Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận qua nội soi sau phúc mạc

61 132 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 18:02

1 T VN Tuyn thng thn (TTT) l tuyn ni tit, nm sõu sau phỳc mc, nú cú vai trũ quan trng i vi hot ng sng ca c th Hormon ca tuyn thng thn tham gia cỏc quỏ trỡnh chuyn húa phc tp, c bit cỏc catộcholamine ca ty thng thn cú tỏc dng iu hũa huyt ỏp ng mch S tng tit cỏc ni tit t u tuyn thng thn ó gõy nờn nhiu hi chng bnh lý khú cú th iu tr trit bng ni khoa Cỏc ri lon bnh lý ca TTT rt a dng phc tp, gm nhiu loi v cú biu hin lõm sng rt phong phỳ Ngoi iu tr ni khoa, phu thut l mt bin phỏp iu tr quan trng, giỳp gii quyt hiu qu nhiu loi bnh lý ca TTT v nhiu trng hp l iu tr nht cú hiu qu Cỏc bnh lý thng gp nht cú th gii quyt bng phu thut l bnh Conn (cng aldosterone nguyờn phỏt) TTT, hi chng Cushing u TTT, u sc bo ty TTT v cỏc loi ung th TTT Nm 1926, Roux.S v Mayo.C thc hin thnh cụng phu thut ct b u tuyn thng thn Tuy nhiờn, v trớ v chc nng sinh lý phc tp, phu thut kinh in l mt thỏch thc: ng tip cn u TTT khú, ri lon huyt ng cao m, hu phu phc tp, thi gian nm vin kộo di (1216 ngy), nht l t l t vong rt cao (10-20%) [11], [41], vỡ th cho n phu thut u TTT luụn l phu thut nng n Nm 1992, Gagner [33] thc hin thnh cụng phu thut ct b u TTT qua ni soi, nú ó khc phc c nhng nhc im ca phu thut kinh in, m thi k mi lch s iu tr ngoi khoa u tuyn thng thn Trờn th gii, bnh lý u tuyn thng thn ó c nhiu tỏc gi nghiờn cu Ti Vit Nam ó cú nhng bỏo cỏo ban u v chn oỏn [8], [10], [12], [14], phu thut m [4], [11], [15], [19], [21], [22], [25] v mt s bỏo cỏo kinh nghim phu thut ni soi u TTT [5], [6], [7], [26], [52] c thụng bỏo cú tớnh cht l t Ti bnh vin Vit c ó cú mt s nghiờn cu v bnh lý v cỏc phng phỏp iu tr ngoi khoa u TTT c thc hin: Nm 1977 Nguyn Bu Triu, Lờ Ngc T [25] cụng b iu tr phu thut thnh cụng cho 19 trng hp u TTT Nm 2000 Trn Bỡnh Giang thụng bỏo 30 trng hp ct b u tuyn thng thn qua ni soi ti Hi ngh ngoi khoa ton quc Nm 2005 Nguyn c Tin bỏo cỏo 95 trng hp phu thut ni soi ct U TTT lnh tớnh ti Bnh vin Vit c Do v trớ gii phu c bit nờn cú rt nhiu ng vo TTT ó c mụ t phu thut ct TTT [37], [62] iu tr phu thut ct u TTT cú th thc hin bng phu thut m hay ni soi Dự l phu thut m hay ni soi, phu thut ct u TTT cú th tin hnh qua hai ng vo chớnh l qua phỳc mach hay sau phỳc mc Vn l phu thut viờn phi la chn ng m tng trng hp c th tin hnh thun li cỏc thao tỏc ca phu thut viờn Chn m m hay ni soi, chn ng vo qua phỳc mc hay sau phỳc mc, l thc t lõm sng t cho cỏc phu thut viờn giai on hin Vỡ vy chỳng tụi nghiờn cu ti ỏnh giỏ kt qu iu tr phu thut ct u tuyn thng thn qua ni soi sau phỳc mc vi hai mc tiờu sau: Nhn xột ch nh iu tr phu thut ct u tuyn thng thn qua ni soi sau phỳc mc ỏnh giỏ kt qu iu tr Chng TNG QUAN Tuyn thng thn c Eustachius.B mụ t nm 1563 gm hai tuyn hỡnh ch V ngc, nm sỏt cc trờn thn Nm 1805 Georges.C ó phõn bit c hai cu trỳc mụ to nờn TTT T ú cỏc thut ng v v ty thng thn c Emile.H s dng vo nm 1845 [30] 1.1.PHễI THAI V GII PHU HC TUYN THNG THN: 1.1.1.Phụi thai hc Trong thi k phỏt trin phụi thai v v ty thng thn cú ngun gc khỏc T tun l th 4, v thng thn sinh t lỏ thai gia ri trung thnh mt ỏm t bo nh a acid, cu trỳc ny tr thnh v thng thn phụi Tun l th 10, nhng t bo a baz hn t biu mụ lỏ thai gia n bao bc nhng t bo v nguyờn phỏt to nờn lp cu Ngay tun th 7, t bo lỏ gia nguyờn phỏt b xõm ln bi nhng t bo mo thn kinh ngoi bỡ tỏch t on ngc, cu trỳc trung tõm ny hỡnh thnh ty thng thn [38] Trc hai b ca mỏng thn kinh chp li thnh ng thn kinh, t hai b mỏng dc theo ng lng xut hin nhng ỏm mụ thn kinh c gi l mo hch [9] H t bo a chrome sinh t nhúm mụ cú ngun gc mo hch Mo hch cú ngun gc t nhng t bo ca hch giao cm thuc h thn kinh thc vt v ca phú hch, s ú cú c quan Zuckerkandl [20] giai on sm nht, nhng t bo gc ca h giao cm c gi l t bo tin giao cm, mt b phn ca t bo tin giao cm di c h giao cm v hỡnh thnh mt h mang tớnh cht tuyn c gi l h phú giao cm Mụ ca h phú giao cm hoc phõn tỏn hoc trung [42],[61] H phú giao cm phõn tỏn s thoỏi tiờu dn ch cũn v trớ: (1) Cn hch thng thn hay cnh hch ng mch ch (2) Cn hch bng hay hch Zuckerkandl (3) Cn hch cựng hay tuyn Luschka (4) Cn hch cnh hay cun cnh Khi i, ty thng thn cú kớch thc nh, ú nhng ỏm cn hch dc ng mch ch cú kớch thc ln v cú nhiu vai trũ hn s bi tit catecholamine Sau sinh, hỡnh thỏi ny i ngc li cựng vi s suy gim ca mụ a chrom ngoi TTT tr bn v trớ nờu trờn, nờn ty thng thn l tuyn ni tit chớnh ch tit catecholamine 1.1.2 Gii phu 1.1.2.1 Cu to: Tuyn thng thn c cu to bi hai phn: V thng thn bao quanh ty thng thn, chim 85% th tớch tuyn, gm nhng t bo biu mụ ln, cha y m gi l nhng t bo xp, xp thnh di khụng u xung quanh nhng xoang V thng thn c chia lm ba vựng t ngoi vo trong: Vựng cu chim 15% th tớch v thng thn, l lp mng, nm nụng nht, to bi nhng vũng trũn nh cha cỏc t bo xp thnh ỏm khụng u nhau, cú dng hỡnh cu bi tit cỏc hormon chuyn húa mui v nc Hormon chớnh ca vựng cu l aldosteron Vựng bú chim 78% th tớch v thng thn, dy nht cha nhiu lipid, gm nhng di t bo sp xp hỡnh tia, bi tit cortisol v androgen Vựng li chim 7% th tớch v thng thn, nm sõu nht, l nhng di t bo xp hỡnh li, bao bo quanh ty thng thn, bi tit androgen Ba vựng ca v thng thn chu nh hng ca cỏc yu t hon ton khỏc Nhng yu t lm tng sinh lp cu v tng bi tit aldosteron thỡ hon ton khụng tỏc dng vi hai lp Ngc li nhng yu t lm tng bi tit cortisol v androgen thỡ khụng lm nh hng ti lp cu Vựng bú v li chu nh hng ca Adreno-Cortico-TrophineHormone (ACTH), nu thiu ACTH hai vựng ny s teo li Ty thng thn nm trung tõm tuyn dng keo, cú mu hng chim 15% th tớch tuyn Ty thng thn cu to bi nhng t bo a din ln, im nhng ht rt mnh a chrome, giu mch mỏu v thn kinh, ch tit catecholamine 1.1.2.2 Hỡnh th ngoi, v trớ v liờn quan Hỡnh 1.1: Liờn quan gii phu tuyn thng thn (Atlas gii phu hc ca Netle, ngi dch Nguyn Quang Quyn, nh xut bn Y hc; 1995, tr 341) Tuyn thng thn gm cú hai tuyn, nm sõu khoang sau phỳc mc, hai bờn phi v trỏi sỏt cc trờn thn, dc b bờn ca cỏc t sng ngc 12 v tht lng Tuyn cú hỡnh dng ging nh mt hỡnh thỏp hay hỡnh ch V ngc Trng lng trung bỡnh ngi trng thnh l 5g Tuyn thng thn nam nng hn khong 30% so vi n Chiu di ca tuyn 4-6 cm, rng 2-3 cm, dy 0.3-0.8 cm, cú mu vng nht, b mt khụng u, cú nhng g v ng rónh; mt trc c vch bng mt rónh sõu hn gi l rn tuyn ni thoỏt ca tnh mch thng thn chớnh (TMTTC) V trớ ca tuyn c xỏc nh da vo mc liờn quan vi tuyn nh: gan, lỏch, thn v cỏc mch mỏu ln, vy cú s khỏc v mi liờn quan gia bờn phi v bờn trỏi [34], [59] Do v trớ gii phu nh trờn, ta cú th tip cn tuyn thng thn hai ng vo: ng phỳc mc v ng sau phỳc mc Mc chớnh tỡm tuyn thng thn l cc trờn ca thn *Liờn quan phớa trc + Bờn phi: qua phỳc mc, phn trờn tuyn thng thn liờn quan vi mt di gan, phn di v ca tuyn c ph bi gi trờn tỏ trng dớnh vi phỳc mc thnh sau Mt ny liờn kt vi gan bng cỏc np phỳc mc gi l dõy chng gan-ch di v dõy chng gan-thng thn + Bờn trỏi: qua phỳc mc, phn trờn tuyn thng thn liờn quan vi phỡnh v ln (ỏy) d dy, phn di c ty v cỏc mch lỏch che ph; lỏch c ni vi thn v tuyn thng thn bng dõy chng lỏch thn; dõy chng ny cha phn cui uụi ty v bú mch lỏch *Liờn quan phớa sau Tuyn thng thn nm ta trờn ct tr honh, ch bỏm vo sn ct sng ca c honh ch yu l dõy chng vũng cung v cõn c ngang bng, i din vi gúc trc ngoi ca thõn t sng Liờn quan mt sau vi r thn kinh tng, tnh mch n ln bờn phi v bỏn n di bờn trỏi chỳng i qua tr honh Vựng ny t chc lng lo nghốo mch mỏu thun li hn phu tớch *Liờn quan phớa Bờn phi liờn quan mt thit vi phn ngoi mt sau tnh mch ch di (TMCD) B ca tuyn cú nhiu nhỏnh tnh mch ph i tuyn vo TMCD v nhn mt s nhỏnh ng mch nh t ng mch ch bng (MCB) ri cựng mng bch huyt v thn kinh to nờn cung mch chớnh Bờn trỏi tr c honh ó y tuyn thng thn b trỏi ca MCB bi nhng lỏ liờn kt c xit quanh cung mch thng thn gia v nhng si thn kinh n t hch bỏn nguyt Bờn trỏi liờn quan ớt phc hn so vi bờn phi *Liờn quan phớa ngoi Tuyn thng thn bờn phi nm trờn b cong li ca cc trờn thn phi, bờn trỏi nm trờn b ca nh thn trỏi, ngn cỏch vi thn bi t chc m quanh thn v tuyn thng thn, chỡm t chc ny l nhng nhỏnh mch rt nh, ớt cú nguy c phu tớch Liờn quan phớa ngoi xa hn l thnh bng bờn *Liờn quan phớa trờn V trớ tuyn thng thn thay i t t sng ngc 10 n tht lng Tuyn thng thn liờn quan vi mng phi, nhng xng sn cui v khong gian sn qua trung gian c honh, tuyn dớnh vo c honh bi bú mch thng thn trờn *Liờn quan phớa di Tuyn thng thn nm phớa trờn cung thn, tip xỳc vi ng mch v mt phn tnh mch thn Bờn phi gúc di bao TTT nm gúc gia tnh mch thn phi v TMCD Bờn trỏi gúc di bao ca TTT tng ng vi gúc to bi tnh mch thn trỏi v MCB Cung thn l mc quan trng phu tớch vo cc di kim soỏt bú mch thng thn di c bit tnh mch thn trỏi l mc tỡm tnh mch thng thn chớnh trỏi 1.1.2.4.Phõn b mch mỏu v thn kinh: *ng mch (M): tuyn thng thn c cp mỏu bi ba ngun: + ng mch thng thn (MTT) trờn: tỏch t thõn hoc nhỏnh sau ca ng mch honh di, i chch xung di, tip cn phn cc trờn tuyn bi hay M nh bờn phi, M ny nm sõu, sau TMCD v thng cú mt thõn Trong mt s trng hp bt thng MTT trờn cú th phỏt sinh t MCB hoc ng mch thn di dng mt thõn chung vi MTT gia S lng ca nú cú th thay i t 1-2 nhỏnh, trng hp cú nhỏnh ln chim 3% ng mch thng thn trờn cú th tip cn tuyn b trờn-ngoi hoc trờn-trong ca tuyn Cc trờn tuyn va nhn c nhng nhỏnh n t ng mch honh di va nhn c nhng nhỏnh n t thõn chung ca ng mch gan v lỏch Hỡnh 1.2 Cỏc ng mch v tnh mch tuyn thng thn ti ch + ng mch thng thn gia: tỏch t MCB, di ng mch thõn tng, i gn nh chỡm vựng nhiu nhỏnh thn kinh v hch bch huyt MTT gia phi i sau TMCD, tip cn tuyn b ca TTT; mt cỏc nhỏnh ca nú i vo rn tuyn mt trc, chia thnh cỏc nhỏnh lờn v xung tip ni vi cỏc nhỏnh xung ca MTT trờn v cỏc nhỏnh lờn ca MTT di 10 Trong mt s trng hp bt thng, MTT gia cú th phỏt sinh t ng mch thn, ng mch honh di, ng mch thõn tng v ng mch v trỏi S lng MTT gia cú th thay i t 1-2 ng mch, nú cng cú th vng mt (hay gp bờn phi) S vng mt ca MTT gia thng i kốm vi MTT di ln hn bỡnh thng v ngc li MTT di thng vng mt cú MTT gia + ng mch thng thn di: tỏch t ng mch thn hoc cỏc nhỏnh ca nú, hoc t ng mch cc trờn thn, tựy tng bờn, i lờn trờn v tip cn tuyn cc di, cho nhỏnh i lờn tip ni nhỏnh xung ca MTT gia Nú cú th vng mt (6,6-10%) S lng thay i t 0-2 ng mch, ú cú nhỏnh i vo vựng gia tuyn S vng mt ca tuyn thng thn di c bự li bi mt MTT gia phỏt trin hn hoc bi cỏc nhỏnh n t ng mch bao thn Cỏc nhỏnh t ng mch bao thn cú th thay th cho MTT di v MTT trờn + ng mch thn-tuyn thng thn: Paturet v Latarjet gi nhng nhỏnh tỏch t ng mch thng thn di v ng mch thn-tuyn thng thn nu trờn ng i nú cho cỏc nhỏnh vo thn v TTT ri kt thỳc lp mụ m quanh thn bi nhng nhỏnh ni vi nhng ng mch bao thn [58] Ba nhúm MTT ni tip vi to nờn mt mng li mch ca tuyn, ri cho cỏc nhỏnh ngn i vo vựng v v cỏc nhỏnh di i vo vựng ty tuyn thng thn H ng mch khỏ phong phỳ ny ó m bo cp mỏu tt cho TTT, nht la cho phn TTT cũn li trng hp phu thut ct chn lc u Kớch thc M nh, khụng gõy khú khn kim soỏt chỳng, cú th s dng nng lng in, nhit hoc súng siờu õm cm mỏu 47 3.4.KCH THC U - Kớch thc trung bỡnh - Kớch thc u v trung bỡnh - Kớch thc u ty trung bỡnh Bng 3.2: Kớch thc cỏc u TTT (mm) U tuyn thng thn Chung cỏc u TTT U v U ty Nang n Trung bỡnh 3.5.V TR V PHN LOI CC U TTT Bng 3.3: Mi liờn quan v trớ cỏc u TTT V trớ Cỏc u TTT Phi U v U ty Nang Tng T l Trỏi Tng s T l 48 3.6.BNH Lí I KẩM 3.7.LM SNG Bng 3.4: Lý vo vin Triu chng S lng T l Cao huyt ỏp Phự mt Nhc u au St Khụng triu chng lõm sng 3.8.CN LM SNG 3.8.1.Sinh húa -in gii Bng 3.5: Xột nghim in gii (mmol/l) Xột nghim Natri Kali Canxi Clo S bnh nhõn Bỡnh thng n % Khụng bỡnh thng X n % X 49 Bng 3.6: Catecholamine mỏu Xột nghim n Dao ng X - Cortisol mỏu Bng 3.7: Nng cortisol mỏu .bnh nhõn u v TTT cú tng cortisol mỏu (bỡnh thng: 60-230 ng/ml) Gii phu bnh Lõm sng Cortisol (ng/ml) - Aldosteron huyt tng - ACTH - Cỏc xột nghim khỏc 3.8.2.Chn oỏn hỡnh nh - Siờu õm - CT scanner - MRI - UIV 3.8.3.Gii phu bnh Biu 1: U v, ty TTT 3.9.KT QU PHU THUT 3.9.1 Bng 3.8: Cỏc ch nh phu thut ca nhúm m NSSPM Ch nh phu thut Bnh Conn u lnh tớnh v thng thn Hi chng Cushing u lnh tớnh v thng thn U sc bo ty TTT n T l 50 U phỏt hin tỡnh c Nang tuyn thng thn Tng cng 3.9.2.Thi gian m Bng 3.9: Liờn quan thi gian m v v trớ kớch thc u V trớ Kớch thc < 5cm - 10 >10 U bờn phi U bờn trỏi 51 3.9.3.Lng mỏu truyn 3.9.4.Thi gian hu phu trung bỡnh 3.9.5.Cỏc tai bin Bng 3.10: Liờn quan gia tai bin v v trớ, kớch thc u V trớ, kớch thc U bờn phi U bờn trỏi 5cm T l >52cm T l 5cm T l >52cm Cỏc tai bin Thng mng phi Rỏch phỳc mc Rỏch TMC Tn thng tng Tn thng gan 3.9.6.Kt qu phu thut Bng 3.11: Kt qu phu thut Kt qu Thnh cụng Tht bi n Bng 3.12: Chng T l T l 52 D KIN BN LUN D KIN KT LUN TI LIU THAM KHO TING VIT V Lờ Chuyờn (2004), Ct b bu tuyn thng thn qua ni soi bng ti bnh vin Bỡnh Dõn nm 2000-2004, Ngoi khoa 54, s 6, tr 25-31 ng Vn Chung (1971), U tuyn thng thn, Bnh hc ni khoa, tr 37-45 Nguyn Trnh C, Nguyn Bu Triu, Lờ Ngc T (1982), iu tr phu thut hi chng Cushing: trng hp c m sỏu nm, Tp Y hc Vit Nam, tr 76-85 Nguyn Trinh C, Nguyn Bu Triu, Lờ Ngc T (1986), Phu thut cỏc u tuyn thng thn Cụng tỡnh nghiờn cu khú hc ti Bnh vin Vit c 1981-198, tr 26-34 Trn Bỡnh Giang, Hong Long, Lờ Ngc T (2000), Ct u tuyn thng thn qua ni soi nhõn hai trng hp, Ngoi khoa s c bit-chuyờn ni soi, tr 16-18 Trn Bỡnh Giang, Nguyn c Tin, Lờ Ngc T, Tụn Tht Bỏch, Kim Sn, Nguyn Bu Triu (2000), Phu thut ni soi ct u tuyn thng thn, Ngoi khoa, 44, s 6, tr 13-17 Trn Bỡnh Giang, Nguyn c Tin (2004), 100 trng hp ct u tuyn thng thn qua ni soi bng ti Bnh vin Vit-c, Y hc thc hnh Cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, Hi ngh khoa hc ton quc, tr 246-249 Ngc Giao (1999), Nghiờn cu giỏ tr ca siờu õm chn oỏn bnh u tuyn thng thn, Lun tt nghip bỏc s ni trỳ cỏc bnh vin trng i hc Y H Ni Nguyn ỡnh Hi, Nguyn Vn c, ng Tõm Pheochromocytoma ngoi thng thn, Ngoi khoa, s 4, tr1-3 (1990), 10 Nguyn Duy Hu, Nguyn ỡnh Minh, Nguyn c Tin (2004), Chp ct lp vi tớnh chn oỏn u tuyn thng thn nhõn 102 bnh nhõn, Y hc thc hnh: Cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, Hi ngh ngoi khoa ton quc, tr 590-594 11 V c Hp, V Lờ Chuyờn (2001), Mt s nhn xột v iu tr u tuyn thng thn ti Bnh vin Bỡnh Dõn t nm 1992-1999, Y hc Vit Nam, 4, s 5, tr193-195 12 Hong c Kit (1996), Mt s nhn xột nhõn 29 trng hp u thng thn trờn chp ct lp vi tớnh, Tp y hc, 208, s 9, tr 68-70 13 Hong Long (1997), Nghiờn cu gii phu phõn b mch mỏu tuyn thng thn ỏp dng phu thut cỏc u tuyn thng thn, Lun tt nghip bỏc s ni trỳ cỏc bnh vin trng i hc Y H Ni 14 Lờ Huy Liu, Trung Quõn (1991), 19 trng hp hi chng Cushing (thụng bỏo s 1), Ni khoa, s 4, tr 37-42 15 Tụn c Lang, Nguyn Nh Bng, Nguyn Thnh Võn (1977), Mt trng hp phesochomocytome khụng in hỡnh u c quan Zuckerkandl, Ngoi khoa, s 1, tr 19-23 16 Nguyn Mi, Nguyn ỡnh (1986), K thut nh lng catecholamin mỏu, Cụng trỡnh nghiờn cu Y hc quõn s, s 3, tr 42-47 17 Nguyn ỡnh Minh (2003), Nghiờn cu giỏ tr ca chp ct lp vi tớnh chn oỏn u tuyn thng thn, Lun tt nghip bỏc s ni trỳ cỏc bnh vin, trng i hc Y H Ni 18 Trung Quõn, Hong c Kit (1996), Giỏ tr ca chp ct lp vi tớnh chn oỏn bnh lý tuyn thng thn, Tp Y hc Vit Nam, s 208, tr 71-73 19 Trung Quõn (1995), Gúp phn chn oỏn v iu tr hi chng Cushing, Lun ỏn Phú tin s khoa hc Y-Dc H Ni 20 Nguyn Bu Triu, Lờ Ngc T (1978), U t bo nõu lc ch (u ca c quan Zuckerkandl), Ngoi khoa Vit Nam, s 6, tr 171-174 21 Lờ Ngc T, Nguyn Th Xiờm, Nguyn Nh Bng (1995), Gúp phn nghiờn cu chn oỏn, iu tr hi chng Apert-Gallais, Ngoi khoa Vit Nam, s 25, tr 5-9 22 Nguyn Bu Triu, Lờ Ngc T (1995), Cỏc u tuyn thng thn, nh xut bn y hc, bnh tit niu, tr 624-636 23 Nguyn Bu Triu, Lờ Ngc T, Hong Long (2001), Kt qu iu tr ct u tuyn thng thn bng phng phỏp kim soỏt mch mỏu trc, Y hc Vit Nam, 4, s 5, tr 143-151 24 Tụn Tht Tựng, Nguyn Bu Triu, Nguyn Nh Bng, Tụn c Lang, Lờ Ngc T (1992), Hi chng Conn nhõn trng hp, Tp Y hc Vit Nam, tr 1-6 25 Lờ Ngc T, Nguyn Bu Triu (1977), Phu thut cỏc u tuyn thng thn nhõn 19 trng hp, Ngoi khoa Vit Nam, s 5, tr 110-114 26 Nguyn c Tin, Trn Bỡnh Giang (2006), Phu thut ni soi u tuyn thng thn, Y hc Vit Nam s c bit chuyờn phu thut ni soi can thip, tr 326-331 27 Hong Sng (1979), Huyt ỏp cao u tuyn thng thn, giỏ tr ca phng phỏp chp mch mỏu chn oỏn, Ngoi khoa 7, s 4, tr 125-130 TING ANH 28 Annibale.D.S et al (2004), The da Vinci robot in right adrenalectomy: considerations on technique, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, N044, PP38-41 29 Beninca G, Garrone C, Rebecchi F, Giaccone C, Morino.M (2003), Robot-assisted laparoscopic surery, Premary results at our center, Chir Ital, N05, PP 321-331 30 Bergland.R.M, Gann.D.S, Demaria.E.J (1989), Pituitary and Adrenal, Principle of Surgery, N07, PP 1545-1612 31 Christine F, Kollmorgen, M.D et al (1998), Laparoscopic versus Open Posterior Adrenalectomy: Comparison of Acute-phase Response and Wound Healing in the Cushingoid Porcine Model, World J.Surg, N022, PP 613-620 32 Dunnick N.R, Korobkin M, Fracis I (1996), Adrenal radiology: Distinguishing benign from malignant adrenal masses, AJR, N 0167, PP 861-867 33 Gagner.M, Lacroix.A, Botle.A (1992), Laparoscopic Adrenalectomy in cushings syndrome and Pheochromoccytoma, N.Eng.J.Med, PP 327-1033 34 Gard, Gray, Orahilly (1986), Suprarenal glands, Anatomy WB Sauders company, N037, PP 417-426 35 Hubens G, Coverlirs H, Balliu L, Ruppert M, Vaneerdewg W (2003), A performance study coparing manual and robotically assisted laparoscopic surgery using da Vinci system, Surg Endosc N 017, PP 1595-1599 36 Hristopher P, Ambach.B (2003), Adrenal surgery: An update, ANZJ Surg, N073, PP 850-852 37 Hobart MG, Gill IS, Schweizer D, et al (2000), Laparoscopic adrenalectomy for large-volume (>5cm) adrenal masse, J Endourol, N014, PP 149-154 38 Hammond.C.B (1994), Androgen excess, Danforths obstetrics and gynecology.7th edit, JB lippincott company philadenphia, PP 681-693 39 Heinz.P.G (1999), Characterization of adrenal masse using MRI with hispathlogic correlation, AJR, N0 173, PP 15-22 40 Ianc.Bennett and Mark Ray (2002), Hand-Assisted Laparoscopic Adrenalectomy: An alternative minimal invasive surgical technique for the adrenal gland, ANZJ.Surg, N072, PP 801-805 41 Imai.T, Kikumori.T, Ohiwa.M, Mase.T (1999), Acase-Controlled study of laparoscopic Compared With Open Lateral Adrenalectomy American J, Surg, N0 72, PP 801-805 42 Jager.E, A.Heintz, T.Junginger (2004), Synchronous bilateral endoscopic adrenalectomy, Surg Endosc, N018, PP 314-318 43 Jonathan S, Moulton A.N.H, Jeffrey S (1988), CT of adrenal grands, Seminas in Roentgenology, N0 23, PP 288-303 44 Kier.R, Mccarthy.S (1989), MRI Characterization of adrenal masse: Field strength and pulse sequence considerations, Radiology, N 0171, PP 671-674 45 Mira Milas, MD, Antonia Stephen (2005), Ultrasonography for the andocrine surgeon: A valuable clinical tool that enhances diagnostic and therapeutic outcomes, Surgery, N0138, PP 193-201 46 Moinzadeh A, Gill IS (2005), Laparoscopic radical adrenalectomy for malignancy in 31 patiens, J Urol, N0 173, PP 519-525 47 Marois.C et al (1995), Ipsilateral adrenalectomy in the surgical treatement of renal carcinoma, Prog.Urol, Vol 5, N06, PP 961-964 48 Otto R.C (1987), Ultrasoud dianosis of adrenal grands diseasses, Bildgebung, Vol 56, N04, PP 164-168 49 Porpiglia F, Fiori C, Tarabuzzi R, et al (2004), Is laparoscopic adrenalectomy feasible for adrenocortical carcinoma or metastasis, BJU Int, N07 PP 822-836 50 Radomski.J.S and Cohn.H.E (1996), Adrenal gland, Endocrine disorders, NMS-Surgery, PP 307-317 51 Sheps.S.G et al (1990), recents developments in the diagnosis and treatement of pheochromocytoma, Mayo, Clin, Proc, N065, PP 88-95 52 Trn Bỡnh Giang, Nguyn c Tin, Lờ Ngc T, Tụn Tht Bỏch, Kim Sn, Nguyn Bu Triu (2000), Laparocopic Adrenalectomy, 7th World Congress of Endo.Surg, PP 231-233 53 William E, Grizzle (1988), Pathology of adrenal grands, Seminas in Roentgenology, N023, PP 323-331 54 Wan Y.L, Lee T.Y, Tsai C.C (1991), Ultrasonography of adrenal lesions, J.Formos Med Assoc, Vol 90, N04, PP 392-397 55 Doumith.R, Bousquet.J.C (1992), Incidentalomes Surrenalines, E.M.C; 10010E10, 4p 56 Forest.M, Vacher.L, Avenu.M.C (1992), Anatomie, embiologie et histologie de la glande surenale EMC, 10-014-a-10.7p 57 Legmann.P, F Charleux, B Dessout-Monsoro, H Bahurel, H Gouya, O Vignaux, A Oudjit, J Augui (2003), Imagerie des surenales, Endocrinologie-Nutrition, 10-014-D-10, 15p 58 Nghien.N.B (1939), Recherches Anthopo-Anatomiques-histo- Pathologiques et Bio-chemiques sur les glandes Surrộnales des Annamites, These Ha Noi, 10-015-B10.22p 59 Rouviere.H (1949), Prộcis danatomie et de dissection, Masson et cie, ed 60 Tcherdakoff.P.H (1983), Problems cliniques actuals du phộochromotocytome, Ann Med Interne, Vol 134, N03, PP 215-218 61 Zalouz.T (1996), Les surrộnalectomies et leurs complications, A propos de 78 observations, Thốse de Docteur en medicine, Besanson B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ============== Lấ HUY BèNH Đánh giá kết điều trị phẫu thuật cắt u tuyến thợng thận qua nội soi sau phúc mạc Chuyờn ngnh: Ngoi khoa Mó s : 60.72.07 CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS HONG LONG H NI - 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI ============== Lấ HUY BèNH Đánh giá kết điều trị phẫu thuật cắt u tuyến thợng thận qua nội soi sau phúc mạc CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2014 CC CH VIT TT ACTH : Adreno-Cortico-Trophine-Hormone CRH : Corticotropin-Releasing-Hormone CLVT : Ct lp vi tớnh CHT : Cng hng t CHA : Chn oỏn hỡnh nh MCB : ng mch ch bng M : ng mch MTT : ng mch thng thn FSH : Follicle-Stimulating-Hormone LH : Luteinizing-Hormone SA : Siờu õm TM : Tnh mch TTT : Tuyn thng thn TMTTC : Tnh mch thng thn chớnh TMTTP : Tnh mch thng thn ph TMHD : Tnh mch honh di TMCD : Tnh mch ch di TMGPG : Tnh mch gan phi gia MC LC ... đi u trị ph u thuật cắt u tuyến thượng thận qua nội soi sau phúc mạc với hai mục ti u sau: Nhận xét định đi u trị ph u thuật cắt u tuyến thượng thận qua nội soi sau phúc mạc Đánh giá kết đi u trị. .. [62] Đi u trị ph u thuật cắt u TTT thực ph u thuật mở hay nội soi Dù ph u thuật mở hay nội soi, ph u thuật cắt u TTT tiến hành qua hai đường vào qua phúc mach hay sau phúc mạc Vấn đề ph u thuật. .. thuận lợi thao tác ph u thuật viên Chọn mổ mở hay nội soi, chọn đường vào qua phúc mạc hay sau phúc mạc, thực tế lâm sàng đặt cho ph u thuật viên giai đoạn Vì nghiên c u đề tài Đánh giá kết điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận qua nội soi sau phúc mạc , Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận qua nội soi sau phúc mạc , Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận qua nội soi sau phúc mạc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay