Báo cáo phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Quản lý thư viện

33 247 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:59

Trong những năm gần đây, việc tin học hóa nhà trường đã trở thành khá phố biến ở các nước trên thế giới, việt nam cũng mới bắt đầu thực hiện được một vài năm gần đây. Và vì thế, việc nâng cao Quản Lý Thư Viện bằng Máy Tính là một điều cần thiết.Thư viện trường là nơi không thể thiếu được cho mỗi sinh viên của trường, ở đó tập trung một lượng lớn sinh viên ra vào thư viện đế đọc, mượn và trả sách.Nhu cầu học tập ngày càng cao đặc biệt là đế đảm bảo kiến thức có tính logic và chính xác thì việc tìm đến với sách là rất cần thiết, đế đáp ứng nhu cầu đó thì thư viện trưòng đã tăng số lượng sách đáng kế rất phong phú về loại sách cũng như số lượng.Vì thế mà người thủ thư trong một ngày phải liên tục lặp đí lặp lại công việc tìm sách, cho độc giả mượn trả sách sắp xếp sách đúng theo vị trí quy định đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.Và với sự phát triển của nhà trường thì thư viện càng được phát triển hơn nữa và khi đó công việc của người thủ thư càng nhiều hơn.Từ đó vấn đề quản lý sách được coi là rất cần thiết. Quản lý tốt cung cấp đầy đủ, nhanh chóng và chính xác về các loại sách cho sinh viên và thống kê báo cáo với ban quản lý là thực sự cần thiết. MỤC LỤC GIỚI THIỆU 1.1 Vấn đề Quản thư viện trường Đại học Tiền Giang: Trong năm gần đây, việc tin học hóa nhà trường trở thành phố biến nước giới, việt nam bắt đầu thực vài năm gần Và thế, việc nâng cao Quản Thư Viện Máy Tính điều cần thiết Thư viện trường nơi thiếu cho sinh viên trường, tập trung lượng lớn sinh viên vào thư viện đế đọc, mượn trả sách Nhu cầu học tập ngày cao đặc biệt đế đảm bảo kiến thức có tính logic xác việc tìm đến với sách cần thiết, đế đáp ứng nhu cầu thư viện trưòng tăng số lượng sách đáng kế phong phú loại sách số lượng Vì mà người thủ thư ngày phải liên tục lặp đí lặp lại công việc tìm sách, cho độc giả mượn trả sách xếp sách theo vị trí quy định khó khăn lại khó khăn Và với phát triển nhà trường thư viện phát triển công việc người thủ thư nhiều Từ vấn đề quản sách coi cần thiết Quản tốt cung cấp đầy đủ, nhanh chóng xác loại sách cho sinh viên thống báo cáo với ban quản thực cần thiết 1.2 Yêu cầu thực tiễn tầm quan trọng quản thư viện 1.2.1 chọn đề tài: Quản thư viện chuỗi công việc vất vã tốn nhiều công sức Việc tin học hoá toán quản thư viện giúp việc quản trở nên đơn giản đặc biệt tính xác cao Đặc biệt tin học hoá toán quản giúp việc truy vấn thông tin nhanh chóng theo yêu cầu khác 1.2.2 Tầm quan trọng việc quản thư viện: Quản thư viện trình lưu trữ hợp xử lí, tính toán tất thông tin cần thiết loại sách nhằm phục vụ cho việc truy tìm, xếp hay thống báo cáo cách nhanh chóng theo yêu cầu cụ thể Các hoạt động nhập xuất hay lập báo biểu thủ công tay ghi chép lên giấy không phù hợp thời đại ngày không thoã mãn yêu cầu đòi hỏi nguời độ xác khả đáp ứng thông tin nhanh chóng Vì ứng dụng tin học vào việc quản thư viện quan trọng cần thiết 1.3 Mục tiêu phạm vi thực đề tài: 1.3.1 Mục tiêu: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin cho thư viện truờng Triển khai ứng dụng phần mềm ứng dụng cụ thể Kiểm tra thực nghiệm việc xử lí vấn đề thuờng xuyên diễn công tác quản thư viện như: nhập thông tin sách mới, trao đổi mượn sách trả sách, báo cáo thống sách, thông tin độc giả nợ sách 1.3.2 Phạm vi: Đề tài thực phạm vi kiến thức học nghiên cứu thêm tài liệu tham khảo Việc phân tích thiết kế hệ thống thông tin chủ yếu quan tâm đến yêu cầu thực tế công việc ngày thư viện người thủ thư cập nhật sách, mượn trả sách, tìm kiếm thông tin sách Độc giả sinh viên, công nhân viên chức trường NỘI DUNG: 2.1 CƠ SỞ LÍ THUYẾT: 2.1.1 Khái niệm: 2.1.1.1 Cơ sở liệu: Cơ sở liệu: Là tập hợp bảng liệu có quan hệ với cho cấu trúc chúng mối quan hệ bên chúng tách biệt với chương trình ứng dụng bên ngoài, đồng thời nhiều người dùng khác nhiều ứng dụng khác khai thác chia cách chọn lọc lúc cần Thực thể: Là hình ảnh cụ thể đối tuợng hệ thống thông tin quản Một thực thể xác định tên thuộc tính Thuộc tính: Là yếu tố liệu thông tin thực thể Lớp thực thể: Là thực thể thuộc tính Lược đồ quan hệ: Tập thuộc tính quan hệ Lược đồ quan hệ gồm thuộc tính thực thể với mệnh đề ràng buộc 2.1.1.2 Quan hệ sở liệu: Cơ sở liệu quan hệ sở liệu tổ chức theo mô hình quan hệ Trong đối tượng liệu quan hệ đối tuợng quan hệ tổ chức thành thực thể Mỗi thực thể bao gồm tập hợp thuộc tính Mỗi thể thực thể giá trị tương ứng với thuộc tính thực 2.1.2 Ngôn ngữ thiết kế: 2.1.2.1 SQL (Structured Query Language): SQL viết tắt Structured Query Language, ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc Nó thiết kế để quản liệu hệ thống quản sở liệu quan hệ (RDBMS) SQL ngôn ngữ sở liệu, sử dụng để tạo, xóa sở liệu, lấy hàng sửa đổi hàng, … 2.1.2.2 Ngôn ngữ mô hình hướng đối tượng C#: C# ngôn ngữ lập trình đơn giản, đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng phát triển Microsoft phê chuẩn European Computer Manufacturers Association (ECMA) International Standards Organization (ISO) C# phát triển Anders Hejlsberg team ông phát triển Net Framework C# thiết kế cho Common Language Infrastructure (CLI), mà gồm Executable Code Runtime Environment, cho phép sử dụng ngôn ngữ high-level đa dạng tảng cấu trúc máy tính khác 2.2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THEO MÔ HÌNH UML 2.2.1 Đặc tả yêu cầu hệ thống phần mềm: Thư viện trường đại học Tiền Giang cần tin học hóa việc quản Quản thư viện thủ thư, đối tượng mượn/đọc/trả sách sinh viên trường, hệ thống máy tính thư viện tiếp nhận thông tin đăng kí mượn sách sinh viên thông qua thủ thư Khi đến thư viện để mượn sách, sinh viên tìm kiếm sách hệ thống phần mềm với thông tin sách như: mã sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, tóm tắt nội dung Sinh viên muốn đăng kí mượn sách tra cứu thông tin sách ghi vào phiếu mượn sách Thông tin phiếu mượn sách: số thẻ thư viện, ngày mượn, ngày hẹn trả, thuộc đơn vị, sách mượn phải có thêm thông tin: mã sách, tên sách, ngày trả (được ghi nhận sinh viên đến trả sách) Khi mượn, sinh viên phải sử dụng thẻ thư viện chứa thông tin: mã số sinh viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, lớp, chuyên ngành Thông tin thủ thư gồm: mã thủ thư, họ tên thủ thư, ngày sinh, địa Các công việc quy trình quản thư viện bao gồm: Quản sách: Đặt mua sách (thêm sách); lí sách lạc hậu hay hư hỏng (xóa sách không tồn tại); cho phép tìm kiếm, thống sách, sữa thông tin sách nhập sai Quản lí độc giả: Cấp phát thẻ thư viện(đồng thời thêm đọc giả vào hệ thống); chỉnh sữa thông tin độc giả; xóa thông tin độc giả; gia hạn thu hồi hiêu lực thẻ độc giả (nếu có sách trễ hạn lần) Quản lí việc mượn /trả sách: Ghi nhận thông tin việc mượn/trả sách(mỗi độc giả mượn tối đa sách thời hạn 10 ngày); tính tiền phạt trả sách trễ hạn (trả trễ hạn 1.000đ/ngày); tính tiền đền sách (đền bù số tiền giá sách mất); xem báo cáo việc mượn/trả sách sinh viên Phân quyền sử dụng: Đăng nhập hệ thống với quyền quản trị hệ thống, quản lí sách, quản lí độc giả, quản lí việc mượn sách, tạo tài khoản cho đọc giả có thẻ thư viện, thêm/sửa/xóa thông tin tài khoản độc giả; học sinh – sinh viên/giảng viên: đăng nhập hệ thống với quyền đọc giả, đăng kí mượn/trả sách, xin cấp thẻ thư viện, xem thông tin loại sách có thư viện Quản thủ thư: cập nhật thông tin thủ thư theo ngày làm việc, thêm, sửa, xóa thông tin thủ thư Một số yêu cầu chức khác mà hệ thống cần đáp ứng a Lưu trữ: - Sách : tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngày nhập về, số trang, ngôn ngữ, thể loại, tình trạng, giá tiền - Độc giả : họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, tình trạng - Việc mượn trả sách : độc giả, sách, ngày mượn, ngày trả b Tra sách: - Sách : theo tiêu chuẩn - Độc giả : theo tiêu chuẩn c Tính toán: - Tiền phạt trả sách trễ hạn - Tiền đền bù làm sách hư sách d Kết xuất báo cáo: - Danh sách theo thể loại, ngôn ngữ Quá trình mượn trả sách Quá trình mượn sách độc giả Thống tình hình mượn sách quý, năm Thống sách nhận từ nhà xuất 2.2.2 Sơ đồ Usecase quản thư viện: 2.2.3 Sơ đồ phân cấp chức năng: 2.2.4 Sơ đồ hoạt động mượn trả sách: 2.2.4.1 Sơ đồ hoạt động mượn sách: 2.2.4.2 Sơ đồ hoạt động trả sách: 2.2.5 Sơ đồ trạng thái mượn trả sách: 2.2.6 Sơ đồ thành phần: 2.2.7 Phân tích sơ đồ usecase theo nghiệp vụ: 2.2.7.1 Usecase đăng nhập hệ thống: 2.2.7.1.1 Sơ đồ trình tự: 2.2.7.5 Usecase tra cứu độc giả: 2.2.7.5.1 Sơ đồ trình tự: 2.2.7.5.2 Sơ đồ cộng tác: 2.2.7.5.3 Sơ đồ lớp: 2.2.7.6 Usecase báo cáo thống cho mượn sách: 2.2.7.6.1 Sơ đồ trình tự: 2.2.7.6.2 Sơ đồ cộng tác: 2.2.7.6.3 Sơ đồ lớp: 2.2.7.7 Usecase báo cáo thống độc giả: 2.2.7.7.1 Sơ đồ trình tự: 2.2.7.7.2 Sơ đồ cộng tác: 2.2.7.7.3 Sơ đồ lớp: 2.3 Thiết kế thực thể liệu: 2.3.1 Bảng Sách (tbl_Sach) Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaSach varchar 10 Mã sách ISBN varchar 15 Mã vạch (chuẩn quốc tế) TenSach nvarchar 50 Tên sách MaLoaiSach varchar 10 Mã loại sách MaViTri varchar 10 Mã vị trí TrangThaiSach bit Trạng thái sách (còn/hết) TongSoLuong integer SoLuongCon integer MaTacGia varchar 10 Tổ số lượng kho Số lượng kho Mã tác giả MaNhaXuatBan varchar 10 Mã nhà xuất SoTrang integer Số trang NamXuatBan datetime Năm xuất GiaTien integer Giá tiền SoLanTaiBan integer Số lần tái TomTatNoiDung nvarchar 200 Tóm tắt nội dung 2.3.2 Bảng Độc Giả (tbl_DocGia) Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả SoThe varchar 10 Mã số thẻ Ho nvarchar 20 Họ độc giả Ten nvarchar 10 Tên độc giả NgaySinh datetime Ngày sinh GioiTinh bit Giới tính GiangVien bit Có phải giảng viên không Mã lớp độc giả (nếu không giảng viên) Mả thủ thư chấp nhận MaLop varchar ThuThuChapNha varchar n NgayChapNhan datetime 10 MaLoaiDocGia 10 varchar 10 Ngày chấp nhận Mả loại độc giả 2.3.3 Bảng Người Dùng (tbl_NguoiDung) Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaNguoiDung varchar 10 Mã người dùng UserName varchar 10 Tên tài khoản PassWord varchar 20 Mật Ho nvarchar 20 Họ người dùng Ten nvarchar 10 NgaySinh datetime GioiTinh bit Tên người dùng Ngày sinh người dùng Giới tính Email varchar 30 Địa email DienThoai varchar 12 Số điện thoại Có phải Admin không Trạng thái hoạt động QuyenAdmin bit TrangThaiHoatDon bit g 2.3.4 Bảng Lớp (tbl_Lop): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaLop varchar 10 Mã lớp TenLop nvarchar 20 Tên lớp MaNganh varchar 10 Mã ngành 2.3.5 Bảng Ngành Học (tbl_NganhHoc): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaNganh varchar 10 Mã ngành TenNganh nvarchar 20 Tên ngành MaKhoa varchar 10 Mã khoa 2.3.6 Bảng Khoa (tbl_Khoa): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaKhoa varchar 10 Mã khoa TenKhoa nvarchar 20 Tên khoa GhiChu nvarchar 40 Ghi 2.3.7 Bảng Loại Độc Giả (tbl_LoaiDocGia): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaLoaiDocGia varchar 10 Mã loại độc giả TenLoaiDocGia nvarchar 20 Tên loại độc giả 2.3.8 Bảng Phiếu Mượn Trả (tbl_PhieuMuonTra): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaPhieu varchar 10 Mã phiếu SoThe nvarchar 20 Số thẻ NgayMuon datetime NguoiChoMuon varchar HanTra datime Thời hạn trả NgayTra datime Ngày trả thực tế NguoiThuHoi varchar 10 Người thu sách trả MaSach varchar 10 Mã sách Ngày mượn 10 Ngày cho mượn 2.3.9 Bảng Phiếu Xử Vi Phạm (tbl_PhieuXuLyViPham): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaPhat varchar 10 Mã phạt SoThe varchar 10 Mã số thẻ LyDoViPham nvarchar 30 vi phạm HinhThucXuLy nvarchar 30 Hình thức xử NgayXuLy datetime NguoiXuLy varchar Ngày xử 10 Người xử 2.3.10 Bảng vị trí sách (tbl_ViTrisach): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaViTri varchar 10 Mã vị trí sách Kho nvarchar 20 Kho Ke integer Mã số kệ Ngan integer Mã ngăn 2.3.11 Bảng chuyên mục sách (tbl_ChuyenMucSach): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MachuyenMuc varchar 10 Mã chuyên mục TenChuyenMuc nvarchar 30 Tên chuyên mục 2.3.12 Bảng phân loại sách (tbl_PhanLoaiSach): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaLoaiSach varchar 10 Mã loại sách TenLoaiSach nvarchar 20 Tên loại sách MaChuyenMuc varchar 10 Mã chuyên mục 2.3.13 Bảng tác giả (tbl_TacGia): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaTacGia varchar 10 Mã tác giả TenTacGia nvarchar 30 Tên tác giả DiaChi nvarchar 100 Địa DienThoai varchar 12 Số điện thoại Fax varchar 12 Số Fax Email varchar 30 Địa email GhiChu nvarchar 100 Ghi 2.3.14 Bảng nhà sản xuất (tbl_NhaSanXuat): Tên trường Kiểu liệu Độ rộng Mô tả MaNhaXuatBan varchar 10 Mã nhà xuất TenNhaXuatBan nvarchar 20 Tên nhà xuất DiaChi nvarchar 100 Địa DienThoai varchar 12 Số điện thoại Fax varchar 12 Số Fax Email varchar 30 Địa email Website varchar 30 Địa website GhiChu nvarchar 100 Ghi 2.3.15 Sơ đồ quan hệ liệu: 2.4 Sơ đồ triển khai: 1.1 THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1.1.1 Nhập sách mới: Bước 1: Nhập thông tin sách Bước 2: Kết nối đến sỡ liệu Bước 3: Tiến hành kiểm tra sỡ liệu - Nếu liệu có xuất thông tin liệu tồn Nếu không tiến hành bước Bước 4: Lưu liệu vào sỡ liệu Bước 5: Đóng kết nối đến sỡ liệu kết thúc 1.1.2 Tra cứu sách: Bước 1: Nhập thông tin sách muốn tra cứu Bước 2: Kết nối đến sỡ liệu Bước 3: Tiến hành kiểm tra sỡ liệu - Nếu có xuất thông tin sách - Nếu không thông báo không tìm thấy sách Bước 4: Đóng kết nối đến sỡ liệu kết thúc 1.1.3 Mượn trả sách: 1.1.3.1 Mượn sách: Bước 1: Nhập mã phiếu, mã sách, mã độc giả, ngày mượn, hạn trả Bước 2: Kết nối đến sỡ liệu Bước 3: Tiến hành kiểm tra sỡ liệu - Nếu có tiến hành cho mượn Nếu không kết thúc trình mượn Bước 4: Đóng kết nối đến sỡ liệu kết thúc 1.1.3.2 Trả sách: Bước 1: Nhập mã phiếu mã sách mã độc giả Bước 2: Kết nối đến sỡ liệu Bước 3: Tiến hành kiểm tra sỡ liệu - Nếu có đưa danh sách tương ứng thực bước Nếu không kiểm tra lại thông tin Bước 4: Xác định tình trạng sách trả - Nếu trả trễ hạn tính mức phạt thêm thông tin vào bảng phạt Nếu không trễ hạn tiến hành xóa liệu bảng phiếu mượn trả Bước 5: Đóng kết nối đến sỡ liệu kết thúc 1.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 1.4 KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tác giả: Nguyễn Văn Hiền – Trường Đại học Tiền Giang  Chi tiết liên hệ: o Sdt: 01649223010 o Email: namnguyen12041994@gmail.com ... khả đáp ứng thông tin nhanh chóng Vì ứng dụng tin học vào việc quản lý thư viện quan trọng cần thiết 1.3 Mục tiêu phạm vi thực đề tài: 1.3.1 Mục tiêu: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin cho thư... cho phép tìm kiếm, thống kê sách, sữa thông tin sách nhập sai Quản lí độc giả: Cấp phát thẻ thư viện(đồng thời thêm đọc giả vào hệ thống) ; chỉnh sữa thông tin độc giả; xóa thông tin độc giả; gia... nhập thông tin sách mới, trao đổi mượn sách trả sách, báo cáo thống kê sách, thông tin độc giả nợ sách 1.3.2 Phạm vi: Đề tài thực phạm vi kiến thức học nghiên cứu thêm tài liệu tham khảo Việc phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Quản lý thư viện, Báo cáo phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Quản lý thư viện, Báo cáo phân tích thiết kê hệ thống thông tin - Quản lý thư viện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay