Skkn NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC VÀ SÁT HẠCH LÝ THUYẾT LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1

9 151 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 21:12

BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP - Tên giải pháp: “Nâng cao chất lượng học sát hạch thuyết lái xe hạng A1” - Giải pháp hoàn toàn áp dụng lần đầu tiên, góp phần làm sinh động học thuyết (Luật giao thông) hạng A1, giúp người học nhận thức nội dung học dễ dàng, củng cố kiến thức trước thi sát hạch lái xe; sơ lược nội dung sau: Nội dung câu hỏi trắc nghiệm thuyết (luật giao thông) dùng sát hạch A1 gồm 150 câu; nội dung nhiều, người học gặp khó khăn việc tìm hiểu nội dung, xác định đáp án xác, mau quên kiến thức, người học nhàm chán Đễ khắc phục khó khăn trên, thân ứng dụng phần mềm trình chiếu Power point đưa câu hỏi trắc nghiệm vào slide kết hợp số hiệu ứng phần mềm tạo câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chọn (kèm theo đĩa CD chứa slide câu hỏi) - Giải pháp có hiệu sau: + Bằng hình ảnh trực quan giúp người học hiểu nhanh ghi nhớ lâu + Người học tự nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm thi lái xe dễ dàng + Tạo hứng thú, sinh động lớp học + Trong kỳ sát hạch, chờ đến lượt vào thi, thí sinh xem lại câu hỏi để củng cố kiến thức (tổ chức trình chiếu khu vực chờ thi) - Giải pháp tác nghiệp áp dụng giảng dạy sát hạch thuyết lái xe sở đào tạo lái xe A1, mở rộng thêm câu hỏi trắc nghiệm áp dụng giảng dạy lái xe ô hạng NỘI DUNG I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong công tác đào tạo lái xe Trung tâm Đào tạo Sát hạch lái xe thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, đặc biệt công tác đào tạo lái xe hạng A1; nhìn chung kết kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe phần sát hạch thuyết tỷ lệ đạt thấp (khoảng 70-75%); Qua thời gian tìm hiểu nghiên cứu, thân nhìn nhận số nguyên nhân hạn chế giải pháp khắc phục sau: II NHỮNG KHÓ KHĂN Học viên vắng mặt nhiều học thuyết môn luật giao thông (do không bắt buộc học viên phải đến lớp học), phương pháp dạy học không sinh động Đối tượng người học đa dạng thành phần: nhiều lứa tuổi, trình độ văn hóa không đồng (phần lớn trình độ văn hóa thấp, thành phần nông dân chiếm đa số, có hội tiếp cận công nghệ thông tin, ….) Nội dung câu hỏi trắc nghiệm thi thuyết số lượng nhiều (150 câu), nhiều câu hỏi phải chọn 02 đáp án đầy đủ dẫn đến lúng túng cho người học chọn đáp án Trong thi sát hạch, ảnh hưởng tâm nên thí sinh hay không nhớ kiến thức học III GIẢI PHÁP CỤ THỂ Từ khó khăn nêu thúc đẩy thân nghiên cứu tìm nhiều ý tưởng giải pháp nhằm góp phần khắc phục nguyên nhân hạn chế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe (đặc biệt hạng A1)như sau: Bản thân đề xuất nhiều ý tưởng tự nhận thấy với ý tưởng dùng phương pháp hình ảnh trực quan tác động đến người học giải pháp hiệu nhằm khắc phục khó khăn Bằng hình ảnh sinh động câu hỏi trắc nghiệm trình chiếu nhằm tạo sinh động học thuyết, nhằm thu hút học viên hứng thú tìm hiểu kiến thức Những hình ảnh trực quan phù hợp với đối tượng người học có trình độ văn hóa thấp, thành phần trí thức với phương châm: ”Trăm nghe không nhìn” giúp người học khắc sâu kiến thức Với số lượng câu hỏi trắc nghiệm nhiều, đa dạng đáp án; phương pháp trực quan giúp người học đạt hiệu cao việc chọn đáp án xác đồng thời người học chép nội dung đễ tự học ôn lại kiến thức sau học lớp Trong thi sát hạch, người học bị ảnh hưởng áp lực tâm lý, người học quên phần kiến thức định; nhằm khắc phục hạn chế áp lực tâm cách trình chiếu lại câu hỏi trắc nghiệm chế độ tự động chuyển slide theo thời gian giúp người học nhớ lại câu hỏi bị quên Xuất phát với ý tưởng đó, kiến thức tin học ứng dụng thân tự nghiên cứu, trao đổi với file câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với hiệu ứng trình chiếu phần mềm Powerpoint từ câu hỏi chưa chọn đáp áp chuyển sang câu hỏi chọn đáp án; tạo 150 slide; giúp người học dễ dàng nhận đáp án câu hỏi trắc nghiệm Dưới số câu hỏi đặc trưng, số lượng nhiều slide lưu đĩa CD kèm theo Câu Câu Câu 99 Câu 105 Câu 116 Câu 135 IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Giải pháp áp dụng vào giảng dạy lái xe hạng A1 từ đầu năm 2016 đến nay, bước đầu kết tương đối khả quan, tỷ lệ sát hạch cấp Giấp phép lái xe có chiều hướng nâng lên So sánh tỷ lệ đạt thuyết thi sát hạch lái xe A1 khóa 01 chưa áp dụng từ khóa 02 trở áp dụng giải pháp, kết cụ thể sau: Khóa Tỷ lệ đạt % 74 78 77,6 80 81,2 80,7 81,2 83,9 81,9 V KẾT LUẬN Với giải pháp bước đầu mang lại hiệu tích cực góp phần giải toán khó khăn công tác đào tạo lái xe ô nói chung, A1 nói riêng; nâng cao tỷ lệ sát hạch cấp giấy phép lái xe, tạo sinh động cho lớp học, thu hút người học, áp dụng tự học nhà, củng cố kiến thức trước thi, dễ sử dụng thời đại công nghệ nay; tạo uy tín thương hiệu cho nhà trường Với kiến thức công nghệ thông tin, kinh nghiệm thân hạn chế, thời gian áp dụng giải pháp vào thực tiển chưa nhiều không đánh giá xác kết quả; nhiên qua trình vận dụng vào thực tiễn, thân xét thấy giải pháp hữu hiệu nhân rộng vào việc đào tạo lái xe hạng từ đến ô góp phần vào công tác nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe ... lái xe mô tô hạng A1 từ đầu năm 2016 đến nay, bước đầu kết tương đối khả quan, tỷ lệ sát hạch cấp Giấp phép lái xe có chiều hướng nâng lên So sánh tỷ lệ đạt lý thuyết thi sát hạch lái xe mô tô. .. tạo lái xe Trung tâm Đào tạo Sát hạch lái xe thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, đặc biệt công tác đào tạo lái xe Mô tô hạng A1; nhìn chung kết kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe. .. khăn công tác đào tạo lái xe ô tô nói chung, mô tô A1 nói riêng; nâng cao tỷ lệ sát hạch cấp giấy phép lái xe, tạo sinh động cho lớp học, thu hút người học, áp dụng tự học nhà, củng cố kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC VÀ SÁT HẠCH LÝ THUYẾT LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1, Skkn NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC VÀ SÁT HẠCH LÝ THUYẾT LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1, Skkn NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC VÀ SÁT HẠCH LÝ THUYẾT LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay