SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG tác y tế học ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG TIỂU học

11 239 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:14

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠ LƯỢC LÝ LỊCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN: Họ tên: Lê Minh Thông Ngày tháng năm sinh: 23 – 08 - 1957 Nam, nữ: Nam Địa chỉ: 28/12b Tổ 3- KP1- Phường Bửu Long- Biên Hòa – Đồng Nai Điện thoại: 0613.842439 ĐTDĐ: 0919.157574 Fax:……………………………… E-mail: minhthong1957@gmail.com Chức vụ: Chuyên viên Phòng GD Tiểu học Đơn vị công tác: Sở Giáo dục Đào tạo II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học Sư Phạm - Năm nhận bằng: 2003 - Chuyên ngành đào tạo: Sinh học Mục lục Trang A Mở đầu: I Lý chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Phương pháp nghiên cứu IV Kế hoạch nghiên cứu B NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: I Tập huấn công tác y tế học đường II Công tác phối hợp với trạm y tế địa phương III Đánh giá chung C ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: D THAM KHẢO: A MỞ ĐẦU: I Lí chọn đề tài: Theo đánh giá chung, nguồn nhân lực y tế học đường nước nói chung ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai nói riêng thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế Thế nên, năm 2007 đến nay, sở tiêu tuyển sinh Bộ Giáo dục giao cho địa phương, nhu cầu đạo tạo cán y tế địa phương tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh điều phối tiêu theo yêu cầu, mở lớp đào tạo cán y tế học đường theo địa huyện để phục vụ y tế học đường Cho đến nay, số kết bước đầu chương trình ghi nhận Giai đoạn nay, tình trạng cán y tế học đường thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế, phụ cấp chế độ cho cán y tế hạn chế nên chưa thu hút cán y tế trường học Việc đào tạo theo địa chương trình thiết thực quản lý tốt đầu giúp hoàn thiện đội ngũ y tế học đường theo tiêu chuẩn Bộ Y tế Bộ Giáo dục – Đào tạo nhằm đáp ứng việc chăm lo sức khỏe cho học sinh – sinh viên trường học Tình hình y tế học đường trường học: Hiện tại, đa số trường phổ thông địa bàn Đồng Nai diện tích dành riêng cho phòng y tế mà phải ghép chung với phòng chức khác Đồng thời, cán y tế học đường thường kiêm nhiệm, không đủ lực đảm đương công tác chuyên môn Theo Thông tư liên tịch 18/2011 Bộ GD-ĐT Bộ Y tế, phòng y tế trường học phải bảo đảm diện tích từ 12m2 trở lên; bố trí vị trí thuận lợi; có tủ thuốc trang bị loại thuốc thiết yếu; có sổ quản lý, kiểm tra đối chiếu xuất, nhập thuốc theo quy định; có trang thiết bị chuyên môn thiết yếu phục vụ sơ cứu, cấp cứu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; có giường khám bệnh lưu bệnh nhân để theo dõi; có bàn ghế, tủ, thiết bị làm việc thông thường khác Nếu chiếu theo quy định này, số trường học tỉnh có phòng y tế cán y tế theo chuẩn Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, toàn tỉnh có 273/793 trường có phòng y tế, chiếm 34% Trong đó, có 219 trường có cán y tế phụ trách; số trường có khám, quản lý sức khỏe học sinh 610 trường, chiếm gần 77% Toàn tỉnh thiếu khoảng 440 cán y tế học đường có cấp y tế Tình hình nhân viên y tế trường học: Hiện cán y tế học đường thiếu trầm trọng, thời gian qua Sở Giáo dục Đào tạo Trường cao đẳng y tế Đồng Nai đẩy mạnh đào tạo theo địa cán y tế học đường theo nhu cầu địa phương Qua năm liên kết đào tạo, đến nay, địa phương Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú Nhơn Trạch có 147 học viên tốt nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh lực lượng cán y tế học đường sau đào tạo bổ sung vào phòng y tế trường, công tác đào tạo theo địa cán y tế học đường khó khăn tuyển sinh thu hút nguồn lực Hình mang tính minh hoạ II Mục đích nghiên cứu: Qua nhiều năm theo dõi công tác Y tế học đường trường Tiểu học thân thấy cần thiết công tác y tế học đường trường học; nhằm cải thiệm căm sóc sức khoẻ cho học sinh củng có kế học thực biện pháp mà đơn vị đề III Phương pháp nghiên cứu: Viết thảo Từ 21/01/2012 đến 25/05/2013: Hoàn thành đề tài B NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: Ban đạo Y tế học đường (YTHĐ) cấp thành lập hoạt động tích cực, tham mưu cho UBND cấp ban hành văn đạo, hướng dẫn công tác YTHĐ; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động YTHĐ theo năm, giai đoạn; trọng điều kiện đảm bảo thực nội dung hoạt động YTHĐ tăng cường đội ngũ cán chuyên trách YTHĐ, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý cán YTHĐ nhà trường; đầu tư sở vật chất kinh phí Hiện có 100% đơn vị trường học tổ chức hoạt động YTHĐ nhà trường, 49,43% tổng số đơn vị có cán y tế chuyên trách, đơn vị lại bố trí cán bộ, giáo viên ki• Từ 03/01/2012 đến 20/01/2012: Thu thập liệu • Từ 5/11/2011 đến 15/12/2011: Nghiên cứu tài liệu •Để thực đề tài sử dụng phương pháp tổng kết kinh nghiệm phương pháp nghiên cứu trạng IV Kế hoạch nghiên cứu: Nghiên cứu kĩ dạng tài liệu bổ trợ để thực đề tài Cụ thể: êm nhiệm Sở GD-ĐT, Sở Y tế, TTYT dự phòng tỉnh Trung tâm Y tế huyện, thành phố; phòng GD-ĐT bố trí cán kiêm nhiệm phụ trách công tác YTHĐ 100% cán quản lý nhà trường cán YTHĐ chuyên trách kiêm nhiệm tập huấn nghiệp vụ; 69,36% đơn vị trường học có phòng y tế riêng cấp trang thiết bị thiết yếu theo quy định Các đơn vị lại bố trí phòng dùng chung trang bị tủ thuốc số dụng cụ y tế để sơ cứu, cấp cứu ban đầu Kinh phí để tổ chức hoạt động YTHĐ chủ yếu từ ngân sách nhà nước nguồn trích lại Bảo hiểm y tế sử dụng có hiệu Các nội dung hoạt động YTHĐ nhà trường triển khai theo quy định như: Phối hợp với sở y tế địa phương tổ chức khám sức khoẻ định kỳ phân loại sức khoẻ học sinh, lập hồ sơ, quản lý theo dõi lưu giữ hồ sơ sức khoẻ học sinh; sơ cứu, cấp cứu ban đầu chuyển bệnh nhân đến sở y tế; tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, hướng dẫn cho học sinh, phòng, chống bệnh học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, HIV/AIDS, phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống tệ nạn xã hội đồng thời tổ chức thực chương trình bảo vệ, chăm sóc giáo dục sức khoẻ Ngành Giáo dục Y tế triển khai năm học; tuyên truyền, vận động học sinh mua thẻ bảo hiểm y tế; tham gia kiểm tra, xây dựng trường học lành mạnh, an toàn “Xanh - Sạch - Đẹp”, vệ sinh an toàn thực phẩm Nhìn chung đơn vị trường học tiếp cận với văn đạo, hướng dẫn cấp nghiêm túc triển khai thực Tuy nhiên thực tế, việc tổ chức quản lý triển khai hoạt động YTHĐ nhiều khó khăn, bất cập Ban đạo YTHĐ số nơi, cấp xã hoạt động chưa có hiệu quả, thiếu quan tâm thường xuyên cấp uỷ, quyền địa phương Ban đạo cấp huyện, xã thiếu kiểm tra, giám sát đôn đốc thường xuyên Do yêu cầu công tác tổ chức, thành viên ban đạo thường xuyên có thay đổi, song không quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời Sự phối hợp công tác YTHĐ ban, ngành thành viên Ban đạo chưa thường xuyên, chưa thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao Sự quan tâm Ban đạo số đơn vị trường học địa bàn thiếu sót, đùn đẩy trách nhiệm Đội ngũ cán y tế chuyên trách thiếu chưa giao đủ biên chế theo kế hoạch, mặt khác việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn nguồn tuyển So với định mức biên chế giao cho huyện đạt 248/304 biên chế (bằng 81,58%), so với kế hoạch giai đoạn 2008 - 2012 UBND tỉnh phê duyệt đạt 198/304 biên chế (bằng 65,13%) Sở GD - ĐT Phòng GD - ĐT chưa bố trí cán y tế chuyên trách theo quy định Theo báo cáo BCĐ tỉnh, có số đơn vị bố trí cán YTHĐ không tiêu chí hạng trường Về sở vật chất phục vụ hoạt động YTHĐ nhiều thiếu thốn, 24,90% đơn vị trường Tiểu học toàn tỉnh chưa bố trí phòng y tế riêng biệt, đa số phòng tạm phải bố trí phòng dùng chung không đảm bảo tiêu chí quy định Công tác tổ chức hoạt động YTHĐ số đơn vị trường Tiểu học chưa quan tâm thoả đáng, lãnh đạo đơn vị chưa thực coi nhiệm vụ trọng tâm nhà trường, buông lỏng quản lý Việc bố trí phân công nhiệm vụ cho cán YTHĐ chưa quy định Chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục YTHĐ học sinh, công tác tuyên truyền phối hợp phụ huynh học sinh Số đơn vị trường học tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh đạt thấp, năm 2009 đạt 67,59%; số học sinh khám sức khoẻ định kỳ đạt 49,32% tổng số học sinh toàn tỉnh (Qua khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh phát số học sinh có bệnh tật liên quan đến yếu tố học đường chiếm tỷ lệ cao - 18,83%, chủ yếu bệnh tật như: Cận thị, bệnh da, bệnh miệng, bệnh tai, mũi, họng số bệnh tật khác) Số đơn vị kiểm tra vệ sinh môi trường đo đạc yếu tố vệ sinh học đường đạt thấp (46,35%) Hiện 31,93% số đơn vị trường học chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, 28,2% đơn vị trường học chưa có nguồn nước rửa cho học sinh, 14,9% đơn vị trường học chưa có đủ nước uống cho học sinh Việc thực • Nội dung tập huấn: - Hướng dẫn kĩ thuật giám sát điều kiện vệ sinh trường học.•chế độ báo cáo tình hình sức khoẻ học sinh số đơn vị trường học không nghiêm túc Một số đơn vị chưa thực tốt việc tuyên truyền, vận động học việc mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh Tại trường, diện tích dành cho phòng y tế thường không đủ, phải ghép chung với phòng chuyên môn khác Cán y tế học đường kiêm nhiệm, đa số cán thư viện kiêm y tế học đường Ông Nguyễn Đình Quang, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tân Phú cho biết: “Để đảm bảo công tác y tế trường học, địa phương phải bố trí giáo viên kiêm nhiệm” Nhưng kiêm nhiệm mà nhiều trường dừng lại việc sơ cấp cứu cho trường hợp nhẹ, trường hợp khác nhà trường phải chọn phương án gọi điện cho gia đình đưa em cấp cứu! Ông Nguyễn Lam Đức, giáo viên Trường tiểu học Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) chia sẻ: “Trường có cán thư viện kiêm y tế học đường, lại phòng y tế” Ngay TP Biên Hòa, ông Thái Bình Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trảng Dài (TP Biên Hòa) cho biết: “Phòng y tế trường ghép chung với phòng kế toán Kế toán trường đồng thời kiêm cán y tế học đường Phòng y tế có năm nay, trước bỏ trống trường thiếu diện tích đất xây dựng” Chị Đinh Thị Liên kế toán kiêm cán y tế học đường trường này, cho hay: “Là phòng ghép nên chật chội, đủ kê giường Khó có điều kiện chăm sóc cho học sinh nên phát thuốc dụng cụ y tế cho giáo viên chủ nhiệm Khi học sinh bị chấn thương nhẹ, giáo viên tự xử lý lớp Trường hợp nặng hơn, học sinh đưa phòng y tế để nhà trường kêu xe cấp cứu điện thoại cho gia đình” Trước thực trạng thiếu trầm trọng nguồn cán y tế học đường, thời gian qua Sở GD-ĐT Trường cao đẳng y tế Đồng Nai đẩy mạnh đào tạo theo địa cán y tế học đường theo nhu cầu địa phương Qua năm liên kết đào tạo, đến nay, địa phương Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú Nhơn Trạch có 147 học viên tốt nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh lực lượng cán y tế học đường sau đào tạo bổ sung vào phòng y tế trường, công tác đào tạo theo địa cán y tế học đường khó khăn tuyển sinh thu hút nguồn lực Qua khó khăn đội ngũ nhân viên y tế trường học cần phải bổ sung, tăng cường tay nghề để việc chăm sóc sức cho học sinh trường học biện pháp tổ chức tập huấn I Tập huấn công tác y tế học đường: • Thành phần tham dự: Mỗi trường 02 người , gồm: - 01 đại diện Ban giám hiệu - 01 cán (hoặc giáo viên) phụ trách y tế học đường Nội dung tập huấn: a Hướng dẫn kĩ thuật giám sát điều kiện vệ sinh trường học: Đẩy mạnh công tác bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên; triển khai có hiệu chương trình y tế sở giáo dục, tập trung ưu tiên công tác phòng, chống dịch; chăm sóc mắt học đường; chăm sóc sức khỏe miệng; phòng, chống tật cong vẹo cột sống; phòng, chống giun sán; chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích; thực Bảo hiểm Y tế bắt buộc với học sinh, sinh viên theo quy định An toàn thực phẩm - Chỉ đạo thực hiệ•- Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh - Hướng dẫn tổ chức khám, lập hồ sơ quản lí sức khỏe học sinh - Hướng dẫn thống kê, báo cáo triển khai số văn y tế trường học n công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trường học, phấn đấu 100% trường học có tổ chức ăn bán trú, nội trú đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, không để xảy ngộ độc thực phẩm Cải thiện tình trạng dinh dưỡng học sinh - Chỉ đạo trường học phối hợp sở y tế địa phương thực chương trình Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em Phấn đấu đến năm 2015, 100% trường thành phố khống chế tỷ lệ thừa cân, béo phì học sinh 10%; 100% trường vùng nông thôn có tỷ lệ học sinh suy dinh dưỡng thể gầy 20% thông qua hoạt động giáo dục dinh dưỡng tổ chức bữa ăn học đường sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú, nội trú - Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành xây dựng phần ăn, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho học sinh trường tổ chức ăn nội trú, bán trú Trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích - 70% trường học thực trường học an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích Thực Bảo hiểm y tế bắt buộc với học sinh, sinh viên theo quy định • - Chỉ đạo sở giáo dục tổ chức thực công tác BHHĐ học sinh, sinh viên theo quy định, phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% học sinh, sinh viên tham gia BHYT bắt buộc Nâng cao sức khỏe - Tập trung đạo số địa phương xây dựng trường học nâng cao sức khỏe: xây dựng chế, sách, cải thiện điều kiện vệ sinh trường học, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, phòng, chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu bia, chất kích thích, rối nhiễu tâm trí tâm thần học đường b Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh Hình mang tính minh hoạ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe học sinh Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cấp học - Thực sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hành Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thiết - Có chế phối hợp với sở y tế việc chăm sóc, điều trị học sinh mắc bệnh mãn tính • - Có thông báo cho cha mẹ học sinh người giám hộ học sinh tình hình sức khỏe học sinh Có kế hoạch chăm sóc điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe - Truyền thông nâng cao nhận thức, huy động tham gia chủ động toàn xã hội, cấp, ngành, cha mẹ học sinh việc thực công tác YTHĐ, bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe học sinh - Chỉ đạo trường học tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, đảm bảo 90% học sinh, sinh viên giáo viên tiếp cận với nội dung chăm sóc sức khỏe học sinh; phòng, chống dịch, bệnh nâng cao sức khỏe; vai trò, trách nhiệm quyền lợi học sinh việc tham gia Bảo hiểm Y tế - Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, tổ chức tọa đàm công tác YTHĐ, bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe học sinh; thực Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên đài phát thanh, truyền hình, báo chí Trung ương địa phương - Xây dựng tài liệu truyền thông hướng dẫn bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe học sinh phòng, chống dịch, bệnh nâng cao sức khỏe trường học; vai trò, trách nhiệm quyền lợi học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế - Tổ chức thi tìm hiểu, phổ biến kiến thức phòng, chống bệnh tật, dịch, bệnh cho học sinh, sinh viên c Hướng dẫn tổ chức khám, lập hồ sơ quản lí sức khỏe học sinh Chăm sóc sức khỏe học sinh - Chỉ đạo sở giáo dục thực quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên, phấn đấu 70% trường tiểu học, 85% tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phân loại, quản lý chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên theo quy định Phòng, chống bệnh, tật trường học - Chỉ đạo sở giáo dục tổ chức thực chương trình chăm sóc sức khỏe miệng; chương trình chăm sóc mắt học đường; phòng, chống tật cong vẹo cột sống; phòng, chống bệnh giun sán trường học Chủ động phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm - Chỉ đạo sở giáo dục thực tốt công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, phối hợp với quan y tế địa phương thực công tác giám sát phát tổ chức biện pháp phòng, chống dịch kịp thời theo quy • định Đảm bảo điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, rửa tay với xà phòng hạn chế nguy phát sinh lây truyền dịch, bệnh truyền nhiễm - Chỉ đạo sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với quan y tế thực tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh biện pháp chủ động phòng, chống dịch Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Xây dựng Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2015 tầm nhìn 2020 - Tổ chức thực hoạt động phòng, chống HIV/AIDS sở giáo dục, phấn đấu đến năm 2015: + 70% học sinh, sinh viên trang bị kiến thức, kỹ thay đổi thái độ, hành vi phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với cấp học; d Hướng dẫn thống kê đánh giá, báo cáo triển khai số văn y tế trường học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Đơn vị đánh giá, xếp loại NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC … Tên trường: ……………………………… Phường/xã: ………………………… Thành phố/huyện: ……………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………… …… Tổng số học sinh: …………………… nam:……………….nữ:….……………… Tổng số lớp học: ……………Tổng số giáo viên, cán nhân viên: ………….… Điểm Điểm TT Nội dung kiểm tra, đánh giá chuẩn chấm I Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phân loại sức khỏe học sinh Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh • cho cấp học Thực sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hành Chuyển bệnh nhân đến sở y tế trường hợp cần thiết Có chế phối hợp với sở y tế việc chăm sóc, điều trị học sinh mắc bệnh mãn tính Có thông báo cho cha mẹ học sinh người giám hộ học sinh tình hình sức khỏe học sinh Có kế hoạch chăm sóc điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe II Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ sống hành vi lối sống có hại cho sức khỏe Tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe buổi sinh hoạt cờ, sinh hoạt lớp hoạt động học khóa cho học sinh Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh phòng y tế nhà trường Có bảng tin đăng tải nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh Có tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động ngành giáo dục, ngành y tế ban ngành địa phương phát động III Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Có kế hoạch triển khai quy định vệ sinh phòng chống bệnh 10 truyền nhiễm phối hợp với đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực Thông tin, báo cáo kịp thời có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy 11 trường học với cấp có thẩm quyền theo quy định Phối hợp với sở y tế đơn vị có liên quan để triển khai 12 biện pháp phòng chống dịch kịp thời có dịch xảy IV Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích Thực quy định việc đảm bảo an toàn phòng chống tai 13 nạn, thương tích nhà trường • Không có học sinh bị thương tích nặng phải nằm viện tai nạn, 14 thương tích xảy nhà trường 15 Báo cáo tình hình tai nạn thương tích học sinh theo quy định V Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho 16 học sinh Nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể phải tập huấn kiến 17 thức vệ sinh an toàn thực phẩm có giấy chứng nhận tham gia Nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể, nhà ăn khám sức 18 khỏe định kỳ, theo dõi người lành mang trùng trang bị bảo hộ lao động làm việc theo quy định Hàng hóa, thực phẩm mua phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo 19 tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, lưu mẫu theo quy định Không để xảy ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực 20 phẩm nhà trường VI Vệ sinh môi trường học tập Ở xa nơi phát sinh khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn Xa bến xe, bến tàu, kho xăng dầu, bãi rác, chợ, trục đường giao 21 thông lớn, chân đồi núi, ven sông, suối, ghềnh hiểm trở có nguy sụt, lở Đảm bảo có sân chơi, sân tập xanh Diện tích để trồng 22 xanh đảm bảo từ 20% đến 40%; Diện tích để làm sân chơi, sân tập từ 40% đến 50% so với tổng diện tích nhà trường Có dụng cụ thu gom xử lý rác theo quy định Có thùng rác 23 nơi chứa rác tập trung che chắn Mỗi phòng học, phòng làm việc phải làm vệ sinh trước học có sọt chứa rác Hệ thống cống, rãnh kín để dẫn thoát nước mưa, nước thải, không 24 rò rỉ, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường Đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nước uống nước sinh hoạt cho 25 học sinh, giáo viên nhà trường Giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh không hút thuốc 26 khuôn viên nhà trường VII Phòng học • Đảm bảo thông gió tự nhiên, mát mùa hè, ấm mùa 27 đông Phòng học có hệ thống thông gió nhân tạo quạt trần, quạt thông gió treo cao mức nguồn sáng Được chiếu sáng tự nhiên đầy đủ, đảm bảo độ chiếu sáng 28 đồng không 100 lux Riêng phòng họchọc sinh khiếm thị độ chiếu sáng không 300 lux Phòng học phải đẩm bảo yên tĩnh Tiếng ồn phòng 29 không 50 đêxiben (dB) Phòng thiết bị, phòng học môn phòng chức đảm bảo chiếu sáng đồng từ 150 lux đến 200 lux Các đường dẫn điện, khí đốt, ổ cắm điện, hệ thống xử lý 30 nước thải đặc biệt hóa chất… đảm bảo an toàn cho học sinh môi trường làm thí nghiệm Các phòng phải có nội quy sử dụng theo quy định VIII Bàn ghế, bảng học Bàn, ghế phải đủ rộng, chắn, góc cạnh bàn, ghế phải tròn, nhẵn đảm bảo an toàn Kích thước (chiều cao, 31 bề rộng, chiều sâu) bàn ghế đảm bảo theo quy định hành Bảng học cần chống loá Kích thước, màu sắc, vị trí 32 treo bảng theo quy định hành IX Bếp ăn tập thể, nhà ăn nhà trường Bếp ăn đảm bảo vị trí, thiết kế bố trí cấu trúc đáp 33 ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hành Tất dụng cụ nấu nướng, chế biến, sử dụng, bảo 34 quản, chứa đựng phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định Nhà ăn đảm bảo sẽ, thoáng mát Mỗi bàn ăn phải có sọt 35 đựng rác Có nơi rửa tay xà phòng Được sở y tế kiểm tra cấp giấy chứng nhận sở đảm bảo vệ 36 sinh an toàn thực phẩm X Nhà vệ sinh Đảm bảo số lượng nhà tiêu, hố tiểu theo quy định Bình quân từ 100 37 đến 200 học sinh ca học có hố tiêu (nam riêng, nữ riêng, giáo viên riêng, học sinh riêng) • Nhà tiêu, hố tiểu phải đảm bảo vệ sinh theo quy định Có khu vực 38 rửa tay xà phòng XI Phòng y tế 39 Đảm bảo diện tích từ 12m2 trở lên Được bố trí vị trí thuận lợi cho công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu 40 vận chuyển bệnh nhân lên tuyến Đảm bảo vệ sinh khu vực xung quanh phòng y tế phòng y 41 tế Có hệ thống thu gom xử lý chất thải theo quy định XII Trang thiết bị thuốc Có tủ thuốc trang bị loại thuốc thiết yếu; có sổ quản lý, 42 kiểm tra đối chiếu xuất, nhập thuốc theo quy định Có trang thiết bị chuyên môn thiết yếu phục vụ sơ cứu, cấp cứu 43 chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; có 01 giường khám bệnh lưu bệnh nhân để theo dõi 44 Có bàn, ghế, tủ, thiết bị làm việc thông thường khác XIII Nguồn kinh phí Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí cho nghiệp giáo dục đào tạo 45 hàng năm sở giáo dục theo phân cấp ngân sách hành Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí để lại từ Quỹ khám chữa 46 bệnh bảo hiểm y tế học sinh theo quy định hành Nguồn tài trợ tổ chức, cá nhân nước từ 47 nguồn thu hợp pháp khác XIV Nội dung chi Đảm bảo chi cho hoạt động chuyên môn, truyền thông giáo dục 48 sức khỏe khoản chi khác theo quy định hành Có sổ sách, báo cáo thu chi, sử dụng kinh phí hiệu quả, mục 49 đích, nội dung dự toán theo quy định XV Nhà trường Thành lập Ban sức khỏe trường học đại diện Ban Giám hiệu trưởng ban, phó ban đại diện lãnh đạo ngành y tế địa phương, 50 thường trực cán y tế trường học, thành viên khác bao gồm giáo viên, Hội chữ thập đỏ, Đoàn niên, Ban đại diện cha mẹ • Loại không đạt (dưới 60%) … …… , ngày……tháng… năm… Đại diện nhà trường Đơn vị đánh giá, xếp loại (Ký tên đóng dấu) Loại đạt (từ 60% đến 80%) Loại (từ 80% đến 90%) Loại tốt (từ 90% trở lên) học sinh Có văn tổ chức họp, hội nghị phổ biến, quán triệt 51 thực chủ trương, đường lối sách Đảng Nhà nước công tác y tế trường học Có kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện, đánh giá, xếp loại công 52 tác y tế năm học Có báo cáo tình hình thực công tác y tế trường học cho đơn vị 53 quản lý cấp vào cuối năm học đột xuất có yêu cầu XVI Nhân viên làm công tác y tế Nhân viên làm công tác y tế trường học có trình độ từ trung cấp y 54 trở lên thuộc biên chế thức nhà trường Tham gia vào hội thảo, lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn 55 ngành y tế, giáo dục ban ngành, quan khác tổ chức năm Tham mưu với Hiệu trưởng lập kế hoạch công tác y tế trường học 56 cho năm học XVII Công tác chữ thập đỏ Có nội dung, kế hoạch tuyên truyền vận động học sinh nỗ lực học 57 tập, gương mẫu tham gia thực sách xã hội nhân đạo Xây dựng, phát triển đội thiếu niên chữ thập đỏ trường 58 học Tham gia hoạt động nhân đạo, phong trào tương thân tương 59 ái, xây dựng công trình nhân đạo 60 Được trang bị phương tiện đảm bảo cho hoạt động chữ thập đỏ Tổng số điểm: … /70 điểm = ……% Xếp loại: • Kết thực - Có lập sổ theo dõi công tác y•II Công tác phối với trạm y tế địa phương: Phối hợp liên ngành Y tế- Giáo dục quan có liên quan kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực công tác YTHĐ địa phương Chỉ đạo tỉnh, thành phố định kỳ giám sát điều kiện vệ sinh trường học, tình hình thực công tác YTHĐ - Cùng với giúp đỡ của quyền địa phương công tác y tế học đường phối hợp Trạm y tế xã với nhà trường thực tốt công tác y tế trường học - Về nhân lực: Có cán kế toán kiêm nhiệm - Cơ sở vật chất: Có phòng y tế sạch, đẹp chưa đạt tiêu chuẩn - Có biển phòng y tế treo trước phòng, có tủ thuốc đạt tiêu chuẩn, có bàn làm việc, có dụng cụ phục vụ công tác y tế - Có thuốc trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh theo quy định Bên cạnh việc khám trạm, Trạm y tế phối hợp với trường học địa bàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho em học sinh, có lập sổ theo dõi sức khỏe Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, mẫu báo cáo, phần mềm quản lý liệu công tác YTHĐ, quản lý sức khỏe học sinh - Chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai nghiên cứu, đánh giá điều kiện vệ sinh trường học, tình hình sức khỏe học sinh thực công tác YTHĐ cấp để đề xuất sách phù hợp - Đánh giá, sơ kết, tổng kết, hoạch định phương hướng phối hợp trọng tâm cho công tác YTHĐ năm giai đoạn III Đánh giá chung: tế trường học theo quy định gồm loại sổ sau: + Sổ quản lý hoá chất, thiết bị sử lý dụng cụ y tế + Sổ theo dõi khám chữa bệnh cho học sinh + Sổ theo dõi khám chữa bệnh miệng cho học sinh + Sổ theo dõi tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho học sinh + Sổ theo dõi học sinh súc miệng Flonattơri 0,2% • - Mỗi tháng tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho học sinh toàn trường lần - Hàng tuần thực súc miệng Flonattơri tập chải cách - Hàng ngày cập nhật hồ sơ học sinh sơ cứu ban đầu vào sổ theo dõi - Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức tẩy giun định kỳ cho học sinh theo lịch trạm y tế địa phương - Tổ chức tiêm phòng vác xin sởi cho học sinh lớp - Phối hợp với Trạm y tế địa phương tổ chức tốt công tác khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh vào đầu năm học lập hồ sơ sức khoẻ học sinh theo mẫu quy định vào đầu năm học, tổng hợp phân loại sức khoẻ thông báo gia đình học sinh phối hợp điều trị - Phòng học sẽ, đủ ánh sáng, bàn ghế học sinh phù hợp với lứa tuổi Có đủ nước uống cho học sinh, quang cảnh sẽ, có diện tích xanh đạt tiêu chuẩn - Có công trình vệ sinh: có đủ hố tiêu, tiểu đảm bảo vệ sinh - Bảo hiểm học sinh: Có tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT - Công tác nha học đường: Có đủ dụng cụ để súc miệng Fluor số cốc ca số học sinh, có đủ thuốc Fluor cho học sinh súc miệng C ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ : Qua biện pháp thân có thêm đề nghị sau: - Cần lập kế hoạch cụ thể từ đầu năm niên học; - Tuyên truyền bệnh thường gặp cho thời điểm thích hợp; - Công tác phối hợp với trạm y tế địa phương ngày gắn kết có kế hoạch sơ tổng kết năm với trạm Trên số kinh nghiệm qua năm làm công tác y tế học dường mà thân biết được, phần sơ xuất xin góp ý thêm cho đề tài sáng kiến thêm phần phong phú hữu ích./ ... kiện vệ sinh trường học, tình hình thực công tác YTHĐ - Cùng với giúp đỡ của quyền địa phương công tác y tế học đường phối hợp Trạm y tế xã với nhà trường thực tốt công tác y tế trường học - Về nhân... nhiều năm theo dõi công tác Y tế học đường trường Tiểu học thân th y cần thiết công tác y tế học đường trường học; nhằm cải thiệm căm sóc sức khoẻ cho học sinh củng có kế học thực biện pháp mà... trương, đường lối sách Đảng Nhà nước công tác y tế trường học Có kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện, đánh giá, xếp loại công 52 tác y tế năm học Có báo cáo tình hình thực công tác y tế trường học
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG tác y tế học ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG TIỂU học, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG tác y tế học ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG TIỂU học, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÔNG tác y tế học ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG TIỂU học

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay