NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG HẰNG

58 107 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:37

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -   - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG HẰNG GVHD : ThS ĐINH XUÂN HÙNG SVTH : ĐÀO MINH THỦY MSSV : 2111120332 LỚP : CCQ111205 TP.HCM, Thaùng 06 - 2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, quý thầy cô Trường Cao Đẳng Công Thương thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh dìu dắt, truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt năm học vừa qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn đến Thầy Đinh Xuân Hùng hướng dẫn tần tình suốt thời gian qua để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến ban lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng cô chú, anh chị phòng ban doanh nghiệp nhiệt tình giúp đỡ hỗ trợ nhiều cho trình thực tập thu thập số liệu suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất người bạn nhiệt tình giúp đỡ ủng hộ suốt trình học tập ý kiến đóng góp chân thành để hoàn thành báo cáo Cuối cùng, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cha mẹ gia đình nuôi dưỡng, ủng hộ giúp đỡ để có thành hôm Một lần xin chân thành cảm ơn! SVTH: Đào Minh Thủy Trang i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 ( Giáo Viên Hướng Dẫn ) SVTH: Đào Minh Thủy Trang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC HÌNH vii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.4.2.1 Phương pháp so sánh 1.4.2.2 Phương pháp biểu mẫu, sơ đồ 1.5 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 2.1 Khái quát chung hoạt động xuất 2.1.1 Khái niệm hoạt động xuất 2.1.2 Vai trò xuất 2.1.2.1 Vai trò hoạt động xuất quốc gia 2.1.2.2 Đối với doanh nghiệp 2.1.3 Lợi ích xuất doanh nghiệp 2.2 Các phương thức xuất 2.2.1 Hình thức xuất chỗ 2.2.2 Xuất ủy thác (Export commission house) 2.2.3 Hình thức gia công hàng xuất (Processing Export) 2.2.4 Hình thức xuất tự doanh 2.2.5 Hình thức tạm nhập, tái xuất (Re-exportation) 10 2.2.6 Hình thức chuyển (Switch – Trade) 10 2.3 Các tiêu phân tích hoạt động xuất doanh nghiệp 11 SVTH: Đào Minh Thủy Trang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng 2.3.1 Phân tích theo cấu chủng loại sản phẩm xuất doanh nghiệp 11 2.3.2 Phân tích tình hình ký kết thực hợp đồng xuất 12 2.3.3 Phân tích tình hình xuất theo thị trường 12 2.3.4 Phân tích tình hình xuất theo phương thức toán quốc tế sử dụng 13 2.3.5 Phân tích tình hình xuất theo điều kiện thương mại Incoterms 14 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất 15 2.4.1 Các nhân tố khách quan 15 2.4.1.1 Nhân tố trị - pháp luật 15 2.4.1.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội 15 2.4.2 Các nhân tố chủ quan thuộc phạm vi doanh nghiệp 16 2.4.2.1 Cơ chế tổ chức quản lý doanh nghiệp 16 2.4.2.2 Nhân tố người 16 2.4.2.3 Nhân tố vốn trang bị vật chất kỹ thuật doanh nghiệp 17 2.4.2.4 Sức cạnh tranh doanh nghiệp 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG HẰNG 19 3.1 Giới thiệu chung doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng 19 3.1.1 Sơ lược doanh nghiệp 19 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 19 3.1.3 Lĩnh vực kinh doanh nhiệm vụ doanh nghiệp 19 3.1.3.1 Lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp 19 3.1.3.2 Nhiệm vụ doanh nghiệp 20 3.1.4 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 20 3.1.4.1 Cơ cấu tổ chức 20 3.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban phận 20 3.1.4.3 Tổng quan tình hình nhân doanh nghiệp 22 3.1.5 Những định hướng tương lai DNTN Hưng Hằng 23 3.2 Giới thiệu chung tình hình sản xuất xuất sản phẩm gỗ Việt Nam 24 3.2.1 Quy mô lực sản xuất 24 3.2.2 Thị trường xuất 24 3.2.3 Các sản phẩm gỗ xuất 24 3.3 Phân tích hoạt động xuất sản phẩm gỗ DNTN Hưng Hằng 25 3.3.2 Phân tích tình hình ký kết thực hợp đồng xuất 28 SVTH: Đào Minh Thủy Trang iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng 3.3.3 Phân tích tình hình xuất theo thị trường 29 3.3.4 Phân tích tình hình xuất theo phương thức toán quốc tế 33 3.3.5 Phân tích tình xuất theo điều kiện thương mại Incoterms 37 3.4 Đánh giá chung hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng 38 3.4.1 Thành công thuận lợi doanh nghiệp 38 3.4.2 Khó khăn doanh nghiệp 39 3.4.2.1 Mặt hàng xuất 39 3.4.2.3 Phương thức toán chưa linh hoạt 39 3.4.2.4 Những hạn chế khác 39 3.4.3 Điểm mạnh doanh nghiệp 40 3.4.4 Điểm yếu doanh nghiệp 40 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG HẰNG 41 4.1 Thực trạng tác động nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất DNTN Hưng Hằng 41 4.1.1 Các nhân tố khách quan 41 4.1.1.1 Các nhân tố trị - pháp luật 41 4.1.1.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội 41 4.1.2 Các nhân tố chủ quan thuộc phạm vi doanh nghiệp 42 4.1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý 42 4.1.2.2 Nhân tố người 43 4.1.2.3 Sức cạnh tranh doanh nghiệp 43 4.2 Giải pháp nhân tố ảnh hưởng 43 4.2.1 Nhóm giải pháp nhân tố khách quan tác động 43 4.2.1.1 Chính trị – pháp luật 43 4.2.1.2 Giải pháp kinh tế - xã hội 43 4.2.2 Nhóm giải pháp tới nhân tố chủ quan tác động 44 4.2.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức 44 4.2.2.1.1 Mục tiêu 44 4.2.2.1.2 Cách thức thực 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 SVTH: Đào Minh Thủy Trang v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt Nghĩa Tiếng Anh WTO Tổ chức Thương mại giới World Trade Organization AFTA Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN ASEAN Free Trade APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Asian- Pacific Economic Cooperation châu Á – Thái Bình Dương BTA Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ DNTN Doanh nghiệp tư nhân DN Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước CB-CNV Cán bộ, công nhân viên KDXNK Kinh doanh xuất nhập XK Xuất TCKT Tài – kế toán SLHĐ Số lượng, Hợp đồng SL, HĐ Số lượng, Hợp đồng SS, TH So sánh, Thực TTQT Thanh toán quốc tế USD Đồng Đô la Mỹ GBP Đồng Bảng Anh VND Đồng Việt Nam ĐH Đại học CĐ Cao đẳng FOB(2000) Giao hàng dọc mạn tàu Free on board CIF Tiền hàng, bảo phí vận tải Cost, Insurance & Freight FCA Giao hàng cho người chuyên chở Free carrier SVTH: Đào Minh Thủy Foreign Direct Investment Export Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Cơ cấu sản phẩm gỗ XK DN giai đoạn 2011-2013 25 Bảng 3.2: Tình hình ký kết thực hợp đồng XK sản phẩm gỗ DNTN Hưng Hằng 28 Bảng 3.3: Tình hình xuất sản phẩm gỗ theo thị trường DN 29 Bảng 3.4: Tình hình XK sản phẩm gỗ theo phương thức TTQT DN 33 Bảng 3.5: Tình hình xuất sản phẩm gỗ DN theo điều kiện thương mại Incoterms 37 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Biểu đồ thể trình độ nhân viên Doanh nghiệp 22 Biểu đồ 3.2: Biểu đồ thể số năm kinh nghiệm nhân viên Doanh nghiệp 23 Biểu đồ 3.3: Biểu đồ thể doanh thu tỷ trọng sản phẩm gỗ XK DNTN Hưng Hằng giai đoạn 2011-2013 26 Biểu đồ 3.4: biểu đồ so sánh doanh thu sản phẩm gỗ XK DNTN Hưng Hằng giai đoạn 2011-2013 26 Biểu đồ 3.5: Biểu đồ thể giá trị theo thị trường giai đoạn 2011-2013 30 Biểu đồ 3.6: Thị phần xuất sản phẩm gỗ DN năm 2013 34 Biểu đồ 3.7: Biểu đồ thể giá trị XK sản phẩm gỗ DNTN Hưng Hằng theo PTTQ giai đoạn 2011-2013 34 Biểu đồ 3.8: Biểu đồ so sánh giá trị XK sản phẩm gỗ DNTN Hưng Hằng theo PTTQ giai đoạn 2011-2013 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp 20 SVTH: Đào Minh Thủy Trang vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý hình thành đề tài Trong nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, quốc gia tồn phát triển ổn định tách rời hoạt động thương mại quốc tế Giữa quốc gia, trao đổi thương mại quốc tế thông qua hoạt động mua bán, hay hành vi kinh doanh xuất nhập khẩu, hành vi mua bán phản ánh mối quan hệ phụ thuộc lẫn kinh tế quốc gia Thương mại quốc tế mang tính sống cho quốc gia mở rộng khả tiêu dùng nước, phát huy lợi so sánh quốc gia so với nước khác, tạo tiền đề cho trình phân công lao động cách hợp lý tạo nên chuyên môn hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu nhiều ngành Trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam từ nước xuất gỗ nguyện liệu chủ yếu vươn lên trở thành nước xuất sản phẩm gỗ có tên tuổi giới Sản phẩm gỗ mặt hàng xuất chủ lực nước ta Cụ thể năm 2012 kim ngạch xuất sản phẩm gỗ đạt 4,6 tỷ USD, năm 2013 đạt 5,5 tỷ USD đưa Việt Nam trở thành nước xuất đồ gỗ lớn Đông Nam Á Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, sau Việt Nam gia nhập WTO thuế xuất hàng hóa qua nước giảm Bên cạnh đó, việc Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá cao Trung Quốc tạo nên lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất vào thị trường này.Vì vậy, tiềm xuất sản phẩm gỗ Việt Nam lớn Ngoài số liệu khả quan có thử thách định ngành xuất sản phẩm gỗ như: tồn nhiều đối thủ cạnh tranh, nguyên liệu sản xuất, suất lao động mẫu mã, chất lượng sản phẩm để phù hợp với thị trường xuất Theo tính toán Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam, nguyên liệu dùng cho ngành chế biến sản phẩm gỗ đáp ứng 20%, số lại phụ thuộc vào nguồn nhập Do đó, việc đưa giải pháp cho doanh nghiệp để khắc phục khó khăn, hướng tới đẩy mạnh xuất sang thị trường nước giới lúc mang tính cấp bách cần thiết Xuất phát từ lý luận thực tiễn doanh nghiệp, em chọn đề tài “nâng cao hiệu hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng” làm chuyên đề nghiên cứu mình, nhằm đưa phương hướng thiết thực giải yếu kém, nâng cao lực cạnh tranh hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng - Nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp Qua đó, đánh giá hiệu hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng SVTH: Đào Minh Thủy Trang Khóa luận tốt nghiệp 1.3 GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động xuất doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng - Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu từ năm 2011 đến năm 2013 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập số liệu thứ cấp: thu thập tài liệu có sẵn có liên quan từ phòng ban doanh nghiệp như: phong kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng kế toán tài chính,…, thu thập thêm thông tin có liên quan từ sách, báo, internet - Thu thập số liệu thứ cấp: trao đổi thêm với cán - nhân viên doanh nghiệp, ý kiến góp ý đánh giá từ người có kinh nghiệm ngành vấn đề nghiên cứu Dựa vào nghiên cứu số liệu thu thập dùng phần mềm excel để tiến hành thống kê, xử lý số liệu sau mô tả bảng biểu biểu đồ…nhằm phân tích chúng theo mục đích nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.4.2.1 Phương pháp so sánh So sánh phương pháp sử dụng phổ biến để đánh giá kết quả, xác định vị trí xu hướng biến động tiêu phân tích Để áp dụng phương pháp so sánh cần phải đảm bảo điều kiện so sánh tiêu, phải tồn đại lượng tiêu Các tiêu hay đại lượng phải thống nội dung phương pháp tính toán, thời gian đơn vị đo lường Tiêu thức so sánh, tùy thuộc vào mục tiêu phân tích sử dụng chủ yếu tiêu thức sau: - So sánh thực tế đạt với kế hoạch, định mức để đánh giá tình hình thực mục tiêu sao, so sánh số liệu thực tế kỳ với nhiều thực tế kỳ trước để xác định xu hướng hay tốc độ phát triển - Kỹ thuật so sánh: so sánh tuyệt đối việc xác định chênh lệch trị số, tiêu kỳ phân tích với trị số kỳ gốc cho thấy biến động số tuyệt đối đối tượng So sánh tương đối việc xác định phần trăm tăng giảm tế so với kỳ gốc tỷ trọng tượng tổng thể quy mô chung, cho thấy tốc độ phát triển kết cấu, mức độ phổ biến tượng Phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối tỷ trọng để phân tích, đánh giá tiêu chí doanh nghiệp qua năm năm 1.4.2.2 Phương pháp biểu mẫu, sơ đồ Trong phân tích kinh tế người ta phải dùng biểu mẫu, sơ đồ phân tích để đánh giá cách trực quan qua số liệu phân tích Biểu mẫu phân tích nhìn chung thiết lập theo dòng cột để ghi chép tiêu số liệu để phân tích Các SVTH: Đào Minh Thủy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng Rủi ro phương thức chuyển tiền Nghiệp vụ chuyển tiền phương thức đơn giản, doanh nghiệp nhà nhập toán trực tiếp với Ngân hàng trung gian hưởng hoa mà không bị ràng buộc trách nhiệm Việc trả tiền phụ thuộc vào thỏa thuận, mối quan hệ làm ăn, uy tín hai bên Tuy nhiên, xảy trường hợp doanh nghiệp xuất giao hàng nhà nhập không tiến hành chuyển tiền, cố tình kéo dài thời hạn trả tiền để chiếm dụng vốn doanh nghiệp, lúc quyền lợi doanh nghiệp không đảm bảo Nguyên nhân - Cạnh tranh lớn xuất khiến cho doanh nghiệp phải áp dụng phương thức toán có lợi cho nhà nhập với thời hạn toán ưu đãi đẩy mạnh xuất - Khách hàng đối tác quen, mua hàng giá trị chưa lớn - Năng lực đàm phán ký kết hợp đồng yếu - Chi phí toán T/T thấp toán nhờ thu Thủ tục T/T đơn giản Giải pháp cho doanh nghiệp - Doanh nghiệp cần thành lập phận nghiên cứu sách hỗ trợ xuất Nhà nước; cho vay tín dụng ưu đãi xuất khẩu; hỗ trợ lãi suất thu mua hàng xuất khẩu; bảo hiểm xuất trả chậm,… để có biện pháp khai thác hưởng lợi - Doanh nghiệp nên thực sách đa dạng hóa việc sử dụng phương thức toán quốc tế, đồng thời xây dựng sách khách hàng mua hàng Với đối tượng người mua áp dụng phương thức toán khác ( tùy thuộc vào uy tín, quen biết, giá trị hàng hóa lần mua, ) Biện pháp giúp doanh nghiệp tăng khả thu hút đối tượng khách hàng nhập khác nhau, nhờ tăng khả đẩy mạnh xuất - Tăng khả cung ứng với số lượng lớn chất lượng cao, giá phù hợp,… Đây sở kinh tế quan trọng giúp doanh nghiệp lựa chọn phương thức toán quốc tế có lợi - Nghiên cứu kỹ phương thức toán quốc tế nhằm lựa chọn phương thức toán có lợi cho doanh nghiệp - Tăng cường lực đàm phán thuyết phục khách hàng cán đàm phán - Xây dựng biện pháp phòng ngừa rủi ro toán - Liên kết để thực lô hàng có giá trị xuất lớn, qua chuyển đổi phương thức toán, nên sử dụng L/C (Letter of Credit) để đảm bảo lợi ích cho nhà xuất SVTH: Đào Minh Thủy Trang 36 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng 3.3.5 Phân tích tình xuất theo điều kiện thương mại Incoterms Bảng 3.5: Tình hình xuất sản phẩm gỗ DN theo điều kiện thương mại Incoterms Đơn vị tính: USD, % Incoterms 2000 FOB Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 55.126 100 59.281 100 66.708 100 (Nguồn: Phòng KDXNK-DNTN Hưng Hằng) Từ bảng số liệu thấy DNTN Hưng Hằng hoạt động xuất sản phẩm gỗ sử dụng điều kiện thương mại FOB Do lượng khách hàng không nhiều, thị trường xuất sản phẩm gỗ không lớn, phương thức kinh doanh xuất tự doanh gia công dẫn đến việc sử dụng điều kiện Incoterms hoạt động xuất chưa đa dạng Nguyên nhân - Do thói quen kinh doanh từ trước tới doanh nghiệp Việt Nam xuất FOB nhập CIF - Điều kiện thương mại người nhập quy định sẵn thương lượng Vì doanh nghiệp chưa có thương hiệu, chưa có tiếng nói đàm phán - Doanh nghiệp chưa hiểu biết rõ tổng hợp điều kiện thương mại Incoterms phiên - Doanh nghiệp chưa thiết lập mối quan hệ với hãng tàu, mặt khác vận tải nước tin cậy khách hàng quốc tế - Do quen xuất theo FOB nên doanh nghiệp không muốn thời gian cho việc đàm phán với doanh nghiệp bảo hiểm hãng tàu để đạt mức giá tốt cho họ - Các hãng tàu nước chưa tạo yên tâm cho khách hàng ( ví dụ: tàu trọng tải lớn, tàu già, ) Hạn chế xuất theo điều kiện FOB Theo điều kiện FOB, doanh nghiệp có nghĩa vụ giao hàng cho người nhập lan can tàu cảng gửi hàng, người mua có nghĩa vụ thuê đưa tàu đến cảng gửi hàng Rủi ro chi phí chuyển giao doanh nghiệp người nhập lan can tàu Doanh nghiệp giao hàng container, doanh nghiệp thực việc giao hàng lan can tàu nên thực việc kiểm tra, kiểm đếm, thông quan cầu tàu Chỉ cần dỡ hàng hóa từ container để kiểm tra làm ách tắc cầu tàu Do hàng hóa phải giao cho người chuyên chở bãi để container – CY (container yard) FOB doanh nghiệp có nghĩa vụ giao hàng cho người nhập lan can tàu, giao container, doanh nghiệp phải giao CY Mâu thuẫn doanh SVTH: Đào Minh Thủy Trang 37 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng nghiệp giao hàng cho người chuyên chở, doanh nghiệp chưa giao hàng cho người nhập Trách nhiệm hàng hóa thời gian container bãi CY đoạn đường vận chuyển từ CY tới cảng container xếp lên tàu thuộc doanh nghiệp dù giao cho người chuyên chở Mong muốn doanh nghiệp sớm hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người nhập Mặt khác, theo hợp đồng ký điều kiện FOB, doanh nghiệp phải có vận đơn xếp hàng, container lại giao bãi CY doanh nghiệp cấp vận đơn chưa xếp hàng, doanh nghiệp chưa toán tiền hàng Giải pháp - Phòng xuất nhập cần tìm hiểu, củng cố lại hệ thống thông tin Incoterms để tham mưu cho Giám đốc - Cần trọng tới việc thiết lập mối quan hệ với hãng tàu, bảo hiểm có uy tín để đàm phán dành quyền vận tải - Đàm phán để thay đổi sang điều kiện xuất CIF (Cost, Insurance & Freight) nhằm đem lại lợi ích cho doanh nghiệp cho quốc gia Hoặc điều kiện FCA (Free carrier) phù hợp cho chuyên chở hàng hóa container 3.4 Đánh giá chung hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng 3.4.1 Thành công thuận lợi doanh nghiệp - Trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp có gia tăng mặt hàng xuất thị trường xuất Doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường điều làm giảm rủi ro cho doanh nghiệp, đặc biệt thị trường giới biến động - Nếu giai đoạn 2006 -2009 doanh nghiệp nhận gia công sản xuất phận nội thất như: đầu giường, đuôi giường, vai giường, hộc tủ,…, từ năm 2010 doanh nghiệp phát triển xuất thành phẩm Đồng thời giá trị nguồn hàng gia tăng qua năm, dự kiến đầu năm 2016 doanh nghiệp tiến hành xuất sang thị trường Nhật Bản Ngoài mặt hàng gỗ doanh nghiệp xuất mặt hàng khác như: ba lô, túi xách, hạt nhựa,…nhằm gia tăng doanh thu tận dụng chi phí đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị kỹ thuật - Doanh nghiệp hoàn thành 100% hợp đồng ký, trì uy tín độ tin cậy với đối tác, giúp mở rộng mối quan hệ kinh doanh - Sau Việt Nam gia nhập WTO, công ty xuất gỗ giảm thuế nhập gỗ nguyên liệu giảm thuế xuất sản phẩm hàng hóa vào thị trường nước Chi phí giảm yếu tố định hiệu kinh doanh tạo lợi cạnh tranh thương trường Đây hội cho doanh nghiệp phát triển ngành sản xuất đồ gỗ xuất - Từ ngày 01/05/2004, Mỹ đánh thuế chống bán phá giá cao mặt hàng đồ gỗ Trung Quốc – đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp xuất gỗ Việt Nam thị trường Mỹ Đây điều kiện thuận lợi để công ty tăng cường xuất vào Mỹ Trong đó, mối quan hệ thương mại Viêt Nam Nhật Bản tạo thêm thị phần cho doanh nghiệp SVTH: Đào Minh Thủy Trang 38 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng - Từ ngày 15/1/2014, Bộ Công Thương ban hành quy định nhập gỗ nguyên liệu từ Campuchia phải làm thủ tục quan Hải quan theo quy định hành không cần xin Giấy phép nhập Bộ Công Thương (Theo thông tư số 01/2014/TT-BCT) 3.4.2 Khó khăn doanh nghiệp 3.4.2.1 Mặt hàng xuất - Doanh nghiệp chưa gia tăng giá trị xuất lớn hơn, sụt giảm thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp chưa đủ tiềm lực để cạnh tranh thị trường - Thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam chưa thực có chỗ đứng thị trường giới Kinh nghiệm ngoại thương, đặc biệt ngôn ngữ rào cản lớn doanh nghiệp việc thực mua bán với đối tác nước - Doanh nghiệp phải tự lực, tự cường việc tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm thị trường dò tìm phương hướng phát triển kinh tế, đầu tư sản xuất mà tập trung đạo, hướng dẫn đường lối sáng suốt kịp thời từ phía Chính Phủ, từ phía Hiệp hội ngành gỗ - Trong hoạt động xuất gỗ, doanh nghiệp tư vấn, tham mưu công ty tư vấn, Hiệp hội ngành gỗ, quan hữu quan, nên phương hướng mở rộng đầu tư, sau nước đầu tư công nghệ, máy móc, dẫn đến thị phần thương trường quốc tế bị thu hẹp - Nguyên liệu nước không đạt tiêu chuẩn phải nhập tới 80% gây khó khăn việc chuẩn bị hàng, đặc biệt vào thời điểm sốt hàng gỗ nguyên liệu nhập không đủ đáp ứng cho nguồn cầu, doanh nghiệp tìm cách phá nhau, đẩy giá nguyên liệu lên cao - Doanh nghiệp bị vướng mắc khó gỡ khâu chứng minh xuất xứ, chứng rừng, chuẩn mực hàng hóa 3.4.2.2 Nghiệp vụ khai báo hải quan Các nhân viên xuất nhập doanh nghiệp không hẳn người đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ngoại thương Vì vậy, không tự chủ động giải công việc, phải hỏi xin ý kiến giám đốc nên giảm tiến độ, chất lượng công việc Làm ảnh hưởng chung đến hiệu quy trình thực hợp đồng 3.4.2.3 Phương thức toán chưa linh hoạt Doanh nghiệp chưa linh hoạt việc áp dụng phương thức toán kinh doanh xuất nhập Tỷ lệ toán TT cao Bên cạnh nhân viên ngại làm nghĩa vụ thuê tàu mua bảo hiểm, thủ tục phức tạp khác hay số phương thức toán khác L/C chưa áp dụng…Nếu không cải thiện khả cạnh tranh công ty bị giảm tương lai 3.4.2.4 Những hạn chế khác Các sách quy định Nhà nước: Các sách quy định nhà nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh xuất nhập doanh SVTH: Đào Minh Thủy Trang 39 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng nghiệp Tuy nhiên, sách thay đổi liên tục làm doanh nghiệp gặp không khó khăn việc nắm bắt thực theo quy định đề 3.4.3 Điểm mạnh doanh nghiệp - Chất lượng sản phẩm đạt với tiêu chuẩn đề khách hàng, có nguồn hàng ổn định - Doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập hàng hoá xảy sai phạm thực quy định thủ tục hải quan doanh nghiệp đánh giá doanh nghiệp có uy tín thực luật hải quan, công tác khai báo hải quan tiến hành có sai sót Có thể nói việc làm thủ tục hải quan thực cách hiệu góp phần làm giảm phần chi phí thời gian cho việc xuất hàng hoá - Giám đốc nhân viên người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại thương, người có kinh nghiệm lâu năm hoạt động xuất nhập khẩu, nắm vững quy trình thực hợp đồng Vì vậy, tiến hành việc giám sát việc thực hợp đồng tốt Họ thường biết xác nghiệp vụ thực hiện, hiệu tiến độ việc thực hợp đồng Do đó, giám đốc thường định xác, kịp thời nhằm giải vướng mắc thực công việc nhân viên 3.4.4 Điểm yếu doanh nghiệp - Chưa có phòng thiết kế, mẫu mã chủ yếu khách hàng đưa làm theo mẫu - Chưa xây dựng chiến lược đầu tư, quảng bá thương hiệu Chưa cập nhật thông tin thị trường hiệu - Nguồn vốn doanh nghiệp: Việc huy động vốn doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn Do doanh nghiệp có quy mô nhỏ doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với ba ngân hàng, việc huy động vốn tín dụng cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khó khăn Đây nói điểm hạn chế cho hợp đồng xuất nhập doanh nghiệp - Công nghệ sản xuất lạc hậu, phần lớn dây chuyền thiết bị, máy chế biến gỗ sản xuất từ Trung Quốc, Việt Nam - Một số khâu sản xuất mang tính chất thủ công nên thời gian làm sản phẩm chậm lại, tiến độ sản xuất chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu khách hàng khó tính - Tiếp cận thị trường yếu, doanh nghiệp chưa chủ động tìm kiếm khách hàng mà khách hàng tự tìm đến ký hợp đồng với doanh nghiệp - Lực lượng lao động nhiều số lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề - Chỉ tập trung phát triển mảng xuất mà chưa đầu tư thị trường nội địa, thị trường nhiều tiềm năng, hạn chế nhiều chi phí SVTH: Đào Minh Thủy Trang 40 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG HẰNG 4.1 Thực trạng tác động nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất DNTN Hưng Hằng 4.1.1 Các nhân tố khách quan 4.1.1.1 Các nhân tố trị - pháp luật 4.1.1.1.1 Chính trị Quan hệ thương mại hàng hóa song phương Việt Nam – Hoa Kỳ ngày phát triển, đặc biệt từ năm 2007, sau Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại giới (WTO) Mối quan hệ ngoại giao lâu năm giúp cho doanh nghiệp quen hiểu thị trường Hoa Kỳ Nhu cầu thị trường đa dạng, thu nhập bình quân đầu người cao, số dân nhập cư vào Hoa Kỳ ngày tăng phần đồng người lao động chân tay có thu nhập trung bình thấp Doanh nghiệp xuất hướng vào phân khúc này, đặc biệt người Việt Nam sống Hoa Kỳ Mặt khác, Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), giúp cho sản phẩm gỗ nhập vào Hoa Kỳ hưởng mức thuế ưu đãi GSP Việt Nam Canada có ký hiệp định song phương phát triển thương mại hai nước Thị trường Canada thị trường xuất sản phẩm gỗ lớn doanh nghiệp chế biến, sản xuất đồ gỗ Việt Nam Tuy doanh nghiệp nhận gia công cho Canada, phương hướng tương lai xuất thành phẩm Đối với Ấn Đồ Venezuela chưa ký hiệp định kinh tế có mối quan hệ hợp tác hữu nghị Hơn nữa, hai thị trường cho ngành chế biến xuất sản phẩm gỗ Việt Nam, hứa hẹn mang lại hợp tác lâu dài Về quan hệ trị Việt Nam quốc gia đối tác doanh nghiệp không xảy mâu thuẫn trị, điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xuất vào thị trường 4.1.1.1.2 Pháp luật - Thuế quan: mặt hàng gỗ doanh nghiệp chịu thuế suất xuất 0%, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất sản phẩm gỗ - Hạn ngạch: xuất số lượng nhỏ nên mặt hàng xuất doanh nghiệp không bị hạn ngạch tác động đến - Trợ cấp xuất khẩu: Chính phủ có áp dụng biện pháp cho vay lãi suất thấp để giúp doanh nghiệp xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất Việt Nam 4.1.1.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội 4.1.1.2.1 Kinh tế SVTH: Đào Minh Thủy Trang 41 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng - Tỷ giá: Việt Nam nước phát triển, VND Việt Nam chưa có giá trị sử dụng phổ biến, hầu hết giao dịch doanh nghiệp sủa dụng USD đồng tiền toán Tỷ giá USD/VND năm 2011 20.803 đồng, có nghĩa USD = 20.803 VND, năm 2013 USD/VND = 21.036 Tỷ giá ngoại tệ có xu hướng tăng dần, điều gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động xuất thành phẩm hay nhập nguyên liệu sủa dụng USD đồng toán - Hệ thống ngân hàng nước có nhiều biến động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trình vay vốn hay chuyển tiền toán doanh nghiệp 4.1.1.2.2 Xã hội - Điều kiện tự nhiên: nguồn nguyên liệu sử dụng sản xuất đồ gỗ thiếu hụt, chưa có sách quy hoạch trồng rừng đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ngành Trồng rừng nước ta đáp ứng 20% nguyên liệu cho ngành sản xuất xuất sản phẩm gỗ, 80% phải nhập nguyên liệu Mà giá nguyên liệu nhập ngày tăng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp việc cung ứng hàng hóa hẹn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp - Hệ thống vận tải, thông tin liên lạc Nước ta có vị trí thuận giao thông trung tâm vận hành đường biển khu vực Đông Nam Á, thuận tiện cho hoạt động ngoại thương, thu hút khách hàng giới Tuy nhiên, phương tiện đường xá, sở vật chất lạc hậu, khắc phục hệ thống giao thông vận tải vấn đề cấp bách đặt Việc thực xuất gắn liền với công việc vận chuyển hệ thống thông tin liên lạc, nhờ có thông tin liên lạc mà thỏa thuận tiến hành nhanh chóng, kịp thời Thực tế cho thấy ảnh hưởng hệ thống thông tin liên lạc cho fax, telex đơn giản hóa công việc hoạt động xuất nhiều, giảm hàng loạt chi phí, nâng cao kịp thời nhanh gọn việc đại phương tiện vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản góp phần đem trình thực xuất nhanh chóng an toàn 4.1.2 Các nhân tố chủ quan thuộc phạm vi doanh nghiệp 4.1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý - Ban giám đốc điều hành quản lý kiểm soát tốt toàn hoạt động doanh nghiệp Song lãnh đạo ba doanh nghiệp lúc nên có biến động xảy xử lý kịp thời - Quy mô doanh nghiệp nhỏ, loại hình doanh nghiệp tư nhân không tạo ưu kinh doanh ngoại thương - Môi trường làm việc doanh nghiệp theo kiểu gia đình thoải mái với nhân viên, thiếu nghiêm túc thời gian làm việc Mặt khác nhân viên lại gắn bó với doanh nghiệp - Chế độ cho nhân viên chưa hợp lý, chế độ lương bổng gây nhiều trăn trở cho người lao động Chưa tổ chức hoạt động tập thể để nhân viên có dịp giải trí nghỉ ngơi sau ngày làm việc căng thẳng SVTH: Đào Minh Thủy Trang 42 Khóa luận tốt nghiệp 4.1.2.2 GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng Nhân tố người Nhân viên doanh nghiệp có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc tốt, xử lý tình xảy tương đối ổn cần can thiệp Giám đốc Tuy nhiên nhân viên làm việc hưởng lương, có nghĩa có Giám đốc làm việc chăm làm việc không chuyên tâm Chính gây ảnh hưởng tới hiệu hoạt động doanh nghiệp, doanh nghiệp làm việc theo dây chuyền chuyên môn hóa, công đoạn phận ảnh hưởng trực tiếp đến công đoạn khác Ban giám đốc cần kiểm tra đưa biện pháp giải nhằm nâng cao kết làm việc phòng ban 4.1.2.3 Sức cạnh tranh doanh nghiệp Doanh nghiệp chưa có sức cạnh tranh với đối thủ ngành - Doanh nghiệp chưa tự thiết kế sản phẩm - Vốn ít, quay vòng chậm, mối quan hệ với ngân hàng không rộng, có ba ngân hàng quen - Chưa có nguồn nguyên liệu dự trữ đủ để đáp ứng sản xuất xảy gia biến động giá nguyên liệu tăng - Giá trị lô hàng doanh nghiệp tương đối thấp Có thể thấy việc tìm kiếm khách hàng chưa thực mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Dựa vào thực trạng tác động yếu tố ảnh hưởng đánh giá hiệu hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp Tư nhân Hưng Hằng để đề giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp 4.2 Giải pháp nhân tố ảnh hưởng 4.2.1 Nhóm giải pháp nhân tố khách quan tác động 4.2.1.1 Chính trị – pháp luật Chính sách phủ ngành - Quy hoạch trồng rừng nguyên liệu, nhằm đảm bảo nguồn cung cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gỗ - Rà soát, sửa đổi, bổ sung sách giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia đầu tư chế biến, sản xuât sản phẩm gỗ - Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp việc cung cấp thông tin nhu cầu nhập sản phẩm gỗ, quy định hành nhập sản phẩm gỗ số nước chủ yếu Đồng thời tổ chức buổi hội chợ đồ gỗ quốc tế, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia để giới thiệu, quảng bá sản phẩm gỗ doanh nghiệp nói riêng Việt Nam nói chung 4.2.1.2 Giải pháp kinh tế - xã hội - Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát tốt tỷ giá lãi suất để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tỷ giá ổn định kinh tế doanh nghiệp ổn định Điều tùy thuộc vào tình hình biến động chung giới kinh tế SVTH: Đào Minh Thủy Trang 43 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng quốc gia Tuy nhiên Nhà nước cần có điều tiết thích hợp nhằm ổn định thị trường - Việc sát nhập ngân hàng giải pháp Nhà nước Sau sát nhập ngân hàng cần đề chiến lược phát triển hiệu Giảm thiếu vụ việc tham ô, chiếm đoạt nguồn tiền ngân hàng để không ảnh hưởng đến khả toán, hay nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất - Các doanh nghiệp bảo hiệm, vận tải doanh nghiệp sản xuất xuất cần bắt tay hợp tác phát triển mặt hàng dịch vụ 4.2.2 Nhóm giải pháp tới nhân tố chủ quan tác động 4.2.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức 4.2.2.1.1 Mục tiêu Con người chủ thể hoạt động kinh tế tất mục đích hoạt động kinh doanh phục vụ cho người người thực mà chiến lược phát triển doanh nghiệp thiếu chiến lược nhân Hiện công tác liên quan đến thị trường doanh nghiệp phòng nghiệp vụ doanh nghiệp đảm nhận Do việc phân công việc phù hợp với phòng quan trọng 4.2.2.1.2 Cách thức thực Phân đoạn lựa chọn thị trường doanh nghiệp hướng đến Đề xuất sách thị trường, giá cả, chất lượng sản phẩm, phân phối, để xâm nhập khai thác thị trường Phối hợp phòng để thực hoạt động kinh doanh hoạt động xuất Thu nhập phân tích thông tin phản hồi từ bạn hàng, đối tác kinh doanh để rút kinh nghiệp, đổi mới, khắc phục thiếu sót 4.2.2.1.3 Hiệu Đây nguồn lực doanh nghiệp Doanh nghiệp cần xây dựng giữ vững đội ngũ cán có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm ngoại ngữ điều kiện môi trường kinh doanh quốc tế đầy biến động, thông tin thay đổi liên tục Mỗi cán kinh doanh phải động sáng tạo, thường xuyên bồi dưỡng trình độ để dự báo biến động thị trường, nắm bắt thông tin kịp thời có cách ứng phó linh hoạt trước biến động Các biện pháp mà doanh nghiệp thực đạt hiệu quả: - Đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán vào nghề, giúp họ nâng cao trình độ nghiệp vụ - Thường xuyên cử cán trẻ có lực học tập nghiên cứu lớp đào tạo cán kinh doanh nước SVTH: Đào Minh Thủy Trang 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng - Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có đủ lực kiểm tra, giám định hàng hóa, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế Trong điều kiện cho phép, doanh nghiệp mời chuyên gia kinh tế, chuyên gia kinh doanh quốc tế để mở lớp học ngắn hạn nói chuyện trực tiếp doanh nghiệp nghiệp vụ ngoại thương, nghệ thuật đàm phán kinh doanh thương mại quốc tế, tình hình xu hướng biến động thị trường giới,… Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tạo đoàn kết trí cán công nhân viên làm cho họ toàn tâm tàn lực đóng góp cho công việc chung biện pháp như: có sách cho nhân viên học thêm hưởng lương, tạo điều kiện để họ áp dụng điều học vào thực tế, khuyến khích nhân viên sáng tạo lao động Có chế độ thưởng thích hợp cho nhân viên có ý kiến đóng góp hiệu quả, lồng mục tiêu chung vào mục tiêu cá nhân để nâng cao ý thức trách nhiệm nhân viên doanh nghiệp Cần tổ chức buổi tham quan vào ngày lễ để nhân viên phòng ban có hội giao lưu với tạo nên môi thường làm việc thân thiện, giúp đỡ trình làm việc Và nữa, doanh nghiệp cần xây dựng chế độ đãi ngộ với cán công nhân viên làm việc lâu năm đặc biệt quan tâm tới hệ trẻ lực lượng kế nhiệm phát triển doanh nghiệp 4.2.2.2 Phát triển mở rộng thị trường 4.2.2.2.1 Mục tiêu Hoạt động xuất doanh nghiệp sang thị trường có doanh thu thấp, doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu để lựa chọn mở rộng thị trường xuất Từ có chiến lược xuất phù hợp, đem lại hiệu cao Doanh nghiệp thu thập thông tin thị trường thông qua quan xúc tiến thương mại Việt Nam nước sở tham gia hội trợ triễn lãm để có điều kiện tiếp xúc cới thương nhân nước ngoài, tìm kiếm bạn hàng, đối tác làm ăn 4.2.2.2.2 Cách thức thực Sau lựa chọn thị trường trọng điểm doanh nghiệp cần ý đến việc sử dụng công cụ ( giá cả, sản phẩm, ) phải thích hợp với đặc điểm văn hóa thị trường để đạt hiệu cao Trong xuất nhân tố chất lượng phải đặt lên hàng đầu Để có chất lượng sản phẩm cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, chất lượng hàng hóa phụ thuộc vào yêu cầu chất lượng hàng hóa thị trường Sự đòi hỏi chất lượng hàng hóa thị trường lại khác nhau, chẳng hạn thị trường Hoa Kỳ yêu cầu chất lượng hàng hóa cao, ngược lại thị trường Ấn Độ yếu tố đáng quan tâm lại giá Giá hàng hóa nhân tố quan trọng hoạt động xuất Giá công cụ để doanh nghiệp thực lợi nhuận công cụ để lôi kéo khách hàng Mức giá hợp lý thu hút nhiều khách hàng đảm bảo lợi nhuận dự kiến Trong đặt giá, doanh nghiệp phải tính đến phù hợp giá chất lượng, vừa hấp dẫn, vừa tạo niềm tin từ phía khách hàng SVTH: Đào Minh Thủy Trang 45 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng Doanh nghiệp nên áp dụng sách giá mềm dẻo, linh hoạt để thu hút dduocwjj nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, ưu đãi giá cho đối tượng khách hàng mua với khối lượng lớn khách hàng lâu năm 4.2.2.2.3 Hiệu Doanh nghiệp cần tập trung thị trường chính: Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ, Venuezela cần số lưu ý thị trường Thị trường Hoa Kỳ: nước có khả xuất lớn đồng thời thị trường tiêu thụ lớn Nhưng lại có yêu cầu cao chất lượng sản phẩm Quan hệ thương mại hai quốc gia mở nhiều hội làm ăn thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp Hưng Hằng nói riêng Vì doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường đồng thời nâng cao lực sản xuất để thâm nhập khai thác thị trường khó chịu đầy tiềm Thị trường Canada: thị trường đầy tiềm năng, doanh nghiệp nhận gia công tương lai hướng đến xuất thành phẩm Canada thị trường nhập gỗ nguyên liệu lớn Việt Nam, kinh tế tăng trưởng khả quan Hoa Kỳ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ đặc biệt đồ nội thất nước ổn định Thị trường Ấn Độ, Venuezela: thị trường nổi, nhu cầu tiêu thụ tương đối tăng qua năm, mà tiêu chuẩn mẫu mã, chất lượng sản phẩm không khắt khe thị trường Hoa Kỳ, điều quan trọng với thị trường giá Doanh nghiệp nên tìm hiểu chiến lược giá, với nguồn nguyên liệu phù hợp với thị trường nhằm khai thác tối đa lợi nhuận đạt Doanh nghiệp mở rộng sang thị trường Thị trường Asean: Đây thị trường quan trọng doanh nghiệp xuất Khi thâm nhập vào thị trường doanh nghiệp khai thác ưu giá nhân công, vị trí địa lý, kể việc gần trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn Singapore đặc biệt đucợ hưởng ưu đãi thuế quan Tuy vậy, để tham gia vào thị trường doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh tăng lên có nhiều nước châu Á tham gia xuất hàng giống mặt hàng xuất Việt Nam như: Thái Lan, Trung Quốc SVTH: Đào Minh Thủy Trang 46 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng CHƯƠNG KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 5.1 Kiến nghị 5.1.1 Kiến nghị Nhà nước Nhà nước cần có chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ lâu dài, có khoa học Cần mở rộng đối tượng hưởng kích cầu hỗ trợ với lãi vay ưu đãi không tính lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, trì thị trường chủ lực: Hoa Kỳ, Nhật, Châu Âu, Canada,…và vươn đến thị trường khối Đông Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ… Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với chủ rừng hợp tác liên kết với họ khai thác nguyên liệu gỗ cách chắn, thông qua hiệp định song phương ký kết Việt Nam nước có trồng rừng Chính phủ cần ký kết với phủ nước có nguồn nguyên liệu gỗ dồi thỏa thuận cung ứng gỗ dài hạn cho Việt Nam Cần xây dựng trung tâm hỗ trợ phát triển sản phẩm quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp chế biến gỗ việc thiết kế mẫu mã, định hướng thị trường phù hợp với dòng sản phẩm Tạo điều kiện thuận lợi để xuất cung ứng nguyên liệu gỗ cho ngành công nghiệp chế biến xuất sản phẩm gỗ, đáp ứng số lượng, chất lượng thời gian với giá cạnh tranh Tập trung nguồn lực Nhà nước, tổ chức doanh nghiệp để xây dựng trung tâm đào tạo nghề cho ngành công nghiệp chế biến xuất sản phẩm gỗ…nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Thực triệt để cải cách thủ tục hành việc xuất sản phẩm gỗ Tiếp tục thực sách hỗ trợ tài ngành chế biến xuất sản phẩm gỗ Cụ thể, sách ưu đãi tín dụng đầu tư tín dụng xuất điều kiện Việt Nam thành viên WTO, sách hỗ trợ cước vận tải nội địa quốc tế 5.1.2 Đối với doanh nghiệp Thực đoàn kết nội bộ, cải tiến công nghệ máy móc thiết bị để có sản phẩm chất lượng cao, trì sản phẩm có chất lượng, giữ vững thị trường chủ lực doanh nghiệp, tăng cường mối quan hệ làm ăn tốt đẹp với đối tác khách hàng đồng thời tìm kiếm khai thác thêm nhiều thị trường Có chiến lược xây dựng thương hiệu doanh nghiệp lau dài, tạo tín nhiệm khách hàng 5.2 Kết luận Sản phẩm gỗ xuất ngành kinh tế mang lại hiệu cao với tốc độ phát triển nhanh, ngành đưa kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế khu vực giới Đóng góp vào thành tích to lớn hoạt động xuất sản phẩm gỗ Việt Nam, phần dựa vào nỗ lực doanh SVTH: Đào Minh Thủy Trang 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng nghiệp ngành thâm nhập đẩy mạnh vào thị trường chủ lực Bên cạnh thành công tốc độ tăng trưởng cao, nhiều mặt hàng tìm chỗ đững vững chắn, chứa đựng yếu tố bất ổn định, thiếu tính bền vũng, đe dọa đến kim ngạch tốc độ tăng trưởng xuất Việc nghiên cứu phương hướng giải pháp thúc đẩy xuất sản phẩm gỗ doanh nghiệp Tư nhân Hưng Hằng có ý nghĩa quan trọng Tuy sản phẩm gỗ mặt hàng xuất chủ lực doanh nghiệp đóng góp phần quan trọng việc trì phát triển doanh nghiệp Doanh nghiệp có thuận lợi khó khăn riêng, nhân tố ảnh hưởng đa dạng mang tính đặc thù Tuy nhiên, doanh nghiệp có bất lợi giống công ty khác hoạt động ngành như: nhân tố chế quản lý Nhà nước, phát triển mang yếu tộ tự phát, thiếu đầu tư đồng bộ, tính cạnh tranh sản phẩm gỗ Việt Nam chưa cao Trong nhiều đối thủ xuất khác giới có công nghiệp sản xuất gỗ hoàn chỉnh, có bề dày kinh nghiệm chiếm lĩnh thị trường Những phân tích, đánh giá đề xuất phương hướng giải pháp đề tài hy vọng góp phần vào nỗ lực doanh nghiệp Tư nhân Hưng Hằng việc tiếp tục trì, ổn định phát triển tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất sản phẩm gỗ giai đoạn tới SVTH: Đào Minh Thủy Trang 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo từ sách Ngô Thế Chi, “Phân tích hoạt động kinh tế kinh doanh xuất nhập khẩu” Nhà xuất Giáo dục, Trường Đại học Ngoại Thương Ts Nguyễn Văn Sơn, “Các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu xuất gạo Việt Nam” Nhà xuất Thống kê, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Kinh tế GS TS Võ Thanh Thu, “Kinh tế & phân tích hoạt động kinh doanh thương mại Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu tham khảo từ Internet http://www.vietrade.gov.vn http://www.dankinhte.vn http://xttm.mard.gov.vn http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-an-thuc-trang-va-giai-phap-day-manh-xuatkhau-san-pham-go-cua-viet-nam http://voer.edu.vn/m/cac-nhan-to-anh-huong-den-hoat-dong-xuat-khau http://voer.edu.vn/c/ly-luan-chung-ve-hoat-dong-xuat-khau http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-an-thuc-day-xuat-khau-do-go-viet-nam-sang-thitruong-my http://tailieu.vn/doc/co-so-ly-luan-cua-hoat-dong-xuat-khau-va-tong-quanve-hoat-dong-xuat-khau-cua-viet-nam-tu-khi-mo-cua-366047.html http://www.vietrade.gov.vn/nganh-khac/3758-bn-tin-g-thang-82013.html 10 http://m.doko.vn/tai-lieu/hoat-dong-xuat-khau-va-hieu-qua-kinh-doanh-xuatkhau-hang-may-mac-165850 SVTH: Đào Minh Thủy Trang 49 ... TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 ( Giáo Viên Hướng Dẫn ) SVTH: Đào Minh Thủy Trang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng MỤC... phân tích dự báo xu hướng biến động thị trường khả giao dịch đàm phán thông minh, thông thạo thủ tục xuất SVTH: Đào Minh Thủy Trang 16 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng chắn mang lại... chuyển (Switch – Trade) 10 2.3 Các tiêu phân tích hoạt động xuất doanh nghiệp 11 SVTH: Đào Minh Thủy Trang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đinh Xuân Hùng 2.3.1 Phân tích theo cấu chủng
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG HẰNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG HẰNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG HẰNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay