Nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an

47 175 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:13

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong năm qua, cấp cứu nhi khoa có bước chuyển biến rõ rệt, đặc biệt bệnh viện tuyến trung ương, nhân lực trang thiết bị ngày trọng, góp phần giảm tỷ lệ tử vong trẻ em sau 24 nhập viện Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trẻ em trước 24 nhập viện, đặc biệt tử vong trẻ sinh trẻ nhỏ tuổi cao thay đổi chưa đáng kể [1; 2; 7; 9; 11; 13] Qua thống kê nghiên cứu tình hình bệnh tật tử vong nước ta thập kỷ qua có giảm Tỷ lệ tử vong trẻ em Việt Nam tuổi năm 1996 82 ‰, năm 1999 36,7 ‰, năm 2003 21 ‰, tử vong trẻ tuổi năm 1999 42 ‰, năm 2003 32,8 ‰ [2] Đặc biệt, tỉ lệ tử vong trẻ em tuổi có giảm tử vong sinh mức cao chiếm 23% so với trẻ tuổi, 11% so với trẻ tuổi Tử vong sinh tuần đầu chiếm 56,6%, từ đến 28 ngày tuổi chiếm 43,4% [12] Tổ chức Y tế giới đánh giá hệ thống cấp cứu gồm thành tố: chăm sóc cấp cứu cộng đồng; chăm sóc cấp cứu vận chuyển chăm sóc cấp cứu nơi sở y tế tiếp nhận Cấp cứu có hiệu hệ thống cấp cứu có phối hợp khẩn trương xác thành tố [3] Kinh nghiệm cho thấy, để tăng cường chất lượng chăm sóc cấp cứu bệnh viện cần phải có cán y tế có chuyên môn, có lực hướng dẫn lâm sàng chuẩn mực với trang thiết bị y tế thiết yếu cho cấp cứu đầy đủ Thực tế, thập kỷ qua ngành nhi khoa nói chung hệ thống cấp cứu nhi nói riêng có nhiều tiến áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao chẩn đoán can thiệp điều trị bệnh hiểm nghèo Chuyên khoa cấp cứu hồi sức nhi góp phần đáng kể nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, mang nhiều lợi ích cho trẻ em, đặc biệt trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo Tuy nhiên, nghiên cứu nước cho thấy thực trạng cấp cứu Nhi khoa, đặc biệt tuyến y tế sở nhiều vấn đề cần phải củng cố Từ năm 2004, Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai chương trình cấp cứu Nhi khoa (BLS) chương trình cấp cứu Nhi khoa nâng cao (APLS) với hỗ trợ Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne (Australia) Chương trình thực thành công tạo bước chuyển biến tích cực số tỉnh, thành phố lớn nước Hệ thống cấp cứu Nhi khoa có cải thiện chưa đáp ứng nhu cầu, yêu cầu khám chữa bệnh Đặc biệt tính chuẩn mực vận chuyển cấp cứu an toàn chưa áp dụng triệt để sở y tế, tỷ lệ tử vong 24 giò đầu cao, theo nghiên cứu Nguyễn Công Khanh (2005) tỷ lệ tử vong 24 giò đầu 78,2 % bệnh viện huyện, 63,1 % bệnh viện tỉnh 49,5 % Bệnh viện Nhi Trung Ương Trong tỷ lệ tử vong nhóm trẻ sinh cao nhất, chiếm tỷ lệ 50,5 %, trẻ – 12 tháng tuổi 19,7 %, trẻ 13 tháng – tuổi 16,9 %, trẻ từ -10 tuổi 7,1 % trẻ từ 10 – 15 tuổi chiếm tỷ lệ 5,8 % Như tỷ lệ tử vong trước 24 trẻ < tuổi chiếm tỷ lệ 87,1 % Nghiên cứu cho thấy số yếu tố ảnh hưởng nhiều đến tử vong 24 đầu nhập viện là: trẻ đến bệnh viện muộn, chưa xử trí ban đầu xử trí không thích hợp, trẻ chuyển thẳng từ nhà đến bệnh viện không qua cấp cứu ban đầu trẻ vận chuyển phương tiện vận chuyển thô sơ, chuyển viện cán y tế kèm, trang thiết bị cấp cứu, thiếu thuốc hạn chế chuyên môn cán y tế tuyến y tế sở cấp cứu nhi khoa Một số nghiên cứu Việt Nam cho thấy số biện pháp can thiệp cộng đồng giảm thấp tử vong Nghiên cứu Đoàn Thị Thanh Hương (2004), biện pháp hướng dẫn cho phụ nữ có thai, đào tạo cho nữ hộ sinh chăm sóc trước sinh giảm tỷ lệ tử vong chu sinh Hải Phòng từ 12,6 ‰ xuống 9,34 ‰ Nghiên cứu Trần Văn Nam (2003), biện pháp giáo dục sức khoẻ cộng đồng, huấn luyện cán y tế xã cấp cứu tai nạn, thương tích lồng ghép biện pháp phòng tai nạn với chương trình khác, giảm đáng kể tỷ lệ tai nạn tử vong tai nạn Hải Phòng [ 14; 17] Kinh nghiệm Mexico, hệ thống tổ chức cấp cứu tổ chức hướng dẫn cho bậc cha mẹ trẻ đào tạo cho cán y tế sở cách phân loại để xử trí cấp cứu sớm, kịp thời, làm giảm tỷ lệ tử vong bệnh hô hấp tiêu chảy trẻ em Tỷ lệ tử vong bệnh hô hấp giảm 43 % trẻ tuổi 36 % trẻ tuổi; tỷ lệ tử vong tiêu chảy giảm bớt 39 % trẻ tuổi 34 % trẻ tuổi Một số nghiên cứu khác cho thấy, đào tạo cho tình nguyện viên cộng động số động tác can thiệp đơn giản làm thông thoáng đường thở, cách cố định gãy xương, cách kiểm soát tình trạng chảy máu phương tiện nguồn lực sẵn có cộng đồng, góp phần mang lại nhiều hiệu cấp cứu trước bệnh viện Công tác vận chuyển an toàn vấn đề Bệnh viện Nhi Trung ương đặc biệt ý thời gian qua Nếu thực tốt công tác vận chuyển bệnh nhân an toàn, đặc biệt trẻ sinh trẻ bệnh nặng cần thiết phải ổn định tình trạng người bệnh trước chuyển viện, chuẩn bị tốt phương tiện, trang thiết bị đội ngũ vận chuyển, liên hệ chặt chẽ với nơi chuyển đến Thực tốt công tác vận chuyển bệnh nhân giảm thiểu trường hợp tử vong đáng tiếc xẩy trình chuyển viện tỷ lệ tử vong trước 24 nhập viện bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân [10; 14; 15] Tại Nghệ An, nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Phương (2003 – 2004) nhân lực trang thiết bị cấp cứu Nhi khoa tuyến y tế sở, bệnh viện huyện trạm y tế thiếu thốn, chư a đáp ứng nhu cầu cấp cứu ban đầu địa phương [8] Trong năm 2005 – 2007, với hỗ trợ Dự án chăm sóc sức khoẻ trẻ em phủ Phần lan tài trợ (tại Nghệ An) công tác đạo tuyến Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai chương trình cấp cứu Nhi khoa (BLS) số khoá học nhiên hạn chế số lượng chưa có bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu nhi khoa Nghệ An tỉnh có địa bàn rộng, dân số triệu dân, giao thông lại nhiều khó khăn Công tác cấp cứu ban đầu vận chuyển bệnh nhân cấp cứu có nhiều bất cập, ảnh hưởng đến tỷ lệ trẻ tử vong trước 24 nhập viện Chính vậy, thực đề tài: “Nghiên cứu thực trạng thực số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An” với mục tiêu: Đánh giá thực trạng tử vong trước 24 trẻ em Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Nghiên cứu số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tử vong trước 24 trẻ em Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Bước đầu đánh giá hiệu số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong trước 24 trẻ em Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CẤP CỨU Y TẾ Cấp cứu y tế hiểu hoạt động nhằm can thiệp nhanh, kịp thời để cứu sống bệnh nhân, hồi phục chức sống làm cho bệnh nhân giảm bớt đau đớn mức Mục đích cấp cứu làm ổn định tình trạng bệnh, thoát khỏi tình trạng bệnh đe doạ tính mạng hay thương tích có nguy để lại di chứng lâu dài Khác với y học dự phòng hay chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chăm sóc cấp cứu tập trung vào nhiệm vụ can thiệp tức khắc hay cấp cứu, gồm hai vấn đề chính: đánh giá chẩn đoán nhanh can thiệp sớm, làm thoát khỏi tình trạng bệnh nguy kịch, tránh tử vong di chứng Khác với hồi sức cấp cứu hay điều trị tích cực, mục đích cấp cứu trì chức sống sau cấp cứu, làm lui tình trạng bệnh nặng, cứu sống người bệnh, hạn chế di chứng lâu dài Nhiệm vụ khoa cấp cứu làm ổn định tình trạng bệnh cấp cứu đủ chuyên khoa trước tiến hành cấp cứu chuyên khoa Khoa cấp cứu nơi tiếp nhận bệnh nhân, mà trước hết làm phân loại cấp cứu ban đầu, làm cho tình trạng bệnh lý cấp cứu hoàn toàn ổn định 1.2 CÁC THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CẤP CỨU Hoạt động cấp cứu gồm ba thành tố: • Chăm sóc cấp cứu cộng đồng • Chăm sóc cấp cứu trình vận chuyển • Chăm sóc cấp cứu sở y tế tiếp nhận Khái niệm ứng dụng cho tuyến cấp cứu 1.2.1 Chăm sóc cấp cứu cộng đồng Chăm sóc cấp cứu cộng đồng thành tố thứ hoạt động cấp cứu, có ý nghĩa quan trọng, hiệu cấp cứu phụ thuộc nhiều vào việc nhận biết sớm biểu nặng để xử trí kịp thời đắn Chăm sóc cấp cứu cộng đồng coi nguồn lực cấp cứu trước bệnh viện Hầu hết tình trạng bệnh cấp cứu bắt đầu nhà, cộng đồng, hệ thống cấp cứu quan tâm đến chăm sóc cấp cứu cộng đồng, cấp cứu ban đầu, hướng dẫn cho nhân dân, tình nguyện viên, cán y tế sở biết cách nhận biết, phát sớm biểu bệnh nặng cần cấp cứu kịp thời Phát sớm trẻ mắc bệnh phát sớm triệu chứng bệnh nặng, góp phần quan trọng để cấp cứu thành công, hạn chế tử vong 1.2.2 Vận chuyển cấp cứu Những trẻ em bị bệnh nặng chấn thương đưa đến trạm cấp cứu Tại đó, trẻ điều trị cấp cứu nơi thường khả hồi sức điều trị chuyên sâu Vì vậy, trẻ phải chuyển lên khoa hồi sức nhi khoa, bệnh viện chuyên sâu, bệnh viện tuyến Nếu trẻ vận chuyển không phương pháp người không đào tạo vận chuyển cấp cứu, làm cho tình trạng trẻ nặng lên.[26; 27; 30] Tại Anh, hội hồi sức nhi khoa có quy định thực hành vận chuyển bệnh nhân Việc vận chuyển bệnh nhân nhóm chuyên gia vận chuyển bệnh nhân thực Các nhóm vận chuyển đảm trách vận chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức cấp cứu nhi khoa chuyên khoa đặc biệt khác khoa bỏng, khoa thần kinh Ngoài bệnh viện, bệnh nhân thường chuyển từ khoa sang khoa khác chuyển bệnh nhân có có tai biến liên quan tới việc vận chuyển này.[24] Các nguyên tắc vận chuyển bệnh nhân phải thực vận chuyển bệnh nhân nặng phạm vi bệnh viện bệnh viện với Đầu tiên, phải đánh giá tình trạng bệnh nhân, hồi sức ổn định tình trạng bệnh nhân trước vận chuyển Thông thoáng đường thở, bảo đảm hô hấp phải làm bệnh nhân bị chấn thương hay bị bệnh nặng Phải thiết lập đường truyền tĩnh mạch, truyền dịch cho thuốc cấp cứu Khám lâm sàng tỉ mỷ, phát triệu chứng – bệnh lý cần cấp cứu trước vận chuyển Lấy máu làm xét nghiệm huyết học, sinh hoá đặt đường truyền tĩnh mạch, chụp X quang phải thực lúc Liên lạc với nhân viên y tế nơi bệnh nhân chuyển đến Cung cấp thông tin tình trạng bệnh nhân, bệnh sử cho họ biết Cả nhóm vận chuyển tiếp nhận bệnh nhân định bệnh nhân có đủ điều kiện để chuyển không, nơi giám sát trình vận chuyển Sự phối hợp kíp vận chuyển bệnh nhân bệnh viện nơi tiếp nhận bệnh nhân phải thiết lập sau cấp cứu ổn định tình trạng bệnh nhân [14; 22; 23] 1.2.2.1 Cấp cứu ổn định tình trạng bệnh nhân  Chuẩn bị trang thiết bị hồi sức vận chuyển bệnh nhân [6; 7] Làm quen với dụng cụ theo dõi, cấp cứu điều kiện tiên tất nhân viên cấp cứu tham gia vào vận chuyển bệnh nhân - Dụng cụ cấp cứu đường thở: + Canuyn miệng – hầu (Canuyn Mayo) số 000, 00, 0, 1, 2, + Ống nội khí quản số 2.5 – 7.5 bóng ống 7.5 có bóng + Đèn đặt nội khí quản: lưỡi thẳng lưỡi cong + Kẹp magil: sử dụng trường hợp đặt ống nội khí quản đường mũi + Ống hút Yankauer + Ống hút mềm + Bộ kim chọc màng nhẫn giáp - Dụng cụ cấp cứu nhịp thở: + Mặt nạ thở oxy + Bóng Ambu tự phồng, có túi chứa oxy: 250ml, 500ml, 1500ml + Mặt nạ dày để bóp bóng: + Cho trẻ nhũ nhi: cỡ 01, 1, Có hình tròn + Cho trẻ nhỏ: cỡ 2, Theo hình giải phẫu mặt + Cho trẻ lớn: cỡ 4, Theo hình giải phẫu mặt - Dụng cụ cấp cứu tuần hoàn: + Máy điện tâm đồ, khử rung có điện cực cho trẻ em + Máy theo dõi huyết áp không thâm nhập + Máy theo dõi oxy máu động mạch + Các loại catheter luồn tĩnh mạch từ số G18 – G25 + Kim truyền qua xương G16 – G18 + Ống đếm giọt + Bơm tiêm từ – 50 ml + Máy truyền tĩnh mạch + Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch - Các loại thuốc, dịch truyền: + Huyết mặn 0,9 % + Dung dịch Lactate ringer + Dung dịch Glucose % + Dung dịch keo + Dung dịch albumin 4,5 % + Adrenalin 1/10 000 + Adrenalin 1/1000 + Atropin + Bicacbonat natri 4,2 – 8,4 % + Lignocain % + Amiodarone + Dung dịch Glucose 10 % 20 % + Canxiclorua 10 % + Furosemid 20 mg/ml + Manitol 10 % 20 % + Kháng sinh - Dụng cụ khác: + Máy đo đuờng máu + Bộ dụng cụ dẫn lưu màng phổi  Cấp cứu, ổn định tình trạng bệnh nhân, chuẩn bị công tác vận chuyển • Đường thở thở Phải thông thoáng đường thở, bảo đảm hô hấp trẻ bị ốm nặng hay bị chấn thương Bệnh nhân đặt nội khí quản phải cho thở máy có điều kiện Máy thở xách tay có chức cho phép đo áp lực đỉnh thở vào, áp lực dương tính cuối thở (PEEP), thông khí phút, nâng nồng độ oxy khí thở vào Một vài máy thở xách tay có báo động áp lực đường thở thấp, có phận theo dõi nồng độ CO2 cuối thở ra, báo động nồng độ CO2 tăng, dễ dàng theo dõi hô hấp vận chuyển bệnh nhân Ngoài sử dụng máy hút xách tay, máy làm ẩm khí thở làm giảm khả tắc ống nội khí quản đường vận chuyển Khi vận chuyển, sử dụng thuốc an thần thuốc giãn cho bệnh nhân đặt ống nội khí quản làm cho tình trạng bệnh nhân ổn định an toàn hơn, làm giảm nguy tuột ống nội khí quản Tuy nhiên phải lựa chọn kích thước độ dài ống nội khí quản phù hợp với trẻ đặt ống phải cố định Đặt ống nội khí quản đường mũi ngày sử dụng nhiều dễ cố định dễ chăm sóc chống định trường hợp vỡ sọ hay rối loạn đông máu Bình chứa oxy loại E, chứa khoảng 600 lít oxy thường sử dụng vận chuyển bệnh nhân Công thức tính lượng oxy cần sử dụng vận chuyển bệnh nhân là: (PSI x 0,3)/dòng chảy (l/ph) = thời gian sử dụng oxy có Ví dụ bình chưa E có khoảng 2000 PSI, dòng chảy oxy l/ph, ta có: (2000 x 0,3)/4 = 150 phút Phải mang theo lượng oxy gấp lần lượng oxy tính • Tuần hoàn Phải mang theo bơm tiêm điện lắp bơm tiêm từ 10 – 50 ml, đặt hai đường truyền tĩnh mạch Phải đặt catheter tĩnh mạch trung tâm cho trẻ có nguy suy tuần hoàn catheter có nhiều nòng để lúc cớ thể vừa cho dịch keo, vừa đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, vừa truyền thuốc vận mạch thuốc khác 10 Catheter tĩnh mạch trung tâm phải bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đặt Nếu có rối loạn đông máu cần tránh đặt đường tĩnh mạch đòn Nếu bệnh nhân có tăng áp lực sọ não, chấn thương nội sọ, chấn thương cột sống tránh đặt đường tĩnh mạch cổ Mục đích điều trị sốc cải thiện tuần hoàn vi mạch, ngăn chặn điều trị rối loạn chuyển hoá giảm tưới máu mô Để điều trị sốc tốt, cần cấp cứu theo buớc ABC áp dụng phương pháp điều trị khác cho thuốc vận mạch, điều chỉnh rối loạn chuyển hoá hạ đường máu, toan chuyển hoá, rối loạn điện giải Cần theo dõi huyết áp động mạch xâm nhập tất bệnh nhân có rối loạn huyết động cho thở máy • Thần kinh Khi vận chuyển bệnh nhân, phải đặc biệt ý bệnh nhân bị hôn mê, bệnh nhân chấn thương sọ não Hôn mê dấu hiệu tổn thương hệ thần kinh trung ương cần phải điều trị khẩn cấp để tránh tổn thương thứ phát Phải khám, đánh giá toàn diện, điều trị theo bước ABC, chống co giật tốt trước cho bệnh nhân chụp CT hay MRI • Ủ ấm Trẻ em nhiệt nhanh, đặc biệt trường hợp ốm nặng Khi thăm khám cấp cứu phải tiến hành bước một, bảo đảm cho trẻ không bị hạ thân nhiệt Phải ủ ấm trẻ chăn truyền dung dịch làm ấm • Hồ - Bệnh án Tất xét nghiệm, x quang, bảng theo dõi, phản ứng chéo phải chuyển cho nơi nhận bệnh nhân Nếu kết xét nghiệm có sau bệnh nhân chuyển đi, phải thông báo cho nơi nhân bệnh nhân • Bố mẹ bệnh nhân Phải thông báo đầy đủ tình trạng bệnh nơi nhận bệnh nhân chuyển đến cho bố mẹ bệnh nhân biết Điều làm tăng hợp tác cán y tế với người nhà bệnh nhân, giảm bớt nỗi lo lắng cho họ 33 3.2.2 Nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi người chăm sóc trẻ Huyện A Xã A1 Nhận A2 bệnh A3 A4 … Trước can thiệp Nội dung biết trẻ Xử trí ban đầu Đưa trẻ đến viện Tự điều trị nhà … B B1 Nhận B2 bệnh B3 biết trẻ Xử trí ban đầu Đưa trẻ đến viện Tự điều trị nhà … C C1 Nhận C2 bệnh C3 biết trẻ Xử trí ban đầu Đưa trẻ đến viện Tự điều trị nhà … Sau can thiệp p 34 3.2.3 Nâng cao chất lượng vận chuyển cấp cứu, vận chuyển an toàn Huyện A Trước can thiệp Nội dung Sau can thiệp p Chuẩn bị phương tiện Chuẩn bị trang thiết bị cấp cứu Chuẩn bị thuốc, dịch truyền Liên hệ, hội chẩn nơi nhận B Chuẩn bị phương tiện Chuẩn bị trang thiết bị cấp cứu Chuẩn bị thuốc, dịch truyền Liên hệ, hội chẩn nơi nhận C Chuẩn bị phương tiện Chuẩn bị trang thiết bị cấp cứu Chuẩn bị thuốc, dịch truyền Liên hệ, hội chẩn nơi nhận 3.2.4 Tỷ lệ tử vong trước 24 Nghệ An sau thực số giải pháp can thiệp 35 3.2.4.1 Tỷ lệ tử vong trước 24 bệnh viện huyện: Bệnh viện huyện Số trẻ – Số trẻ bệnh Số trẻ tử Số trẻ TV Tỷ lệ % 15 tuổi cấp cứu vong trước 24 h A B C D E Tổng cộng 3.2.4.2 Tỷ lệ tử vong trước 24 bệnh viện tuyến tỉnh Bệnh viện Số trẻ – Số trẻ bệnh Số trẻ tử Số trẻ TV 15 tuổi cấp cứu vong Tỷ lệ % trước 24 BV Nhi Nghệ An BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Tổng cộng 3.2.4.3 Tỷ lệ tử vong trước 24 theo vùng địa lý Khu vực Số trẻ – Số trẻ bệnh Số trẻ tử Số trẻ tử Tỷ lệ % 15 tuổi cấp cứu vong vong trước 24 Thành thị Đồng bằng, ven biển Miền núi 36 Tổng cộng 3.2.4.4 Tỷ lệ tử vong trước 24 theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Số trẻ bệnh Số cấp cứu vong trẻ tử Số trẻ vong 24 sinh Từ 1th – 12 th tuổi Từ t – t Từ t – 10 t Từ 10 t – 15 t Tổng cộng tử Tỷ lệ % trước 37 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN Bàn luận về: - Thực trạng tử vong trước 24 trẻ em địa bàn tỉnh Nghệ An - Thực số giải pháp vào tình hình thực tế địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm hạ thấp tỷ lệ tử vong trước 24 trẻ em - Hiệu việc thực giải pháp hạ thấp tỷ lệ tử vong trước 24 trẻ em địa bàn tỉnh Nghệ An 38 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Thực trạng tử vong trước 24 trẻ em địa bàn tỉnh Nghệ An Hiệu việc thực giải pháp hạ thấp tỷ lệ tử vong trước 24 trẻ em địa bàn tỉnh Nghệ An TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y tế (2003), “Chỉ thị Bộ trưởng Bộ Y tế tăng cường chăm sóc sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong sinh”, số 04/2003/CT-BYT Bộ Y tế (2003), “Niên giám thống kê 2003” Bộ Y tế Chuyên ngành hồi sức cấp cứu chống độc (2000), “Tổ chức, quản lý mạng lưới cấp cứu hồi sức bệnh viện vấn đề cấp cứu ngoại viện” Bộ Y tế (2004), “Dự thảo danh mục thuốc cấp cứu trang thiết bị, dụng cụ cấp cứu tuyến tỉnh tuyến huyện” Bộ Y tế - Vụ Sức khoẻ sinh sản (2004), “Định hướng chăm sóc sức khoẻ trẻ em sinh” Văn họp Ban điều hành chăm sóc sức khoẻ trẻ em trẻ sinh - Hà Nội 9/2004 Bộ Y tế (2008), “Quy chế cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc” Nguyễn Công Khanh (2003), “Nghiên cứu lựa chọn tiến khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình cấp cứu nhi khoa phù hợp tuyến nhằm giảm tỷ lệ tử vong 24 đầu” Nguyễn Thị Minh Phương (2004), “Nghiên cứu thực trạng hệ thống cấp cứu nhi khoa Nghệ An” Phạm Văn Dương (2003), “Nghiên cứu tử vong trước 24 bệnh viện Hải Phòng hai năm 2001 – 2003” Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội 10 Vũ Văn Đính (2000), “Tổ chức quản lý mạng lưới cấp cứu hồi sức bệnh viện vấn đề cấp cứu ngoại viện” Tài liệu Hội thảo hồi sức cấp cứu chống độc 11 - 2000 : - 12 11 Đinh Phương Hoà, Nguyễn Công Khanh cs (2003), “Nghiên cứu trạng cấp cứu nhi khoa” 12 Đinh Phương Hoà cs (2004), “Tình hình bệnh tật tử vong sinh bệnh viện nhi số bệnh viện tỉnh miền bắc” Hội thảo sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương - 2004 13 Vũ Quý Hợp cs (2004), “Nghiên cứu tử vong Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2001 – 2003” 14 Đoàn Thị Thanh Hương (2004), “Nghiên cứu tử vong chu sinh hiệu số biện pháp can thiệp Hải Phòng” Luận án tiến sỹ, Đại học Y Hà Nội 2004 15 Hoàng Trọng Kim, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Phú Lộc (2004), “Tính an toàn trường hợp chuyển viện đến khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng từ tháng - 2003 đến – 2004” Y học thực hành 2004 ; 495 : 116 - 121 16 Trần Chí Liêm, Nguyễn Thanh Liêm (2008), “Đánh giá thực trạng hệ thống cấp cứu nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ trẻ em Việt Nam” Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ, Bộ Y tế, 2008 17 Trần Văn Nam (2003), “Nghiên cứu tai nạn thương tích hiệu số biện pháp can thiệp Hải Phòng” Luận án tiến sỹ, Đại học Y Hà Nội, 2003 18 Phạm Văn Thắng, Đinh Phương Hoà, Nguyễn Công Khanh cs (2004), “Nghiên cứu tình trạng bệnh cấp cứu phổ biến trẻ em” Đề tài nhánh thuộc đề tài độc lập cấp nhà nước - Nghiên cứu lựa chọn tiến KHKT xây dựng mô hình cấp cứu nhi khoa phù hợp với tuyến nhằm giảm tử vong 24 đầu 19 Phạm Văn Thắng, Đinh Phương Hoà, Nguyễn Công Khanh (2004), “Nghiên cứu tử vong 24 đầu nhập viện trẻ em hai năm 2001 – 2002” Y học thực hành, 2004 ; 495 : 314 - 319 20 Tăng Chí Thượng (2004), “Tình hình bệnh tật tử vong trẻ em Bệnh viện Nhi đồng 1, đề xuất chiến lược "sống trẻ em"” Báo cáo họp ban điều hành chăm sóc sức khoẻ trẻ em trẻ sinh, Hà Nội 9/2004 21 Phạm Bích Vân (2003), “ Nghiên cứu tử vong trước 24 nhập viện trẻ tháng đến 15 tuổi, Bệnh viện Nhi Trung ương” Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội 22 American Academy of Pediatrics, Committee on Pediatric Emergency Medicine (2000), Childhood Emergencies in the Office, Hospital, and Community ; Organizing Systems of Care Seidel JS and Knapp JF (editor) Elk Grove Village IL : - 23 Arreola - Risa C, Mock CN, Lojero - Wheatly L, Cruz O, Garcia C, Canavati - Ayub F, et al (2000), “Low - cost improvement in prehospital trauma care in Latin American City J of Trauma” Injury and Critical care 2000 ; 48 : 119 - 24 24 Athey J, Dean JM, Ball J, et al (2001), “Ability of hospitals to care for pediatrics emergency patients” Pediatric Emerg Care 2001 25 Dowd MD and Rivara FP (2004), “Emergency Medical Services for Children In: Behrman, Kliegman and Jenson (eds)” Nelson Textbook of Pediatrics 17th edition Saunders, 2004 : 263 - 26 Gove S, Tamburlini G, Molymeux E, Whitesell P, Campbell H (1999), “Development and technical basis of simplified guidelines for emergency triage assessment and treatment in developing countries WHO Intergrated Management of Childhood Illness” Referral Project Archives of Diseases in Childhood 1999; 81: 473 – 27 Guicafré H, Martinez H, Palafox M, Villa S, Espinosa P, Bosolil R (2001), “The impact of a clinical training unit on intergrated child health care in Mexico” Bulletin of the WHO 2001; 79: 434 – 41 28 Jones KM, Molyneux E, Philips B., Wieteska (2001), “Formulary In: Advanced Paediatric Life Support” The Practical Approach rd edition BMJ Books : 313 - 29 29 Larson JT, Dietrich AM, Abdessalam SF, Werman HA (2004), “Effective Use of the Air Ambulance for Pediatric Trauma” J Trauma, 2004 ; 56 : 89 - 93 30 Lewis RJ (2004), “Prehospital Care of the Multiply Injured Patient” Jama 2004 ; 291 ; 11 : 1382 - 31 Nolan T, Angos P, Cunha AJ, Muhe L, Qazi S, Simoes EA (2001), “Quality of hospital care for seriously ill children in less development countries” Lancet 2001 ; 357 : 106 - 10 32 O'Neil KA, Moleza K (2003), “Pediatric Triage : A - Tier, - level System in the United States” Pediatric Emergency Care 2003 ; 19 (4) : 285 - 90 33 Razzak JA, Kellemann AL (2002), “Emergency medical care in developing countries : is it Worthwhile ? Policy and Practice” Bulleting of the WHO 2002 ; 80 (11) : 900 - 34 Vos GD, Nissen FHM, Meurs MMB, van Waardenburg DA, Ramsay G, Donckerwolcke RAM (2004), “Camparison of interhospital pediatric intensive care transport accompanied by a referring specialist or a specialist retrieval team” Intensive Care Med 2004 ; 30 : 302 - MỤC LỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Tiếng việt: BS CKI: Bác sỹ chuyên khoa I BS CKII: Bác sỹ chuyên khoa II BS: Bác sỹ CBYT: Cán y tế HSCC: Hồi sức cấp cứu NHS : Nữ hộ sinh NKQ : Nội khí quản NVYTTB: Nhân viên y tế thôn YSĐK: Y sỹ đa khoa YTTH : Y tá trung học YTSH : Y tá học Tiếng anh: ABC Airway, Breathing, Circulation APLS Advanced Pediatric Life Surport BLS Basic Life Surport BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN VĂN CƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM TỶ LỆ TỬ VONG BỆNH NHI TRƯỚC 24 GIỜ TẠI NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH: NHI KHOA – HỒI SỨC MÃ SỐ: 62.72.16.50 ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS THANH HẢI PGS – TS PHẠM VĂN THẮNG HÀ NỘI - 2009 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ TRẦN VĂN CƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM TỶ LỆ TỬ VONG BỆNH NHI TRƯỚC 24 GIỜ TẠI NGHỆ AN ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2009 ... vong trước 24 trẻ em Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Nghiên cứu số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tử vong trước 24 trẻ em Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Bước đầu đánh giá hiệu số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong trước. .. vong trước 24 nhập viện Chính vậy, thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng thực số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An với mục tiêu: Đánh giá thực trạng tử vong. .. số nghiên cứu o Tỷ lệ tử vong trước 24 o Nguyên nhân tử vong o Tử vong trước 24 liên quan với yếu tố nguy 2.2.2.2 Nghiên cứu, thực số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong trước 24 - Nghiên cứu giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an , Nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an , Nghiên cứu thực trạng và thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay