Thực trạng bệnh quanh răng, nhu cầu điều trị và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hồ chí minh năm 2015

98 229 2
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:14

1 T VN Dõn s ngi cao tui ó tr thnh mt nhng c coi l quan trng nhiu nc nhng thp niờn qua, t l dõn s gi ngy cng tng lờn nhanh chúng [1] Ti Vit Nam, theo ngun s liu ca Vin thụng tin y hc Trung ng, nm 1999 s lng ngi cao tui nc ta xp x 6,199 triu ngi D bỏo ti nm 2029 s lng ngi cao tui s l 16,5 triu ngi chim 18,7% dõn s nc ta [1], [2] Nghiờn cu ca P.D.Barnard nm 1988 Astraulia, ngi cao tui t 65 tui tr lờn s trung bỡnh lc phõn cú ch s (CPITN 4) cao nht chim t l 70%[3] Ti Vit Nam, Trn Vn Trng v Lõm Ngc n ó tin hnh iu tra sc khe rng ming ton quc qua t thỡ nhn thy rng qua ln t l bnh quanh rng ca nhúm tui >45 tui khụng bin i nhiu, u trờn 90%[4].Phm Vn Vit v cng s nghiờn cu nm 2004, cho thy t l mc bnh quanh rng ngi cao tui ti H Ni l 96,1% [5] on Th Hoi Giang nm 2009, khỏm trờn 303 ngi t 60 tui tr lờn ti Hong Mai H Ni thy t l ngi mc bnh quanh rng l 93,1%[6] Nguyn Chõu Thoa v cng s, nm 2010 nghiờn cu v tỡnh trng sc khe rng ming ca NCT Nam Vit Nam cho thy NCT cú trung bỡnh mt rng khong chic /ngi [7] i vi ngi cao tui, quỏ trỡnh thoỏi húa nh hng ln n sc khe ton thõn cng nh sc khe rng ming Cỏc d liu hin cú trờn th gii cho thy bnh quanh rng cựng vi bnh sõu rng l nhng bnh lý rng ming chớnh ngi cao tui v cú mi quan h cht ch vi cỏc yu t xó hi v hnh vi, hu ht xut hin ngi cú iu kin kinh t thp v khụng c tip xỳc vi iu tr nha khoa [8],[9],[10] Cỏc bnh lý vựng quanh rng khụng c iu tr kp thi, khụng nhng nh hng n chc nng n nhai, thm m, m cũn cú th gõy nhiu bin chng nng n ti ch hay ton thõn, thm cũn nh hng n tớnh mng c bit ngi cao tui, m s lóo hoỏ lm suy gim kh nng phc hi, ú d mc bnh v mc nhiu loi bnh cựng lỳc Bnh quanh rng l nguyờn nhõn chớnh gõy mt rng ngi cao tui ti cỏc nc chm v ang phỏt trin Hin trờn th giió cú nhiu nghiờn cu v thc trng bnh quanh rng v mi liờn quan ca bnh ny vi cỏc yu t: c trng cỏ nhõn, VSRM, iu kin kinh t xó hi, cht lng cuc sng ca ngi cao tui.Tuy nhiờn nc ta ny cũn rt nhiu hn ch,cỏc nghiờn cu ng b cũn cha cú Thnh ph H Chớ Minh l ụ th c bit, mt trung tõm ln v kinh t, húa, giỏo dc o to v khoa hc cụng ngh, cú v trớ chớnh tr quan trng ca c nc, luụn i u vic thc hin cỏc chớnh sỏch xó hi, ú cụng tỏc nõng cao cht lng cuc sng ngi cao tui luụn c chỳ trng Tng s ngi cao tui thnh ph nm 2014 l 642.947 ngi, chim t l 7,6% dõn s iu ú t mt thỏch thc rt ln cho cỏc nh hoch nh chớnh sỏch xó hi, ú cú chớnh sỏch y t nhm ỏp ng nhu cu chm súc sc khe, nõng cao cht lng cuc sng cho ngi cao tui Tuy nhiờn cho n nhng nghiờn cu cng nh nhng c s iu tr chuyờn sõu v bnh lý rng ming ngi cao tui trờn a bn thnh ph cũn nhiu thiu thn Vỡ nhng lý v ý ngha nờu trờnchỳng tụi thc hin ti Thc trng bnh quanh rng, nhu cu iu tr v mt s yu t liờn quan ngi cao tui ti Thnh ph H Chớ Minh nm 2015viba mc tiờu: Xỏc nh thc trng, nhu cu iu trbnh quanh ngi cao tui tiThnh ph H Chớ Minh nm 2015 Phõn tớch mt s yu t liờn quan n bnh quanh rng nhúm i tng nghiờn cu núi trờn Nhn xột nh hng ca bnh quanh rng n cht lng cuc sng ca nhúm i tng nghiờn cu núi trờn Chng TNG QUAN 1.1.c im gii phu v mụ hc vựng quanh rng 1.1.1.Gii phu vựng quanh rng Rónh li Vin li Li t Lừm di li t Xng rng Dõy chng quanh rng Li dớnh Xng rng Ranh gii li niờm mc Niờm mc di ng Hỡnh 1.1:Gii phu rng v vựng quanh rng[11] Gm cú phn: Li Dõy chng quanh rng Xng rng Xng rng 1.1.1.1.Li Li l vựng c bit ca niờm mc ming, c gii hn phớa c rng bi b li v phớa cung rng bi niờm mc ming. phớa ngoi ca c hai hm v phớa ca hm di, li liờn tc vi niờm mc ming bi vựng tip ni niờm mc di ng, phớa khu cỏi li liờn tc vi niờm mc khu cỏi cng Li c chia thnh phn: li dớnh v li t [11]: * Li t do: Gm nhỳ li v ng vin li Nhỳ li l phn li che kớn cỏc k rng Cú mt nhỳ phớa ngoi, mt nhỳ phớa trong, gia hai nhỳ l mt vựng lừm ng vin liụm sỏt c rng, v cựng vi c rng to nờn mt khe sõu khong0,5-3 mm, gi l rónh li Hỡnh th ca nhỳ li vng vin li ph thuc hỡnh th ca chõn rng v xng rng, nú cũn ph thuc vo s liờn quan gia cỏc rng v v trớ ca rng trờn xng hm * Li dớnh:l phn li bỏm dớnh vo chõn rng v xng rng B rng ca li dớnh cúý ngha quan trngi vi vic gi cho vựng quanh rng bỡnh thng - T chc li:bao gm biu mụ v t chcm Ph b mt li dớnh v mt ngoi vin li l lp biu bỡ sng hoỏ T sõu nụng gm lp t bo:TBỏy, TB gai, TB ht v TB sng hoỏ Ph mt rónh li l biu mụ khụng sng hoỏ, liờn tip vi phớa trờn bi biu mụ sng hoỏ ca li t v phớa di bi biu mụ bỏm dớnh Biu mụ bỏm dớnh l biu mụỏy rónh li bỏm dớnh vo rng Lp biu mụ ny khụng sng hoỏ, khụng cú cỏc li n sõu vo t chc m di, v bỏm vo men rng, xng rng bi cỏc bỏn Desmosom.T chcm: l tchcliờn kt nhiu si keo ớt si chun Nhng si keo xp thnh nhng bú si lnto nờn h thng si ca li, úỏng chỳý l cỏc nhúm si rng- li, xng rng- li v nhúm si vũng 1.1.1.2.Dõy chng quanh rng Dõy chng quanh rng l mụ liờn kt cú cu trỳc c bit,ni lin rng vi xng rng.Dõy chng quanh rng bao gm cỏc t bo, si liờn kt, cht cn bn v mch mỏu, thn kinh [11] Nú gi rng rng vm bo s liờn quan sinh lý gia rng v rng nh nhng t bo liờn ktc bit t chc dõy chng.B rng ca dõy chng quanh rng khong 0,15- 0,21mm Tu theo s sp xp v hngi ca cỏc bú si m ngi ta phõn thnh nhúm sau: * Nhúm c rng (hay nhúm mo rng):Gm nhng bú si i t mo xng rng n xng rng gn c rng * Nhúm ngang:Gm nhng si i t xng rng chõn rng thng gúc vi trc ca rng n xng rng * Nhúm chộo:Gm nhng bú si i t xng rng chch xung di phớa chõn rng, bỏm vo xng rng Nhúm ny chim s lng nhiu nht dõy chng QR * Nhúm cung rng:Gm nhng bú si i t xng rng cung rng, to hỡnh nan qut n bỏm vo xng rng vựng cung rng * Nhúm gia cỏc chõn rng: i vi rng nhiu chõn cũn cú cỏc bú si i t k gia hay chõn rng n bỏm vo vỏch xng rng.Gia cỏc bú si trờn l t chc liờn kt lng lo, ú ngi ta thy cú TB to xng rng, TBx non, TB x gi, TB liờn kt dng bo thai, nhng ỏm biu bỡ Mallassez Ngoi cũn cú mng li rt giu cỏc mch mỏu, bch mch, thn kinh Theo Weski, nhng li ny cú tỏc dng nh mt cỏi hóm nc.Trong t chc liờn kt ca dõy chng thng thy cú thnh phn l: t bo cht ta, si, cht nn.Dõy chng QRcu to binhng si Collagen, nhng si ú lng vo xng rng, chựm lờn chõn rng gii phu v t ú chy vo lỏ ỏy ca tỳi li, mng xng ph huyt rng v xng rng, xng rng ca rng bờn cnh, quan trng nht l trc tip vo xng rng riờng bit 1.1.1.3 Xng rng Xng rng l mt b phn ca xng hm gm cú: * Bn xng: cú cu to l xng c Bn xng ngoi l xng v mt ngoi v mt ca xng rng, c mng xng che ph Cũn bn xng (gi l lỏ sng) nm lin k vi chõn rng, cú nhiu l thng (l sng) * Xng xp: nm gia hai bn xng trờn v gia cỏc lỏ sng [11] Hot ng chuyn hoỏ ca xng rng rt mnh Quỏ trỡnh to xng liờn tc, nu xng kho, chiu cao ca mo xng rng phỏt trin liờn tc phự hp vi s mũn sinh lý ca rng, tc l khp cn khụng b gim, k c la tui cao Can xi xng xng, gia cỏc si l nhng tinh th apatit, ngoi vic m bo cng ca xng nú cũn l ngun d tr mc canxi mỏu Thnh phn hu c ca xng l cht keo v nhng TB nh to ct bo, TB xng a nhõn.Xng rng cng cú quỏ trỡnh tiờu v phc hi luụn cõn bng thỡ xng luụn chc v m bo chc nng Nu mt thng bng, quỏ trỡnh tiờu xng ln hn phc hi thỡ dn n tiờu xng (gp quỏ trỡnh bnh lý QR, sang chn khp cn) 1.1.1.4 Xng rng Xng rng bc phn ng rng chõn rng L mt dngc bit ca xng, ú thnh phn vụ c v hu c chim t l ngang nhau,nhng khụng cú h thng Havers v mch mỏu[11] Xng rng bao ph chõn rng vi qua phn men rng, ph trờn b mtmen c rng B dy ca xng rng thay i theo tui, tu vựng v chc nng, dy nht l vựng cung rng, mng nht l vựng c rng.Zander nghiờn cu vo b dy xng rng gia cỏc vựng khỏc ca chõn rng, gia ngi gi v ngi tr cho thy:sp dy thờm ca xng rng xy t t vun theo tui Ngoi cũn cỏc yu t khỏcnh: kớch thớch ca quỏ trỡnh viờm, hoỏ cht vựng cung rng v chuyn hoỏ V cu trỳc, xng rng gm loi: Xng rng khụng cú t bo v xng rng cú t bo Xng rng khụng cú t bol lpu tiờnc to quỏ trỡnh to ng chõn rng, ph lờn chõn rng bi xng rng th phỏt (hay xng rng cú t bo).Quỏ trỡnh to xng rng cú t bo nhanh, nhng t bo to xng rng non bỏm chc v gi li ti lỳc phỏt sinh lp xng rng mi v t bo xng rng c trng thnh S bip xng rng liờn tc, sut i, cung rng thỡ nhanh hn c rng, nhng lpc bip toiu kin cho s bỏm chc ca nhng dõy chng migi cho b rng vựng QR, xng rng khụng b tiờu sinh lý v thay i cu trỳc nh xng V mt chc phn, xng rng tham gia vo s hỡnh thnh h thng c hc ni lin rng vi xng rng, cựng vi xng rng gi b rngcn thit cho vựng QR, bo v ng rng v tham gia sa cha mt s trng hp tn thng ng chõn rng 1.1.2 Tun hon quanh rng Rng, dõy chng QR v xng rng thng cú mt mch mỏu nuụi dng Mi rng v khe QRc nuụi dng bi mt ng mch nh l mt nhỏnh ca ng mch chớnh xng ti l cung rng, trc vo l cung rng nú tỏch cỏc nhỏnh vo xng rng, mt nhỏnh vo khe QR nuụi cỏc dõy chng QR Nhỏnh chớnh i vo tu rng qua l cung rng, ng mch tu rng khụng cú nhỏnh ni vi bờn ngoi Cũn xng rng thỡ cú nhiu mng ni chng cht vi nhau, vựng dõy chng QR cng vy,cú nhng nhỏnh xuyờn qua bn xng thnh huyt rng ni vi mng li tun hon khe QR Tnh mch i song song vi ng mch v c bit l mng li ni tnh mch vựng QR trung quanh l cung rng 1.1.3 Thn kinh vựng quanh rng Cú hai loi: - Cỏc si giao cm chy song song vi mch mỏu, iu ho mỏu chy cỏc mao mch - Cỏc si cm giỏc hu ht l cỏc nhỏnh cú Myelin ca nhỏnh II hoc nhỏnh III ca dõy thn kinh tam thoa.Vựng dõy chng QR giu mng li mch mỏu v cng giu cỏc si cm giỏc Ngi ta tỡm thy cú hai loi thn kinh tn cựng: l cú v bc v khụng cú v bc u tn cựng Nhỏnh tn u t ỏp ng vi cm giỏc au, ú u cú v bc ỏp ng vi thay i ỏp lc; nhng u cú v bc cu trỳc phc hn nhiu so vi da v niờm mc ming,hn na phn ln nú ỏp ng vi kh nng nhy cm ca dõy chng quanh rng 1.2 Mt s c im bin i sinh lý, bnh lý vựng quanh rng ngi cao tui 1.2.1 Bin i sinh lý chung Lóo húa a n nhng thoỏi trin bin i dn v khụng phc hi v hỡnh thỏi v chc nng cỏc c quan, kh nng thớch nghi vi nhng bin i ca mụi trng xung quanh ngy cng b ri lon Lóo húa bt u t da: Da cng v nhn nheo, tng lp m di da bng, ngc, ựi, mụng Túc chuyn bc, trc ớt v chm sau nhiu v nhanh hn Mt iu tit kộm i gõy lóo húa v th lc gim Thớnh lc kộm i Hot ng chc nng cỏc c quan, ph tng gim dn, bi tit dch v kộm n ung kộm ngon v chm tiờu, hot ng chc nng gan, thn cng gim dn, h thng ni tit yu i S thớch ng vi nhng thay i ngoi cnh kộm dn nh thi tit núng, lnh Chc nng hụ hp gim, chc nng tim mch kộm thớch ng vi lao ng nng Gim kh nng lm vic trớ úc, nhanh mt, t nghốo dn, liờn tng kộm, trớ nh gim hay quờn, kộm nhy bộn, chm chp Thi gian phc hi vt thng kộo di, xng d góy chng loóng xng Kh nng ỏp ng ca c th trc cỏc khỏng nguyờn ngoi lai, vi khun gim d dn n nhim trựng v ni lờn l hin tng t Tt c nhng lóo húa ú l nguyờn nhõn lm cho sc khe ngi cao tui gim sỳt v hay mc cỏc bnh tớnh v cp tớnh 1.2.2.Bin i mụ niờm mc ming * Niờm mc ming: Biu mụ ph v mụ liờn kt khoang ming teo v mng, gim mi liờn kt gia cỏc protein v mucoprotein theo tui Tng s lng tng bo v hu qu l gim tớnh n hi v tng s nhy cm ca mụ i vi sang chn T chc niờm mc ph khoang ming ngi cao tui cú nhng bin i dng phự n, cỏc nhỳ biu mụ mt dn lm cho vựng tip giỏp gia biu mụ v mụ liờn kt b xp xung lm cho lp biu mụ d b bong trc.Thi gian thay th t bo biu mụ kộo di s lng t bo Langerhans ớt i Vỡ cỏc bin i nờu trờn, nờn b mt ca niờm mc ming kộm chu ng trc cỏc kớch thớch nh núng, lnh, sc khỏng vi nhim trựng gim i, niờm mc d b tn thng v b tn thng thỡ cng lõu lnh * Niờm mc li: Cỏc nghiờn cu cho thy cỏc gai li cú hin tng gim v teo S gai hỡnh dõy ca li gim lm cho li cú v trn lỏng, gai li hỡnh i b teo nhiu nht vi s lng gim hoc mt dn cỏc n v giỏc gõy nhng ri lon v giỏc vi cỏc cht ngt, chua, mn.Núi chung, niờm mc li ming nht nht, teo mng gim cht gian bo, gim kh nng tng sinh t bo v gim ỏp ng dch ti ch cng nh ton thõn thng thy ngi cao tui 10 1.2.3 Bin i rng,khp thỏi dng hm v xng hm * Khp thỏi dng hm khp thỏi dng hm thng gp s x húa v thoỏi húa khp, th tớch li cu xng hm gim, din khp tr lờn phng, cỏc dõy chng dóo Cựng vi s thoỏi trin nờu trờn, trng lc ca cỏc c nõng hm v h hm mt dn lm cho khp mt tớnh n nh, ng ca hm b nh hng, khp cn mt cõn bng dn n kh nng nhai, nghin thc n kộm, d gõy au, mi v cú ting kờu khp * Xng hm Xng hm cng cú nhng bin i thoỏi trin chung theo h xng ca c th Trc ht, xng hm gim lng m c bi hin tng loóng xng sinh lý Trờn phim X-quang xng, ngi gi ớt cn quang, cú nhng vch sỏng chiu rng vi mm Xng hm ngi cao tuiyu v d góy, b góy thng can xu v chm Sng hm trờn tiờu nhiu hn theo chiu hng tõm, sng hm di ớt tiờu hn theo chiu ly tõm Nh vy, sau mt rng, hỡnh thỏi cỏc xng hm trờn v di s cú nhng bin i sõu sc * Thay i v rng - Men rng: rng tr nờn ti mu hn men rng ngy cng sut hn Cú du hiu ca mũn rng - rng, mi mũn, mũn húa hc Thõn rng ngy cng cú nhiu ng nt dc - Ng rng liờn tc c to sut cuc i Cỏc bnh lý nh sõu rng, mũn c hc, mũn rng - rng, lm ng rng thay i a dng: ng th phỏt sinh lý, ng x cng v ng sa cha (cũn gi l ng th ba) ngy cng dy hn - Ty rng: gim th tớch v kớch thc ca bung ty s to ng liờn tc t phớa mt nhai v vựng ch, ty canxi húa cú th xy ty bung hoc ty chõn 41 Nguyn Xuõn Thc v cng s (2008) Xỏc nh nhu cu iu tr quanh rng ca bnh nhõn ỏi thỏo ng type Tp y hc thc hnh (741) s 11/2010 42 Lu Hng Hnh (2015), Thc trng bnh quanh rng ngi cao tui ti thnh ph H Ni nm 2015, Lun thc s y hc, i hc y H Ni, 5152 43 Corson MA v CS(1999) Measuring Oral Heaalth: Does your treatment really make difience, British Dental Journal.187(9), 481-484 44 Peterson PE, Kalderman D, ArpinS, Ogawa H (2010), Globa oral health of older people Cal for public health action, Community Dent health 2010, 257- 268 45 Gagliar DI v CS (2008), Impact of dental care on oral health related quality of life and treatment goals among elderly adults, Australian Dental journal,53, 26-33 46 Petersen PE, Yamamoto T (2005), Improving the oral health of older people: the approach of the WHO Global Health Programme, Community Dent Oral Epidemiol, 33, 81-92 PH LC BNG CU HI Mó s: Ngy khỏm: Ngi khỏm: c in bi ngi ghi A HNH CHNH H v tờn: Tui:Gii: Tnh/TP: Nam N Qun/Huyn: Xó/Phng: B THC TRNG KINH T-X HI Tỡnh trng hụn nhõn hin ca ễng (b): c thõn Cú v/chng: Ly d: Gúa ba: Ly thõn: Nụng dõn Cụng nhõn Cha bao gi kt hụn Ngh nghip chớnh trc õy ca ụng (b) l gỡ? (Xin ỏnh du vo ụ thớch hp) Cụng chc/ viờn chc Buụn bỏn T Ni tr Khỏc () xin núi rừ Trỡnh hc m ụng (b) ó t c: Khụng bit ch Hc ht tiu hc Hc ht bc ph thụng trung hc Trỡnh t trung cp tr lờn Nm va qua gia ỡnh ụng b c chớnh quyn xp vo loi: Nghốo Cn nghốo Khụng nghốo Khụng xp loi/ khụng nh S tin trung bỡnh hng thỏng gia ỡnh bỏc kim c: Va chi tiờu gia ỡnh Khụng , chỳng tụi luụn phi i vay Chỳng tụi cú th dnh tit kim mt chỳt mi thỏng Khong cỏch t nh ụng (b) ti c s khỏm cha rng gn nht l: Km Khong cỏch t nh ụng (b) ti c s Y t gn nht l Km C THểI QUEN SNG ễng (B) cú thng xuyờn n hoa qu ti khụng? Cú Khụng Thnh thong ễng (b) cú thng xuyờn ung ru khụng? (ru, bia, cn) ễng (b) cú hỳt thuc khụng? Cú Khụng Thnh thong Khụng Nu khụng thỡ tr li cõu 4 Trc õy ụng (b) cú hỳt thuc khụng? Cú Khụng D TèNH TRNG SC KHE TON THN ễng (b) cú cỏc bnh ny khụng? (bỏc s ó núi cho ụng/b) Cú Khụng Bnh tim mch Bnh tiu ng Bnh thn Bnh phi St thp khp Cy ghộp ễng (b) cú cũn ang iu tr mt cỏc bnh ny khụng? ễng (b) ó bao gi nm vin trờn tun thỏng qua cha? Cú Khụng Khụng E TIN S NHA KHOA (a) Hụm qua ụng (b) cú chi rng khụng? Cú Tr li tip cõu (b) Khụng (b) hụm qua ụng (b) chi rng my ln? .ln Hụm qua ụng (b) cú dựng kem chi rng khụng ? Khụng (Tờn loi kem chi rng). ễng b cú ngh l cn phi chi rng hng ngy khụng? Cú Khụng Khụng bỡnh lun ễng (b) thng thay bn chi rng sau bao lõu? Di thỏng T n thỏng T n 12 thỏng ễng (b) cú dựng ch t nha khoa thng xuyờn khụng? ễng (b) cú dựng tm xa rng sau n khụng? ễng (b) cú thng xuyờn xỳc ming sau ba n khụng? T nm hoc lõu hn Khụng Khụng Thnh thong Khụng Nu cú xin ghi rừ loi gỡ ễng (b) ó bao gi cú mt cỏc triu chng di õy thỏng qua khụng? (xin in du X vo ụ thớch hp) Khụng bao gi Thnh thong Thng xuyờn au rng Rt thng xuyờn au hoc sng li Sng mt hoc c Hi th hụi Chy mỏu li Mt rng Thy khụ ming ễng (b) ó i khỏm rng ming ln cui cựng no? Khụng bit Trờn nm T n nm T n nm Di 12 thỏng Cha bao gi 10 Trong 12 thỏng qua ụng (b) ó i khỏm rng ming my ln? (xin hóy ghi s chớnh xỏc nht)ln 11 ễng (b) ó i khỏm ti õu ln khỏm cui cựng? Bỏc s rng bnh vin Bỏc s rng phũng khỏm t Bỏc s y khoa Y tỏ 12 Lý ca ln khỏm cui cựng l gỡ? Khỏc (xin núi rừ) Cú Khụng au Chy mỏu li Sõu rng Bong hn Chn thng Mt rng Lm rng gi Kim tra .khỏc (xin núi rừ) Cú Khụng Kờ n Hn rng Lm sch v ly cao Lm hm gi Nh rng Khỏc (xin núi rừ) 13 ễng (b) ó c iu tr loi gỡ ln khỏm cui cựng 14 Vic iu tr ó gii quyt c v rng ming ca ễng (b) ? Cú Khụng Khụng chc F BNH RNG MING V CHT LNG CUC SNG OHIP-14 VN ễng/B cú bt k khú chu no di õy nm va qua khụng? (Xin ỏnh du X vo ụ thớch hp nht) Cha Him Thnh bao thong gi Thn g xuyờn Rt Khụng thng bit xuyờn ễng/b cú tng gp khú khn phỏt õm mt s t no ú cỏc rng, ming hay hm gi ca mỡnh? ễng/b cú tng cm thy v giỏc ca mỡnh b kộm i bi vỡ rng, ming hay hm gi ca mỡnh? ễng/B cú tng cm thy b au hay khú chu ming vỡ rng ming (hay hm gi) khụng? ễng/b cú tng cm thy khú chu n bt k loi thc n no bi vỡ cỏc v rng, ming hay hm gi ca mỡnh? ễng b cú tng thiu t tin vỡ rng, ming hay hm gi ca mỡnh khụng? ễng/b cú tng cm thy cng thng vỡ rng ming, hm gi ca mỡnh khụng? Vic n ung ca ụng b cú tng khụng va ý hay khụng th chp nhn vỡ rng ming, hm gi ca mỡnh khụng? ễng/b cú tng b tm dng ba n vỡ rng ming, hm gi ca mỡnh khụng? ễng/b cú tng cm thy khú th gión vỡ rng ming, hm gi ca mỡnh khụng? 10 ễng b cú tng cm thy bi ri vỡ rng ming, hm gi ca mỡnh khụng? 11 ễng/b cú tng d cỏu gt vi nhng ngi khỏc cỏc rng, ming hay hm gi ca mỡnh? 12 ễng b cú tng cm thy cú khú khn lm nhng cụng vic thụng thng vỡ rng ming, hm gi ca mỡnh? 13 ễng b cú tng cm thy cuc sng núi chung b kộm i vỡ rng ming, hm gi ca mỡnh khụng? 14 ễng b cú tng hon ton khụng th lm c nhng vic nh mong mun vỡ rng ming, hm gi ca mỡnh khụng? Xin cm n ễng/b ó tham gia cuc phng v cung cp thụng tin cho chỳng tụi! PH LC PHIU KHM H v tờn: Gii tớnh: Nam N ia ch: I- CH S LI (GI): 17/16 11 27/26 47/46 31 37/36 II-CH S V SINH RNG MING (OHI-S): Rng i din DI-S CI-S CI-S DI-S Rng i din R16 R11 R26 R36 R31 R46 IV-CH S QUANH RNG CNG NG(CPI): - Mó s 0: Lnh mnh Mó s 1: Chy mỏu li trc tip hay sau thm khỏm Mó s 2: Cao rng trờn v di li phỏt hin c thm dũ - nhng ton b vch en ca cõy thm dũ tỳi li cũn nhỡn thy Mó s 3: Tỳi li sõu 4-5mm,b li vin rng nm lũng vch - en ca cõy thm dũ tỳi li Mó s 4: Tỳi sõu >6 mm, vch en ca cõy thm khỏm khụng nhỡn thy ỏnh du X vo vựng lc phõn b loi (do hin cú ớt hn rng) 17/16 11 47/46 V-NHU CU IU TR (TN) 27/26 31 37/36 TN 0: MS 0: khụng cn iu tr TN I: MS 1:cho thy nhu cu ci thin VSRM TN II: MS 2: CR trờn v di li, MS 3:Tỳi sõu 4-5mm TN III: MS 4: sõu tỳi >=6mm 17/16 11 47/46 27/26 31 37/36 PHIU CAM KT Cam kt t bnh nhõn: Tụi ó c HOC ó c nghe c phiu chp thun ny (gch cõu khụng ỏp dng) Tụi ó c cung cp y thụng tin v nhng nguy c v li ớch ca vic tham gia vo nghiờn cu ny v tụi cng cú thi gian suy ngh v quyt nh ca mỡnh.Tụi hiu rừ mc ớch ca nghiờn cu, tụi ng ý t nguyn tham gia nghiờn cu.Tụi hiu rng tụi cú th rỳt nghiờn cu bt c no.Tụi s c gi mt bn ca cam kt ny tham kho Tờn bnh nhõn: Ch ký: Ngy: Bỏc s ly cam kt: Ch ký: Ngy: B Y T TRNG I HC Y H NI BI NGC HNG THựC TRạNG BệNHQUANH RĂNG, NHU CầU ĐIềU TRị MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN NGƯờI CAO TUổI TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH NĂM 2015 Chuyờn ngnh: Rng hm mt Mó s: CK62720810 LUN VN BC S CHUYấN KHOA II Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TRNG MNH DNG H NI - 2016 DANH MC VIT TT BSCKRHM Bỏc s chuyờn khoa Rng Hm Mt CI-S Ch s cao rng n gin CLCS Cht lng cuc sng CPITN Ch s nhu cu iu tr nha chu cng ng CPI (Community Periodontal Index) Ch s quanh rng cng ng TN (Treatment need) Nhu cu iu tr CS Cng s CSRM Chm súc rng ming DI-S Ch s cn bỏm n gin GI Ch s li MBVK Mng bỏm vi khun OHI-S Ch s v sinh rng ming n gin RHM Rng Hm Mt SKRM Sc kho rng ming TCVN Tiờu chun Vit Nam TPHCM Thnh ph H Chớ Minh VSRM V sinh rng ming WHO T chc Y t Th gii OHIP Oral health impact profile MC LC Li cm n Li cam oan Danh mc cỏc ch vit tt Mc lc Danh mc cỏc hỡnh Danh mc cỏc bng Danh mc cỏc biu DANH MC CC BNG DANH MC BIU DANH MC CC HèNH ... trênchúng thực đề tài Thực trạng bệnh quanh răng, nhu cầu điều trị số yếu tố liên quan người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 vớiba mục tiêu: Xác định thực trạng, nhu cầu điều tr bệnh quanh người. .. tr bệnh quanh người cao tuổi tạiThành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Phân tích số yếu tố liên quan đến bệnh quanh ởnhóm đối tượng nghiên cứu nói Nhận xét ảnh hưởng bệnh quanh đến chất lượng sống nhóm đối... 1/4/2014 dân số thành phố đạt 7.955.000 người Theo độ tuổi: Thành phố HCM thành phố trẻ (44% dân số từ 0-15 tuổi, 51% dân số từ 16-60 tuổi, 5% dân số từ 60 -100 tuổi) Số người cao tuổi trẻ em cao đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bệnh quanh răng, nhu cầu điều trị và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hồ chí minh năm 2015, Thực trạng bệnh quanh răng, nhu cầu điều trị và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hồ chí minh năm 2015, Thực trạng bệnh quanh răng, nhu cầu điều trị và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hồ chí minh năm 2015, Bảng 4.1: Tỷ lệ mắc bệnh QR của các tác giả, Bảng 4.4: Tỷ lệ CPI trung bình của các tác giả

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay