giáo án thể dục LOP 1

106 251 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:45

giáo án thể dục chuẩn mới nhất có hình ảnh minh họa.giáo án thể dục chuẩn mới nhất có hình ảnh minh họagiáo án thể dục chuẩn mới nhất có hình ảnh minh họagiáo án thể dục chuẩn mới nhất có hình ảnh minh họa Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn Tuần: Tiết : GIÁO ÁN Bài 1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ chức học tập, chọn cán Yêu cầu HS biết quy đònh để thực thể dục - Trò chơi “Diệt vật có hại” Yêu cầu bước đầu biết cách chơi trò chơi II/ ĐỊA DIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, vệ sinh sân HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng 6-8’ 2-3’ A/ Phần mở đầu: 1/Nhận lớp - Kiểm tra sĩ số - Nội dung: Giới thiệu chương trình TD lớp Cách chào báo cáo bắt đầu học kết thúc học, cách xin phép vào lớp Trò chơi “Diệt vật có hại ” 3-5’ 2/ Khởi động 2x8 nhịp - Xoay khớp: Cổ, vai, hơng, gối, cổ tay cổ chân Phương pháp tổ chức - GV hướng dẩn lớp đứng thành hàng dọc, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung u cầu học X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẩn lớp quay mặt thành hàng ngang, dàng hàng gv đ/k khởi động X X X X X X B/ Phần bản: 18-22’ 4-6’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẩn hàng 2-4 sang trái phảy Trang Trường Tiểu Học Long Đức B 1/ Giới thiệu tóm tắt chương trình TD lớp - Quy định nội quy, u cầu tập luyện Biên chế tổ, chọn cán - Học TD ngồi sân, sân phảy tập hợp hàng nhanh, khơng xơ đẩy nhau, bận đồng phục TD, mang giầy dép quay hậu Khi vào lớp phảy xin phép GV - Chọn cán có sức khỏe, thơng minh, nhanh nhẹn Lớp : GV: Sơn Quang Sơn bước, dồn hàng Cả lớp ngồi, gv phổ biến nội quy chọn cán X X X X 6-8’ 2/ Biên chế tổ, chọn cán - Chọn cán có sức khỏe, thơng minh, nhanh nhẹn X X X X X X X X X X X X X X X X X - Từ đội hình GV thị phạm động tác, làm mẫu giải thích, lớp quan sát X X X X 2-3 lần X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Tiến hành tập luyện Cán lên đ/k, gv đến giúp đỡ sữa sai Cả lớp quan sát nhận xét X X X X X - Trò chơi “Diệt vật có hại ” + Cách chơi: GV gọi vật có lợi như: Trâu, bò, gà, heo… tất hs im lặng Nếu em hơ “diệt” bị phạt 6-8’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Từ đội hình gv nêu tên trò chơi, làm mẫu trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi Cả lớp chơi thử, (gv nhắc nhở sửa sai), chơi thức kết hợp thi đua Trang Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn + GV gọi vật có hại : Ruồi muỗi, chuột, gián… tất hs đồng hơ “diệt”, tay giả làm động tác đập ruồi, muỗi / Phần kết thúc: 1/ Thả lỏng - Hai tay đưa lên cao lắc tay - Gặp thân duỗi lắc tay - Hai tay chống hơng duỗi lắc chân trái sau đổi chân - Đứng vỗ tay hát X X X X 4-6’ 2-3’ X X X X X X X X X X X X X X X X X - Từ đội hình gv hướng dẫn lớp dàn hàng thả lỏng X X 2-3’ 2/ Nhận xét - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học,và giao nhà X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phảy bước, dồn hàng gọi 1-2 em nhắc lại nội dung học, hs nhận xét, gv nhận xét tun dương dặn dò học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuần: Trang Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn Tiết : GIÁO ÁN Bài 2: TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I MỤC TIÊU - Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng Yêu cầu làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng Biết đứng vào hàng dọc dóng với bạn đứng trước cho thẳng (có thể chậm) - Ôn trò chơi: “Diệt vật có hại” Yêu cầu HS biết chơi tham gia vào trò chơi theo u giáo viên II/ ĐỊA DIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, vệ sinh sân HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A/ Phần mở đầu: 1/Nhận lớp - Kiểm tra sĩ số - Nội dung: Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng Trò chơi “Diệt vật có hại ” 2/ Khởi động - Xoay khớp: Cổ, vay, hơng, gối, cổ tay cổ chân Đònh lượng 4-6’ 2-3’ 3-5’ Phương pháp tổ chức - GV hướng dẩn lớp đứng thành hàng dọc, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung u cầu học X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẩn lớp quay mặt thành hàng ngang, dàng hàng gv đ/k khởi động X X X X X X B/ Phần 1/ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc - GV hô lệnh:“Thành hàng dọc … tập hợp” 18-22’ 1-2 lần 2-3 lần X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phải bước, dồn hàng GV nêu tên động tác, làm mẫu vối trợ giáo, phân tích + Tiến hành tập luyện, gv đ/k đến uốn nắn sửa sai hs Trang Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : - Động tác: GV đưa tay phải hướng cho hs tập hợp Tổ trưởng tổ nhanh chóng chạy đến cách gv cánh tay Tổ trưởng 2-3-4 đứng bên trái tổ trưởng tổ 1, người cách người khuỷu tay Các tổ viên mổi tổ tập hợp sau tổ trưởng tổ mình, từ thấp đến cao dần Người cách người cánh tay X X X X 1-2 lần - GV hô lệnh dóng hàng: “Nhìn trước…thẳng!” - Động tác: Tổ trưởng tổ đứng ngắn, tay trái áp nhẹ vào đùi, tay phải giơ lên cao Tổ trưởng 2-3-4 chống tay phải vào hơng dịch chuyển cho khuỷu tay vừa chạm vào người đứng bên phải mình, chỉnh hàng cho thẳng Thành viên tổ đưa tay trái, đầu ngón tay chạm vào vai bạn phía trước nhìn vào gáy bạn để dóng hàng * Thành viên tổ 2-3-4 nhìn vào tổ viên tổ để dóng hàng ngang nhìn người đứng trước để dóng hàng dọc - Khẩu lệnh: “Thơi” bng tay xuống (tổ 1), tất tư tự nhiên GV: Sơn Quang Sơn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X + Cán đ/k, gv nhận xét sửa sai cho hs X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Trò chơi: “Diệt vật có hại” Trang Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : 6-8’ GV: Sơn Quang Sơn - Lớp quay mặt sang trái phải thành hàng ngang, gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi sau chơi thử (gv nhắc nhở sửa sai), chơi thức kết hợp thi đua X X X X / Phần kết thúc: 1/ Thả lỏng - Hai tay đưa lên cao lắc tay - Gặp thân duỗi lắc tay - Hai tay chống hơng duỗi lắc chân trái sau đổi chân - Đứng vỗ tay hát 4-6’ 2-3’ X X X X X 2-3’ X X X X X X X X X X X X X - Từ đội hình gv hướng dẫn lớp dàn hàng thả lỏng X 2/ Nhận xét - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học,và giao nhà X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phảy bước, dồn hàng gọi 1-2 em nhắc lại nội dung học, hs nhận xét, gv nhận xét tun dương dặn dò học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuần: Tiết : Trang Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn GIÁO ÁN Bài 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU - Ơn tập hợp hàng dọc, dóng hàng Yêu cầu biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc - Học đứng nghiêm, đứng nghỉ u cầu bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ (bắt chước theo GV) - Ôn trò chơi: “Diệt vật có hại” Yêu cầu HS tham gia chơi (có thể vẩn chậm) II/ ĐỊA DIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, vệ sinh sân HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A/ Phần mở đầu: 1/Nhận lớp - Kiểm tra sĩ số - Nội dung: Ơn tập hợp hàng dọc, dóng hàng Học đứng nghiêm, đứng nghỉ Trò chơi “Diệt vật có hại ” Đònh lượng 6-8’ 2-3’ Phương pháp tổ chức - GV hướng dẩn lớp đứng thành hàng dọc, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung u cầu học X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẩn lớp quay mặt thành hàng 2/ Khởi động 3-5’ - Xoay khớp: Cổ, vay, hơng, gối, cổ 2x8 nhịp ngang, dàng hàng gv đ/k khởi động X X X X X X tay cổ chân X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B/ Phần 1/ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc 18-22’ 1-2 lần - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phải bước, dồn hàng GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực 1-2 lần + Tiến hành tập luyện, gv đ/k đến uốn nắn Trang Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn sửa sai hs X X X X 1-2 lần X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4-6’ 1-2 lần Lần - Lớp quay mặt sang trái thành hàng ngang, GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp phân tích + GV đ/k nhắc nhở sửa sai Lần + Cán đ/k, gv đến uốn nắn sửa sai X X X X 1-2 lần X X X - Củng cố: Ơn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ X X X X + Cán đ/k, gv nhận xét sửa sai cho hs X X X X - Học đứng nghiêm, đứng nghỉ * Tư nghiêm: Người đứng ngắn, hai gót chân sát vào nhau, hai đầu bàn chân hướng sang hai bên tạo thành hình chữ “V”, hai tay dưỡi thẳng Lòng bàn tay áp nhẹ vào hai bên đùi, ngón tay khép lại, ngực vươn cao, mắt nhìn thẳng * Tư nghỉ: Chùng gối chân trái, đứng dồn trọng tâm lên chân phải, hai tay bn tự nhiên Khi mỏi đổi chân X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Cán tập hợp điều khiển, gv đến nhắc nhở sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trang Trường Tiểu Học Long Đức B - Trò chơi: “Diệt vật có hại” Lớp : 4-6’ GV: Sơn Quang Sơn - Lớp quay mặt sang trái phải thành hàng ngang, gv nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi sau chơi thử (gv nhắc nhở sửa sai), chơi thức kết hợp thi đua X X X X C / Phần kết thúc: 1/ Thả lỏng - Hai tay đưa lên cao lắc tay - Gặp thân duỗi lắc tay - Hai tay chống hơng duỗi lắc chân trái sau đổi chân - Đứng vỗ tay hát 2/ Nhận xét - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học,và giao nhà 4-6’ 2-3’ 2-3’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Từ đội hình gv hướng dẫn lớp dàn hàng thả lỏng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phảy bước, dồn hàng gọi 1-2 em nhắc lại nội dung học, hs nhận xét, gv nhận xét tun dương dặn dò học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuần: Tiết : GIÁO ÁN Trang Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn Bài 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU - Ơn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ Yêu cầu biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ - Ôn trò chơi: “Diệt vật có hại” Yêu cầu HS biết tham gia chơi II/ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, vệ sinh sân HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6-8’ - GV hướng dẩn lớp đứng thành hàng dọc, A/ Phần mở đầu: kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung u cầu 2-3’ 1/Nhận lớp học - Kiểm tra sĩ số X X X X X X - Nội dung: Ơn tập hợp hàng dọc, X X X X X X dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ X X X X X X Trò chơi “Diệt vật có hại ” X X X X X X 2/ Khởi động - GV hướng dẩn lớp quay mặt thành hàng - Xoay khớp: Cổ, vay, hơng, gối, cổ 3-5’ ngang, dàng hàng gv đ/k khởi động tay cổ chân 2x8 nhịp X X X X X X B/ Phần 1/ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ 18-22’ 1-2 lần 1-2 lần X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phải bước, dồn hàng GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực + Tiến hành tập luyện, gv đ/k đến uốn nắn sửa sai hs X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trang 10 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn hợp vần điệu ) II/ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, kẻ sân vệ sinh sân HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung A/ Phần mở đầu: 1/Nhận lớp - Kiểm tra sĩ số - Nội dung: Chuyền cầu theo nhóm hai người Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ” ĐL 6-8’ 2-3’ Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp lớp thành đội hình hàng dọc, điểm số theo tổ, quay mặt sang trái thành hàng ngang, báo cáo, gv phổ biến nội dung, u cầu học X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3-5’ - GV hướng dẩn lớp di chuyển thàng đội 2/ Khởi động vòng hình vòng tròn Cán đ/k khởi động - Chạy chậm tập thể dục - Xoay khớp: Cổ, vay, hơng, gối, 2x8 nhịp 2x8 nhịp cổ tay cổ chân * Bài thể dục phát triển chung B/ Phần 1/ Chuyền cầu theo nhóm hai người 18-22’ 6-8’ - Từ đội hình GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp phân tích Chia tổ tập luyện, gv quy định nơi tập Tổ trưởng điều khiển GV đến tổ nhắc nhở sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X Trang 92 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn X X X X X X X X 2-4’ 2/ Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ” * Cách chơi: Khi có lệnh GV, em vừa đọc vần điệu vừa co kéo giả làm xẻ gỗ, kéo cưa “ Kéo cưa lừa xẻ Kéo cho thật khỏe Cho thật nhịp nhàng Cho ngực nở nang Chân tay cứng cáp” C / Phần kết thúc: 1/ Thả lỏng 6-8’ 4-6’ 2-3’ - Thi đua, lớp thành đội hình hàng dọc, quay trái thành hàng ngang, đại diện tổ lên trình diển, HS GV nhận xét đánh giá X X X X X X X X X X - Từ đội hình GV nêu tên trò chơi, làm mẫu trò chơi với trợ giáo, giả thích cách chơi, luật chơi Lớp di chuyển đến đội hình trò chơi, GV đ/k chơi thử (Nhắc nhở sửa sai) Chơi thức kết hợp thi đua - Cán tập hợp lớp thành hành dọc, quay mặt sang phải thành đội hình hàng ngang, dàng hàng, hàng 2- sang trái phải Trang 93 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : - Hai tay đưa lên cao lắc tay - Gặp thân duỗi lắc tay - Hai tay chống hơng duỗi lắc chân trái sau đổi chân - Đứng vỗ tay hát 2/ Nhận xét - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học, giao nhà GV: Sơn Quang Sơn bước, gv đ/k thả lỏng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2-3’ - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phảy bước, dồn hàng gọi 1-2 em nhắc lại nội dung học, hs nhận xét, gv nhận xét tun dương dặn dò học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuần: 31 Tiết : GIÁO ÁN Bài 31: TRỊ CHƠI VẬN ĐỘNG I/ MỤC TIÊU - Chuyền cầu theo nhóm hai người u cầu bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm hai người ( Bằng bảng cá nhân hay gỗ) - Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ” u cầu bước đàu biết cách chơi tham gia chơi ( Có kết hợp vần điệu ) II/ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường Trang 94 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, kẻ sân vệ sinh sân HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp lớp thành đội hình hàng 6-8’ A/ Phần mở đầu: dọc, điểm số theo tổ, quay mặt sang trái 2-3’ 1/Nhận lớp thành hàng ngang, báo cáo, gv phổ biến - Kiểm tra sĩ số nội dung, u cầu học - Nội dung: Chuyền cầu theo nhóm hai người Trò chơi: “Kéo X cưa lừa xẻ” X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3-5’ - GV hướng dẩn lớp di chuyển thàng đội 2/ Khởi động vòng hình vòng tròn Cán đ/k khởi động - Chạy chậm tập thể dục - Xoay khớp: Cổ, vay, hơng, gối, 2x8 nhịp 2x8 nhịp cổ tay cổ chân * Bài thể dục phát triển chung B/ Phần 1/ Chuyền cầu theo nhóm hai người 18-22’ 6-8’ - Từ đội hình GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp phân tích Chia tổ tập luyện, gv quy định nơi tập Tổ trưởng điều khiển GV đến tổ nhắc nhở sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2-4’ - Thi đua, lớp thành đội hình hàng dọc, Trang 95 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn quay trái thành hàng ngang, đại diện tổ lên trình diển, HS GV nhận xét đánh giá X X 2/ Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ” * Cách chơi: Khi có lệnh GV, em vừa đọc vần điệu vừa co kéo giả làm xẻ gỗ, kéo cưa “ Kéo cưa lừa xẻ Kéo cho thật khỏe Cho thật nhịp nhàng Cho ngực nở nang Chân tay cứng cáp” C / Phần kết thúc: 1/ Thả lỏng - Hai tay đưa lên cao lắc tay - Gặp thân duỗi lắc tay - Hai tay chống hơng duỗi lắc chân trái sau đổi chân - Đứng vỗ tay hát 2/ Nhận xét 6-8’ 4-6’ 2-3’ 2-3’ X X X X X X X X - Từ đội hình GV nêu tên trò chơi, làm mẫu trò chơi với trợ giáo, giả thích cách chơi, luật chơi Lớp di chuyển đến đội hình trò chơi, GV đ/k chơi thử (Nhắc nhở sửa sai) Chơi thức kết hợp thi đua - Cán tập hợp lớp thành hành dọc, quay mặt sang phải thành đội hình hàng ngang, dàng hàng, hàng 2- sang trái phải bước, gv đ/k thả lỏng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phảy bước, dồn hàng gọi 1-2 em nhắc lại nội dung học, hs nhận xét, gv nhận xét Trang 96 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học, giao nhà GV: Sơn Quang Sơn tun dương dặn dò học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuần: 32 Tiết : GIÁO ÁN Bài 32: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRỊ CHƠI VẬN ĐỘNG I/ MỤC TIÊU - Bài thể dục phát triển chung u cầu thực động tác thể dục phát triển chung ( Thực theo nhịp hơ chậm ) - Chuyền cầu theo nhóm hai người u cầu bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm hai người ( Bằng bảng cá nhân hay gỗ) II/ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, kẻ sân vệ sinh sân HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung A/ Phần mở đầu: 1/Nhận lớp - Kiểm tra sĩ số - Nội dung: Bài thể dục phát triển chung Chuyền cầu theo nhóm hai người ĐL 6-8’ 2-3’ Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp lớp thành đội hình hàng dọc, điểm số theo tổ, quay mặt sang trái thành hàng ngang, báo cáo, gv phổ biến nội dung, u cầu học X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2/ Khởi động Trang 97 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn - Chạy chậm - GV hướng dẩn lớp di chuyển thàng đội 3-5’ - Xoay khớp: Cổ, vay, hơng, gối, vòng hình vòng tròn Cán đ/k khởi động cổ tay cổ chân 2x8 nhịp 2x8 nhịp B/ Phần 1/ Bài thể dục phát triển chung 18-22’ - Chia tổ tập luyện, gv quy định nơi tập 2x8 nhịp Tổ trưởng điều khiển GV đến tổ nhắc nhở sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2/ Chuyền cầu theo nhóm hai người 6-8’ - Chia tổ tập luyện, gv quy định nơi tập Tổ trưởng điều khiển GV đến tổ nhắc nhở sửa sai X X X X X X X X X X X 2-4’ X X X X X X X X X X X X X - Thi đua, lớp thành đội hình hàng dọc, quay trái thành hàng ngang, đại diện tổ lên trình diển, HS GV nhận xét đánh giá Trang 98 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn X X X X X X C / Phần kết thúc: 1/ Thả lỏng - Hai tay đưa lên cao lắc tay - Gặp thân duỗi lắc tay - Hai tay chống hơng duỗi lắc chân trái sau đổi chân - Đứng vỗ tay hát 2/ Nhận xét - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học, giao nhà 4-6’ 2-3’ 2-3’ X X X X - Cán tập hợp lớp thành hành dọc, quay mặt sang phải thành đội hình hàng ngang, dàng hàng, hàng 2- sang trái phải bước, gv đ/k thả lỏng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phảy bước, dồn hàng gọi 1-2 em nhắc lại nội dung học, hs nhận xét, gv nhận xét tun dương dặn dò học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuần: 33 Tiết : GIÁO ÁN Bài 33: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRỊ CHƠI VẬN ĐỘNG I/ MỤC TIÊU - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải quay trái u cầu biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải quay trái ( Nhận biết hướng xoay người theo) - Chuyền cầu theo nhóm hai người u cầu bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm hai người ( Bằng bảng cá nhân hay gỗ) II/ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, kẻ sân vệ sinh sân Trang 99 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung A/ Phần mở đầu: 1/Nhận lớp - Kiểm tra sĩ số - Nội dung: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải quay trái Chuyền cầu theo nhóm hai người ĐL 6-8’ 2-3’ Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp lớp thành đội hình hàng dọc, điểm số theo tổ, quay mặt sang trái thành hàng ngang, báo cáo, gv phổ biến nội dung, u cầu học X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3-5’ - GV hướng dẩn lớp di chuyển thàng đội 2/ Khởi động vòng hình vòng tròn Cán đ/k khởi động - Chạy chậm - Xoay khớp: Cổ, vay, hơng, gối, 2x8 nhịp 2x8 nhịp cổ tay cổ chân B/ Phần 1/ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm đứng nghỉ, quay phải quay trái 18-22’ 8-10’ - GV đ/k lớp thực đến nhắc nhở sửa sai 1-2 lần + Cán đ/k, gv đến giúp đỡ sửa sai X X X X 2/ Chuyền cầu theo nhóm hai người 6-8’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Chia tổ tập luyện, gv quy định nơi tập Tổ trưởng điều khiển GV đến tổ nhắc nhở sửa sai Trang 100 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2-4’ C / Phần kết thúc: 1/ Thả lỏng - Hai tay đưa lên cao lắc tay - Gặp thân duỗi lắc tay - Hai tay chống hơng duỗi lắc chân trái sau đổi chân - Đứng vỗ tay hát 2/ Nhận xét - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học, giao nhà 4-6’ 2-3’ 2-3’ - Thi đua, lớp thành đội hình hàng dọc, quay trái thành hàng ngang, đại diện tổ lên trình diển, HS GV nhận xét đánh giá X X X X X X X X X X - Cán tập hợp lớp thành hành dọc, quay mặt sang phải thành đội hình hàng ngang, dàng hàng, hàng 2- sang trái phải bước, gv đ/k thả lỏng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phảy bước, dồn hàng gọi 1-2 em nhắc lại nội dung học, hs nhận xét, gv nhận xét tun dương dặn dò học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuần: 34 Trang 101 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn Tiết : GIÁO ÁN Bài 34: TRỊ CHƠI VẬN ĐỘNG I/ MỤC TIÊU - Bài thể dục phát triển chung u cầu thực động tác thể dục phát triển chung - Chuyền cầu theo nhóm hai người u cầu bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm hai người ( Bằng bảng cá nhân hay gỗ) với số lần tăng dần II/ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, kẻ sân vệ sinh sân HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp lớp thành đội hình hàng 6-8’ A/ Phần mở đầu: dọc, điểm số theo tổ, quay mặt sang trái 2-3’ 1/Nhận lớp thành hàng ngang, báo cáo, gv phổ biến - Kiểm tra sĩ số nội dung, u cầu học - Nội dung: Bài thể dục phát triển chung Chuyền cầu theo X nhóm hai người X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3-5’ - GV hướng dẩn lớp di chuyển thàng đội 2/ Khởi động vòng hình vòng tròn Cán đ/k khởi động - Chạy chậm 2x8 nhịp - Xoay khớp: Cổ, vay, hơng, gối, 2x8 nhịp cổ tay cổ chân B/ Phần 1/ Bài thể dục phát triển chung 18-22’ 8-10’ 1-2 lần - Cán tập hợp lớp thành đội hình hàng dọc, quay mặt sang trái thành hàng ngang, dàn hàng tập thể dục X X X X X X Trang 102 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn X X X X 2/ Chuyền cầu theo nhóm hai người 6-8’ X X X X X X X X X X X X X X X - Chia tổ tập luyện, gv quy định nơi tập Tổ trưởng điều khiển GV đến tổ nhắc nhở sửa sai X X X X X X X X X X X 2-4’ X X X X X X X - Thi đua, lớp thành đội hình hàng dọc, quay trái thành hàng ngang, đại diện tổ lên trình diển, HS GV nhận xét đánh giá X X C / Phần kết thúc: 1/ Thả lỏng - Hai tay đưa lên cao lắc tay - Gặp thân duỗi lắc tay - Hai tay chống hơng duỗi lắc chân trái sau đổi chân - Đứng vỗ tay hát 4-6’ 2-3’ X X X X X X X X X X X X X X - Cán tập hợp lớp thành hành dọc, quay mặt sang phải thành đội hình hàng ngang, dàng hàng, hàng 2- sang trái phải bước, gv đ/k thả lỏng X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trang 103 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : GV: Sơn Quang Sơn X 2/ Nhận xét - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học, giao nhà 2-3’ X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phảy bước, dồn hàng gọi 1-2 em nhắc lại nội dung học, hs nhận xét, gv nhận xét tun dương dặn dò học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tuần: 35 Tiết : GIÁO ÁN Bài 35 :TỔNG KẾT NĂM HỌC I/ MỤC TIÊU - HS ghi nhớ kiến thức, kĩ học năm học - Thực kĩ học II/ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Đòa điểm : Trên sân trường - Phương tiện : Chuẩn bị GV: còi, kẻ sân vệ sinh sân HS: sức khỏe, trang phục gọn gàng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp lớp thành đội hình hàng 6-8’ A/ Phần mở đầu: dọc, điểm số theo tổ, quay mặt sang trái 2-3’ 1/Nhận lớp Trang 104 Trường Tiểu Học Long Đức B Lớp : - Kiểm tra sĩ số - Nội dung: HS ghi nhớ kiến thức, kĩ học năm học - Thực kĩ học GV: Sơn Quang Sơn thành hàng ngang, báo cáo, gv phổ biến nội dung, u cầu học X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2/ Khởi động 3-5’ - GV hướng dẩn lớp di chuyển thàng đội - Chạy chậm vòng hình vòng tròn Cán đ/k khởi động - Xoay khớp: Cổ, vay, hơng, gối, 2x8 nhịp cổ tay cổ chân 2x8 nhịp B/ Phần - HS ghi nhớ kiến thức, kĩ học năm học 18-22’ 6-8’ - Cán tập hợp lớp thành đội hình hàng dọc, quay mặt sang trái thành hàng ngang, dàn hàng cố kiến thức X X X X X - Thực kĩ học 8-10’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Chia tổ tập luyện, gv quy định nơi tập Tổ trưởng điều khiển GV đến tổ nhắc nhở sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trang 105 Trường Tiểu Học Long Đức B C / Phần kết thúc: 1/ Thả lỏng - Hai tay đưa lên cao lắc tay - Gặp thân duỗi lắc tay - Hai tay chống hơng duỗi lắc chân trái sau đổi chân - Đứng vỗ tay hát 2/ Nhận xét - GV HS hệ thống - GV nhận xét đánh giá kết học, giao nhà Lớp : 4-6’ 2-3’ 2-3’ GV: Sơn Quang Sơn X X X X X - Cán tập hợp lớp thành hành dọc, quay mặt sang phải thành đội hình hàng ngang, dàng hàng, hàng 2- sang trái phải bước, gv đ/k thả lỏng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV hướng dẫn hàng 2-4 sang trái phảy bước, dồn hàng gọi 1-2 em nhắc lại nội dung học, hs nhận xét, gv nhận xét tun dương dặn dò học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Trang 106 ... cổ chân - Trò chơi: “Diệt vật có 1 hại” B/ Phần 1/ Ôân tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ 18 -22’ 1- 2 lần - GV đ/k lớp thực đến nhắc nhở sửa sai 1- 2 lần + Cán đ/k, gv đến giúp... chân - Trò chơi: “Diệt vật có 1 hại” B/ Phần 1/ Ôân tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, 18 -22’ 1- 2 lần - GV đ/k lớp thực đến nhắc nhở sửa sai 1- 2 lần + Cán đ/k, gv đến giúp... chơi tay cổ chân 1 - Trò chơi: “Diệt vật có hại” Trang 23 Trường Tiểu Học Long Đức B B/ Phần 1/ Ôân tập hợp hàng dọc, dóng hàng 2/ Ơn dàn hàng – dồn hàng Lớp : 18 -22’ 1- 2 lần 1- 2 lần lần Lần
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thể dục LOP 1, giáo án thể dục LOP 1, giáo án thể dục LOP 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay