Kinh nghiệm :CÁCH TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT.

7 116 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 22:27

Kinh nghiệm :CÁCH TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT. A. ĐẶT VẤN ĐỀ .1.Quan niệm về tình huống có vấn đề trong tiếng việt . Trước khi đến trường học sinh đã có một số vốn tiếng việt nhất định, nhiệm vụ của giáo viên ngữ văn không phải là cung cấp cho học sinh tri thức hoàn toàn mới . Cho nên để giảng dạy một giờ tiếng việt thành công giáo viên phải vận dụng tổng hợp , sáng tạo các phương pháp , phương tiện dạy học . Trong những năm thực hiện cải cách giáo dục , việc dạy môn tiếng việt là phải tạo ra được tình huống có vấn đề , nghĩa là làm sao để lý thuyết mới về ngôn ngữ học, về tiếng việt , về ngữ pháp văn bản không phải là kiến thức thuần tuý lý thuyết hiện đại mà thực sự được ứng dụng vào hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh trong từng tiết tiếng việt . Như vậy các bài dạy tiếng việt đều phải đưa vào tình huống có vấn đề đó là thử thách cao nhất , khó khăn nhất đối với các nhà sư phạm , dạy như thế nào để học sinh có hệ thống kiến thức , rèn được kỹ năng thực hành bài tập tiếng việt vào văn bản hàng ngày . 2. Lý do chọn đề tài . a, Cơ sở lý luận . + Với ánh sáng của của lý thuyết hiện đại về ngôn ngữ học , xác lập được hệ thống lý luận , kỹ năng cần rèn luyện và tương ứng với nó là một hệ thống bài tập , một hệ thống thao tác dẫn dắt học sinh theo tinh thần cải tiến phương pháp dạy và học tiếng việt nói riêng và ngữ văn nói chung nhằm “ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của thày và trò trong giờ ngữ văn” . + Cho đến nay rất nhiều các công trình nghiên cứu về tiếng việt hiện đại ,về phương pháp dạy tiếng việt theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học , xóa bỏ tình trạng thụ động của học sinh , thày đọc trò chép .... b, Cơ sở thực tiễn : Qua nhiều năm giảng dạy tiếng việt ở các lớp :6,7,8,9 .ở bài viết này tôi chỉ đề cập đến một vấn đề nhỏ trong giờ dạy tiếng việt ở trường THCS . Đó là “ Cách tạo tình huống có vấn đề trong giờ giảng dạy tiếng việt”. Thực tế hiện nay học sinh rất lười soạn bài và làm bài tập tiếng việt , một thói quen rất xấu là chép bài soạn ở các loại sách để học tốt ngữ văn ,và các sách tham khảo , sách nâng cao , .Học sinh ỷ lại vào sách thiếu suy nghĩ độc lập khi làm bài tập tiếng việt , nếu ra đề kiểm tra thì kha năng nhận biết các đơn vị kiến thức trong ngữ liệu đã học rất thấp , có thể do chưa tạo được tình huống có vấn đề trong tiếng việt nên các em không vận dụng vào được những tình huống tương tự , nên thường là không làm được bài tập đúng nếu có tình huống khác bài học trong sách giáo khoa . Kinh nghiệm giảng dạy tiếng việt Họ tên : Lớp Điểm Phạm Công Đính THCS PL Kiểm tra tiếng việt Lớp (thời gian 45phút ) Lời phê thày giáo Đề Câu 1: Cho đoạn văn Rồi chị túm cổ hắn, ấn giúi cửa Sức lẻo khoẻo anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy ngời đàn bà lực điền, ngã chỏng quèo mặt đất,miệng nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu su ( Trích "Tức nớc vỡ bờ'' Ngữ văn 8, tập 1) Yêu cầu a, thốngkê trờng từ vựng ngời( tên gọi, phận thể, hoạt động ngời) đoạn văn b, Bổ sung cho trờng từ vựng từ ngữ tên gọi, phận thể, hoạt động ngời Câu 2: a) Phân tích cấu tạo ngữ pháp câu ghép sau Vợ không ác, nhng thị khổ Khi ngời ta khổ ngời ta chẳng nghĩ đến đợc Lão không hiểu tôi, nghĩ vậy, buồn ( Trích "Lão Hạc'' Ngữ văn tập I) b) Hãy mối quan hệ ý nghĩa câu ghép Câu 3: Hãy dùng dấu câu( Có kèm theo viết hoa không viết hoa) thích hợp vào đoạn văn sau: Nguyễn Dữ có truyền kì mạn lục ghi lại cách tản mạn chuyện lạ đợc lu truyền đợc đánh giá thiên cổ kì bút bút lạ muôn đời mốc quan trọng thể loại văn xuôi chữ Hán văn học Việt Nam Câu 4: Su tầm số câu ca dao tục ngữ có dùng biện pháp nói quá, nói giảm nói tránh ( loại câu) Họ tên Lớp Kinh nghiệm :Cách tạo tình có vấn đề giảng dạy tiếng việt A Đặt vấn đề Quan niệm tình có vấn đề tiếng việt * Trớc đến trờng học sinh có số vốn tiếng việt định, nhiệm vụ giáo viên ngữ văn cung cấp cho học sinh tri thức hoàn toàn Cho nên để giảng dạy tiếng việt thành công giáo viên phải vận -1- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng việt Phạm Công Đính THCS PL dụng tổng hợp , sáng tạo phơng pháp , phơng tiện dạy học Trong năm thực cải cách giáo dục , việc dạy môn tiếng việt phải tạo đợc tình có vấn đề , nghĩa để lý thuyết ngôn ngữ học, tiếng việt , ngữ pháp văn kiến thức tuý lý thuyết đại mà thực đợc ứng dụng vào hoạt động dạy học giáo viên học sinh tiết tiếng việt Nh dạy tiếng việt phải đa vào tình có vấn đề thử thách cao , khó khăn nhà s phạm , dạy nh để học sinh có hệ thống kiến thức , rèn đợc kỹ thực hành tập tiếng việt vào văn hàng ngày Lý chọn đề tài a, Cơ sở lý luận + Với ánh sáng của lý thuyết đại ngôn ngữ học , xác lập đợc hệ thống lý luận , kỹ cần rèn luyện tơng ứng với hệ thống tập , hệ thống thao tác dẫn dắt học sinh theo tinh thần cải tiến phơng pháp dạy học tiếng việt nói riêng ngữ văn nói chung nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo thày trò ngữ văn + Cho đến nhiều công trình nghiên cứu tiếng việt đại ,về phơng pháp dạy tiếng việt theo tinh thần đổi phơng pháp dạy học , xóa bỏ tình trạng thụ động học sinh , thày đọc trò chép b, Cơ sở thực tiễn : Qua nhiều năm giảng dạy tiếng việt lớp :6,7,8,9 viết đề cập đến vấn đề nhỏ dạy tiếng việt trờng THCS Đó Cách tạo tình có vấn đề giảng dạy tiếng việt Thực tế học sinh lời soạn làm tập tiếng việt , thói quen xấu chép soạn loại sách để học tốt ngữ văn ,và sách tham khảo , sách nâng cao , Học sinh ỷ lại vào sách thiếu suy nghĩ độc lập làm tập tiếng việt , đề kiểm tra kha nhận biết đơn vị kiến thức ngữ liệu học thấp , cha tạo đợc tình có vấn đề tiếng việt nên em không vận dụng vào đợc tình tơng tự , nên thờng không làm đợc tập có tình khác học sách giáo khoa *********************** Từ vấn đề xin nêu số hớng giải vấn đề kết cụ thể , qua số biện pháp nhằm thực giảng tiếng việt cách hiệu năm gần B giải vấn đề I Những sở để tạo tình có vấn đề tiếng việt Qua thực tế điều tra tình hình việc dạy học tiếng việt , qua thực tế giảng dạy, qua dự thăm lớp Tôi rút số điều sau + Muốn có tình có vấn đề tiếng việt, giáo viên cần làm xuất mâu thuẫn biết cha biết t học sinh tợng , khái niệm, qui tắc ngữ pháp tiếng việt Để tạo tình cần tạo thành động lực thúc đẩy học sinh ý thức đợc mâu thuẫn coi nh vấn đề Có thể ngời dạy tiếng việt cần quan tâm đến số mâu thuẫn sau: - Mâu thuẫn kiến thức cũ kiến thức - Mâu thuẫn qui tắc ngữ pháp mang tính cố định biến động muôn màu muôn vẻ ngôn ngữ giao tiếp - Mâu thuẫn lực t , trình độ ngôn ngữ hạn chế học sinh với yêu cầu sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực nhà trờng yêu cầu sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt thực tế sống phong phú + Tình làm nảy sinh vấn đề tiếng việt cần có đặc trng cụ thể sau : -2- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng việt Phạm Công Đính THCS PL - Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức học sinh , từ kích thích hành động trí tuệ - Hàm chứa nhiệm vụ nhận thức , có nghĩa thoả mãn nhu cầu tìm tòi tri thức tiếng việt cho học sinh - Phù hợp với khả nhận thức học sinh Tóm lại tình có vấn đề thờng đợc cụ thể câu hỏi có vấn đề hay tập có vấn đề Câu hỏi nêu vấn đề cần dẫn dắt học sinh trực tiếp giải điểm mấu chốt trình học tập Cần xuất phát từ nhiệm vụ hình thành tri thức rèn luyện kỹ tiếng việt cho học sinh Câu hỏi nêu vấn đề phải ngắn gọn sáng sủa làm rõ mục tiêu trả lời đảm bảo phát triển đợc tính độc lập sáng tạo học sinh , để học sinh tự tham gia vào trình tìm tòi sáng tạo , đảm bảo cho học sinh nắm vững kiến thức kỹ làm với phơng pháp nghiên cứu ngôn ngữ II Cách tạo tình có vấn đề tiếng việt Muốn đa tình có vấn đề vào nhận thức học sinh , giáo viên cần tiến hành số bớc nh sau Bớc Sử dụng ngữ liệu mẫu để giúp học sinh tri giác tài liệu học tập tái tri thức cũ Đây bớc khởi động cần thiết cho việc nêu tình có vấn đề Bớc Nêu tình có vấn đề đợc cụ thể hoá câu hỏi nêu vấn đề , tập mang nhiệm vụ nhận thức Sau số tình có vấn đề đợc tạo từ tiết học cụ thể Tình lựa chọn : + Là tình đặc trng cho mâu thuẫn kiến thức cũ kiến thức , ngôn ngữ ý thức học sinh Để xử lý tình có vấn đề theo kiểu lựa chọn ,học sinh phải thực thao tác : So sánh , phân tích, tổng hợp, phải huy động vốn tri thức ngữ pháp có sẵn để thực yêu cầu tập giáo viên đặt ngữ liệu cụ thể , từ chọn đợc giải pháp đắn Ví dụ : Tạo tình có vấn đề Hành động nói tiết 95 SGK văn tập Bớc GV chuẩn bị bảng phụ ghi ngữ liệu đoạn văn sách giáo khoa cho học sinh tiếp cận với ngữ liệu Bớc Nêu tình có vấn đề GV đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ tham gia ý kiến , Có thể có số câu hỏi theo thứ tự sau : ? Lý Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích ? ? Câu văn thể rõ mục đích ? ? Lý Thông có đạt đợc mục đích không ? ? Lý Thông thực mục đích phơng tiện ? ? Việc làm Lý Thông có phải hành động không ? Những câu hỏi mang ý nghĩa khái quát hành động Lý Thông đợc thực liên tiếp tạo tình có vấn đề , đặt cho học sinh nhiệm vụ cụ thể , tìm câu văn có ý rõ để thực mục đích Lý Thông Có thể có ý kiến không giống câu văn nói rõ mục đích Lý Thông Khó khăn học sinh trả lời chuỗi câu nói Lý Thông xoay quanh mục đích đẩy Thạch Sanh để kiếm lợi cho có câu chuỗi câu nói câu khác thái độ Lý Thông doạ dẫm hứa hẹn Cuối đạt đợc mục đích -3- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng việt Phạm Công Đính THCS PL Cuối học sinh phải phân biệt đợc hành động Lý Thông đợc thực phơng tiện Học sinh chọn đợc câu trả lời : Đó hành động đợc thực lời nói xoay quanh câu chuyện Lý Thông Thạch Sanh tình có vấn đề lần lợt đợc đa giải , giải đợc tình kích thích trí tuệ học sinh làm việc , thúc đẩy học sinh tìm hiểu vấn đề giải vấn đề Học sinh giải đáp đợc câu hỏi sách giáo khoa cách tự giác thực đợc nhiệm vụ nhận thức , chất tình có vấn đề thực hiểu rõ đợc phần hành động nói cách gián tiếp Sau học sinh nắm đợc khái niệm định nghĩa cụ thể giáo viên giúp em ghi nhớ hành động nói hành động đợc thực lời nói nhằm thực mục Nh : tình nêu vấn đề tình giáo viên đa để học sinh tự giải phần , phần lại giáo viên hớng dẫn học sinh tự giải xem nh tình lựa chọn Tình phản bác : Tình phản bác tình có vấn đề đợc tạo cho học sinh có hội tranh luận , bàn bạc , phê phán bác bỏ tợng ngữ pháp không phù hợp với yêu cầu đặt học Qua học sinh bàytỏ quan điểm Đối với học sinh tình ,cần phải huy động kiến thức nhiều môn , nhiều phải có lĩnh vững vàng thói quen chín chắn Khi tạo tình giáo viên thờng sử dụng ngữ liệu có dấu hiệu làm xuất số mâu thuẫn đối lập với tri thức ngữ pháp mà học sinh tích luỹ đợc Ví dụ : Tạo tình có vấn đề Câu Trần thuật Sách giáo khoa văn tập Bớc GV chuẩn bị bảng phụ ghi ngữ liệu đoạn văn sách giáo khoa in trang 45 ,46 Có đoạn ngữ liệu tác giả học Bơc Nêu tình có vấn đề câu hỏi sách giáo khoa Những câu hỏi tình theo thứ tự : ? Trong đoạn ttrích câu đặc điểm hình thc câu nghi vấn ,câu cầu khiến ,câu cảm thán ? ? Những câu dùng để làm ? Thực không dễ học sinh trả lời xác câu hỏi , ? Để trả lời câu hỏi nêu học sinh cần phải nắm đặc điểm hình thức chức chức khác cuả loại câu học từ lớp trớc Ngoài cần phải nắm xuất xứ đoạn văn nằm tác phẩm học Nội dung đoạn văn nói ,có liên quan đến đoạn văn trớc sau Học sinh phải đa lý lẽ để bảo vệ cho ý kiến đồng thời phản bác ý kiến trái ngợc với Từ sai , tìm phải có lập luận Muốn lập luận đợc cần phải nắm văn sở văn học loại câu : Nghi vấn , cầu khiến , cảm thán để biết rõ kiểu câu đợc dùng nhiều để đến kết luận câu hỏi nhận thức sau Đó câu hỏi tiếp : Trong kiểu câu nghi vấn , cầu khiến , cảm thán trần thuật ,kiểu câu đợc dùng nhiều , ? Có thể học sinh nhận biết : Câu trần thuật đợc dùng nhiều nhng giải thích cha thoả đáng Đơng nhiên muốn làm rõ ý học sinh phải nhớ lại đặc điểm hình thức chức loại câu Vì câu trần thuật đặc điểm hình thức chức loại câu : Nghi vấn , cầu khiến , cảm thán ,nhng viết văn ta thấy điều : Câu trần thuật dùng để kể , thông báo, nhận định , miêu tả chức ngòai ngữ điệu nói viết câu trần thuật dùng để thực chức vốn có loại câu -4- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng việt Phạm Công Đính THCS PL Rõ ràng phạm vi dùng câu trần thuật có mặt tình có văn cảnh , câu trần thuật kiểu câu đợc dùng phổ biến giao tiếp Sau giải đợc tình nhiệm vụ học đợc thực Đây tình giáo viên phải chuẩn bị chu đáo học thực thành cống Tình không phù hợp : Là tình xuất có mâu thuẫn kiến thức học tích luỹ đợc với kiến thức đợc học học Tình có vấn đề kiểu đợc tạo cách giới thiệu kiện , tợng ngữ pháp nghịch lý trái với quan niệm thông thờng tợng ngữ pháp Từ biết cách hiểu phù hợp với khoa học quy luật hoạt động ngôn ngữ hệ thống giao tiếp Đây vấn đề bỏ ngỏ ngữ liệu đợc học , việc làm tập cha hẳn quán cách xác định kiến thức Ví dụ : Khi dạy Từ ghép sách tiếng việt Lớp tập 1.Có thể xuất tình cho học sinh phân biệt từ ghép hợp nghĩa ghép phân nghĩa loại từ ghép phụ từ ghép đẳng lập Trong thực tế có thao giảng cấp huyện có giáo viên cho từ ghép cỏ từ ghép phụ nhng có ý cho từ ghép đẳng lập từ cỏ từ Giáo viên cha thống đợc học sinh theo ? Có lẽ tình ngòai ý muốn sợ thời gian giải thích ? Tình giả định : Là tình đặt học sinh trớc giả thiết phán đoán , suy lý phơng thức để kiểm tra trình độ học sinh tri thức ngữ pháp cụ thể Tạo điều kiện cho học sinh sử dụng lực t khả ngôn ngữ để nhận xét , phán đoán bác bỏ tình giả định , khẳng định tồn phơng thức cũ Từ học sinh hiểu sâu giá trị phơng thức cũ Nh , tình giả định có vấn đề tạo dựng đợc tất tiếng việt từ lý thuyết đến luyện tập thực hành tập Trong trình dạy tiếng việt , bịên pháp kích thích t học sinh nêu tình giả định để học sinh phán đoán , xác định đơn vị kiến thức , vận dụng điều học đợc để kiểm chứng , giả định , sau giáo viên dẫn dắt hớng dẫn học sinh tìm hiểu kỹ kiến thức để đa kết luận xác , từ vận dụng để làm tập Trên số biện pháp thực với tiết dạy tiếng việt mà đúc rút thành tình thực , kiểu từ lý thuyết đến tập thực hành Thực khâu nhỏ trình thực tiết lên lớp Biết dạy học nghệ thuật , dạy văn , dạy tiếng việt lại cần nghệ thuật tinh xảo Trong thực tế , học sinh không ham học văn , học văn không đợc định hớng xa để sau thi vào khối đại học , nên thực , kỹ viết văn học sinh ngày yếu trớc Bên cạnh tài liệu tham khảo ngày nhiều phần bóp nghẹt tính sáng tạo em Tâm hồn non nớt thơ ngây học sinh , không rung cảm trớc tác phẩm mà phải rung động , ngày trớc ta cảm thấy xót xa cho số phận bi thảm ngời nông dân xã hội nửa thực dân , phong kiến thơng cho chị Dậu , xót xa thay cho số phận ngời nông dân bị bần hoá nh Chí Phèo , Lão Hạc không học sinh cuời cợt trớc đau khổ chị Dậu , thấy lão Hạc gàn dở thật đáng buồn -5- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng việt Phạm Công Đính THCS PL Tuy nhiên áp dụng tình chuẩn bị vào dạy tiếng việt cụ thể thấy có kết định Sau kết thống kê qua số tiếng việt dạy tuần 18 đến tuần 23 Ngữ văn Lớp nh sau c Kết cụ thể ( từ tuần 18 đến tuần 23 với tiếng việt ) Lớp 8a3.(35 ) 8a5 (40 ) Chất lợng cha áp dụng sáng kiến ( Tỉ lệ TB trở lên ) số lợng % 15 17 Chất lợng sau áp dụng sáng kiến số luợng % 25 27 Nh việc sử dụng tình có vấn đề học tiếng việt làm thay đổi trình học Thay đổi phơng thức học tập hoạt động học sinh Đa tình có vấn đề vào dạy tiếng việt biện pháp tốt để học sinh đợc tiến hành giao tiếp , tranh luận , phản bác , chứng minh bảo vệ quan điểm Việc sử dụng tình có vấn đề dạy tiếng việt , giáo viên đảm bảo đợc nguyên tắc phơng pháp dạy học theo tinh thần đổi , cải tiến lề lối học dạy giáo viên học sinh Vừa hớng học sinh vào giao tiếp , vừa ý phát triển t duy, vừa vào trình độ học sinh để uốn nắn sai lệch để tiếp thu tốt Tuy đỉêm hạn chế bất cập Tôi xin nêu số hạn chế học kinh nghiệm sau : D Những hạn chế học kinh nghiệm rút : Việc dạy học nêu vấn đề đợc đặt từ lâu nhng chìa khoá vạn thực chất có câu hỏi đề có u điểm kích thích t học sinh , nhng với học sinh có ý thức nghiêm túc đại phận học sinh thụ động coi lời giảng trình bày giáo viên mà độc lập suy nghĩ sáng tạo Có thói quen nếp nghĩ ăn sâu vào học sinh kiểu học thi cử chép mẫu , nên thiếu tính sáng tạo Mặt khác , giáo viên , tri thức sẵn có sách giáo khoa ,giáo viên cần suy nghĩ lựa chọn câu hỏi nêu vấn đề tránh sai lệch khuôn sáo nhằm thu hút học sinh ý ,nhiều ngữ liệu sách giáo khoa áp dụng vào dạy cha đảm bảo tính lô gíc kiến thức nhng đợc coi có tính pháp lệnh nên phải tuân theo không dám thay đổi Về phía học sinh : Nếu em không ý , huy động vốn kiến thức có sẵn để so sánh phân tích , tổng hợp dễ có suy nghĩ sai lệch kiến thức , không xác dẫn đến t tởng ,dễ làm khó bỏ Từ điều nhận định , rút điều + Trớc soạn cần tham khảo đọc kỹ loại tiếng việt ( lý thuyết , tập thực hành , ôn tập ) đặt vị trí vào chơng trình để thấy hết tầm quan trọng + Trong soạn cần tham khảo hệ thống câu hỏi để đạt tối u kỹ cần thiết để rèn luỵện học sinh + Cần dự kiến tình xảy giảng tiếng việt Khi giáo viên tạo tình có vấn đề cần hớng học sinh vào hoạt động nhận thức nhằm kích thích t học sinh + Khi giảng lớp cần chủ động , sáng tạo , tích cực huy động tối đa học sinh làm việc theo điều khiển dẫn dắt giáo viên ,để tạo tâm tốt cho học -6- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng việt Phạm Công Đính THCS PL Nh , muốn có tiếng việt có hiệu , ngời giáo viên cần phải kết hợp với việc sử dụng tình có vấn đề với phơng pháp dạy học truyền thống nh quy nạp, thuyết trình , đàm thoại Một tiếng việt thành công hiệu việc sử dụng tổng hợp sáng tạo phơng pháp dạy học Đ: Phạm vi áp dụng Trong phạm vi khuôn khổ kinh nghiệm nhỏ ,bài viết có phạm vi áp dụng hẹp số dạy môn tiếng việt ,trong phân môn ngữ văn có kiến thức rộng lớn áp dụng tình dạy tiếng việt Mặt khác ,do đặc trng môn , yêu cầu riêng với loại , hệ thống câu hỏi cách thức tiến hành lại khác Chính có mong muốn : Khi dạy môn tiếng việt , muốn tạo tình có vấn đề nhằm kích thích học sinh học tập , để làm đợc điều , ngời giáo viên cần có chuẩn bị chu đáo soạn , từ việc chọn ví dụ tiêu biểu , phù hợp đến đối tợng học sinh , đến hệ thống câu hỏi nêu vấn đề sát thực , phù hợp , từ giáo viên giúp học sinh phát huy sáng tạo khả phân tích , so sánh, tổng hợp .để từ nắm bắt chất vấn đề E Những vấn đề cần phải kiến nghị bỏ ngỏ Với ý kiến , mong muốn có điều kiện chỉnh lý sách giáo khoa tiết học tiếng việt cần phải đa nhiều tình để giúp việc lựa chọn phù hợp đối tợng học sinh , giúp cho học sinh học tiếng việt vấn đề cha thống kiến thức Do trình độ hạn chế , kinh nghiệm đa thân cha áp dụng đợc áp dụng đợc mong nhận đợc giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp , cấp quản lý chuyên môn để thống cao loại tiếng việt nói riêng phân môn ngữ văn nói chung Phả lại ngày tháng năm2008 Ngời viết Phạm Công Đính -7- ... việc nêu tình có vấn đề Bớc Nêu tình có vấn đề đợc cụ thể hoá câu hỏi nêu vấn đề , tập mang nhiệm vụ nhận thức Sau số tình có vấn đề đợc tạo từ tiết học cụ thể Tình lựa chọn : + Là tình đặc... *********************** Từ vấn đề xin nêu số hớng giải vấn đề kết cụ thể , qua số biện pháp nhằm thực giảng tiếng việt cách hiệu năm gần B giải vấn đề I Những sở để tạo tình có vấn đề tiếng việt Qua... thức , có nghĩa thoả mãn nhu cầu tìm tòi tri thức tiếng việt cho học sinh - Phù hợp với khả nhận thức học sinh Tóm lại tình có vấn đề thờng đợc cụ thể câu hỏi có vấn đề hay tập có vấn đề Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm :CÁCH TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT., Kinh nghiệm :CÁCH TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT., Kinh nghiệm :CÁCH TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay