Đồ thị hàm số ôn thi tốt nghiệp

3 174 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 19:28

Đồ thị hàm số trong đề thi tốt nghiệp là một phần mới lạ mà quen với các em học sinh. Khác với cách tính toán giải tự luận, thi trắc nghiệm đòi hỏi các em cần linh hoạt và làm nhiều bài tập đa dạng. Dưới đây là bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số, sự tương giao giữa các đồ thị. có hình minh họa từng câu. ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 1: Đồ thị hàm số y = − x + 3x + 2x − đồ thị hàm số y = 3x − 2x − có tất điểm chung? A B C D Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = x C y = x - 4x + + 4x - B D y = - x + 4x ² - y = - x + 4x ² + Câu 3: Hình bên đồ thị bốn hàm số cho phương án A;B;C;D, hỏi hàm số nào: A y = 2x − x C y = −2x + x x B y = −x + 3x D y = x − 2x Câu 4: Tìm số giao điểm hai đồ thị y = x − 3x + y = x2 − A B C D Câu 5: Đồ thị sau hàm số nào? y A y = x3 + 3x + C y = x3 − 3x + 3x + B y = x − 3x + D y = x3 − 3x + O Câu Cho hàm số y = ax + bx + c có đồ thị hình bên Đồ thị bên đồ thị hàm số sau đây: A y = − x + x − B y = − x + x C y = x − x D y = x − x − Câu Số giao điểm đồ thị hàm số y = x3 + x − đường thẳng y = −1 A B C D x Câu 8: Đồ thị hình bên hàm số sau đây: x −1 x−2 x +1 C y = x−2 x −1 x+2 x +1 D y = x+2 A y = By= Câu 9: Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y = 3x − đường thẳng y = x + là: x−2 A x = 0; x = -4 B x = 0; x = C x= -4; x = Câu 10 Đồ thị sau hàm số ? D x= 0; x = -1 A y = x − 3x − C y = x − 3x − B y = − x + 3x − D y = − x − 3x − O -2 -4 Câu 11 Đồ thị sau hàm số ? A y = x − 3x − B y = − x + 3x − C y = x − x − -1 O D y = x + x − -2 -3 -4 Câu 12 Đồ thị sau hàm số ? 2x + A y = x +1 C y = x −1 B y = x +1 x+2 x +1 D y = x+3 1− x -1 O Câu 13 Số giao điểm hai đường cong sau y = x − x − x + y = x − x + là: A B C D Câu 14: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y = x − 3x − B y = − x + 3x + C y = x − 3x + D y = − x − 3x − 1 -1 O -1 ...Câu 8: Đồ thị hình bên hàm số sau đây: x −1 x−2 x +1 C y = x−2 x −1 x+2 x +1 D y = x+2 A y = By= Câu 9: Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y = 3x − đường thẳng y = x +... x = 0; x = C x= -4; x = Câu 10 Đồ thị sau hàm số ? D x= 0; x = -1 A y = x − 3x − C y = x − 3x − B y = − x + 3x − D y = − x − 3x − O -2 -4 Câu 11 Đồ thị sau hàm số ? A y = x − 3x − B y = − x +... − x − x + y = x − x + là: A B C D Câu 14: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y = x − 3x − B y = − x + 3x + C y = x − 3x + D y = − x −
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ thị hàm số ôn thi tốt nghiệp, Đồ thị hàm số ôn thi tốt nghiệp, Đồ thị hàm số ôn thi tốt nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay