Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Nam

26 102 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:58

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hoài Nhân Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, bên cạnh ngân hàng thương mại nước, xuất thêm nhiều ngân hàng nước ngoài, tạo nên cạnh tranh gay gắt ngân hàng.Lợi nhuận vấn đề đặt lên hàng đầu.Để tồn phát triển, ngân hàng phải tìm cho hướng hiệu nhất, phát triển chiều rộng chiều sâu.Các ngân hàng ngày mở rộng mạng lưới, chi nhánh, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động cho vay, có cho vay tiêu dùng Tuy nhiên chủ yếu lĩnh vực truyền thống mà chưa ý đến mảng cho vay tiêu dùng, giới cho vay tiêu dùng phát triển trở thành nguồn thu cho ngân hàng Sự phát triển kinh tế tỷ lệ thuận với nhu cầu tiêu dùng người dân, nhu cầu chi tiêu ngày tăng, sử dụng khoản tài mà họ có nhu cầu vay để tài trợ cho tiêu dùng Có thể nói, cho vay tiêu dùng giải pháp giúp kích cầu tiêu dùng nội địa, nhu cầu sống ngày nâng cao cạnh tranh cho vay tiêu dùng công ty tài ngân hàng nóng lên Từ thực tế xã hội ngày đại, mức sống tăng lên, người muốn hưởng thụ hàng hóa dịch vụ tốt Nắm bắt nhu cầu đó, cãc ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Tuy tăng trưởng phát triển, cho vay ạt, doanh số cho vay tăng không hẳn lợi nhuận tăng theo, mà quan trọng phải cho vay có hiệu Trong kinh tế thị trường ngân hàng phải thận trọng cho vay, để rủi ro xảy khả vốn tránh khỏi Do đó, việc hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng quan trọng ngân hàng Nhận thức tính cấp thiết vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng Footer Page of 145 cho vay tiêu dùng, nên tác giả lựa chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam” để nghiên cứu luận văn tốt nghiệp cao học, với mong muốn góp phần hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 2.Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm đến mục tiêu sau: - Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Quảng Nam,xác định bất cập quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp PTNT chi nhánh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, phân tích nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng đưa biện pháp nhằm kiểm soát, hạn chế, phòng ngừa rủi ro giải pháp tài trợ rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng No&PTNT – Chi nhánh Quảng Nam Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Quảng Nam năm 2011-2013 Phương pháp nghiên cứu: Trên sở phương pháp luận Chủ nghĩa vật biện chứng Trong trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh, tổng hợp để phân tích thực tế thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT –Chi nhánh Quảng Nam Kết cấu đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, đề tài gồm có chương: Header Page of 145 Footer Page of 145 Chương Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Chương Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Quảng Nam Chương Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Header Page of 145 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM a Khái niệm Cho vay tiêu dùng hình thức cấp tín dụng ngân hàng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu như: mua sắm nhà cửa, phương tiện lại, trang thiết bị nhu cầu chi tiêu cho y tế, giáo dục… nhằm nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình b Đặc điểm - Quy mô hợp đồng vay thường nhỏ, phí tổ chức vay cao Vì lãi suất vay tiêu dùng thường cao lãi suất loại cho vay lĩnh vực thương mại, công nghiệp - Nhu cầu khách hàng thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tếvà co dãn với lãi suất Thông thường người vay quan tâm đến số tiền mà họ phải toán lãi suất mà họ phải chịu - Mức thu nhập trình độ học vấn biến số có quan hệ mật thiết tới nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng - Chất lượng thông tin tài khách hàng vay thường không cao Footer Page of 145 - Tư cách khách hàng yếu tố khó xác định, song lại quan trọng định hoàn trả khoản vay c Lợi ích + Đối với ngân hàng: CVTD giúp ngân hàng mở rộng quan hệ với khách hàng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nhờ nâng cao thu nhập phân tán rủi ro cho ngân hàng + Đối với người tiêu dùng: Thông qua hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng, họ hưởng tiện ích trước tích lũy đủ tiền, nữa, giúp họ đáp ứng nhu cầu chi tiêu cấp thiết + Đối với kinh tế: Thông qua vay tiêu dùng ngân hàng kích thích người dân mua sắm hàng hóa, dịch vụ (kích cầu), tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 1.1.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng a Căn mục đích cho vay: bao gồm cho vay tiêu dùng cư trú cho vay tiêu dùng phi cư trú b Căn phương thức hoàn trả: cho vay tiêu dùng trả góp; cho vay tiêu dùng phi trả góp; cho vay tiêu dùng tuần hoàn; cho vay theo thẻ tín dụng c Căn nguồn gốc khoản nợ: bao gồmcho vay tiêu dùng gián tiếp cho vay tiêu dùng trực tiếp 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng “Rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng a Căn vào nguyên nhân phát sinh: + Rủi ro giao dịch: hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng + Rủi ro danh mục: RRTD mà nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng Header Page of 145 Footer Page of 145 b Căn theo nguyên nhân gây rủi ro + Rủi ro khách quan: rủi ro nguyên nhân khách quan thiên tai, địch họa, người vay bị chết, tích biến động dự kiến khác làm thất thoát vốn vay người vay thực nghiêm túc chế độ sách + Rủi ro chủ quan: rủi ro nguyên nhân thuộc chủ quan người vay người cho vay vô tình hay cố ý làm thất thoát vốn vay hay lý chủ quan khác c Nếu vào tính chất rủi ro: + Rủi ro đặc thù: rủi ro người vay cụ thể phát sinh kiểu đặc thù rủi ro dự án mà người vay thực Điều có nghĩa, rủi ro đặc thù ảnh hưởng đến người vay nên tối thiểu hóa nhờ đa dạng hóa + Rủi ro hệ thống: rủi ro phát sinh bối cảnh chung kinh tế điều kiện vĩ mô tác động lên toàn người vay Khác với rủi ro đặc thù rủi ro hệ thống đa dạng hóa 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng a Đối với kinh tế b Đối với khách hàng c Đối với ngân hàng 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.3.1 Khái niệm Quản trị RRTD cho vay tiêu dùng tổng thể biện pháp, công cụ mà ngân hàng áp dụng nhằm hạn chế khả xuất rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng giảm bớt mức độ tổn thất hậu bất lợi rủi ro gây 1.3.2.Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng a.Nhận dạng,phân tích, xác định rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Quản trị rủi ro tín dụng bao gồm nội dung sau: Header Page of 145 Footer Page of 145 Nhận diện rủi ro tín dụng trình xác định liên tục có hệ thống RRTD đã, xảy ngân hàng Hoạt động nhằm phát triển thông tin nguồn gốc rủi ro loại tổn thất xáy để có giải pháp kiểm soát tài trợ rủi ro thích hợp Các phương pháp nhận dạng rủi ro sau: + Phân tích hồ sơ đề nghị cấp tín dụng +Phương pháp tra trường + Phương pháp lưu đồ b.Đo lường rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Một số phương pháp đo lường rủi ro tín dụng chủ yếu NHTM áp dụng phổ biến là: -Nợ hạn -Tỷ lệ nợ hạn khách hàng cá nhân mức độ rủi ro tín dụng cá nhân Tùy ngân hàng mà hệ thống yếu tố phân tích khác nhau,phổ biến hệ thống mô hình chất lượng 6C, liên quan đến việc nghiên cứu chi tiết “6 khía cạnh – 6C” khách hàng là: Tính cách (Charater), Năng lực (Capacity), Thu nhập (Cash), Tài sản chấp (Collateral), Điều kiện (Condition) Kiểm soát (Control) - Mô hình định tính rủi ro tín dụng- Mô hình 6C: dựa vào yếu tố Đối với khoản vay, câu hỏi ngân hàng liệu khách hàng có thiên chí khả toán khoản vay đến hạn hay không? Điều liên quan đến việc nghiên cứu chi tiết” khía cạnh – 6C” khách hàng c Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược, chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng không mong đợi xảy ngân hàng Các biện pháp kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng: Các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn Header Page of 145 Footer Page of 145 ngừa tổn thất, giảm thiểu tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng hoá rủi ro, quản trị thông tin Kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược, chương trình hoạt động để ngăn ngừa, né tránh giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng không mong đợi xảy ngân hàng Các biện pháp kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng: Các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng hoá rủi ro, quản trị thông tin d Tài trợ rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Cho vay có tài sản bảo đảm Trích lập dự phòng rủi ro Mua bảo hiểm tín dụng KẾT LUẬN CHƯƠNG Header Page of 145 Trong chương luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng tiêu dùng rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM: Thứ nhất, luận văn nêu lý thuyết sở cho vay tiêu dùng rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng thể qua khái niệm, hình thức cho vay tiêu dùng, loại rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải trình cho vay tiêu dùng tác động rủi ro tín dụng kinh tế nói chung NHTM nói riêng Thứ hai, luận văn cần thiết công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Những lý luận nêu làm sở, tảng lý thuyết cho việc phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Quảng Nam trình bày chương Footer Page of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG NAM Header Page 10 of 145 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆT NAM 2.1.1.Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ 2.1.3.Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng No&PTNT,chi nhánh Quảng Nam giai đoạn 2011-2013 a Kết hoạt động huy động vốn Với nổ lực mình, vốn huy động chi nhánh tăng lên qua năm, kết đáng trân trọng làm tiền đề cho chi nhánh mở rộng công tác cho vay, nâng cao kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.1 Kết hoạt động huy động vốn giai đoạn 2011-2013 (Đvt: tỷ đồng) Chỉ tiêu Nguồn vốn huy động Phân theo thành phần 1.1 Tiền gửi vay TCTD khác 1.2 Tiền gửi KH 1.3 Phát hành giấy tờ có giá Phân theo kỳ hạn 2.1 Không kỳ hạn 2.2 Có kỳ hạn Phân theo loại tiền tệ 3.1 VNĐ 3.2 Ngoại tệ Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 +/% +/% 1.697,00 160,75 16,70 573,51 51,05 Năm 2013 962,74 1.123,49 10,68 0,95 950,74 1,32 1.122,51 0,03 1.447,00 171,77 0,00 -1,29 18,07 324,49 -97,73 -0,03 28,91 -100,00 203,42 759,32 31,13 1.092,36 316,00 -172,29 1.381,00 333,04 -84,70 284,87 43,86 288,64 915,10 26,42 728,89 233,85 989,20 134,29 1.594,00 260,31 103,00 -99,56 35,71 604,80 -42,57 -31,29 61,14 -23,30 250,00 -9,73 -91,10 249,05 26.215,79 (Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNo Quảng Nam) Footer Page 10 of 145 10 chuyển biến Chi nhánh qua năm ta phân tích tiêu Header Page 12 of 145 phản ánh quy mô tín dụng tiêu dùng: Bảng 2.4 Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh (Đvt: Triệu đồng) CHÊNH LỆCH Chỉ tiêu Cho vay tiêu dùng Tổng doanh số cho vay Tỷ trọng 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 +/- % +/- % 283,25 316,04 530,55 32,79 11,58 214,51 67,87 1.608,44 2.204,52 2.646,24 596,08 37,06 441,72 20,04 17,61 14,34 20,05 -3,27 5,71 (Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNo Quảng Nam) a Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích Phân theo mục đích cho vay, ngân hàng cho vay chủ yếu cho vay tiêu dùng sinh hoạt Bên cạnh cho vay sữa chữa mua sắm nhà cửa chiếm tỷ trọng đáng kể dư nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh Đối với cho vay để mua ôtô tỷ trọng cho vay có so với loại hình phần cho vay có tốc độ tăng nhanh b Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn Dư nợ tín dụng tiêu dùng liên tục tăng thời gian qua, đó, dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng có xu hướng ngày tăng.Nguyên nhân dẫn đến điều nguồn tiền huy động chủ yếu ngân hàng từ tiền gửi ngắn hạn nên ngân hàng tập trung tín dụng ngắn hạn hạn chế cấp tín dụng trung, dài hạn c Dư nợ cho vay tiêu dùng theo phương thức tài sản đảm bảo 2.2.2 Các biện pháp thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Công tác hạn chế RRTD cho vay tiêu dùng cụ thể hóa sau: Footer Page 12 of 145 11 a Nhóm biện pháp phòng ngừa rủi ro Tổ chức thực hoạt động cho vay theo sách tín dụng Quy trình tín dụng nội Thực kiểm tra, kiểm soát nội b Nhóm biện pháp xử lý rủi ro tín dụng + Tổ chức thực hiệu công tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề: + Cơ cấu lại nợ, gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ: + Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay: + Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý 2.2.3 Kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Chi nhánh, kết đạt từ năm 2011-2013 thể qua bảng sau đây: a Tỷ lệ nợ hạn + Tỷ lệ nợ hạn chung Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng (Đvt: Triệu đồng) Header Page 13 of 145 CHÊNH LỆCH Chỉ tiêu Nợ hạn Tổng dư nợ Tỷ lệ NQH 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 4.871,90 4.223,71 5.783,00 +/-648,19 -13,30 +/1559,29 % 36,92 283.250,00 316.040,00 530.550,00 32.790,00 11,58 214.510,00 67,87 1,72 1,34 1,09 -0,38 % -0,25 (Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNo Quảng Nam) Tuy tỷ lệ nợ hạn có cao tỷ lệ giảm qua hàng năm dấu hiệu chuyển biến tốt Cho nên đánh giá chi nhánh có nhiều cố gắng nỗ lực công tác hạn chế RRTD nói chung hạn chế RRTD cho vay tiêu dùng nói riêng + Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn + Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng phân theo mục đích + Tỷ lệ nợ hạn cho vay tiêu dùng phân theo phương thức TS đảm bảo Footer Page 13 of 145 12 b Tỷ lệ nợ xấu + Tỷ lệ nợ xấu chung Bảng 2.12 Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng (Đvt: Triệu đồng) Header Page 14 of 145 CHÊNH LỆCH Chỉ tiêu Nợ xấu Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu 2011 2012 2012/2011 2013 2013/2012 +/- % +/- % 1.332,00 2.813,00 5.300,00 1.481,00 111,19 2.487,00 88,41 283.250,00 316.040,00 530.550,00 32.790,00 11,58 214.510,00 67,87 0,47 0,89 1,00 0,42 0,11 (Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNo Quảng Nam) Nguy rủi ro cho vay tiêu dùng Chi nhánh Qua bảng số liệu ta thấy nợ xấu có xu hướng tăng nguyên nhân số khách hàng cá nhân sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến khả chi trả + Tỷ lệ nợ xấu phân theo thời hạn cho vay + Tỷ lệ nợ xấu phân theo mục đích cho vay + Tỷ lệ nợ xấu phân theo phương thức TS đảm bảo c Sự thay đổi cấu nhóm nợ xấu CHÊNH LỆCH 2012/2011 2013/2012 Chỉ tiêu +/- % +/- % Tổng dư nợ CVTD 32.790,00 11,58 214.510,00 40,43 Nợ nhóm 33.438,19 12,01 212.962,96 40,58 Nợ nhóm -2.129,68 -60,15 -721,24 -104,57 Nợ nhóm -988,10 -96,90 180,62 85,11 Nợ nhóm -166,68 -84,06 1.825,32 98,30 Nợ nhóm 2.636,26 2.326,80 274,57 9,08 Nợ xấu 1.481,49 111,28 2.280,51 44,77 -648,19 -13,30 1.559,27 26,96 Nợ từ nhóm -5 (Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNo Quảng Nam) Footer Page 14 of 145 13 Tỷ trọng nhóm nợ chi nhánh có thay đổi rõ rệt nợ từ Header Page 15 of 145 nhóm 2-5 có xu hướng giảm, nhóm tăng lên chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cho vay tiêu dùng.Trong năm qua tỷ trọng nợ nhóm 2, nhóm 3, nhóm có xu hướng giảm nợ nhóm lại có xu hướng tăng.Đây dấu hiệu mà chi nhánh cần quan tâm đến công tác hạn chế rủi ro để đạt mục tiêu đề d Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Bảng 2.17 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro (Đvt: Triệu đồng) CHÊNH LỆCH Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 +/- +/- % % Trích dự phòng 2.690,00 3.255,00 5.936,00 565,00 21,00 2.681,00 82,37 283.240,00 316.040,00 530.031,00 32.800,00 11,58 213.991,00 67,71 0,95 1,03 1,12 0,08 rủi ro Tổng dư nợ Tỷ lệ trích dự phòng 0,09 (%) (Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNo Quảng Nam) Trong năm qua tỷ lệ trích lập dự phòng tăng từ 0,95% năm 2011 lên 1,12% năm 2013 Tuy điều không ngân hàng mong muốn việc trích lập DPRR theo nhóm nợ cần thiết để bù đắp rủi ro phát sinh, sau tiếp tục thu hồi nợ Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 e Tỷ lệ xóa nợ ròng Bảng 2.18 Tỷ lệ xóa nợ ròng (Đvt: Triệu đồng) CHÊNH LỆCH Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 +/- Các khoản xóa nợ ròng Tổng dư nợ Tỷ lệ xoá nợ ròng (%) % 2013/2012 +/- % 397,00 727,00 2.228,00 330,00 83,12 1.501,00 206,46 283.250,00 316.040,00 530.550,00 32.790,00 11,58 214.510,00 67,87 0,14 0,23 0,42 0,09 0,19 (Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNo Quảng Nam) Việc tỷ lệ xóa nợ ròng không giảm mà tăng chứng tỏ hoạt động tín dụng CVTD gặp nhiều rủi ro Nhờ có việc trích lập DPRR mang lại hiệu định công tác hạn chế rủi ro tín dụng CVTD chi nhánh 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT QUẢNG NAM 2.3.1 Về công tác nhận diện rủi ro tín dụng a Giao tiếp nội khách hàng - Giao tiếp với nội khách hàng - Giao tiếp nội NHNo&PTNT Quảng Nam b Nghiên cứu lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng Thông qua việc phân tích, đánh giá lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng vay vốn cá nhân liên quan khách hàng NHNo&PTNT Quảng Nam trước TCTD khác để chi nhánh đưa rủi ro có biện pháp ứng xử từ chối quan hệ với khách hàng Footer Page 16 of 145 15 2.3.2 Về công tác đo lường rủi ro tín dụng Tại NHNo nói chung NHNo Quảng Nam nói riêng chưa có công cụ đo lường rủi ro tín dụng hiệu mà dừng lại nhận định rủi ro chung chung, gây khó khăn cho cấp phê duyệt định cho vay tính toán tài trợ vốn Thực khâu tiếp nhận đánh giá khách hàng vay, chi nhánh áp dụng mô hình định tính truyền thống “6C” song song phương thức xếp hạng tín dụng nội khách hàng Hiện NHNo&PTNT Quảng Nam áp dụng phương pháp chấm xếp hạng tín dụng nội khách hàng có quan hệ tín dụng để đánh giá tổng thể toàn diện khách hàng, từ đưa định cho vay khách hàng tái cấp khách hàng cũ phân loại nợ theo Điều - Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 2.3.3 Về công tác kiểm soát rủi ro tín dụng a Xây dựng cấu tổ chức hoạt động tín dụng hiệu NHNo&PTNT Quảng Nam thành lập Ban Quản trị rủi ro, có Phòng Chính sách, Phòng quản lý danh mục thực chức quản lý RRTD thuộc máy quản lý điều hành, độc lập với đơn vị cấp tín dụng Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh gồm: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội Các đơn vị cấp tín dụng b Ban hành hệ thống văn quy chế, quy trình, thủ tục cấp tín dụng chặt chẽ Chi nhánh xây dựng hệ thống văn đồng tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tín dụng bao gồm cấp độ sau: - Các sách: Chính sách quản lý rủi ro, sách phân loại nợ - Các quy chế: Quy chế hoạt động tín dụng, quy chế hoạt động Ủy ban, hội đồng - Các quy trình: Quy trình tín dụng, quy trình nhận, quản lý, xử lý tài sản bảo đảm Header Page 17 of 145 Footer Page 17 of 145 16 - Các quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng; Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn; Quy định áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; Quy định áp dụng hệ thống xếp hạng tài sản bảo đảm - Các hướng dẫn quy trình nghiệp vụ liên quan chi tiết cho đối tượng cấp tín dụng, sản phẩm tín dụng, ….v.v c Cơ cấu danh mục đầu tư để phân tán rủi ro - Quản lý danh mục cho vay cách tuân theo giới hạn dư nợ khách hàng, nhóm khách hàng liên quan, loại sản phẩm cho vay, loại hình khách hàng, ngành kinh tế, thời hạn cho vay, loại tiền tệ thường xuyên theo dõi giám sát danh mục cho vay nhằm có cảnh báo kịp thời d Hệ thống theo dõi giám sát rủi ro tín dụng - Giám sát, cảnh báo cấu phân loại nợ, danh mục cho vay, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng kiểm tra công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng; - Nghiên cứu, xây dựng, cải tiến, triển khai, quản lý mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ, quản lý danh mục cho vay, phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định; - Thực đo lường báo cáo, đề xuất giải pháp thường xuyên với tình hình rủi ro tín dụng (nợ hạn, tình hình cho vay số sản phẩm rủi ro cao, …) cho cấp có thẩm quyền; e Kiểm soát trình thẩm định xét duyệt tín dụng NHNo&PTNT Quảng Nam tiến hành đánh giá lại khoản cấp tín dụng tại, lựa chọn trì khách hàng tốt, có uy tín trả nợ, đồng thời thu hẹp khoản tín dụng xem có nguy dẫn đến nợ hạn, gây rủi ro cho ngân hàng f Kiểm soát tài sản đảm bảo 2.3.4 Về công tác tài trợ rủi ro tín dụng a Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro b Xử lý nợ hạn, nợ xấu - Đối với khoản nợ có vấn đề đánh giá có khả Header Page 18 of 145 Footer Page 18 of 145 17 thu hồi: Chi nhánh tích cực thường xuyên bám sát KH, theo dõi tình hình hỗ trợ, tư vấn cho KH cần thiết - Đối với khoản nợ có dấu hiệu khó đòi: Kiểm soát khách hàng, tận dụng nguồn để thu hồi nợ (bao gồm xử lý tài sản đảm bảo) - Nợ xấu khả thu hồi: Đối với khoản nợ có rủi ro cao phân loại nợ nhóm 5, chi nhánh trình Hội đồng quản trị Ngân hàng phép sử dụng quỹ dự phòng tài để trích lập 100% khoản nợ đưa ngoại bảng theo dõi thu hồi nhằm cải thiện nợ xấu bảng cân đối ngân hàng 2.3.5 Những mặt đạt hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh Quảng Nam a Những mặt đạt Nguồn vốn huy động năm qua đạt vượt tiêu kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng chi nhánh - Các phận chuyên môn hóa sâu tùy theo chức tạo tính khách quan, độc lập thẩm định cho vay giúp cho người phê duyệt tín dụng nhận định rõ rủi ro tiềm ẩn - Hệ thống thông tin tín dụng ngày nâng cao.Chi nhánh thường xuyên cập nhật phần mềm hỗ trợ việc quản lý thông tin khách hàng - Duy trì lựa chọn khách hàng tốt, có uy tín vay trả để cấp tín dụng, đồng thời thu hẹp khoản tín dụng khách hàng xem có nguy nợ hạn, gây rủi ro - Thường xuyên mở lớp tập huấn cử cán đào tạo lớp ngắn hạn nâng cao chất lượng tín dụng công tác hạn chế ro tín dụng chi nhánh b Hạn chế - Đối với hoạt động đo lường, lượng hóa rủi ro tín dụng chi nhánh áp dụng công cụ chấm điểm xếp hạng tín dụng mức sơ sài, đơn giản KH vay tiêu dùng Header Page 19 of 145 Footer Page 19 of 145 18 - Quản lý hồ sơ tín dụng chưa thực thống chặt chẽ nên thời gian trình làm hồ sơ thẩm định tài sản đảm bảo; đánh giá tài sản đảm bảo chưa với giá trị thực sự; quy trình cho vay rườm rà - Việc tính toán nhu cầu vốn KH chưa hợp lý dẫn tới việc cho vay khả sử dụng vốn ngân hàng chưa đạt hiệu cao - Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng chưa đa dạng, phụ thuộc vào tài sản đảm bảo - Công tác kiểm tra trước, sau cho vay chưa trọng mức - Mức độ tuân thủ phận cho vay tiêu dùng chưa cao đặc biệt công tác giám sát vốn vay, công tác bàn giao hồ sơ cho vay - Về công nghệ ngân hàng trọng đầu tư chưa đồng bộ, chưa chuẩn hoá hết hoạt động nghiệp vụ, hệ thống thông tin tín dụng nội có khả tập hợp chia sẻ yếu, chưa phục vụ tốt cho công tác quản lý cho vay tiêu dùng c.Nguyên nhân: -Nguyên nhân từ phía Ngân hàng -Nguyên nhân từ phía khách hàng -Nguyên nhân khác KẾT LUẬN CHƯƠNG Header Page 20 of 145 Trong chương luận văn vào phân tích đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT Quảng Nam biện pháp cụ thể mà chi nhánh thực thời gian qua kết biện pháp mà chi nhánh áp dụng Từ thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùngtại NHNo&PTNT Quảng Nam, tác giả mặt đạt được, hạn chế công tác hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng Chi nhánh, sở để tác giả đề xuất giải pháp quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT Quảng Nam chương Footer Page 20 of 145 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT CHI NHÁNH QUẢNG NAM Header Page 21 of 145 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.1.1 Định hướng chung - Có sách tăng trưởng tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ - Xây dựng nguồn vốn bền vững dựa vào nguồn vốn huy động từ cá nhân tổ chức kinh tế, hạn chế huy động vốn từ thị trường liên ngân hàng để đảm bảo toán tạm thời - Đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực khách hàng để tránh tập trung vào số nhóm khách hàng liên quan 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT Quảng Nam Với chủ trương chung, năm đến, NHNo Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, tốc độ tăng trưởng huy động đạt 40%, kế hoạch, tín dụng tăng trung bình 17% năm tới, nợ xấu tiếp tục khống chế xuống 1%, tăng cường hoạt động bán lẻ Cụ thể: - Đẩy mạnh cho vay bán lẻ tư nhân cá thể, hộ gia đình, cho vay tiêu dùng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, khu chung cư khu dân cư, - Giảm thiểu rủi ro tín dụng sở nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo tăng trưởng theo sách định hướng tín dụng đề Mục tiêu chất lượng tín dụng tỷ lệ nợ xấu 2% - Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng - Phân tán rủi ro danh mục đầu tư tín dụng theo định hướng lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực nhóm khách hàng có khả phát triển đạt hiệu Footer Page 21 of 145 20 - Xây dựng chế xử lý nợ xấu uyển chuyển, hiệu quả, đảm bảo giữ hợp tác khách hàng trình xử lý nợ xấu, giảm tổn thất rủi ro tín dụng gây - Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, thực giải pháp nhằm thu hồi giảm tỷ lệ nợ xấu 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa a Chú trọng đến việc xây dựng sử dụng nguồn thông tin phục vụ công tác thẩm định Dưới hỗ trợ NHNN trung tâm thông tin tín dụng CIC, NHNo Việt Nam nói chung NHNo Quảng Nam nói riêng triển khai xây dựng mạng lưới thông tin từ lâu, mạng lưới thông tin chưa thật đầy đủ đáp ứng nhu cầu thông tin cho chi nhánh giai đoạn Bên cạnh thông tin cung cấp cho sở để phân tích đánh giá, phát dấu hiệu rủi ro từ có biện pháp điều chỉnh, ứng phó cho thích hợp Cụ thể: - Thiết kế mẫu thu thập thông tin khách hàng cá nhân: - Tăng cường sử dụng nhiều nguồn thông tin khác - Xây dựng phận thu thập phân tích thông tin hiệu b Hoàn thiện cho vay phù hợp - Mở rộng hình thức cấp tín dụng đến đối tượng khách hàng Các khách hàng đối xử tín dụng bình đẳng, không phân biệt thành phần kinh tế, mà dựa tiêu chuẩn lực tài chính, hiệu kinh doanh, phương án/ dự án khách hàng, biện pháp bảo đảm tiền vay Có sách ưu đãi với đối tác chiến lược, khách hàng mang lại lợi ích lớn, đảm bảo lợi cạnh tranh cho chi nhánh - Phát triển sản phẩm tín dụng đa dạng, phong phú phương thức, loại tiền, kỳ hạn , có tính chuyên biệt cao phù hợp nhu cầu khách hàng Header Page 22 of 145 Footer Page 22 of 145 21 nhóm sản phẩm đồng tài trợ, cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu, uỷ thác nhận uỷ thác cho vay, sản phẩm kết hợp tín dụng, bảo hiểm - Xác định lãi suất cho vay hợp lý: ứng dụng lãi suất linh hoạt tương ứng với chất lượng dịch vụ - Các rủi ro kiểm soát trình cấp, quản lý giới hạn tín dụng, khoản tín dụng cụ thể thông qua trình thẩm định tín dụng, thẩm định rủi ro, giám sát liên tục trình sử dụng vốn, tài sản bảo đảm, hợp đồng tín dụng lực tài khách hàng c Đảm bảo thực tốt quy trình cho vay tiêu dùng + Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng + Thẩm định tư cách pháp lý chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân d Thực giải pháp phòng ngừa phân tán rủi ro + Đa dạng hóa loại hình dịch vụ: + Lập quỹ dự phòng rủi ro: + Mua bảo hiểm tín dụng: e Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trước sau giải ngân Để phòng ngừa rủi ro này, cần thực kiểm soát chặt chẽ sau cho vay: Trong thực giải ngân: thực giải ngân theo định cấp tín dụng cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay Thực kiểm tra sau cho vay f Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội Trong công tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo định kỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ Công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng Header Page 23 of 145 Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.2.2 Nhóm giải pháp xử lý a Tổ chức thực hiệu công tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề Trong xử lý nợ có vấn đề, cần thực bước thận trọng cần thiết, không nên nóng vội mà phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống Muốn làm tốt công tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề cần phải giải tốt vấn đề sau: Ø Phânloại chitiết loạinợxấu ØXây dựngkếhoạchcụ thể xử lý nợxấu ØTranh thủ hỗ trợ phối hợp chặt chẽ xử lý nợ có vấn đề Ø Thực hiệnxử lý nợ xấu cần giao cho phận độc lập Ø Thực mua bán nợ cho tổ chức mua bán nợ chuyên nghiệp b Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay - Ngân hàng cần xây dựng sách rõ ràng tài sản đảm bảo, tiêu chuẩn tài sản đảm bảo, cách định giá…yêu cầu tài sản đảm bảo dựa vào xếp hạng tín dụng lịch sử giao dịch khách hàng - Cho vay cá nhân tiêu dùng thiết yêu cầu có tài sản đảm bảo đối tượng khách hàng phức tạp Các khoản cho vay tín chấp thực cán công nhân viên làm việc doanh nghiệp có uy tín, có trả lương hàng tháng qua tài khoản mở Chi nhánh đồng thời có xác nhận bảo lãnh công ty c Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro cách hợp lý để xử lý rủi ro tín dụng tiêu dùng Trong thời gian qua chi nhánh NHNo Quảng Nam thực giảm thiểu nợ xấu nhiều biện pháp, có biện pháp sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng.Đây giải pháp mà ngân hàng hoàn toàn chủ động thực hiện, không phụ thuộc vào khách hàng làm giảm nhanh chóng khoản nợ xấu bảng tổng kết tài sản ngân hàng Footer Page 24 of 145 23 Bên cạnh với việc xử lý rủi ro tín dụng cho vay quỹ dự phòng rủi ro, Chi nhánh cần nâng cao nhận thức số phận cán bộ, chi nhánh việc tích cực tận thu hồi nợ sau chuyển hạch toán ngoại bảng trường hợp tận thu hồi nợ ngoại bảng nguồn thu nhập bất thường ngân hàng 3.2.3 Giải pháp khác a Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vCó sách thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao vCó sách thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao v Tăng cường việc đào tạo đào tạo lại cán nhân viên Chi nhánh b Nâng cao chất lượng, công nghệ quản lý Ngày với nhịp độ phát triển kinh tế ngày cao, xã hội ngày văn minh, khoa học kỹ thuật – công nghệ thông tin phát triển cách nhanh chóng Do đó, trang bị kỹ thuật cho ngân hàng phải đại, máy vi tính, máy rút tiền, đếm tiền, soi tiền, ép tiền… tiết kiệm nhiều công sức thời gian lao động, có hiệu rõ rệt, kịp thời nhanh chóng xác Từ thu hút nhiều khách hàng có tiềm KẾT LUẬN CHƯƠNG Header Page 25 of 145 Từ thực trạng hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng No&PTNT – Chi nhánh Quảng Nam thời gian vừa qua, giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng không tốt đến chất lương tín dụng nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, danh mục đối tượng đầu tư tín dụng, hỗ trợ thông tin… góp phần hoàn thiện giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh Đồng thời kiến nghị NHNN Chính phủ, NHNT Việt Nam số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản lý rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập thị trường tài chính, toàn cầu hóa hoạt động dịch vụ tài ngân hàng ngày phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh khốc liệt hơn, mục tiêu lợi nhuận đặt lên hàng đầu, đòi hỏi ngành ngân hàng cần có bước đắn nhằm mang lại hiệu cao nhất, quan trọng cần có cải cách để nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động dịch vụ Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM rủi ro vấn đề tất yếu tránh khỏi Chỉ có điều mức độ xảy rủi ro khả hạn chế rủi ro người kinh doanh mức mà Do vậy, hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng nhiệm vụ quan trọng quản trị, điều hành ngân hàng thương mại đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn chuyển độ Trong thời gian qua đạt thành tựu đáng khích lệ hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam bộc lộc điểm hạn chế định Vì để giảm bớt tổn thất, nâng cao hiệu kinh tế tạo điều kiện cho ngân hàng tồn phát triển môi trường cạnh tranh thời mở cửa ta cần tiếp tục tích cực triển khai nghiên cứu giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Footer Page 26 of 145 ... cho vay: bao gồm cho vay tiêu dùng cư trú cho vay tiêu dùng phi cư trú b Căn phương thức hoàn trả: cho vay tiêu dùng trả góp; cho vay tiêu dùng phi trả góp; cho vay tiêu dùng tuần hoàn; cho vay. .. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG NAM Header Page 10 of 145 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆT... tín dụng tiêu dùng rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM: Thứ nhất, luận văn nêu lý thuyết sở cho vay tiêu dùng rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng thể qua khái niệm, hình thức cho vay tiêu dùng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Nam, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Nam, Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay