Bộ đề thi thử các tỉnh thành môn Toán

120 181 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 19:52

tuyển tập một số đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán 2017 trên cả nước. Nhằm đảm bảo sự đa dạng, phong phú về bài tập và tham khảo được từ các trường và tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu cho giáo viên và các em học sinh. SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 101 Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Giá trị cực tiểu hàm số y = x − 3x − 9x + là: A −25 B −24 C D −30 Câu 2: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có A (1; −5; ) , B ( 3; −1;7 ) , C ( 2;0;1) , điểm sau đây, điểm trọng tâm tam giác ABC? A G ( −2; 2; ) B G ( 2; −4; )      C G ( 2; −2; ) D G ( 2; 4; −2 ) Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; −3; −1) B(4; −1;3) Phương trình mặt cầu đường kính AB là: A ( x + 3) + ( y − ) + ( z + 1) = B ( x − 3) + ( y + ) + ( z − 1) = C ( x − ) + ( y + 3) + ( z + 1) = D ( x − 3) + ( y + ) + ( z − 1) =6 2 2 2 2 2 2 x +1 Khẳng định sau khẳng định đúng? x −1 A Hàm số đồng biến khoảng (−∞;1) nghịch biến khoảng (1; +∞) Câu 4: Cho hàm số y = B Hàm số nghịch biến  \ {1} C Hàm số nghịch biến khoảng (−∞;1) (1; +∞) D Hàm số nghịch biến  Câu 5: Cho khối nón tròn xoay có chiều cao 6cm bán kính đường tròn đáy 8cm Thể tích khối nón là: A 128π (cm3 ) B 384π (cm3 ) C 96π (cm3 ) D 48π (cm3 )     Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho vectơ a (1; 2;3) , b = ( −2;3; −1) Toạ độ Vectơ a + 2b là: A ( −3;8;3) B ( −3;6;1) C ( −4;8;1) D ( −3;8;1) Câu 7: Họ nguyên hàm hàm số f (x) = e là: 1 B e x + C C e 2x + C D e 2x + C A 2e 2x + C 2 có nghiệm thực phân biệt là: Câu 8: Tập hợp giá trị a để phương trình: x − 4x + log a + = 2x A ( 0;3) 1  C  ;3   27  B [1;3) Câu 9: Tập xác định hàm số: y = log A [ 0; ) 2−x là: x+2 B (0; 2) Câu 10: Tập nghiệm bất phương trình 3x + ≥ A (−∞; −4) B [-4; +∞) 1  D  ;3  3  C ( −∞; −2 ) ∪ [ 0; ) là: C ( −∞; −4] D ( −2; ) D (−4; +∞) Câu 11: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có cạnh AB = a ; BC = 2a ; A 'C = 21a Thể tích khối hộp chữ nhật là: A V = 4a (đvtt) B V = 16a (đvtt) C V = a (đvtt) D V = 8a (đvtt) Trang 1/4 - Mã đề thi 101 Câu 12: Cho hàm số y = ln A y '− 2y = 1 , với ∀x > −1 , kết luận sau đúng? 1+ x 0 B y '+ e y = C yy '− = D y '− e y = Câu 13: Đạo hàm hàm số y log (x − 1) = A y ' = (x − 1) ln B y ' = 2x ln (x − 1) C y ' = 2x (x − 1) ln D y ' = 2x (x − 1) Câu 14: Họ nguyên hàm hàm số = y x + x3 x3 B C 2x + C +C +x+C 3 Câu 15: Giá trị lớn hàm số f (x) = x − 3x + đoạn [ −1; 2] là: A A B Câu 16: Họ nguyên hàm hàm số y = s inx là: A cos x + C B − cos x + C Câu 17: Nếu lg = a lg 9000 bằng: B [ 2; +∞) D C tan x + C D cot x + C D + 2a D (−∞;1] ∪ [ 2; +∞) C [1; 2] Câu 19: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, cạnh SA vuông góc với (ABC), SA = Thể tích khối chóp S.ABC bằng: A (đvtt) B (đvtt) C (đvtt) D 3 x+2 Câu 20: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = là: x−2 A x = B x = −2 C y = D y Câu 21: Hàm số = x2 +x+C C −2 A a B 3a C a + Câu 18: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − 3x + 3) ≥ là: A ( −∞;1] D huyền AC = , cạnh bên (đvtt) y = −1 − x đồng biến tập tập sau? B [ −2; 2] \ {0} A ( −2; ) D ( −2;0 ) C ( 0; ) Câu 22: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật; cạnh AB = a, AD = 2a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc cạnh SD mặt phẳng đáy 600 Thể tích V khối chóp S.ABCD là: a3 3 3a 3 A V = (đvtt) B V = 3a (đvtt) C V = (đvtt) a (đvtt) D V = 3 Câu 23: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x − x + x + với đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2x − là: y= x +1 A B C D Câu 24: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết AB = 4a, AC = 5a Thể tích khối trụ là: 3 3 A 36πa B 60πa C 48πa D 12πa Câu 25: Cho số thực thỏa mãn α =log a x ; β =log b x Khi log ab2 x tính theo α, β bằng: A 2(α + β) α + 2β B 2α + β Câu 26: Cho hàm số f (x) thoả mãn C ∫ f ( x )dx = , ∫ f ( x )dx + ∫ f ( x )dx αβ 2α + β D ∫ f ( x )dx = 2αβ 2α + β Khi giá trị tổng bằng: Trang 2/4 - Mã đề thi 101 A C −2 B D x2 +1 là: x2 −1 A B C Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A (1;0; −4 ) , B ( 2;1;3) , C ( −3; 4; ) toạ độ điểm D bằng: Câu 27: Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A D ( −2;5;9 ) B D ( −4;3; −5 ) D hình bình hành C D ( −5;3; −4 ) D D ( 5; −2;9 ) C R D ( −∞;3) ABCD biết Câu 29: Tập xác định hàm số = y x − 3x là: A R \ {0} B ( 3; +∞ ) Câu 30: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc OA = a, OB = 2a, OC= 3a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp O.ABC bằng: A 14πa B 56πa C 28πa D πa Câu 31: Tập hợp giá trị m để bất phương trình: m.9 2x − x − 2  2 1 1  A  ; +∞  B  ; +∞  C  ;  9  9 4 4  Câu 32: Kết phép tính tích phân ∫ ln(2x + 1)dx 2x − x + 8m − ≤ có nghiệm là: 1  D  −∞;  4  biểu diễn dạng a.ln + b , giá trị tích ab3 bằng: 3 C D − 2 Câu 33: Tập hợp giá trị tham số m để hàm số y = − x + 3x + mx − nghịch biến ( 2; +∞ ) là: A B A ( −∞; −3) B ( −∞;0] C ( −∞; −3] D ( −∞;0 ) Câu 34: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho A ( 2; −1;3) ; B (1; 2; −1) ; C ( −4;7;5 ) Gọi I chân đường phân giác góc A tam giác ABC, toạ độ điểm I là:  −2 11   11 −2  B  ; ;1 C  ; ;1 D ( −3;6; −7 ) A ( 6; −3; −7 )  3  3  3x + m Câu 35: Tập giá trị m để đồ thị hàm số y = đường thẳ ng = y 2x + có điể m chung là: x −1 A ( −3; +∞ ) B [ −3; +∞ ) C ( −∞; −3] D ( −∞; −3) Câu 36: Sự tăng trưởng loại vi khuẩn tuân theo công thức S = Ae r.t , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ), t thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị giờ) Biết số vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Thời gian để vi khuẩn tăng gấp đôi số ban đầu gần với kết kết sau: A 20 phút B phút C 40 phút D phút     Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho= a 2,= b , góc hai vectơ a b 1200   Độ dài vectơ b − a bằng: A 21 B C 39 D 19 0 Câu 38: Giá trị biểu thức F = log (2 cos1 ).log (2 cos ).log (2 cos ) log (2 cos890 ) là: A B C e D 289 89! − x + 2mx + đa ̣t cực tiể u ta ̣i x = : Câu 39: Hàm số : y = A m < −1 B m > C m ≥ D −1 ≤ m < 0 có nghiệm Câu 40: Tập hợp giá trị m để phương trình log 0,5 (m + 6x) + log (3 − 2x − x ) = là: Trang 3/4 - Mã đề thi 101 A ( −6;19 ) B ( −6;18 ) Câu 41: Kết phép tính tích phân C ( −3;18 ) ∫x D ( −6;19] x + 1dx biểu diễn dạng a + b , giá trị tích a.b bằng: A B C −2 D −2 3 x − ( m + 1) x + ( 3m − ) x + m đạt cực đại x = khi: A m = −1 B m = −2 C m = D m = 2 Câu 43: Tập hợp giá trị m để phương trình log x − log x + = m có hai nghiệm x ∈ [1;8] là: Câu 42: Hàm số y = A ( 3;6] B ( 2;6 ) C [3;6 ) D ( 2;3] Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD hình thoi cạnh a, Mặt bên SAB tam giác vuông cân a3 Khoảng cách từ S, thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD 12 điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng: a 2a a A B a C D Câu 45: Một gia đình muốn xây bể nước dạng hình chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 1.5m, cao 1m Bể nước thiết kế nắp đậy, bốn tường đáy dày 1dm Bể nước xây viên gạch khối lập phương cạnh 1dm Giả sử độ dày vữa xây không đáng kể số lượng viên gạch cần để xây bể bằng: A 3300 (viên) B 1220 (viên) C 960 (viên) D 2340 (viên) Câu 46: Một thùng hình trụ đựng đầy nước có đường kính 8dm, chiều cao 1m Một khối lập phương đặc ABCDA 'B'C 'D ' với cạnh 6dm đặt lên hình trụ cho đỉnh A,C’ hai tâm đáy hình trụ thẳng hàng Thể tích lượng nước lại hình trụ gần giá trị giá trị sau: B 502, (dm3 ) C 497 dm3 D 286, (dm3 ) A 483, 6(dm3 ) Câu 47: Một nhà máy sản xuất sữa bột cho trẻ em cần thiết kế bao bì cho loại sản phẩm Bao bì cần sản xuất tích 2dm3 , làm theo dạng hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông chiều cao h Để tiết kiệm vật liệu chiều cao h bao bì gần giá trị giá trị sau: A 1, 26 (dm) B 1,59(dm) C 1, 03(dm) D 1, 62(dm)  Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1; 4;3), B(−1;3;5), C (1;5; ) , Số đo góc BAC tam giác ABC : A 1350 B 450 C 600 D 450 mx − Câu 49: Hàm số y = có giá tri ̣ lớn nhấ t [ 0;1] bằ ng : x+m 1 A m = − B m = −3 C m = D m = 2 Câu 50: Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc v(t) = 1+2t (m/s) Tính vận tốc thời điểm mà vật cách A 20m (Giả thiết thời điểm vật xuất phát từ A tương ứng với t = 0) A 12m/s B 11m/s C 10m/s D 9m/s - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 101 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 105 Họ, tên thí sinh: SBD: y Câu 1: Hàm số = A ( −2; ) − x đồng biến tập tập sau? C [ −2; 2] \ {0} B ( −2;0 ) D ( 0; ) Câu 2: Cho khối nón tròn xoay có chiều cao 6cm bán kính đường tròn đáy 8cm Thể tích khối nón là: A 128π (cm3 ) B 384π (cm3 ) C 96π (cm3 ) D 48π (cm3 ) Câu 3: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x − x + x + với đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2x − là: y= x +1 A B C D x +1 Câu 4: Cho hàm số y = Khẳng định sau khẳng định đúng? x −1 A Hàm số đồng biến khoảng (−∞;1) nghịch biến khoảng (1; +∞) B Hàm số nghịch biến  C Hàm số nghịch biến khoảng (−∞;1) (1; +∞) D Hàm số nghịch biến  \ {1}     Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho vectơ a (1; 2;3) , b = ( −2;3; −1) Toạ độ Vectơ a + 2b là: A ( −3;8;3) B ( −3;6;1) C ( −4;8;1) D ( −3;8;1) Câu 6: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có A (1; −5; ) , B ( 3; −1;7 ) , C ( 2;0;1) , điểm sau đây, điểm trọng tâm tam giác ABC? A G ( 2; −2; ) B G ( 2; −4; )      C G ( −2; 2; ) Câu 7: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A y = −1 B x = −2 A (0; 2) D x = 2−x là: x+2 C ( −∞; −2 ) ∪ [ 0; ) B ( −2; ) Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình 3x + ≥ A (−∞; −4) x+2 là: x−2 C y = Câu 8: Tập xác định hàm số: y = log D G ( 2; 4; −2 ) B [-4; +∞) là: C ( −∞; −4] D [ 0; ) D (−4; +∞) Câu 10: Tập xác định hàm số = y x − 3x là: A R \ {0} B ( 3; +∞ ) C R D ( −∞;3) Câu 11: Cho số thực thỏa mãn α =log a x ; β =log b x Khi log ab2 x tính theo α, β bằng: A 2(α + β) α + 2β B 2α + β C αβ 2α + β Câu 12: Họ nguyên hàm hàm số f (x) = e 2x là: A 2e 2x + C B e 2x + C C e 2x + C D 2αβ 2α + β D x e +C Trang 1/4 - Mã đề thi 105 Câu 13: Họ nguyên hàm hàm số y = s inx là: A cos x + C B − cos x + C C tan x + C D cot x + C Câu 14: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết AB = 4a, AC = 5a Thể tích khối trụ là: 3 3 A 36πa B 60πa C 48πa D 12πa có nghiệm thực phân biệt là: Câu 15: Tập hợp giá trị a để phương trình: x − 4x + log a + = 1  A  ;3   27  Câu 16: Cho hàm số f (x) thoả mãn 1  D  ;3  3  C [1;3) B ( 0;3) ∫ f ( x )dx = , ∫ f ( x )dx = Khi giá trị tổng ∫ f ( x )dx + ∫ f ( x )dx bằng: A B C −2 Câu 17: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − 3x + 3) ≥ là: A ( −∞;1] B [ 2; +∞) C [1; 2] D D (−∞;1] ∪ [ 2; +∞) , với ∀x > −1 , kết luận sau đúng? 1+ x A y '− e y = B y '+ e y = C yy '− = D y '− 2y = 0 Câu 19: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật; cạnh AB = a, AD = 2a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc cạnh SD mặt phẳng đáy 600 Thể tích V khối chóp S.ABCD là: a3 3 3a A V = 3a (đvtt) B V = (đvtt) C V = (đvtt) a (đvtt) D V = 3 Câu 20: Giá trị lớn hàm số f (x) = x − 3x + đoạn [ −1; 2] là: Câu 18: Cho hàm số y = ln A B y x + Câu 21: Họ nguyên hàm hàm số = D −2 C x2 x3 x3 B C 2x + C D +x+C +C +x+C 3 Câu 22: Giá trị cực tiểu hàm số y = x − 3x − 9x + là: A −25 B −30 C D −24 Câu 23: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, cạnh huyền AC = , cạnh bên SA vuông góc với (ABC), SA = Thể tích khối chóp S.ABC bằng: 2 A (đvtt) B (đvtt) C (đvtt) D (đvtt) 3 Câu 24: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có cạnh AB = a ; BC = 2a ; A 'C = 21a Thể tích khối hộp chữ nhật là: A V = 16a (đvtt) B V = 4a (đvtt) C V = a (đvtt) D V = 8a (đvtt) Câu 25: Đạo hàm hàm số y log (x − 1) = A A y ' = 2x (x − 1) B y ' = 2x ln (x − 1) C y ' = 2x (x − 1) ln D y ' = (x − 1) ln x2 +1 là: x2 −1 A B D C Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình bình hành ABCD biết A (1;0; −4 ) , B ( 2;1;3) , Câu 26: Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = Trang 2/4 - Mã đề thi 105 C ( −3; 4; ) toạ độ điểm D bằng: A D ( −2;5;9 ) B D ( −4;3; −5 ) C D ( −5;3; −4 ) D D ( 5; −2;9 ) Câu 28: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc OA = a, OB = 2a, OC= 3a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp O.ABC bằng: A 14πa B 56πa C 28πa D πa Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; −3; −1) B(4; −1;3) Phương trình mặt cầu đường kính AB là: 2 2 2 B ( x − 3) + ( y + ) + ( z − 1) =6 A ( x − 3) + ( y + ) + ( z − 1) = D ( x + 3) + ( y − ) + ( z + 1) = C ( x − ) + ( y + 3) + ( z + 1) = 2 2 2 Câu 30: Nếu lg = a lg 9000 bằng: A a + B + 2a C 3a D a Câu 31: Tập hợp giá trị tham số m để hàm số y = − x + 3x + mx − nghịch biến ( 2; +∞ ) là: A ( −∞; −3) B ( −∞;0] C ( −∞; −3] D ( −∞;0 ) Câu 32: Giá trị biểu thức F = log (2 cos10 ).log (2 cos 20 ).log (2 cos 30 ) log (2 cos890 ) là: 289 89! Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1; 4;3), B(−1;3;5), C (1;5; ) , Số đo góc A e B C D  tam giác ABC : BAC A 1350 B 450 C 600 D 450 − x + 2mx + đa ̣t cực tiể u ta ̣i x = : Câu 34: Hàm số : y = A −1 ≤ m < B m ≥ C m > D m < −1 Câu 35: Một thùng hình trụ đựng đầy nước có đường kính 8dm, chiều cao 1m Một khối lập phương đặc ABCDA 'B'C 'D ' với cạnh 6dm đặt lên hình trụ cho đỉnh A,C’ hai tâm đáy hình trụ thẳng hàng Thể tích lượng nước lại hình trụ gần giá trị giá trị sau: A 483, 6(dm3 ) B 497 (dm3 ) C 502, (dm3 ) D 286, (dm3 )     Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho= a 2,= b , góc hai vectơ a b 1200   Độ dài vectơ b − a bằng: A 21 B C 39 D 19 3x + m Câu 37: Tập giá trị m để đồ thị hàm số y = và đường thẳ ng = y 2x + có điể m chung là: x −1 B ( −∞; −3) C [ −3; +∞ ) D ( −∞; −3] A ( −3; +∞ ) Câu 38: Kết phép tính tích phân ∫x x + 1dx biểu diễn dạng a + b , giá trị tích a.b bằng: −2 −2 A B C D 9 3 có nghiệm Câu 39: Tập hợp giá trị m để phương trình log 0,5 (m + 6x) + log (3 − 2x − x ) = là: A ( −6;19 ) B ( −6;18 ) C ( −3;18 ) D ( −6;19] Câu 40: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho A ( 2; −1;3) ; B (1; 2; −1) ; C ( −4;7;5 ) Gọi I chân đường phân giác góc A tam giác ABC, toạ độ điểm I là: Trang 3/4 - Mã đề thi 105  11 −2   −2 11  B  ; ;1 C ( −3;6; −7 ) D  ; ;1 3   3  Câu 41: Sự tăng trưởng loại vi khuẩn tuân theo công thức S = Ae r.t , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ), t thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị giờ) Biết số vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Thời gian để vi khuẩn tăng gấp đôi số ban đầu gần với kết kết sau: A phút B phút C 20 phút D 40 phút 2 Câu 42: Tập hợp giá trị m để phương trình log x − log x + = m có hai nghiệm A ( 6; −3; −7 ) x ∈ [1;8] là: A ( 3;6] C [3;6 ) B ( 2;6 ) D ( 2;3] x − ( m + 1) x + ( 3m − ) x + m đạt cực đại x = khi: A m = −2 B m = C m = −1 D m = Câu 44: Một gia đình muốn xây bể nước dạng hình chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 1.5m, cao 1m Bể nước thiết kế nắp đậy, bốn tường đáy dày 1dm Bể nước xây viên gạch khối lập phương cạnh 1dm Giả sử độ dày vữa xây không đáng kể số lượng viên gạch cần để xây bể bằng: A 3300 (viên) B 1220 (viên) C 960 (viên) D 2340 (viên) Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD hình thoi cạnh a, Mặt bên SAB tam giác vuông a3 cân S, thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD Khoảng 12 cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng: 2a a a A B C a D Câu 46: Một nhà máy sản xuất sữa bột cho trẻ em cần thiết kế bao bì cho loại sản phẩm Bao bì cần sản xuất tích 2dm3 , làm theo dạng hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông chiều cao h Để tiết kiệm vật liệu chiều cao h bao bì gần giá trị giá trị sau: A 1, 26 (dm) B 1,59(dm) C 1, 62(dm) D 1, 03(dm) Câu 47: Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc v(t) = 1+2t (m/s) Tính vận tốc thời điểm mà vật cách A 20m (Giả thiết thời điểm vật xuất phát từ A tương ứng với t = 0) A 11m/s B 10m/s C 9m/s D 12m/s mx − Câu 48: Hàm số y = có giá tri ̣ lớn nhấ t [ 0;1] bằ ng : x+m 1 A m = − B m = −3 C m = D m = 2 Câu 43: Hàm số y = Câu 49: Tập hợp giá trị m để bất phương trình: m.9 2x − x − 1 2  2 1  A  ;  B  ; +∞  C  −∞;  4 9   9 4 Câu 50: Kết phép tính tích phân ∫ ln(2x + 1)dx 2x − x + 8m − ≤ có nghiệm là: 1  D  ; +∞  4  biểu diễn dạng a.ln + b , giá trị tích ab bằng: A B − C - HẾT D Trang 4/4 - Mã đề thi 105 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 109 Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ A (1;0; −4 ) , B ( 2;1;3) , C ( −3; 4; ) toạ độ điểm D bằng: B D ( 5; −2;9 ) A D ( −4;3; −5 ) Oxyz cho hình C D ( −2;5;9 ) B [ 2; +∞) C [1; 2] Câu 3: Tập xác định hàm số: y = log B ( −2; ) A (0; 2) hành ABCD biết D D ( −5;3; −4 ) Câu 2: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − 3x + 3) ≥ là: A ( −∞;1] bình D (−∞;1] ∪ [ 2; +∞) 2−x là: x+2 C ( −∞; −2 ) ∪ [ 0; ) D [ 0; ) Câu 4: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có A (1; −5; ) , B ( 3; −1;7 ) , C ( 2;0;1) , điểm sau đây, điểm trọng tâm tam giác ABC? A G ( 2; −2; ) B G ( 2; −4; )      C G ( 2; 4; −2 ) D G ( −2; 2; ) Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; −3; −1) B(4; −1;3) Phương trình mặt cầu đường kính AB là: 2 2 2 B ( x − 3) + ( y + ) + ( z − 1) =6 A ( x − 3) + ( y + ) + ( z − 1) = C ( x − ) + ( y + 3) + ( z + 1) = 2 Câu 6: Họ nguyên hàm hàm số y = s inx là: A cos x + C B − cos x + C D ( x + 3) + ( y − ) + ( z + 1) = B y = −1 C x = x+2 là: x−2 Câu 8: Tập xác định hàm số = y x − 3x là: A ( 3; +∞ ) B R \ {0} D cot x + C C tan x + C Câu 7: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A y = C R D x = −2 D ( −∞;3) Câu 9: Giá trị cực tiểu hàm số y = x − 3x − 9x + là: A B −30 C −25 D −24 Câu 10: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật; cạnh AB = a, AD = 2a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc cạnh SD mặt phẳng đáy 600 Thể tích V khối chóp S.ABCD là: a3 3a 3 A V = 3a (đvtt) B V = (đvtt) C V = (đvtt) D (đvtt) a V= 3 Câu 11: Cho số thực thỏa mãn α =log a x ; β =log b x Khi log ab2 x tính theo α, β bằng: A 2α + β B αβ 2α + β C 2(α + β) α + 2β Câu 12: Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A B C D 2αβ 2α + β x2 +1 là: x2 −1 D Trang 1/4 - Mã đề thi 109 Câu 13: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có cạnh AB = a ; BC = 2a ; A 'C = 21a Thể tích khối hộp chữ nhật là: A V = 16a (đvtt) C V = a (đvtt) B V = 4a (đvtt) D V = 8a (đvtt) có nghiệm thực phân biệt là: Câu 14: Tập hợp giá trị a để phương trình: x − 4x + log a + = 1  A  ;3   27  B ( 0;3) Câu 15: Cho hàm số y = ln A y '− e y = C [1;3) 1  D  ;3  3  , với ∀x > −1 , kết luận sau đúng? 1+ x B y '+ e y = C yy '− = D y '− 2y = Câu 16: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc OA = a, OB = 2a, OC= 3a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp O.ABC bằng: A 14πa B 56πa C 28πa D πa Câu 17: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết AB = 4a, AC = 5a Thể tích khối trụ là: 3 3 A 60πa B 36πa C 12πa D 48πa x +1 Khẳng định sau khẳng định đúng? x −1 A Hàm số nghịch biến  \ {1} Câu 18: Cho hàm số y = B Hàm số nghịch biến khoảng (−∞;1) (1; +∞) C Hàm số đồng biến khoảng (−∞;1) nghịch biến khoảng (1; +∞) D Hàm số nghịch biến  Câu 19: Giá trị lớn hàm số f (x) = x − 3x + đoạn [ −1; 2] là: A B Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình 3x + ≥ A ( −∞; −4] B [-4; +∞) C là: C (−4; +∞) D −2 D (−∞; −4) Câu 21: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x − x + x + với đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2x − là: y= x +1 A B C D Câu 22: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, cạnh huyền AC = , cạnh bên SA vuông góc với (ABC), SA = Thể tích khối chóp S.ABC bằng: 2 A (đvtt) B (đvtt) C (đvtt) D (đvtt) 3 Câu 23: Cho khối nón tròn xoay có chiều cao 6cm bán kính đường tròn đáy 8cm Thể tích khối nón là: A 96π (cm3 ) B 48π (cm3 ) C 128π (cm3 ) D 384π (cm3 ) Câu 24: Họ nguyên hàm hàm số f (x) = e 2x là: 1 A 2e 2x + C B e 2x + C C e x + C D e 2x + C 2     Câu 25: Trong không gian Oxyz , cho vectơ a (1; 2;3) , b = ( −2;3; −1) Toạ độ Vectơ a + 2b là: A ( −3;8;1) Câu 26: Hàm số = y A [ −2; 2] \ {0} B ( −3;8;3) C ( −3;6;1) − x đồng biến tập tập sau? B ( −2;0 ) C ( 0; ) D ( −4;8;1) D ( −2; ) Trang 2/4 - Mã đề thi 109 y Câu 14: Hàm số = − x nghịch biến tập tập sau? A ( −2; ) B [ −2; 2] \ {0} C ( −2;0 ) D ( 0; ) Câu 15: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc OA = a, OB = 2a, OC= 3a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp O.ABC bằng: A 28πa B 14πa C 56πa D πa Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình bình hành ABCD biết A ( 2;1; −3) , B ( 3; 2; ) , C ( −2;5;3) toạ độ điểm D bằng: A D ( −2;5; −3) B D ( −1;6;10 ) C D ( 2; −5; −9 ) D D ( −3; 4; −4 ) Câu 17: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật; cạnh AB = 3a , AD = 2a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc cạnh SD mặt phẳng đáy 600 Thể tích V khối chóp S.ABCD là: a3 4a A V = 3a (đvtt) B V = (đvtt) C V = 12 3a (đvtt) D V = (đvtt) 3 Câu 18: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết BC = 3a, AC = 5a Thể tích khối trụ là: B 60πa C 48πa A 12πa D 36πa x +1 Câu 19: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = là: x −1 B y = −1 C x = −1 D y = A x = y x + Câu 20: Họ nguyên hàm hàm số = x3 x2 x3 C D +x+C +C +x+C 3 Câu 21: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có A (1; −5; ) , B ( 3; −1;7 ) , C ( 2;0;1) , điểm sau A 2x + C B đây, điểm trọng tâm tam giác ABC? B G ( 2; −2; ) A G ( 2; −4; )      C G ( −2; 2; ) Câu 22: Tập xác định hàm số: y = log A ( −∞; −2 ) ∪ [ 0; ) B [ 0; ) D G ( 2; 4; −2 ) 2−x là: x+2 C (0; 2) D ( −2; ) C ( −∞; ) D R y x − 2x là: Câu 23: Tập xác định hàm số = A R \ {0} B ( 2; +∞ ) x +1 Khẳng định sau khẳng định đúng? x −1 A Hàm số nghịch biến  B Hàm số đồng biến khoảng (−∞;1) nghịch biến khoảng (1; +∞) C Hàm số nghịch biến khoảng (−∞;1) (1; +∞) Câu 24: Cho hàm số y = D Hàm số nghịch biến  \ {1} Câu 25: Họ nguyên hàm hàm số f (x) = e 2x là: 1 A e 2x + C B e x + C C e 2x + C D 2e 2x + C 2 có nghiệm thực phân biệt là: Câu 26: Tập hợp giá trị a để phương trình: x − 4x + log a + = 1  A  ;3  B [1;3) 3  Câu 27: Nếu lg = a lg 8000 bằng: A a + B + 3a 1  C  ;3   27  D ( 0;3) C 3a D a Trang 2/4 - Mã đề thi 424 x2 +1 là: x2 −1 C Câu 28: Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A B Câu 29: Đạo hàm hàm số y log (x − 1) = 2x A y ' = B y ' = (x − 1) ln (x − 1) ln D C y ' = 2x ln (x − 1) D y ' = 2x (x − 1) Câu 30: Cho hàm số f (x) thoả mãn ∫ f ( x )dx = , ∫ f ( x )dx = Khi giá trị tổng ∫ f ( x )dx + ∫ f ( x )dx bằng: A B C D Câu 31: Tập hợp giá trị tham số m để hàm số y =x − 3x − mx − đồng biến ( 2; +∞ ) là: A ( −∞;0] C ( −∞; −3] B ( −∞; −3) D ( −∞;0 ) Câu 32: Giá trị biểu thức F = l og (2sin10 ).l og (2sin 20 ).l og (2sin 30 ) l og (2sin 890 ) là: 289 89! Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(2;5; 4) B(0; 4;6), C ( 2;6;3) , Số đo góc A e B C D  tam giác ABC : BAC A 1350 B 450 C 600 D 450 Câu 34: Hàm số : y = − x + 2mx + đa ̣t cực tiể u ta ̣i x = : A −1 ≤ m < B m ≥ C m > D m < −1 Câu 35: Một thùng hình trụ đựng đầy nước có đường kính 12dm, chiều cao 1m Một khối lập phương đặc ABCDA 'B'C 'D ' với cạnh 8dm đặt lên hình trụ cho đỉnh A,C’ hai tâm đáy hình trụ thẳng hàng Thể tích lượng nước lại hình trụ gần giá trị giá trị sau: B 618, 4dm3 D 512dm3 A 1130, 4dm3 C 1063,9dm     Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho= a 2,= b , góc hai vectơ a b 1200   Độ dài vectơ b − a bằng: A 21 B C 39 D 19 3x + m Câu 37: Tập giá trị m để đồ thị hàm số y = và đường thẳ ng = y 2x − có điể m chung là: x−2 B ( −∞; −6 ) C [ −6; +∞ ) D ( −∞; −6] A ( −6; +∞ ) Câu 38: Kết phép tính tích phân ∫x x + 1dx biểu diễn dạng a + b , giá trị tích a.b bằng: −2 −2 A B C D 9 có nghiệm Câu 39: Tập hợp giá trị m để phương trình log 0,5 (m + 6x) + log (3 − 2x − x ) = là: A ( −6;19 ) B ( −6;19] C ( −3;18 ) D ( −6;18 ) Câu 40: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho A ( 2; −1;3) ; B (1; 2; −1) ; C ( −4;7;5 ) Gọi I chân đường phân giác góc A tam giác ABC, toạ độ điểm I là:  11 −2  A ( 6; −3; −7 ) B  ; ;1 C ( −3;6; −7 ) 3   −2 11  D  ; ;1  3  Trang 3/4 - Mã đề thi 424 Câu 41: Sự tăng trưởng loại vi khuẩn tuân theo công thức S = Aer.t , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ), t thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị giờ) Biết số vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Thời gian để vi khuẩn tăng gấp đôi số ban đầu gần với kết kết sau: A phút B phút C 20 phút D 40 phút 2 Câu 42: Tập hợp giá trị m để phương trình log x − log x + = m có hai nghiệm x ∈ [1;8] là: A ( 3;6] C [3;6 ) B ( 2;6 ) D ( 2;3] x − ( m + 1) x + ( 3m − ) x + m đạt cực đại x = khi: A m = −2 B m = C m = −1 D m = Câu 44: Một gia đình muốn xây bể nước dạng hình chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 1.5m, cao 1m Bể nước thiết kế nắp đậy, bốn tường đáy dày 1dm Bể nước xây viên gạch khối lập phương cạnh 1dm Giả sử độ dày vữa xây không đáng kể số lượng viên gạch cần để xây bể bằng: A 3300 viên B 1220 viên C 960 viên D 2340 viên Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD hình thoi cạnh a, Mặt bên SAB tam giác vuông a3 Khoảng cân S, thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng: 3a a a A B C a D Câu 46: Một nhà máy sản xuất sữa bột cho trẻ em cần thiết kế bao bì cho loại sản phẩm Bao bì cần sản xuất tích 3dm3 , làm theo dạng hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông chiều cao h Để tiết kiệm vật liệu chiều cao h bao bì gần giá trị giá trị sau: A 1, 44dm B 1,82dm C 1, 01dm D 1,14dm Câu 47: Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc v(t) = 1+2t (m/s) Tính vận tốc thời điểm mà vật cách A 30m (Giả thiết thời điểm vật xuất phát từ A tương ứng với t = 0) A 11m/s B 10m/s C 9m/s D 12m/s mx − Câu 48: Hàm số y = có giá tri ̣ lớn nhấ t [ 0;1] bằ ng : x+m 1 A m = − B m = C m = −3 D m = 2 Câu 43: Hàm số y = Câu 49: Tập hợp giá trị m để bất phương trình: m.25 2x −x − 1 2   2 1 A  ;  B  −∞;  C  ; +∞  4  9  9 4 Câu 50: Kết phép tính tích phân ∫ ln(2x + 1)dx 2x − x + 8m − ≤ có nghiệm là: 1  D  ; +∞  4  biểu diễn dạng a.ln + b , giá trị tổng ab3 bằng: A −5 B 20 C D −20 - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 424 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016-2017 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 428 Họ, tên thí sinh: SBD:     Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho vectơ a = ( 2;3;1) , Toạ độ Vectơ a + 2b là: ( −1; 2; −3) , b = A ( 0;7; −5 ) B ( 3;8; −1) C (1;5; −2 ) D ( −5; −4; −5 ) Câu 2: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có A (1; −5; ) , B ( 3; −1;7 ) , C ( 2;0;1) , điểm sau đây, điểm trọng tâm tam giác ABC? A G ( 2; −2; ) B G ( 2; 4; −2 ) C G ( −2; 2; ) D G ( 2; −4; )      Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có cạnh AB = a ; BC = 2a ; A 'C = 21a Thể tích khối hộp chữ nhật là: A V = 4a (đvtt) B V = 8a (đvtt) C V = a (đvtt) D V = 16a (đvtt) Câu 4: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật; cạnh AB = 3a , AD = 2a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc cạnh SD mặt phẳng đáy 600 Thể tích V khối chóp S.ABCD là: 4a a3 A V = (đvtt) B V = (đvtt) C V = 12 3a (đvtt) D V = 3a (đvtt) 3 y x − 2x là: Câu 5: Tập xác định hàm số = A ( 2; +∞ ) Câu 6: Tập xác định hàm số: y = log A ( −∞; −2 ) ∪ [ 0; ) B [ 0; ) D ( −∞; ) C R \ {0} B R 2−x là: x+2 D ( −2; ) C (0; 2) Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; −3; −1) B(4; −1;3) Phương trình mặt cầu đường kính AB là: 2 2 2 A ( x − 3) + ( y + ) + ( z − 1) =6 B ( x + 3) + ( y − ) + ( z + 1) = C ( x − ) + ( y + 3) + ( z + 1) = 2 D ( x − 3) + ( y + ) + ( z − 1) = 2 Câu 8: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết BC = 3a, AC = 5a Thể tích khối trụ là: A 12πa C 60πa D 48πa B 36πa Câu 9: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x − x + x + với đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2x + là: y= x −1 A B C D 2x Câu 10: Họ nguyên hàm hàm số f (x) = e là: 1 A e x + C B e 2x + C C e 2x + C D 2e 2x + C 2 Câu 11: Cho số thực thỏa mãn α =log a x ; β =log b x Khi log ab2 x tính theo α, β bằng: A 2α + β B αβ 2α + β C 2αβ 2α + β D 2(α + β) α + 2β y x + Câu 12: Họ nguyên hàm hàm số = Trang 1/4 - Mã đề thi 428 A 2x + C B x2 +x+C Câu 13: Tập nghiệm bất phương trình x + ≥ A (−5; +∞) B (−∞; −5) C x3 +x+C là: C [-5; +∞) D x3 +C D ( −∞; −5] Câu 14: Họ nguyên hàm hàm số y = cos x là: B − sin x + C C sin x + C D tan x + C A cot x + C Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B, cạnh huyền AC = , cạnh bên SA vuông góc với (ABC), SA = Thể tích khối chóp S.ABC bằng: A (đvtt) B (đvtt) C (đvtt) D (đvtt) 2 Câu 16: Hàm số = y − x nghịch biến tập tập sau? A ( −2; ) C [ −2; 2] \ {0} B ( −2;0 ) Câu 17: Cho hàm số y = ln A y '+ e y = D ( 0; ) , với ∀x > −2 , kết luận sau đúng? 2+x y C y '− 2y = D yy '− = B y '− e = Câu 18: Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = x2 +1 là: x2 −1 C D B Câu 19: Giá trị cực tiểu hàm số y = x − 3x − 9x + là: B −25 C −30 D A −24 Câu 20: Cho khối nón tròn xoay có chiều cao 6cm bán kính đường tròn đáy 8cm Thể tích khối nón là: 3 A 96πcm3 B 384πcm3 C 48πcm D 128πcm Câu 21: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc OA = a, OB = 2a, OC= 3a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp O.ABC bằng: A 14πa B 56πa C 28πa D πa Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình bình hành ABCD biết A ( 2;1; −3) , B ( 3; 2; ) , A C ( −2;5;3) toạ độ điểm D bằng: A D ( 2; −5; −9 ) C D ( −1;6;10 ) B D ( −3; 4; −4 ) D D ( −2;5; −3) Câu 23: Cho hàm số f (x) thoả mãn ∫ f ( x )dx = , ∫ f ( x )dx = Khi giá trị tổng ∫ f ( x )dx + ∫ f ( x )dx bằng: A B C Câu 24: Giá trị lớn hàm số f (x) = x − 3x + đoạn [ −1; 2] là: D B −2 C D x +1 Câu 25: Cho hàm số y = Khẳng định sau khẳng định đúng? x −1 A Hàm số nghịch biến  B Hàm số nghịch biến  \ {1} A C Hàm số đồng biến khoảng (−∞;1) nghịch biến khoảng (1; +∞) D Hàm số nghịch biến khoảng (−∞;1) (1; +∞) Câu 26: Nếu lg = a lg 8000 bằng: A a + B + 3a C 3a D a Trang 2/4 - Mã đề thi 428 Câu 27: Đạo hàm hàm số y log (x − 1) = 2x A y ' = B y ' = (x − 1) ln (x − 1) 2x 2x ln D y ' = (x − 1) ln (x − 1) x +1 Câu 28: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = là: x −1 B y = −1 C x = −1 D x = A y = C y ' = có nghiệm thực phân biệt là: Câu 29: Tập hợp giá trị a để phương trình: x − 4x + log a + = 1  B  ;3  C ( 0;3)  27  Câu 30: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − 5x + ) ≥ là: A [1;3) 1  D  ;3  3  C [1; 4] D ( −∞;1]     Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho= a 2,= b , góc hai vectơ a b 1200   Độ dài vectơ b − a bằng: A 19 B C 39 D 21 Câu 32: Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc v(t) = 1+2t (m/s) Tính vận tốc thời điểm mà vật cách A 30m (Giả thiết thời điểm vật xuất phát từ A tương ứng với t = 0) A 11m/s B 9m/s C 12m/s D 10m/s 2 Câu 33: Tập hợp giá trị m để phương trình log x − log x + = m có hai nghiệm A (−∞;1] ∪ [ 4; +∞) B [ 4; +∞) x ∈ [1;8] là: A [3;6 ) B ( 2;3] C ( 3;6] D ( 2;6 ) Câu 34: Một thùng hình trụ đựng đầy nước có đường kính 12dm, chiều cao 1m Một khối lập phương đặc ABCDA 'B'C 'D ' với cạnh 8dm đặt lên hình trụ cho đỉnh A,C’ hai tâm đáy hình trụ thẳng hàng Thể tích lượng nước lại hình trụ gần giá trị giá trị sau: B 618, 4dm3 C 512dm3 A 1130, 4dm3 D 1063,9dm Câu 35: Giá trị biểu thức F = l og (2sin10 ).l og (2sin 20 ).l og (2sin 30 ) l og (2sin 890 ) là: 289 B C e D 89! Câu 36: Tập hợp giá trị tham số m để hàm số y =x − 3x − mx − đồng biến ( 2; +∞ ) là: A A ( −∞;0] B ( −∞; −3] C ( −∞; −3) D ( −∞;0 ) Câu 37: Trong hệ tọa độ Oxyz ,cho A ( 2; −1;3) ; B (1; 2; −1) ; C ( −4;7;5 ) Gọi I chân đường phân giác góc A tam giác ABC, toạ độ điểm I là:  11 −2   −2 11  B ( 6; −3; −7 ) C  ; ;1 D ( −3;6; −7 ) A  ; ;1 3   3  mx − Câu 38: Hàm số y = có giá tri ̣ lớn nhấ t [ 0;1] bằ ng : x+m 1 A m = B m = −3 C m = D m = − 2 Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD hình thoi cạnh a, Mặt bên SAB tam giác vuông a3 cân S, thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng: a 3 3a a A a B C D 2 4 Câu 40: Hàm số : y = − x + 2mx + đa ̣t cực tiể u ta ̣i x = : Trang 3/4 - Mã đề thi 428 A m > B m < −1 C m ≥ D −1 ≤ m < 0 có nghiệm Câu 41: Tập hợp giá trị m để phương trình log 0,5 (m + 6x) + log (3 − 2x − x ) = là: A ( −3;18 ) Câu 42: Hàm số y = A m = B ( −6;18 ) D ( −6;19] C ( −6;19 ) x − ( m + 1) x + ( 3m − ) x + m đạt cực đại x = khi: B m = −1 C m = D m = −2 2 Câu 43: Tập hợp giá trị m để bất phương trình: m.25 2x −x − 2x −x + 8m − ≤ có nghiệm là: 1 2  2 1 1   B  ; +∞  C  ; +∞  D  ;  A  −∞;  4 9  9 4 4   3x + m Câu 44: Tập giá trị m để đồ thị hàm số y = và đường thẳ ng = y 2x − có điể m chung là: x−2 A [ −6; +∞ ) B ( −∞; −6] C ( −∞; −6 ) D ( −6; +∞ ) Câu 45: Kết phép tính tích phân ∫ ln(2x + 1)dx biểu diễn dạng a.ln + b , giá trị tổng ab3 bằng: A B −5 C −20 D 20 r.t Câu 46: Sự tăng trưởng loại vi khuẩn tuân theo công thức S = Ae , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ), t thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị giờ) Biết số vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Thời gian để vi khuẩn tăng gấp đôi số ban đầu gần với kết kết sau: A phút B 40 phút C 20 phút D phút Câu 47: Kết phép tính tích phân ∫x x + 1dx biểu diễn dạng a + b , giá trị tích a.b bằng: −2 −2 A B C D 9 Câu 48: Một gia đình muốn xây bể nước dạng hình chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 1.5m, cao 1m Bể nước thiết kế nắp đậy, bốn tường đáy dày 1dm Bể nước xây viên gạch khối lập phương cạnh 1dm Giả sử độ dày vữa xây không đáng kể số lượng viên gạch cần để xây bể bằng: A 2340 viên B 3300 viên C 1220 viên D 960 viên Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(2;5; 4) B(0; 4;6), C ( 2;6;3) , Số đo góc  tam giác ABC : BAC A 1350 B 450 C 600 D 450 Câu 50: Một nhà máy sản xuất sữa bột cho trẻ em cần thiết kế bao bì cho loại sản phẩm Bao bì cần sản xuất tích 3dm3 , làm theo dạng hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông chiều cao h Để tiết kiệm vật liệu chiều cao h bao bì gần giá trị giá trị sau: A 1, 01dm B 1, 44dm C 1,82dm D 1,14dm - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 428 made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan A C B C A D C D A B D B C A A B D D C C D A C D D A C B C A D D B B A B C B B B C D D A C A A A B D made 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 cautrodapan B A A C D A C D B 10 C 11 D 12 B 13 B 14 D 15 D 16 A 17 D 18 B 19 D 20 C 21 B 22 A 23 D 24 D 25 C 26 C 27 B 28 A 29 A 30 B 31 B 32 C 33 A 34 C 35 A 36 C 37 A 38 B 39 B 40 D 41 A 42 D 43 D 44 C 45 B 46 A 47 C 48 B 49 C 50 B made 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 cautron dapan A Data D D A A B A C C 10 D 11 D 12 A 13 D 14 D 15 B 16 A 17 C 18 B 19 C 20 B 21 B 22 D 23 C 24 B 25 A 26 B 27 D 28 B 29 C 30 B 31 D 32 C 33 C 34 D 35 C 36 A 37 D 38 B 39 C 40 A 41 B 42 A 43 B 44 C 45 A 46 A 47 A 48 D 49 B 50 C made 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan A B C B C D D A D A A D A A A C B D B B A C B D B D B C A C D B C C D B A B D C C C D C A B B B A D made 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan D D B B C D A A C B C B A D B D A A D A C B D C C C D D A B B A A A B A B A C C C D B C B D C D C C made 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 cautron 10 11 12 dapan A D C A B D C A C C A B made 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 cautrodapan C D C C B B C C B 10 A 11 C 12 B made 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 cautron dapan C D D B B B B B A 10 Page A1 11 A 12 C made 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 cautron 10 11 12 dapan D B B B C C D A C A B D made 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 cautron 10 11 12 dapan B C B D B D B B C D C D 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C B C D D B B C B D A C B D C A B A A A C A D D C B B C D B A C B A D D A 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A A C C B C A B A D C D D C B D D B B D B D A A C D A B B D A B D A D B A made 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dapan A D B A D B B C C A B D B B A D C A B C D C C C D made 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 cautrodapan A D A D B C B C B 10 C 11 B 12 A 13 D 14 A 15 D 16 C 17 D 18 D 19 C 20 D 21 A 22 B 23 C 24 D 25 A 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B Data C B C C C D A A C A B C D D D C A A B D D D C D A B B B A C D A C B B D made 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 cautron dapan A B A A C C B D D 10 D 11 D 12 C 13 C 14 D 15 A 16 B 17 C 18 C 19 A 20 A 21 D 22 B 23 Page D 24 A 25 B 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B A D D C D A B C A B A B D D B A C A B C C C C D C C D D B D A A D B A D 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D B A A C A C C C C D C C D B D C B B D A A B D C A D D A A A B B A A C A made 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dapan B C D C A A D B B A C C D A B A C B A D C D B C D made 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dapan A D D B B C B B A D C A C B A B B A A C A B C C A 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D B D C B A C B A B A B C D C D B A A A D C D C 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B D B C D A D B A C A C C B C B B C A A C D A C made 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 dapan D C D C C B D A A C C D D A A D C A B B B A B D B D A B A C D B A B A B C B made 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 cautrodapan A A B D B D B A B 10 C 11 D 12 D 13 C 14 B 15 C 16 C 17 D 18 A 19 A 20 C 21 D 22 A 23 D 24 A 25 B 26 B 27 B 28 A 29 D 30 A 31 D 32 D 33 C 34 C 35 D 36 B 37 A 38 D 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B Data B B A A C D A D A C C D C B C D D D B D B A B made 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 cautron dapan A C D B B D D B B 10 D 11 C 12 D 13 C 14 B 15 A 16 C 17 C 18 B 19 B 20 A 21 D 22 D 23 A 24 D 25 C 26 C 27 B 28 A 29 A 30 B 31 C 32 C 33 B 34 A 35 C 36 Page A3 37 D 38 D 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A A D A C C A B B B C D B D B D D D A C C A B D 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A D A A C D B D D C D A C B D B D C D A D C C D made 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 dapan B A B B A B A B B C A D C D B C D A A D A D C D A B C D A D B A A D B A D A made 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 dapan A D D A D B A B D D B C A C C D A A B B B D D C C C B A D A A A C A C D D B 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D C D D C C B A A C B 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C C C C C A B B B A A 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A Data D A B C A A A D B A Page 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C C C B C A B C D D C 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C C B B D A D A C B B made 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan A D B C B C A C B A C D A D B A C D C D B D B A A D B D B A A B C A C D D D C C B A B C A D A C B B made 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan D A C B B C B A D C C A B B A D D C C D D D B C B B A A B B D A B D C C C B A A D B A D C A C D A B made 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 cautron 10 11 12 dapan B B A A A D D C B A C C made 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 cautron 10 11 12 dapan D A B D B C C C D A D A Data Page 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B B D D A B C B C B A B D D D C B D C C C A D C D A A D B C D A B C A A A 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D C A D C B C C D D A D B C C C C B B A D D A D D B A B B B B A A A C B made 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dapan B B A C C D D C D D B C C D A B A B C A B A B A B made 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dapan D A D B A C B B A C A A C B C D C C A B C B A C B Data Page 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D A A B D C C A D A A D B A C D C C A B B C D A 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A D A D D B C A A D D C B C D C B B B C C D D A made 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 dapan C C D C B B B D C A B C D D B D A A D B B B D C A A B C B A A C A C C C A B made 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 dapan B A B D B B D A B B C C C C C D A B B D A B D D D B C A D A C A B D D A C B Data Page 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D A D D C A A A C B D 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A B C A D C A C D A B Data Page ... (Giả thi t thời điểm vật xuất phát từ A tương ứng với t = 0) A 12m/s B 11m/s C 10m/s D 9m/s - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 101 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT. .. ab bằng: A B − C - HẾT D Trang 4/4 - Mã đề thi 105 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút,... (Giả thi t thời điểm vật xuất phát từ A tương ứng với t = 0) A 11m/s B 10m/s C 9m/s D 12m/s A B C - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 109 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử các tỉnh thành môn Toán, Bộ đề thi thử các tỉnh thành môn Toán, Bộ đề thi thử các tỉnh thành môn Toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay