Cau hoi Ly thuyet tien te

9 148 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:51

Câu 1: Phân tích ưu , nhược điểm hình thức ( Tiền lệ Pháp & Văn pháp luật) Sự kiện pháp lí kiện thực tế đời sống mà xuất hay gắn liền với việc phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật VD: định cho đăng kí kết hôn quan nhà nước có thẩm quyền sở nguyện vọng đôi nam nữ quy định pháp luật làm phát sinh quan hệ pháp luật vợ chồng họ ưu nhược điểm hình thức pháp luật -Tập quán pháp: +ưu: hình thức xuất sớm nhất, có nguồn gốc trực tiếp từ sống => gần gũi với đối tượng điều chỉnh hàng ngày, dễ tạo thói quen tuân thủ pháp luật +nhược: hình thành cách tự phát nên thiếu tính khoa học lại hình thành chậm có tính bảo thủ biến đổi Bên cạnh đó, mang tính cục nên tính quy phạm phổ biến bị hạn chế có hình thức truyền miệng nên thiếu thống - Tiền lệ pháp: +ưu: hình thành nhanh, thủ tục gọn=> điều chỉnh kịp thời quan hệ xã hội phát sinh mà nhà nước chưa kịp ban hành quy phạm để điều chỉnh +nhược: tính chất pháp lí không cao, làm hạn chế tính linh hoạt chủ thể áp dụng, suy diễn làm cho tình tiết phán mẫu không ý nghĩa ban đầu Văn quy phạm pháp luật: +ưu: dễ phổ biến, dễ kiểm soát, đơn giản ban hành sửa đổi lại mang tính pháp lí cao +nhược: có tính khái quát cao nhiều phải ban hành văn hướng dẫn nên giảm tính tích cực, chi phí Ngoài việc sử dụng án lệ mang lại số tác dụng tích cực sau: – Các vụ việc giải cách nhanh chóng chưa có luật thành văn điều chỉnh – Làm cho pháp luật ngày dễ hiểu gắn liền với thực tiễn – Với phong phú án lệ, thẩm phán tìm thấy hỗ trợ cho vụ việc – Tạo thống công tác xét xử cấp án – Án lệ góp phần nâng cao trình độ thẩm phán, luật sư… đòi hỏi việc xét xử tranh tụng nên họ phải tìm hiểu nhiều án lệ Tuy nhiên tác dụng tích cực trên, việc áp dụng án lệ có nhược điểm định, là: – Án lệ bắt buộc áp dụng trở thành lực cản sáng tạo thẩm phán xét xử họ phải tuân thủ án lệ cách nghiêm ngặt – Nguy việc so sánh không logic, tuỳ tiện vụ án xét xử với án lệ để tránh việc áp dụng án lệ cho vụ án xét xử – Khối lượng lớn án lệ phức tạp truy cứu chúng mối phức tạp thẩm phán luật sư – Đôi khó xác định đâu Ratio decidendi Tuy nhiên điều khắc phục thẩm phán tuyên bố cách rõ ràng phán Chính ưu điểm án lệ hiệu mà đem lại lý quan trọng để quốc gia sử dụng án lệ hoạt động xét xử Ngoài nhược điểm án lệ không ngừng khắc phục nguyên tắc áp dụng án lệ tiếp tục hoàn thiện để việc áp dụng án lệ đạt hiệu cao thực tế Những hạn chế văn pháp luật Người làm luật tất người – nghĩa có thiếu sót, định kiến hạn chế tầm nhìn, tầm suy nghĩ, dự kiến tất tình pháp lý xảy sống, khó khăn xuất trình áp dụng văn pháp luật soạn thảo ban hành, nhầm lẫn Mặt khác, không rõ nghĩa câu chữ, không đầy đủ nội dung văn bệnh cố hữu văn luật, không chữa khỏi Có nhiều cách để giải thích tình trạng này: Một là, thân ngôn ngữ tồn khó hiểu: nội dung từ ngữ phong phú tư người trở thành dao hai lưỡi sử dụng công cụ diễn đạt nội dung văn luật Trong văn luật thường có phần giải thích từ ngữ chưa đủ để bao hàm tất Hai là, số lượng câu chữ văn giới hạn Bởi vậy, văn luật có số lượng giới hạn quy tắc, quan hệ xã hội cần điều chỉnh phát sinh phát triển đa dạng Vả lại, văn luật vị trí “đi sau” việc dự liệu tình pháp lý so với thực tiễn áp dụng pháp luật Kết luận: Việc pháp luật có nội dung không phù hợp với thực tiễn điều đương nhiên tồn hệ thống pháp luật nào, quan trọng độ “chênh” lớn hay nhỏ Bởi vậy, người phải tìm điề Án lệ thực tiễn xét xử Việt Nam Qua nghiên cứu tư liệu cho thấy án lệ có thời gian dài áp dụng Việt Nam Tuy nhiên thực tế 60 năm qua kể từ đất nước giành độc lập, lên xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, án lệ nguồn pháp luật Việt Nam Hiện nguồn pháp luật Việt Nam bao gồm luật văn luật hiến pháp đạo luật gốc ngành luật khác Ngoài nguồn pháp luật Việt Nam có tập quán pháp Tuy vậy, án lệ sử dụng loại nguồn không thức trình xét xử thông qua báo cáo hướng dẫn công tác xét xử ngành án Nghiên cứu báo cáo xét xử hàng năm án nhân dân tối cao cho thấy dấu hiệu việc hình thành án lệ Mặc dù báo cáo chưa đủ để cấu thành hệ thống án lệ hoàn chỉnh dấu hệu tích cực cho thấy án lệ sử dụng công tác xét xử Một cố gắng ngành án việc bước đầu hình thành án lệ Việt Nam.(14) Tiền lệ pháp hay phép xét xử theo tiền lệ (án lệ) hình thức pháp luật, theo Nhà nước thừa nhận án, định giải vụ việc tòa án (trong tập san án lệ) làm khuôn mẫu sở để đưa phán cho vụ việc trường hợp có tình tiết hay vấn đề tương tự sau Tiền lệ pháp trình làm luật án việc công nhận áp dụng nguyên tắc trình xét xử Điều kiện để án trở thành án lệ Phải có vấn đề pháp lý Nội dung án coi án lệ phải liên quan đến vấn đề pháp lý Do xét xử thẩm phán tìm lời giải vấn đề pháp luật đặt vụ án Và thẩm phán sáng tạo pháp luật Điều đồng nghĩa với việc phán thẩm phán vụ việc cụ thể tạo án lệ (một tiền lệ pháp) cho vụ việc tương lai Phải xuất phát từ tranh chấp Án lệ thẩm phán tạo phải xuất phát từ tranh chấp bên vụ án (Related to an issue raised by the arguments of the parties) Điều có nghĩa án lệ tạo bối cảnh phải có tranh chấp xác định Thẩm phán đứng trước nhiệm vụ phải đưa phán tranh chấp bên, cách thẩm phán tạo luật trường hợp cụ thể Phải có thẩm quyền Án lệ tạo tòa án có thẩm quyền Án lệ thiết lập Tòa án, nhiên tòa án tạo án lệ mà án, định thuộc Tòa có thẩm quyền đáp ứng điều kiện để trở thành án lệ Ở nước Anh, việc hình thành án lệ, hệ thống thứ bậc hiệu lực án lệ gắn bó mật thiết với tổ chức hoạt động hệ thống Tòa án Phải công bố hệ thống hóa Các phán phải công bố hệ thống hóa Việc công bố hệ thống hóa án lệ phải tuân theo trình tự thủ tục chặt chẽ Đây hoạt động có vai trò quan trọng để án trở thành án lệ thiết phải qua khâu Đây đặc điểm án lệ nguyên tắc xây dựng án lệ – tiền lệ pháp Phải gắn với nguyên tắc tiền lệ Án lệ giải thích áp dụng phải gắn liền với nguyên tắc "Stare decisis" - Tiền lệ phải tôn trọng Học thuyết tiền lệ Nguyên tắc tôn trọng định tòa cấp Mỗi tòa án bị buộc phải tuân thủ theo định tòa cấp cao hệ thống tòa tạo tiền lệ Nguyên tắc không buộc phải tuân theo án lệ hệ thống tòa án khác Những định tòa án thuộc hệ thống tòa án khác có giá trị tham khảo tính bắt buộc Tuy nhiên, định tòa án cấp cao hệ thống tòa án khác có giá trị thuyết phục việc tham khảo để tòa án định án Nguyên tắc dựa vào sở pháp lý Chỉ có định thẩm phán trước dựa phần chứng pháp lý (Ratio decidendi) vụ án có giá trị bắt buộc phải áp dụng để định cho vụ án sau Trong án theo truyền thống Thông luật có hai phần, phần Ratio decidendi Obiter dictum [ Nguyên tắc tham khảo phần bình luận Những nhận định định tòa án trước vụ án không dựa sở pháp lý mà dựa sở bình luận thẩm phán (Obiter dictum) giá trị bắt buộc tòa án cấp phải tuân thủ Nguyên tắc hiệu lực thời gian Yếu tố thời gian làm tính hiệu lực tiền lệ Theo nguyên tắc này, phán tòa án cách hàng trăm năm có giá trị cho thẩm phán sau vận dụng để định cho vụ án tương tự; hệ thống thông luật, án lệ lâu có sức thuyết phục, giá trị Khác với hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, án lệ có tác dụng giải thích cao Các vụ án tiếng có giá trị lịch sử, giải pháp án để lại giá trị thực tiễn Tập quán pháp • Khái niệm: - Hình thức pháp luật không thành văn - Nhà nước công nhận tập quán phù hợp với lợi ích chất Nhà nước - Được nâng lên thành pháp luật • Ngành luật áp dụng: Dân sự, Hôn nhân Gia đình • Điều kiện áp dụng - Chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh - Tập quán tiến bộ, không trái pháp luật đạo đức xã hội - Dẫn chứng: Điều Bộ luật Dân Điều Luật Hôn nhân Gia đình • Ưu điểm - Có thể lấp đầy kẽ hở văn pháp luật ngành luật tư; - Việc thực dễ dàng; - Công tác tuyên truyền thuận lợi • Nhược điểm - Có thể dẫn tới cục địa phương; - Ảnh hưởng đến thống pháp chế; - Khó khăn muốn thay đổi, điều chỉnh • Quan điểm Việt Nam: Không xem hình thức pháp luật bản, thống • Định hướng áp dụng tương lai Nghị số 48-NQ/TW ngày 24 tháng năm 2005 Bộ Chính trị Tiền lệ pháp • Khái niệm Việc Nhà nước thừa nhận kết giải quyết, xét xử quan hành Nhà nước, tòa án vụ án, vụ việc trước hình mẫu dùng để áp dụng cho vụ việc sau có tình tiết tương tự • Án lệ hình thức phổ biến tiền lệ pháp cho phép Tòa án áp dụng án (đã công nhận án lệ) làm sở đưa phán cho án sau • Nguồn gốc - Cuối kỷ XII - Tòa án Hoàng gia Anh • Ưu điểm - Có khả “bao phủ” quan hệ xã hội cần điều chỉnh điều kiện pháp luật chưa hoàn thiện; - Góp phần làm giảm kẽ hở pháp luật • Nhược điểm Trường hợp có quan điểm khác chủ thể thi hành, áp dụng dễ dẫn đến không công kết giải • Quan điểm Việt Nam: Chưa công nhận tiền lệ pháp hay án lệ hình thức thống • Thực tế: - Thông qua việc tổng kết công tác xét xử - Hình thức: Nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC (VB QPPL) • Ví dụ: Nghị số 02/2003/HĐTP ngày 17/4/2003 Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình • Lý cần có Nghị Hội đồng thẩm pháp TANDTC • Định hướng áp dụng tương lai - Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị - Dự thảo Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp 1992 • Trường hợp công nhận áp dụng thức - Vị trí pháp lý (giá trị áp dụng) hình thức pháp luật - Điều kiện áp dụng - Xử lý mâu thuẫn 3.1 Tôn giáo pháp • Khái niệm: - Nhà nước công nhận giáo lý tôn giáo - Sử dụng giáo lý vào đời sống xã hội hình thức pháp luật có giá trị bắt buộc cộng đồng • Điều kiện áp dụng - Giáo lý tôn giáo phổ biến - Giai cấp cầm quyền công nhận - Có giá trị bắt buộc (có tính quyền lực nhà nước) - Thể hình thức văn • Ưu điểm - Hầu hết giáo điều hướng thiện; - Được tín đồ tự nguyện thực hành; - Có sức lan tỏa lớn • Nhược điểm - Các giáo điều cứng nhắc, khó thay đổi; - Dễ xung đột với tôn giáo khác hệ thống pháp luật thống; - Các hình phạt khắc nghiệt Các nước áp dụng: Theo đạo Hồi, Thiên chúa Tôn giáo pháp hưng thịnh: luật hồi giáo • Quan điểm Việt Nam Xa lạ, khác biệt với chất Nhà nước, tập quán đời sống người Việt Nam Sắc lệnh 13769 Của Tổng thống Mỹ Donald Trump Sắc lệnh 13769 hay Sắc lệnh bảo vệ quốc gia khỏi nhập cư khủng bố nước vào Hoa Kỳ, gọi "Muslim ban" (cấm Hồi giáo),[1][2][3][4] sắc lệnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào ngày 27 tháng năm 2017 Sắc lệnh hạn chế việc lại cư trú người từ số quốc gia Trung Đông châu Phi Sắc lệnh này, phần cam kết liên quan đến di trú chiến dịch tranh cử tổng thống Trump, thiết lập số quy định nhập cảnh vào Hoa Kỳ, sở phủ ngăn chặn tất công công dân nước nhận vào Hoa Kỳ.[5] Các quy định bật sắc lệnh quy định việc đình việc nhập cảnh công dân nước từ số quốc gia định vào Hoa Kỳ Cụ thể, lệnh đình chương trình Tiếp nhận người tị nạn Hoa Kỳ (USRAP) 120 ngày, sau chương trình tiếp tục có điều kiện cho nước riêng rẽ ưu tiên người tị nạn tôn giáo thiểu số Lệnh ngưng vô thời hạn đình việc nhập cảnh người tị nạn chạy trốn khỏi ISIS nội chiến Syria.[6][7] Hơn nữa, lệnh đình nhập cảnh thị thực phi ngoại giao hiệu lực, mà có tất bị thu hồi, công dân nước từ bảy quốc gia 90 ngày, sau danh sách quốc gia cập nhật Bảy nước ban đầu Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria Yemen, vốn bị ảnh hưởng trước hành động Quốc hội quyền Obama Lệnh cho phép ngoại lệ hệ thống treo trường hợp cụ thể Căn vào số lượng cho phép này, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ miễn thường trú nhân hợp pháp (người có thẻ xanh), trích dẫn quy định lợi ích quốc gia lệnh thi hành Hậu Sắc lệnh có tác động trước mắt lâu dài khác Ngay sau ban hành lệnh này, hàng chục du khách bị tạm giữ nhiều mà không tiếp xúc với gia đình, bạn bè, trợ giúp pháp lý Theo The Washington Post, đình lại gây ảnh hưởng đến khoảng 90.000 người, người có thị thực nhập cư không di dân cấp cho người từ bảy quốc gia bị ảnh hưởng năm tài 2015.[8] Ngày 03 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói 100.000 thị thực bị thu hồi tuần theo lệnh này, để đáp ứng với câu thẩm vấn thẩm phán tòa án Trong ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa số "ít 60.000 người".[9] Tranh cãi với ngành Tư pháp Sắc lệnh gây ý kiến tranh cãi Đã có số đơn kiện đệ trình lên tòa án, cho sắc lệnh vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ, nhiều đạo luật liên bang, nghĩa vụ hiệp ước Hoa Kỳ Để phản ứng lại, số tòa án liên bang ban hành lệnh khẩn cấp ngăn chặn bắt giữ trục xuất tạm treo phán thức Một lệnh cấm bảy ngày tòa án Boston, cho phép người nhập cư hợp pháp từ bảy quốc gia bị cấm thông báo họ vào Hoa Kỳ qua sân bay quốc tế Logan, thiết lập để hết hạn vào ngày 05 tháng năm 2017 Sau phán tòa Boston, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết tiếp tục thực thi tất sắc lệnh "những trường hợp cấm lại bị cấm." Các nguyên đơn phán tòa án Virginia nói phủ khinh thường tòa án bất tuân lệnh tòa Ở nước, sắc lệnh nhận lời trích từ thành viên đảng Dân chủ đảng Cộng hòa Quốc hội trường đại học Mỹ, nhà lãnh đạo kinh doanh, giám mục Công giáo, tổ chức người Do Thái Khoảng 1.000 nhà ngoại giao Hoa Kỳ ký điện phản đối chống lại sắc lệnh này, thiết lập kỷ lục Dư luận bị chia rẽ chủ đề này, với thăm dò quốc gia ban đầu mang lại kết không phù hợp Các biểu tình chống lại sắc lệnh nổ số sân bay thành phố Hoa Kỳ Ngày 3/2, Thẩm phán liên bang Seattle (bang Washington) phán hiệu lực toàn quốc chặn tạm thời lệnh cấm nhập cư Tổng thống Trump với người dân nước Hồi giáo.[10] Ngay sau đó, Bộ An ninh Nội địa thông báo quan tạm dừng hoạt động thực thi sắc lệnh Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo "chấp nhận trở lại" 60.000 visa vốn "tạm thời bị thu hồi" lệnh cấm nhập cảnh áp đặt với công dân nước [11] Ngày 4-2, Bộ Tư pháp đệ đơn kháng cáo phán ông Robart lên Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ khu vực 9, song tòa bác bỏ lời đề nghị Bộ Tư pháp việc tiếp tục thực lệnh cấm người dân nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời cho Bộ Tư pháp Mỹ hạn chót ngày 6-2 để đưa câu trả lời cho định này.[12] Ngày 6/2, Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình lên Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ báo cáo 15 trang nêu sắc lệnh di trú mà ông Donald Trump ký hôm 27/1 "việc thực thi quyền tổng thống cách luật" lệnh cấm nhằm vào cộng đồng Hồi giáo Theo kế hoạch, Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực San Francisco mở phiên tranh luận vào chiều 7/2 để định việc có khôi phục lệnh hạn chế nhập cảnh ông Trump hay không Phiên tranh luận dự kiến kéo dài vài với tham gia luật sư đại diện bang Minnesota Washington, bang đệ đơn kiện sắc lệnh "vi hiến", luật sư Bộ Tư pháp.[13] Sáng 10/2 (giờ Hà Nội) Toà Phúc thẩm Khu vực Tư pháp thứ vừa phán việc giữ nguyên kết mà án liên bang Seattle đưa hồi tuần trước Theo đó, Các thẩm phán không khôi phục sắc lệnh cấm nhập cư theo đề nghị quyền Tổng thống Trump Do đó, người dân từ nước Hồi giáo có điều kiện nhập cảnh hợp pháp tiếp tục vào Mỹ.[14] Sắc lệnh Tổng thống Donald Trump khiến ngành ngân hàng Mỹ thay đổi Ngành tài ngân hàng Mỹ có nhiều biến chuyển thời gian tới Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh xem xét lại quy định ngành ngân hàng, vốn trì thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, đồng thời đưa quy định dịch vụ tư vấn nghỉ hưu cho người lao động Đây coi phần kế hoạch cải tổ hệ thống pháp lý tài phủ Mỹ Trước đó, suốt trình tranh cử, ông Trump cam kết thay đạo luật Dodd-Frank, hay gọi Đạo luật Cải cách tài Phố Wall Bảo vệ người tiêu dùng, đưa thời Tổng thống Barack Obama yêu cầu ngân hàng tăng vốn Trong sắc lệnh có quy định việc yêu cầu nhà môi giới phải hoạt động giống ủy thác, lợi ích tốt cho khách hàng đưa lời khuyên kế hoạch đầu tư sau nghỉ hưu người lao động Ông Trump nói: "Những làm hướng đến người dân Mỹ, đến nhà đầu tư trung bình thấp, người hưu, người sở hữu khoản tiền tiết kiệm" Những quy định Bộ Lao động Mỹ xem xét đánh giá để sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu Tổng thống dự kiến có hiệu lực vào tháng 4/2017 Trong đó, số nhà phân tích cho sắc lệnh tân Tổng thống làm lợi cho giới tài phiệt Phố Wall người giàu Nhưng theo Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Mỹ Rob Nichols, ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thắt chặt quy định quyền Việc nới lỏng quy định tạo điều kiện cho ngân hàng thúc đẩy hoạt động tín dụng, qua tạo việc làm cho người dân Ông Trump ký ghi nhớ, đề dẫn quy tắc nhằm điều chỉnh hệ thống tài nước Trong văn này, ông Trump thị Bộ Tài Mỹ làm việc với nhà chức trách liên quan để rà soát lại quy định pháp lý tài này, qua ngăn chặn rủi ro tài song thúc đẩy tăng trưởng bảo vệ người tiêu dùng ... ngày 6-2 để đưa câu trả lời cho định này. [12 ] Ngày 6/2, Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình lên Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ báo cáo 15 trang nêu sắc lệnh di trú mà ông Donald Trump ký hôm 27 /1 "việc thực thi... người từ bảy quốc gia bị ảnh hưởng năm tài 2 015 .[8] Ngày 03 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói 10 0.000 thị thực bị thu hồi tuần theo lệnh này, để đáp ứng với câu thẩm vấn thẩm phán tòa án Trong ngày,... người Việt Nam Sắc lệnh 13 769 Của Tổng thống Mỹ Donald Trump Sắc lệnh 13 769 hay Sắc lệnh bảo vệ quốc gia khỏi nhập cư khủng bố nước vào Hoa Kỳ, gọi "Muslim ban" (cấm Hồi giáo), [1] [2][3][4] sắc lệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hoi Ly thuyet tien te, Cau hoi Ly thuyet tien te, Cau hoi Ly thuyet tien te

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay