đề thi thử tốt nghiệp Lý 12 có đáp án

41 349 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 19:23

đề thi thử tốt nghiệp Lý 12 có đáp án tham khảo SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi trang ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ THI MÔN: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đềđề thi 132 Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha cường độ dòng điện phụ thuộc vào A R, L B C.ω, R, L, C C ω, L,C D ω, R Câu 2: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C Trong mạch dao động điện từ tự Tần số dao động tính theo công thức 2π 1 LC A f = 2π LC B f = C f = D f = LC 2π LC 2π Câu 3: vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động tăng gấp đôi B vật tới vị trí biên C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì nửa chu kì dao động vật D động vật tới vị trí biên Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 10cos(2πt) (cm) Quãng đường chất điểm chu kì dao động là: A 150 cm B 100 cm C 200 cm D 200 m Câu 5: Một sóng ngang mô tả phương trình u = A cos π (0, 02 x − 2t − ) x, u đo cm t đo s Bước sóng là: A 200 cm B cm C 100 cm D 50 cm Câu 6: Một sóng ngang, bước sóng λ truyền sợi dây căng ngang Hai điểm P Q sợi dây cách 5λ/4 sóng truyền theo chiều từ P đến Q Chọn trục biểu diễn li độ điểm chiều dương hướng lên Tại thời điểm P li độ dương chuyển động xuống Tại thời điểm Q li độ chiều chuyển động tương ứng là: A âm; lên B âm; xuống C dương; lên D dương; xuống Câu 7: Trong mạch dao động bắt tín hiệu máy thu vô tuyến điện, tụ điện điện dung biến đổi từ 50 pF đến 680 pF Muốn cho máy thu bắt sóng từ 45 m đến km, cuộn cảm mạch phải độ tự cảm nằm giới hạn nào? A 11 H ≤ L ≤ 3729 H B 11 µH ≤ L ≤ 3729 µH C 11 mH ≤ L ≤ 3729 µH D 11 mH ≤ L ≤ 3729 mH Câu 8: Cho đoạn mạch điện AB mắc nối thứ tự gồm điện trở R , điện dung C, cuộn dây cảm độ tự cảm L thay đổi Gọi M điểm nối cuộn dây với tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u AB = 100 cos(100π t + ϕ ) Thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu MA đạt cực đại, biểu thức điện áp hai đầu MA u AM = 200 cos(100π t ) Nếu thay đổi L để điện áp hiệu dụng cuộn dây cực đại 100 V biểu thức điện áp hai đầu đoạn MA π ) π = 100 cos(100π t − ) A u AM = 100 cos(100π t − C u AM B u AM = 100 cos(100π t − π π ) D u AM = 100 cos(100π t − ) Câu 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp điện áp xoay chiều u = 200 cos(100π t − dòng điện qua mạch biểu thức i = 2 sin(100π t + A 400 W B 200 π ) cường độ 7π ) Tính công suất tiêu thụ đoạn mạch 12 C 400W D 200W Trang 1/41 - Mã đề thi 132 Câu 10: Trên mặt chất lỏng hai điểm A,B đặt hai nguồn sóng kết hợp với phương trình u = 2cos20πt (trong u tính cm, t tính s) Vận tốc sóng truyền mặt chất lỏng 40 cm/s Một điểm M mặt chất lỏng dao động với biên độ cực đại cách AB đoạn cm Giữa M đường trung trực AB gợn lồi Khi dịch nguồn sóng B đường nối A B đến điểm C cách B 8,246 cm M dao động với biên độ cực đại, M đường trung trực AC tăng thêm gợn lồi Điểm I nằm đường trung trực AB, dao động pha với nguồn A cách AB đoạn ngắn gần giá trị nhất? A.15 cm B.11 cm C.8 cm D.16 cm Câu 11: Một nguồn âm phát sóng âm hình cầu truyền giống theo hướng lượng âm bảo toàn Lúc đầu ta đứng cách nguồn âm khoảng d, sau ta lại gần nguồn thêm 10 m cường độ âm nghe tăng lên gấp lần Khoảng cách d A 20 m B 80 m C 10 m D 40 m Câu 12: Một bột ụ điện gồm hai tụ điện C = C2 mắc song song Nối hai đầu tụ với ắc quy suất điện động V để nạp điện Sau nạp đầy điện tích, người ta ngắt tụ khỏi nguồn nối với cuộn dây cảm độ tự cảm L để tạo thành mạch dao động Sau dao động mạch ổn định, thời điểm dòng điện qua cuộn dây độ lớn nửa giá trị dòng điện cực đại, người ta lại ngắt khóa K mạch nhánh chứa tụ C2 hở Kể từ đó, hiệu điện cực đại tụ lại C A V B V C 4,5 V D 3V Câu 13: Đặc điểm sau hạ âm A khả xuyên thấu B Những trận động đất, gió bão phát hạ âm C Những voi cảm nhận hạ âm D thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người Câu 14: Con lắc đơn gồm cầu nhỏ tích điện q sợi dây không co dãn, không dẫn điện Khi chưa điện trường lắc dao động điều hòa với chu kì s Sau treo lắc vào điện trường đều, phương thẳng đứng lắc dao dộng điều hòa với chu kì 1,5 s Khi treo lắc đơn điện trường cường độ phương ngang chu kì dao động điều hòa lắc A 1,57 s B 1,87 s C 2,15 s D 1,78 s Câu 15: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu điện trở R trễ pha điện áp hai đầu đoạn mạch π/3 Chọn kết luận ? A Mạch tính trở kháng B Mạch cộng hưởng điện C Mạch tính cảm kháng D Mạch tính dung kháng Câu 16: Sóng điện từ tính chất sau ? A Các thành phần điện trường từ trường biến thiên vuông pha với B Lan truyền chân không C Là sóng ngang D Mang theo lượng Câu 17: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương chu kỳ T mà đồ thị x x2 phụ thuộc vào thời gia hình vẽ Biết x = v1T, tốc độ cực đại chất điểm 53,4 cm/s Giá trị T gần giá trị nhất: A 4,00s B 3,75s C 3,01s D 2,56s Câu 18: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Biểu thức không dùng để tính chu kì dao động lắc lò xo: 2π m k A T = B T = 2π C T = 2π D T = m f k ω Câu 19: Một công ty điện lực dùng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp điện cho khu dân cư với hiệu suất truyền tải 95% Sau nhiều năm, dân cư khu vực giảm khiến công suất tiêu thụ điện khu dân cư giảm xuống 0,8 lần so với ban đầu phải sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ Biết hao phí đường dây tải điện nguyên nhân chủ yếu tỏa nhiệt đường dây hiệu ứng Joule - Lentz, hệ số công suất mạch điện Tỉ số điện áp công ti điện lực lúc sau so với lúc đầu A 2,191 B 0,456 C 0,208 D 4,800 Câu 20: Một mạch dao động LC tưởng, mạch dao động điện từ tự ω thời điểm t tỉ số dòng điện tức thời điện tích tức thời hai tụ iω = q1 , sau thời gian D t tỉ số i2 =ω q2 Trang 2/41 - Mã đề thi 132 Giá trị nhỏ D t là: A π LC 12 B π LC C 2π LC D π LC Câu 21: Cho khung dây dẫn quay từ trường với đường sức từ vuông góc với trục quay khung dây Biên độ suất điện động cảm ứng khung dây không phụ thuộc vào yếu tố ? A Diện tích khung dây dẫn B Vật liệu cấu tạo khung dây dẫn C Tốc độ quay khung dây từ trường D Độ lớn cảm ứng từ Câu 22: Một người dùng sạc điện USB Power Adapter A1385 lấy điện từ mạng điện sinh hoạt để sạc điện cho Smartphone Iphone Plus Thông số kỹ thuật A1385 pin Iphone Plus mô tả bảng sau: USB Power Adapter A1385 Input: 100V - 240V; ~50/60Hz; 0,15A Ouput: 5V; 1A Pin Smartphone Iphone Plus Dung lượng Pin: 2915 mAh Loại Pin: Pin chuẩn Li-Ion Khi sạc pin cho Iphone từ 0% đến 100% tổng dung lượng hao phí dung lượng mát máy chạy chương trình 25% Xem dung lượng nạp bỏ qua thời gian nhồi pin Thời gian sạc pin từ 0% đến 100% khoảng A 53,2 phút B 11 phút C 55 phút D 26 phút Câu 23: Một lắc lò xo độ cứng 100 N/m nằm ngang dao động điều hòa với biên độ cm Lực phục hồi đổi chiều chuyển động A 125 mJ B động 1250 J C 1250 J D động 125 mJ Câu 24: Con lắc đơn dao động điều hoà khi: A Biên độ dao động nhỏ B ma sát lò xo giới hạn đàn hồi C Khi ma sát biên độ nhỏ D Chu kì dao động không đổi Câu 25: Một khung dây dẫn phẳng diện tích S = 50 cm gồm 3000 vòng dây quay với vận tốc 3000 vòng/min từ trường B vuông góc với trục quay xx ' độ lớn B = 0,2 T Suất điện động hiệu dụng xuất khung là? A 220 V B 150 V C 75 V D 75.104 V Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt)V vào hai đầu mạch điện chứa phần tử R, L,C nối tiếp Gọi Z tổng trở mạch Điều sau xảy A ZL > R B ZC > ZL C ZC > Z D R > Z Câu 27: Cho dòng điện biểu thức i = I1 + I0 cosω t chạy qua điện trở Cường độ hiệu dụng dòng điện I0 I2 A I12 + I02 B I12 + C I1 + D I1 + I 2 Câu 28: Một vật dao động với tần số Hz Tác dụng vào vật ngoại lực tuần hoàn tần số thay đổi Hãy so sánh biên độ dao động vật tần số ngoại lực giá trị bằng: f = Hz; f2 = Hz; f3= Hz ; f4 = 6,5Hz A A2 < A1 < A4 < A3 B A1 < A2 < A3 < A4 C A1 < A2 < A3 < A4 D A3 < A1 < A4 < A2 Câu 29: Một người quan sát phao mặt biển, thấy nhô cao 10 lần khoảng thời gian 27 s Chu kì sóng biển là: A 2,7 s B 2,5 s C 2,8 s D s Câu 30: Trong mạch điện xoay chiều hai đầu AB, đoạn AM chứa điện trở thuần, MN chứa cuộn cảm thuần, NB chứa tụ điện, dòng điện xoay chiều với cường độ hiệu dụng tần số không đổi Gọi u AM, uMN, uNB điện áp tức thời cặp điểm AM, MN, NB, thời điểm Giá trị hiệu dụng tương ứng với điện áp UAM, UMN, UNB Hệ thức sau không đúng? A Error: Reference source not found B Error: Reference source not found C Error: Reference source not found D Error: Reference source not found Câu 31: Electron chùm tia catot bay với vận tốc v = 1,76.10 m/s theo phương vuông góc với vecto ur cảm ứng từ B từ trường Quỹ đạo electron quỹ đạo tròn mà hình chiếu lên đường kính dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm Cho khối lượng electron 9,1.10 -31 kg điện tích electron -1,6.10-19C Cảm ứng từ từ trường độ lớn là: A 10-4 T B 10-5 T C 2.10-5 T D 2.10-4 T Trang 3/41 - Mã đề thi 132 10−4 H; C= µ F ; R = 100 Ω , cuộn dây cảm Đặt vào π π hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt (V) Cường độ hiệu dụng mạch A A 2A B 2A C D 1A Câu 33: Khi sóng dừng dây AB căng ngang với hai đầu cố định thấy nút dây ( kể A B), tần số sóng 42 Hz Với dây AB tốc độ truyền sóng trên, muốn dây nút ( không tính A B) tần số phải A 28 Hz B 21 Hz C 35 Hz D 63 Hz Câu 34: Trong hộp kín chứa phần tử R,L,C mắc nối tiếp, với hai đầu nối A B Đặt vào π  hai đầu A,B điện áp xoay chiều u = 120 cos 100π t + ÷V cường độ dòng điện qua hộp 3  2π   i = sin 100π t + ÷A Các phần tử hộp là:   10−3 F A R = 30 Ω ; L = B R = 30 Ω ; C = H π 10π 10−3 F C R = 30 Ω ; L = D L = H ; C= F 3π 5π 9π Câu 35: Sóng điện từ truyền từ không khí vào nước A tốc độ truyền sóng bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm C tốc độ truyền sóng bước sóng tăng D tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng Câu 36: Ở bề mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng phương trình u1 = cos 40πt ( mm ) u = cos(40πt + π)( mm ) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A B 10 C D 11 Câu 37: Một người định biến từ hiệu điên U1 = 110V lên 220V với lõi không phân nhánh, không mát lượng cuộn dây điện trở nhỏ , với số vòng cuộn ứng với 1,2 vòng/Vôn Người hoàn toàn cuộn thứ cấp lại ngược chiều vòng cuối cuộn sơ cấp Khi thử máy với nguồn thứ cấp đo U2 = 264 V so với cuộn sơ cấp yêu cầu thiết kế, điện áp nguồn U1 = 110V Số vòng dây bị ngược gần đáp án A 30 vòng B 22 vòng C 44 vòng D 10 vòng Câu 38: Bằng đường dây truyền tải pha điện từ nhà máy phát điện truyền đến nơi tiêu thụ khu chung cư Người ta thấy tăng hiệu điện nơi phát từ U lên 3U số hộ dân đủ điện để thiêu thụ tăng từ 55 lên 95 hộ Biết hao phí đường truyền dáng kể hộ dân tiêu thụ điện Biết công suất nơi phát ko đổi, thay sợi dây sợi siêu dẫn để tải điện số hộ dân đủ điện tiêu thụ là: A 100 hộ B 800 hộ C 200 hộ D 150 hộ Câu 39: Một vật dao động điều hoà theo phương nằm ngang vận tốc vật vị trí cân độ lớn v max = 10π cm/s gia tốc cực đại độ lớn a max = 2m/s2 lấy π2 =10 Xác định biên độ chu kỳ dao động động năng? A A =100 cm; T = 100 (s).B A = cm; T =1 (s)C A = cm; T = 0,5 (s).D A = 10 cm;T = 0,5 (s) Câu 40: Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện sau đây, đại lượng dùng giá trị hiệu dụng A Công suất B Điện áp C Chu kì D Tần số Câu 32: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp L = - HẾT -Học sinh không sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích thêm./ ĐÁP ÁN C 11 A 21 B 31 B D 12 A 22 A 32 A B 13 A 23 D 33 A C 14 D 24 C 34 A Trang 4/41 - Mã đề thi 132 10 C C B C D D 15 16 17 18 19 20 C A C B B D 25 26 27 28 29 30 C D B D D B 35 36 37 38 39 40 A B D A C B ĐỀ SỐ 24 Câu 1: Trong dao động điều hòa chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực kéo đổi chiều B lực kéo dụng không C lực kéo độ lớn cực đại D lực kéo độ lớn cực tiểu Câu 2: Phát biểu sau không cộng hưởng dao động cơ? A Tần số góc lực cưỡng tần số góc dao động riêng Trang 5/41 - Mã đề thi 132 B Tần số lực cưỡng tần số dao động riêng C Chu kỳ lực cưỡng chu kỳ dao động riêng D Biên độ lực cưỡng biên độ dao động vật Câu 3: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = cm gia tốc cực đại m/s2 Biết lò xo lắc độ cứng k = 30 N/m Khối lượng vật nặng là: A 200 g B 0,05 kg C 0,1 kg D 150 g Câu 4: Một lắc lò xo, độ cứng k, vật nặng khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T Nếu tăng biên độ dao động lên lần chu kì dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D không đổi Câu 5: Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao T1 l = Tỉ số là: động lắc đơn l , l T1, T2 Biết T2 l2 1 A B C D 4 Câu 6: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75 cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Tốc độ truyền sóng dây bằng: A 75 m/s B 300 m/s C 225 m/s D m/s Câu 7: Chọn câu đúng? Cảm giác âm phụ thuộc vào A tần số âm B tần số tai người C nguồn âm tai người nghe D nguồn âm Câu 8: Một sóng tần số 50Hz truyền theo phương Ox tốc độ 30 m/s Khoảng cách hai điểm gần phương Ox mà dao động phần tử môi trường lệch pha π/3 bằng: A 10 cm B 20 cm C cm D 60 cm Câu 9: Trên mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp pha biên độ 1,5A 2A dao động vuông góc với mặt thoáng chất lỏng Nếu cho sóng truyền với biên độ không thay đổi điểm M cách hai nguồn khoảng d1 =5,75λ d2 = 9,75λ biên độ dao động A AM = 3,5A B AM = 6, 25 C AM = 3A D AM = 2A Câu 10: Một khung dây diện tích S = 60 cm quay với tốc độ 20 vòng giây Khung đặt từ trường B = 2.10-2 T Trục quay urcủa khung vuông góc với đường cảm ứng từ, lúc t = pháp tuyến khung dây hướng cảm ứng từ B Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất khung dây là: π π   A e = 4,8π  40π t − ÷ (mV) B e = 4,8π cos  40π t + ÷ (mV) 2 2   π π   −2 −2 C e = 1, 2.10 cos  40π t − ÷ V D e = 1, 2.10 cos  40π t + ÷ V 2 2   Câu 11: Đặt điện áp u = U0cos(ωt) ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm độ tự cảm L, điện trở R tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Khi ω < thì: LC A Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D Cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch 10−4 C = Câu 12: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 50Ω cuộn dây cảm L = H, F, ω = π 0,5π 100π rad/s Tổng trở đoạn mạch là: A 50 Ω B 50 Ω C 100 Ω D 50 Ω Câu 13: Một máy biến áp số vòng dây cuộn sợ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp náy tác dụng A tăng cường độ dòng diện, giảm điện áp B giảm cường độ dòng diện, tăng điện áp C tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp D giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp Trang 6/41 - Mã đề thi 132 Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) U0 không đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức là: A ω1 + ω2 = B ω1ω2 = LC LC C ω1 + ω2 = D ω1ω2 = LC LC Câu 15: Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động lệch pha π/2 C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì D Sóng điện từ dùng thông tin vô tuyến gọi sóng vô tuyên Câu 16: Mạch dao LC lí tường L = 1mH, C = 10μF Dòng điện qua L biểu thức 2π   i = cos 104 t + ÷(mA) Biểu thức điện tích tụ điện là:    π  π −7 −7 A q = 2.10 cos 10 t + ÷ C B q = 2.10 cos 10 t − ÷ C 6 6    π  π −7 −7 C q = 2.10 cos 10 t + ÷ C D q = 2.10 cos 10 t − ÷ C 3 3   Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa sóng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe sáng 1,2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến quan sát 2,5m Trên quan sát, khoảng cách lớn từ vân sáng bậc đen tối thứ 6,875mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm là: A 550 nm B 480 nm C 750 nm D 600 nm Câu 18: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng thí nghiệm giao thoa khe Y-âng Sau làm thí nghiệm xử lí số liệu học sinh ghi bảng số liệu sau đây: Khoảng cách khe Y-âng: a = (1 ± 0,01) mm Khoảng cách vân sáng liên tiếp L = 3,25 ± 0,1 (mm) Khoảng cách hai khe Y-âng: D = ± 0,001 (m) Bỏ qua sai số dụng cụ Kết phép đo bước sóng là: A 0,54 ± 0,03 (µm) B 0,65 ± 0,03 (μm) C 0,65 ± 0,03 (mm) D 0,54 ± 0,03 (mm) Câu 19: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng A phản xạ toàn phần B phản xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 20: Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ D Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với vận tốc Câu 21: Hai khe Y-âng cách 3mm, khoảng cách từ hai khe đến D = 2m, ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6 µm Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm là: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 22: Trong ống Ronghen, đặt vào hiệu điện không đổi U = 2.104 V hai cực anot catot, bỏ qua động electron khỏi catốt Cho e = 1,6.10-19C h = 6,625.10-34 J.s Tần số cực đại tia Ronghen là: A 1,73.1018 Hz B 4,83.1018 Hz C 2,37.1018 Hz D 3,46.1018 Hz Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu vào khe S đồng thời hai xạ đơn sắc bước sóng λ1 = 0,49µm λ2 Trên quan sát, khoảng rộng đếm 29 vân sáng, vân màu với vân trung tâm (kể vân trung tâm) hai năm vân nằm khoảng rộng Biết Trang 7/41 - Mã đề thi 132 khoảng rộng đó, số vân sáng λ1 nhiều số vân sáng λ2 vân Bước sóng λ2: A λ2 = 0,56µm B λ2 = 0,68µm C λ2 = 0,62µm D λ2 = 0,63µm Câu 24: Kẽm giới hạn quang điện 0,35 µm Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm A kẽm dần điện tích dương B Tấm kẽm dần điện tích âm C Tấm kẽm trở nên trung hoà điện D điện tích âm kẽm không đổi Câu 25: Một đèn công suất phát xạ đèn 10W, phát ánh sáng bước sóng 0,6µm Số photon phát s gần giá trị sau nhất? A 1,2.1019 B 4,5.1019 C 6.1019 D 3.1019 Câu 26: Năng lượng trạng thái dừng nguyên tử Hiđrô EK = −13, 6eV ; EL = −3, 4eV ; EM = −1,51eV ; E N = −0,85eV ; E0 = −0,54eV Khi electron từ quỹ đạo L quỹ đạo K xạ phôtôn bước sóng gần với giá trị sau đây: A 0,1627µm B 0,1218µm C 0,2272µm D 0,3217µm Câu 27: Theo thuyết tương đối, êlectron đứng yên khối lượng m0, chuyển động với tốc c độ v = (với c tốc độ ánh sáng chân không) động tính theo m0c2 là: A 1,5m0c2 B 2m0c2 C m0c2 D 0,5m0c2 Câu 28: Hạt nhân đơteri D khối lượng mD = 2,0136u, khối lượng nơtron mn = 1,0087u, khối lượng proton mP = 1,0073u Cho 1uc2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân D là: A 1,3271 MeV/nuclon B 1,4872 MeV/nuclon C 1,5306 MeV/nuclon D 1,1178 MeV/nuclon Câu 29: Phát biểu sau nói đồng vị? A Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chủng số khối A B Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng số prôton nhau, số nơtron khác C Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng số nơtron nhau, số prôton khác D Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng khối lượng Câu 30: thể giảm chu kỳ bán rã đồng vị phóng xạ cách A Đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh B Đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh C Vùi vào lòng tàng băng địa cực D Không cách làm thay đổi chu kỳ bán rã chất phóng xạ Câu 31: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần sổ biên độ trung bình cộng hai biên độ thành phần; góc lệch pha so với dao động thành phần thứ 90° Góc lệch pha hai dao động thành phần A 120° B 126,9° C 143,1° D 105° Câu 32: Một vật dao dộng điều hòa theo quy luật x = Acos(ωt + φ) Đồ thị li độ theo thời gian hình vẽ Thời điểm vật qua vị trí động năng, lần thứ 2015 giá trị gần với giá trị sau đây: A 1511 s B 504 s C 1511 s D 1510 s Câu 33: Trên bề mặt chất lỏng nguồn sóng kết hợp A B cách 100cm dao động ngược pha, chu kì 0,1s Biết tốc độ truyền sóng v = m/s Xét điểm M nằm đường thẳng qua điểm N vuông góc với AB (biết N năm AB cách A 10cm cách B 90cm) Để M biên độ cực tiểu M cách AB khoảng nhỏ (M khác N) A 24,3 cm B 42,6 cm C 51,2 cm D 35,3 cm Câu 34: Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm điểm thẳng hàng theo thứ tự A, B, C, nguồn điểm phát âm công suất P đặt điểm O, di chuyển máy thu âm từ A đến C thấy rằng: mức cường độ âm B lớn LB = 20lg(200) dB mức cường độ âm A C 40 dB Bỏ nguồn âm O, đặt A nguồn âm điểm phát âm công suất P1, để mức cường độ Trang 8/41 - Mã đề thi 132 âm B không đổi P P A P1 = B P1 = P C P1 = D P1 = 3P Câu 35: Mạch R nối tiếp với C Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều tần số f = 50Hz Khi điện áp tức thời hai đầu R 20 V cường độ dòng điện tức thời A điện áp tức thời hai đầu tụ 45V, đến điện áp hai đầu R 40 V điện áp tức thời hai đầu tụ 30V Giá trị điện dung C 3.10−3 2.10−3 10−4 3.10−3 B C D F F F F 8π 3π π 8π Câu 36: Hạt α động Kα = 3,1MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng α +1327 Al ⇒ ZA X + n , khối lượng hạt nhân mα = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = l,008670u, 1u = 931MeV/c2 Giả sử hai hạt sinh vận tốc, bỏ qua xạ γ Động hạt n là: A 0,0257 MeV B 0,0364 MeV C 0,0572 MeV D 0,0138 MeV −3 10 Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ R = 60Ω, C = F, cuộn dây cảm độ tự cảm 6π L Điện áp M N biểu thức uMN = 120 cos(100πt) Khi chuyển khóa k từ sang số số ampe kế không thay đổi Bỏ qua điện trở ampe kế Biểu thức dòng điện mạch k vị trí (2) là: π  A i = cos 100π t + ÷ A 6  π  B i = cos 100π t − ÷ A 3  π π   C i = cos  100π t − ÷ A D i = cos 100π t + ÷ A 6 3   Câu 38: Mạch chọn sóng máy vô tuyến gồm cuộn dây độ tự cảm 20 μΗ tụ xoay điện dung (điện dung hàm bậc góc xoay) biến thiên từ 10 pF đến 500 pF góc xoay biển thiên từ 0° đến 180° Khi góc xoay 45° mạch thu bước sóng gần với giá trị sau đây: A 26,66 m B 188,50 m C 134,54 m D 97,03 m Câu 39: Điện áp xoay chiều u cường độ dòng điện i đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp đồ thị hình vẽ Độ lệch pha u i là: π 3π A B 2π π C D 3 Câu 40: Khi chiếu xạ vào bề mặt catot tế bào quang điện Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện vận tốc cực đại hướng vào từ trường cảm ứng từ 10-4 T vuông góc với phương vận tốc ban đầu electron Tính chu kì electron từ trường A µs B µs C 0,26 µs D 0,36 µs A Trang 9/41 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI C 11 B 21 B 31 B D 12 A 22 B 32 A C 13 A 23 D 33 D D 14 B 24 D 34 D B 15 B 25 D 35 B A 16 A 26 B 36 D C 17 D 27 D 37 B A 18 B 28 D 38 D A 19 C 29 B 39 C 10 A 20 A 30 D 40 D Câu 1: Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động biên => độ lớn lực hồi phục cực đại => Chọn C Câu 2: Dao động cưỡng tần số tần số lực cưỡng bức, biên độ phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng nói chung không biên độ lục cưỡng => Chọn D k kA 30.0, 03 = = 0,1( kg ) => Chọn C Câu 3: Ta có: amx = ω A = A ⇒ m = m amax Câu 4: Chu kì dao động lắc lò xo T = 2π m không phụ thuộc vào biên độ A => Chọn D k T  l T l1 l ⇒ = ⇒ =  ÷ = => Chọn Β Câu 5: Ta có: T = 2π g T2 l2 l  T2  Câu 6: λ v kv f k ⇒ f = ⇒ / = / + Hai đầu dây cố định nên: l = k = k 2f 2l f k f k 150 k / ⇔ = ⇒k =3 + Hai tần số nên k = k + ⇒ / = f k +1 200 k + v 2l f 2.75.150 ⇒v= = = 750 ( cm/s ) = 75 ( m/s ) => Chọn A + Mà: l = k 2f k Câu 7: Cám giác âm phụ thuộc vào nguồn âm tai người nghe => Chọn C 2π x 2π x π λ v ⇔ = ⇒x= = = 10 ( cm ) => Chọn A Câu 8: Ta có: ∆ϕ = λ λ 6f Câu 9: Độ lệch pha hai sóng nguồn truyền đến điểm M: 2π ( d1 − d ) ∆ϕ = ϕ − ϕ1 + = −8π = k 2π => M cực đại λ => AM = A1 + Α2 = 1,5A + 2A = 3,5A => Chọn A Câu 10: + Tần số góc: ω = 2πf = 40π rad/s + Từ thông cực đại: Φ0 = NBS = 12.10-5 Wb => ϕ = 12.10-5 cos(40πt)Wb π  / + Ta có: e = −φ = 4,8π sin ( 40π t ) ( mV ) = 4,8π cos  40π t − ÷ (mV) => Chọn A 2  Câu 11: + Ta có: U = U R2 + ( U L − U C ) > U R => A sai, B + Theo đề ω < 1 ⇔ ω2 < ⇔ ωL < ⇒ Z L < Z C => u trễ pha i => C D sai => Chọn LC ωC LC B Câu 12: Tổng trở: Z = R + ( Z L − Z C ) = 50 2Ω => Chọn A N U I1 = = nên U giảm I tăng => Chọn A N1 U1 I Câu 14: Vì ω1 ω2 cho I nên: ω1ω2 = => Chọn B LC Câu 15: Tại điểm sóng điện từ E B dao động pha nhau, điểm Câu 13: Ta N1 > N Mặt khác Trang 10/41 - Mã đề thi 132 λ1 = 720 nm, λ2 = 540 nm, λ3 = 432 nm λ4 = 400 nm Tại điểm M vùng giao thoa mà hiệu khoảng cách đến hai khe 1,08 µm vân sáng A bậc xạ λ4 B bậc xạ λ3 C bậc xạ λ1 D bậc xạ λ2 Câu 24: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen B Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại C Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen D Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 25: Một bể nước sâu 1,2m Một chùm ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt nước góc tới i cho sini = 0,8 Chiết suất nước ánh sáng đỏ 1,331 ánh sáng tím 1,343 Bề rộng dải quang phổ đáy bể gần với giá trị sau đây: A 1,5 cm B 1,3 cm C 2,5 cm D 2,6 cm Câu 26: Điện trở quang điện trở đặc điểm đây? A giá trị lớn B giá trị nhỏ C giá trị không đổi D giá trị thay đổi 13, Câu 27: Năng lượng nguyên tử hiđrô trạng thái dừng En = − (eV) (với n = 1,2, ) Xác định n bước sóng xạ nguyên tử hiđrô phát chuyển từ trạng thái dùng quỹ đạo N quỹ đạo L A 0,779 µm B 7,778 µm C 0,487 µm D 0,466 µm Câu 28: Cho tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β- tia γ vào miền điện trường theo phương vuông góc với đường sức điện Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là: A tia γ B tia β- C tia β+ D tia α Câu 29: Cho: mC = 12,00000u; mP = 1,00728u; mn = 1,00867u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J; c = 12 3.108 m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C thành nuclôn riêng biệt bằng: A 72,7 MeV B 89,4 MeV C 44,7 MeV D 7,45 MeV Câu 30: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao T động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật li độ cm, thời điểm t + vật tốc độ 50 cm/s Giá trị m bằng: A 1,0 kg B 1,2 kg C 0,8 kg D 0,1 kg Câu 31: Đồ thị li độ theo thòi gian chất điểm (đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ, tốc độ cực đại chất điểm 4π (cm/s) Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm li độ lần thứ là: A 4,0 s B 3,25 s C 3,75 s D 3,5 s Câu 32: Hai nguồn sóng kết hợp mặt nước cách đoạn S1S2 = 9λ phát dao động u = acosωt Trên đoạn S1S2, số điểm biên độ cực đại ngược pha với hai nguồn (không kể hai nguồn) là: A B C 17 D 16 Câu 33: Con lắc lò xo k = 100 N/m, m = 100g treo thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc a = g = 10 = π2 (m/s2) Khi thang máy tốc độ 40π (cm/s) đột ngột dừng lại Biên độ dao động vật nặng sau bằng: A cm B cm C cm D cm Câu 34: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A B cách 10,2cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 100 cm/s Trên mặt nước kẻ đường thẳng (d) vuông góc với AB, cắt AB N (BN = 2cm) Điểm M (d) dao động với biên độ cực đại gần B cách AB đoạn gần bằng: A 3,7 cm B 0,2 cm C 0,3 cm D 1,1 cm Câu 35: Một mạch điện xoay chiều gồm AM nối tiếp MB Biết AM gồm điện trở R1, tụ điện C1, cuộn Trang 27/41 - Mã đề thi 132 dây cảm L1 mắc nối tiếp Đoạn mạch MB hộp X, biết hộp X phần tử điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 200 V thấy dòng điện mạch giá trị hiệu dụng 2A Biết R1 = 20Ω thời điểm t(s) uAB = 200 (V) thời điểm t + (s) dòng điện mạch giảm 600 Công suất đoạn mạch MB là: A 266,4 W B 120 W C 320 W D 320 W Câu 36: Một sợi dây đàn hồi đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây, tạo sóng truyền dây với tốc độ v = m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 14 cm, người ta thấy M dao động ngược pha với A Biết tần số f giá trị khoảng từ 98 Hz đến 102 Hz Bước sóng là: A cm B cm C cm D cm Câu 37: Đoạn mạch xoay chiều chứa linh kiện R, L, C Đoạn AM chứa cuộn dây cảm L, MN chứa 50 R NB chứa C Biết R = 50 Ω, ZL = 50 Ω; Z C = Ω Khi uAN = 80 V uMB = 60V Giá trị cực đại uAB là: A 50 V B 150 V C 100 V D 100 Câu 38: Bắn hạt proton động 5,5 MeV vào hạt nhân Li đứng yên, gây phản ứng hạt nhân p + Li → 2α Giả sử phản ứng không kèm theo xạ γ, hai hạt α động bay theo hai hướng tạo với góc 160° Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Năng lượng mà phản ứng tỏa là: A 14,6 MeV B 10,2 MeV C 17,3 MeV D 20,4 MeV Câu 39: Một nguồn sáng công suất P = 2,5 W, phát ánh sáng bước sóng λ = 0,5μm tỏa theo hướng Nếu coi đường kính mắt 4mm mắt cảm nhận ánh sáng tối thiểu 100 phôtôn lọt vào mắt 1s Bỏ qua hấp thụ phôtôn môi trường Khoảng cách xa nguồn sáng mà mắt trông thấy nguồn gần bằng: A 27 km B 470 km C 502 km D 251 km Câu 40: Người ta thực thí nghiệm khảo sát phụ thuộc điện áp hiệu dụng UL, UC đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) theo tần số góc ω (từ rad/s đến 100 rad/s) vẽ đồ thị hình bên Đồ thị (1) biểu thị phụ thuộc UC vào ω Giá trị hiệu dụng điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch thí nghiệm giá trị gần với giá trị: A 200 V B 240 V C 120 V D 160 V Trang 28/41 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI D 11 B 21 C 31 D A 12 D 22 D 32 B C 13 A 23 D 33 D B 14 C 24 A 34 D C 15 A 25 B 35 B D 16 C 26 D 36 A D 17 D 27 C 37 A B 18 C 28 A 38 C D 19 B 29 B 39 D 10 C 20 D 30 A 40 C  xmax = A Câu 1: Vật đổi chiều chuyển động đến biên x = ±A Mà  => Chọn D  xmin = − A Câu 2: Số liệu điện áp ghi thiết bị điện áp hiệu dụng nên U = 220 V ⇒ U0 = 220 V => Chọn A Câu 3: Các chất khí bay áp suất thấp bị kích thích nhiệt hay điện phát quang phổ vạch => Chọn C Câu 4: Chiếu chùm ánh sáng trắng tới lăng kính, sau qua lăng kính tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch => Chọn B Câu 5: Khi xảy cộng hưởng Triêng = Tlục = 0,2 s ⇒ Chọn C t − N t =3T Câu 6: Số hạt nhân lại sau thời gian t: N = N T  → N = ⇒ Chọn D Câu 7: MeV + Đơn vị khối lượng nguyên tử thường dùng u, kg c2 + MeV đơn vị lượng => Chọn D Câu 8: Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với hiệu điện => B sai => Chọn B Câu 9: Độ cao âm phụ thuộc vào tần số mức cường độ âm Chú ý:  Độ to âm phụ thuộc vào tần số mức cường độ âm  Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động nguồn âm ω 5π = = 2,5 ( Hz ) ⇒ A sai Câu 10: Tần số dao động: f = 2π 2π π + Pha ban đầu dao động: ϕ = − (rad) => B sai T + Quãng đường : s = 2A = 20 (cm) => C π  / + Biểu thức vận tốc: v = x( t ) = 50π cos  5π t − ÷ (cm/s) => D sai Vậy, chọn C 6  Câu 11: Trong sóng điện từ, điện trường từ trường điểm thời điểm dao động pha => B sai => Chọn B Cung cấp đề thi, tài liệu file word lời giải chi tiết P  2  I1 = 4π R  R1 − d  I1 R22 ( R1 − d )  ⇒ = = ⇔ Câu 12: Ta có:  ÷ = P I R R R 1   I =  4π R22 R1 − d = ⇒ R1 = 2d = 20 ( m ) ⇒ Chọn D R1 Câu 13: Năng lượng photon bước sóng 0,42 µm là: hc 6, 625.10−34.3.108 ε= = = 4, 73.10−19 J = 2,958eV −6 λ 0, 42.10 + Điều kiện để gây tượng quang điện lượng photon phải lớn công thoát => ⇒ Trang 29/41 - Mã đề thi 132 Chọn A Câu 14: + lắc đơn: W = 1 W W mg l α 02 ⇒ mg l = ⇒ Wt = mg l α = α 2 α0 α0   α 2  α  + Động vật: Wd = W − Wt = W − W  ÷ = W 1 −  ÷    α    α0    2  Thay số ta có: Wd = 0, 02 1 −  ÷  = 0, 015 J ⇒ Chọn C     λ ⇒ λ = 60 ( cm ) Abung + Biên độ sóng bụng: Abụng = cm ⇒ biên độ N là: AN = λ + Khoảng cách từ N đến O: ON = = ( cm ) ⇒ Chọn A 12 Câu 16: Khoảng cách vân sáng vân tối liền kề 0,5i ⇒ 21 vân liên tiếp có: L = 20.0,5i = 10i 20 ia => i = = 2mm => λ = = 0,5μm => Chọn C 10 D Câu 17: ⇒ ω LC = ⇒ A + Khi xảy cộng hưởng Z L = Z C ⇔ ω L = ωC Câu 15: Sóng dừng hai đầu cố định với bụng sóng nên: l =  + Tổng trở xác định Z = R +  ω L − ⇒ B ωC ÷   u U + Khi cộng hưởng u i pha nên i = = cos ωt ⇒ C R R + Khi xảy cộng hưởng không thiết UR phải UC hay UL nên D lúc => Chọn D Câu 18: Máy biến áp không làm biến đổi tần số => Chọn C Câu 19: Đổi n = 120 vòng/phút = vòng/s + Từ thông cực đại gửi qua khung dây: φ0 = NBS = 1, 2Wb + Tần số góc:r ω =ur2πn = 4π (rad/s) + Lúc t = n ↑↓ B ⇒ ϕ = π ⇒ φ = 1, cos ( 4π t + π ) (Wb) + Suất điện động xuất khung dây: e = −φ( t ) = 4,8π ( 4π t + π ) (V) => Chọn B 2k1 + λ2 2k + λ = ⇔ = Câu 20: Điều kiện để vân tối trùng: 2k2 + λ1 2k2 + 0, 44 le + Chỉ đáp án A cho phân số dạng ⇒ nhận λ2 = 0,60µm le => Chọn D f C1 f C1 C ⇒ = ⇔ = ⇒ C2 = = 0, 2C1 => Chọn C Câu 21: Ta có: f = f1 C2 f1 C2 2π LC Câu 22: 2π MN 2π MN 2π ( 213 − 138 ) π ∆ϕ = = = = ( rad ) + Độ lệch pha N M: 3.108 λ c 10 + Vì điểm Ν xa nguồn O Μ nên trễ pha nên phương trình cường độ điện trường điểm N là: / Trang 30/41 - Mã đề thi 132 π π π   EN = E0 cos  2π 106 t + − ÷ = E0 cos  2π 106 t − ÷ (V/m) 2 6   + Tại điểm thời điểm cảm ứng từ B điện trường E pha nên: π  BN = B0 cos  2π 106 t − ÷ (T) ⇒ Chọn D 6  Câu 23: d − d1 = k (k số nguyên, d2 – d1 đơn vị giống λ) λ + Chỉ λ2 cho k = ⇒ M vân sáng bậc λ2 ⇒ Chọn D Câu 24: + Bước sóng tia hồng ngoại lớn 0,76µm + Bước sóng ánh sáng tím từ 0,38µm đến 0,44µm + Bước sóng tia tử ngoại nhỏ 0,38µm + Bước sóng tia Rơn-ghen (tia X) từ 10-11 m đến 10-8 m Vậy, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen => Chọn A Câu 24: + Áp dụng định luật khúc xạ ta có: n1.sin i = n2 sin r + Vì môi trường tới không khí nên n1 = 0,8 + Vậy, ta có: Sin i = n sin r ⇒ sin r = n + Áp dụng cho tia đỏ tím ta có: 0,8 sin rd = ⇒ rd = 36,95° ⇒ tan rd = 0, 752 1,331 0,8 sin rt = ⇒ rt = 36,56° ⇒ tan rt = 0, 741 1,343 + Bề rộng dải quang phổ: TĐ = L = d(tan rd - tan rt) = 1,3 (cm) => Chọn B Câu 26: Quang điện trở điện trở làm chất quang dẫn + Điện trở quang điện trở thay đổi từ vài mê-ga-ôm không chiếu sáng xuống đến vài chục ôm chiếu ánh sáng thích hợp => Chọn D hc = E N − EL Câu 27: Ta có: ε = λ hc 6, 625.10−34.3.108 ⇒λ = = = 0, 487.10−6 ( m ) EN − EL  13,  13,   => Chọn C −19  − 42 −  − 22 ÷ 1, 6.10    Câu 28: Tia γ sóng điện từ, không mang điện nên điện trượng hay từ trường không bị lệch => Chọn A Câu 29: + Năng lượng để tách hạt C12 thành nuclon riêng biệt lượng liên kết 2 + Năng lượng liên kết C12: Wlk = ( 6m p + 6mn − m ) c = 0, 0957uc + Tại M vân sáng khi: Thay số ta có: Wlk = 0, 0957.1, 66055.10−27 ( 3.108 ) = 1, 43.10 −11 J + Vì 1MeV = 1,6.10-13 J ⇒ Wlk = 89,4 MeV ⇒ Chọn B π so với li độ x T T π + Sau ∆t = v2 quay thêm góc ∆ϕ = ω.∆t = ω = 4 Câu 30: Tại thời điểm t đó, vận tốc v sớm pha Trang 31/41 - Mã đề thi 132 + Lúc v2 ngược pha với x1 nên: v2 x =− vmax xmax v2 x v 50 = − ⇒ω = = = 10 ( rad / s ) ωA A x1 k = ω = 100 ⇒ m = 1kg => Chọn A + Lại có: m v 4π 2π = Câu 31: Tần số góc chất điểm 2: ω2 = 2max = ( rad / s ) A T 4π + Từ hình nhận thấy: T1 = ⇒ ω1 = ( rad / s )   4π t π   x1 = cos  − ÷( cm )    + Phương trình dao động chất điểm:   x = cos  2π t − π  ( cm )  ÷  2  + Khi hai chất điểm gặp thì: t1 = 3k1 ( k1 = 1, 2,3, ) 4π t π   2π t π  x1 = x2 ⇒ − = ± − ÷+ k 2π ⇒  2  t2 = + k2 ( k2 = 0,1, 2,3, 4, )  t1 = ( s ) ;6 ( s ) ; + Ta có:  t2 = 0,5 ( s ) ;1,5 ( s ) ; 2,5 ( s ) ;3,5 ( s ) ; 4,5 ( s ) ; Cách khác: Từ đồ thị nhận thấy gặp lần thời gian thỏa mãn điều kiện: T T T2 + < ∆t < T2 + ⇔ 3, 25 ( s ) < ∆t < 3, 75 ( s ) 12 => Chọn D ⇒  d1 − d = k λ ⇒ d1 = 4,5λ + 0,5k λ Câu 32: Vì hai nguồn pha nên:   d1 + d = 9λ + Điều kiện điểm M ngược pha với nguồn 1: d1 = ( m + 0,5 ) λ + Từ (1) (2), ta có: m + 0,5 = 4,5 + 0,5k ⇒ k = ( m − ) (1) (2) (3) + Lại có: < d1 < AB ⇔ < ( m + 0,5 ) λ < 9λ ⇒ −0,5 < m < 8,5 ⇒ m = 0,1, 2,3, 4,5, 6, 7,8 + Từ (3) nhận thấy m cho giá trị k tương ứng nên điểm => Chọn B Cách 2: Phương trình sóng tổng hợp điểm M:  π ( d1 − d )   π ( d1 + d )  uM = 2a cos   cos ωt −  λ λ     Trang 32/41 - Mã đề thi 132  π ( d1 − d )  + Ta có: d1 + d = 9λ ⇒ uM = 2a cos   cos ( ωt − 9π ) λ    π ( d1 − d )   π ( d1 − d )  + Điểm M biên độ cực đại khi: AM = 2a cos   = max ⇒ cos   = ±1 λ λ      π ( d1 − d )  + Khi cos   = ⇒ uM = 2a cos ( ωt − 9π ) => M ngược pha với nguồn λ    π ( d1 − d )  + Khi cos   = −1 ⇒ uM = −2a cos ( ωt − 9π ) = 2a cos ( ωt − 8π ) λ   => M pha với nguồn  π ( d1 − d )  + Theo đề, ta chọn: cos   = ⇒ d1 − d = 2k λ λ   + Lại có: −9λ < d1 − d = 2k λ < 9λ ⇔ −4,5 < k < 4,5 ⇒ cực đại ngược pha với nguồn => Chọn B k Câu 33: Tần số góc dao động: ω = = 10π (rad/s) m + Khi thang máy chuyển động nhanh dần lên chịu tác dụng lực quán tính chiều hướng xuống Kết làm cho VTCB vật bị dịch xuống (so với VTCB cũ) đoạn: F ma 0,1.10 x0 = qt = = = 0, 01( m ) = 1( cm ) k k 100 + Khi thang máy dừng đột ngột lực, lúc VTCB lại O vật cách VTCB đoạn x = cm tốc độ v = 40π (cm/s) nên sau vật dao động với biên độ là:  40π  v2 => Chọn D A = x + = 12 +  ÷ ÷ = ( cm ) ω 10 π   Câu 34: v = ( cm ) ⇒ d1N − d N = 8, − = 6, ( cm ) = 3,1λ f + Vậy, điểm M gần B M thuộc cực đại k = + Vì M thuộc cực đại k = nên: MA − MB = 3λ = ( cm ) + Ta có: λ = (1)  MA = AN + x = 8, 22 + x + Lại có:   MB = BN + x = 22 + x + Thay vào (1), ta có: 8, 22 + x − 22 + x = + Bấm máy tính giải (2), ta có: x = 1,1 cm => Chọn D Câu 35: t →100π t + ϕu = + Ta có: u = 200 cos ( 100π t + ϕu )  u = 200 2V π π   100π ÷ = ⇒ 100π t + ϕi + = ± + Tại t + 1/600 thì: i = I cos  100π t + ϕi + 600   π π π / + Vì dòng điện giảm nên: i( t ) < ⇒ 100π t + ϕi + = ⇒ 100π t + ϕi = π + Lấy (1) – (2), ta có: ϕ = ϕu − ϕi = − (2) (1) (2) Trang 33/41 - Mã đề thi 132  π + Công suất toàn mạch: P = UI cos ϕ = 200.2.cos  − ÷ = 200 ( W )  3 2 + Công suất đoạn mạch AM: P1 = I R1 = 20 = 80 ( W ) + Vậy công suất đoạn X là: P2 = P − P1 = 200 − 80 = 120 ( W ) => Chọn B Câu 36: Vì M dao động ngược pha với A nên: λ v 200 d = ( 2k + 1) = ( k + 0,5 ) λ = ( k + 0,5 ) ⇒ f = ( k + 0,5 ) f 200 + Theo đề, ta có: 98 < f < 102 ⇒ 98 < ( k + 0,5) < 102 v ⇒ 2,93 < k < 3, 07 ⇒ k = ⇒ f = 100 Hz ⇒ λ = = ( cm ) => Chọn A f  50 =  tan ϕ AN = 50  ⇒ tan ϕ AN tan ϕ MB = −1 ⇒ u AN ⊥ uMB Câu 37: Ta có:  50  tan ϕ = − =− MB  3.50 2 2  u   u  u  u  ⇒  AN ÷ +  MB ÷ = ⇒  AN ÷ +  MB ÷ = I 02  U AN   U MB   Z AN   Z MB   Z = R + Z = 100Ω L  AN ( 3) + Lại có:  100 → I = ⇒ I = (A) 2  Z MB = R + Z C =  (1)  50  + Lại có: U AB = I Z AB = 50 +  50 − ÷ = 50 (V) ⇒ Chọn A  ÷   ur ur ur 2 Câu 38: Bảo toàn động lượng: p p = pα + pα ⇒ p p = pα + pα cos160° ⇒ pα2 = p 2p p = mWd  → mαWα = m pW p + cos160° + 2cos160° Wp ⇒ 4Wα = ⇒ Wα = 11, ( MeV ) + cos160° + Năng lượng phản ứng: W = Wd − sau − Wd −truoc = 2.Wα − W p = 17,3 MeV Câu 39: P + Cường độ sáng nhận điểm cách nguồn phát đoạn R là: I = 4π R P πd2 + Năng lượng sáng nhận diện tích S là: E = IS = 4π R P πd2 hc + Điều kiện để cảm nhận nguồn sáng là: E ≥ 100ε ⇔ ≥ 100 4π R λ ⇒ R ≤ 251km => Chọn D Câu 40: Nhận thấy ω = ω1 = ωC = 100 ( rad / s ) UC = max + Khi ω = ω2 = 100 ( rad / s ) UL = UC ⇒ cộng hưởng ⇒ UR = max ⇒ ωR = 100 ( rad / s ) + Mà: ωC ω L = ω R2 ⇒ ωL = ω ωC R ( 100 ) = 100 = 200 ( rad / s ) Trang 34/41 - Mã đề thi 132 2  U  ω  + Lại có:  max ÷ +  C ÷ =  U X   ωL  ⇒U max C = U ω  1−  C ÷  ωL  ⇒U =U max C ω  −  C ÷ ≈ 120 ( V ) => Chọn C  ωL  TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH ĐỀ THI THỬ (Đề thi gồm 06 trang) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Chu kì dao động A số dao động toàn phần vật thực 1s B khoảng thời gian dể vật từ bên sang bên quỹ đạo chuyển động C khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vị trí ban đầu D khoảng thời gian ngắn để vật trở lại trạng thái ban đầu Khi nói lượng dao động điều hòa, phát biểu không A Tổng lượng đại lượng tỉ lệ với bình phương biên độ B Tổng lượng đại lượng biến thiên theo li độ C Động đại lượng biến thiên tuần hoàn D Tổng lượng lắc phụ thuộc vào kích thích ban đầu Phát biểu sau đúng: A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động trì C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng Lực căng đoạn dây treo lắc đơn dao động độ lớn nào? A Lớn vị trí cân trọng lượng lắc B Lớn vị trí cân lớn trọng lượng lắc C Như vị trí dao động D Nhỏ vị trí cân trọng lượng lắc Một lắc đơn gồm sợi dây chiều dài l dao động điều hòa với tần số f Nếu tăng chiều dài lên 9/4 lần tần số dao động A Tăng 1,5 lần so với f B Giảm 1,5 lần so với f C Tăng 2/3 lần so với f D Giảm 9/4 lần so với f Đồ thị quan hệ ly độ vận tốc vật dao động điều hòa đường A hình sin B thẳng C hyperbol D elip Một chất điểm dao động điều hòa phương trình dao động x = Acos(ωt+φ) Tỉ số động vật li độ x (x ≠ 0) W x A đ = −   Wt A W A B đ = +   Wt x Trang 35/41 - Mã đề thi 132 W A C đ =   − Wt  x  Câu W x D đ = +   Wt A π  2π t −  Tính từ 2  T Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos  thời điểm t = đến thời điểm T/4, tỉ số ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm khoảng thời gian A : : B.1: -1: - C : - :1 - D 1:1:1 Câu Định nghĩa sau sóng nhất? Sóng A dao động điều hòa lan truyền theo không gian theo thời gian B dao động môi trường rắn lỏng lan truyền theo thời gian không gian C trình lan truyền dao động điều hòa môi trường đàn hồi D dao động học lan truyền theo thời gian môi trường vật chất Câu 10 Khảo sát tượng sóng dừng dây đàn hồi AB Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự sóng tới sóng phản xạ B A pha B lệch pha góc π/4 C vuông pha D ngược pha Câu 11 Một sóng truyền theo chiều P đến Q nằm đường truyền sóng Hai điểm cách khoảng 5/4 bước sóng Nhận định sau đúng? A Khi P cực đại Q động cực tiểu B Khi P vận tốc cực đại dương Q li độ cực đại dương C Khi P li độ cực đại dương Q vận tốc cực đại dương D Li độ dao động P Q luôn độ lớn ngược dấu Câu 12 Một sóng truyền mặt nước với tần số f = 10 Hz, thời điểm phần tử mặt nước dạng hình v Trong khoảng cách từ vị trí cân A đến vị trí cân D 30 cm điểm C từ vị trí cân xuống Chiều truyền vận tốc truyền sóng là: A Từ E đến A với vận tốc m/s B Từ A đến E với vận tốc m/s C Từ E đến A với vận tốc m/s D Từ A đến E với vận tốc m/s Câu 13 Nguồn âm O công suất không đổi Trên đường thẳng qua O ba điểm A, B, C nằm phía O theo thứ tự xa khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A a (dB), mức cường độ âm B mức cường độ âm C là: 3a (dB) Biết OA = OB Tỉ số A OA là: OC B C 81 16 D 16 81 Trang 36/41 - Mã đề thi 132 Câu 14 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch cuộn cảm A cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha π so với điện áp hai đầu đoạn mạch B dòng điện xoay chiều tồn đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch trể pha π so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 15 Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều biểu thức i = cos200 π t(A) A 2A B A C A D A Câu 16 Máy tăng áp cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ lớn tần số cuộn sơ cấp B tần số dòng điện cuộn sơ cấp C nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp D lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Câu 17 Chọn kết luận Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Nếu tăng tần số hiệu điện xoay chiều đặt vào hai đầu mạch A điện trở tăng B dung kháng tăng C cảm kháng giảm D dung kháng giảm cảm kháng tăng Câu 18 Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 50 Ω, cuộn cảm độ tự cảm L = tụ điện điện dung C = H π 2.10 −4 F Cường độ hiệu dụng dòng điện π đoạn mạch A A B A C 2 A D A Câu 19 Một máy biến áp lí tưởng cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220 V Bỏ qua hao phí Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A 440 V B 44 V C 110 V D 11 V Câu 20 Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch điện xoay chiều AM MB AM gồm R1 = 100Ω nối tiếp cuộn dây L = H; MB hộp kín X gồm π phần tử R, cuộn dây L C ghép nối tiếp Nếu nối hai đầu A, B nguồn điện xoay chiều uAB = 200 cos(100πt ) (v) ta uMB = 400cos(100πt -π/6) (v) Xác định thành phần X A R2 = 100 Ω; L = 3π H π B R2 = 100 Ω; L = H Trang 37/41 - Mã đề thi 132 C R2 = 100Ω; C = 10−4 3π F D R2 = 200Ω; C = 10−4 3π F Câu 21 Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nt với MB Biết đoạn AM gồm R nt với C MB cuộn cảm độ tự cảm L điện trở r Đặt vào AB điện áp xoay chiều u = U cosωt (v) Biết R = r = L , điện áp hiệu dụng hai C đầu MB lớn gấp n = điện áp hai đầu AM Hệ số công suất đoạn mạch giá trị A.0,887 B 0,755 C.0,865 D 0,975 Câu 22 Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến phận đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuyếch đại C Mạch biến điệu D Anten Câu 23 Sóng điện từ truyền từ không khí vào nước A tốc độ truyền sóng bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng C tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm D tốc độ truyền sóng bước sóng tăng Câu 24 Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L = mH Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 tụ điện điện dung C = 0,1 µF Dao động điện từ riêng mạch tần số góc A 3.105 rad/s B 2.105 rad/s C 105 rad/s D 4.105 rad/s Phát biểu sau sai nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc? A Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc đơn sắc khác màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác giống C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Khi ánh sáng đơn sắc qua môi trường suốt chiết suất môi trường ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn Quang phổ vạch phát xạ phát do: A chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng B chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay bị nung nóng C chất rắn , lỏng khí bị nung nóng D chất rắn , lỏng khí tỉ khối lớn bị nung nóng Trong thí nghiệm I-âng tăng đồng thời khoảng cách hai khe khoảng cách từ hai khe đến quan sát lên lần khoảng vân sẽ: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D không đổi Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng : khoảng cách hai khe S 1S mm , khoảng cách từ S1S2 đến m ,bước sóng ánh sáng 0,5 µm Tại M Trang 38/41 - Mã đề thi 132 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 toạ độ xM =3 mm vị trí A vân tối bậc B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối bậc Trong tượng giao thoa ánh sáng, cho a = 0,2 mm, D =1 m Chiếu ánh sáng trắng bước sóng nằm khoảng 0,4 µm – 0,75 µm Tại điểm N cách vân sáng trung tâm 2,7 cm số vân sáng ánh sáng đơn sắc nằm trùng là: A B C D Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện C biến đổi trực tiếp thành điện D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Theo thuyết lượng từ ánh sáng lượng A phôtôn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) B phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn tới nguồn phát C phôtôn chùm sáng đơn sắc D phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn Khi tăng hiệu điện ống tia X lên n lần (n >1), bước sóng cực tiểu tia X mà ống phát giảm lượng Δλ Hiệu điện ban đầu ống là: hc hc( n − 1) hc hc ( n − 1) A e(n − 1)∆λ B C D e.n.∆λ e.n.∆λ e.∆λ Câu 33 Nguồn sáng X công suất P1 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1 = Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 400nm Nguồn sáng Y công suất P phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ2 = 600nm Trong khoảng thời gian, tỉ số số phôtôn mà nguồn sáng X phát so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát 5/4 Tỉ số P1/P2 bằng: A 8/15 B 6/5 C 5/6 D 30/8 Khi chiếu chùm xạ đơn sắc bước sóng λ = 0,4 µm vào bề mặt kim loại động đầu cực đại êlectron bật 9,9375.10 -20 J Khi chiếu chùm xạ đơn sắc bước sóng λ động đầu cực đại êlectron bật 26,5.10-20 J Hỏi chiếu chùm xạ đơn sắc bước sóng λ3 = (λ1 + λ2)/2 động đầu cực đại êlectron bật bằng: A 16,5625.10-20 J B 17,0357.10-20 J C 18,2188.10-20 J D 20,19.10-20 J Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A âm dương B nhỏ, bền vững C lớn, bền vững D lớn, bền vững Hãy chọn câu Trong trình phóng xạ số chất, số hạt nhân phóng xạ A giảm theo thời gian B giảm theo đường hypebol C không giảm D giảm theo quy luật hàm số mũ Một chất phóng xạ chu kì bán T Sau thời gian t = 3T kể từ thời điển ban đầu, tỉ số số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác với số Trang 39/41 - Mã đề thi 132 hạt nhân chất phóng xạ lại A B C 1/3 D 1/7 Câu 38 Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm lại 1/16 khối lượng ban đầu Chu kì bán rã chất A năm B 4,5 năm C năm D 48 năm 95 139 Câu 39 Phương trình: 235 phản ứng phân 92 U + n → 42 Mo + 57 La +2 n + 7e hạch Urani 235 Biết khối lượng hạt nhân: m U = 234,99 u; mMo = 94,88 u; mLa = 138,87 u; mn = 1,0087u Cho suất toả nhiệt xăng 46.106 J/kg Khối lượng xăng cần dùng để toả lượng tương đương với gam U phân hạch? A 1616 kg B 1717 kg C 1818 kg D 1919 kg Câu 40 Phát biểu sau sai? Công suất hao phí đường dây tải điện phụ thuộc vào A Hệ số công suất thiết bị tiêu thụ điện B Chiều dài đường dây tải điện C Điện áp hai đầu dây trạm phát điện D Thời gian dòng điện chạy qua dây -HếtĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VẬT KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 (TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH) 1D 2B 3C 4B 5C 6C 7C 8B 9C 10A 11A 12A 13D 14C 15C 16B 17D 18A 19D 20D 21C 22A 23A 24C 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32B 33D 34D 35C 36D 37A 38A 39D 40D Trang 40/41 - Mã đề thi 132 Trang 41/41 - Mã đề thi 132 ... trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất môi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ D... chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng A phản xạ toàn phần B phản xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 20: Phát biểu sau sai nói ánh sáng... 20,4 MeV Câu 39: Một nguồn sáng có công suất P = 2,5 W, phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,5μm tỏa theo hướng Nếu coi đường kính mắt 4mm mắt cảm nhận ánh sáng tối thi u có 100 phôtôn lọt vào mắt
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử tốt nghiệp Lý 12 có đáp án, đề thi thử tốt nghiệp Lý 12 có đáp án, đề thi thử tốt nghiệp Lý 12 có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay