NGHIÊN cứu áp DỤNG PHÂN LOẠI mô BỆNH học UNG THƯ BIỂU mô PHẾ QUẢN THEO HIỆP hội UNG THƯ PHỔI QUỐC tế năm 2011

20 154 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:06

Bệnh Viện K Viện Nghiên Cứu Phòng Chống Ung Th Phòng QuảnNghiên Cứu Khoa Học đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở Nghiên cứu áp dụng phân loại bệnh học ung th biểu phế quản theo Hiệp hội ung th phổi quốc tế năm 2011 Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Thị Tơi Nghiên cứu viên: KTV Mai Thị Nhung H NI - 2015 DANH MC CH VIT TT ATS CLVT HMMD ERS IASLC KHV UTP UTBM UTBMT UTBMV TKNT UTBMTBL American Thoracic Society Ct lp vi tớnh Húa mụ dch European Respiratory Society International Association for the Study of Lung Cancer Kớnh hin vi Ung th phi Ung th biu mụ Ung th biu mụ tuyn Ung th biu mụ vy Thn kinh ni tit Ung th biu mụ t bo ln MC LC I đặT VấN đề .1 II Đối tợng phơng pháp nghiên cứu .3 2.1 Đối tợng nghiên cứu 2.2 Phơng pháp nghiên cứu III kết nghiên cứu 3.1 Phõn b bnh theo tui v gii .4 Nhn xột: - Nhúm 59-59 tui chim t l cao nht (47.8%), ng th hai l nhúm 6170 tui, chim t l 30.0% Nu tớnh chung nhúm tui t 51-70 l 77.8% .5 - T l nam/n ca bnh nhõn ung th phi l 7/3= 2.3/1 Trong UTP thỡ nam gii luụn chim t l cao hn n gii 3.2 Kích thc u .5 Nhn xột: NHúm u kớch thc cm chim t l cao nht 45%, ng hng th hai l nhúm u kớch thc 3-5 cm, chim t l 41.1% Nu tớnh chung nhúm u 5cm l 86.1% .5 3.3 T l cỏc tớp mụ bnh hc 3.4 T l cỏc th tớp ung th biu mụ tuyn VI Bn lun 4.1.Tui v gii .8 4.2 Bn lun v kớch thc u 4.3 Phõn loi MBH theo IASLC/ATS/ERS nm 2011 4.4 Phõn loi MBH UTBM tuyn theo IASLC/ATS/ERS .9 4.5 T l hch b di cn 10 4.6 UTBM tuyn vy cú t l hch di cn cao nht 48.6%, UTBMT cú t l hch di cn 18.9% UTBM vy, UTBM t bo ln, UTBM dng sarcoma: 14.3%, 5.6%, 0% theo th t 10 4.8 Mt s ca nhum HMMD 11 V KT LUN 13 TI LIU THAM KHO I đặT VấN đề Ung th phi l ung th hay gp v cú t l t vong ln nht trờn th gii Trờn th gii nm 2010, c tớnh khong 1,7 triu trng hp ung th phi mi mc c c chn oỏn, chim khong 13% cỏc loi ung th Nm 2012 cú 1,8 triu ca mi mc (chim 12,9% tng s ung th mi mc), s ca t vong ung th phi l 1,59 triu ngi (chim 19,4% tng s ca t vong ung th) Ung th phi cú tiờn lng xu liờn quan mt phn n s thiu kim tra thng xuyờn, bnh thng phỏt hin giai on mun v hiu qu khiờm tn ca cỏc phng phỏp iu tr h thng Mc dự hỳt thuc l nguyờn nhõn chớnh gõy ung th phi, cú s gia tng ung th biu mụ tuyn nhng ngi khụng bao gi hỳt thuc lỏ, c bit l ph n Ung th biu mụ tuyn chim khong 85% ung th biu mụ khụng t bo nh phi, l loi hay gp nht c hai gii trờn hu ht cỏc nc ú cú c M, chõu u v chõu , Cú s khỏc bit ln v mt lõm sng, chn oỏn hỡnh nh, sinh hc phõn t v bnh hc chn oỏn ung th biu mụ tuyn ca phi cú liờn quan n tớnh khụng ng nht ca nhng u hn hp nhiu thnh phn mụ hc dn n vic chn oỏn khụng thng nht v khụng cú tớnh lp li Trờn th gii ó cú nhiu phõn loi mụ bnh hc ca ung th phi nh phõn loi ca T chc y t th gii (WHO) nm 1967, 1981, 1999, 2004 nhiờn cỏc phõn loi ny ch da trờn hỡnh thỏi hc Thc t, phõn loi gn õy nht ca WHO 2004 ó khụng c ỏp dng rng rói Trong gii phu bnh l tiờu chun vng phõn loi ung th phi, thc t cú nhu cu ngy cng tng s dng cỏch tip cn a ngnh vi nhng tin b nhanh chúng chn oỏn hỡnh nh, sinh hc phõn t, phu thut v phng phỏp iu tr ung th phi Vi nhu cu ngy cng tng v mt h thng phõn loi mi, nm 2011 Hip hi quc t v nghiờn cu ung th phi (IASLC) Hi lng ngc M (ATS) v Hip hi hụ hp chõu u (ERS) ó hp tỏc phỏt trin mt h thng phõn loi mi nhm ci thin s tng quan gia gii phu bnh v nhiu c im ca bnh nhõn nh lõm sng, giai on, c im chn oỏn hỡnh nh, du hiu phõn t, tiờn lng v d bỏo Trờn th gii ó cú nhiu nghiờn cu v phõn loi mụ bnh hc ung th phi bệnh phẩm mổ v t bo da trờn phõn loi mi ca Hip hi ung th phi quc t (IASLC/ ATS/ ERS) Vit Nam phõn loi ny cũn khỏ mi m, ó cú nhiu nghiờn cu v lõm sng, Gii phu bnh UTP nhng cho n cha cú nghiờn cu no ỏp dng phõn loi ca Hip hi ung th phi quc t IASLC/ ATS/ ERS Bi vy, chỳng tụi thc hin ti Nghiờn cu ng dng phõn loi mụ bnh hc ung th biu mụ ph qun theo Hip hi ung th phi quc t 2011 nhm hai mc tiờu: Xỏc nh t l cỏc typ mụ bnh hc ung th biu phi theo Hip hi ung th phi quc t nm 2011 Nhn xột mt s mối liên quan typ bệnh học vi mt s c im gii phu bnh v c im mt s ca nhum húa mụ dch chn oỏn xỏc nh II Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tợng nghiên cứu 2.1.1.Số lợng: S lng cỏc trng hp nghiờn cu l 150 ú cú 100 trng hp hi cu v 50 trng hp tin cu Tt c cỏc bnh nhõn c chn oỏn mụ bnh hc trờn bệnh phẩm mổ UTBM ph qun phi bnh vin K trung ng t thỏng 06/2013 n thỏng 06/2015 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn: - Bệnh nhân phải có hồ sơ bệnh án rõ ràng đầy đủ - Đợc mổ cắt u phổi vét hạch rốn phổi hạch trung thất - Có chẩn đoán bệnh học ung th phổi 2.1.3 Thời gian địa điểm tiến hành: - Thời gian nghiên cứu năm: T6/2013-T6/2015 - Địa điểm tiến hành nghiên cứu: Khoa Giải phẫu bệnh tế bào-Bệnh viện K 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Loại hình nghiên cứu: tiến hành nghiên cứu theo phơng nghiên cứu tiến cứu kết hợp với hồi cứu 2.2.2 Phơng pháp tiến hành - Ghi nhận thông tin: bệnh nhân đợc ghi nhận thông tin lâm sàng nh: tuổi, giới, vị trí u, vị trí số lợng hạch, chẩn đoán lâm sàngqua hồ sơ bệnh án - Xử lí bệnh phẩm: Các bệnh phẩm sau phẫu thuật đợc đánh giá lấy mẫu bệnh phẩm u hạch Mỗi mảnh u cắt có kích thớc x x 0,3- 0,5 cm Các mảnh bệnh phẩm sau phẫu thuật hạch đợc cố định chuyển đúc paraffin - Cắt nhuộm tiêu bản: Tất khối nến đợc cắt mảnh có độ dày từ 3-5 àm tiến hành nhuộm theo phơng pháp HE (Hematoxylin and Eosin) - Đánh giá kết quả: Tất tiêu đợc đọc kính hiển vi quang học với độ phóng đại khác hai nhà giải phẫu bệnh có kinh nghiệm kiểm định độc lập sau phân loại khối u theo Hiệp hội ung th phổi quốc tế 2011 - Xử lí số liệu: số liệu thu đợc đợc xử lí phần mềm toán thống kê y học Epi 6.04 2.2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu: - Ghi nhận thông tin lâm sàng: tuổi giới, vị trí u, kích thớc u, chẩn đoán lâm sàng - Ghi nhận số lợng hạch trung thất hạch rốn phổi - Phân typ bệnh học ung th phổi - Đánh giá tình trạng di hạch theo số lợng hạch vi thể III kết nghiên cứu Các kết nghiên cứu đợc trình bày dới dạng bảng biểu hình ảnh minh hoạ: 3.1 Phõn b bnh theo tui v gii Gii 31 40 41 50 51 60 61 - 70 71 Tng X SD Nam N Tng s n % 1.6 19 15.1 56 44.4 44 34.9 4.0 126 100 57.495.29 n % 5.6 10 18.5 30 55.6 10 18.5 1.8 54 100 54.577.25 n % 2.8 29 16.1 86 47.8 54 30.0 3.3 180 100 56.863.28 Nhn xột: - Nhúm 59-59 tui chim t l cao nht (47.8%), ng th hai l nhúm 61-70 tui, chim t l 30.0% Nu tớnh chung nhúm tui t 51-70 l 77.8% - T l nam/n ca bnh nhõn ung th phi l 7/3= 2.3/1 Trong UTP thỡ nam gii luụn chim t l cao hn n gii 3.2 Kích thc u Kớch thc u 3cm 3-5 cm n 82 74 % 45.0 41.1 > 5cm Tng 24 180 13.9 100 Nhn xột: NHúm u kớch thc cm chim t l cao nht 45%, ng hng th hai l nhúm u kớch thc 3-5 cm, chim t l 41.1% Nu tớnh chung nhúm u 5cm l 86.1% 3.3 T l cỏc tớp mụ bnh hc Mụ bnh hc UTBM tuyn UTBM vy UTBM tuyn vy UTBM t bo ln UTBM dng sarcoma Tng S lng T l (n) 131 25 11 11 180 (%) 72.8 13.9 6.1 6.1 1.1 100 Nhn xột: Ung th biu mụ tuyn chim t l cao nht (72.8%), ung th biu mụ vy chim t l 13,9% Ung th biờu mụ tuyn vy v ung th biu mụ t bo ln chim t l u l 6.1% Ung th biu mụ dng sarcoma chim t l thp nht 1.1% 3.4 T l cỏc th tớp ung th biu mụ tuyn MBH S bnh nhõn (n) Dng lepidic ni tri Dng nang ni tri 44 Dng nhỳ ni tri 21 Dng vi nhỳ ni tri Dng c ni tri 39 Bin th (tuyn nhy, dng keo, bo thai, typ rut) 12 Tng 131 T l (%) 4.6 33.6 160 6.9 29.8 9.1 100 Nhn xột: Tớp ni tri nang chim 33.6%, tớp ni tri c chim 29.8%, tớp ni tri nhỳ chim 16%, tớp bin th, tớp ni tri vi nhỳ, tớp ni tri lepidic ( 9.1%, 6.9%, 4.6%) theo th t T l hch b di cn Hch Hch b di cn Hch khụng b di cn Tng n 276 854 1130 % 24.4 75.6 100 Nhn xột: S hch b di cn 24.4% S hc khụng b di cn chim t l 75.6% Bng s ca theo giai on hch Giai on N0 S ca 119 % 66.1 N1 N2 N3 Tng 53 180 29.4 2.8 1.7 100 Nhn xột: Trong tng s 180 trng hp cú 119 ca cú hch di cn giai on N0 tc ko cú hch no i di cn, 53 trng hp di cn hch giai on (tc cú s hch di cn hch) chim t l 66.1%, trng hp u di cn hch giai on (tc s hch di cn t 7-12 hch ) chim 29.4%, trng hp cú u di cn hch giai on N2 (s hch di cn >12) chim 1.7% 3.6 Mi liờn quan gia hch b di cn v cỏc tớp MBH MBH/hch Tớp Tuyn Tớp vy Tớp tuyn vy Tớp t bo ln Tớp dng sarcoma Tng n (di cn ) 154 23 34 276 N (tng s) 816 161 70 71 12 1130 T l % 18.9 14.3 48.6 5.6 24.4 Nhn xột: UTBM tuyn vy cú t l hch di cn cao nht 48.6%, UTBMT cú t l hch di cn 18.9% UTBM vy, UTBM t bo ln, UTBM dng sarcoma: 14.3%, 5.6%, 0% theo th t 3.7 Mi liờn quan gia hch b di cn v cỏc di tớp UTBMT Tớp MBH Lepidic Dng nang Dng nhỳ Dng vi nhỳ Dng c Bin th Tng n 41 30 51 23 154 % 6.7 15.0 26.3 17.0 18.4 25.6 18.9 N 15 273 114 47 277 90 816 Nhn xột: UTBMT tớp dng nhỳ cú t l hch di cn cao nht 26.3%, tớp bin th 25.6%, tớp dng c 18.4%, tớp dng vi nhỳ 17.0%, tớp dng nang 15%, tớp dng lepidic 6.7% 3.8 Mt s trng hp nhum HMMD Du n/ s TTF1 P63 CK7 CK20 CDX2 CD10 Vimentin Kt qu 22724 + + - 08899 05926 17155 17379 13530 13477 + + + - + + + + + ớt + ớt - Tớp Tớp rut rut Tớp vy Tớp vy Tuyn Tuyn Tuyn c nang c VI Bn lun 4.1.Tui v gii Nghiờn cu v tui UTBMP ca chỳng tụi cho thy nhúm tui 51-60 chim t l cao nht (47.8%), ng th l nhúm 60-70 tui, chim t l 30% Nu tớnh chung nhúm tui t 51-70 tui l 77.8%, tui trung bỡnh phỏt hin ung th phi l , khụng cú s khỏc bit cú ý ngha thng kờ gia hai nhúm nam v n (p>0.005) Trong nghiờn cu ca chỳng tụi, t l nam/ n = 2.3/1 So sỏnh vi mt s tỏc gi khỏc thỡ t l ca chỳng tụi cú thp hn so vi nghiờn cu ca Phựng Th Phng Anh (1999), t l nam/n ca UTBMT l 3.4/1; ca Hong ỡnh Chõn (1996), t l nam/n l 4.27/1; ca Tụ Kiu Dung v cs ti bnh vin Lao v bnh phi trung ng trờn 235 bnh nhõn UTP vi t l nam/n l 5.5/1; ca Phm Nguyờn Cng (2014) l 3.2/1 Nhỡn chung cỏc kt qu v ngoi nc u cho thy rng nam gii cú t l hỳt thuc lỏ gp nhiu ln so vi n gii nờn t l UTP cng gp nam nhiu hn 4.2 Bn lun v kớch thc u Nhúm u cm chim t l cao nht 45%, ng hng th hai l nhúm u kớch thc 3-5 cm, chim t l 41.1% Nu tớnh chung nhúm u cm chim t l 86.1% So sỏnh vi mt s tỏc gi khỏc: Akihiko Yoshizawa v cs nghiờn cu 514 ca UTBMT ca phi giai on thỡ tt c cỏc bnh nhõn u kớch thc cm Hu ht u cm biu hin lõm sng v bnh nhõn c khỏm, xột nghim chn oỏn bnh c im ti Vit Nam mt s bnh nhõn n vin giai on mun nờn kớch thc u ln hn cm (chim t l 13.9%) 4.3 Phõn loi MBH theo IASLC/ATS/ERS nm 2011 Chỳng tụi nhn dng c im vi th ca UTBMP bnh phm phu thut da vo bng phõn loi MBH ca IASLC/ATS/ERS nm 2011 Ung th biu mụ tuyn chim t l cao nht (72.8%), ung th biu mụ vy chim t l 13,9% Ung th biờu mụ tuyn vy v ung th biu mụ t bo ln chim t l u l 6.1% Ung th biu mụ dng sarcoma chim t l thp nht 1.1% So sỏnh vi tỏc gi nc Phm Nguyờn Cng 2014: UTBMT cng chim t l cao nht 67.1% (124/185), UTBM tuyn vy 3.2%, UTBM dng sarcoma 1.1% Nh vy kt qu ca chỳng tụi tng t 4.4 Phõn loi MBH UTBM tuyn theo IASLC/ATS/ERS Tớp ni tri nang chim 33.6%, tớp ni tri c chim 29.8%, tớp ni tri nhỳ chim 16%, tớp bin th, tớp ni tri vi nhỳ, tớp ni tri lepidic ( 9.1%, 6.9%, 4.6%) theo th t Kt qu nghiờn cu ca chỳng tụi tng t nh tỏc gi Phm Nguyờn Cng (2014) tớp chựm nang chim t l cao nht 41.9%, tớp nhỳ chim 19%, tớp c chim 14.5%, dng vy cỏ 13.7%, bin th nhy v vi nhỳ 6.5%, 4% Tỏc gi Halide Nur Urer v cs (2013) nghiờn cu trờn 226 bnh nhõn UTBMT kt qu 43.8% tớp ni tri nang, 9.3% tớp tuyn c, lepidic 8.8%, tớp nhỳ 4.8% v 3% cỏc bin th Nhỡn chung t l nc hay nc ngoi u cho thy tớp tuyn nang chim t l cao nht sau ú l tớp tuyn c, tuyn nhỳ Tuy nhiờn nghiờn cu ca tụi cho thy dng lepidic 4.6% thp hn mt chỳt so vi tỏc gi Halide Nur Urer v cs 8.8% Cú th gii thớch iu ny, Vit Nam bnh nhõn thng khỏm giai on mun hn, cũn nc ngoi h khỏm bnh giai on sm hn, t l khỏm nh k cao hn,khi cú triu chng v u phi h thng n khỏm sm vy t l lepidic thng phỏt hin cao hn Tớp lepidic cú tiờn lng khỏ tt, l tớp xp loi 1v MBH 4.5 T l hch b di cn T l hch b di cn nghiờn cu ca chỳng tụi l 24.4% So vi nghiờn cu ca Arne Warth v cs (2012) tng s 487 ca cú 260 ca (N0); 83 ca (N1); 141 ca (N2); ca (N3) Nghiờn cu ca chỳng tụi tng s 180 ca cú 119 ca (N0), 53 ca (N1), ca (N2), ca (N3) Nh vy t l cỏc u c phu thut giai on sm N0u chim t l cao nht S lng u c phu thut giai on sau N1, N2, N3 thp hn Vy u giai on N0 c phỏt hin rt nhiu v tin hnh phu thut sm Cỏc u giai on N3 u chim t l thp nht Vy trờn th gii v nc u cú xu hng phu thut u phi giai on sm nht nu cú th Mt lý khỏc u giai on mun cú th c iu tr húa cht nờn khụng cũn ch nh phu thut 4.6 UTBM tuyn vy cú t l hch di cn cao nht 48.6%, UTBMT cú t l hch di cn 18.9% UTBM vy, UTBM t bo ln, UTBM dng sarcoma: 14.3%, 5.6%, 0% theo th t Tớp tuyn vy cú t l di cn khỏ cao Mt nguyờn nhõn cú th l s kt hp ca loi ung th l tuyn v vy nờn nhiu ỏc tớnh l cao, 10 mụ hc c ỏnh giỏ trờn vựng cú mụ hc cao nht Do vy t l di cn hch cng cao UTBM dng sarcoma t l di cn hch thp hn 4.7 T l di cn hch ca tớp nhỳ v tớp vi nhỳ, tớp dng c v tớp dng bin th theo nghiờn cu ca chỳng tụi l cao Cũn tớp dng nang v tớp lepidic cú t l di cn hch thp hn Kt qu ny phự hp vi bng xp mụ hc ca Hip hi ung th quc t mụ hc cú tớp lepidic, mụ hc cú tớp tuyn nang v mụ hc cú cỏc tớp: tuyn c, vi nhỳ v tuyn nhy 4.8 Mt s ca nhum HMMD - Trng hp BVK03 22724 cú chn oỏn HE l UTBMT tớp rut Trờn HE u l nhng tuyn ging ung th tớp rut ú l cỏc tuyn kộo di, cú hoi t trung tõm Sauk hi nhum HMMD thy cỏc t bo u dng tớnh mnh vi CK7 v CK20, õm tớnh vi CDX2 U dng tớnh c CK7 v CK20 nh vy u cú ngun gc ti phi v cú phõn tớp l tớp rut - Trng hp BVK03 08899 cú chn oỏn HE l UTBMT tớp rut Trờn vi th thy cỏc tuyn trũn hoc cỏc tuyn kộo di, t bo tuyn dng hỡnh tr Lũng mt s tuyn cú hoi t l cỏc bch cu a nhõn ớt nhiu thoỏi húa Sau nhum HMMD, thy t bo u dng tớnh vi CK7 v CDX2 (dng tớnh ri rỏc, ), õm tớnh vi CK20 Vy u ngun gc phi v thuc tớp rut UTBM tuyn Vi trng hp tớp rut chỳng tụi gp mt trng hp dng tớnh vi CDX2, mt trng hp dng tớnh vi CK20 Nh vy u cú th dng tớnh vi mt hai du n ca ng tiờu húa hoc cú th dng tớnh c hai - Trng hp BVK03 05926 chn oỏn HE l UTBM dng sarcoma vi cỏc vựng t bo ung th ng thnh ỏm, mng, ri rỏc cú vựng t bo hỡnh thoi xõm nhp mụ m x Kt qu sau nhum u dng tớnh lan ta vi p63, õm tớnh TTF1, vimentin Kt lun u l UTM vy 11 - Trng hp BVK03 17155 cú chn oỏn HE l UTBM vy Tuy nhiờn trờn HE thy cú vựng nh dng tuyn nờn chỳng tụi ngh nhum p63 v TTF1 Kt qu u dng tớnh mnh vi p63 v õm tớnh TTF1 HMMD ng h l UTBM vy - Trng hp BVK03- 17379 chn oỏn HE l UTBM tuyn tớp c nhiờn cha loi tr UTBM vy ngh nhum HMMD ca chỳng tụi vi du n TTF1 v p63 Kt qu TTF1 dng tớnh, p63 õm tớnh Vy u l UTBM tuyn tớp c - Trng hp BVK03 13530 chn oỏn HE l UTBM tuyn tớp nang Cỏc t bo u to mt s tuyn cú lũng nang hi m nhng hu ht bo tng sỏng, nhõn nm trung tõm khỏ u cha loi tr di cn t thn Chỳng tụi cho nhum CD10, TTF1 Kt qu TTF1 dng tớnh, CD10 dng tớnh Nh vy u cú ngun gc phi v phõn tớp l nang - Trng hp BVK03 13477 chn oỏn HE t l UTBMT nhiờn cn loi tr UTBM vy Kt qu nhum HMMD l u dng tớnh mnh m v u lan ta vi TTF1 v dng tớnh ri rỏc lan ta vi p63 Nu mt UTBM tuyn vy thỡ vựng dng tớnh vi TTF1 thng bit lp vi vựng dng tớnh vi p63 Tuy nhiờn trng hp ny da trờn HMMD v i chiu, so sỏnh li vi HE nhn thy p63 dng tớnh lan ta ri rỏc khụng cú s bit lp, cũn TTF1 dng tớnh u lan ta Do vy u l UTBM tuyn tớp c 12 V KT LUN Qua 180 trng hp UTBM phi c phu thut v chn oỏn ti bnh vin K H Ni t thỏng nm 2014 n thỏng nm 2015, chỳng tụi a nhn xột sau: 1.V tui gii - Nam chim t l cao hn n (2.3/1) - tui UTP hay gp nht l 51-60 chim 47.8% V i th v cỏc tớp vi th theo Hip hi ung th quc t 2011 - Kớch thc u hay gp 3cm (45%), nu u cm chim 86.1%, kớch thc u > cm ớt gp (13.9%) - UTBMT chim t l cao nht 72.8%, sau ú n UTBM vy (13.9%), cỏc tớp UTBM tuyn vy, UTBM t bo ln, UTBM dng sarcoma ớt gp hn - UTBMT: tớp ni tri nang chim t l cao nht 33.6%, sau ú l tớp c 29.8% Cỏc tớp lepidic, tớp nhỳ, tớp vi nhỳ, tớp bin th t l thp hn - T l hch b di cn 24.4% - T l u cú hch giai on N0 chim 66.1%, N1 chim 29.4% T l u cú hch giai on N2, N3 thp hn ú l 2.8%, 1.7% - UTBM tuyn vy cú t l hch di cn cao nht 48.6% Cỏc UTBM tớp khỏc cú t l di cn thp hn - Trong UTBMT UTBM tớp tuyn nhỳ cú t l hch di cn cao nht 26%, tớp bin th ng th 25.6%, tớp c 18.4%, tớp vi nhỳ 17.0% Cỏc tớp khỏc chim t l thp hn 13 VII KIN NGH Nờn ỏp dng phõn loi MBH UTBMP theo Hip hi ung th phi quc t 2011 v phõn loi ny ch cỏc tớp y , rừ rng, chi tit v cú giỏ tr tiờn lng Cn nhõn nh ban u v c im vi th kt hp nhum HMMD mt s trng hp cn thit cú chn oỏn bnh chớnh xỏc hn c bit cỏc phõn tớp ca UTBMT 14 Tài liệu tham khảo Debra Hawes v Clive R Taylor & Cote (2003), "Immunohistochemistry In: Modern Surgical Pathology", W.B Saunders Company, tr 57 - 75 Elisabeth Brambilla (2011), "The Histologic Reclassification of Adenocarcinoma of the Lung: Implications for Diagnosis and Therapy", American Society of Clinical Oncology, tr 279-284 Travis WD, Brambilla E, Noguchi M v cỏc cng s (2011), "The New IASLC/ATS/ERS international multidisciplinary lung adenocarcinoma classification", J Thorac Oncol, 6(2), tr 244285 B mụn mụ - phụi hc trng i hc y H Ni (2007), " Mụ hc ", Nh xut bn y hc H Ni, tr 147 - 151 B mụn gii phu bnh trng i hc y H Ni (2007), "Gii phu bnh hc", Nh xut bn y hc H Ni 21 Villeneuve PJ v Mao Y (1994), "Lifetime probability of developing lung cancer, by smoking status, Canada", Canadian Journal of Public Health, Vol 85(6), tr pp 385 - 88 36 Herbst RS, Heymach JV v Lippman SM (2008), "Lung cancer ", New England Journal of Medicine, Vol 359(13), tr pp 1367 - 80 38 Ngụ Quý Chõu (2008), Ung th phi, Nh xut bn y hc 41 Key M (2009), Immunohistochemistry staining methods, Immunohistochemical (IHC) staining methods, 5th, ed, Dako North America, California Halide Nur Urer, Celalettin Ibrahim Kocaturk, Mehmet Zeki Gunluoglu, Naciye Arda v cs (2013), Relationship between Lung Adenocarcinoma Histological Subtype and Patient Prognosis, Ann Thorac Cardiovasc Surg 2 Arne Warth v cs (2012), The Novel Histologic International Association for the Study of Lung Cancer / American Thoracic Society / European Respiratory Society Classification System of Lung Adenocarcinoma Is a Stage Independent Predictor of Survival, Journal of Clinical Oncology Akihiko Yoshizawa, Noriko Motoi v cs (2011), Impact of proposed IASLC/ATS/ERS classification of lung adenocarcinoma: prognostic subgroups and implications for further revision of staging based on analysis of 514 stage I cases, modern pathology 24, 653644 Mamoru Takahashi, Yoshiki Shigematsu v cs (2014), Tumor invasiveness as defined by the newly proposed IASLC/ATS/ERS classification has prognostic significance for pathologic stage IA lung adenocarcinoma and can be predicted by radiologic parameters, the journal of thoracic and cardiovascular surgery Phm Nguyờn Cng (2014) Nghiờn cu phõn loi mụ bnh hc ung th biu mụ phi theo WHO 2004 v IALSC/ATS/ERS 2011 cú s dng du n húa mụ dch ... hạch trung thất hạch rốn phổi - Phân typ mô bệnh học ung th phổi - Đánh giá tình trạng di hạch theo số lợng hạch vi thể III kết nghiên cứu Các kết nghiên cứu đợc trình bày dới dạng bảng biểu hình... học ung th phổi 2.1.3 Thời gian địa điểm tiến hành: - Thời gian nghiên cứu năm: T6/2013-T6/2015 - Địa điểm tiến hành nghiên cứu: Khoa Giải phẫu bệnh tế bào -Bệnh viện K 2.2 Phơng pháp nghiên cứu. .. Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Loại hình nghiên cứu: tiến hành nghiên cứu theo phơng nghiên cứu tiến cứu kết hợp với hồi cứu 2.2.2 Phơng pháp tiến hành - Ghi nhận thông tin: bệnh nhân đợc ghi nhận thông
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu áp DỤNG PHÂN LOẠI mô BỆNH học UNG THƯ BIỂU mô PHẾ QUẢN THEO HIỆP hội UNG THƯ PHỔI QUỐC tế năm 2011 , NGHIÊN cứu áp DỤNG PHÂN LOẠI mô BỆNH học UNG THƯ BIỂU mô PHẾ QUẢN THEO HIỆP hội UNG THƯ PHỔI QUỐC tế năm 2011 , NGHIÊN cứu áp DỤNG PHÂN LOẠI mô BỆNH học UNG THƯ BIỂU mô PHẾ QUẢN THEO HIỆP hội UNG THƯ PHỔI QUỐC tế năm 2011 , - Xö lÝ sè liÖu: c¸c sè liÖu thu ®­îc ®­îc xö lÝ trªn phÇn mÒm to¸n thèng kª y häc Epi 6.04.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay