LUAN VAN giám hộ cho người chưa thành niên một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện

50 130 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:41

Bộ luật hình sự 1999 ra đời đánh dấu bước một bước phát triển mới cao hơn của hoạt động lập pháp hình sự nước ta trong suốt hơn năm mươi năm qua, vì nó được hình thành không chỉ trên cơ sở tổng hợp những kinh nghiệm, thành tựu của thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự và các tri thức về khoa học hình sự trong nước, mà còn có sự lĩnh hội những thành tựu của khoa học Luật hình sự tiên tiến trên thế giới. Pháp luật hình sự là một công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng và chống tội phạm. Vì vậy, trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay việc nghiên cứu để thấy rõ khái niệm, các đặc điểm, bản chất cơ bản của Tội cướp tài sản, nhằm hoàn thiện điều luật, về mặt tư pháp còn nhiều bất cập trên thực tế xét xử và quá trình tố tụng dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm hay oan sai loại tội phạm này. Vì những nguyên nhân trên, người viết đã đi sâu nghiên cứu “Tội cướp tài sản” quy định tại Điều 133 BLHS Việt Nam năm 1999. Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện MỤC LỤC - LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU -1 Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh chung đất nước Đảng Nhà nước ta chuẩn bị chiến lước phát triển kinh tế, xã hội đất nước định hướng chiến lược chăm sóc bảo vệ trẻ em Các quan điểm đạo Đảng, Nhà nước ta công tác chăm sóc giáo dục trẻ em không tách rời quan điểm đạo Đảng, Nhà nước Trẻ em người làm chủ đất nước tương lai Đảng Nhà nước ta muốn tạo cho trẻ em sống vật chất tinh thần tốt nhất, chuẩn bị cho trẻ em hành trang đầy đủ tri thức sức khoẻ từ bào thai đến trưởng thành Muốn cho giống nòi ngày tốt phải quan tâm đặc biệt đến phát triển trẻ em Tình trạng nghèo đói, mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa trẻ em không cha mẹ chăm sóc (do hạn chế lưc hành vi dân sự) chậm phát triển kinh tế xã hội đất nước cản trở lớn đến điều kiện phát triển thể chất tinh thần trẻ em Ngược lại hệ trẻ em phát triển trí lực thể lực không thúc đẩy phát triển đất nước mà làm chậm tốc độ phát triển, phải có chế định giám hộ cho người chưa thành niên trẻ em mồ côi Thực công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục người chưa thành niên trẻ em mồ côi vừa chất nhân đạo, vừa giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đất nước ta kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trong thành phố lớn, khu vực có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, người chưa thành niên trẻ em mồ côi chăm sóc giáo dục tốt Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện tình trạng thiếu ăn, suy dinh dưỡng, thất học tập trung chủ yếu vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa nơi khó tiếp cận, điều kiện kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, người chưa thành niên trẻ em mồ côi không giám hộ cách tốt Bằng chế, sách đắn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội đất nước, Đảng Nhà nước ta cố gắng tạo điều kiện để tất người chưa thành niên bảo vệ, chăm sóc giáo dục tốt mặt pháp lý Vấn đề đặt việc bảo vệ mặt pháp lý cho người chưa thành niên nào? Việc chăm sóc, giáo dục sao? Để góp phần vào quan tâm chung chủ thể vấn đề đặt Đó lý người viết chọn đề tài “Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tiếp cận nghiên cứu cách có hệ thống quy định hành pháp luật giám hộ cho người chưa thành niên, thực tiễn thi hành quy định nhằm hiểu thêm quyền giám hộ người chưa thành niên thực tế áp dụng sống ngày Từ tìm thiếu sót, bất cập trọng quy định pháp luật giám hộ cho người chưa thành niên vấn đề có liên quan, sau đề xuất phương hướng nhằm góp phần xây dựng pháp luật giám hộ cho người chưa thành niên ngày hoàn thiện Phạm vi nghiên cứu Chế định giám hộ quy định Bộ luật dân năm 2005 quy định rộng so với kiến thức người viết, kinh nghiệm thực tiễn hạn chế, thời gian nghiên cứu đề tài có hạn nên người viết nghiên cứu quy định giám hộ người chưa thành niên quy định từ Điều 58 đến Điều 73 Bộ luật dân năm 2005, quy định Luật hôn nhân gia đình năm 2000, Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 phủ hộ tịch quản lý hộ tịch Cụ thể đối tượng giám hộ, người giám hộ, giám sát việc giám hộ, quyền nghĩa vụ người giám hộ trường hợp thay đổi, chuyển giao, chấm dứt việc giám hộ Người viết không nghiên cứu quy định việc giám hộ người lực hành vi dân quy định giám hộ người chưa thành niên trình tố tụng hình sự, quy định Bộ luật tố tụng hình Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện Ngoài việc nghiên cứu quy định luật viết, người viết tìm hiểu thực trạng việc áp dụng chế định giám hộ, bất cập thiếu sót pháp luật mà quan tư pháp áp dụng đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng ngừa hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu người viết có phân tích, tổng hợp, liệt kê quy phạm pháp luật chế định giám hộ cho người chưa thành niên Tìm hiểu thực trạng việc áp dụng quy định pháp luật giám hộ, đưa số kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật dân Việt Nam Kết cấu luận văn Cơ cấu đề tài gồm có:  Mục lục  Lời nói đầu  Chương I: Khái quát chung giám hộ người chưa thành niên luật dân Việt Nam (từ mục 1.1 đến mục 1.4) Trong chương người viết trình bày phần lịch sử phát triển chế định giám hộ người chưa thành niên, số khái niệm cần thiết chế định giám hộ ý nghĩa việc giám hộ người chưa thành niên  Chương II: Chế độ pháp lý giám hộ người chưa thành niên (từ mục 2.1 đến mục 2.7) Trong chương người viết trình bày vấn đề sau: người giám hộ, người giám hộ, hình thức việc giám hộ, đăng ký việc giám hộ, quyền nghĩa vụ người giám hộ, giám sát việc giám hộ, trường hợp thay đổi, chuyển giao chấm dứt việc giám hộ  Chương III: Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện giám hộ cho người chưa thành niên luật dân Việt Nam (từ mục 3.1 đến mục 3.2) Trong chương người viết đưa số thực trạng việc áp dụng quy định giám hộ, số kiến nghị giải pháp hoàn thiện chế định Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện  Kết luận  Danh mục tài liệu tham khảo Trong trình nghiên cứu đề tài, với nổ lực thân lực nguồn tài liệu hạn chế, chưa tiếp cận nhiều với thực tiễn nên viết khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý kiến thầy cô bạn cho viết hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn cô Huỳnh Thị Trúc Giang tận tình hướng dẫn tạo điều kiện tốt để hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện” Em chân thành cảm ơn! Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIÁM HỘ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 1.1 Lịch sử phát triển chế định giám hộ người chưa thành niên pháp luật dân Việt Nam A- Giai đoạn Luật cổ Khái niệm pháp luật dân luật cận đại đại Việt Nam, không tồn luật cổ, quy tắc viết có tác dụng điều chỉnh quan hệ cá nhân cá nhân xã hội cổ thường nằm lẫn lộn chương hình sự, hành chính, hôn nhân gia đình ruộng đất Pháp luật thời Lê: pháp luật hình dung thông qua sách sử, tài liệu chuyên môn luật đề bị thất lạc, số kiện sách sử cho phép suy đoán tồn quy luật xử chung chi phối quan hệ gia đình tài sản, nghĩa vụ hợp đồng Giai đoạn thời kỳ đỉnh cao chế độ phong kiến tập quyền lĩnh vực khác mà đặc biệt quan tâm cho hoạt động lập pháp đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu phát triển chế độ phong kiến kỷ thứ XV đánh dấu mốc phát triển quan trọng lịch sử pháp quyền phong kiến Việt Nam, Bộ quốc triều hình luật giành hẳn hai chương Hộ hôn Điền sản để nói không hôn nhân gia đình ruộng đất nà có chế độ tài sản vợ chồng, thừa kế, nghĩa vụ, hợp đồng Trong có quy định giám hộ, quy định thời kỳ ẩn chứa quy định hôn nhân gia đình Có thể nói, chịu ảnh hưởng văn hóa pháp lý Trung Quốc, nhà làm luật thời Lê nhận đặc điểm riêng đời sống dân Việt Nam xây dựng nhiều quy tắc pháp lý thể tính độc đáo quan tâm đến hệ trẻ Pháp luật thời Nguyễn: Ở thời kỳ pháp luật dân sự, Bộ luật Gia Long lấy lại câu chữ quy định liên quan Bộ luật nhà Thanh, ý niệm dân Bộ luật Gia Long giải vấn đề dân Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện phần vấn đề lớn gia đình, hành hình sự, thời Nguyễn bổ sung thêm số quy định dân lĩnh vực hôn nhân gia đình, thừa kế nghĩa vụ, bổ sung không ảnh hưởng đến nguyên tắc Bộ luật này, quy định giám hộ người chưa thành niên chưa quy định rõ ràng B- Giai đoạn Luật cận đại Trong lĩnh vực dân Việt Nam thời kỳ xây dựng theo khuôn mẫu pháp luật Pháp, có cải biên cho phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ Luật viết thường ghi nhận quy phạm mang tính nguyên tắc bổ khuyết giải pháp xây dựng học thuyết pháp lý án lệ Bên cạnh đó, tục lệ đóng vai trò nguồn quan trọng luật, chưa có Bộ luật Dân hoàn chỉnh Ở thời kỳ Dân luật đời năm 1883 đề cập đến vấn đề nhân thân quy định giám hộ, nhiên có tiến so với văn pháp luật trước C- Giai đoạn Luật đại Thời kỳ 1945-1995: Trong giai đoạn nhà nước phong kiến, luật dân Việt Nam không tách thành luật riêng mà tìm thấy điều khoản luật phong kiến Lê triều hình luật (Luật Hồng Đức), Nguyễn triều hình luật (Hoàng Việt luật lệ) Đến người Pháp chiếm đóng Việt Nam Bộ luật Dân áp dụng riêng rẽ ba kỳ xuất Ví dụ Nam Kỳ Bộ luật Dân Nam Kỳ giản yếu đời năm 1883, Bộ dân luật Bắc Kỳ đời năm 1931 Trung Kỳ Bộ dân luật Trung Kỳ đời năm 1936 Sau ngày tháng năm 1945, hoàn cảnh chiến tranh với người Pháp nên phủ chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh “ giữ tạm thời luật Bắc Kỳ- Trung Kỳ- Nam Kỳ đến ban hành quy định chung cho toàn quốc ” Vì vậy, thời kỳ chế định giám hộ người chưa thành niên bảo quyền lợi ích cho trẻ em khỏi bị xâm hại nên áp dụng pháp luật trước Ngày 22 tháng năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 97/SL để "sửa đổi số quy lệ chế định dân luật" nhằm sửa đổi số điều dân luật cũ Tại Miền Bắc Việt Nam, ngày 10 tháng năm 1959 Tòa án tối cao thị số 772/TATC để "đình việc áp Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện dụng luật pháp cũ phong kiến đế quốc" Từ thời điểm trở đi, Miền Bắc Việt Nam thiếu hẳn Bộ luật Dân thực thụ Một số mảng luật dân tách thành luật khác Luật hôn nhân gia đình hay văn pháp quy Luật Thông tư, Chỉ thị, Nghị định, Pháp lệnh Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực dân thừa kế, quyền sở hữu trí tuệ v.v không điều chỉnh trực tiếp Các quy định nghĩa vụ dân quy định chủ yếu vấn đề nhà ở, vàng bạc, kim khí quý đá quý v.v nói chung mang nặng tính chất hành Có thể liệt kê số văn pháp luật lĩnh vực dân như: Luật hôn nhân gia đình (1986), Luật Quốc tịch (1988), Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước vào Việt Nam (1988), Pháp lệnh sở hữu công nghiệp (1989), Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế (1989), Pháp lệnh thừa kế (1990), Pháp lệnh Hợp đồng dân (1991), Pháp lệnh nhà (1991) v.v Tuy pháp lệnh có nhiều chồng chéo mâu thuẫn với nên gây nhiều khó khăn cho việc áp dụng pháp luật Thời kỳ 1995-2005: Năm 1995, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Bộ luật Dân (có hiệu lực từ ngày tháng năm 1996) Sau 10 năm thi hành, Bộ luật Dân có nhiều hạn chế, bất cập như: Một số quy định không phù hợp với chuyển đổi nhanh kinh tế thị trường, không rõ ràng, không đầy đủ mang tính hành Nhiều luật đời có nội dung liên quan đến Bộ luật Dân Việt Nam 1995 luật lại không điều chỉnh, sửa đổi dẫn đến mâu thuẫn chúng chưa có tương thích với Điều ước quốc tế thông lệ quốc tế Tuy nhiên Bộ luật Dân năm 1995đã hoàn thiện tất luật trước chế định giám hộ có sở pháp lý quy định cụ thể từ Điều 67 đến Điều 83 Mặc dù vậy, áp dụng vào thực tiễn chế định giám hộ Bộ luật 1995 bộc lộ nhiều thiếu sót, chưa chi tiết, mang tính tổng hợp nhiều ngành luật, Điều 46 Luật hôn nhân gia đình 1986 quy định: “Liên quan đến việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên mà nguyên nhân khách quan chăm sóc cha, mẹ hay người thân thích họ” Từ năm 2005 đến nay: Bộ luật Dân năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 Đây Bộ luật lớn nước ta Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện Với 777 điều luật, Bộ luật Dân điều chỉnh quan hệ xã hội có tính phổ biến đời sống xã hội nhân dân ta Về quy định chế định giám hộ Bộ luật Dân năm 2005 kế thừa quy định quy định giám hộ Bộ luật năm 1995 quy định cụ thể từ Điều 58 đến Điều 73 có số điểm sửa đổi, bổ sung chủ yếu quy định thực quyền nghĩa vụ tài sản người giám hộ số quy định liên quan đến chế độ pháp lý giám hộ Tóm lại, ngành luật dân quy định cung cách chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử chủ thể giao lưu dân nhằm bảo đảm ổn định lành mạnh hoá quan hệ dân điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Luật dân coi luật chung lĩnh vực luật tư bao gồm quy định liên quan đến quyền lợi chủ thể nguyên tắc thay đổi thoả thuận bên 1.2 Khái niệm người chưa thành niên lực hành vi dân người chưa thành niên 1.2.1 Khái niệm người chưa thành niên Bộ luật Dân năm 2005 quy định Điều 18, “Người đủ mười tám tuổi trở lên người thành niên, người chưa đủ mười tám tuổi người chưa thành niên” Ví dụ: Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 08/3/1986 đến ngày 08/3/2006 đủ 18 tuổi, trường hợp có ngày sinh, tháng, năm sinh nhỏ ngày 08/3/1986 chưa đủ 18 tuổi người chưa thành niên Ở trường hợp đến ngày 08/3/2006 Giang đủ 18 tuổi theo quy định người thành niên Người chưa đủ 18 tuổi theo quy định khoản Điều 141 Bộ luật Dân năm 20051 cha, mẹ đại diện cho xác lập tất giao dịch dân Tuy nhiên, theo điểm a khoản Điều 58 Bộ luật Dân năm 2005 quy định người chưa thành niên không cha, mẹ, không xác định cha, mẹ cha, mẹ lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân sự, bị Tòa án hạn chế quyền cha, mẹ cha, mẹ điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên cha, mẹ có yêu cầu người chưa thành niên có Khoản Điều 141 quy định người đại diện theo pháp luật cha, mẹ chưa thành niên Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện hai trường hợp để có người giám hộ là: Người giám hộ đương nhiên người giám hộ cử3 1.2.2 Năng lực hành vi dân người chưa thành niên Theo Điều 17 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Năng lực hành vi dân cá nhân khả cá nhân hành vi xác lập, thực quyền nghĩa vụ dân sự” Đây chủ thể quan hệ pháp luật đầy đủ Cũng theo quy định Điều 20 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: Năng lực hành vi dân người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi sau: Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi xác lập, thực giao dịch dân phải người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi pháp luật có quy định khác Theo quy định ta chia thành hai trường hợp sau đây: + Người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến mười lăm tuổi: Trường hợp người chưa thành niên có lực hành vi chưa đầy đủ nên gặp nhiều khó khăn đời sống sinh hoạt nên cần phải giám hộ, quan tâm chăm sóc giúp đỡ sinh hoạt hàng ngày, giai đoạn người chưa thành niên cần người giám hộ chăm sóc đóng vai trò cha, mẹ người chưa thành niên để nuôi dạy cho người chưa thành niên phát triển cách tốt đại diện cho họ thực số giao dịch dân mà pháp luật đòi hỏi phải có người đại diện + Người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi đến mười tám tuổi: Trong trường hợp người chưa thành niên có tài sản riêng đảm bảo thực nghĩa vụ tự xác lập giao dịch dân mà không cần có đồng ý người đại diện theo pháp luật, nói khác vai trò người giám hộ trường hợp đóng vai trò người trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên Theo quy định Điều 20 Bộ luật Dân năm 2005 chia lực hành vi dân người chưa thành niên làm hai trường hợp hoàn toàn phù hợp với thực tế, sống người chưa thành niên họ pháp luật bảo vệ để thực quyền nghĩa vụ họ Họ hành vi tạo quyền nghĩa vụ tham gia giao dịch để phục vụ nhu cầu thiết yếu Điều 61 Bộ luật Dân năm 2005 Điều 63 Bộ luật dân năm 2005 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện hàng ngày phù hợp với lứa tuổi Pháp luật Việt Nam không quy định giao dịch giao dịch “phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày” giao dịch giao dịch “phù hợp với lứa tuổi” hiểu giao dịch có giá trị nhỏ, phục vụ cho nhu cầu học tập, vui chơi giải trí sống hàng ngày giao dịch phải người đại diện người giám hộ họ cho phép thực Trên thực tế người giám hộ người chưa thành niên có quyền yêu cầu tuyên bố giao dịch cho người chưa thành niên thực mà đồng ý họ trường hợp xem giao dịch vô hiệu trường hợp tòa án cần xem xét cụ thể để chấp nhận yêu cầu theo quy định pháp luật dân Nếu người giám hộ không yêu cầu tòa án xem xét giao dich có hiệu lực Trong thực tế có nhiều trẻ em bán vé số, trường hợp giao dịch có giá trị tương đối lớn pháp luật chưa có quy định cụ thể để điều chỉnh vấn đề Theo khoản Điều 20 Bộ luật Dân lại quy định có tính ngoại lệ nguyên tắc là: “Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực nghĩa vụ tự xác lập, thực giao dịch dân mà không cần phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác’ Với quy định Bộ luật cần thiết phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nay, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường mở độ tuổi nêu họ tự tham gia vào việc xác lập giao dịch dân mà cụ thể hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động Trong trường hợp người chưa thành niên có tài sản riêng (do nhận từ tài sản thừa kế tặng cho) có thu nhập riêng, họ tự tham gia vào giao dịch dân có liên quan đến thân mà không cần phải có đồng ý người đại diện người giám hộ 1.3 Khái niệm giám hộ Giám hộ chế định quan trọng Bộ luật Dân năm 2005 nhằm mục đích để thực việc chăm sóc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, người lực hành vi dân Chế định giám hộ quy định mục 4, Chương III Phần thứ Bộ luật Dân năm 2005 với 16 Điều (từ 10 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện Trong trường hợp thay đổi người giám hộ lý người giám hộ cá nhân, chết bị Tòa án tuyên bố hạn chế hành vi dân sự, lực hành vi dân sự, tích; tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động người cử người giám hộ lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản người giám hộ, quyền, nghĩa vụ phát sinh trình thực việc giám hộ để chuyển giao cho người giám hộ với chứng kiến người giám sát việc giám hộ Việc chuyển giao giám hộ phải Ủy ban nhân dân xã, phương, thị trấn nơi cư trú người giám hộ công nhận Chuyển giao việc giám hộ: Điều 71 Bộ luật Dân năm 2005 quy định việc chuyển giao người giám hộ sau: Khi thay đổi người giám hộ thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có người giám hộ mới, người thực việc giám hộ phải chuyển giao giám hộ cho người thay Việc chuyển giao giám hộ phải lập thành văn bản, ghi rõ lý chuyển giao tình trạng tài sản người giám hộ thời điểm chuyển giao Người cử người giám hộ, người giám sát việc giám hộ chứng kiến việc chuyển giao giám hộ Trong trường hợp thay đổi người giám hộ lý người giám hộ cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố hạn chế lực hành vi dân sự, lực hành vi dân sự, tích; tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động người cử người giám hộ lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản người giám hộ, quyền, nghĩa vụ phát sinh trình thực việc giám hộ để chuyển giao cho người giám hộ với chứng kiến người giám sát việc giám hộ Việc chuyển giao giám hộ phải Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú người giám hộ công nhận So với Điều 81 Bộ luật Dân năm 1995 Điều 71 Bộ luật Dân năm 2005 bổ sung Khoản mà Điều 81 Bộ luật Dân năm 1995 “ Đó việc chuyển giao giám hộ phải Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú người giám hộ công nhận” Quy định phù hợp với quy định việc đăng kí hộ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quan đăng kí có thẩm quyền xác nhận kiện sinh, tử, kết hôn, ly hôn, giám 36 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện hộ, nuôi nuôi… Hơn theo Điều 63 Bộ luật Dân năm 2005 việc cử người giám hộ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú người giám hộ cử người giám hộ nên việc chuyển giao giám hộ người giám hộ cử cần phải có công nhận Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn người giám hộ Tóm lại, quy định việc cử người giám hộ cho người chưa thành niên thể quan tâm nhà nước hệ trẻ đất nước điểm sáng thể tính nhân văn cao luật Việt Nam hành người chưa thành niên họ trông chờ vào giúp đỡ người thân thích khả tự thực tất hành vi 2.7.2 Các trường hợp chấm dứt việc giám hộ Việc giám hộ chấm dứt trường hợp dự liệu Điều 72 Bộ luật Dân năm 2005: Người giám hộ có lực hành vi dân đầy đủ Theo quy định pháp luật người đủ 18 tuổi trở lên người thành niên Người giám hộ chết Chết bao gồm chết tự nhiên chết định Tòa án Chết tự nhiên người chết mà không phát sinh kiện pháp lý; Chết định Tòa án quy định Điều 81 Bộ luật Dân năm 2005 Cha, mẹ người giám hộ có đủ điều kiện để thực quyền, nghĩa vụ mình; Người giám hộ nhận làm nuôi Trong trường hợp việc giám hộ chấm dứt việc giám hộ chuyển giao cho cha, mẹ nuôi người Trong thời hạn tháng kể từ thời điểm chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ phải toán tài sản với người giám hộ với cha, mẹ người (Điều 73 khoản 1) Trong trường hợp người giám hộ chết, thời hạn tháng kể từ thời điểm mở thừa kế, người giám hộ phải toán tài sản cho người thừa kế người chết; chưa tìm người thừa kế, người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản người chết (như người 37 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện quản lý thực tế di sản) tài sản giản theo quy định pháp luật thừa kế thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú Việc toán tài sản thực giám sát người cử người giám hộ (nếu có) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú 2.7.3 Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ: Theo Điều 31 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 quy định đăng ký quản lý hộ tịch quy định: Ủy ban nhân dân xã nơi đăng kí việc giám hộ thực đăng ký chấm dứt giám hộ; người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp tờ khai định công nhận việc giám hộ cấp trước giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định pháp luật Trong trường hợp người giám hộ có tài sản riêng lâp thành danh mục đăng ký giám hộ người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản danh mục tài sản riêng người giám hộ Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, xét thấy yr6u cầu chấm dứt việc giám hộ phù hợp với quy định pháp luật tranh chấp cán tư pháp hộ tịch ghi vào định công nhận chấm dứt việc giám hộ đồng thời ghi chấm dứt việc giám hộ vào sổ đăng ký giám hộ trước Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã ký cấp cho người yêu cầu chấm dứt giám hộ định công nhận chấm dứt việc giám hộ Bản sau định công nhận chấm dứt việc giám hộ cấp theo yêu cầu đương Trong trường hợp người giám hộ đề nghị thay đổi giám hộ có người khác đủ điều kiện làm giám hộ bên làm thủ tục chấm dứt việc giám hộ cũ đăng ký việc giám hộ theo quy định nghị định * Đăng ký việc giám hộ có yếu tố nước ngoài: việc đăng ký giám hộ có yếu tố nước thực tương tự quy định việc đăng ký giám hộ công dân Việt Nam, nhiên có số điểm khác biệt sau: 38 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện Về thẩm quyền đăng ký giám hộ công dân Việt Nam với người nước cư trú Việt Nam thực sở tư pháp, nơi cư trú người giám hộ người giám hộ; Về thủ tục đăng ký giám hộ, chấm dứt, thay đổi giám hộ có số điểm khác biệt sau: sau đăng ký việc giám hộ sở tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú người giám hộ cấp sau định công nhận việc giám hộ để giám sát việc giám hộ theo quy định Bộ luật Dân Tóm lại, trẻ em sinh điều kiện hoàn cảnh bình thường phải thành iên gia đình chăm sóc gia đình điều kiện cần thiết cho phát triển lành mạnh trẻ trình chuẩn bị bước vào sống xã hội tư chủ thể đầy đủ Giám hộ cho người chưa thành niên không nằm mục đích đảm bảo điều kiện phát triển bình thường cho trẻ em Bởi lẽ, luật dành hẳn chương quy định giám hộ định thứ tự ưu tiên thiết lập đưa vào mức độ thân thích gia đình để giám hộ Trong trường hợp trẻ người chưa thành niên không người thân thích Ủy ban nhân dân cử người giám hộ theo đề nghị cá nhân tổ chức từ thiện Bộ luật Dân năm 2005 quy định cụ thể quyền nghĩa vụ người giám hộ liên quan đến tài sản người giám hộ từ xảy kiện pháp lý (giám hộ) đến có thay đổi chấm dứt việc giám hộ Tuy nhiên thừa nhận việc giám hộ thay cách hoàn hảo vào vai trò cha, mẹ, giám hộ mang tính bảo trợ xã hội phát triển chủ thể thay gia đình việc chăm sóc, giáo dục 39 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ GIÁM HỘ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 3.1 Thực trạng áp dụng chế định giám hộ người chưa thành niên luật dân - Trong trình nghiên cứu đề tài người viết tìm hiểu số thực trạng việc áp dụng chế định giám hộ người chưa thành niên qua sách, báo, tạp chí, internet địa phương người viết rút số thực trạng sau: Đất nước ngày đô thị hóa trung tâm thành phố lớn nuôi dưỡng, giáo dục tốt bên cạnh vùng đồng trẻ em mồ côi chiếm tỉ lệ cao Xuất nhiều tệ nạn xã hội mà đặc biệt trẻ em mồ côi không nơi nương tựa Theo người viết tìm hiểu trình nghiên cứu đề tài nhận thấy có nhiều trẻ em mồ côi cần quan tâm quyền địa phương cần giám hộ việc giám hộ số nơi việc cá nhân, tổ chức đến đăng ký việc giám hộ Nguyên nhân người dân chưa hiểu hết quy định pháp luật giám hộ, quyền lợi nghĩa vụ họ, họ không quan tâm nhiều đến việc đăng ký Ở địa phương hỏi đến việc giám hộ số trẻ em chưa thành niên họ việc giám hộ có người giám hộ đến thủ tục đăng ký giám hộ Xuất phát từ nguyên nhân tính khả thi pháp luật chưa cao hay lực cán tư pháp cấp xã, phường, thị trấn cán Sở tư pháp hạn chế hay pháp luật chưa phổ biến đến người dân làm cho người dân xa lạ trước chế định giám hộ Đây vấn đề theo người viết Nhà nước pháp luật cần đặc biệt quan tâm để việc thực thi pháp luật đạt hiệu cao Xung quanh vấn đề này, có số cá nhân đăng ký việc giám hộ, chủ yếu cá nhân Một số cá nhân biết việc giám hộ mà đến việc giám hộ có người giám sát người giám sát việc giám hộ Người viết tìm hiểu thêm quyền lợi nghĩa vụ người giám hộ phát người giám hộ dùng tài sản người giám hộ chuyển nhượng mua bán để dùng vào mục đích chăm 40 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện sóc, giáo dục cho người giám hộ người giám sát việc giám hộ ý kiến theo tình việc dùng tài sản người để nuôi dưỡng người thích hợp không với quy định pháp luật việc làm kéo dài đến hết tài sản đến người giám hộ thành niên Người giám hộ khiếu nại đến việc - Biên ghi người giám hộ có bất cập: Thực trạng xảy xã Hòa Mỹ, huyện Phụng hiệp, tỉnh Hậu Giang liên quan đến việc cử người giám hộ5 Qua phản ánh số phụ huynh có em học Trường trung học sở (THCS) Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp việc số công an viên Công an xã Hòa Mỹ có hành vi hù dọa, đánh đập nhốt số em học sinh đến tối, liên quan đến nội dung khiếu nại ông Nguyễn Hữu Duy Trong đơn khiếu nại, ông Nguyễn Hữu Duy (ở ấp 5, xã Hòa Mỹ) phụ huynh em Nguyễn Vũ Hải Yến, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Hòa Mỹ cho rằng, trình học tập Trường THCS Hòa Mỹ, ông bị số học sinh trường dùng dao uy hiếp bắt buộc phải đưa tiền, không đưa giết, bỏ vào bao Do nhỏ tuổi, nghe lời hăm dọa đó, Yến sợ nên làm theo yêu cầu bạn Yến lấy cắp vợ chồng ông Duy tổng cộng vàng 24K gần vàng 18K, bán 23 triệu đồng, đưa cho số học sinh hăm dọa trường hết 23 triệu đồng Theo lời tường trình Yến, khoảng đầu tháng 12-2010, lúc viết bài, Yến để mực dính vào áo, nên vào nhà vệ sinh trường vén áo kiểm tra lau chùi Khi Yến gặp Nguyễn Châu Thanh, học sinh lớp 6A2 (cùng trường) nói, dùng điện thoại di động quay cảnh Yến vén áo nhà vệ sinh, Thanh uy hiếp hù dọa Yến phải đưa tiền, không tung hình lên mạng Để có tiền chung chi, Yến lần lấy cắp vàng cha mẹ bán đưa cho nhóm bạn này, có lần Yến bán vàng với Linh Theo bảng thống kê Yến, tháng 12-2010, đưa tiền cho Thanh, Hồ Văn Trương, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Thị Ngọc Trân (lớp 9A3), Nguyễn Thị Huyền (lớp 8A3), Nguyễn Thị Cẩm Tú, Trần Thị Diễm Chi, Trần Ô Sil (lớp 9A2), Võ Thị Huyền (học lớp 8A1) số bạn học lớp tổng số tiền 25.200.000 đồng Qua trao đổi với Thanh, Linh, Trương, Chi, Huyền, Tú, Trọng, Trân (những em học sinh chơi nhóm với nhau), tất em khẳng Nguồn: http://baohaugiang.com.vn 41 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện định, Yến tự nguyện cho tiền không nhóm bắt buộc hay hù dọa buộc Yến phải đưa tiền Em Thanh cho biết: “Năm học 2009-2010, em Yến học chung khối nên có quen biết với nhau, sang năm 2010-2011, em lại học lớp 6A2, Yến học lớp 7A1 Khi em Yến học chung buổi, vào lúc chơi có uống nước nhau, Yến cho em tổng cộng 800.000 đồng (nhận lần) Khi Yến cho tiền không em mà nhiều bạn trường hỏi có nhiều tiền để cho, Yến bảo trúng số” Tương tự, em Nguyễn Thị Mỹ Linh nói: “Do lớp chơi với Yến, nên hôm em học trái buổi, Yến lân la lại gần làm quen Yến nói em chơi với Yến Yến cho em tiền Thực tế số tiền Yến tự nguyện cho em có 500.000 đồng ” Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Mỹ Trần Quang Tuyến cho rằng, việc Yến lấy vàng cha mẹ bán lấy tiền cho số học sinh trường Ban giám hiệu không hay biết Sáng ngày 20-12-2010, cha mẹ Yến đến báo, lúc nhà trường biết mời em học sinh có liên quan viết tường trình Căn vào nội dung tường trình, tất em học sinh khẳng định, Yến nói trúng số nên cho tiền em hăm dọa, buộc Yến đưa tiền Lẽ gia đình Yến để nhà trường giải bước đầu, không chuyển cho quan chức Nhưng đằng này, phía gia đình em Yến vừa báo với nhà trường, vừa báo với Công an xã Hòa Mỹ Do đó, khoảng ngày 20-12-2010, Công an xã Hòa Mỹ gọi đến trường yêu cầu mượn số học sinh để hỏi thăm vụ việc Do em nhỏ tuổi, nhà trường cử số giáo viên đến giám hộ trường hợp công an lấy lời khai em Em Linh cho biết: “Khi công an xã ghi lời khai, nhiều lần em khẳng định nhận Yến tổng cộng 500.000 đồng, công an hù dọa, bắt nhốt buộc em phải thừa nhận lấy Yến triệu đồng Do vừa sợ, vừa đói nên nhận đại lấy Yến triệu đồng, nhận xong công an cho ” Bà Nguyễn Thị Hồng Lạc (mẹ Linh) xúc: “Tôi không đồng ý việc Công an xã Hòa Mỹ hù dọa, bắt nhốt từ sáng 21 tối cho Hà cớ công an tra khảo tội phạm” Còn Nguyễn Châu Thanh cho biết: “Khi em đến trụ sở Công an xã Hòa Mỹ, công an viên (em tên) yêu cầu em viết tờ tường trình Trong tờ trình, em khẳng định nhận Yến 800.000 đồng, công an viên bắt em phải thừa nhận nhận Yến 5.195.000 đồng, em không nhận, công an dùng tay đánh 42 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện vào mặt kèm theo lời hù dọa, nạt nộ sợ nên em nhận đại nợ Yến 5.000.000 đồng liên lạc với người nhà mang 2.400.000 đồng nộp, Công an xã Hòa Mỹ cho về” Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Mỹ Trần Quang Tuyến cho biết: “Vào khoảng 10 ngày 20-12-2010, nghe giáo viên cử làm giám hộ báo lại, trình làm việc với em, công an viên xã Hòa Mỹ có hành vi lớn tiếng, hù dọa, đánh số học sinh Nghe vậy, qua hỏi ông Trưởng Công an xã Hòa Mỹ bảo chuyện Lúc này, yêu cầu Công an xã cho em học sinh về, để cha mẹ em lo lắng Vào khoảng 17 chiều ngày, có ghé trụ sở UBND xã, lúc không giáo viên, học sinh ” Phó trưởng Công an xã Hòa Mỹ Nguyễn Thanh Xương cho biết: “Khi phát sinh vụ việc, khoảng ngày 20-12-2010, số giáo viên, bảo vệ Trường THCS Hòa Mỹ có đưa học sinh qua Công an xã trình bày vụ việc liên quan đến nội dung tờ tường trình Yến (Công an xã Hòa Mỹ sang mời học sinh) Chúng trao đổi với em đến gần 11 ngày cho tất đến buổi chiều, Trường THCS Hòa Mỹ dẫn 4-5 em qua cho làm việc chút cho Tôi khẳng định, trình trao đổi với học sinh, Công an xã Hòa Mỹ hành vi đánh, hù họa, không bắt nhốt số học sinh phụ huynh phản ánh Khi làm việc với em học sinh có giáo viên Trường THCS Hòa Mỹ giám hộ ” Tại biên ghi lời khai ngày 20-12-2010 Công an xã Hòa Mỹ ghi cô Trần Thị Phi Thường, Tổng phụ trách Trường THCS Hòa Mỹ người giám hộ cho em Thanh Thế nhưng, phần cuối biên tên hay chữ ký cô Thường mà thay vào ông Nguyễn Hữu Duy (người đứng đơn tố cáo Thanh) lại người giám hộ cho Thanh Việc ghi lời khai, biên không khách quan, trung thực Đồng thời, lãnh đạo Công an xã Hòa Mỹ đồng ý photo biên ghi lời khai Linh Thanh cho phóng viên, sau cho biên ghi lời khai Linh Qua thể hiện, trình Công an xã ghi lời khai em học sinh (chưa đủ tuổi thành niên) có bất cập liên quan đến việc cử người giám hộ - Xung đột pháp luật việc nhờ người giám hộ cho nhỏ Ví dụ, bà B mang đơn đến phường X nhờ cử người giám hộ cho đứa khoảng bảy tuổi Bà cho biết muốn giao lại nhiều tài sản cho không muốn cho 43 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện chồng giám hộ (vì nhiều lý tế nhị) Do vậy, bà đề nghị phường chấp nhận để người quen bà giám hộ cho đứa trẻ Sau xem xét, phường thấy yêu cầu bà B chưa hợp lý nên trả lại hồ sơ Phường lý giải, theo quy định Bộ luật Dân năm 2005, cha mẹ người giám hộ đương nhiên cho chưa thành niên Nếu lý cha mẹ không giám hộ anh chị em ruột thành niên đủ điều kiện giám hộ đương nhiên cho em Nếu không ông bà nội, ngoại Không tới lượt cô dì, bác ruột Ở đây, điều kiện đáp ứng đủ Do vậy, người lạ xuất không Ngay sau đó, bà B phản ứng cho yêu cầu sai luật làm đơn khiếu nại Theo bà, Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 quy định “cha mẹ sống điều kiện trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân cha mẹ cử người khác giám hộ cho con…” Như vậy, luật không cấm cha mẹ ruột không quyền nhờ người lạ làm giám hộ cho nên bà có quyền nhờ người khác làm giám hộ Trước lý lẽ bà B, phường thấy có sở Tuy nhiên, theo Bộ luật Dân năm 2005, phường không sai Tôi cho việc giám hộ cho người chưa thành niên… vấn đề quan trọng pháp luật lưu tâm kỹ Không phải ngẫu nhiên mà Bộ luật Dân năm 2005 lại quy định cha mẹ, anh chị em, ông bà nội, ngoại… người giám hộ đương nhiên Quy định để đảm bảo người giám hộ quan tâm, chăm sóc… người thân cận gia đình, sống môi trường gia đình Một người lạ vào giám hộ khó đáp ứng vấn đề Do vậy, người giám hộ đương nhiên không có điều kiện tới lượt người khác Phường nhận định bé có người giám hộ đương nhiên khác Nên theo quy định Bộ luật Dân năm 2005, không chấp nhận để người lạ giám hộ cho cháu bé Phường không chứng thực việc cử giám hộ xác Bởi lẽ Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000, bà B điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục có quyền nhờ người khác Tuy nhiên, bà B ủy quyền việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục giám hộ giữ tài sản mà cha mẹ cho 44 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện Cũng có ý kiến cho theo quy định Bộ luật Dân năm 2005 giám hộ việc cá nhân, tổ chức (gọi chung người giám hộ) pháp luật quy định cử để thực việc chăm sóc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người giám hộ Như hiểu rộng việc giám hộ không chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục mà quản lý tài sản Chính thế, áp dụng Bộ luật Dân năm 2005, Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000, bà B đề cử người khác (ngoài người giám hộ đương nhiên) giám hộ quản lý tài sản cho Lúc phường phải chứng thực Như vậy, Việc giám hộ cho bà B phải xác định cho phù hợp quy định Bộ luật Dân năm 2005 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 có xung đột Theo người viết vấn đề mà pháp luật cần phải quy định cụ thể để tránh nơi áp dụng theo Bộ luật Dân năm 2005, nơi áp dụng theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000 - Chế độ pháp lý trẻ em mồ côi trung tâm trại trẻ mồ côi: Mặc dù Trung tâm tổ chức có đăng ký giám hộ nuôi dưỡng chăm sóc tốt thực chất tiếp cận tìm hiểu Trung tâm người giám hộ cho đứa trẻ đó, biết điều Giám đốc Trung tâm người đại diện theo pháp luật cho trẻ em mà người giám hộ Theo người viết tìm hiểu có kiện pháp lý có liên quan đến người chưa thành niên trường hợp người chưa thành niên phải Tòa vụ kiện Trung tâm ủy quyền cho nhân viên Trung tâm để đại diện quyền, lợi ích cho người chưa thành niên Có thể vấn đề họ nghĩ đơn lý đơn giản làm từ thiện, nên quan tâm đến quy định pháp luật 3.2 Các giải pháp hoàn thiện chế định giám hộ người chưa thành niên - Sau nghiên cứu chế định giám hộ, người viết đưa kiến nghị sau: Từ Bộ luật Dân năm 2005 đời thay Bộ luật Dân năm 1995 quy định giám hộ cho người chưa thành niên tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên Đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp việc quản lý tài sản người Tuy nhiên, trình thực quy định chế định 45 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện giám hộ Bộ luật bộc lộ thiếu sót định cần hoàn thiện Thứ nhất: Điều kiện tổ chức nhận làm giám hộ: Trong hoàn cảnh kinh tế đất nước ngày phát triển, tình hình xóa đói giảm nghèo đất nước đẩy mạnh nhà nước quan tâm sâu sắc, gắn liền với vấn đề tình trạng trẻ em mồ côi có xu hướng ngày tăng Vì việc người giám hộ cho người chưa thể đảm bảo hết tình trạng trẻ em mồ côi Và để có việc giám hộ tốt cho trẻ em mồ côi ngày có nhiều tổ chức có điều kiện họ nhận làm giám hộ Chính điều kiện để tổ chức trở thành tổ chức giám hộ cho người chưa thành niên cần thiết cho xã hội Một số tổ chức nhận làm giám hộ trẻ em đến quyền lợi ích trẻ em bị xâm hại phạm không đứng làm giám hộ mà Lãnh đạo tổ chức cử người đứng làm giám hộ để bảo vệ quyền lợi ích trẻ em Luật không quy định tổ chức có điều kiện trở thành tổ chức có chức giám hộ quyền nghĩa vụ tổ chức Theo người viết vấn đề cần thiết mà pháp luật cần bổ sung để tránh trường hợp tổ chức lợi dụng việc giám hộ để buôn bán trẻ em Thứ hai: Thủ tục cử người giám hộ: Theo quy định Điều 63 Bộ luật Dân năm 2005 chưa có quy định biện pháp chế tài quan cấp thủ tục cử người giám hộ Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn làm thủ tục đăng ký giám hộ không quy định pháp luật việc giám hộ không thực tốt, việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho trẻ em chưa đảm bảo Vì vậy, cần có biện pháp chế tài quan, cá nhân cấp thủ tục giám hộ Theo người viết bên cạnh việc chế tài quan cá nhân người thực thi pháp luật phải có tinh thần trách nhiệm để bảo vệ trẻ em mồ côi xã quản lý Có quyền lợi ích trẻ em pháp luật bảo tốt Thứ ba: Nhiều người giám hộ cho người, theo khoản Điều 58 Bộ luật Dân năm 2005 quy định “Một người giám hộ cho nhiều người, người người giám hộ, trừ trường hợp người giám hộ cha, mẹ ông bà theo khoản Điều 61…” Theo người viết cần phải quy định mở trường hợp “nhiều người giám hộ cho người” để đảm 46 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện bảo tốt việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người giám hộ có hiệu Thứ tư: Bổ sung điều kiện người giám sát việc giám hộ Vì thực tế điều kiện người giám sát việc giám hộ cần thiết ảnh hưởng nhiều đến việc giám hộ, thực tế để việc giám hộ đạt hiệu cao đòi hỏi người giám sát việc giám hộ phải thực chức nhiệm vụ giám sát Đồng thời người có tư cách đạo đức tốt, người bị truy cứu trách nhiệm hình người bị kết án chưa xóa án tích tất tội luật hình (không khoản Điều 60 Bộ luật Dân năm 2005) Và phải người có nơi cư trú với nơi cư trú người giám hộ Mặt khác cần phải quy định cụ thể quyền nghĩa vụ người giám sát việc giám hộ người giám sát phát việc làm sai trái người giám hộ mà ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp người giám hộ mà họ không thực nghĩa vụ ngăn cản, kiến nghị nhằm bảo vệ lợi ích cho người giám hộ Theo người viết việc giám sát người giám hộ phải quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ người giám sát, bên cạnh luật quy định cho họ số quyền định để họ thuận lợi việc giám sát người giám hộ việc giám sát đạt hiệu tốt Thứ năm: Cần có chế tài trường hợp không thực trách nhiệm giám hộ Trong trường hợp người giám hộ thực việc giám hộ vượt giới hạn, gây thiệt hại tài sản người giám hộ, không chăm sóc tốt, không giáo dục theo quy định… theo người viết cần có quy định chế tài người giám hộ trường hợp Ví dụ người giám hộ đại diện cho người giám hộ thực giao dịch liên quan đến tài sản người giám hộ phải xác đinh mức thiệt hại bao nhiêu, bồi thường thiệt hại nào; người giám hộ không cho người giám hộ học theo quy định Bộ giáo dục giải Tất vấn đề theo người viết cần phải quy định cụ thể để việc giám hộ cho người chưa thành niên tốt Thứ sáu: Quy định rõ ràng quản lý tài sản Đối với người giám hộ tặng cho nhận tài sản từ thừa kế cần phải có chế định quản lý tài sản đối tượng Người giám hộ sử dụng, định 47 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện đoạt tài sản người giám hộ mà gây thiệt hại cho người giám hộ phải bồi thường thiệt hại, mức bồi thường Theo người viết việc bổ sung có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo toàn tài sản người giám hộ người giám hộ vi phạm quy định làm giao dịch vô hiệu theo Điều 130 Bộ luật Dân năm 2005 - Cần thiết ban hành quy định sửa đổi, bổ sung điều kiện, thủ tục phân tích để quan hệ pháp luật dân đầy đủ gắn liền với đời sống cộng đồng quy định mang tính thực thi cao Và cần có văn hướng dẫn xung đột Bộ luật Dân năm 2005 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 - Nhà nước cần tuyên truyền pháp luật phương tiện truyền thông, báo, đài … niêm yết trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Để người dân nắm hiểu rõ quy định pháp luật chế định giám hộ - Đào tạo nâng cao lực đội ngũ cán làm Phòng tư pháp cấp xã để có cá nhân, tổ chức đến đăng ký giám hộ giải thích quyền nghĩa vụ cho họ làm thủ tục cử người giám hộ theo quy định pháp luật KẾT LUẬN Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục người chưa thành niên trẻ em mồ côi Đảng Nhà nước quan tâm Tuy nhiên, nhận thức xã hội 48 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện bảo vệ, chăm sóc giáo dục người chưa thành niên cần giám hộ hạn chế, người trực tiếp giám hộ Nghèo đói, thiếu kiến thức nuôi nấng dạy dỗ, môi trường sống bị ô nhiễm, bệnh tật việc đấu tranh bảo người chưa thành niên trẻ em mồ côi trước nguy xâm hại xã hội Vì vậy, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục người chưa thành niên trẻ em mồ côi cần coi nhiệm vụ trước mắt lâu dài, thường xuyên cấp Đảng, quyền có phối hợp hành động Ngành, đoàn thể tham gia tự giác gia đình toàn thể cộng đồng Trong trình nghiên cứu đề tài, thân người viết bạn đọc nhận biết khái niệm, đặc điểm chế định giám hộ; trường hợp người chưa thành niên cần người giám hộ; điều kiện để cá nhân tổ chức làm giám hộ, từ thủ tục đăng ký giám hộ đến thay đổi, chấm dứt việc giám hộ, quyền nghĩa vụ người giám hộ tầm quan trọng chế định Ngoài ra, trình tìm hiểu quy định pháp luật giám hộ người viết nhận thấy nhiều thiếu sót bất cập quy phạm pháp luật dân Việt Nam như: Điều kiện tổ chức nhận làm giám hộ; Thủ tục cử người giám hộ; Nhiều người giám hộ cho người; Bổ sung điều kiện người giám sát việc giám hộ; Cần có chế tài trường hợp không thực trách nhiệm giám hộ; Quy định rõ ràng quản lý tài sản; Và bất cập thực tiễn Thông qua người viết đưa số kiến nghị tìm giải pháp mang tính hiệu việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, tài sản người chưa thành niên Do trình độ hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn hạn hẹp, tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu không nhiều Do việc nghiên cứu chưa chặt chẽ có nhiều hạn chế, kính mong bạn đọc có chuyên môn đóng góp ý kiến 49 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện để viết hoàn thiện Đồng thời cám ơn cô Huỳnh Thị Trúc Giang tận tình hướng dẫn người viết hoàn thành luận văn này./ 50 ... để hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện Em chân thành cảm ơn! Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải. .. cử người giám hộ 21 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện 2.3.2 Giám hộ cử thủ tục cử người giám hộ Bộ luật Dân năm 2005 phân biệt người giám hộ đương nhiên giám. .. cử giám hộ bên định công nhận việc 24 Giám hộ cho người chưa thành niên Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện giám hộ, định công nhận giám hộ cấp theo yêu cầu người giám hộ người cử giám hộ Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: LUAN VAN giám hộ cho người chưa thành niên một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện, LUAN VAN giám hộ cho người chưa thành niên một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện, LUAN VAN giám hộ cho người chưa thành niên một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay