Nghiên cứu tạo vật liệu kháng khuẩn AgNP - Curcumin - Chitosan có khả năng trị bỏn

26 116 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:47

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHÁNG KHUẨN AgNP – CURCUMIN – CHITOSAN CÓ KHẢ NĂNG TRỊ BỎNG Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60 44 01 14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Bá Trung Phản biện 1: PGS.TS Lê Tự Hải Phản biện 2: TS Bùi Xuân Vững Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo thống kê hàng năm giới, tai nạn bỏng chiếm vị trí hàng đầu loại tai nạn xảy nhà nguyên nhân đứng hàng thứ hai gây tử vong, đặc biệt trẻ em Vết thương bỏng thường dễ bị nhiễm khuẩn da bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm xâm nhập làm ức chế miễn dịch toàn thân Vết bỏng gây hậu khó lường, không ảnh hưởng tới sức khỏe mà khía cạnh thẩm mỹ người Quá trình điều trị bỏng diễn thông qua loạt cố chồng chéo lên keo tụ, viêm nhiễm, tăng trưởng tái tạo mô Mục tiêu cuối điều trị tổn thương phục hồi nhanh không để lại di chứng.Vì vậy, để đạt hiệu cao việc điều trị vết bỏng ta cần có loại thuốc hội đủ tính kháng khuẩn, chống viêm, liền sẹo… Bạc biết kim loại có khả diệt khuẩn tốt, từ lâu sử dụng để làm dụng cụ bảo quản thức ăn Ngày nay, việc kháng thuốc trở nên phổ biến với phát triển công nghệ nano, việc điều chế nano bạc đặc biệt ý quan tâm nghiên cứu ứng dụng làm chất diệt khuẩn, có tiềm thay kháng sinh số ứng dụng Chitosan biết polyme thiên nhiên có vỏ giáp xác tôm, cua, mai mực …Do khả tương thích tự phân hủy sinh học, độc tính thấp, hoạt tính sinh học cao đa dạng kháng khuẩn, kháng nấm, tăng sinh tế bào, tăng cường miễn dịch thể nên gel Chitosan sử dụng nhiều điều trị bỏng mô Bên cạnh đó, Curcumin chiết tách từ nghệ có tác dụng giúp nhanh lành vết thương, trị thâm, liền sẹo Với khả ứng dụng rộng rãi bạc, Chitosan Curcumin, cộng với đặc tính không độc, hợp với thể nên kỹ nghệ bào chế dược phẩm chúng sử dụng phối kết hợp để tạo vật Footer Page of 145 Header Page of 145 liệu kháng khuẩn, trị bỏng đạt hiệu cao Đó lí chọn đề tài: Nghiên cứu tạo vật liệu kháng khuẩn AgNP - Curcumin Chitosan có khả trị bỏng Mục đích nghiên cứu  Điều chế hạt nano bạc có kích thước theo yêu cầu, đồng bền  Tối ưu hóa quy trình điều chế nano bạc  Điều chế chitosan hòa tan nước  Tối ưu hóa quy trình điều chế chitosan hòa tan nước  Phối trộn nano bạc, chitosan, curcumin để tạo vật liệu kháng khuẩn thử khả trị bỏng thỏ Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu + Dung dịch AgNP, Chitosan Curcumin + Thỏ trưởng thành - Phạm vi nghiên cứu + Nghiên cứu điều kiện để tổng hợp AgNP tối ưu quy trình tổng hợp AgNP từ chất đầu AgNO3 với chất khử Natri citrat + Nghiên cứu, khảo sát điều kiện để tổng hợp chitosan hoà tan tối ưu quy trình tổng hợp chitosan hòa tan nước + Phối trộn để tạo vật liệu tổ hợp AgNP - Curcumin Chitosan có tính kháng khuẩn cao thử hiệu trị bỏng thỏ Phương pháp nghiên cứu  Đặc trưng cộng hưởng plasmon bề mặt hạt nano bạc xác định quang phổ hấp thụ UV-Vis nhiệt độ phòng khoảng bước sóng từ 350 - 600 nm máy đo chùm tia Dựa kết đo cường độ hấp thụ đỉnh hấp thụ cực đại (λmax) dung dịch keo nano bạc, ta xác định tạo thành AgNP  Kích thước hình thái bề mặt keo AgNP xác định thông qua phương pháp chụp TEM có độ phân giải cao Footer Page of 145 Header Page of 145  Cấu trúc tinh thể hạt AgNP xác định phương pháp nhiễu xạ tia X  Định tính cấu trúc Chitosan, sản phẩm Chitosan hoà tan nước thực cách đo phổ hồng ngoại IR  Xác định sản phẩm WSC tạo thành phương pháp đo độ nhớt  Thành phần hóa học vật liệu tổ hợp AgNP – Chitosan – Curcumin xác định phương pháp đo phổ tán xạ lượng tia X  Tính kháng khuẩn vật liệu tổ hợp AgNP – Chitosan – Curcumin đánh giá thông qua khả ức chế màng vi khuẩn phương pháp khuếch tán đĩa môi trường nuôi cấy Agarose  Thử hoạt tính dược lý trị bỏng vật liệu kháng khuẩn AgNP - Curcumin - Chitosan thỏ * Ý nghĩa đề tài  Ý nghĩa khoa học + TìmGóp phần việc tối ưu hóa quy trình điều chế nano bạc từ chất đâu AgNO3 + Tối ưu hóa quy trình điều chế chitosan hòa tan nước  Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài ứng dụng công nghiệp dược phẩm để chế tạo thuốc điều trị bỏng từ vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosanvới nhiều ưu điểm tang cường khả tái tạo mô, làm chòng lành vết thương liền sẹo điều trị bỏng ấ t c nv n Chương 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Footer Page of 145 Header Page of 145 HƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 TỔNG QUAN VỀ BỎNG 1.1.1 Giới thiệu bỏng 1.1.2 Phương pháp điều trị bỏng 1.2 TỔNG QUAN Á NGHIÊN ỨU VỀ VẬT LIỆU TRỊ BỎNG 1.2.1 Nghiên cứu sử dụng Chitosan àm v t liệu trị bỏng 1.2.2 Nghiên cứu khả n ng àm ành vết bỏng hỗn hợp Chitosan hòa tan t ong nước - nano bạc 1.2.3 Nghiên cứu hoạt tính trị bỏng gel Chitosan có chứa bạc s nfađiazin 1.3 TỔNG QUAN VỀ NANO BẠ , CHITOSAN, CURCUMIN 1.3.1 Tổng quan nano bạc 1.3.2 Tổng quan Chitosan 1.3.3 Giới thiệu Curcumin 1.4 KẾT LUẬN HƯƠNG Footer Page of 145 Header Page of 145 HƯƠNG NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 2.1 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP NANO BẠ ỨU 2.1.1 Hóa chất thí nghiệm sử dụng 2.1.2 Thiết bị sử dụng 2.1.3 Q y t ình tổng hợp hạt nano bạc Có nhiều phương pháp khác để điều chế AgNP Với mục tiêu thu dung dịch keo AgNP có kích thước bé, đồng nhất, bền sử dụng phương pháp hoá học sở chất ban đầu AgNO3 Natri citrat tác nhân khử đồng thời chất làm bền Quy trình tổng hợp AgNP thực sau: Cho dung dịch 125 ml AgNO3 1mM vào cốc thủy tinh, đặt máy khuấy từ gia nhiệt đến nhiệt độ phản ứng Thêm từ từ Natri citrat, giữ hỗn hợp phản ứng khuấy liên tục nhiệt độ phản ứng khoảng thời gian xác định Dung dịch phản ứng chuyển từ không màu sang vàng nhạt vàng sẫm chứng tỏ có tạo thành dung dịch keo AgNP Dung dịch keo AgNP để nguội đến nhiệt độ phòng lưu giữ 4oC đến sử dụng 2.1.4 Tối hóa q t ình điều chế AgNP từ chất khử Natri citrat 2.2 PHÂN TÍ H Á ĐẶ TRƯNG ỦA VẬT LIỆU NANO BẠ ĐÃ TỔNG HỢP 2.2.1 Đặc t ưng cộng hưởng plasmon hạt keo AgNP 2.2.2 Hình dạng kích thước AgNP 2.2.3 Cấu t c tinh thể hạt keo AgNP 2.3 ĐIỀU HẾ CHITOSAN HÒA TAN TRONG NƯỚ 2.3.1 Hóa chất thí nghiệm sử dụng 2.3.2 Dụng cụ 2.3.3 Q y t ình điều chế WSC Footer Page of 145 Header Page of 145 Chitosan dùng thí nghiệm mua từ Công ty TNHH MTV Chitosan Việt Nam có DDA = 81,3 % hàm lượng khoáng 1,57% Tiến hành điều chế WSC sơ đồ Hình 2.1 Hiệu suất tạo WSC: H% = ố ố Chitosan Dung dịch CH3COOH 2% Khuấy Dung dịch Chitosan Dung dịch H2O2 (4-6%) Khuấy từ 2-4 giờ, 20-40ºC hitosan phân cắt mạch Khuấy từ 2-4 giờ, 2040ºC hòa dung dịch NaOH 10% 1.Trung Lọc bỏ kết tủa Khuấy Thêm phần thể tích cồn tuyệt đối Dung dịch chứa hitosan hòa tan Sấy qua2.đêm 50ºC Khuấy từ 2-4 giờ, 20-40ºC Lọc lấy kết tủa, sấy nhiệt độ phòng Khuấy WSC từ 2-4 giờ, 20-40ºC 2.1 Sơ đồ quy2.trKhuấy điều chế WSC 2.3.4 Tối hóa q t ình điều chế WSC Khuấy Footer Page of 145 Khuấy Header Page of 145 2.4 PHÂN TÍ H ĐẶ TRƯNG ỦA WSC ĐÃ TỔNG HỢP 2.4.1 Phổ hồng ngoại 2.4.2 Phương pháp đo độ nhớt 2.5 TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VẬT LIỆU TỔ HỢP AgNP – CHITOSAN – CURCUMIN 2.5.1 Tạo v t liệu tổ hợp AgNP – Chitosan – Curcumin Chúng tiến hành phối trộn để tạo vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan theo sơ đồ Hình 2.2 Curcumin Dung dịch cồn tuyệt đối Khuấy trộn Hỗn hợp lỏng sệt WSC dung dịch nano bạc Khuấy trộn V t liệu tổ hợp AgNP – Chitosan – Curcumin 2.2 Sơ đồ tạo vật liệu tổ hợp AgNP – Chitosan – Curcumin 2.5.2 Phương pháp xác định thành phần hóa học v t liệu tổ hợp AgNP – Chitosan – Curcumin 2.5.3 Phương pháp đánh giá khả n ng kháng kh ẩn v t liệu tổ hợp AgNP – Chitosan – Curcumin Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 HƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 TỔNG HỢP NANO BẠC 3.1.1 Khảo sát điều kiện cho q y t ình tổng hợp AgNP a Ảnh hưởng thể tích Natri citrat Chúng tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng thể tích chất khử đến kích thước nồng độ dung dịch keo AgNP tạo thành Quá trình tổng hợp nano bạc tiến hành theo quy trình mục 2.1.3 với thể tích Natri citrat 1% khác (4ml; 5ml; 6ml; 7ml; 8ml) Phản ứng tiến hành 90oC vòng 15 phút Mẫu dung dịch keo nano bạc tổng hợp trình bày Hình 3.1 kết quang phổ hấp thụ UV – Vis trình bày Hình 3.2 Theo thuyết Mie, đỉnh hấp thụ cực đại hạt nano chuyển vùng có bước sóng lớn kích thước hạt tăng lên, nồng độ hạt keo nano cao độ hấp thụ quang lớn 3.1 Mẫu sản phẩm AgNP với thể tíc Natri citrat k ác au Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 3.3 Mẫu sản phẩm AgNP tổng hợp thời gian k ác au 3.4 Đặc trư g cộ g ưởng plasmon dung dịch keo AgNP tổng hợp thời gia k ác au Kết thể Hình 3.4 cho thấy hàm lượng AgNP tăng dần theo thời gian phản ứng từ phút thứ đến phút thứ 15, màu hỗn hợp phản ứng chuyển từ không màu sang vàng sẫm đậm dần Sau 15 phút 20 phút kể từ lúc cho chất khử vào, đỉnh hấp thụ cực đại Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 AgNP cao Tuy nhiên cường độ hấp thụ khoảng thời gian 15 lớn nên thời gian phản ứng thích hợp cho trình tổng hợp dung dịch keo AgNP 15 phút c Ảnh hưởng nhiệt độ Sau chọn thể tích thời gian tối ưu để tổng hợp AgNP, tiếp tục tiến hành khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ phản ứng đến kích thước hạt AgNP tạo thành Quá trình tổng hợp nano bạc tiến hành mục 2.1.3 với nhiệt độ khác (70oC; 80oC; 90oC; 100oC) Thể tích AgNO 1mM 125ml Natri citrat 1% 6ml giữ không đổi Phản ứng tiến hành 90oC vòng 15 phút 3.5 Mẫu sản phẩm AgNP tổng hợp nhiệt độ k ác au Màu dung dịch keo AgNP tạo thành nhiệt độ khác trình bày Hình 3.5 kết đo phổ cộng hưởng plasmon bề mặt trình bày Hình 3.6 Kết đặc trưng cộng hưởng plasmon mẫu dung dịch keo AgNP cho thấy đỉnh hấp thụ cực đại điều chế nhiệt độ 90ºC cao Khi tăng lên 100 oC độ hấp thụ quang hệ keo AgNP tạo thành giảm, định hấp thụ cực đại chuyển phía bước sóng dài chứng tỏ có tạo thành AgNP kích thước lớn thực phản ứng điều kiện Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Vì vậy, nhiệt độ phản ứng thích hợp cho trình tổng hợp dung dịch keo AgNP 90ºC 3.6 Đặc trư g cộ g ưởng plasmon dung dịch keo AgNP tổng hợp nhiệt độ k ác au Kết khảo sát ảnh hưởng yếu tố đến kích thước nồng độ keo AgNP tạo thành cho thấy điều kiện tối ưu để tổng hợp AgNP xác định sau: AgNO3 1mM: 125 ml Natri citrat (1%wt): 6ml Nhiệt độ phản ứng: 90ºC Thời gian phản ứng: 15 phút 3.1.2 Phân tích đặc t ưng sản phẩm AgNP tổng hợp a Hình dạng kích thước AgNP Kết phân tích từ ảnh TEM (Hình 3.7) cho thấy hạt AgNP tạo thành có hình cầu với kích thước nằm khoảng 16 – 18nm, hạt phân tán Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 3.7 Ảnh chụp TEM dung dịch keo nano bạc tổng hợp b Cấu trúc tinh thể hạt keo AgNP Để xác định cấu trúc tinh thể keo AgNP tổng hợp tiến hành phân tích nhiễu xạ tia X theo mục 2.2.3 Kết phân tích nhiễu xạ tia X keo AgNP trình bày Hình 3.8 cho thấy giản đồ xuất đỉnh nhiễu xạ có cường độ cao ứng với giá trị góc 2θ 38,14o; 44,49o; 64,57o Đây đỉnh nhiễu xạ đặc trưng cho mặt (111), (200), (220) mạng tinh thể lập phương tâm mặt Ag Với đỉnh nhiễu xạ nhận trên, ta hoàn toàn khẳng định mẫu sản phẩm tổng hợp AgNP 3.8 Giả đồ nhiễu xạ tia X dung dịch keo nano bạc tổng hợp Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 3.2 ĐIỀU HẾ CHITOSAN HÒA TAN TRONG NƯỚ 3.2.1 Tối hóa q y t ình điều chế WSC a Ảnh hưởng nồng độ H2O2 Bảng 3.1 Ả ưởng nồ g độ H2O2 đến hiệu suất điều chế WSC Nồng độ H2O2 (%) H (%) 15,8 4,5 21,1 12,4 5,5 31,9 22,8 Chúng tối tiến hành điều chế, thu nhận WSC tính hiệu suất theo quy trình 2.3.3 với nồng độ H2O2 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6% Hiệu suất trình thể Bảng 3.1 Thực nghiệm cho thấy tạo lượng WSC lớn nồng độ H2O2 5,5% Vì thế, nghiên cứu này, chọn giá trị nồng độ H2O2 5,5% để khảo sát thí nghiệm H(%) 33 28 23 18 13 3.5 4.5 5.5 Nồng độ H2O2 (%) 3.9 Đồ thị biểu diễn ả suất tr Footer Page 16 of 145 6.5 ưởng nồ g độ H2O2 đến hiệu điều chế WSC Header Page 17 of 145 15 b Ảnh hưởng thời gian Bảng 3.2 Ả ưởng thời gian khuấy đến hiệu suất điều chế WSC Thời gian (giờ) H (%) 21,9 2,5 23,3 27,1 3,5 32,5 26,1 Nhìn vào đồ thị Hình 3.10 ta thấy thời gian tốt trình điều chế WSC 3,5 Nên chọn thời gian 3,5 cho thí nghiệm H% 34.0 32.0 30.0 28.0 26.0 24.0 22.0 20.0 1.5 2.0 2.5 3.10 Đồ thị biểu diễn ả suất tr Footer Page 17 of 145 3.0 3.5 Thời gian (giờ) 4.0 4.5 ưởng thời gian khuấy đến hiệu điều chế WSC Header Page 18 of 145 16 c Ảnh hưởng nhiệt độ Bảng 3.3 Ả ưởng nhiệt độ đến hiệu suất điều chế WSC Nhiệt độ (ºC) H (%) 30 31,9 40 79,1 50 63,5 60 61,5 H (%) 75 65 55 45 35 25 25 35 45 Nhiệt độ (º ) 55 65 3.11 Đồ thị biểu diễn ả ưởng nhiệt độ đến hiệu suất tr điều chế WSC Nhìn vào đồ thị, giá trị nhiệt độ 40ºC, hiệu suất trình điều chế WSC đạt cao Như vậy, từ kết chọn điều kiện tối ưu để điều chế WSC sau:  Nồng độ H2O2: 5,5%  Thời gian khuấy: 3,5  Nhiệt độ phản ứng: 40ºC Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 3.2.2 Phân tích đặc t ưng WS điều chế a Phổ hồng ngoại (IR) So sánh phổ IR Chitosan WSC, ta thấy hai phổ đồ xuất pic đặc trưng cho nhóm chức -OH, liên kết (C=O), liên kết (N-H) liên kết (-CH2) (Hình 3.12) Vậy thực trình cắt mạch Chitosan để tạo WSC làm thay đổi khối lượng phân tử Chitosan mà không làm ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc đặc trưng Chitosan 3.12 Phổ IR Chitosan(1), WSC điều chế(2) b Phương pháp đo độ nhớt Kết thu : Độ nhớt động học 40oC Chitosan 0,924 (mm2/s) WSC 0.801 (mm2/s) Điều chứng tỏ phân tử khối WSC nhỏ so với Chitosan, nghĩa xảy phân cắt mạch trình điều chế WSC từ Chitosan 3.3 TẠO VẬT LIỆU KHÁNG KHUẨN AgNP – CURCUMIN – HITOSAN Ó KHẢ NĂNG TRỊ BỎNG 3.3.1 Tạo v t liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan Chúng tiến hành tạo vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan theo mục 2.5.1ở Sản phẩm thu có màu nâu vàng, Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 sệt, bôi lên da hình thành lớp màng dễ bám dính, mịn màng Vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan giữ lọ kín, bảo quản tủ lạnh nhằm tránh xâm nhập vi khuẩn, nấm mốc 3.3.2 Xác định thành phần v t liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan Sau tạo vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan theo mục 2.5.1, xác định thành phần vật liệu tổ hợp cách tiến hành đo phổ tán xạ lượng tia X Kết thu trình bày Hình 3.13 cho thấy có xuất thêm đỉnh pic có giá trị 2,983 keV tương ứng với kim loại bạc nguyên tố có hàm lượng lớn C, O Curcumin Chitosan Từ kết đo phổ EDX ta thấy hàm lượng nguyên tố không thay đổi đáng kể Điều chứng tỏ vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan đồng ClKa 002 4000 7.00 8.00 CuKb CuKa FeKa FeKb AgLb2 CaKb 800 FeKesc 1200 KKb CaKa 1600 KKa 2000 AgLb 2400 AgLa Counts 2800 ClKb 3200 CKa OKa FeLl FeLa CuLl CuLa ClKesc MgKa AlKa SiKa PKa CaKesc 3600 400 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 9.00 10.00 keV 3.13 Phổ EDX vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan 3.3.3 Đánh giá khả n ng kháng kh ẩn v t liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan Chúng tiến hành đánh giá khả kháng khuẩn theo mục 2.5.3 vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan với hai Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 chủng vi khuẩn: Gram (-) E.coli Gram (+) Staphylococcus aureus (khuẩn tụ cầu vàng) Kết ức chế vi khuẩn Hình 3.14 Hình 3.15 cho thấy khả kháng khuẩn AgNP nhỏ vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan Dung dịch keo AgNP có khả kháng tốt vi khuẩn Gram (-) E coli ứng với đường kính vòng ức chế 10 mm vi khuẩn Gram (+) Staphylococcus aureus ứng với đường kính vòng ức chế 12 mm 3.14 Khả ă g k g k uẩn mà g với vi khuẩn E.coli: (1): Dung dịch keo AgNP; (2): Vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan Trong đó, vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan thể khả kháng khuẩn tốt với đường kính vòng tròn ức chế vi khuẩn Gram (-) E coli vi khuẩn Gram (+) Staphylococcus aureus 12 mm 14 mm 3.15 Khả ă g k g k uẩn mà g với vi khuẩn Staphylococcus: (1): Dung dịch keo AgNP; (2): Vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.3.4 Thử khả n ng t ị bỏng v t liệ kháng kh ẩn t ên thỏ Chúng tối tiến hành đánh giá khả trị bỏng vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan theo sau: Các vết thương bỏng có mức độ bỏng đánh dấu thứ tự (1), (2), (3), (4) bôi với loại gel khác (1): Không bôi loại gel nào, để vết thương hồi phục tự nhiên (2): Sử dụng vật liệu WSC hòa tan nước bôi lên vết thương (3): Sử dụng hỗn hợp WSC – AgNP bôi lên vết thương (4): Sử dụng vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan bôi lên vết thương Quan sát trình phục hồi vết thương bỏng, thu nhận kết sau: Ngày đầu tiên: Bốn vết bỏng có dịch xuất tiết toàn vùng da bị thương tổn (Hình 3.16) (4) (2) (3) (1) 3.16 Vết bỏ g trê t ỏ gày đầu tiê Sau ngày (Hình 3.17) + Vết (1) có tượng viêm, xuất nốt có vòm dầy, dịch nốt trắng đục, đáy vết có màu tím sẫm, đám da bỏng ướt gồ cao so với vùng da lân cận + Vết (2), (3), (4) xuất vài nốt chứa dịch vàng nhạt, đáy vết có màu hồng máu, chưa có tiến triển rõ rệt Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.17 Vết bỏ g trê t ỏ sau gày Sau ngày (Hình 3.18) Vết (1): Dịch mũ máu giảm, đáy nốt lúc có màu hồng ánh ướt, có thấm dịch xuất tiết Vết (2), (3): Tại nốt hết dịch hoàn toàn, bắt đầu hình thành lớp da chết che phủ vết bỏng Vết (4): có chuyển biến rõ rệt lớp da chết hình thành che phủ toàn vùng da tổn thương khô cứng có dấu hiệu bong tróc 3.18 Vết bỏ g trê t ỏ sau gày Sang ngày thứ 9: Ở vết (2), (3), (4) lớp da khô bong tróc, bắt đầu hình thành mô da Riêng với vết (1), tượng viêm (đỏ, nề) đỡ lớp da chết nhiều dày (Hình 3.19) 3.19 Vết bỏ g trê t ỏ sau gày Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Sau 12 ngày: Vết (1) lớp da chết nhiều Đối với vết (2), (3) trình hình thành mô diễn biến mạnh mẽ Vết (4) có dấu hiệu hồi phục với lớp thượng bì khô mịn (Hình 3.20) 3.20 Vết bỏ g trê t ỏ sau 12 gày Sau 15 ngày (Hình 3.21): + Vết (1): Lớp da cháy bong tróc, tượng hình thành mô da có xảy không hoàn toàn Vì thế, đôi chỗ dịch tiết ướt bề mặt da gồ ghề + Vết (2), (3) phục hồi bề mặt da không bóng mịn xuất sẹo da + Vết (4) phục hồi hẳn, lớp thượng bì khô, láng mịn gần liền sẹo hoàn toàn 3.21 Vết bỏ g trê t ỏ sau 15 gày Như vậy, hỗn hợp vật liệu, nano bạc đóng vai trò diệt khuẩn Hầu hết nano bạc gắn với protein mô hạt nano bạc phóng thích với nồng độ đủ độc cho vi khuẩn Bên cạnh đó, WSC có tác dụng làm mềm mô cháy cứng, làm lớp mô chết tự tiêu hủy bong tróc giúp vết bỏng mau lên da non lành vết thương nhanh chóng Ngoài hai thành phần nano bạc WSC, hoạt chất curcumin sử dụng để giúp vết thương mau liền sẹo Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Kết lu n Trong trình thực đề tài nghiên cứu, thu kết sau:  Đã tổng hợp thành công dung dịch nano bạc từ chất đầu dung dịch AgNO3 1mM với chất khử Natri citrat, khảo sát điều kiện tối ưu trình tổng hợp:  Thể tích AgNO3 1mM 125ml  Thể tích Natri citrat (1%wt): 6ml  Nhiệt độ phản ứng: 90ºC  Thời gian phản ứng: 15 phút Dung dịch keo AgNP tổng hợp có độ bền cao thời gian dài bảo quản, dùng để tạo vật liệu kháng khuẩn  Đã điều chế WSC, khảo sát điều kiện tối ưu để tạo WSC với hiệu suất thu hồi cao  Nồng độ H2O2 trình 5,5%  Thời gian khuấy trộn phản ứng 3,5  Nhiệt độ thích hợp trình điều chế 40ºC  Đã đánh giá khả kháng khuẩn hỗn hợp AgNP – Curcumin – Chitosan với hai chủng vi khuẩn: Gram (-) E.coli Gram (+) Staphylococcus aureus (khuẩn tụ cầu vàng)  Nghiên cứu ghi nhận vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan dùng điều trị vết bỏng đạt hiệu cao so với việc để vết bỏng lành tự nhiên dùng WSC; hỗn hợp WSC – AgNP Đặc biệt việc điều trị vết bỏng vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan giúp vết thương hoàn toàn liền sẹo Kiến nghị  Nghiên cứu chế tác động hạt nano bạc lên vi khuẩn  Xác định nồng độ tối thiểu hạt nano bạc để dung dịch có tác dụng kháng khuẩn tốt Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24  Thử nghiệm tính kháng khuẩn hỗn hợp AgNP – Chitosan – Curcumin với chủng vi khuẩn chủng nấm khác  Xây dựng công thức phối trộn để điều chế gel trị bỏng AgNP – Curcumin – Chitosan  Thử nghiệm khả trị bỏng gel AgNP – Curcumin – Chitosan thể người Footer Page 26 of 145 ... vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu + Dung dịch AgNP, Chitosan Curcumin + Thỏ trưởng thành - Phạm vi nghiên cứu + Nghiên cứu điều kiện để tổng hợp AgNP tối ưu quy trình tổng hợp AgNP từ chất... GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VẬT LIỆU TỔ HỢP AgNP – CHITOSAN – CURCUMIN 2.5.1 Tạo v t liệu tổ hợp AgNP – Chitosan – Curcumin Chúng tiến hành phối trộn để tạo vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan. .. với Chitosan, nghĩa xảy phân cắt mạch trình điều chế WSC từ Chitosan 3.3 TẠO VẬT LIỆU KHÁNG KHUẨN AgNP – CURCUMIN – HITOSAN Ó KHẢ NĂNG TRỊ BỎNG 3.3.1 Tạo v t liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – Chitosan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tạo vật liệu kháng khuẩn AgNP - Curcumin - Chitosan có khả năng trị bỏn, Nghiên cứu tạo vật liệu kháng khuẩn AgNP - Curcumin - Chitosan có khả năng trị bỏn, Nghiên cứu tạo vật liệu kháng khuẩn AgNP - Curcumin - Chitosan có khả năng trị bỏn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay