Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật glôcôm tại bệnh viện mắt trung ương

45 223 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:14

1 T VN Glụcụm l bnh gõy gim th lc, tn thng th thn kinh v l mt nhng nguyờn nhõn hng u gõy mự lũa khụng cú kh nng hi phc mự nu khụng c iu tr Theo t chc Y t th gii d tớnh n nm 2020 cú khong 80 triu ngi mc bnh Glụcụm, chim 2,86% dõn s ( tui > 40 tui ), ú cú 11,2 triu ngi b mự bnh ny [1] Theo s liu ca t chc RAAB vo nm 2007 Vit nam cú khong 380.800 ngi mự hai mt ú cú 24.800 ngi mự Glụcụm, chim t l 6,51%, ng th cỏc nguyờn nhõn gõy mự [2] Bnh cú nhiu cú nhiu c ch sinh bnh hc khỏc v c iu tr bng nhiu phng phỏp khỏc Nm 1968, John Cairn l ngi u tiờn xut phng phỏp phu thut ct bố cng giỏc mc iu tr Glụcụm [3] Phng phỏp phu thut ny nhanh chúng c ng dng rng rói trờn ton th gii v hin ang l phng phỏp ch yu iu tr bnh Glụcụm Phu thut ny cho kt qu h nhón ỏp tt, nhiờn vỡ can thip vo ni nhón nờn cú th gõy cỏc bin chng v sau m nh: xut huyt tng kh, xut huyt tin phũng, phn ng viờm mng b o, xp tin phũng (XTP), viờm ni nhón Trong nhiu trng hp sau phu thut ct bố cng giỏc mc tin phũng chm tỏi to hoc sau mt thi gian ngn tin phũng ó phc hi li b xp xung Mt nhng nguyờn nhõn gõy tỡnh trng trờn l bong hc mc (BHM) Bin chng BHM nu khụng c iu tr cú th s dn n nhng hu qu nng n nh: úng v dớnh gúc tin phũng vnh vin gõy tng nhón ỏp th phỏt, lon dng giỏc mc, c th thy tinh gõy gim sỳt th lc trm trng T l bin chng BHM sau phu thut iu tr Glụcụm trờn th gii theo cỏc bỏo cỏo trc õy ca cỏc tỏc gi thay i khong t 5% n 44% [4, 5] C ch v nguyờn nhõn ca BHM cú nhiu gi thuyt khỏc nhau, cũn v phng phỏp iu tr BHM cỏc tỏc gi u nờu phng phỏp iu tr l ni khoa v ngoi khoa Vit nam cỏc nghiờn cu trc õy ch yu l ỏnh giỏ v t l, cỏc hỡnh thỏi, nhng phng phỏp iu tr riờng l, nhiờn cha cú mt nghiờn cu no cp mt cỏch cú h thng v c im lõm sng v kt qu iu tr ca bin chng BHM, vỡ vy chỳng tụi tin hnh ti: Nhn xột c im lõm sng v kt qu iu tr bin chng bong hc mc sau phu thut Glụcụm ti Bnh Vin Mt Trung ng nhm mc tiờu: Nhn xột mt s c im lõm sng ca bin chng BHM sau phu thut ct bố cng giỏc mc iu tr glụcụm ti Bnh Vin Mt Trung ng thi gian nm ( t 01/ 2009 01/ 2014) ỏnh giỏ kt qu iu tr bin chng BHM sau phu thut Glụcụm CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Gii phu [6] Màng bồ đào hay gọi màng mạch gồm phần: mống mắt, thể mi hắc mạc Mống mắt thể mi gọi màng bồ đào trớc, hắc mạc gọi màng bồ đào sau 1.1.1 Hc mc [6] Hc mc cha nhiu mch mỏu nuụi dng nhón cu, cỏc mao mch hc mc nuụi dng cỏc lp ngoi ca vừng mc Hc mc cú nhiu t bo mang sc t en hp th cỏc tia sỏng t ngoi vo lm thnh mt bung ti mt, to iu kin cho nh hin rừ trờn vừng mc 1.1.1.1 Hỡnh th Hc mc l phn sau ca mng b o Hc mc ni tip vi th mi phớa trc v kt thỳc quanh u th thn kinh, dớnh cht vo a th phớa sau Phn trc hc mc dy 0,1mm, phn sau hc mc dy 0,22mm Mt hc mc tip giỏp vi lp biu mụ sc t ca vừng mc, lp ny dớnh cht vi mng Bruch ca hc mc nờn bỡnh din d b tỏch l gia lp biu mụ sc t vừng mc v cỏc lp cũn li ca vừng mc Mt ngoi hc mc tip giỏp vi cng mc Lp hc mc chớnh danh cỏch cng mc bi mt khoang lng lo l khoang thng hc mc, khoang ny i t ca cng mc n cỏch th thn kinh vi mm 1.1.1.2 Mụ hc Hc mc cú lp t ngoi vo trong: khoang thng hc mc, lp hc mc chớnh danh, mng Bruch Khoang thng hc mc gm rt nhiu si n hi, ớt si to keo, hai loi t bo l nhng hc bo ln cha cỏc ht sc t v nhng t bo khụng cú sc Lp hc mc chớnh danh cú hai thnh phn chớnh: - Cht m ca hc mc: l t chc liờn kt vi cht c bn, nhiu si n hi, cỏc nguyờn bo si v cỏc t bo sc t - Cỏc mch mỏu: + Cú 15-20 ng mch mi ngn sau bt ngun t ng mch mt xuyờn qua cng mc quanh th thn kinh Cỏc ng mch ny chia nhỏnh chng cht hc mc v ni vi nhỏnh qut ngc ca vũng ng mch ln ca mng mt phớa trc + Nhỏnh qut ngc ca vũng ng mch ln ca mng mt chy t trc sau, ti mỏu cho mt phn hc mc phớa trc + Trong vựng quanh a th, hoc ng mch mi ngn sau cp mỏu nuụi dng hc mc v th thn kinh to thnh vũng ng mch Zinn, vỡ th quỏ trỡnh viờm hc mc cú th thy cng t a th giỏc Hỡnh 1.1 H mch hc mc Mui tờn trờn trỏi - ng mch mi trc; mui tờn di phi - ng mch mi di sau; mui tờn di trỏi ng mch mi ngn sau; mui tờn trng tnh mch xon Cỏc mch mỏu hc mc chia lp t ngoi vo gm lp mch ln l lp Haller, lp mch trung bỡnh l lp Sattler v lp mao mch hc mc Cỏc mch cc sau hc mc sp xp thnh tng tiu thựy Mi tiu thựy gm mt tiu ng mch nuụi trung tõm v vi tiu tnh mch dn lu chu biờn Cỏc tiu ng mch gim khu kớnh rt nhanh thnh cỏc mao mch nờn tc dũng mỏu mao mch hc mc rt cao Cỏc mch chu biờn hc mc i song song v ni bi cỏc mao mch to nờn hỡnh nh cỏi thang Mao mch hc mc l mao mch ln nht c th Thnh mao mch hc mc cú lp, lp ni mụ ch cú mt lp t bo dt, ngoi cựng l nhng t bo quanh mch Thnh mao mch hc mc cú cỏc l ng kớnh 60nm ni mụ cho phộp khuch tỏn cỏc cht chuyn húa qua biu mụ sc t ca vừng mc Cỏc lp ngoi ca vừng mc cỏc mao mch hc mc nuụi dng nờn cỏc tn thng hc mc s nh hng ti chc nng vừng mc, gõy nhng tn thng th phỏt trờn vừng mc Cỏc tnh mch ca hc mc trung nhiu cc sau nhón cu v v tnh mch trớch trựng chy v cỏc tnh mch mt Mng Bruch l mng ỏy mng, gm nm lp t ngoi: -Mng ỏy ca biu mụ sc t -Lp collagen -Lp si n hi -Lp collagen ngoi -Mng ỏy ca ni mụ mao mch hc mc 1.1.1.3 Cỏc dõy thn kinh ca hc mc Cỏc dõy thn kinh ca hc mc u xut phỏt t cỏc dõy thn kinh mi Cú 10-20 dõy thn kinh mi ngn sau mang cỏc si thn kinh giao cm iu hũa lu lng mỏu hc mc Cỏc dõy thn kinh mi i qua khoang thng hc mc vo hc mc to thnh nhng ỏm ri thn kinh quanh cỏc mch mỏu ngoi cỏc ỏm ri ny cú nhiu t bo hch Sau i vo hc mc, cỏc nhỏnh thn kinh i kốm cỏc nhỏnh ng mch Cỏc nhỏnh thn kinh ny ni thnh mt mng thn kinh c bn, t ú xut phỏt cỏc si thn kinh i n cỏc mch mỏu, ti tn lp mao mch hc mc 1.1.2 Mng mt [6] Mống mắt phần trớc màng bồ đào Mống mắt nh màng ngăn cách tiền phòng hậu phòng, điều chỉnh lợng ánh sáng vào nhãn cầu qua lỗ đồng tử hot ng ca cỏc c vũng v c xoố ca mng mt Mống mắt hình tròn, cú mt l thng trung tõm gi l ng t Mng mt nm trc th thu tinh, ngn cỏch gia tin phũng phớa trc v hu phũng phớa sau Chõn mng mt tip giỏp vi th mi, gii hn ca mng mt l mt vin sc t ú l b ng t 1.1.3 Th mi [6] Th mi l phn nhụ lờn ca mng b o, nm gia mng mt phớa trc v hc mc phớa sau Th mi chy vũng phớa sau mng mt lm thnh mt vnh khụng i xng: phớa mui v phớa di hp hn (rng 4,55,2mm), phớa thỏi dng v phớa trờn rng hn (5,6-6,3mm) Th mi dy 1,2mm Mt ct th mi l hỡnh tam giỏc, nh hng v hc mc 1.2 Phu thut l dũ iu tr Glụcụm 1.2.1 Phu thut ct bố cng giỏc mc 1.2.1.1 Lch s phu thut T nhng nm u ca thp k 60 mt lot cỏc phng phỏp phu thut l rũ iu tr glụcụm ó i nh phu thut ct bố mng mt ca Holth, phu thut ct cng mc mng mt kiu Largrange, phu thut Elliot Thi k ú cỏc phu thut ny ó c ỏp dng rng rói v cú tỏc dng h nhón ỏp tng i chc chn Tuy nhiờn cỏc phu thut ny u khụng cú vt cng mc che ph phớa trờn, l rũ thụng trc tip khoang di kt mc nờn d xy bin chng v so bng, d nhim khun v gõy nhón viờm giao cm Tip tc vi s phỏt trin khụng ngng ca khoa hc k thut, cỏc nh nhón khoa ó liờn tip nghiờn cu tỡm cỏc phng phỏp phu thut u vit hn iu tr glụcụm Nm 1938 Barkan ln u tiờn ó phng phỏp ct bố cng giỏc mc Nm 1939 Sugar tip tc ci tin k thut ny Nhng n gn 30 nm sau, 1968 Cairns J.E (Anh) mi hon chnh k thut v a cụng b iu tr cho nhng bnh nhõn glụcụm [3] K thut ny bt u c ỏp dng nc ta t nm 1972 Cho ti nay, Vit Nam cung nh trờn th gii phng phỏp ct bố cng giỏc mc ó v ang c ỏp dng rng rói iu tr nhiu hỡnh thỏi glụcụm v t cú hiu qu cao Trong phu thut ny ngi ta ct i mt mnh cng-giỏc mc tng ng vi vựng bố di vt cng mc Thy dch s qua l rũ v qua mộp np cng mc ( nu nú mng ) vo khoang di kt mc T ú thy dch cú th c hp thu vo h thng tun hon bi cỏc tnh mch nc Trong mt s trng hp, kt mc quỏ mng, thy dch cú th ngm trc tip qua kt mc ri hũa vo vi phim nc mt Khong trng c hỡnh di kt mc v bao Tenon dũng thy dch chy qua s to thnh bng thm ( so bng ) Hỡnh 1.2 Phu thut ct bố A Np cng mc B L ct bố C L ct mng mt chu biờn 1.2.1.2 S lu thụng thy dch sau phu thut ct bố v quỏ trỡnh hỡnh thnh bng thm Trc kia, ngi ta cho rng sau ct bố cng giỏc mc thy dch c thoỏt theo hai u ca ng Schlemm Nhng nhng nghiờn cu v sau cho thy cỏc u ct ny v sau s b tc x, ng thi ct c ng Schlemm khụng ng ngha vi vic phu thut thnh cụng Sau ny, cỏc nghiờn cu trờn t thi cho thy sau ct bố cú mt dng thm ỏng k qua vt cng mc ng thi trờn chp mch hunh quang nhng mt phu thut thnh cụng li cho thy dng thoỏt ch yu l quanh b ca vt cng mc Nh vy, thy dch thoỏt ch yu qua c ng: thm qua vt v thoỏt quanh vt hỡnh thnh bng thm di kt mc iu ny phự hp vi thc t lõm sng l mc iu chnh ca nhón ỏp ph thuc vo vt cng mc c khõu cht hay lng v vt cng mc c to dy hay mng T bng thm, thy dch s rũ r vo khoang liờn bo quanh nhón cu hoc thm qua thnh bng vo phim nc mt cỏc khoang liờn bo quanh nhón cu chỳng s c dn lu i nh cỏc mao mch v cỏc mch bch huyt Hỡnh 1.3 Cỏc ng lu thụng thy dch sau phu thut ct bố CGM - Chy vo u ct ca ng Schlemm (1) - Tỏch th mi, thy dch thoỏt vo khoang thng hc mc (2) - Thm qua cỏc kờnh nh vt cng mc (3) - Thm qua mụ liờn kt ca vt cng mc (4) - Thm quanh b ca vt cng mc (5) 1.2.2 Phu thut ct cng mc sõu khụng xuyờn thng c xng bi cỏc nh nhón khoa Liờn xụ t nm 1964 T ú n ó cú rt nhiu ci tin hon thin v k thut Trong phu thut ny ngi ta lng cng mc n tn ng Schlemm ri búc nt thnh ng v lp bố thnh (lp ny chu trỏch nhim n 90% tr lu ca vựng bố) ch li lp bố mng manh v tha tht l bố cnggiỏc mc v bố mng b o Kt qu l thu dch s thm d dng tin phũng Do khụng m thụng vo tin phũng nờn trỏnh c hu ht cỏc bin chng m phu thut l rũ cú th gp phi Vi nhng trng hp cú nguy c cao cú th dựng thờm cht chng phõn bo, cỏch dựng cung ging nh vi phu thut ct bố 10 1.2.3 Phu thut ct bố kt hp vi s dng thuc chng chuyn húa Ct bố cng giỏc mc cú t l thnh cụng cao sau m, nhng cựng vi thi gian t l phu thut tht bi tng lờn, sau nm cú th ti 30% [7] Nguyờn nhõn chớnh dn n tht bi l s tng sinh x sau phu thut tng t l thnh cụng nhng trng hp ny ngi ta s dng thuc chng tng sinh cỏc nguyờn bo x Hai thuc c dựng ph bin nht l 5Fluorouracil v Mitomycin-C 1.3 Bin chng xp tin phũng sau phu thut l dũ 1.3.1 c im lõm sng ca xp tin phũng XTP l tỡnh trng bnh lý ca mt ú mt sau ca giỏc mc ỏp sỏt v tip xỳc vi hoc mng mt, th thy tinh [8] Theo tỏc gi Kitazawa 1996 XTP cú th chia thnh mc : XTP mc 1: Cú s ỏp sỏt gia chu biờn mng mt v mt sau giỏc mc XTP mc 2: Cú s ỏp sỏt ton b b mt mng mt v mt sau giỏc mc XTP mc 3: Cú s ỏp sỏt gia b ng t, th thy tinh vi mt sau giỏc mc Triu chng lõm sng ca XTP Tựy thuc vo nguyờn nhõn gõy XTP m cú cỏc biu hin lõm sng ca XTP nh sau: Triu chng ch quan: bnh nhõn thy au nhc mt m, cú th au ớt hoc nhiu tựy thuc vo nhón ỏp, nhón ỏp cng tng thỡ au s cng nhiu glụcụm ỏc tớnh, au õm viờm mng b o gim tit cũn rũ r vt m hoc bong hc mc cú th khụng au Th lc gim nhiu hoc ớt tựy tng bnh nhõn s thay i khỳc x ca mt gõy nờn thy dch thoỏt ngoi , XTP hon ton kt hp vi nhón ỏp cao glụcụm ỏc 31 Mc BHM trng n % n % n % n % Nng Va Nh Tng 3.2.6 T l BHM cũn li gi bnh nhõn n khỏm li Bng 3.13 T l BHM cũn li gi bnh nhõn n khỏm li Tỡnh trng hc mc n % Cũn BHM Ht BHM Tng 3.2.7 Liờn quan gia t l BHM cũn li gi bnh nhõn n khỏm li v c im ca bnh nhõn Bng 3.14 Chiu di trc nhón cu Chiu di trc nhón cu < 22mm 22 23mm > 23 mm Tng Cũn BHM n % Ht BHM n % Bng 3.15 dy TTT Cũn BHM Ht BHM 32 dy TTT n % n % < 4,2 mm ( mng ) 4,2 4,3 mm ( bỡnh thng ) > 4,3 mm ( dy ) Tng Bng 3.16 Tỡnh trng Nhón ỏp Nhón ỏp Cũn BHM Ht BHM n n % % NA < 14 mmHg ( NA mm ) 14 NA 25 mmHg ( iu chnh) 26-32mm Hg (bỏn iu chnh ) >32mmHg (khụng iu chnh) Tng 3.3 iu tr 3.3.1 Cỏc phng phỏp iu tr BHM Bng 3.17 Cỏc phng phỏp iu tr BHM Phng phỏp iu tr Ni khoa Ngoi khoa Ni khoa + Ngoi khoa Tng n % 33 3.3.2 Kt qu iu tr Bng 3.18 Kt qu tc thỡ (khi vin) Phng phỏp iu tr Kt qu vin Ni khoa Ngoi khoa n n % % Thnh cụng hon ton Thnh cụng mt phn Tht bi Tng Bng 3.19 Kt qu lõu di Phng phỏp iu tr Kt qu vin Ni khoa Ngoi khoa n n % Thnh cụng hon ton Thnh cụng mt phn Tht bi Tng Chng D KIN BN LUN % 34 4.1 Bn lun v c im nhúm bnh nhõn nghiờn cu 4.1.1 c im v tui 4.1.2 c im bnh nhõn theo gii 4.1.3 Th lc 4.1.4 Nhón ỏp 4.1.5 Hỡnh thỏi glụcụm 4.1.6 Giai on glụcụm 4.1.7 Thi gian xut hin bin chng BHM sau phu thut Glụcụm 4.2 c im lõm sng ca bnh nhõn BHM sau phu thut Glụcụm 4.2.1 Mc BHM 4.2.2 Liờn quan gia mc BHM v mc XTP 4.2.3 Liờn quan gia mc BHM v NA 4.2.4 Liờn quan gia mc BHM v hỡnh thỏi bnh Glụcụm 4.2.5 Liờn quan gia mc BHM v giai on bnh Glụcụm 4.2.6 T l BHM cũn li gi bnh nhõn n khỏm li 4.2.7 Liờn quan gia t l BHM cũn li gi bnh nhõn n khỏm li v c im ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 4.3 Bn lun v kt qu iu tr BHM 4.3.1 Cỏc phng phỏp iu tr BHM 4.3.2 Kt qu iu tr 4.3.2.1 Kt qu vin 4.3.2.2 Kt qu lõu di D KIN KT LUN 35 C IM LM SNG CA BIN CHNG BONG HC MC SAU PHU THUT CT Bẩ KT QU IU TR BIN CHNG BONG HC MC TI LIU THAM KHO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 WHO, In focus: Glaucoma in second leading cause of blindness globally Bull World Health Organ, 2004 82(11): p 887 Nh Hn, N.C.D., Hot ng phũng chng mự lũa v chm súc mt Vit Nam nm 2009-2012 nhm t mc tiờu ton cu "th giỏc 2020" K yu hi ngh tng kt cụng tỏc phũng chng mự lũa v hi ngh khoa hc k thut nghnh Nhón khoa ton quc (2010), 2010: p 21-42 J.E, C., Trabeculectomy: Preliminary report of a new method American Journal of Ophathalmology, 1968 66: p 673-679 Martinez-Bello, C., C Capeans, and M Sanchez-Salorio, Ultrasound biomicroscopy in the diagnosis of supraciliochoroidal fluid after trabeculectomy Am J Ophthalmol, 1999 128(3): p 372-5 Popovic, V., Early choroidal detachment after trabeculectomy Acta Ophthalmol Scand, 1998 76(3): p 367-71 Phỳc, H.T., Gii phu nhón cu Nhón Khoa, 2012 1(Nhó xut bn Y hc, H Ni): p 49-68 Heuer D.K, P.R.K., Gressel M.G et al, 5-Fluorouracil and glaucoma filltering surgery Intermediate follow-up of a pilot study Ophthalmology, 1986 93: p 1537-1546 de Barros, D.S., et al., The early flat anterior chamber after trabeculectomy: a randomized, prospective study of methods of management J Glaucoma, 2009 18(1): p 13-20 James V Aquavella, G.J.M., Postoperative flat anterior chamber Downloaded article, 2007 Przybylska-Rybczynska, I., A Klosowska-Zawadka, and H Pecold-Stepniewska, [Malignant glaucoma following trabeculectomy case report] Klin Oczna, 2004 106(1-2 Suppl): p 261-2 Nhõn, N.T., Bn v phng phỏp iu tr Bong hc mc sau phu thut Ni san nhón khoa, 1965 4: p 37-45 Nhung, N.T., Bin chng xp tin phũng bong mch mc sau phu thut Glụcụm v c th thy tinh Lun tt nghip bỏc s chuyờn khoa cp 2, 1993 Lamping, K.A., et al., Long-term evaluation of initial filtration surgery Ophthalmology, 1986 93(1): p 91-101 Benson, S.E., et al., Is post-trabeculectomy hypotony a risk factor for subsequent failure? A case control study BMC Ophthalmol, 2005 5: p Migdal, C and R Hitchings, Morbidity following prolonged postoperative hypotony after trabeculectomy Ophthalmic Surg, 1988 19(12): p 865-7 Pederson, J.E., D.E Gaasterland, and H.M MacLellan, Experimental ciliochoroidal detachment Effect on intraocular pressure and aqueous humor flow Arch Ophthalmol, 1979 97(3): p 536-41 Capper, S.A and I.H Leopold, Mechanism of serous choroidal detachment; a review and experimental study AMA Arch Ophthalmol, 1956 55(1): p 101-13 Moses, R.A., Detachment of ciliary body anatomical and physical considerations Invest Ophthalmol, 1965 4(5): p 935-41 Zelefsky, J.R., et al., Escitalopram-induced uveal effusions and bilateral angle closure glaucoma Am J Ophthalmol, 2006 141(6): p 1144-7 Jampel, H.D., et al., Perioperative complications of trabeculectomy in the collaborative initial glaucoma treatment study (CIGTS) Am J Ophthalmol, 2005 140(1): p 16-22 Orengo-Nania, S., et al., Effects of atropine on anterior chamber depth and anterior chamber inflammation after primary trabeculectomy J Glaucoma, 2000 9(4): p 303-10 Gulkilik, G., et al., Sodium hyaluronate in trabeculectomy: effect on early complications Clin Experiment Ophthalmol, 2006 34(5): p 421-4 Wang, N., et al., [Analysis of intra-operative and early post-operative complications and safety in non-penetrating trabecular surgery] Zhonghua Yan Ke Za Zhi, 2002 38(6): p 329-34 Traverso, C.E., Choroidal Detachment Treatment and Management Medscape.com, 2012 Bellows, A.R., L.T Chylack, Jr., and B.T Hutchinson, Choroidal detachment Clinical manifestation, therapy and mechanism of formation Ophthalmology, 1981 88(11): p 1107-15 Paufique, L., et al., [On edema of the deep membranes caused by hypotonia after antiglaucomatous operations] Bull Soc Ophtalmol Fr, 1965 65(5): p 477-86 Tuyt, N.T., Nghiờn cu s tng quan gia sõu tin phũng b dy th thy tinh chiu di trc nhón cu trờn mt Glụcụm gúc úng nguyờn phỏt v mt bỡnh thng ngi Vit Nam trng thnh Lun tt nghip thc s, Trng i Hc Y H Ni H Ni, 2001: p 16-19, 63-65 Bnh vin Mt trung ng S h s: Khoa Glụcụm PHIU THU THP THễNG TIN H v tờn: Tui: Nam N Ngh nghip: a ch: in thoi: Ngy vo vin: Ngy vin: Lý vo vin: Khỏc Nhc M Khuyt th trng Chn oỏn vo vin: MP: MT: Ni phu thut trc õy: Trung ng Khỏc Tnh Huyn S ln phu thut Glụcụm: Phng phỏp phu thut Glụcụm: Ngy xut hin BHM sau phu thut: ngy 8-30 ngy 30 ngy 1.Tỡnh trng vo vin: 1.1 Khi vo iu tr Glụcụm: Th Lc: Nhón ỏp: MP: . MT: MP: MT: Giai on bnh: MP Tim tng S phỏt Ttrin S phỏt Ttrin Ttrng Gn mự Mự MT Tim tng Ttrng Gn mự Mự Hỡnh thỏi Glụcụm: MP Gúc úng Gúc m Th phỏt MT Gúc úng Gúc m Th phỏt Th thy tinh: MP Trong c tin trin c cng phng c hon ton Khỏc MT Trong c tin trin ton c cng phng c hon Khỏc Chiu di trc nhón cu: MP MT Tỡnh trng dch kớnh hc vừng mc: MP: MT: iu tr: + Ni khoa +Ngoi khoa 1.2 Khi b bong hc mc Triu chng ch quan Nguyờn nhõn bong hc mc Th Lc: MP: . MT: Nhón ỏp: MP: MT: Giai on bnh: MP Tim tng mự Ttrin Ttrng Gn S phỏt Ttrin Ttrng Gn Mự MT Tim tng mự S phỏt Mự Hỡnh thỏi Glụcụm: MP Gúc úng Gúc m Th phỏt MT Gúc úng Gúc m Th phỏt Th thy tinh: MP Trong ton MT Trong ton c tin trin c cng phng c hon c cng phng c hon Khỏc c tin trin Khỏc Chiu di trc nhón cu: MP MT Tỡnh trng dch kớnh hc vừng mc: MP: MT: Phng phỏp iu tr: + Ni khoa Thi gian +Ngoi khoa + Ni khoa + Ngoi khoa Thi gian 2.Tỡnh trng vin Th Lc: MP: . MT: Nhón ỏp: MP: MT: Tỡnh trng hc mc: MP Ht BHM Cũn BHM Khỏc Ht BHM Cũn BHM Khỏc MT sõu tin phũng: MP Tỏi to Khụng tỏi to Khỏc Tỏi to Khụng tỏi to Khỏc MT 3.Tỡnh trng bnh nhõn n khỏm li Th Lc: MP: . MT: Nhón ỏp: MP: MT: Chiu dy giỏc mc: MP MT sõu tin phũng: MT Chiu dy TTT: MP MP MT Chiu di trc nhón cu: MP MT Tỡnh trng dch kớnh hc vừng mc: MP: MT: 4.Kt qu iu tr - Thnh cụng hon ton - Thnh cụng mt phn - Tht bi Ngythỏng.nm 201 CC CH VIT TT BHM Bong hc mc BN Bnh nhõn Cs Cng s NT m ngún tay NA Nhón ỏp SA Siờu õm St Sỏng ti TL Th lc TP Tin phũng TT Th trng TTT Th thy tinh XTP Xp tin phũng MC LC DANH MC HèNH B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ======= NGUYN MINH HI Nhận xét đặc điểm lâm sàng kết điều trị biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật Glôcôm Bệnh Viện Mắt Trung Ương Chuyờn ngnh: Nhón khoa Mó s : 60 72 01 57 CNG LUN VN THC S Y HC NGI HNG DN KHOA HC: TS Phm Th Kim Thanh H NI - 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ======= NGUYN MINH HI Nhận xét đặc điểm lâm sàng kết điều trị biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật Glôcôm Bệnh Viện Mắt Trung Ương CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2014 ... BHM sau phu thut Glụcụm 3 CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Gii phu [6] Màng bồ đào hay gọi màng mạch gồm phần: mống mắt, thể mi hắc mạc Mống mắt thể mi gọi màng bồ đào trớc, hắc mạc gọi màng bồ đào sau. .. sm: ngy - BHM trung bỡnh: t ngy th n ngy th 30 - BHM mun: > 30 ngy * Mc BHM - Nh : Bong hc mc dt, din bong ớt - Va : Bong hc mc dt, din bong rng - Nng : Bong hc mc cao, din bong rng * Cỏc phng... [6] Mống mắt phần trớc màng bồ đào Mống mắt nh màng ngăn cách tiền phòng hậu phòng, điều chỉnh lợng ánh sáng vào nhãn cầu qua lỗ đồng tử hot ng ca cỏc c vũng v c xoố ca mng mt Mống mắt hình tròn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật glôcôm tại bệnh viện mắt trung ương , Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật glôcôm tại bệnh viện mắt trung ương , Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật glôcôm tại bệnh viện mắt trung ương , Mµng bå ®µo hay cßn gäi lµ mµng m¹ch gåm 3 phÇn: mèng m¾t, thÓ mi vµ h¾c m¹c. Mèng m¾t vµ thÓ mi gäi lµ mµng bå ®µo tr­íc, h¾c m¹c gäi lµ mµng bå ®µo sau., Mũi tên trên trái - động mạch mi trước; mũi tên dưới phải - động mạch mi dài sau; mũi tên dưới trái – động mạch mi ngắn sau; mũi tên trắng – tĩnh mạch xoắn, Triệu chứng lâm sàng của XTP, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay