Luận văn chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán tài sản trong luật việt nam hiện hành

75 121 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:42

Sau gần 10 năm áp dụng Bộ luật dân sự (BLDS) năm 1995, Bộ luật đã thực sự đi vào đời sống con người. Bộ luật đã tạo ra những quy chế pháp lý chuẩn mực cho cách ứng xử của các bên tham gia giao dịch, đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, Bộ luật này cũng còn nhiều hạn chế như một số quy định của luật đã lạc hậu so với sự phát triển kinh tế xã hội. Đến năm 2005 Bộ luật dân sự mới được ra đời và có hiệu lực ngày 01012006 thay thế cho Bộ luật dân sự năm 1995, Bộ luật này đã xây dựng các quy chế pháp lý trong tất cả các lĩnh vực như dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, thừa kế….và một số quy định về hợp đồng đã được sữa đổi, bổ sung theo nghĩa rộng hơn Bộ luật dân sự 1995, tạo điều kiện cho nền kinh tế thị trường phát triển.Theo đó việc giao kết hợp đồng mua bán tài sản giữa các chủ thể ngày càng tăng về số lượng. Vấn dề đặt ra liệu các chủ thể có được sự chủ động trong vấn đề giao kết, quyền và nghĩa vụ của họ có được tôn trọng hay không, làm thế nào để hợp đồng đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc đưa đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên không bị xâm phạm đó mới là điều quan trọng. Điều này trước hết phụ thuộc vào các quy định của pháp luật Việt nam và còn phụ thuộc vào ý chí của các bên thông qua sự thỏa thuận, miễn sao không vi phạm vào điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Thực tiễn cho thấy sự hiểu biết về hợp đồng mua bán tài sản của các chủ thể còn hạn chế.Để góp phần vào sự quan tâm chung của các chủ thể về vấn đề đặt ra. Đó cũng là lý do người viết chọn đề tài “chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán tài sản trong luật Việt Nam”.BLDS 2005 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành LỜI NÓI ĐẦU -1 Tính cấp thiết đề tài Sau gần 10 năm áp dụng Bộ luật dân (BLDS) năm 1995, Bộ luật thực vào đời sống người Bộ luật tạo quy chế pháp lý chuẩn mực cho cách ứng xử bên tham gia giao dịch, đảm bảo công xã hội Tuy nhiên, Bộ luật nhiều hạn chế số quy định luật lạc hậu so với phát triển kinh tế xã hội Đến năm 2005 Bộ luật dân đời có hiệu lực ngày 01/01/2006 thay cho Bộ luật dân năm 1995, Bộ luật xây dựng quy chế pháp lý tất lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, thừa kế….và số quy định hợp đồng sữa đổi, bổ sung theo nghĩa rộng Bộ luật dân 1995, tạo điều kiện cho kinh tế thị trường phát triển Theo việc giao kết hợp đồng mua bán tài sản chủ thể ngày tăng số lượng Vấn dề đặt liệu chủ thể có chủ động vấn đề giao kết, quyền nghĩa vụ họ có tôn trọng hay không, làm để hợp đồng đảm bảo thực cách nghiêm túc đưa đến quyền lợi nghĩa vụ bên không bị xâm phạm điều quan trọng Điều trước hết phụ thuộc vào quy định pháp luật Việt nam phụ thuộc vào ý chí bên thông qua thỏa thuận, không vi phạm vào điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội Thực tiễn cho thấy hiểu biết hợp đồng mua bán tài sản chủ thể hạn chế Để góp phần vào quan tâm chung chủ thể vấn đề đặt Đó lý người viết chọn đề tài “chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tiếp cận nghiên cứu cách có hệ thống quy định hành pháp luật hợp đồng mua bán tài sản, thực tiễn thi hành quy định nhằm hiểu thêm quyền nghĩa vụ thực hợp đồng Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành bên so với thực tế mà bên áp dụng sống ngày Từ tìm thiếu sót, bất cập trọng quy định pháp luật hợp đồng mua bán tài sản vấn đề có liên quan, sau đề xuất phương hướng nhằm góp phần xây dựng pháp luật hợp đồng mua bán tài sản ngày hoàn thiện Phạm vi nghiên cứu Hợp đồng mua bán tài sản khái niệm rộng thời gian hạn hẹp nên việc nghiên cứu dừng lại việc tìm hiểu quyền nghĩa vụ bên, mà không sâu nghiên cứu hợp đồng cụ thể mà tìm hiểu sơ lược mật vài hợp đồng điển hình Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa tảng “giáo trình hợp đồng thông dụng luật dân Việt nam” TS Nguyễn Ngọc Điện “bình luận hợp đồng thông dụng luật dân Việt nam” tác giả Ngoài người viết sử dụng nhiều tài liệu nhiều nhà xuất nhiều tác giả khác Trong trình nghiên cứu người viết có phân tích, tổng hợp, liệt kê quy định pháp luật hợp đồng mua bán tài sản Kết cấu luận văn Cơ cấu đề tài gồm có:  Mục lục  Lời nói đầu  Chương I: Tổng quan hợp đồng mua bán tài sản luật Việt nam (từ mục 1.1 đến mục 1.4) Trong chương người viết trình bày phần khái niệm, vai trò, chủ thể, đối tượng, hình thức nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán tài sản  Chương II: Quy chế pháp lý hợp đồng mua bán tài sản (từ mục 2.1 đến mục 2.4) Trong chương người viết trình bày giao kết hợp đồng, hình thức ghi nhận việc giao kết hợp đồng hiệu lực hợp đồng  Chương III: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hợp đồng mua bán tài sản đề xuất hướng hoàn thiện Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành  Kết luận  Danh mục tài liệu tham khảo Trong trình nghiên cứu đề tài, với nổ lực thân lực nguồn tài liệu hạn chế, chưa tiếp cận nhiều với thực tiễn nên viết khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý kiến thầy cô bạn cho viết hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn Ths Lâm Tố Trang hướng dẫn tạo điều kiện tốt để hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành” Em chân thành cảm ơn! Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN TRONG LUẬT VIỆT NAM 1.1 Lược sử phát triển hợp đồng mua bán tài sản Hợp đồng xuất La Mã vào khoảng kỷ thứ V trước công nguyên Có nhiều quan điểm khác hợp đồng dần phát triển theo thời gian Thời La Mã sơ kỳ, đời sống kinh tế, xã hội tình trạng khép kín với hình thức chủ yếu chăn nuôi trồng trọt, với tính chất sơ khai pháp luật, số lượng giao dịch mang tính chất hợp đồng hạn chế với hình thức thể cách thức ký kết phức tạp Sau với việc mở rộng lãnh thổ quốc gia với phát triển mạnh mẽ đời sống kinh tế xã hội, chế định hợp đồng La Mã có thay đổi Hợp đồng xuất thường xuyên phổ biến rộng rãi đời sống xã hội Nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng trở thành hình thức pháp lý chủ yếu Thời kỳ người La Mã nêu khái quát hợp đồng cụ thể hợp đồng thông dụng như: hợp đồng mua bán, hợp đồng trao đổi, hợp đồng vay, hợp đồng mượn, hợp đồng thuê, mướn, hợp đồng gửi giữ, hợp đồng uỷ thác hợp đồng liên doanh Ở Việt Nam, hợp đồng xuất sớm với tên gọi khác theo thời kỳ phát triển đất nước Thời kỳ phong kiến hợp đồng gọi khế ước khái quát quốc triều hình luật nhà Lê Hoàng Việt luật lệ nhà Nguyễn, khế ước đời hình thành khái niệm hợp đồng lịch sử lập pháp nước ta Về sau, chế quan liêu bao cấp bước đầu chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan niệm củ hợp đồng không phù hợp yêu cầu đặt phải có khái niệm hợp đồng Để đáp ứng yêu cầu đặt nhà nước ta cho đời quy định hợp đồng như: pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989, hợp đồng dân quy định Bộ luật dân năm 1995 Bộ luật dân năm 2005 Dựa định nghĩa khái quát hợp đồng luật dân sự, thấy hợp đồng trước hết phát sinh nghĩa vụ hay nói cụ thể hợp đồng kiện pháp lý, giao dịch dân nhằm tạo lập quan hệ quyền nghĩa vụ bên Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Để tồn phát triển, mổi cá nhân tổ chức tham gia nhiều mối quan hệ khác xã hội Trong việc bên thiết lập với quan hệ, để qua chuyển giao cho lợi ích vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, đóng vai trò quan trọng, tất yếu đời sống xã hội Tuy nhiên, bên thiện chí mà không bên chấp nhận hình thành quan hệ để qua thực việc chuyển giao tài sản Chỉ có thể thống ý chí bên với quan hệ hợp đồng thiết lập Như vây, sở để hình thành hợp đồng thoả thuận ý chí tự nguyện bên hợp đồng có hiệu lực pháp luật ý chí phù hợp với ý chí Nhà nước không trái với quy tắc đạo đức xã hội Các bên tự thoả thuận thiết lập hợp đồng phải đặc giới hạn lợi ích người khác, lợi ích xã hội trật tự công cộng Nếu bên tự vô hạn, hợp đồng trở thành phương tiện để người giàu bóc lột kẻ nghèo làm nguy hại chung toàn xã hội Thời kỳ phong kiến tời kỳ mà chế độ trị, kinh tế, xã hội đặc biệt pháp luật dân gặp phải khó khăn phức tạp mà nguyên nhân thời kỳ chưa có phân biệt rõ ràng ngành luật dân với ngành luật khác Các quy định khế ước ý đến vấn đề thuế như: thuế ruộng, thuế thân Điều dẫn đến người dân sống dòng pháp luật Thời kỳ có nhiều hệ thống pháp luật như: luật nhà Thanh gọi “Đại luật lệ” mà tiêu biểu có giá trị cao hệ thống pháp luật thời Lê Bộ Luật Hồng Đức, pháp luật dân thời Nguyễn Hoàng Việt luật lệ gọi Bộ Luật Gia Long Thời Lê thời kỳ quan trọng lịch sử hình thành phát triển chế độ phong kiến Việt Nam Triều Lê triều đại phong kiến có lịch sử lâu đời từ năm 1428 – 1788 Trong thời gian triều Lê trãi qua biến đổi thăng trầm trị, kỷ XV với tồn triều đại Lê Sơ, coi giai đoạn phát triển cao chế độ phong kiến Việt Nam nhiều mặt Nhưng mâu thuẫn nội bộ, lực phong kiến dậy giàng quyền lực, làm suy yếu nhà nước, dẫn đến tình trạng đất nước bị chia cắt Đây giai đoạn mà vương triều Lê tồn có tính chất danh nghĩa, quyền lực thực tế nằm tay lực phong kiến như: Mạc, Trịnh, Nguyễn… Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Về mặt kinh tế, thời kỳ khôi phục phát triển phương thức sản xuất phong kiến Do tác động sách kinh tế nhà Lê (như sách lộc điền, sách quân điền…) Nhà Lê xác lập quyền sở hữu chặt chẻ, tối cao nhà nước ruộng đất, xác định sách thuế, quản lý nguồn thu nhà nước Cùng với phát triển sách ruộng đất, nhà lê cho thi hành sách “trọng nông, khuyến thương” Chính sách làm cho giao lưu dân mở mang đáng kể, mà đỉnh cao Bộ Luật Hồng Đức Quốc triều hình luật không sử dụng khái niệm hợp đồng mà thường dùng khái niệm cụ thể như: mua, bán, cho, cầm…theo yếu tố thuận mua, vừa bán “thể tư tưởng thoả thuận” Đây chất cốt lõi khế ước đề cập đến từ kỷ XV, quan niệm tiến phù hợp Quốc triều Hình luật quy định giao kết ước, mà có người có quyền tài sản lứa tuổi định có quyền giao kết ước Trong khế ước mua bán, pháp luật quy định người bán phải có quyền sở hữu tài sản tài sản mua bán, việc mua bán tài sản người bán phải chịu hình phạt định chịu trách nhiệm dân Một chế định quan trọng khế ước, tài sản cha mẹ có cha mẹ bán, mà bán tài sản cha mẹ bị xử phạt nặng, cha mẹ có nghĩa vụ quản lý tài sản nhỏ Nếu cha chết, mẹ cải lại bán điền sản nhỏ bị xử phạt sau phải trả tiền cho người mua trả ruộng lại cho Quốc triều Hình luật quy định hạn chế vế đối tượng việc mua bán chẳng hạn như: không bán ruộng đất bờ cõi cho người nước ngoài, như: nô tỳ, ngựa, binh khí, thứ thuốc chế hỏa pháo Nếu bán bị xử phạt nặng bị tội chém, bán mắm muối cho người nước bị lưu đài châu xa Quốc triều Hình luật quy định hình thức khế ước là: khế ước đơn giản giá trị thấp bên không cần lập văn bản, khế ước có gía trị tài sản lớn không phân biệt động sản hay bất động sản hạn mua bán nhà ở, ruộng, vườn, trâu, bò,… Phải lập thành văn tự để làm chứng xảy tranh chấp Tuy nhiên, Quốc triều Hình luật có điểm quy định không hợp lý bên lập văn tự thành bên giữ Điều hạn chế Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành so với luật hành dẫn đến tình trạng bên cố ý hủy văn tự để có lợi cho văn tự bị mất… Sẽ khó khăn cho việc chứng minh quyền lợi bên đương việc giải tranh chấp Trong thực kết ước, bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu hình phạt như: Trượng, roi,… Ngoài ra, Quốc triều hình phạt quy định trường hợp định bên vi phạm phải chịu bồi thường thiệt hại, phải hoàn trả tài sản bị phạt tiền ví dụ như: cha mẹ sống mà bán trộm điền sản cha mẹ, tùy theo trai, gái có mức phạt khác nhau, hình thức quy định Bộ luật dân gọi số khái niệm chung trách nhiệm dân Xã hội pháp luật Việt Nam thời Nguyễn: Hoàng Việt luật lệ (hay gọi Luật Gia Long) hai luật lớn chế độ phong kiến Việt Nam Có thể nói Bộ luật đầy đủ hoàn chỉnh cổ luật Việt Nam Khi nhận xét Hoàng Việt luật lệ, hầu hết học giả phê bình Bộ luật tính sáng tạo độc đáo riêng mà chép lại gần nguyên văn triều đình Mãn Thanh Năm 1802, với đời triều Nguyễn, thời sơ Nguyễn này, vua Gia Long tức Nguyễn Ánh hoàn tất công việc thống nước nhà Từ lên Ông phải đảm đương nhiều công việc trọng đại mà thừa hưởng di sản nội chiến kéo dài Suốt thời gian chiến tranh việc nước bị đình đốn riêng pháp luật bị lãng quên phần lớn Thế sau lên hoàng đế, vua Gia Long phải giải nhiều vấn đề hệ trọng mà pháp luật vấn đề Ông đặc biệt quan tâm Đó việc Ông lệnh triều thần biên soạn luật nhằm làm công cụ cho công trị nước sau Bộ luật biên soạn thời gian đến năm 1811 hoàn tất năm 1813 in xong ban hành áp dụng phạm vi toàn quốc Nội dung quy định Hoàng Việt luật lệ hạn chế, quy định hình phạt rườm rà, khó hiểu, không quy định trực tiếp điều khoản mà quy định rải rác số điều luật Nội dung đièu luật nhìn chung thể rõ sách hình hà khắc triều đìng nhà Nguyễn Tuy nhiên có ưu đãi dặc biệt việc giảm nhẹ hình phạt chủ yếu số quy định bảo vệ phụ nữ phạm tội họ có thai, không tra xét phải chờ sau sinh nở trăm ngày tra xét, Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành phụ nữ mang thai phạm tội tử xử xong cho phép người vào chăm sóc sau sinh nở trăm ngày hành hình… Những quy định nhằm trừng trị nghiêm khắc quan lại thi hành án họ không tuân theo quy định pháp luật, ví dụ người phạm tội phụ nữ có thai sinh nở mà thi hành tội đánh roi, ngục quản bị phạt tiền hai mươi quan, ngục lại phải bị phạt tám mươi trượng, đán roi khiến phụ nữ phạm tội bị trọng thương hay chết phải ghép vào tội thất sát thương… Mục đích quy định nhằm bảo vệ tốt phụ nữ Có thể nói, xã hội tồn tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề xã hội phong kiến nhà Nguyễn quy định Hoàng Việt luật lệ nhiều vượt lên tư tưởng phong kiến lạc hậu thời coi điểm mạnh đáng kể luật Bên cạnh trường hợp giảm nhẹ nói trên, Hoàng Việt luật lệ quy định giảm nhẹ hình phạt cho số đối tượng phạm tội hác người già, trẻ em, người tàn tật, người tự thú, người phải nuôi dưỡng cha me,… Ngoài ra, Luật Gia Long quy định chi tiết phần khế ước Trong năm nắm quyền thống trị, nhà Nguyễn thi hành biện pháp trị cứng rắn nhằm ổn định tình hình đất nước sau nội chiến kéo dài, xóa bỏ ảnh hưởng tốt đẹp thời Tây Sơn, đàn áp chống đối nhân dân, hạn chế viêc quan hệ giao lưu với người nước ngoài, xây dựng củng cố Nhà nước phong kiến tập quyền, nặng nề chuyên chế… Thay vào thực dân Pháp mở rộng phạm vi biên giới, đặt yêu cầu quản lý tác động mạnh mẽ chủ nghĩa tư phương Tây… Về mặt kinh tế, Nhà nước trì phương thức sản xuất phong kiến sở chế độ sở hữu tư nhân địa chủ ngày mở rộng: có số sách tích cực viêc phát triển kinh tế, đặc biệt việc quản lý mở rộng đất đai Nông nghiệp trọng, công thương nghiệp bị hạn chế nhiều Mặt dù có nhiều biện pháp tích cực nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, không hài hòa, không phù hợp với quy luật khách quan xã hội nên sách kinh tế chung triều Nguyễn kìm hãm kinh tế phát triển theo xu hướng kinh tế hàng hóa Đồng thời thiên tai liên tục phía Bắc, sách thuế nông bất hợp lý nên kinh tế nông nghiệp thời Nguyễn trì trệ rơi vào tình trạng khủng hoảng bế tắt Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Về ngoại thương, thực sách “bế quan tỏa cảng” nên quan hệ kinh tế hàng hóa với nước bị đóng Về mặt xã hội, Nhà nước trì chế độ học hành, thi cử, nho giáo tiếp tục phát triển Về quy định pháp luật triều Nguyễn ban hành nhiều chiếu nhà vua … Nhưng đặc biệt Bộ Luật Gia Long ban hành vào năm 1812 in thành sách để phân phát cho quan cai trị vào cuối năm 1815 Cũng Quốc triều Hình Luật, Hoàng Việt luật lệ không sử dụng khái niệm khế ước mà thường dùng khái niệm cụ thể như: mua, bán, vai nợ, thuê…về chủ thể giao kết khế ước Hoàng Việt luật lệ phụ thuộc vào lứa tuổi quan hệ tài sản quan hệ gia đình, xã hội, thời xem quyền người gia trưởng hơn, giao kết khế ước liên quan đến tài sản gia đình, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần gia đình người chồng đứng tên giao kết Tuy nhiên, xét từ gốc độ khác điều cho thấy khả cháu có quyền định dù hạn chế tài sản gia đình họ bán tài sản có cho phép bậc gia trưởng Tài sản mua bán chủ yếu thời gian mua bán điền thổ trâu bò, việc mua bán thực theo hai hình thức phổ biến đoạn mại điển mại Cả hai hình thức áp dụng cho việc mua bán phải lập thành văn khế Mua bán theo hình thức đoạn mại có nghĩa mua bán đức đoạn, người mua trả đủ tiền người mua trở thành chủ sở hữu tài sản đó, người bán không quyền lợi tài sản bán tranh chấp với tài sản bán bị pháp luật nghiêm cấm Mua bán theo hình thức điển mại có nghĩa bán thời gian sau chuộc lại tài sản bán Để việc mua bán có hiệu lực văn khế hai bên phải thoả thuận ghi rõ thời gian chuộc lại Hình thức bán theo quy định luật hành gọi chuộc lại tài sản bán quy định điều 462 BLDS 2005 Về nguyên tắc, bên lựa chon hình thức khế ước Trong thực tế vật có giá trị lớn ruộng đất, trâu, bò…thì phải lập thành văn khế Khi thực khế ước bên phải thực nghiêm chỉnh thoả thuận văn khế, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm Hoàng Việt luật lệ đời đáp ứng nhu cầu luật pháp xã hội Việt Nam lúc Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Nhìn chung, quy định thời phong kiến sơ sài, quy định trách nhiệm dân chưa quy định rõ ràng lẩn lộn với trách nhiệm hình Thời kỳ chế tài hình dân thường chung với nhau, hình phạt nhằm trừng trị kẻ xâm phạm vào tài sản nhân thân người khác phải bồi thường thiệt hại Mặc dù chưa có tách biệt trách nhiệm dân trách nhiệm hình Bộ luật Hồng đức Bộ luật Gia long đưa vấn đề trách nhiệm dân yếu tố lỗi người vi phạm, mối quan hệ hành vi hậu quả, người có hành vi phải bồi thường thiệt hại cho người bị vi phạm Mặc dù nhiều hạn chế nói Bộ luật Hồng đức Bộ luật đồ sộ chế độ phong kiến Việt Nam Thời kỳ cận đại Thời kỳ có nhiều Bộ luật nghị định Pháp ban hành nước ta Tuy nhiên, Bộ luật dân Bắc kỳ cho thi hành toàn bắc kỳ từ ngày 01/07/1931 nhiều người ý Bộ luật tiến Bộ luật mà Pháp ban hành Bộ luật phản ánh phần phong tục, tập quán đời sống xã hội nhân dân Việt Nam, kỹ thuật lập pháp tinh vi, với cách thể nôm na, dễ hiểu Chế định khế ước thời Pháp thuộc làm phát sinh nghĩa vụ bên tham gia giao kết, vấn đề chung khế ước Dân luật Bắc kỳ quy định đưa khái niệm sau: khế ước hiệp ước hay nhiều người cam đoan với hay nhiều người khác để chuyển giao, để làm hay không làm Thông qua khái niệm khế ước thực chất thoả thuận hai người với để xác lập quyền nghĩa vụ người người khác ngược lại Thời pháp thuộc có quy định nhiều loại khế ước như: khế ước sinh thời tặng dữ, khế ước thuê cố vật, khế ước thuê công nhân, quy định cụ thể khế ước mại Khế ước mại hay gọi khế ước mua bán khế ước người bán giao cam đoan giao cho người mua quyền sở hữu tài sản hay quyền lợi theo giá tiền định trước mà người mua cam đoan trả cho người bán Về nguyên tắc, giao kết khế ước bên có quyền tự ý chí, tự định đoạt, tự giao kết với miễn đừng trái với quy định pháp luật, không trái với phong tục tập quán hay trật tự công cộng việc giao kết 10 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Chế tài bồi thường thiệt hại vi phạm nội dung hợp đồng loại chế tài hình thành bên chủ thể quan hệ nghĩa vụ tồn phát sinh vi phạm nghĩa vụ dân bên quan hệ nghĩa vụ gây cho bên thiêt hại Theo đó, bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại sư vi phạm nghĩa vụ gây cho bên Trách nhiệm bồi thường thiệt hại việc mà người vi phạm phải bù đắp cho bên bị vi phạm tổn thất vật chất mà gây Vì vậy, việc bên định có thiệt hại xảy hay không, thiệt hại việc cần thiết quan trọng để xác định mức bồi thường thiêt hại Trong thực tế, thiệt hại xảy vi phạm nghĩa vụ dân hợp đồng bao gồm thiệt hại sau: thiêt hại tài sản bị mát, tài sản bị hư hỏng, giá trị sử dụng tài sản bị giảm sút người có nghĩa vụ gây ra, chi phí mà người bị vi phạm bỏ để ngăn chặn, hạn chế khắc phục hậu người vi phạm gây Đó thiệt hại xảy thực tế lỗi bên vi phạm mức thiệt hại dể dàng xác định dược nên họ phải bồi thường lẽ tất nhiên công bằng, bình đẳng xã hội Ngoài việc bồi thường thiệt hại vật chất người bên vi phạm bồi thường thiệt hại tinh thần cho bên bị vi phạm Thiệt hai tinh thần thiệt hai liên quan đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người Nếu sử dụng tài sản mà gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe… bên bán phải bồi thường thiệt hại Hợp đồng bị hủy bỏ hay hợp đồng hiệu lực pháp luật chế tài hành vi pháp lý bên hợp đồng mua bán tài sản không tuân thủ điều kiên thỏa thuận chủ hoăc ấn định pháp luật Hành vi trái pháp luật bị coi bên tham gia đặc trở lại tình trạng ban đầu trước giao kết bên phải hoàn trả cho nhận, bên bán phải trả tiền mua tài sản cho bên mua bên mua phải trả lại tài sản mua bán cho mua bán cho bên bán, tài sản bị hư hao, mát trả lại bên mua phải trả tiền theo giá trị tài sản lúc mua bán Các trường hợp vô hiệu có đươc đặc sở lợi ích chung xã hôi, có đặc lợi ích riêng cá nhân Một mặt, nhà làm luật bảo vệ cho xã hội chống lại hành vi có hại cho xã hội Ví dụ như: hợp đồng có đối tượng phi đạo đức mua bán nhà chứa gái mại dâm trái với trật tự lơi ích chung xã hội Mặt khác, nhà làm luật muốn bảo vệ, hỗ trợ cho có lợi ích cần bảo vệ, trường hợp trẻ em chưa thành niên, hành vi pháp lý họ làm bị xem 61 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành vô hiệu lợi ích chung toàn xã hội, mà để bảo vệ quyền lợi trẻ em trước thiếu kinh nghiệm họ Chế tài vô hiệu áp dụng cho hành vi pháp lý có ý trí bên không tự nhầm lẫn, bị lừa dối hay bị đoe doạ… Việc pháp luật quy định bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phải có trách nhiệm đối bên bị vi phạm, mặt bên tự giác thực nghĩa vụ cách đầy đủ hạn, mặt khác biện pháp cưỡng chế bên vi phạm có vi phạm nghĩa vụ Thông thường thời hạn để thực nghĩa vụ bên thoả thuận thống với để cho đôi bên thực cách tốt Vì vậy, thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng hết bên cố ý không thực thực không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ phát sinh trách nhiệm bên bị vi phạm hay gọi bên có quyền Tuy nhiên, vi phạm nghĩa vụ mà chưa gây thiệt hại đến bên có quyền bên vi phạm có trách nhiệm thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng, vi phạm gây thiệt hại cho bên có quyền bên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thoả thuận khác Chẳng hạn việc mua bán bình cổ, thời hạn giao vật ngày kể từ hai bên ký kết song hợp đồng bên bán không giao vật thời hạn bên mua có quyền yêu cầu bên bán phải nghiêm chỉnh thực nghĩa vụ thời hạn Nếu việc mua bán mua bán lại bên bán vi phạm nghĩa vụ giao bình làm mối bán lại bình với giá cao, việc vi phạm vô tình gây cho bên mua thiệt hại lớn số tiền lời đáng kể bên bán phải bồi thường thiệt hại cho bên mua Về mặt lý luận, trách nhiệm vi phạm nghĩa vụ dân chia thành hai loại trình bày Tuy nhiên, thực tế bên có quyền quan hệ nghĩa vụ bị vi phạm khởi kiện yêu cầu Toà án buộc bên vi phạm phải thực nghĩa vụ Toà án vào hậu hành vi vi phạm nghĩa vụ để xác định trách nhiệm bên vi phạm bên có quyền không cần xác định trách nhiệm thuộc loại thứ hay thứ hai Chẳng hạn, bên không thực hợp đồng đến hạn bị bên khởi kiện trước Toà án Khi giải tranh chấp xét thấy việc vi phạm hợp đồng chưa gây thiệt hại Toà án buộc bên vi phạm phải thực hợp đồng Nếu việc vi phạm hợp 62 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành đồng gây cho bên bị vi phạm thiệt hại Toà án buộc bên vi phạm phải thực hợp đồng bồi thường thiệt hại Tuy nhiên, trường hợp người bị vi phạm yêu cầu bồi thường thiệt hại mà trách nhiệm bồi thường thiệt hại người vi phạm đặt họ có hành vi nghĩa vụ gây thiệt hại bên bị vi phạm để người bị vi phạm, bị thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khoẻ bồi thường thiệt hại lỗi người vi phạm gây Theo quy định điều 308 BLDS 2005 người không thực thực không nghĩa vụ dân phải chịu trách nhiệm dân có lỗi cố ý vô ý, trừ trường hợp có thoả thuận khác pháp luật có quy định khác Như vậy, thoả thuận pháp luật quy định khác, người vi phạm nghĩa vụ dân có lỗi phải bồi thường thiệt hại Tuy nhiên, nguyên tắc, người xác định có nghĩa vụ mà không thực thực không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đương nhiên bị coi có lỗi Vì vậy, người không thực nghĩa vụ bồi thường thiệt hại họ chứng minh thiệt hại xảy kiện bất khả kháng lối hoàn toàn bên có quyền Trong thực tiễn lưu thông dân thương mại có nhiều trường hợp, chưa đến hạn thực hợp đồng, tuyên bố thức khả thực hợp đồng đến hạn, bên hợp đồng có xác đáng phía bên không thực nghĩa vụ đến hạn cho bên vi phạm nghĩa vụ có quyền huỷ hợp đồng Điều chưa quy định BLDS 2005 hạn chế việc chế tài dân Vì theo em, cần phải có điều chỉnh loại vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ pháp luật hợp đồng mua bán tài sản Tuy nhiên, để tránh việc lạm dụng cá bên, pháp luật cần phải quy định rõ ràng vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ cho phép bên có quyền áp dụng chế tài huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại, điều kiện cần không đủ bên có quyền thực quyền lơị nói Bên có quyền huỷ hợp đồng có đầy đủ yếu tố sau: nguy vi phạm hợp đồng phía bên phải có cở sở xác đáng, mà phải có nguy vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Bởi chế tài huỷ hợp đồng áp dụng có vi phạm nội dung hợp đồng mà thôi; xác định vi phạm bên bên có quyền cần thông báo cho bên biết 63 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành lý huỷ hợp đồng Trong trường hợp, bên thông báo có đưa cam kết thực nghĩa vụ đến hạn bên có quyền không huỷ hợp đồng CHƯƠNG III THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG HOÀN THIỆN 64 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Trong suốt thời gian dài áp dụng Bộ luật dân 1995, Bộ luật tạo hành lan pháp lý ổn định xã hội Việt Nam Bộ luật sâu vào quan hệ xã hội, đưa quan hệ xã hội vào khuôn khổ định nhiều lĩnh vực chế định hợp đồng áp dụng phổ biến Bộ luật đưa chuẩn mực pháp lý, giá trị đạo đức giúp cho chủ thể quan hệ pháp luật dân tham gia công bằng, nguyên tắc thoả thuận, trung thực thiện trí Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng Bộ luật bộc lộ hạn chế định xã hội bước giai đoạn phát triển ngày cao quan hệ ngày phức tạp Do đó, để tạo khung pháp lý công cho chủ thể ngày 14/6/2005 Quốc hội thông qua Bộ luật dân 2005 tảng Bộ luật dân 1995 Bộ luật dân 2005 sửa đổi bổ sung vấn đề hạn chế luật năm 1995 quy định cụ thể nguyên tắc giao kết hợp đồng, điều kiện hình thức hợp đồng, điều kiện nội dung hợp đồng quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên Đây bước tiến Bộ luật dân 2005, tạo công quyền nghĩa vụ bên, bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích chủ thể tham gia vào quan hệ mua bán Hợp đồng mua bán tài sản chế định Bộ luật dân thiếu xã hội Việt Nam Thiết nghĩa mua xe, điện thoại, tivi hay tủ lạnh… hay chuyển nhượng bất động sản phải thông qua hợp đồng hợp đồng gọi hợp đồng mua bán tài sản Hình thức hợp đồng dân giao kết lời nói, văn hành vi cụ thể, pháp luật không quy định loại hợp đồng phải giao kết hình thức định Tuy nhiên, điều kiện khoa học công nghệ ngày phát triển nay, quan hệ mua bán ngày trở nên phức tạp xảy ngày nhiều thực tế BLDS 2005 quy định hình thức hợp đồng phổ biến xã hội Việt Nam số quan hệ mua bán chưa Bộ luật ghi nhận hình thức như: hình thức hợp đồng qua internet, mail… Đó hạn chế BLDS 2005 Theo tôi, cần quy định hình thức hợp đồng trường hợp mua bán nêu Trong số trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phải lập thành văn như: hợp đồng chuyển quyền sở hữu bất động sản, hợp đồng mua bán loại động sản phải đăng ký quyền sở hữu….Nhưng ngược lại, hợp đồng pháp luật không bắt buộc phải lập thành văn bên chủ thể tham gia 65 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành giao kết lời nói hay hành vi cụ thể không thiết phải lập thành văn phát sinh tranh chấp người mua tài sản phải chịu thiệt hại tài sản mà không bên bán sửa chữa hay bồi thường thiệt hại Bởi hợp đồng, phát sinh tranh chấp chứng trình tranh cấp nên người mua chịu thiệt hại Chẳng hạn như, người muốn mua tủ lạnh đến cửa hàng để xem hàng, người mua đồng ý với mẫu mã thảo thuận giá với người bán hàng qua lời nói hay cửa hàng niêm yết giá sản phẩm, cuối người mua đồng ý mua tài sản sử dụng Trong riao kết hợp đồng người bán người mua khuyết tật ẩn giấu người mua tin tài sản hoàn hảo người mua sau mua sử dụng thời gian tài sản bị hư hỏng không sử dụng nữa, tài sản nằm thời hạn bảo hành, người bán tài sản đưa cho người mua giấy bảo hành cẩm nang hướng dẫn sử dụng Khi đó, người mua yêu cầu người bán bảo hành tài sản mua bán, sữa chữa chủ cửa hàng bảo người sử dụng sử dụng qua công suất nên tủ bị hư Như vấn đề phát sinh phân biệt tài sản bị khuyết tật ẩn giấu hay lỗi người mua Người bán đưa lý lợi cho người mua, trường hợp người mua sử dụng tài sản mua bán theo hướng dẫn sử dụng tài sản bị khuyết tật nên bị hư hỏng mà bên bán đưa lý người mua sử dụng công suất nên trách nhiệm sửa chữa hay bảo hành Trong trường hợp người mua người chịu thiệt hại quan hệ xã hội người bán người mua trở nên xấu Người mua trường hợp có quyền kiện người bán để sửa chữa miễm phí hay bảo hành thiết nghĩ cách có lợi cho người mua, mặt pháp lý người mua có quyền kiện người bán đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại, thực tế người mua không làm làm vừ tốn thời gian, vừa tốn chi phí thủ tục cho vụ kiện qúa gườm rà Với tủ lạnh gía thị trường không Do đó, người mua chọn hình thức yêu cầu bên bán bảo hành bên bán không bảo hành người mua mua tài sản khác cửa hàng khác, tâm lý người Việt Nam e ngại đến Toà án Khi mối quan hệ nguời bán người mua trở nên xấu đi, người bán uy tín kinh doanh Và cuối người mua chịu thiệt hại hoàn toàn 66 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Hợp đồng thoả thuận bên làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ nhằm đạt lợi ích hợp pháp mà họ mong muốn để đạt lợi ích mong đợi, bên thường quy định cụ thể nội dung hợp đồng Tuy nhiên thực tiễn, có nhiều hợp đồng soạn thoả sơ sài nên xảy mâu thuẫn, tranh chấp bên nội dung hợp đồng Ví dụ như, bố mẹ anh A chi B cho người đất vườn, nằm sát phường An Thới, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần thơ Khi cho, bố mẹ không nói rõ diện tích, nên anh A nghĩ số đất người 240 m Do mặt đại phương, chị B giao cho anh A quản lý, sử dụng đất Năm 1992 Uỷ ban nhân dân quận thừa lệnh cấp giấy chứng nhận cho anh A sử dụng 190 m2, chi B sử dụng 190 m2 Nhưng đến năm 1994, quyền giao giấy chứng nhận cho anh A Ngày 14/11/1993, C B uỷ quyền đứng làm giấy mua bán đất với D có tranh chấp, C xuất trình giấy mua bán với nội dung: “tên C (bị gạch xóa) – B hộ thường trú xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Hiện chủ sở hữu (bị gạch xoá thay chữ “sử dụng”), mãnh vườn có diện tích khoảng 240 m2 phía Đông giáp………phía tây giáp…… phía Nam giáp…….phía Bắc giáp……tại xã Xà Phiên Do điều kiện đến nhu cầu sử dụng làm giấy nhượng lại quyền sở hữu (bị gạch xoá thay chữ “sử dụng”) mảnh vườn cho D sử dụng mãnh vườn D có trách nhiệm nộp thuế năm theo luật thuế nhà nước….” Như vậy, hợp đồng không nêu rõ diện tích chuyển nhượng xảy tranh chấp C A khai bán phần đất thuộc quyền sử dụng khoảng 240 m D cho rằng, C chuyển nhượng cho 380 m2 Ví dụ cho thấy, hợp đồng không soạn thảo chu đáo nên bên tranh chấp diện tích chuyển nhượng Giải vụ việc: vụ việc Tòa án nhân dân tối cao định giám đốc thẩm số 49/GĐT-DS ngày 24/02/2005 nhận định: qua “… lời khai C D tài liệu có vụ án lập hợp đồng ngày 14/01/1993 không ghi diện tích tứ cận thửa… thực tế, chuyển nhượng C A giao toàn diện tích dất hai (của A B) cho D quản lý, sử dụng, trồng lưu niên, đồng thời nộp thuế đát hàng năm với diện tích 380m (đã có biên lai nộp thuế từ năm 1994 – 2001) Với chứng Tòa án cấp phúc thẩm xác định A C chuyển nhuợng cho D 380m2 đất có sở” 67 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Như để xác định nội dung hợp đồng, tức để giải thích hợp đồng, tòa án dựa vào hợp đồng, liệu trước sau hợp đồng ký kết Với cách xác định vậy, thực tiễn pháp lý Việt Nam khác với pháp luật số nước giới Anh, Ailen Pháp luật nước không khuyến khích xác định nội dung hợp đồng với tình tiết trước hợp đồng giao kết không chấp nhận sử dụng tình tiết sau thời điểm Tuy nhiên, thực tiễn Việt Nam lại phù hợp với nhiều nước khác, ví dụ luật Pháp “thẩm phán xác định nội dung hợp đồng dựa vào hành vi bên sau hợp đồng giao kết” Theo Điều 409 BLDS 2005 có quy định giải thích nội dung hợp đồng Vụ việc liên quan đến định giám đốc thẩm nêu Tòa án nhân tối cao không viện dẫn điều khoản BLDS giải thích hợp đồng BLDS không viện dẫn có lẽ danh sách định hướng việc giải thích hợp đồng Điều 409 BLDS 2005 không đề cập đến việc sử dụng yếu tố trước sau hợp đồng giao kết để xác định nội dung hợp đồng Như vậy, thực tiễn pháp lý văn có khác Để giải thích hợp đồng, Tòa án nhân dân tối cao dựa vào yếu tố không liệt kê danh sách mà BLDS đưa Ở Tòa án có vi phạm BLDS hay không? Trong trường hợp phụ thuộc vào việc nhận thức danh sách Điều 409 BLDS danh sách mở hay không Nếu danh sach mở Tòa án bổ sung thêm dấu hiệu để giải thích hợp đồng chấp nhận Ngược lại, Tòa án vượt khuôn khổ cho phép BLDS Thiết nghĩ nên coi danh sách nêu BLDS Điều 409 danh sách mở vậy, việc Tòa án sử dụng yếu tố trước sau hợp đồng giao kết để giải thích hợp đồng chấp nhận Những trình bày liên quan đến việc Tòa án yêu cầu để xác định nội dung hợp đồng Tuy nhiên, việc yêu cầu Tòa án can thiệp giải pháp tối ưu phụ thuộc nhiều vào nhận thức thẩm phán giải vụ việc Ở vụ việc trên, theo Tòa án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm, diện tích đất chuyển nhượng 380m2 đất Trong đó, Tòa sơ thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho diện tích chuyển nhượng 240m đất Như vậy, để tránh tranh chấp không cần thiết rủi ro nhận thức khác quan tố tụng, bên ký kết hợp đồng nên soạn thảo chặt chẻ nội dung hợp 68 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành đồng Mặt khác, quan nhà nước thường xuyên tổ chức buổi trao đổi soạn thảo hợp đồng với tham gia luật gia giàu kinh nghiệm thực tế hợp đồng thẩm phán, viện kiểm sát, luật sư, công chứng viên, luật gia làm việc cho văn phòng tư vấn Thực nghĩa vụ hợp đồng thực tế theo Bộ luật Dân năm 2005 Trong BLDS 2005, nguyên tắc nghĩa vụ hợp đồng phải thi hành thực tế ban đầu khẳng định cách khái quát thông qua quy định gián tiếp khoản Điều 302: “Bên có nghĩa vụ mà không thực nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân với người có quyền” Tuy nhiên, cụ thể hóa nguyên tắc (tại Điều 303, 304, 305), nhà làm luật lại đưa quy định bất hợp lý không quán Chẳng hạn, theo quy định Điều 303 BLDS 2005, vật đặc định cần chuyển giao bị hư hỏng chủ nợ có quyền yêu cầu toán giá trị vật bồi thường thiệt hại (nếu có) Ở đây, không hiểu Điều 303 BLDS 2005 lại tước bỏ quyền chủ nợ tự lựa chọn phương án yêu cầu người mắc nợ thực nghĩa vụ giao vật đặc định (dù bị hư hỏng), đồng thời bồi thường thiệt hại, quyền logic thông thường đơn giản sống! Hoặc quy định khỏan Điều 304 BLDS 2005 chưa hợp lý cho phép bên có quyền yêu cầu Tòa án cưỡng chế bên có nghĩa vụ tiếp tục thực công việc định, cho dù công việc trực tiếp gắn với nhân thân người có nghĩa vụ (tại Điều 55, 56 Pháp lệnh Thi hành án dân năm 2004 cho phép cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc làm công việc định – mà không loại trừ công việc trực tiếp gắn với nhân thân người phải thi hành án – không thực bị xử phạt hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự) Vấn đề đặt là, cưỡng chế nhạc sĩ sáng tác hát, hay học giả viết giáo trình, nhà văn hoàn thành tiểu thuyết hay công việc khác trực tiếp gắn với nhân thân người có nghĩa vụ, điều có đem lại kết tích cực? Đấy chưa kể đến việc cho phép cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trực tiếp gắn với nhân thân người mắc nợ mâu thuẩn với quyền tự giá trị nhân thân khác người Hơn nữa, quy đinh Điều 303 BLDS 2005 không chấp nhận việc chủ nợ có quyền yêu cầu Tòa án cưỡng chế người mắc nợ thực nghĩa vụ giao vật đặc định (dù bị hư hỏng) bồi thường thiệt hại mà quy định khoản Điều 304 BLDS 2005 lại cho phép chủ nợ có quyền yêu cầu Tóa án cưỡng chế người mắc nợ tiếp tục thực 69 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành công việc định, cho dù công việc trực tiếp gắn với nhân thân người mắc nợ? Tham khảo nội dung khoản Điều 305 BLDS 2005, nghĩa vụ dân chậm thực bên có quyền gia hạn để bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ; thời hạn mà nghĩa vụ chưa hoàn thành theo yêu cầu bên có quyền, bên có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ bồi thường thiệt hại Từ quy định hiểu, theo yêu cầu chủ nợ, Tòa án cưỡng chế thi hành tất nghĩa vụ hợp đồng bị hạn, bao gồm nghĩa vụ hợp đồng mà việc thực nghĩa vụ có ý nghĩa thực (hoặc trong) thời hạn định Tuy nhiên, phân tích kinh nghiệm nước trên, việc cưởng chế thi hành loại nghĩa vụ không thiếu thực tiển mà “việc không khoa học” Những ví dụ nêu ba trường hợp cưởng chế thi hành nghĩa vụ hạn (trường hợp bánh ga-to phải hoàn thành trước lể cưới, người ca sĩ pahỉ biểu diển vào đêm giao thừa, váy phải may trước thi hoa hậu) minh họa cho nhận định Những phân tích nêu cho thấy, quy tắc thi hành nghĩa vụ thực hợp đồng thực tế BLDS 2005 chưa phát triển định hướng rõ ràng Và chưa có định hướng rõ ràng, việc Tòa án phán cưỡng chế thi hành nghĩa vụ không mang tính khả thi không dư luận đồng tình điều dể hiểu Vì lẽ đó, cho rằng, việc làm sáng tỏ tiêu chí (các điều kiện) để phân biệt rõ trường hợp yêu cầu thực nghĩa vụ thực tế chấp nhận (như nghĩa vụ chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả khoản tiền…), trường hợp bên có quyền tự thực thay giao cho người khác thực thay nghĩa vụ, đòi trả tiền phạt vi phạm (hoặc) bồi thường thiệt hại không thực nghĩa vụ hợp đồng, việc làm cần thiết Việc đưa tiêu chí (hay điều kiện) để phân biệt cần phải quán triệt nguyên tắc: không chấp nhận quy tắc hầu giới thừa nhận, là, yêu cầu cưỡng chế thi hành nghĩa vụ hợp đồng thực tế không chấp nhận nghĩa vụ trực tiếp gắn với nhân thân người mắc nợ, nghĩa vụ trở nên thực sau bên ký kết hợp đồng 70 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Thực tiễn việc điều chỉnh pháp luật vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ Việc ký kết hợp đồng thực sở cân lợi ích người tham gia ký kết Khi bên vi phạm nghĩa vụ cam kết hợp đồng gây thiệt hại cho phía bên Điều có nghĩa có cân lợi ích bên, để thiết lập lại cân mà bên muốn đạt được, ban đầu pháp luật buộc bên vi phạm có đền bù thích đáng cho bên bị vi phạm Theo lý thuyết truyền thống nghĩa vụ hợp đồng xác định hết thời hạn thỏa thuận hợp đồng bên không thực nghĩa vụ Trong thực tiễn lưu thông dân hoạt động thương mại có nhiều trường hợp chưa đến hạn thực hợp đồng, tuyên bố thức bên hợp đồng có xác đáng phía bên không thực nghĩa vụ đến thời hạn Ví dụ, khuyến khuyết khả tài chính, hành vi phía bên việc chuẩn bị thực hay thực hợp đồng Những trường hợp khoa học pháp lý, pháp luật số quốc gia, số văn pháp lý quốc tế hợp đồng 20 coi vi phạm hợp đồng trước thời hạn hay vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ (anticipatori breach) Vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ thể sau: trước đến hạn bên thỏa thuận hợp đồng, bên có quyền biết rằng, nghĩa vụ không thực hay có để nghi ngờ nghĩa vụ thực hiện, thực quyền sos quyền mà thông thường chúng áp dụng trường hợp nghĩa vụ thực thực tế Đây vấn đề vượt lý thuyết truyền thống vi phạm hợp đồng phép bên có quyền hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bối thường thiệt hại (nếu có) Khái niệm “vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ” không nói đến khoa học pháp lý Việt Nam trước đây, mà xuất thời gian gần đây, nhà làm luật có quan tâm nhiều đến việc xây dựng pháp luật hợp đồng nước ta nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh thương mại nhu cầu sống dân ngày.21 20 Điều 71-72 công ước viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn – Hợp đồng thương mại quốc tế - NXB công an nhân dân 2004 – tr.250; Đỗ văn Đại – vấn đề hủy bỏ đình hợp đồng vi phạm BLDS Việt nam; Tạp chí khoa học pháp lý số 3(22)/2004 – tr.35-40; Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 9/2004 – tr.59-65 21 71 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành Theo tôi, việc điều chỉnh pháp luật loại vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ việc cụ thể hóa nguyên tắc luật hợp đồng-nguyên tắc trung thức thiện chí việc ký kết thực hợp đồng nguyên tắc pháp luật nước thuộc hệ thống pháp luật khác thừa nhận Không việc điều chỉnh thể nghĩa vụ hạn chế tổn thất bên bị thiệt hại22 Tôi cho rằng, nguyên tắc trung thực thiện chí việc giao kết hợp đồng thực hợp đồng cần phải thể quy định cụ thể, không quy định cụ thể hóa quy định cụ thể nguyên tắc tồn cách hình thức khó vào sống Để thấy rõ cụ thể hóa nguyên tắc trung thực thiện chí việc ký kết thực hợp đồng nghĩa vụ hạn chế tổn thất có điều chỉnh vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ Ví vụ tình cụ thể sau: Người mua công ty A ký kết hợp đồng với công ty B người bán vào ngày 01/03, theo hợp đồng công ty B có nghĩa vụ giao hàng cho công ty A vào tháng năm Ngỳ 15/3 người mua toán cho người bán 50% gía trị hợp đồng theo thỏa thuận hợp đồng Vào đầu tháng người mua biết rằng, có hai công ty C D ký kết hợp đồng mua bán B chất lượng hàng hóa mà người bán B giao cho C D không phù hợp với điều kiện hợp đồng Rõ ràng trường hợp người mua A hoàn toàn có xác đáng cho rằng, vào tháng người bán B giao loại hnàg không phù hợp với điều kiện hợp đồng cho người mua A, tức người mua dự đoán trước vi phạm nghĩa vụ giao hàng người bán, hay nói cách khác vi phạm nghĩa vụ giao hàng người bán người mua dự đoán trước Trong ví dụ cụ thể xem xét hệ pháp lý cách giải khác Cách giải thứ nhất: người mua không phép hủy bỏ hợp đồng theo quy định pháp luật Việt nam Trong trường hợp này, không hủy bỏ hợp đồng nên người mua có cách chờ đợi đến tháng tuyên bố hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại Trong thời gain chờ đợi người mua khó ký kết hợp đồng thay thế, họ chưa biết người bán giao hàng phù hợp với hợp đồng hay không Nếu người bán có điều chỉnh 22 Tạp chí nhà nước pháp luật số 4/2006 – tr.53-55 72 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành công nghệ sản xuất chất lượng hàng hóa phù hợp với điều kiện hợp đồng vấn đề xảy Còn người bán có điều chỉnh công nghệ sản xuất hàng hóa giao không phù hợp với điều kiện hợp đồng Trong trường hợp thiệt hại mà người mua gánh chịu lớn nhiều so với thiệt hại mà họ phải gánh chịu họ hủy bỏ hợp đồng trước đó-vào tháng Có thể nói pháp luật Việt Nam cách gián tiếp ngăn cản người mua áp dụng biện pháp hợp lý để ngăn chặn thiệt hại, pháp luật nói chung quy định rằng, trường hợp, bên bị vi phạm phải có nghĩa vụ áp dụng biện pháp ngăn chặn tổn thất Như vậy, pháp luật Việt Nam cách cụ thể nguyên tắc trung thực thiện chí việc thực nghĩa vụ hợp đồng Khi có xác đáng rằng, người bán hết thời hạn thỏa thuận hợp đồng không thực hay thực không nghĩa vụ giao hàng phù hợp với điều kiện hợp đồng người mua bầt kỳ hành vi để người bán khắc phục tình thế, mà lại thụ động ngồi chờ liệu hành vi ngồi chờ người mua có coi thể thiện chí hay không Về mặt luật pháp, việc ngồi chờ không trái pháp luật, nhiên góc độ đạo đức kinh doanh, liệu hành vi ngồi chờ có đáng khuyến khích hay không? Cách giải thứ hai : người mua phép hủy bỏ hợp đồng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) Theo cách giải có ưu điểm cho phép người mua hủy bỏ hợp đồng mua bán thay để hạn chế tổn thất thể thiện chí người mua phù hợp với nguyên tắc chung pháp luật Có thể tìm thấy hay số quy định pháp luật Việt Nam để giải tình nói hay không Trong trường hợp áp dụng quy định pháp luật tạm ngừng, đình hay hủy bỏ hợp đồng quy định luật thương mại áp dụng biện pháp chế tài nói có có vi phạm hợp đồng vi phạm phải thực tế, tức hết thời hạn thực nghĩa vụ Trong chưa hoàn toàn có vi phạm thực tế mà suy đoán dựa sở xác đáng Điều 415 BLDS 2005 quy định, bên phải thực nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực nghĩa vụ, tài sản bên bị giảm sút nghiêm trọng đến mức thực nghĩa vụ cam kết bên có khả thực 73 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành nghĩa vụ có người bảo lãnh Như vậy, tình nói áp dụng quy định Điều 415 BLDS cho phép bên có quyền hoãn thực nghĩa vụ trường hợp bên có quyền phải đợi đến hết thời hạn thỏa thuận áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại Có thể nói rằng, biện pháp hoãn thực nghĩa vụ coi biện pháp ngăn chặn thiệt hại, hạn chế tổn thất Tuy nhiên, theo tổn thất hạn chế tối đa tình bên có quyền thụ động ngồi chờ mà phép hủy bỏ hợp đồng ký hợp đồng thay Một ví dụ khác, theo hợp đồng người bán có nghĩa vụ giao hàng cho người mua vào ngày 01 tháng 5, người mua có nghĩa vụ toán cho người bán sau tháng, tức ngày 01 tháng ngày 30/4 người bán có xác đáng cho rằng, vào ngày 01 tháng người mua không toán theo Điều 415 BLDS 2005 trường hợp người bán tạm hoãn thực nghĩa vụ giao hàng, trường hợp tình hình tài người mua không cải thiện đảm bảo người thứ ba, người bán ngồi chờ Một câu hỏi đặt là, thời gian ngồi chờ bao lâu? Liệu pháp luật Việt Nam có cần có quy định điều chỉnh loại vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ hay không ? theo điều chỉnh loại vi phạm điều cần thiết, có ưu điểm sau : tự hóa quan hệ mua bán dân thương mại phù hợp với nguyên tắc luật chung-trung thực thiện chí Nhưng vấn đề làm để bên có quyền lợi bị vi phạm tương lai không lạm dụng quyền để gây thiệt hại cho phía bên Nếu lo sợ , bên sử dụng quyền suy đoán vi phạm hợp đồng phái bên đoe dọa số phận hợp đồng Để giải vấn đề cần quy định điều kiện đủ chặt chẻ cụ thể để thực quyền Để tránh lạm dụng, pháp luật cần phải quy định rằng, vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ cho phép bên có quyền áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại, la điều kiện cần chưa đủ phép bên có quyền thực quyền nói Bên có quyênd hủy bỏ hợp đồng có đầy đủ yếu tố sau : thứ nhất, nguy vi phạm hợp đồng phía bên phải có sở xác đáng, mà phải nguy vi phạm nghĩa vụ , chế tài hủy bỏ hợp đồng áp dụng 74 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành có vi phạm hợp đồng mà ; thứ hai, cần phải thông báo cho bên biết lý hủy hợp đồng Trong trường hợp bên thông báo đưa cam kết thực nghĩa vụ đến hạn bên có quyền hủy bỏ hợp đồng Trong trường hợp nghĩa vụ không thực bên vi phạm không viện dẫn đến nghĩa vụ hạn chế tổn thất Tôi cho rằng, việc nghiên cứu vấn đề pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh loại vi phạm hợp đồng chưa đến hạn thực nghĩa vụ có ý nghĩa mà có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp cho chủ thể hợp đồng mua bán tài sản mua bán hàng hóa chủ động việc ký kết thực hợp đồng nước 75 ... chân thành cảm ơn! Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN TRONG LUẬT VIỆT NAM 1.1 Lược sử phát triển hợp đồng mua bán tài. .. 16 Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành 1.2.Khái niệm đặc điểm hợp đồng mua bán tài sản 1.2.1.Khái niệm hợp đồng mua bán tài sản Trong lịch sử phát triển sản xuất... hợp đồng hiệu lực hợp đồng  Chương III: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hợp đồng mua bán tài sản đề xuất hướng hoàn thiện Đề tài: Chế độ pháp lý hợp đồng mua bán tài sản luật Việt Nam hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán tài sản trong luật việt nam hiện hành, Luận văn chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán tài sản trong luật việt nam hiện hành, Luận văn chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán tài sản trong luật việt nam hiện hành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay