vũ k quỏ cng s b mt Vitamin B1: Nu thc n phi y vung kớn, khụng c khuy nhiu - tr n ngon, n ht sut thỡ thc n phi cú mựi v thm ngon hp dn, thng xuyờn thay i, cỏch ch bin, thay i cỏc mún n quỏ trỡnh nu nng, bit cỏch phi hp vi tng mún n to nờn mựi v c trng, õy l khõu quyt nh mt ba n ngon t c cm quan cao + Khi ch bin nờn phi hp cỏc loi rau qu cú mu sc p tr d b thu hỳt + Tm p thc n t 10 15 phỳt trc phi hnh thm em xo - tng cng b sung cht st cho tr phũng chng thiu mỏu c th: Khi ch bin thc n cho tr nờn gim bt s dng mui m tng cng lng nc mm rt dinh dng (nc mm cú b xung cht st) phi hp thờm mt s loi rau qu cú cha nhiu Vitamin cú tỏc dng tt cho vic hp th cht st, phũng chng c cỏc bnh chuyn VD: u nnh cú hm lng can xi 165 - Khi s ch thc n phi chỳ ý ct, thỏi hoc say nh cỏc loi rau thc phm, tht, cỏ v ch bin phi nu mm, nh tr d n, d tiờu hoỏ Hỡnh nh s bin v ch bin * Kt qu t c: - Sau thc hin cỏc bin phỏp ci tin vic s ch, ch bin thc phm, cng nh nhng bui lờn lp d gi tụi nhn thy tr hng thỳ hn vo gi n, tr n ngon ming, ht sut Bin phỏp 4: Ci tin cỏch ch bin mún n ba n ca tr - Thc n cõn i gim dinh dng nhng ngi nu khụng ch bin ngon, d n ngon ming ht xut thỡ thc n ú khụng phỏt huy ht hiu qu T nhng suy ngh trờn tụi ó ci tin mt mún tht g om nm, hoc mún canh su ho, c rt nu tht ln; Nu ta thng xuyờn cho tr n thỡ tr rt d chỏn, n khụng ngon ming Tụi ó i mt s mún n vo thc n 4.1 Ch bin mt s mún n chớnh: a Tht bũ lỳc lc: (Theo nh lng ca tr) * Nguyờn liu: Tht bũ, hnh tõy, nc tng, du ho, hnh tỏi, hnh khụ (gia v y ) * Cỏch lm: - Tht bũ sa sch, thỏi nh, b vo ci xay, p mt chỳt du ho - Hnh tõy, sch thỏi ht lu - Hnh lỏ sch thỏi nh - Hnh khụ sch bm nh * Cỏch ch bin: t ni lờn bp, un du núng gi cho hnh khụ vo phi thm ta tip tht bũ ó p du ho vo xo sn cho thờm mt chỳt nc vo ninh ờn tht bũ chớn ti 90% ta cho tip hnh tõy vo un n tht bũ chớn mm, hnh tõy chớn ti nờm nm gia v, cho hnh tt bp bc 10 * Thnh phm: Tht bũ chớn mn, hnh tõy chớn ti, n cú v ngt ca tht bũ v hnh tõy, mựi thm c trng ca nc tng, mu xanh ca hnh lỏ Hỡnh nh mún tht bũ lỳc lc b Tht ngan hm ht sen (theo nh lng ca tr) * Nguyờn liu: Tht ngan, c rt, nm hng, tho qu, hnh khụ, hnh lỏ, gia v * Cỏch lm: Tht ngan sch bng nc mui, lc xng, thỏi ht lu p gia v - Ht sen, sch cho vo ninh nh - C rt s ch, sch thỏi ht lu - Nm hng sch ngõm nc núng, thỏi ht lu - Hnh khụ búc v, sch bm nh - Hnh lỏ sch, thỏi nh - Tho qu sch, cho vo tỳi li * Cỏch ch bin: t ni lờn bp, un núng gi cho hnh khụ vo phi thm, b tht ngan vo xo sn sau ú tip c rt vo un cựng Ta tip nc xng ngan ó ninh vo un cựng cho n tht ngan, c rt, ht sen gn chớn, cho tip nm hng, tho qu vo, un n thc phm chớn mm, nờm gia v va vn, tt bp rc hnh * Thnh phm: - Tht ngan, ht sen, c rt chớn mm - V ngt t nhiờn, thm mựi c trng ca nm hng v tho qu phn nc hi sỏnh + Mu sc: Mu vng ca tht ngan Mu c rt Mu xanh ca hnh 11 Hỡnh nh mún ngan hn ht sen c Mc ti tht ln xt c chua (theo nh lng ca tr) * Nguyờn liu: Mc ti, tht nc vai, c chua, du n, hnh lỏ, hnh khụ, gia v * Cỏch lm: - Mc ti lm sch, vi nc gng sau ú sch li rỏo xay nh - Th ln sch, trn qua nc núng, thỏi nh ri xay - C chua b nỳm, ngõm ct ụi, thỏi ht lu - Hnh khụ, búc v, sch bm nh - Hnh lỏ ct gc, sch thỏi nh * Cỏch ch bin: Bc ni lờn bp, un du núng gi cho hnh khụ vo phi thm tht ln v mc ti vo xo riờng cho mt chỳt mui xo sn C chua cho thờm chỳt du vo un sụi ta mc ti, tht ln ó xo vo un cho ti lỳc nc st cú sỏnh nờm nm gia v, tt bp trỳt hnh lỏ vo o u l c * Thnh phn: n cú v ngt ca mc, v ngy cu tht ln Mu ca c chua Mu xanh ca hnh lỏ Mún n cng hp dn, giỳp tr n ngon ming hp thu cht dinh dng 12 Hỡnh nh mún mc ti tht ln st c chua 4.2 Ch bin mt s mún n mi ph x chiu a Xụi vũ, chố hoa cau (theo nh lng ca tr) * Nguyờn liu: Go np, u xanh, bt sn dõy, ng kớnh, vani * Cỏch lm: Go np vo sch, cho vo nc ngõm t n 10 gi u xanh vo sch cho vo ngõm * Cỏch ch bin xụi vũ: Go np rỏo xúc mui vo go trc, u xanh chớn nm thnh nm v thỏi nh cho tht núng, go trn trờn chừ v chớn k, ti m, trỳt qut nhanh cho ngui * Chố hoa cau: u xanh rỏo nc cho lờn chừ hp, nh trn mt chỳt mui vo cựng (b bỏt riờng) cho nc vo ni to cựng ng nu nc ng bt sn vo tụ cho khong 1/2 chộn nc vo khuy u cho tan T t vo ni nc ng ó sụi, khuy liờn tc trờn la n hn hp c li thỡ thụi Khi n mỳc hn hp chố sn vo bỏt rc u xanh lờn trờn * Thnh phm: Xụ vũ cú mu vng chanh, dy mựi thm ca u, np n do, bộo cỏc ht xụ mng u, ti tng ht, chố sỏnh, thm mựi bt sn v vani Hỡnh nh xụi vũ chố hoa cau 13 b Chỏo ln (theo nh lng ca tr) * Nguyờn liu: Ln ng, go np, go t, hnh lỏ, rau rm, gia v * Cỏch lm: Ln ng lm sch bng dm bng cho ht nhp v trng ln ó ht nhp v cht Dựng kộo ngn mi nhn m dc bng ln t hng xung n hu mụn, moi ton b rut ln x li tht k nhiu ln nc cho n thy sch, cho ln vo tm p c 200g ln p vi 1/2 mung c phờ mui + 1/2 mung c phờ tiờu + mung sỳp nc mm qua 30 phỳt ri hp chớn g ly nc ln riờng, ly ton b u ln v xng cho vo ninh ly nc ninh chỏo Go t, go np vo sch rỏo Hnh lỏ, rau rm nht r sch rỏo thỏi nh * Cỏch ch bin: t ni gang lờn bp un núng gi thao lờn xung quanh ni mt chỳt du n, go np, go t nc ln vo ninh cho n go chớn nh, cho tip tht ln ó s ch vo chỏo quy u, v sụi u tr li nờn nm gia v cho va n tt bp cho hnh, rm ó thỏi nh quy u bc * Thnh phm: Chỏo n cú v ngt v mựi thm c trng ca ln, chỏo chớn sỏnh, nh, mu xanh ca hnh v rm Hỡnh nh bỏt chỏo ln c Chỏo chim cõu (theo nh lng ca tr) * Nguyờn liu: Chim b cõu, go np, go t, u xanh, ht sen, hnh khụ, ht tiờu, ht nờm, nc mm, du * Cỏch lm: Lm sch lụng chim, xiờn chim vo cho lờn bp thui cho chỏy ht lụng t v chim cú mựi thm Ra sch bn v lụng chỏy ri m cú th dựng kộo cn thn khụng t long, s phốo bn bng Ct vũng quanh hu mụn ri rch lũng chớch mi kộo ct t cung hng rỳt diu, ch ly m, tim, gan, trng b ton b lng phi, diu Chỳ ý m chim khụng c lm bn tht chim, phn tht khụng phi li mt cht dinh dng ca chim M lm v búp mui sch nhiu ln, lc phn tht riờng, phn 14 xng riờng Tht chim bm nh p vi ht tiờu, bt canh, nc mm, go np, go t, u xanh, ht sen, vo v ói cho sch bi bn, sn, xng chim cho vo ninh ly nc ninh chỏo * Cỏch ch bin: Cho go v u xanh, ht sen vo xoong cho nc vo y vung kớn v ung cho chỏo nh Cho cho lờn bp, du vo phi thm hnh khụ ó bm nh cho tht chim ó p vo so chớn ti, chỏo ó chớn nh cho tht chim ó xo vo ni chỏo un soi tr li phỳt cho chỏo ngm tht chim, ht sen chớn gió nh hoc dm nỏt ri mi cho vo ỏnh tan u cựng chỏo Cui cựng nờm nm gia v tt bp Thnh phm: Chỏo chớn nh, sỏnh, thm mựi ht sen, u xanh cú v ngt ca tht chim Hỡnh nh chỏo chim cõu hm ht sen 4.3 Mt s mún ming mi a Sinh t xoi (theo nh lng ca tr) * Nguyờn liu: Xoi cỏt chu, nc un sụi ngui, sa c ụng th * Cỏch lm: - Xoi gt vừ, b ht - Cho xoi ó gt v, sa c ụng th, nc vo mỏy xay sinh t xay u *Thnh phm: Sinh t sỏnh mt, mu vng, v ngt 15 Mún sinh t xoi b Sinh t b (theo nh lng ca tr) * Nguyờn liu: - B sỏp, nc un sụi ngui, sa c ụng th * Cỏch lm: - B gt vừ, b ụi, b ht - Cho b ó gt v, sa c ụng th, nc vo mỏy xay sinh t xay nhuyn *Thnh phm: Sinh t sỏnh mt, v bộo ngy thm mựi nguyờn liu Hỡnh nh sinh t b c Sa chua (theo t l) * Nguyờn liu: Sa c ụng th, nc un sụi ngui, nc sụi, sa chua lm men 16 * Cỏch lm: Ta hũa hp sa c ụng th vi nc sụi + nc ngui quy u cho tan vo tip ú ta cho hp sa chua vo khuy u li Sau ú mỳc vo cỏc hp nh y np xp vo thựng xp t n 10 ting i vi ụng n ting i vi hố l c Tip n ta xp sa chua vo t lnh * Thnh phm: Sa chua sỏnh mt khụng loóng, n sa chua rt tt cho tiờu húa Hỡnh nh sa chua * Kt qu t c: Sau thc hin cỏc bin phỏp ci tin vic s ch, ch bin thc phm cng nh lờn lp d gi tụi nhn thy tr hng thỳ hn vo gi n, tr n ngon ming ht sut v c bit l t l tr suy dinh dng thp cũi cui nm ó gim ỏng k Bin phỏp 5: y mnh cụng tỏc tuyờn truyn - cú nhng mún n ngon ming cht lng n c nõng cao tụi ó mnh dn xut vi Ban giỏm hiu, ban ph huynh nõng mc n t 20.000 ng/ tr lờn 23.000/ tr/ ngy - Kt hp vi giỏo viờn t chc tt ba n cho tr bng cỏch: + Thc hin tt quy ch chm súc gi n cho tr: V sinh cỏ nhõn tr trc n chia nh lng n cho tr, ng viờn tr n ht sut, to khụng khớ vui ti, thoi mỏi cho tr trc gi n - Kt hp vi ph huynh: + Tuyờn truyn vi ph huynh thc n ca tr trng ph huynh v xõy dng thc n nh khụng trựng vi thc n trng + Bờn cnh ú hng tun vo ngy th nh trng m ca cho ph huynh vo tham quan d gi hc v gi n ca tr 17 Hỡnh nh tuyờn truyn ti ph huynh tr * Kt qu t c - Cỏc bc ph huynh ó hiu c tm quan trng ca cht lng thc phm cng nh cụng tỏc chm súc nuụi dng tr - Ph huynh tin tng vo cụng tỏc chm súc tr nh trng, s hc sinh vo trng ngy mt ụng hn Kt qu - Trong nm hc 2013 2014 t nuụi dng c nh trng ỏnh giỏ cú s sỏng to khõu nõng cao cht lng mún n cho tr Kt qu tr n ngon ming, n ht sut lng calo m bo t t 680- 850 Kalo t l gia cỏc cht cõn i gia ba chớnh v ba ph - Tr khe mnh hn nhiờn tớch cc tham gia vo cỏc hot ng - 100% tr c bo m an ton tuyt i khụng cú v ng c thc phm no xy - Bp n thc hin tt cụng tỏc m bo v sinh an ton thc phm - T l tr suy dinh dng cui nm gim so vi u nm c th: Theo dừi c th Ton Trng Cõn nng Chiu cao Ni dung Thỏng 9/2013 Thỏng 04/2013 TS tr i hc TS tr c cõn % Kờnh BT % Kờnh SDD % Bộo Phỡ % Kờnh BT 514 514 100% 484 94.2% 15 2,9% 15 2,9 % 498 524 524 100% 519 99 % 0% 1% 521 18 So Sỏnh Tng 10 tr Tng 10 tr Tng 33tr Tng 4.8 % Gim 15tr Gim 2,9% Gim 10 tr Gim 1,9% Tng 23 tr % Kờnh Thp Cũi % 96,9% 16 3,1% 99,4% 0,9% Tng 2,5% Gim 15 tr Gim 2,3% - Thc n ó s dng c nhiu loi thc phm sn cú a phng, phong phỳ phự hp theo mựa, m bo mc úng gúp ca ph huynh hc sinh - Thc n ca trng mm non B th trn Vn in ó c mt s trng mm non huyn tham kho v ỏp dng 19 C KT THC VN Kt lun: Vic nõng cao cht lng ba n l mt quan tõm ca ton xó hi hin Vai trũ ca nhõn viờn cụ nuụi mt trng cú t chc n bỏn trỳ 100% thỡ õy l mt trỏch nhim nng n m ũi hi ngi nhõn viờn luụn luụn nng ng, sỏng to v tham mu cú hiu qu cụng tỏc xõy dng v tip cn vi tt c cỏc hot ng chm súc nuụi dng trng mm non Mc ớch ca cht lng ba n trng mm non l giỳp tr kho mnh, nhanh nhn, dy tr tớnh tũ mũ ham hiu bit chớnh vỡ vy m mi chỳng ta cn phi quan tõm v u t cú hiu qu vo cụng tỏc chm súc v giỏo dc tr giỳp tr cú mt sc kho tt ú l nhng kinh nghim quý bỏu theo chỳng ta i suút nm thỏng cụng tỏc, lm cụng tỏc chm súc giỏo dc v nht l nhng ngi lm cụng tỏc chm súc nuụi dng ti cỏc trng mm non cú t chc n bỏn trỳ L mt nhõn viờn nuụi dng tụi s c gng nhiu hn na v chuyn ti nhng kinh nghim cú ca bn thõn trao i vi bn bố v ng nghip cỏc trng bn Tuyờn truyn sõu rng n tt c cỏc bc cha m hc sinh v cng ng thy c tm quan trng ca vic m bo v sinh an ton thc phm trng mm non cụng tỏc chm súc giỏo dc tr Bi hc kinh nghim õy l mt s bin phỏp tụi ó s dng ti trng giỳp tr n ngon ming Trong quỏ trỡnh thc hin tụi ó rỳt c mt s kinh nghim sau: Phi thng xuyờn nghiờn cu, tỡm tũi mún n mi v tham gia vo gi n cỏc lp rỳt kinh nghiờm kp thi L cụ nuụi cn phi cú tinh thn trỏch nhim, yờu ngh, mn tr v cú ý thc hc hi Luụn gõy dng mi quan h gn bú gia cụ nuụi v k toỏn on kt, thng nht v cú tinh thn giỳp ng nghip t nuụi cựng hon thnh tt nhim v c giao Tớch cc tham gia vo hot ng l hi nh trng v tham gia thi cụ nuụi cỏc cp nõng cao chuyờn mụn nghip v ca bn thõn Tham gia y cỏc lp hun v v sinh an ton thc phm xut khuyn ngh Kớnh mong Phũng giỏo dc & o to huyn Thanh Trỡ to iu kin mi chuyờn gia v dinh dng ging v trao i cho ton th nhõn viờn cụ nuụi bc hc mm non hiu bit v dinh dng v cỏc k thut ch bin mún n trng Mm Non Rt mong nm hc mi trng mm non B Th Trn Vn in s nhn c s quan tõm u t hn na ca UBND Phũng GD v T huyn Thanh Trỡ trng, lp khang trang hn, bp n s cng hin i hn Trờn õy l sỏng kin kinh nghim ca tụi Rt mong s úng gúp ý kin ca cp lónh o, ch em ng nghip giỳp tụi cú thờm kinh nghim vic chm súc nuụi dng tr t kt qu cao hn 20 Tụi xin chõn thnh cm n! xác nhận thủ trởng đơn vị Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, không chép nội dung ngời khác Ngời viết Phạm Thị Nụ MC LC Ni dung T VN Mc ớch ca ti: i tng nghiờn cu ca ti: Phm vi ỏp dng 21 Trang 1 1 K hoch nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu GII QUYT VN I C s lý lun: II C s thc tin: c im tỡnh hỡnh chung: Thun li: Khú khn: III Bin phỏp: Bin phỏp 1: Tham mu vi Ban giỏm hiu, k toỏn xõy dng thc n giu dinh dng cho tr 1 2 2 Bin phỏp 2: m bo v sinh an ton thc phm Bin phỏp 3: T hc nõng cao chuyờn mụn tay ngh Bin phỏp 4: Ci tin cỏch ch bin mún n ba n ca tr Bin phỏp 5: y mnh cụng tỏc tuyờn truyn IV Kt qu chung KT THC VN Kt lun: Bi hc kinh nghim Khuyn ngh, xut: 10 17 18 18 19 19 19 22 ... giáo B a sáng Tráng miệng Nhà trẻ B a phụ chiều B a sáng B a phụ xế B a chiều Ngan hầm Thịt kho hạt sen Ngan hầm Canh riêu Ung tàu hạt sen Phở b Canh rau cua nấu Sinh t sa cải nấu Canh cua - B nh... ngót nấu thịt c Kid lợn Sinh t chanh leo Nhà trẻ B a phụ chiều Cháo cá -thịt B nh canxi Phở b B nh dinh dng B a sáng Tôm nõn, thịt lợn, trứng vịt đảo Canh b xanh nấu thịt gà Sinh t b Cháo thịt... canxi thịt Chuối p Kid tiêu B nh tơi, mp Cháo ngan canxi Sinh t xoi Thịt lợn cá basa sốt cà Thịt lợn, cá chua ln Kem Cháo ln Canh b nấu Ung Cháo basa sốt cà B nh dinh chua carame B nh dinh thịt
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non b thị trấn văn điển , Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non b thị trấn văn điển , Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non b thị trấn văn điển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay