Nghiên cứu mối liên quan giữa interleukin 8 trong dịch cổ tử cung với dọa đẻ non tại bệnh viện phụ sản hà nội

40 192 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:12

1 T VN Da non v non luụn l ln ca y hc núi chung cng nh sn khoa núi riờng S sinh non cú nguy c b bnh v t vong cao hn nhiu so vi s sinh thỏng T l non Vit Nam hin vo khong t 6,5% - 16% T l t vong s sinh non thỏng chim t 75,3% - 87,5% t vong s sinh Hin nay, vi s tin b ca y hc chỳng ta ó cú th nuụi sng nhng tr cú trng lng v tui thai khỏ nh song thc hin c iu ú ó tn rt nhiu cụng sc, nhõn lc, ti chớnh, ng thi t l mc bnh ca nhng tr ú ln lờn cũn khỏ cao Do vy hn ch t l non luụn l mc ớch ca y hc nhm cho i nhng tr cú th cht khe mnh, thụng minh Trờn th gii v nc ó cú rt nhiu cỏc cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v nguyờn nhõn, cỏc yu t nguy c, cỏc triu chng lõm sng, cn lõm sng v cỏc phng phỏp iu tr hn ch t l non [26], [19], [46], [33], Chớnh vỡ vy nhng nm gn õy t l non v t l bnh tt v t l t vong s sinh theo tui thai ó gim nhiu [46], [38] Vi s phỏt trin ca dch hc, nhng nm gn õy cỏc nh khoa hc trờn th gii ó tỡm hiu c sõu sc hn c ch ca non v tỡm c cỏc cht húa hc tham gia vo c ch ca non nh Interleukin Chớnh vỡ th phỏt hin sm s thay i nng cỏc cht ny dch c t cung cú th d bỏo sm c da non ph n cú thai Nh ú cỏc bỏc s cú th can thip sm v kp thi cho nhng thai ph ny trỏnh b non Chớnh vỡ vy chỳng tụi thc hin ti Nghiờn cu mi liờn quan gia Interleukin-8 dch c t cung vi da non ti bnh vin Ph Sn H Ni nhm mc tiờu sau õy: nh lng ch s Interleukin-8 dch c t cung ca cỏc bnh nhõn da non ti bnh vin Ph Sn H Ni Kho sỏt mi liờn quan gia ch s Interleukin-8 dch c t cung vi da non CHNG TNG QUAN 1.1 nh ngha v da non, non T trc n cú nhiu tỏc gi a cỏc nh ngha khỏc v non (N) nh ngha ny thay i theo thi gian v ph thuc vo kh nng nuụi dng tr non sau sinh Theo nh ngha ca t chc y t th gii (WHO) nm 1961: N l tr cú trng lng di 2500g v tui thai di 37 tun T 2004, nh ngha ca WHO v N l tr cú tui thai t 22 n trc 37 tun Vit Nam, theo ti liu chun quc gia v cỏc dch v chm súc sc khe sinh sn B Y t ban hnh nm 2003: N l cuc din t tun 22 n ht 37 tun [3] Cũn da non l mt hp cỏc du hiu phỏt mt cuc chuyn d xy trờn cỏc thai ph cú tui thai t 22 n 37 tun 1.2 T l da non, non N luụn l mt gỏnh nng ln ca sn khoa khụng ch ca Vit Nam m cũn l ca c nhng nc phỏt trin trờn th gii Nm 1972, t l non ti Phỏp l 8,2% Nm 2008, t l non ti M l 12,3%, ú t l non di 34 tun l 3,56% Vit Nam, theo Nguyn Vit Tin v Phm Th Thanh Hin, t l N ti vin Bo v b m v tr s sinh nm 1985 l 17,6%, nm 1986 l 16,9% [1] Theo nghiờn cu ti BV Ph sn Trung ng nm t 19982000, t l N l 10,3% [2] 1.3 Phõn loi da non, non Cú cỏch phõn loi non l phõn loi theo tui thai v phõn loi theo cõn nng: - Phõn loi theo tui thai: N rt sm (trc 28 tun); N sm (t 28 n 32 tun); N trung bỡnh (32 n 34 tun); N mun (34 n 36 tun) - Phõn loi theo cõn nng: cõn nng c bit thp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối liên quan giữa interleukin 8 trong dịch cổ tử cung với dọa đẻ non tại bệnh viện phụ sản hà nội , Nghiên cứu mối liên quan giữa interleukin 8 trong dịch cổ tử cung với dọa đẻ non tại bệnh viện phụ sản hà nội , Nghiên cứu mối liên quan giữa interleukin 8 trong dịch cổ tử cung với dọa đẻ non tại bệnh viện phụ sản hà nội , Interleukin 8 (IL8) là một chemokine được sản xuất ra bởi các đại thực bào và một số tế bào khác như tế bào biểu mô, tế bào nội mô, monocyte,… Các tế bào này lưu trữ IL8 tại các túi lưu trữ trong tế bào và giải phóng ra khi cần thiết. Khi được tiết vào ng, - Bệnh nhân được thông báo, giải thích và tự nguyện tham gia nghiên cứu. Việc phỏng vấn bệnh nhân và làm xét nghiệm không ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân cũng như tình trạng bệnh., Kinh phí : lấy từ đề tài cấp nhà nước có cùng mục tiêu nghiên cứu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay