ĐỀ tài Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học môn Toán lớp 3 ở trường Tiểu học.

53 219 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:18

Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 MỤC LỤC MỤC LỤC A.PHẦN MỞ ĐẦU 6.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: .3 6.2 Phương pháp thống kê: .3 6.3 Phương pháp quan sát: .3 6.4 Phương pháp trao đổi, trò chuyện: B.PHẦN NỘI DUNG .4 Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP Liệt kê, hệ thống tiết dạy học chương trình môn Toán lớp 3: Nội dung chương trình môn Toán lớp 3: 23 Mục tiêu dạy học cần đạt môn Toán lớp 3: .24 Chuẩn kiến thức, kĩ cần đạt môn Toán lớp 3: 25 Chương 2: VÀI NÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH, 27 SÁCH GIÁO KHOA .27 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 29 3.1 Giới thiệu số phương pháp dạy học thường sử dụng dạy học Toán lớp 3: 29 3.2 Kế hoạch dạy học số cụ thể: .32 C.PHẦN KẾT LUẬN 51 LỜI CẢM ƠN .52 PHỤ LỤC .53 A.PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Đẩy mạnh đổi phương pháp dạy học bậc Tiểu học nói chung, môn Toán nói riêng theo định hướng dạy học phát triển tích cực hoá người học giáo viên Tiểu học thực phạm vi nước từ năm học 2002 – 2003 đến xác nhận tính hợp lý thay đổi chương trình bậc Trang Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 Tiểu học buộc phải đổi phương pháp dạy học để thực đổi nêu Toán thuộc lớp cuối giai đoạn lớp 1, lớp 2, lớp Vì vậy, dạy Toán đòi hỏi giáo viên phải có nhiều cố gắng để đóng góp vào việc xác nhận khẳng định tính hợp lý, tính khả thi đổi dạy học Toán theo chương trình sách giáo khoa môn Toán nói riêng nội dung chương trình sách giáo khoa bậc Tiểu học nói chung Chương trình dạy học Tiểu học truyền thống chủ yếu gồm đích cần đạt danh mục nội dung dạy học Điều làm khó khăn cho người sử dụng chương trình, nên đổi chương trình Tiểu học, mục tiêu cụ thể hoá kế hoạch hành động sư phạm: - Những đích cuối (thể cấp bậc mục tiêu: bậc học, môn học, chủ đề, học…) - Những nội dung kiến thức phẩm chất lực cần đạt học sinh - Các phương pháp, phương tiện dạy học, hoạt động dạy học cụ thể Do nội dung chương trình bản, đại, tinh giản thiết thực Các định hướng phải phù hợp với xu phát triển chương trình Tiểu học nước khu vực, phù hợp với điều kiện giáo dục nước ta đầu thập kỷ XXI Vì việc nghiên cứu tìm hiểu nội dung chương trình vả phương pháp dạy học Toán cần thiết để việc dạy học Toán nói riêng chương trình Toán Tiểu học nói chung đạt kết tốt Chính ý nghĩa nói nên em định chọn đề tài nghiên cứu "Tìm hiểu nội dung phương pháp dạy học môn Toán lớp trường Tiểu học" Mục đích nghiên cứu: - Mục đích: nghiên cứu để tìm hiểu sâu nội dung phương pháp dạy học môn Toán lớp trường Tiểu học - Tác dụng, lợi ích việc nghiên cứu: trình nghiên cứu, thân người nghiên cứu rút điều quan trọng giúp cho người nghiên cứu mở rộng tầm mắt nhìn xa đắn lên lớp giảng dạy, người nghiên cứu có điều kiện hiểu biết sâu lý thuyết Trang Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 thực hành phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học Qua đó, giúp cho người nghiên cứu có số kiến thức bản, cần thiết giúp cho công tác giảng dạy sau đạt chất lượng mục đích giáo dục đặt Khách thể nghiên cứu: - Học sinh giáo viên lớp 3B trường Tiểu học Thực hành sư phạm Sóc Trăng Đối tượng nghiên cứu: - Nội dung PPDH môn Toán lớp trường Tiểu học Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài nghiên cứu "Tìm hiểu nội dung PPDH số học môn Toán lớp trường Tiểu học Thực hành sư phạm Sóc Trăng" Phương pháp nghiên cứu: 6.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: - Nghiên cứu sách giáo khoa Toán tài liệu khác có liên quan để tìm hiểu cấu trúc sách giáo khoa, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, để thực tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ môn học mà phân công giảng dạy, phục vụ cho việc thực đề tài nghiên cứu đạt hiệu tốt 6.2 Phương pháp thống kê: - Khảo sát, thống kê để nắm vững số lượng số tiết phân phối dạy chương trình 6.3 Phương pháp quan sát: - Quan sát trình học tập, tinh thần, thái độ học sinh học Toán, để thấy điểm tốt hạn chế giáo viên trình giảng dạy Kịp thời, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn, uốn nắn, sửa sai em thiếu sót 6.4 Phương pháp trao đổi, trò chuyện: - Trao đổi với giáo viên hướng dẫn, với bạn thực tập nhóm để rút ưu điểm, nhược điểm, khó khăn, vướng mắc trình dạy học môn Toán Từ đó, tìm phương pháp khắc phục nhược điểm, khó khăn, phát huy ưu điểm - Trò chuyện với học sinh lớp để nắm khả thích ứng, tiếp thu kiến thức em, tâm tư, nguyện vọng em Để đưa số giải pháp, đổi phương pháp dạy học cho phù hợp Kế hoạch nghiên cứu: (theo kế hoạch thực tập) - Từ 18/02/2013 đến 23/02/2013: hoàn thành đề cương Trang Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 - Từ 25/02/2013 đến 22/03/2013: thực đề tài - Từ 25/03/2013 đến 08/04/2013: điều chỉnh, hoàn tất đề tài nộp PĐT B.PHẦN NỘI DUNG Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP Liệt kê, hệ thống tiết dạy học chương trình môn Toán lớp 3: - Chương trình môn Toán lớp phận chương trình môn Toán Tiểu học Chương trình tiếp tục thực đổi giáo dục Toán lớp lớp 2, khắc phục số tồn dạy học Toán lớp 1, 2, theo chương trình cũ - Thời lượng dạy Toán lớp : (tiết / tuần) x 35 (tuần) = 175 tiết Mỗi tiết học : 35 phút đến 40 phút HỌC KÌ I (Tuần – Tuần 18 ) Bài/ Tiết Tên Mục tiêu Ôn tập đọc, viết, so sánh số có ba chữ số HS ôn lại cách đọc, viết, so sánh số có ba chữ số Bài (1t) HS ôn tập về: - Cộng, trừ số có ba chữ số (không nhớ) Ôn tập cộng, trừ giải toán có lời văn nhiều hơn, số có ba chữ số - Tìm thành phần chưa biết phép tính (không nhớ) Bài (2t) (phép cộng, phép trừ) Bài (2t) Cộng số có ba chữ số (có nhớ) HS biết thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm) Trang Bài tập nghiên cứu khoa học Bài (2t) SVNC: Võ Hồng Trân Trừ số có ba chữ số (có nhớ) Lớp: Tiểu học 16 HS biết thực phép trừ số có ba chữ số (có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm) - HS thuộc bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, 5; HS ôn tập bảng nhân bảng chia - HS ôn tập nhân nhẩm với số tròn trăm; tính nhẩm thương số tròn trăm chia cho 2, 3, (phép chia hết); - HS vận dụng vào thực hai phép tính liên tiếp, tính chu vi hình tam giác vào giảI toán có lời văn (có phép nhân) Bài (2t) HS ôn tập bảng nhân bảng chia - HS ôn tập thực hai phép tính liên tiếp có phép nhân phép chia; - HS vận dụng vào giải toán có lời văn (có phép nhân) Bài (1t) Bài (2t) Ôn tập hình học giải toán Bài (2t) Xem đồng hồ - Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác - Biết giải toán nhiều hơn, hơn; số đơn vị -HS biết xHS đồng hồ kim phút vào số từ đến 12 -HS đọc theo hai cách Chẳng hạn, 35 phút 25 phút Trang Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 HS ôn lại học Bài (1t) - HS ôn lại cách cộng, trừ số có ba chữ số; cách tính nhân, chia bảng học - Ôn cách giải toán có lời văn (so sánh hai số hơn, số Các HS học ? Bài 10 (1t) Tập trung vào đánh giá: - Kĩ thực phép cộng, phép trừ số có ba chữ số (có nhớ lần) - Khả nhận biết số phần đơn vị (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5) - Giải toán có phép tính - Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi số học) Bài 11 (2t) Bảng nhân - Bước đầu thuộc bảng nhân - Vận dụng giải toán có phép nhân Thuộc bảng nhân vận dụng tính giá trị biểu thức, giải toán - HS biết: Bài 12 (2t) Nhân số có hai chữ số với số có chữ - Nhân số có hai chữ số với số có chữ số (không nhớ) số (không nhớ) - Vận dụng nhân số có hai chữ số với số có chữ số vào giải toán - HS biết: - Nhân số có hai chữ số với số có chữ số (có nhớ) Bài 13 Nhân số có hai chữ số với số có chữ - Vận dụng nhân số có hai chữ số với số có số (có nhớ) chữ số vào giải toán (2t) Trang Bài tập nghiên cứu khoa học Bài 14 (2t) Lớp: Tiểu học 16 Bảng chia - Biết nhân, chia phạm vi bảng nhân 6, bảng chia - Vận dụng giải toán có lời văn (có phép chia 6) - Biết xác định 1/6 hình đơn giản Tìm phần số HS biết cách tìm phần số vận dụng để giải toán (2t) Bài 15 SVNC: Võ Hồng Trân - HS biết chia số có hai chữ số cho số có chữ số Bài 16 Chia số có hai chữ số với số có chữ - HS luyện tập tìm phần số số (2t) Phép chia hết phép chia có dư -HS nhận biết phép chia hết phép chia có dư ; biết số dư bé số chia - HS biết vận dụng phép chia hết vào giải toán Bài 17 (2t) - Bước đầu thuộc bảng nhân - Vận dụng phép nhân giải toán Bảng nhân Bài 18 (2t) - Thuộc bảng nhân vận dụng tính giá trị biểu thức, giải toán - Nhận xét tính chất giao hoán phép nhân qua ví dụ cụ thể Trang Bài tập nghiên cứu khoa học Bài 19 SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 Gấp số lên nhiều lần HS biết cách gấp số lên nhiều lần vận dụng vào giải toán Bảng chia - Bước đầu thuộc bảng chia - Vận dụng phép chia giải toán có lời văn (có phép chia 7) (2t) Bài 20 (2t) - Biết xác định 1/7 hình đơn giản Bài 21 Giảm số lần HS biết thực giảm số số lần vận dụng vào giải toán Tìm số chia HS biết cách tìm số chia chưa biết phép chia (2t) Bài 22 (2t) Bài 23 (2t) Bài 24 Góc vuông, góc không vuông.Thực hành nhận biết vẽ góc vuông ê ke Đề-ca-mét Héc-tômét (1t) Bài 25 (2t) Bảng đơn vị đo độ dài - Bước đầu có biểu tượng góc, góc vuông, góc không vuông - Biết sử dụng ê ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông vẽ góc vuông (theo mẫu) - HS biết tên gọi, kí hiệu hai đơn vị đo độ dài đề-ca-mét, héc-tô-mét - Biết quan hệ héc-tô-mét đề-ca-mét - Biết đổi số đo có đơn vị đề-ca-mét héctô-mét số đo có đơn vị mét - HS thuộc bảng đơn vị đo độ dài - Biết mối quan hệ đơn vị đo thông dụng (km m; m cm) - Biết đọc, viết làm tính với số đo độ dài - Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị thành Trang Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 số đo độ dài có tên đơn vị (nhỏ đơn vị đo kia) - HS biết dùng thước độ dài cho trước Thực hành đo độ dài Bài 26 - Biết cách đo đọc kết đo độ dài vật gần gũi hàng ngày bút, bàn… - Biết ghi kết đo độ dài so sánh độ dài - Biết dùng mắt ước lượng độ dài với đơn vị đo thông dụng (tương đối xác) (2t) HS biết : Bài toán giải -Giải trình bày giải toán hai hai phép tính phép tính -Đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có tên đơn vị đo Bài 27 (2t) Kiểm tra định kì (giữa học kì I) Tập trung vào việc đánh giá: - Kĩ nhân, chia nhẩm phạm vi bảng nhân 6, 7; bảng chia 6, - Kĩ thực nhân số có hai chữ số với số có chữ số, chia số có hai chữ số cho số có chữ số (chia hết tất lượt chia) - Biết so sánh hai số đo độ dài có hai tên đơn vị đo (với số đơn vị đo thông dụng) - Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Kĩ giải toán gấp số lên nhiều lần, tìm phần số Bài toán giải hai phép tính (tiếp HS biết giải trình bày giải toán hai phép tính Bài 28 (1t) Bài 29 Trang Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 theo) (2T) Bước đầu thuộc bảng nhân vận dụng phép nhân giải toán Bảng nhân Bài 30 (2T) - Thuộc bảng nhân vận dụng tính giá trị biểu thức, giải toán - Nhận biết tính chất giao hoán phép nhân với ví dụ cụ thể HS biết: Bài 31(2T) Bài 32(2T) Nhân số có ba chữ - Nhân số có ba chữ số với số có chữ số số với số có chữ số - Vận dụng nhân số có ba chữ số với số có chữ số vào giải toán So sánh số lớn gấp lần số bé HS biết cách so sánh số lớn gấp lần số bé vận dụng vào giải toán Bảng chia Bước đầu thuộc bảng chia vận dụng giải toán (có phép chia 8) Thuộc bảng chia vận dụng giải toán (có phép chia 8) Bài 33(2T) Bài 34(2T) Bài 35(2T) So sánh số bé phần số lớn Bảng nhân HS biết cách so sánh số bé phần số lớn vận dụng vào giải toán Bước đầu thuộc bảng nhân vận dụng phép nhân giải toán, biết đếm thêm - Thuộc bảng nhân vận dụng giải toán (có phép nhân 9) - Nhận biết tính chất giao hoán phép nhân Trang 10 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 - GV hỏi: Số lớn có chữ số số - Là số 99 999 nào? - Trong tiết học hôm cô giới thiệu - HS ý lắng nghe cho em biết số liền sau số 99 999 số 100 000 2.2 Giới thiệu số 100 000: - GV yêu cầu HS lấy thẻ có ghi số 10000, thẻ biểu diễn 10000 - GV gắn lên thẻ - GV hỏi: Có chục nghìn? - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét yêu cầu HS lấy thêm thẻ ghi số 10000 nữa, đặt cạnh thẻ số lúc trước - Đồng thời, GV gắn thêm thẻ số 10000 lên bảng - GV hỏi HS: Tám chục nghìn thêm chục nghìn chục nghìn? - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét lại yêu cầu HS lấy thêm thẻ số ghi 10 000 đặt cạnh vào thẻ số lúc trước - Đồng thời, GV lấy thêm thẻ số 10000 lên bảng - GV hỏi: Chín chục nghìn thêm chục nghìn chục nghìn? - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét lại giảng tiếp: Chín chục thêm chục mười chục nghìn Mười chục trăm nên đọc trăm nghìn - GV viết số 100000 - GV cho HS đọc - GV hỏi: Số mười chục nghìn gồm chữ số?Là chữ số nào? - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét lại nêu: Mười chục nghìn gọi trăm nghìn 2.3 Luyện tập, thực hành: ● Bài - HS lấy thẻ đặt lên bàn - HS quan sát - HS trả lời: Tám chục nghìn - HS nhận xét - HS lắng nghe lấy thêm thẻ có ghi số 10000 để lên bàn - HS quan sát bảng - HS trả lời: Tám chục nghìn thêm chục nghìn chín chục nghìn - HS nhận xét câu trả lời bạn - HS lắng nghe HS lấy thêm thẻ số 10 000 lên bảng - HS quan sát - HS trả lời: Chín chục nghìn thêm chục nghìn mười chục nghìn - HS lắng nghe - HS đọc - HS trả lời: Số 100000 gồm chữ số, chữ số đứng dầu chữ số đứng sau - HS nhận xét - HS lắng nghe Trang 39 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân - GV treo bảng phụ ghi sẵn tập - GV yêu cầu HS lấy bảng - GV gọi HS đọc yêu cầu tập 1 Số ? a) 10000; 20000; ….;… ; 50000; … ; … ; 80000; ……; 100000 b) 10000; 11000; 12000 ;… ;… ; ….; 16000;… ;……;…… c) 18000; 18100;18200;… ;… ;… ; ….; 18700; … ; ….;.… d) 18235;18236;… ;…… ;……;…… - GV gọi HS đọc dãy số a - GV hỏi: Bắt đầu từ số thứ hai, mổi số dãy số số đứng liền trước thêm đơn vị? - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét hỏi: Vậy số đứng sau số 20 000? - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét yêu cầu HS lên bảng điền tiếp, lớp điền tiếp vào bảng - GV gọi HS nhận xét làm bảng - GV nhận xét lại yêu cầu HS lớp giơ bảng lên cho GV kiểm tra - GV nhận xét làm lớp yêu cầu HS làm tiếp dãy số b GV gọi HS lên bảng làm - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét làm bảng yêu cầu lớp giơ bảng lên - GV nhận xét làm lớp hỏi: Các số dãy b số nào? - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét lại yêu cầu HS - Làm tiếp dãy số c GV gọi HS khác lên bảng làm - GV gọi HS nhận xét làm bảng - GV nhận xét lại yêu cầu HS lớp giơ bảng lên cho GV kiểm tra - GV nhận xét làm lớp hỏi: Lớp: Tiểu học 16 - HS quan sát - HS lấy bảng - Viết số ? - HS đọc dãy số a - HS trả lời: Bắt đầu từ số thứ hai, mổi số dãy số số đứng liền trước thêm mười nghìn hay gọi chục nghìn - HS nhận xét câu trả lời bạn - HS trả lời: Số đứng sau số 20 000 số 30 000 - HS nhận xét câu trả lời bạn - HS lắng nghe, HS lên bảng điền tiếp, lớp điền vào bảng - HS nhận xét - HS lắng nghe HS lớp giơ bảng lên - HS lắng nghe HS lên bảng làm tiếp dãy số b, lớp làm vào bảng - HS nhận xét làm bảng bạn - HS lắng nghe giơ bảng lên cho GV kiểm tra - HS lắng nghe trả lời: Là số tròn nghìn - HS nhận xét - HS lắng nghe, HS lên bảng làm dãy số c, lớp làm vào bảng - HS nhận xét - HS lắng nghe HS lớp giơ bảng lên - HS lắng nghe trả lời: Là số tròn Trang 40 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Các số dãy c số nào? - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét yêu cầu HS làm tiếp dãy số d GV gọi HS lên bảng làm Lớp: Tiểu học 16 trăm - HS nhận xét - HS lên bảng làm tiếp dãy số d, lớp làm vào bảng - HS nhận xét làm bảng bạn - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét làm bảng yêu - HS lắng nghe giơ bảng lên cho GV kiểm tra cầu lớp giơ bảng lên - HS lắng nghe - GV nhận xét làm lớp - HS trả lời: số tự nhiên liên tiếp, - GV hỏi: Các số dãy d bắt đầu tù số 18235 số nào? - HS nhận xét - GV gọi HS nhận xét - HS lắng nghe - HS quan sát - GV nhận xét lại ● Bài - GV treo bảng phụ ghi sẵn tập - GV gọi HS đọc yêu cầu tập + Viết số thích hợp vào vạch: 40000 - HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm “Viết số thích hợp vào vạch” 100000 - Bài tập yêu cầu điền số thích hợp vào - GV hỏi: Bài tập yêu cầu làm chỗ trống tia số gì? - HS nhận xét - GV gọi HS nhận xét - số 40 000 - GV hỏi: Vạch biểu diễn tia số số nào? - GV gọi HS nhận xét - HS nhận xét - GV hỏi: Vạch cuối biểu diễn số - Số 100 000 nào? - HS trả lời: số 50000 - Vậy em cho cô biết số số 40000 số không? - HS nhận xét - GV gọi HS nhận xét - HS lắng nghe Trang 41 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 - GV nhận xét gọi HS lên bảng làm, - HS lên bảng làm, lớp làm vào lớp làm vào tập tập - GV gọi HS nhận xét làm bảng bạn - GV gọi vài HS đọc làm Bài - GV treo bảng phụ ghi sẵn tập - GV gọi HS đọc yêu cầu tập 3/ Số? Số liền Số cho Số liền trước sau 12543 43905 62370 39999 99999 - GV hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì? - HS nhận xét làm bảng bạn - Vài HS đọc làm - HS quan sát - HS đọc đề, lớp theo dõi - HS trả lời: Bài tập yêu cầu tìm số liền trước, liền sau số có chữ số - Muốn tìm số liền trước số ta lấy - GV hỏi: Hãy nêu cách tìm số liền trước số trừ đơn vị số? - HS nhận xét - GV gọi HS nhận xét - Muốn tìm số liền sau số ta lấy số cộng thêm đơn vị - GV hỏi: Hãy nêu cách tìm số liền sau - HS lên bảng, lớp làm vào số? - GV nhận xét gọi HS lên bảng, lớp làm vào Số liền trước Số cho Số liền sau 12533 12534 12535 43904 43905 43906 62369 62370 62371 39998 39999 40000 99998 99999 100000 - HS nộp 10 tập lên chấm điểm - GV yêu cầu HS làm nhanh chấm 10 - HS nhận xét - Số liền sau số 99 999 số 100000 Trang 42 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 - GV gọi HS nhận xét bảng - GV hỏi: Số liền sau số 99 999 số - HS lắng nghe nào? - GV kết luận: Số 100000 số nhỏ có chữ số, đứng liền sau số có - HS quan sát - HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi chữ số lớn 99999 ● Bài - GV treo bảng phụ ghi sẵn tập - Bài toán cho biết có 7000 chỗ ngồi, có 50000 người đến xem - GV gọi HS đọc yêu cầu tập 4/ Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, - Đề toán hỏi: Sân vận động bao có 5000 người đến xem bóng đá Hỏi nhiêu chỗ chưa có người ngồi? sân vận động chỗ chưa - HS lên tóm tắt Tóm tắt: có người ngồi? Có: 7000 chỗ ngồi - GV hỏi: Đề toán cho biết gì? Ngồi: 5000 chỗ ngồi Còn lại: ? chỗ ngồi - HS nhận xét - GV hỏi: Đề toán hỏi gì? - 1HS lên bảng giải, lớp làm vào tập Bài giải: Số chỗ chưa có người ngồi sân - GV gọi HS lên tóm tắt toán, lớp làm vào tập vận động là: 7000 – 5000 = 2000 (chỗ ngồi) Đáp số: 2000 chỗ ngồi - HS nhận xét - HS lắng nghe, giơ tay - HS lắng nghe - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét, yêu cầu HS khác lên bảng giải, lớp làm vào tập - GV gọi HS nhận xét giải bảng Trang 43 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 bạn - GV nhận xét yêu cầu HS làm giơ tay lên - GV nhận xét lớp Củng cố, dặn dò: - GV yêu cầu HS nhà làm lại tập vào tập GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực đóng góp xây dựng tiết học * Những kết luận rút sau tiến hành dạy thực nghiệm giáo án:  Ưu điểm: - Truyền thụ kiến thức nội dung dạy xác đầy đủ cho học sinh - Có vận dụng, phối hợp phương pháp dạy học theo hoạt động hợp lý (phương pháp trực quan, gợi mở - vấn đáp, thực hành – luyện tập ) - Phối hợp nhiều hình thức tổ chức dạy học ( làm việc lớp, cá nhân, làm việc theo nhóm nhỏ, ) - Học sinh biết cách đọc viết số 100 000 Luyện tập, củng cố cho học sinh số có chữ số, cách tìm số liền trước liền sau số - Phần lớn học sinh lớp hiểu  Hạn chế: - Cách trình bày bảng GV chưa khoa học - GV chưa ý nhiều đến việc rèn kĩ đọc viết số tính toán cho số học sinh yếu; khả bao quát lớp chưa cao - Cách hướng dẫn học sinh giải tập chưa rõ ràng, cụ thể, có số điểm lúng túng Cách diễn đạt ngôn ngữ chưa trôi trải, câu từ rời rạc - Cách đặt câu hỏi, gợi mở vấn đề chưa hay chưa thu hút ý học sinh BÀI: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 Trang 44 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 I MỤC TIÊU: Giúp HS: Biết so sánh số phạm vi 100 000 Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhóm số có chữ số Củng cố số thứ tự nhóm số có chữ số II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên Toán lớp Bảng phụ viết nội dung tập 1, 2, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠYHỌC CHỦ YẾU: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Kiểm tra cũ GV gọi HS lên bảng làm tập, lớp làm vào nháp a/ Số liền trước Số cho Số liền sau 23 789 40 107 HS lên bảng làm bài, HS làm bài, lớp làm vào nháp a/ Số liền trước Số cho Số liền sau 23 788 23 789 23 790 40 106 40 107 40 108 b/ Số liền Số Số liền sau trước cho 75 669 99 999 - Gọi HS nhận xét b/ Số liền Số cho trước Số liền sau 75 668 75 669 75 670 99 998 99 999 100 000 - HS nhận xét Trang 45 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 - GV nhận xét cho điểm HS Dạyhọc a/ Giới thiệu bài: GV: Các em học số có năm chữ số Bài học hôm giúp em biết cách so sánh số có năm chữ số GV ghi bảng, gọi HS đọc tên b/ Hướng dẫn so sánh số phạm vi 100 000: Nghe GV giới thiệu - HS đọc * So sánh hai số có chữ số khác HS quan sát HS lên bảng điền dấu, HS lớp làm vào giấy nháp 99 999 < 100 000 - GV viết lên bảng: 99 999…100 000 100 000… 99 999 - Yêu cầu HS điền dấu >, 99 999 - Gọi HS lên bảng điền dấu, lớp làm vào nháp GV hỏi: Vì em điền dấu < ? + + + + GV hỏi em điền dấu > ? GV khẳng định : Cách làm em dễ , so sánh hai số tự nhiên với nhau, ta so sánh chữ số hai số Trang 46 HS giải thích: Vì 99 999 100 000 đơn vị Vì tia số 99 999 đứng trước 100 000 Vì đếm số, ta đếm 99 999 trước đếm 100 000 Vì 99 999 có chữ số 100 000 có chữ số HS nêu 99 999 bé 100 000 99 999 có chữ số HS trả lời - HS lắng nghe Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 với Số có nhiều chữ số lớn hơn, ngược lại số bé số có chữ số * So sánh hai số có chữ số - GV dán băng giấy lên bảng cặp số: - HS quan sát 94 892 84 892 55 627 57 627 76 200 76 199 32 543 32 523 65 579 65 578 79 650 79 650 - Yêu cầu HS nhận xét chữ số - HS nhận xét: Đều số có năm cặp số chữ số - Gọi HS nhắc lại cách so sánh số - Đầu tiên ta so sánh số chữ số có chữ số? số với Số có nhiều chữ số lớn ngược lại Nếu số có chữ số ta so sánh cặp chữ số hàng từ trái sang phải 94 892 > 84 892 - Gọi HS lên bảng điền dấu thích hợp vào chỗ trống 55 627 < 57 627 76 200 > 76 199 32 543 > 32 523 65 579 > 65 578 79 650 = 79 650 - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét GV nhận xét đưa kết luận: Khi so - HS ý sánh số có năm chữ số, bắt đầu so sánh cặp chữ số Trang 47 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 hàng với nhau, từ hàng cao đến hàng thấp (từ trái sang phải) số có chữ số lớn lớn hơn, có chữ số bé bé Các chữ số giống c/ Luyện tập, thực hành Hướng dẫn HS làm bài: Bài 1: Bài tập yêu cầu làm gì? Khi so sánh số với ta làm nào? Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống HS trả lời Cũng tập em điền dấu thích hợp vào chỗ trống Bài 3: HS ý - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài? GV lưu ý HS: a/ Hãy khoanh vào số lớn dãy b/ Hãy khoanh vào số bé dãy - HS đọc Bài 4: Bài tập yêu cầu làm gì? HS làm bài: - Gọi HS làm tập vào bảng, lớp làm vào tập - Gọi HS dán làm lên bảng - Yêu cầu HS đổi chéo cho để sửa - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung Trang 48 Bài tập yêu cầu viết số theo thứ tự từ bé đến lớn (a) từ lớn đến bé (bài b) - HS làm - HS dán bảng - HS đổi chéo cho - HS nhận xét Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân - GV nhận xét - Lớp: Tiểu học 16 HS theo dõi Đáp án: Bài 1: 4589 < 10 001 HS giải thích 4589 < 10 001 4589 có bốn chữ số 10 001 có năm chữ số; 35 276 > 35 275 hai số có hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục hàng đơn vị > 8000 = 7999 + 3527 > 3519 35 276 > 35 275 99 999 < 100 000 86 573 < 96 573 - Yêu cầu HS giải thích số dấu điền Bài 2: 89 156 < 98 516 69 731 > 69 713 79 650 = 79 650 67 628 < 67 728 89 999 < 99 999 78 659 > 76 860 Bài 3: a/ Số lớn dãy số 92 368 b/ Số bé dãy số 54 307 Vì 92 386 số lớn số 83 269; 92 368; 29 836; 68 932 Vì 54 370 số bé số 74 203; 100 000; 54 307; 90 241 Bài 4: Trang 49 Vì số 92 386 số có hàng chục nghìn lớn chữ số Vì số 54 370 số có hàng chục nghìn bé chữ số Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân a/ 8258; 16 999; 30 620; 31 855 Lớp: Tiểu học 16 - HS giải thích b/ 76 253; 65 372; 56 372; 56 237 - Yêu cầu HS giải thích cách xếp - Trả lại cho bạn - Yêu cầu HS trả lại cho bạn - Em làm tất cả? Đúng bài? Đúng bài? CỦNG CỐ, DẶN DÒ Hôm học gì? Muốn so sánh số có năm chữ số ta làm nào? Dặn dò HS nhà làm tập luyện tập thêm chuẩn bị sau - So sánh số phạm vi 100 000 - HS trả lời - HS ý nghe * Những kết luận rút sau tiến hành dạy thực nghiệm giáo án:  Ưu điểm: - Truyền thụ kiến thức nội dung dạy xác đầy đủ cho học sinh - Có vận dụng, phối hợp phương pháp dạy học theo hoạt động hợp lý (phương pháp trực quan, gợi mở - vấn đáp, thực hành – luyện tập ) - Phối hợp nhiều hình thức tổ chức dạy học ( làm việc lớp, cá nhân, làm việc theo nhóm nhỏ, ) - Giúp học sinh biết cách so sánh số phạm vi 100 000,củng cố lại kiến thức số có chữ số - Phần lớn học sinh lớp hiểu  Hạn chế: - GV chưa ý nhiều đến việc rèn kĩ so sánh số có chữ số cho số học sinh yếu; khả bao quát lớp chưa cao - Cách hướng dẫn học sinh giải tập chưa rõ ràng, cụ thể Cách diễn đạt ngôn ngữ, câu từ rời rạc Trang 50 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 - Cách đặt câu hỏi, gợi mở vấn đề chưa hay chưa thu hút ý học sinh C.PHẦN KẾT LUẬN Kết luận: - Trong trình làm tập nghiên cứu " Tìm hiểu nội dung phương pháp dạy học môn Toán lớp 3", em tìm hiểu cấu trúc chương trình sách giáo khoa Toán phương pháp dạy học tích cực để dạy học nội dung Chính kết nghiên cứu đề tài giúp cho em nhiều giảng dạy - Tìm hiểu nắm vững số vấn đề đổi phương pháp dạy học Toán Tiểu học nói chung, Toán nói riêng Từ rút số kinh nghiệm áp dụng phối hợp phương pháp dạy học tốt cách sử dụng hướng dẫn học sinh thao tác đồ dùng học tập để tự khám phá kiến thức - Trên sở dạy tiết thực nghiệm theo hướng đổi phương pháp dạy học, cho em định hướng thiết kế dạy phù hợp với đối tượng lớp học, trình độ chung học sinh, theo khả chuyên mônđể làm sau để giảng dạy Toán tốt - Thấy ưu, khuyết điểm dạy Toán giáo viên học Toán học sinh Từ rút số kinh nghiệm thực tiễn để làm sở ban đầu áp dụng phương pháp dạy học tích cực môn Toán Tiểu học nói chung Toán lớp nói riêng sau: + Kĩ phân tích học: lực sư phạm giáo viên: thể phân tích học, bước chuyển hoá học thành kế hoạch dạy học, hệ thống hoá thao tác tích cực nhằm nhận thức học mặt nội dung định hướng dạy phương pháp áp dụng dạy cho hợp lý + Nhận thức dạy học dạy suy nghĩ, dạy cách tự học cho học sinh lớp, tạo điều kiện để học sinh tích cực làm việc dạy giáo viên Từ rút kĩ thiết kế tổ chức hoạt động học tập cho học sinh + Hiểu trường học môi trường thuận lợi để giáo viên rèn luyện theo phong cách ngôn ngữ sư phạm Khi lên lớp phải phát âm rõ ràng, nói gọn, âm lượng vừa phải Bỏ hẳn việc "hỏi lớp, trả lời lớp", biết thao tác sư phạm linh hoạt, hợp lý với đồ dùng dạy học tự làm, sử dụng thiết bị dạy học có nhà trường + Biết nắm rõ hình thức tổ chức dạy học làm cho học sinh làm việc tự giác tích cực làm việc để phát huy kĩ lao động học tập học sinh Trang 51 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 + Trong tiết học phải nắm vững mục tiêuhọc để rèn luyện cho học sinh kĩ kiến thức cần đạt Đầu tư cho kế hoạch dạy cách chu đáo, chuẩn bị phương tiện dạy học hợp lý, có tính giáo dục cao - Tuy nhiên, thời gian thực tập không nhiều nên em sâu vào nghiên cứu nội dung cụ thể chi tiết Những điều nêu mà em trải nghiệm tiếp thu được, mong học bổ ích cho em làm hành trang giảng dạy sau - Giáo viên nên để học sinh trao đổi ý kiến nhóm nhỏ ( học sinh ngồi bàn) cách giải cách giải - Giáo viên nên thường xuyên cho học sinh nhận xét cách giải bạn, tập cho học sinh có thói quen làm xong phải tự đánh giá làm mình, khuyến khích học sinh tự nói hạn chế mình, bạn sau tự kiểm tra, tự đánh giá LỜI CẢM ƠN Lời em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng tạo điều kiện cho em tiếp cận có hội thực đề tài này, hướng dẫn tận tình, chu đáo GVHD thầy Dương Thừa Khánh tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Tiểu học THSP Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, tất giáo viên trường đặc biệt cô Huỳnh Tường Vân tận tình giúp đỡ em đợt thực tập vừa qua Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn thực tập nhóm em học sinh lớp 3B tạo điều kiện giúp đỡ em tìm hiểu thực nghiệm Chương trình sách giáo khoa Toán thức dạy đại trà tất trường Tiểu học nước Các mảng kiến thức : số học, đại lượng đo đại lượng, yếu tố hình học giải toán có lời văn, mảng số học (bao gồm phép tính) trọng tâm chương trình chiếm tới 70% tổng thời lượng dạy học toán Vì việc nghiên cứu đề tài nghiệp vụ sư phạm thời gian ngắn, kiến thức kinh nghiệm nhiều hạn chế vừa công tác lại vừa nghiên cứu khoa học qua trình thực chắn nhiều thiếu sót không hợp lý Em mong nhận đóng góp ý kiến quí báu Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô bạn bè khoá học để đề tài em hoàn chỉnh Giúp em Trang 52 Bài tập nghiên cứu khoa học SVNC: Võ Hồng Trân Lớp: Tiểu học 16 có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy tốt hơn, nhằm hoàn thiện thực đề tài sau (nếu có) Cuối lời em xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý thầy cô trường Cao đẳng Sư phạm, thầy Dương Thừa Khánh cô Huỳnh Tường Vân, bạn bè tất em học sinh thân yêu lớp 3B Sóc Trăng, ngày tháng năm 2013 Người thực Võ Hồng Trân • Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC Phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học Dạy lớp theo chương trình Tiểu học Sách giáo khoa Toán Sách giáo viên Toán Vở tập Toán Những vấn đề sở phương pháp dạy học Toán cấp I Tác giả : Hà Sĩ Hồ Nhà xuất Giáo dục – Năm 2000 Dạy học môn Toán bậc Tiểu học Hướng dẫn thực điều chỉnh nội dung dạy học môn học cấp Tiểu học Hướng dẫn ta thực chuẩn kiến thức, kĩ môn học Tiểu học -lớp 10.Giáo án thành viên thực tập nhóm Trang 53 ... đỡ thiết bị dạy học Chương 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3. 1 Giới thiệu số phương pháp dạy học thường sử dụng dạy học Toán lớp 3: - Căn vào đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học, đặc điểm... kiến thức Toán học phương pháp nhận thức Toán học, phương pháp dạy học thường sử dụng dạy học Toán Tiểu học gồm: phương pháp trực quan, phương pháp thực hành – luyện tập, phương pháp gợi mở – vấn... viên lớp 3B trường Tiểu học Thực hành sư phạm Sóc Trăng Đối tượng nghiên cứu: - Nội dung PPDH môn Toán lớp trường Tiểu học Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài nghiên cứu "Tìm hiểu nội dung PPDH số học môn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ tài Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học môn Toán lớp 3 ở trường Tiểu học., ĐỀ tài Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học môn Toán lớp 3 ở trường Tiểu học., ĐỀ tài Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học môn Toán lớp 3 ở trường Tiểu học., Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3, Liệt kê, hệ thống các tiết dạy học trong chương trình môn Toán ở lớp 3:, Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt của môn Toán lớp 3:, Chương 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay