Công nghệ phần mềm_phần mềm quản lý du lịch

27 207 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:13

Phần mềm được chia thành 2 phần: Phần 1: Khách hàng đăng kí tài khoản, nhân viên đăng kí tài khoản, nhân viên tra cứu tour theo yêu cầu của khách hàng.Phần 2: Quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, kết xuất báo cáo, thống kê. ĐẠI HỌC TIỀN GIANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM Môn: Nhập môn Công nghệ Phần mềm Lớp ĐHCNTT Đề tài QUẢN CÁC CHUYẾN DU LỊCH Phiên 1.0 Mã dự án: CNPM02 Mã tài liệu:QLDL_SRS_1.0.doc Thực 013101015 – Nguyễn Văn Hiền 013101011 – Huỳnh Khánh Linh 013101019 – Nguyễn Chí Bảo 013101085 – Bùi Thị Thanh Trúc 013101033 – Huỳnh Ngọc Đăng 013301014 – Thái Huỳnh Tiến Hùng 013301024 – Nguyễn Nhật Quang 012301006 – Trần Trường Giang 012101021 – Lê Ngọc Kim Tuyền Tp Mỹ Tho, tháng 04/2016 Quản Các Chuyến Du Lịch Phiên bản: 1.0 Ngày: 04/04/2016 Thông tin nhóm STT MSSV 013101015 013101011 013101019 013101085 013101033 013301014 013301024 012301006 012101021 Họ tên Nguyễn Văn Hiền Huỳnh Khánh Linh Nguyễn Chí Bảo Bùi Thị Thanh Trúc Huỳnh Ngọc Đăng Thái Huỳnh Tiến Hùng Nguyễn Nhật Quang Trần Trường Giang Lê Ngọc Kim Tuyền Vai trò Nhóm trưởng Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu 02/04/2016 04/04/2016 Phiên 1.0 1.1 *A, M, D *A M 09/04/2016 1.2 *A,M Thêm cập nhật thay đổi nội dung 16/04/2016 1.3 *A,M Thêm cập nhật thay đổi nội dung 09/05/2016 1.4 *A,M Thêm cập nhật thay đổi nội dung, chức Ngày Mô tả Tác giả Khởi tạo tài liệu Sữa đổi nội dung Cả nhóm Cả nhóm Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Chí Bảo, Huỳnh Khánh Linh, Huỳnh Ngọc Đăng Nguyễn Văn Hiền, Huỳnh Ngọc Đăng, Huỳnh Khánh Linh, Nguyễn Chí Bảo Nguyễn Văn Hiền, Huỳnh Ngọc Đăng, Huỳnh Khánh Linh, Nguyễn Chí Bảo, Trần Trường Giang Quản Các Chuyến Du Lịch 14/05/2016 2.0 *A,M ,D Phiên bản: 1.0 Ngày: 04/04/2016 Thêm cập nhật thay đổi nội dung, chức năng, xóa bảng dịch vụ co sở liệu * A: Thêm mới; M: Sửa đổi; D: Xóa Tác giả Tên: Ngày: Vai trò: Xem xét Tên: Ngày: Vai trò: Tên: Ngày: Vai trò: Phê duyệt Tên: Ngày: / /… Vai trò: Cả nhóm Quản Các Chuyến Du Lịch Phiên bản: 1.0 Ngày: 04/04/2016 MỤC LỤC Giới thiệu 1.1 Tổng quan Phần mềm chia thành phần: -Phần 1: Khách hàng đăng kí tài khoản, nhân viên đăng kí tài khoản, nhân viên tra cứu tour theo yêu cầu khách hàng -Phần 2: Quản khách hàng, quản nhân viên, kết xuất báo cáo, thống kê 1.2 Mục tiêu Thiết kế phần mềm hỗ trợ quản đăng kí tour, tuyến du lịch nhanh 1.3 Giới hạn Phần mềm triển khai máy tính đơn công ty, hoạt động mạng nội 1.4 STT Thuật ngữ từ viết tắt Thuật ngữ CDL TDL TT DL QL QTV 1.5 Mô tả Chuyến du lịch Tuyến du lịch Thông tin Du lịch QuảnQuản trị viên Tài liệu tham khảo Tài liệu báo cáo viên thu thập thông tin Các website: chinhphu.vn, vtranet.com, techlife.vn Phát biểu toán 2.1 Tổng quan sản phẩm Phần mềm đảm đáp ứng chức lưu trữ thông tin, tra cứu, tính toán, kết xuất báo cáo 2.2 Các chức sản phẩm Lưu trữ: Các thông tin -Các tuyến du lịch: Thành phố đi, thành phố đến, thành phố trung gian, Khoảng cách thành phố, địa điểm tham quan thành phố, khách sạn nghỉ ngơi thành phố -Các chuyến du lịch: Tuyến tương ứng, ngày bắt đầu, thời gian tổng cộng cho toàn chuyến, thời gian lưu thành phố, chi phí -Việc đăng kí giữ chỗ mua vé hành khách -Lưu trữ thông tin hướng dẫn viên, tài xế Tra cứu: - Tra cứu chuyến du lịch theo ngày -Tra cứu địa điểm tham quan -Tra cứu thông tin hành khách Tính toán: -Tổng thu - chi chuyến du lịch -Tính tiền thù lao cho hướng dẫn viên, tài xế Kết xuất: -Danh sách hành khách đăng kí chuyến du lịch -Danh sách chuyến du lịch -Bảng kê chi tiết khoảng thu chi chuyến du lịch Quản nhân viên: cấp phát quyền quản trị cho nhân viên 2.3 STT Danh sách Stakeholder loại người dùng Lớp stakeholder Giám đốc Quản trị viên – Bộ phận IT STT Lớp người dùng Nhân viên tiếp tân Nhân viên quản Mô tả Điều phối hoạt động công ty từ chi phối gián tiếp đến phần mềm Quản nhân viên bao gồm thêm, sửa, xóa cập nhật thông tin, set quyền cho nhân viên Mô tả Kiểm tra thông tin khách du lịch kiểm tra vé không Theo dõi trình đăng kí khách hàg, từ đưa thống kê cho công ty 2.4 Môi trường hoạt động đích Trên máy tính chạy hệ điều hành Windows có cài hệ quản trị sở liệu SQL SERVER, ACCESS, FrameWork hỗ trợ NET từ 2.0 trở lên 2.5 Các ràng buộc thiết kế triển khai Hệ thống hoạt động yêu cầu máy có cấu hình tương đối cao để hoạt động ổn định, lượng truy cập truy xuất/nhập liệu lớn Chính sách hoạt động công ty 2.6 Các giả định phụ thuộc Để hoạt động, hệ thống cần cài đặt máy chạy hệ điều hành từ Windows trở lên Yêu cầu SQL Server 2005 trở lên FrameWork NET từ 2.0 trở lên Yêu cầu phần mềm 3.1 Đặc tả yêu cầu chức 3.1.1 Yêu cầu chức nghiệp vụ: 3.1.1.1Chức lưu trữ • Các tuyến du lịch: thành phố đi, thành phố đến, thành phố trung gian, khoảng cách thành phố, địa điểm tham quan thành phố, khách sạn nghỉ ngơi thành phố • Dữ liệu vào: tuyến du lịch, chuyến du lịch, thông tin khách hàng, thông tin nhân viên • Xử lý: Thêm, cập nhật, xóa thông tin khách hàng ( nhân viên công ty), quản thông tin tuyến, chuyến du lịch • Kết quả: Xuất báo cáo, thống kê Cấp quyền đăng nhập vào hệ thống cho nhân viên, khách hàng Khách hàng tìm thông tin chuyến du lịch phù hợp • Các chuyến du lịch: tuyến tương ứng, ngày bắt đầu, thời gian tổng cộng cho toàn chuyến, thời gian lưu lại thành phố, chi phí chuyến • Việc đăng kí giữ chỗ mua vé khách hàng • Lưu trữ thông tin hướng dẫn viên, tài xế 3.1.1.2 Chức tra cứu Đầu vào: mã tuyến,mã chuyến, mã nhân viên , mã khách hàng Đầu ra: kết tìm theo tiêu chí tìm kiếm • Tra cứu chuyến du lịch theo ngày • Tra cứu địa điểm tham quan • Tra cứu thông tin khách hàng 3.1.1.3 Chức tính toán Đầu vào: chi phí cho chuyến du lịch Đầu ra: kết tổng chi phí • Tổng thu chuyến du lịch • Tổng chi chuyến du lịch • Tính tiền thù lao cho hướng dẫn viên, tài xế 3.1.1.4 Chức kết xuất • Danh sách khách hàng đăng kí chuyến du lịch • Danh sách chuyến du lịch • Bảng kê chi tiết khoản thu chi chuyến du lịch 3.2 Yêu cầu chức hệ thống 3.1.1 Phân quyền sử dụng loại người dùng • Quản trị viên: Toàn quyền quản trị hệ thống • Nhân viên công ty: Chỉ có quyền đăng nhập cho phép Admin • Khách du lịch: Đăng kí thành viên trước, đăng kí tour, tuyến (nếu cần) 3.1.2 Báo động, nhắc nhở người dùng: • Nhắc nhở người dùng đăng nhập sai password chưa đăng kí tên hệ thống Yêu cầu phi chức 4.1 Yêu cầu độ tin cậy • Hệ thống có độ tin cậy cao • Nhắc nhở người dùng sửa lỗi nhập sai thông tin • Có nhớ tạm để lưu trữ thông tin , phục vụ cho việc phục hồi liệu trường hợp có cố (cúp điện hay bị treo máy) • Hệ thống hỗ trợ việc, đăng kí tuyến du lịch, giữ chỗ mua vé, tra cứu tuyến du lịch, địa điểm tham quan cách dễ dàng thuận tiện 4.2 Yêu cầu bảo mật Mức độ bảo mật liệu: Đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, nhân viên 4.3 Yêu cầu giao diện Giao diện người dùng: Đáp ứng tiêu chí đắn, tiện dụng, hiệu Giao diện phần cứng : Phải phù hợp với nhu cầu tất yếu khách hàng, tiết kiệm không gian lưu trữ Giao diện phần mềm: Giao diện phần mềm đơn giản, dễ sử dụng có tài liệu hướng dẫn cụ thể, rõ ràng kèm theo Giao diện truyền thông: Phải có logo nỗi để quảng bá phần mềm 4.4 Yêu cầu hiệu suất Hệ thống phải đảm bảo đáp ứng lượng truy cập lớn cao điểm, xử yêu cầu nhanh chóng chuẩn xác 4.5 Yêu cầu khả hỗ trợ & bảo trì Chuẩn hóa tên hàm tên biến lập trình, đặt tên chức phải rõ ràng để dễ dàng tìm nguyên nhân lỗi sữa chữa có cố phát sinh 4.6 Yêu cầu môi trường Phần cứng: - 4.7 Chip Intel core I3 trở lên Tốc độ xữ lý: 2.2GHz Memory: 2G trở lên Cần có card đồ họa từ 512MB trở lên Yêu cầu hệ thống tài liệu trực tuyến hệ thống trợ giúp Không hỗ trợ 4.8 Thành phần mua Yêu cầu mua quyền cho hệ điều hành đích 4.9 Yêu cầu pháp lý, quyền lưu ý khác Phần mềm cần đăng kí quyền đưa vào thương mại hóa 4.10 Tiêu chuẩn áp dụng Không vi phạm quyền, hoạt động ổn định thiết bị có cấu nêu Thông tin trợ giúp Mọi chi tiết xin liên hệ nhóm phát triển phần mềm đội ngũ kĩ thuật viên công ty Use case 6.1 Sơ đồ Use Case -Sơ đồ usecase tổng quát: 10 khách hàng • Danh sách chuyến du lịch kết xuất tháng quý +Danh sách chuyến du lịch tháng quý 6.3 Danh sách tác nhân Mã Tác nhân Nhân viên Quản trị viên Mã Use case 1,2,3,4,8,9,10,11 1,5,6,7,10 6.4 Đặc tả Use Case 6.4.1 Usecase 1, Đăng nhập với tài khoản quản trị, nhân viên Use case ID Use case name Primary Actor Precondition Main success scenario Quản trị viên, nhân viên nhập username password Đăng nhập Quản trị viên, nhân viên Có tài khoản phần mềm quản 1.Quản trị viên, nhân viên chọn chức đăng nhập Hệ thống xác nhận username password Hệ thống hiển thị hình làm việc Alternate Scenario The special requirements Extension scenario 6.4.2 3a Quản trị viên, nhân viên nhập sai username password yêu cầu nhập lại Không có Không có Usecase 2, Quản lí thêm khách hàng Use case ID Use case name Quản lí thêm khách hàng 13 Primary Actor Nhân viên Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống Precondition Nhân viên chọn tab chức quản lí khách hàng Màn hình hiển thị chức để người dùng lựa chọn Main success scenario Nhân viên chọn chức thêm khách hàng Phần mềm hiển thị hình thêm khách hàng để người dùng nhập thông tin vào Nhân viên nhập thông tin khách hàng chọn lưu thông tin Alternate Scenario The special requirements Extension scenario 6.4.3 5a Nhân viên nhập thiếu thông tin khách hàng Phần mềm yêu cầu nhập thêm Không có Không có Usecase 3, Quản lí sửa khách hàng Use case ID Use case name Primary Actor Precondition Quản lí sửa khách hàng Nhân viên Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống Nhân viên chọn tab chức quản lí khách hàng Màn hình hiển thị chức để người dùng lựa chọn Main success scenario Nhân viên chọn chức sửa khách hàng Phần mềm hiển thị hình sửa khách hàng để người dùng nhập thông tin vào Nhân viên nhập thông tin khách hàng chọn lưu thông tin Alternate Scenario The special requirements Extension scenario 5a Nhân viên nhập thiếu thông tin khách hàng Phần mềm yêu cầu nhập thêm Không có Không có 14 6.4.4 Usecase 4, Quản lí xóa khách hàng Use case ID Use case name Primary Actor Precondition Quản lí xóa khách hàng Nhân viên Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống Nhân viên chọn tab chức quản lí khách hàng Màn hình hiển thị chức để người dùng lựa chọn Main success scenario Nhân viên chọn chức xóa khách hàng Phần mềm hiển thị hình xóa khách hàng Nhân viên chọn khách hàng muốn xóa xóa Alternate Scenario The special requirements Extension scenario 6.4.5 Không có Không có Không có Usecase 5, Quản lí thêm nhân viên Use case ID Use case name Primary Actor Precondition Quản lí thêm nhân viên QTV QTV đăng nhập thành công vào hệ thống QTV chọn tab chức quản lí nhân viên Màn hình hiển thị chức để người dùng lựa chọn Main success scenario QTV chọn chức thêm nhân viên Phần mềm hiển thị hình thêm nhân viên để QTV nhập thông tin vào QTV nhập thông tin nhân viên chọn lưu thông tin Alternate Scenario The special 5a QTV nhập thiếu thông tin nhân viên Phần mềm yêu cầu nhập thêm Không có 15 requirements Extension scenario 6.4.6 Không có Usecase 6, Quản lí sửa nhân viên Use case ID Use case name Primary Actor Precondition Quản lí sửa nhân viên QTV QTV đăng nhập thành công vào hệ thống QTV chọn tab chức quản lí nhân viên Màn hình hiển thị chức để người dùng lựa chọn QTV chọn chức sửa nhân viên Main success scenario Phần mềm hiển thị hình sửa nhân viên để người dùng nhập thông tin vào QTV nhập thông tin khách hàng chọn lưu thông tin Alternate Scenario The special requirements Extension scenario 6.4.7 5a QTV nhập thiếu thông tin nhân viên Phần mềm yêu cầu nhập thêm Không có Không có Usecase 7, Quản lí xóa nhân viên Use case ID Use case name Primary Actor Precondition Quản lí xóa nhân viên QTV QTV đăng nhập thành công vào hệ thống QTV chọn tab chức quản lí nhân viên Màn hình hiển thị chức để người dùng lựa chọn Main success scenario QTV chọn chức xóa nhân viên Phần mềm hiển thị hình xóa nhân viên QTV chọn nhân viên muốn xóa xóa 16 Alternate Scenario The special requirements Extension scenario 6.4.8 Không có Không có Không có Usecase 8, Tìm kiếm tour, tuyến Use case ID Use case name Primary Actor Precondition Tìm kiếm Nhân viên Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống Nhân viên chọn chức tìm kiếm tour, tuyến Hệ thống hiển thị giá trị định sẵn giá tour, địa điểm,… cho người dùng lựa chọn Main success scenario Nhân viên lựa chọn giá trị phù hợp với tiêu chí chọn tour khách hàng yêu cầu nhấn nút tìm kiếm Hệ thống trả thông tin tour phù hợp với giá trị yêu cầu khách hàng Alternate Scenario The special requirements Extension scenario 6.4.9 4a Hệ thống trả rỗng không tìm thấy tour phù hợp với yêu cầu khách hàng hết tour Không có Không có Usecase 9, Đặt tour Use case ID Use case name Primary Actor Precondition Đặt tour Nhân viên Nhân viên vào hình đăng nhập hệ thống, khách hàng đặt 17 tour có tên hệ thống Nhân viên đánh dấu khách hàng cần đặt tour chọn chức đặt tour Hệ thống hiển thị form đặt tour Main success scenario Nhân viên chọn tour cần đặt theo yêu cầu khách hàng đặt tour cho khách hàng Hệ thống xác nhận thông tin, trả kết đặt tour thành công Alternate Scenario The special requirements Extension scenario 6.4.10 4a Nếu hết vé hệ thống thông báo lại cho khách hàng đặt tour khác chọn vào thời gian khác Không có Không có Usecase 10, Cập nhật thông tin cá nhân Use case ID Use case name Primary Actor Precondition 10 Cập nhật thông tin cá nhân Quản trị viên, Nhân viên Quản trị viên, Nhân viên qua hình đăng nhập hệ thống Quản trị viên, Nhân viên chọn chức cập nhật thông tin cá nhân Hệ thống hiển thị form cập nhật thông tin cá nhân lên Main success scenario hình Quản trị viên, Nhân viên nhập thông tin cần chỉnh sửa Hệ thống xác nhận thông tin cập nhật Cập nhật thông tin thành công Alternate Scenario The special requirements Extension scenario Quản trị viên, Nhân viên nhập thông tin không yêu cầu không đầy đủ, hệ thống yêu cầu nhập lại thông tin Không có Không có 18 6.4.11 Usecase 11, Tìm kiếm khách hàng Use case ID Use case name Primary Actor Precondition 11 Tìm kiếm khách hàng Nhân viên Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống Nhân viên chọn chức quản khách hàng Hệ thống hiển thị tab chức quản khách hàng Main success scenario Nhân viên chọn chức tìm kiếm khách hàng Hệ thống hiển thị form nhập thông tin khách hàng cần tìm kiếm Hệ thống trả kết tìm Alternate Scenario The special requirements Extension scenario 5a Hệ thống trả rỗng không tìm khách hàng thông tin cung cấp Không có Không có Thiết kế phần mềm 7.1 Kiến trúc phần mềm 7.2 Thiết kế đối tượng 19 20 *Class Nhân Viên: - Thuộc tính: idNV, hoNV, tenNV, matKhau, ngaySinh, gioiTinh, email, noiSinh, chucVu (chức vụ nhân viên), trangThaiHoatDong - Phương thức: + themNhanVien: thêm nhân viên vào hệ thống + suaNhanVien: sữa thông tin nhân viên hệ thống + xoaNhanVien: xóa nhân viên khỏi hệ thống nhân viên không làm việc + hienThiNhanVien: hiển thị thông tin đầy đủ nhân viên hình hệ thống + timKiemNhanVien: hiển thị danh sách kết tìm kiếm nhân viên hình *Class Khách Hàng: - Thuộc tính: idKH, hoKH, tenKH, gioiTinh, ngaySinh, noiSinh, soCMND, email, sdtLienHe, ngayDK(ngày đăng kí thông tin), soPhieuDangKi (mã số phiếu thông tin đăng kí) - Phương thức: + themKhachHang: thêm khách hàng theo thông tin kí mẫu phiếu đăng kí vào hệ thống + suaKhachHang: sữa thông tin khách hàng khách hàng báo sai thông tin + xoaKhachHang: xóa khách hàng khỏi hệ thống khách hàng muốn hủy du lịch + hienThiKhachHang: hiển thị thông tin đầy đủ nhân viên hình hệ thống + timKiemKhachHang: hiển thị danh sách kết tìm kiếm nhân viên hình *Class Chuyến Du Lịch: - Thuộc tính: idChuyen, tenChuyen, thoiGianBatDau (thời gian bắt đầu chuyến du lịch), chiPhi (tổng chi phí cho chuyến du lịch, bao gồm chi phí dịch vụ), idHuongDanVien ( dùng để lấy tên hướng dẫn viên), idTaiXe (dùng để lấy tên tài xế) - Phương thức: + themChuyen: thêm chuyến + suaChuyen: sữa thông tin chuyến + xoaChuyen: xóa chuyến + hienThiChuyen: hiển thị thông tin đầy đủ chuyến du lịch + timKiemChuyen: hiển thị danh sách kết tìm kiếm chuyến du lịch hình *Class Tuyến Du Lịch: - Thuộc tính: idTuyen, noiXuatPhat, diaDiemDen (điểm đến cuối tuyến), noiGheTham (nơi ngừng nghĩ cho du khách tham quan), noiNghiNgoi (các trạm dừng cho du khách nghĩ ngơi) - Phương thức: + themTuyen: thêm tuyến 21 + suaTuyen: sửa thông tin tuyến + xoaTuyen: xóa tuyến + hienThiTuyen: hiển thị thông tin đầy đủ tuyến du lịch + timKiemTuyen: hiển thị danh sách kết tìm kiếm tuyến du lịch hình 7.3 Thiết kế liệu 7.4 Thiết kế giao diện Màn hình đăng nhập: 22 Màn hình đăng nhập vào: 23 Màn hình quản thông tin cá nhân: Màn hình quản nhân viên: Màn hình quản tuyến du lịch: 24 Màn hình quản chuyến du lịch: Màn hình quản khách hàng: 25 Màn hình thông tin phần mềm: 26 Cài đặt triển khai phần mềm  Tác giả: Nguyễn Văn Hiền – Trường Đại học Tiền Giang  Chi tiết liên hệ: o Sdt: 01649223010 o Email: namnguyen12041994@gmail.com 27 ... khách hàng Tra cứu tuyến du lịch, địa điểm tham quan Đăng ký chuyến du lịch Quản lý thông tin du lịch Quản lý thông tin du lịch (Tuyến, chuyến du lịch) Quản lý khách hàng Quản lý thông tin khách hàng... Màn hình quản lý nhân viên: Màn hình quản lý tuyến du lịch: 24 Màn hình quản lý chuyến du lịch: Màn hình quản lý khách hàng: 25 Màn hình thông tin phần mềm: 26 Cài đặt triển khai phần mềm  Tác... khách hàng -Phần 2: Quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, kết xuất báo cáo, thống kê 1.2 Mục tiêu Thiết kế phần mềm hỗ trợ quản lý đăng kí tour, tuyến du lịch nhanh 1.3 Giới hạn Phần mềm triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ phần mềm_phần mềm quản lý du lịch, Công nghệ phần mềm_phần mềm quản lý du lịch, Công nghệ phần mềm_phần mềm quản lý du lịch, Thông tin trợ giúp, Thiết kế phần mềm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay