NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG nội SOI ĐƯỜNG mật và tán sỏi điện THỦY lực TRONG mổ mở tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội từ THÁNG 42014 đến THÁNG 92015

159 201 2
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:14

B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN HUY TIN Nghiên cứu ứng dụng nội soi đờng mật tán sỏi điện thủy lực mổ mở Bệnh viện Đại học Y Nội Từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2015 Chuyờn ngnh : Ngoi - Gan mt s : CK.62720730 LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II Ngi hng dn khoa hc: GS.TS H Vn Quyt H NI 2015 LI CM N Trong quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny tụi ó nhn c nhiu s giỳp ca cỏc thy cụ, bn bố ng nghip v cỏc c quan Tụi xin trõn trng cm n: ng u, Ban Giỏm hiu, Phũng o to sau i hc, B mụn Ngoi Trng i Hc Y H Ni; Ban giỏm c, Phũng k hoch tng hp bnh vin H Y H Ni ng y, Ban Giỏm c Bnh vin a khoa tnh Qung Ninh Vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, tụi xin chõn thnh cm n GS TS H Vn Quyt ngi thy ó tn tỡnh hng dn, dỡu dt tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny Tụi xin by t lũng bit n cỏc thy hi ng chm lun vn, ó úng gúp nhng ý kin quý bỏu cho tụi quỏ trỡnh nghiờn cu v hon chnh lun ny Tụi xin chõn thnh cm n ton th cỏn b, nhõn viờn khoa ngoi, Th vin bnh vin H Y H Ni ó to mi iu kin thun li cho tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Tụi luụn bit n s giỳp vụ t, tn tỡnh ca cỏc anh ch i trc, bn bố ng nghip, th khoa ngoi Bnh vin K tnh Qung Ninh l nhng ngi luụn ng viờn, giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc Tụi xin chõn thnh cm n cỏc bnh nhõn v ngi nh bnh nhõn ng ý tham gia nghiờn cu ny Cui cựng tụi xin c dnh lũng bit n sõu sc ti: B, m, v, cỏc v nhng ngi thõn gia ỡnh ó luụn bờn cnh ng viờn chm súc to iu kin tt nht giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ny ! Xin trõn trng cm n ! H Ni, ngy 10 thỏng 11 nm 2015 Tỏc gi Nguyn Huy Tin LI CAM OAN Tụi l Nguyn Huy Tin hc viờn lp chuyờn khoa II khúa 27, chuyờn ngnh Ngoi khoa, xin cam oan: õy l lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca GS.TS H Vn Quyt Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp thun ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, ngy 10 thỏng 11 nm 2015 Tỏc gi Nguyn Huy Tin MC LC T VN CHNG TNG QUAN 1.1 LCH S PHT TRIN IU TR SI NG MT TRONG GAN .3 1.1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu trờn th gii .3 1.1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Vit Nam 1.2 GII PHU, GII PHU HC NI SOI V NHNG BIN I GII PHU TRONG NG DNG TN SI .6 1.2.1 Gii phu ca gan v ng mt 1.2.2 Gii phu hc hc ni soi 10 1.2.3 Phõn chia phõn thựy gan theo Tụn Tht Tựng: S phõn chia gan trờn th gii cú nhiu quan iờm khỏc nhau: Sau õy l cỏch phõn chia gan theo Tụn Tht Tựng [45] 13 1.2.4 Phõn chia phõn thựy gan theo Vit Nam thớch nghi vi T.A 1997 14 1.2.5 Nhng thay i gii phu ng mt ng dng ni soi ng mt .15 1.3 C CH BNH SINH CA CC LOI SI MT .17 1.3.1 Si sc t 18 1.3.2 Si Cholesterol 19 1.3.3 Thnh phn hoỏ hc ca si mt 20 1.3.4 Nhim khun v nhim ký sinh trựng ng mt 21 1.4 TRIU CHNG V CHN ON SI NG MT .22 1.4.1 Triu chng lõm sng .22 1.4.2 Triu chng cn lõm sng 22 1.4.3 Cỏc phng phỏp chn oỏn hỡnh nh .22 1.4.4 Chn oỏn si mt 24 1.4.5 Din bin ca si mt .25 1.5 CC PHNG PHP PHU THUT 25 1.5.1 Ly si bng phng phỏp m m kinh iờn 26 1.5.2 Ly si bng phng phỏp m ni soi .30 1.5.3 Ly si bng phng phỏp can thip qua da 31 1.5.4 Ly si bng phng phỏp ni soi ng tiờu húa .33 1.6 TN SI IN THY LC 34 CHNG 37 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .37 2.1 I TNG NGHIấN CU 37 2.1.1 Tiờu chun la chn 37 2.1.2 Tiờu chun loi tr 37 - Bnh nhõn m si mt khụng s dng ni soi ng mt 37 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU 37 2.3 THIT K NGHIấN CU .37 2.3.1 C mu: c mu thun tin (n =36 bn) 37 2.3.2 Phng tin v dng c .38 2.3.3 Cỏc bc tin hnh nghiờn cu 43 2.4 O C TRONG NGHIấN CU 55 2.5 PHN LOI KT QU PHU THUT 56 2.6 PHNG PHP X Lí S LIU .56 CHNG 57 KT QU NGHIấN CU 57 3.1 MT S C IM CHUNG 57 3.1.1 Tui 57 3.1.2 Gii 58 3.1.3 Ngh nghip 58 3.1.4 Tin s m si mt 58 3.1.5 Tin s giun chui ng mt 59 3.1.6 Tin s ERCP 59 3.1.7 Tin s au HSP, st, vng da 60 3.2 C IM LM SNG 61 3.2.1 Triu chng c nng 61 3.2.2 Bnh nhõn cú tam chng Charcot .61 3.2.3 Triu chng thc thờ 62 3.3 C IM CN LM SNG 62 3.3.1 Xột nghim mỏu .62 3.3.2 Xột nghim nc tiờu 65 3.3.3 Tn thng i thờ v SA trc m 66 3.3.4 Kớch thc OMC 66 3.3.5 Cy dch mt .67 3.4 KT QU SIấU M TRC M V SAU M 68 3.4.1 Kt qu siờu õm trc m 68 3.4.2 Kt qu siờu õm sau m 70 3.5 KT QU CHP XQ NG MT SAU M: 72 3.6 CH NH PHU THUT Cể KT HP TN SI 73 3.7 NI SOI CHN ON TN THNG NG MT 74 3.7.1 Ni soi phỏt hin hp ng mt .74 3.8 NI SOI XC NH SI TRONG PHU THUT .76 3.9 CC PHNG PHP LY SI V X TR TN THNG NG MT DO SI QUA NI SOI NG MT .79 3.9.1 Cỏc phng phỏp m .79 Nhn xột: Bnh nhõn cú NSM v TSTL chim ch yu 94,4% Khụng cú bnh nhõn no phi ct gan v ly si qua nhu mụ gan 79 3.9.2 X trớ hp ng mt 79 3.10 MT S TAI BIN TRONG V SAU TN SI .80 3.11 MT S NGUYấN NHN SểT SI SAU TN SI 82 3.12 KT QU NI SOI V TN SI IN THY LC 83 3.13 KT QU SAU PHU THUT 84 3.13.1 Thi gian nm vin sau phu thut 84 3.13.2 Kt qu sm sau phu thut 85 3.13.3 Kt qu xa sau phu thut 86 86 Chng 87 BN LUN 87 4.1 MT S C IM CHUNG V BNH Lí SI MT 87 4.1.1 Cỏc yu t tui, gii, ngh nghip, a d .87 4.1.2 Cỏc c iờm v tin s bnh 89 4.2 CC C IM LM SNG V CN LM SNG 91 4.2.1 c iờm lõm sng 91 4.2.2 c iờm cn lõm sng 92 4.3 TN THNG I TH 94 4.3.1 Gan cú hỡnh dng bỡnh thng 94 4.3.2 Gan phỡ i .94 4.3.3 Gan teo vi t chc ht mt gan 94 4.5 VAI TRề CA NG SOI MM TRONG NI SOI NG MT 96 4.5.1 Ni soi chn oỏn hp ng mt 96 Chỳng tụi ni soi xỏc nh c 29 trng hp hp ng mt si (80,6%) (bng 3.25) Cú 15 trng hp hp ngoi gan n thun (13,9%) S lng bnh nhõn cha nhiu nờn chỳng tụi cha dỏm so sỏnh vi kt qu ca cỏc tỏc gi khỏc 96 4.5.2 Ni soi xỏc nh viờm m ng mt 96 4.5.3 Ni soi chn oỏn chy mỏu ng mt 97 4.5.4 Ni soi chn oỏn v trớ si ng mt 97 4.5.5 Ni soi o kớch thc si 98 4.5.6 Ni soi ỏnh giỏ mu sc ca si .99 4.5.7 Ni soi xỏc nh tn thng khỏc 99 4.6 KY THUT NI SOI NG MT 100 4.6.1 Phng tin ni soi 100 4.6.2 Ky thut thc hin 100 4.7 KY THUT TN SI IN THY LC 101 4.7.1 Thụng s ky thut ca mỏy tỏn si v chn cng , kiờu xung 101 4.7.2 Thao tỏc tỏn si 102 4.8 CH NH TN SI 104 4.9 IU TR HP DNG MT 104 4.10 KT QU NI SOI V TN SI TL 110 4.10.1 Thi gian tỏn si 110 4.10.2 La chn cng , kiờu xung tỏn si 110 4.10.3 Hiu qu ca tỏn si in thy lc .111 4.10.4 So sỏnh ni soi m sau tỏn si vi XQ ng mt .113 4.10.5 Mt s nguyờn nhõn gõy sút si 113 4.10.6 Mt s tai bin v bin chng sau tỏn si 115 4.10.7 Thi gian nm vin sau phu thut 117 4.10.8 Kt qu sm sau phu thut 118 4.10.9 Kt qu xa sau phu thut 118 KT LUN 119 KIN NGH .122 TI LIU THAM KHO PH LC CC CH VIT TT BC : Bch cu BN : Bnh nhõn CLVT : Ct lp vi tớnh (Computer Tomography Scanner) CMM : Chy mỏu ng mt ERCP : Chp mt ty ngc dũng GOT : Glutamic oxaloacetic transaminase GPT : Glutamic pyruvic transaminas HC : Hng cu HPT : H phn thựy HSP : H sn phi MHS : h s NSM : Ni soi ng mt OGC : ng gan chung OGP : ng gan phi OGT : ng gan trỏi OMC : ng mt ch PTB : Phõn thựy bờn PTNS : Phu thut ni soi PTS : Phõn thựy sau PTT : Phõn thựy trc SA : Siờu õm TSTL : Tỏn si in thy lc DANH MC CC BNG B Y T T VN CHNG TNG QUAN 1.1 LCH S PHT TRIN IU TR SI NG MT TRONG GAN 1.2 GII PHU, GII PHU HC NI SOI V NHNG BIN I GII PHU TRONG NG DNG TN SI 1.3 C CH BNH SINH CA CC LOI SI MT 17 S 1.1 C ch to si sc t (canxi-bilirubinate) 19 S 1.1 C ch to si sc t (canxi-bilirubinate) 19 1.4 TRIU CHNG V CHN ON SI NG MT 22 1.5 CC PHNG PHP PHU THUT .25 1.6 TN SI IN THY LC 34 CHNG 37 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .37 2.1 I TNG NGHIấN CU .37 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU .37 2.3 THIT K NGHIấN CU 37 2.4 O C TRONG NGHIấN CU 55 2.5 PHN LOI KT QU PHU THUT 56 2.6 PHNG PHP X Lí S LIU 56 CHNG 57 KT QU NGHIấN CU 57 3.1 MT S C IM CHUNG 57 Bng 3.1 Phõn b bnh nhõn theo tui .57 39 Trn ỡnh Th, Kim Sn, Nguyn Tin Quyt v cs (2004),Vai trũ ca ni soi ng mt m chn oỏn v h tr iu tr phu thut si gan, Y hc thc hnh, 491: 196 200 40 Hong Trng Nht Phng, Phan ỡnh Tun Dng, ng Ngc Hựng v cs, (2008), Hiu qu tỏn si in thy lc iu tr si ng mt, Y hc TPHCM, Tp 12 (4): 114 118 41 Bựi Tun Anh, Hong Mnh An, Phm Duy Hựng (2010), Ni soi tỏn si ng mt xuyờn gan qua da iu tr si ng mt gan, Ngoi khoa, s c bit, 4-5-6/2010: 33 37 42 Nguyn Quang Trung, Thỏi Doón Cụng (2010), Kt qu iu tr si mt bng tỏn si qua ng hm Kehr ti Bnh vin Hu Ngh a khoa tnh Ngh An, Ngoi khoa, s c bit, 4-5-6: 55 60 43 ng Quc i, Kim Vn V, H Vn Quyt v cs (2011), Nghiờn cu ng dng phu thut ni soi iu tr bnh lý ng mt, Y Hc thc hnh, k yu cụng trỡnh hi ngh khoa hc bnh vin i Hc Y H Ni ln th nht, s 12 (799): 50 56 44 Nguyn Quang Trung (2012), Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng v thỏi x trớ si ng mt chớnh ngi cao tui, Lun ỏn tin sy y hc, Hc Vin Quõn Y 45 Lờ Quan Anh Tun (2003), Ly si mt qua ng hm Kehr, Tp Y hc TPHCM, Tp 7(4): 356 - 361 46 Couinaud Claude (1989), Intrahepatic biliary ducts, Surgical anatomy of the liver revisited, 61-74 47 Tụn Tht Tựng (1984), Cỏc phu thut ln ct b gan, Mt s cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, NXB Y hc, 55-87 48 Suzuki N, Takahashi W (1984), Types and Chemical Composition of intrahepatic Stones, Intrahepatic Calculi: 71 - 80 49 Maki Tetsuo (1984), Pathogenesis of the Calcium bilirubinate Stones, Intraheoali catfili (158), 81-90 50 Erlinger S, Le Go A, Husson JM (1984), Franco Belgian copperative study of usodeoxycholic acid in the medical dissolution of gallstones: A double blind randomized, dose-response study and comparision with chenodeoxycholic acid, Hepatology 4, 308-314 51 Albert A (1983), Computed tomography of the hepatiobiliary system, Computed tomography of the body, WB sauders 13, 599-698 52 Maki Tetsuo (1984), Pathogenesis of the Calcium bilirubinate gallstones: Role of E.coli, beta- glucuronidase and coagulation by inorganic ion, Polyelectrolytes and Agitation, annals of Surgery 164, 90 100 53 Jonhson L, (1998), Pathophysiology of Bile Duct Stones, World Journal of Surgery, 22, 1114-1118 54 Nguyn ỡnh Hi (2000), Bnh si mt Vit Nam, nhng t ra, Ngoi Khoa 2, 1-14 55 Kim Sn, Ngc Thanh, Trn ỡnh Th (1998), Thnh phn húa hc ca si ng mt chớnh v mt s yu t liờn quan qua phõn tớch bng phng phỏp quang ph hng ngoi, Ngoi khoa 2, 22-28 56 Trn Lu Huyờn, V Duy Thanh(1981), Nhn xột 30 trng hp si mt ti vin Quõn Y 108 nm, Ngoi khoa 3, 79 84 57 Ker GG (1995), Gallstones diseases East Asian, Asian Journal of Surgery, 18, 83-85 58 Lờ Trung Hi, Nguyn Hu Hong (1996), Nhim khun ng mt si mt, Ngoi khoa 2, 1-5 59 Nguyn Ngc Bớch (2006), Si mt, Bi ging bnh hc ngoi (tp1), Trng i hc Y H Ni, NXB Y hc, H Ni: 84 90 60 Nguyn Th Khỏnh, Phm T Dng (1991), Húa nghim s dng lõm sng, NXB Y hc, H Ni - 1991: 438 440 61 Nguyn Quang Hựng (2002), Si ng mt, Bnh hc ngoi khoa 2, Nh xut bn Quõn i Nhõn Dõn, H Ni - 2002: 111 124 62 Mai ỡnh Tn, Lờ Trung Hi (2006), Nghiờn cu chn oỏn v iu tr phu thut si mt li, Y hc thc hnh, 532: 122 127 63 Nguyn Phc Bo Quõn (2002), ng mt, Siờu õm tng quan, Nh xut bn Y Hc: 163 215 64 Yang HL, Li ZZ, Sun YG (1990), Reliability of ultrasonography in diagnosis of biliary lithiasis, Chin Med J (Engl), Aug, 103(8): 638 41 65 Phm Hi (2001), Nghiờn cu ng dng siờu õm, chp ng mt m chn oỏn cú i chiu phu thut v kt qu iu tr ngoi khoa bnh si ng mt, Lun ỏn tin sy y hc, Hc Vin Quõn Y 66 Zhang W, Niu HO, Zhao GW, Su KJ, Wei HC, Su ZX, (1996) Use of Intraoperative Ultrasonography during Hepatolithectomy, World J Surg, 20 (1): 50 67 Bismuth (1998), Surgical anatomy and anatomical surgery of the liver in surgery of liver and billiary tract, Edited by LH Blumgart, Volum 2, Churchil Livingston: 68 Nguyn ỡnh Tõm, Nguyn ỡnh Huy Song, Lờ Cụng Khỏnh (1999), Ly si ng mt qua da, Bỏo cỏo hi ngh ngoi khoa ln th 10, Ngoi khoa, 1: 56 62 69 Bonnel DH, Liguory CE, Cornud FE and Lefebvre JF (1991), Common bile duct and intrahepatic stones: results of transhepatic electrohydraulic lithotripsy in 50 patients, Radiology, Aug, 180: 345 - 348 70 Communication from the ASGE Standards of Practice Committee (2011), The role of endoscopic in the management of choledocholithiasis, Gastrointestinal Endoscopy, Vol 74(4): 731 - 40 71 Suzuki N, Takahashi W (1984), Types and Chemical Composition of intrahepatic Stones, Intrahepatic Calculi: 71 80 72 Phựng Tn Cng (2008), Ni soi chn oỏn v can thip si gan - hp ng mt gan si, Hng dn chn oỏn, iu tr hp ng mt gan si mt bng chp cng hng t mt ty, Nh xut bn Y Hc, H Ni 2008 73 Yucel O, Arregui ME (1993), Electrohydraulic lithotripsy combined with laparoscopy and endoscopy for managing difficult biliary stones, Surg Laparosc Edosc, Oct, Vol 3(5): 398 402 74 Binmoeller KF, Bruckner M, Thonke F, Soehendra N (1993), Treatment of difficult bile duct stones using mechanical, electrohydraulic and extracorporeal shock wave lithotripsy, Endos, Mar, 25(3): 201 75 Lờ Trung Hi (1993), Gúp phn nghiờn cu mt s bin phỏp chn oỏn v iu tr si ng mt nhm hn ch sút si sau m, Lun ỏn phú tin sy khoa hc y dc, B quc phũng Hc Vin Quõn Y 1993 76 Nguyn Dng Quang (1980), Bnh lý ngoi khoa gan mt thng gp Vit Nam, Nh xut bn Y Hc, H Ni: 30 77 Trn Gia Khỏnh, Kim Sn, Mnh Hựng v cs, (1997), Phu thut ni mt rut iu tr si mt ti bnh vin Vit c nm 1990 - 1994, Ngoi khoa s 2: - 78 Nguyn c Ninh (2001), Si mt v bin chng cp cu, Cp cu ngoi khoa v bng, Nh xut bn khoa hc ky thut: 14 59 79 Crawford.D.L et al, (1999), Laparoscopic antegrade sphincterotomy: A new technique for the management of complex choledocholithiasis, Annals of surgery, 221, 2:149-155 80 Thỏi Nguyờn Hng, (2003), Nhng nghiờn cu giỏ tr ca ni soi ng mt bng ng soi mm v hiu qu ca tỏn si in thy lc m m si ng mt, Lun thc sy Y hc trng i hc Y khoa H Ni 81 Kim Sn, Nguyn Tin Quyt (1986) Dn lu ng mt gan qua nhu mụ gan iu tr si gan, Y hc Vit Nam, 130, 1: 5-8 82 Weill F, (1980), Voies biliaires: Technique d exploration Echoanatomie, L ultrasolographic en Pathologie digestive, Edition vigot Frốres: 211-250 83 Tụn Tht Tựng, (1971), Nhng c s cn bn ca phu thut gan, Ct gan, NXB y hc 1971: 5-73 84 Tụn Tht Tựng, (1971), Si gan v nhng ch nh ct gan, Ct gan, NXB y hc: 259-274 85 Do Kim Son, (1988), La rộsection hộpatique dans les maladies des voies biliaires au VietNam, Resvue Mesdicale: 26-31 86 Vn Tn, Nguyn Cao Cng v cng s, (2002), Si gan: dch t, ch nh v kt qu phu thut., Y hc thnh ph H Chớ Minh,6, 2:225-237 87 Chen.M.F et al, (1997), Role of hepatic resection in surgery for bilateral intrahepatic stones, British Journal of Surgery, 84: 1229-1232 88 Jan Yi Yin et al, (1996), Surgical treatment of hepatolithiasis: longterm result, Surgery, 120, 3: 509-513 89 Cheng.YF et all, (2000), Treatment of complicated hepatolithiasis with intrahepatic biliary stricture by ductal dilatation and stenting: long-term results, World.J.surg, 24,6: 712-718 90 Otani.K et al, (1999), Comparison of treatments for hepatolithiasis Hepatic resection versus cholangioscopic lithotomy, The American College of Surgeons, 189, 2: 177-182 91 Lee.S.K et al, (2001), Percutaneous transhepatic cholangioscopic treatment for hepatolithisis: An evaluation of long term results and risk factors for recurrence, Gast.Endos,53,3: 18-23 92 Nguyn Ngc Bớch, (1994), Nghiờn cu k thut to van chng tro ngc trờn thc nghim v kt qu ng dng iu tr v d phũng nhim trựng ng mt ngc dũng cho bnh nhõn c ni mt rut kiu Reoux-en-y, Lun ỏn PTS Y hc, H Ni 93 on Thanh Tựng, (2002), Nghiờn cu ng dng phu thut ni mt rut vi u rut di da kiu Fagkan-Choutsoung ci tin iu tr 94 V Mnh, (1978), Kt qu ca phu thut ni ng mt ch vi tỏ trng iu tr si mt Vit Nam, Ngoi khoa, 1: 141-147 95 Trng Hi, (1991), Phu thut ni mt rut bnh lý si mt, p xe gan amip v si ng m, H tho ngoi khoa Cn Th Hu Giang 6/1991: 240 245 96 Trn Gia Khỏnh v cng s, (1997), Phu thut ni mt rut iu tr si mt ti Bnh vin Vit c nm (1990-1994), Ngoi khoa, 2: 1- 97 Vng Hựng, Nguyn Ngc Bớch, Trn Vn Vnh, (1988), Van chng nhim trựng ng mt ngc dũng sau phu thut mt-rut kiu Roux-en-y, Ngoi khoa, 14,1: 18-20 98 Trng Hi, (1991) Phu thut iu tr si mt tỏi phỏt v si mt sút, Hi tho ngoi khoa: ASpxe gan amớp v si ng mt, Cn Th Hu Giang: 231-239 99 Nguyn ỡnh Hi, (2000), Bnh si mt Vit nam nhng ang t ra, Ngoi khoa, 40.2: 1-4 100 on Thanh Tựng, Phm Kim Bỡnh, (2003), Hỡnh nh gii phu bnh ca si lan ta h thng ng mt qua 97 bnh nhõn c m ly si, ni mt-rut trờn quai Y vi u rut t di da, Ngoi khoa, 6: 1-6 101 Burhenne.H.J, (1980), Percutaneous extraction of retained biliary tract stones: 661 patiesnts, AJR, 134: 888-898 102 Czarnetzki.H.D el al, (1998), Value and technique of laparoscopic choledochus revision in choledocholitthiasis, Zentralbl Chir, 123, 2:46-55 103 Mazzariello.R, (1970), Removal of residual biliary tract calculi without reoperation, Surg, 67, 4: 566-573 104 Paganini A M, Lezoche.E, (1998), Follow up of 161 unselected consecutive patient treated laparoscopically for common bile duct stones, Surg Endoscopy: 12: 23-29 105 Nguyn ỡnh Hi, (2000), Chp ng mt v ni soi ng mt, Ngoi khoa, 43,5: 1-6 106 Nguyn ỡnh Hi, Nguyn Hong Bc v cng s, (2002), Nhng tin b chun oỏn v iu tr bnh si mt, Ngoi khoa, 2: 1-17 107 Martin.P et al (1998), Endoscopic therapy of cholangiolithiasis by percutaneous approach Percutaneous gallstone therapy, Zentralbl.Chir, 123, 2: 56-61 108 Mo.L.R et al, (1988), Percutaneous transhepatic choledochoscopic electrohydraulic lithotripsy of common bile duct stones, Gast Endos, 34, 2: 122-125 109 Chen.MF, Jan Y.Y (1990), Percutaneous transhepatic cholanggioscopic lithotripsy, Br.J.Surg, 77, 5: 530- 532 110 Yeh.Y.H et al, (1995), Percutaneous transhepatic cholangioscopy and lithotripsy in the treatment of in trahepatic stones: A study with years follow up, Gast Endos, 42,1: 12-18 111 Jan yi yin et al, (1995), Percutaneous transhepatic cho langioscopie lithotomy for hepato lithiasis: long-term results, Gast.Endos,42: 1-5 112 Yang US et al, (1999), Percutaneous transhepatic electrohydraulic lithotripsy for stones in biliary tracts, Gast Endos, 49,3: 1-3 113 Castaing D et al, (1999), Traintement percutanộ de la lithiase de la voie biliaire principale, Chirurgie, 24: 543-550 114 Nguyn ỡnh Tam v cng s, (1999), Ly si ng mt qua da, Bỏo cỏo khoa hc i hi ngoi khoa Vit Nam ln th X: 56-62 115 ng Tõm, (2004), Xỏc nh vai trũ ca phng phỏp tỏn si qua da bng in thy lc, Lun ỏn tin s y hc thnh ph H Chớ Minh 2004 116 Cheung.M.T, (1997), Postoperative choledochoscopic removal of intrahepatic stones via T tube tract, British Journal of surgery, 84: 1224-1228 117 Choi.TK et al, (1986), Postoperative flexible choledochoscopy for residual primary intrahepatic stones, Ann Surg, 203: 260-265 118 Burhenne.H.J et al, (1989), Biliary lithoetripsy: Early observations in 106 patients, Radiology, 171, 2:363-367 119 Burhenne.H.J, (1975), Electronhydrolytic fragmentation of retained common duct sotnes, Radiology, 117: 721- 722 120 Lờ Vn ng, Nguyn Thanh Nguyn v cng s (2000), Hiu qu ca phng phỏp tỏn si bng in thy lc qua ng ng dn lu iu tr si sút gan, Hi ngh khoa hc cho mng thiờn niờn k th 3, -9/12/2000 121 Kalinsky.E et al, (1999), La Sphincetộroclasie endoscopique, HepatoGastro, 4, 3: 241-252 122 Burhenne H joachim (1975), Electrohydraulic Fragmentation of Retained Common Duct Stones, Radiology 117, 721-722 123 Reuter HJ (1968), Electric treatment bladder stones, Endoscopy(1), 13-153 124 Uwe Seitz (1998), Advances in the therapeutic endoscopic treatment of common bile duct stones, World J Surg (22),1133-1144 125 Sato Toshio, Noriyoshi Suzuki, Wataru Takahashi, Ikunoshin Uematsu (1980), Surgical management of Intrahepatic Gallstones, Annals of Surgery 192 (1), 28-32 126 Fan Sheung- tat, Tat-kuen Choi, Chung mou Lo (1991), Treatment Heoatilithiasis: Improvement of result by a systematic approach, Surgery, (109), 474-480 127 Fan ST, TK Choi, J Wong (1989), Electrohydraulic lithotripsy for Buliary stones, Australian and New Zealand journal of Surgery, (59), 217-221 128 Chung Scc (1989), Electrohydraulic lithotripsy with peroral choledochoscopy, British medical journal, (299), 595-598 129 Harrison J, DL Morris, JUlie Hayes, A Hitchcock, C Womack (1987), Electrohydraulic lithotipsy of gallstones in vitro and animal sutdies, Gut (28), 267-271 130 Trn ỡnh Th (2006), Nghiờn cu ng dng siờu õm kt hp vi ni soi ng mt m iu tr si gan, Lun ỏn tin sy Y hc, H Ni 131 Cheng - His Su (1992), Relative prevalence of gallstone diseases in Taiwan - A nationwide cooperative study, Digestive diseases and sciences 37 (5), 764 768 132 Nguyn Dng Quang (1980), Bnh lý ngoi khoa Gan Mt NXB Y hc, 3-218 133 Tụn Tht Tựng (1984), Chy mỏu ng mt nhit i, Mt s cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, NXB Y hc, 266 275 134 Nguyn Thuyờn (1977), Chp ng mt qua da, Ngoi khoa 1, 10 15 135 Nguyn Hong Bc (2007), Ch nh ca phu thut ni soi iu tr si ng mt chớnh, Lun ỏn tin sy y hc: 70 71 136 Phựng Tn Cng (2008), Ni soi chn oỏn v can thip si gan - hp ng mt gan si, Hng dn chn oỏn, iu tr hp ng mt gan si mt bng chp cng hng t mt ty, NXB Y Hc, H Ni 2008 137 Huang Jie Fu, Wang Qian, Gang Bao Peng (1997), Surgical treatment of Hilar Strictures in Hepatolithiasis, Hepato Gastroenteology 44, 322 327 138 Lờ Vn ng, Nguyn Thanh Nguyờn v cs (2002), ỏnh giỏ phng phỏp tỏn si bng thy in lc v sau phu thut m ng mt ch gii quyt si ng mt gan 1999 - 2001, Ngoi khoa 2: 127-138 139 Nguyn Cao Cng, Vừ Vn Hựng, Vừ Thin Lai v cs (2006), Kt qu sm iu tr si ng mt gan, Y hc Vit Nam, 329: 326 333 140 Hermant P, Perini MV, Machado MA, et al (2006), Liver resection as the definitive tre atment for unilateral non oriental primary intrahepatic lithiasis Am J Surg, Apr, 191(4): 460 BNH N NGHIấN CU M NI SOI NG MT- TN SI IN THY LC I HNH CHNH: - Tờn: Tui: Gii: - Ngh nghip: - a ch: - in thoi: - Ngy vo: Ngy m: - h s: Ngi m: Ngy ra: II TIN S: - Tin s: au DSF: stvng da Tng t - Tin s m mt: S ln m: - Tin s GCOM: - Tin s ERCP: - Tin s, bnh khỏc: III BIU HIN LM SNG: - To: Mch: - au DSF: -St: HA: au thng v: au õm au d di -Vng da, Vng mt: - Bng chng: - DSF n au: - Cm ng FM, phn ng TB: - Gan to, tỳi mt to: Nụn: - Thm mt phỳc mc, viờm phỳc mc mt: - Sc NT ng mt: - Chu mỏu ng mt: - Cỏc biờu hin khỏc: Nụn mỏu: a phõn en: IV XẫT NGHIM: HC: Hb: Ht: BC: Bilirubin mỏu: Bilirubin mỏu TP: Bilirubin mỏu TT: Men gan: Amylase mỏu: Ure mỏu: GOT: GPT: Amylase NT: Creatinin mỏu: Glucose mỏu: V XQ: + XQ phi: VI NI SOI: + D dy: VII SIấU M v MRI: + SIấU M: Gan: Nhu mụ: X gan: Ascites: Abces: Phỡ i: Teo: OMC: KT ng mt ch: Si: KT si: SL: Si: KT: SL: OGT: Si: KT: SL: OGP: Si: KT: SL: OGC: Phõn thựy trc: Si: KT: HPT V: HFT VIII: Phõn thựy sau: Si: HPT VI: Phõn thựy bờn: Si: HPT II HPT III: KT: Phõn thựy gia: Si: SL: SL: HFT VII: KT: HPT IV: 10 Phõn thựy Lng: Si: HPT I: KT: Thnh: KT: SL: SL: SL: + MRI: Kt qu ging SA: Kt qu khỏc SA: Hp: V trớ hp: VIII M PHIấN: Cp cu trỡ hoón: Cp cu: Abces: Phỡ i: Ascites: Tỳi mt: ó ct: Cha ct: KT: Cng: ng m: i th: Gan: X: Thnh dy: Si: OMC: Gión: Dch quanh: Hoi t: S ngoi si: Thnh dy: Teo: Soi ng mt: OMC: Si: Hp: KT: SL: Mu sc: Giun: Mỏu: Niờm mc: Bỡnh thng: Viờm , xự xỡ : Ga mc, m : Oddi: Si: KT: SL: NMc: KT: SL: NMc: KT: SL: NMc: KT: SL: NMc: KT: SL: NMc: Hp: OGC: Si: Hp: OGP: Si: Hp: OGT: Si: Hp: PT sau: Si: Hp: PT trc: Si: Hp: KT: SL: NMc: PT gia: Si: KT: SL: NMc: KT: SL: NMc: SL: NMc: Hp: PT bờn: Si: Hp: PT lng: Si: KT: Hp: + ng mt bt thng nu cú: * Cỏch thc m - Cỏch thc ly si: + Ly si = Mirizi + Ly si = Dormia + Tỏn si: V trớ: + Cng : S ln: Tỏn c: Khụng c: 250mj: 500mj: - Ch nh tỏn si: - Nhn xột tỏn: - Thi gian tỏn si: - BC tỏn: - Ct gan: - Cy mt: Si ng mt gp khỳc: Si cỏc nhỏnh phõn thựy: Thng: VK: Nhy cm: - Ni soi ng mt: IX: KQ SAU M: Sút si: - Siờu õm: Si sau ch hp: Chy mỏu: - Tht ng mch gan: Sút si: V trớ: - Chp Kehr: Sút si: V trớ: Bt thng v xột nghint: Bt thng v lõm sng: 1000mj: - au: - St: - Tc mt: Bin chng sau m: - Abces di honh: - Chy mỏy ng mt: - NT vt m: - Viờm ty cp SM: - Cỏc bin chng khỏc: XI KHM LI SAU M ( THNG) Khỏm LS: + au DSF tn s (s cn): + St: + Du hiu NTM: + Tc mt: + M li: + Cht: XN mỏu: Siờu õm: Si mt: V trớ: XII: KT QU XN (> THNG): Khỏm LS: + XN: + au DSF: + NTM: + Tc mt: + Si mt: + V trớ: Xột nghim mỏu Siờu õm: M li: Cht: KT: ... trõn trng cm n ! H Ni, ngy 10 thỏng 11 nm 2015 Tỏc gi Nguyn Huy Tin LI CAM OAN Tụi l Nguyn Huy Tin hc viờn lp chuyờn khoa II khúa 27, chuyờn ngnh Ngoi khoa, xin cam oan: y l lun bn thõn tụi trc... tr si mt ca ni soi ng mt bng ng mm m kt hp vi cỏc ky thut tỏn si, cỏc kt qu nghiờn cu u cho thy y l phng phỏp cú nhiu u iờm Tuy nhiờn Vit Nam, ky thut ny ch mi c triờn khai c s y t ln gúp phn... phn sau l ng Aratius nm hi chch Th y bờn trỏi nm bờn trỏi rónh ny, nm bờn phi v phớa trc l th y vuụng hay h phõn th y IV cũn phớa sau l th y uụi hay h phõn th y I - Rónh trc - sau phi l ng tỳi
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG nội SOI ĐƯỜNG mật và tán sỏi điện THỦY lực TRONG mổ mở tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội từ THÁNG 42014 đến THÁNG 92015 , NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG nội SOI ĐƯỜNG mật và tán sỏi điện THỦY lực TRONG mổ mở tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội từ THÁNG 42014 đến THÁNG 92015 , NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG nội SOI ĐƯỜNG mật và tán sỏi điện THỦY lực TRONG mổ mở tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội từ THÁNG 42014 đến THÁNG 92015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay