Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại Khách sạn Hội An Historic

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:39

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ TỰ HƯNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN HISTORIC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS TRƯƠNG HỒNG TRÌNH Phản biện 2: PGS TS ĐỖ NGỌC MỸ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Con người tài sản lớn nhất, quý giá doanh nghiệp Nhờ người mà doanh nghiệp vượt qua sóng gió, bão táp thương trường hoàn cảnh Nhưng ngược lại, số trường hợp người mà thuyền doanh nghiệp bị nhấn chìm lúc không hay Nhất điều kiện khắc nghiệt thương trường ngày nay, cạnh tranh nguồn nhân lực vấn đề nóng bỏng doanh nghiệp Một doanh nghiệp không cần có nhiều trang thiết bị đại, tối tân đội ngũ nhân viên làm việc hiệu doanh nghiệp khó lòng tạo dựng lợi cạnh tranh để đứng vững lâu dài Để làm điều dễ dàng mà đòi hỏi nhân viên công việc ngày cao, không tạo động làm việc cho họ dễ dẫn đến nguy nhảy việc giảm hiệu suất làm việc Vậy làm để tạo động cho nhân viên, thắp lửa tinh thần làm việc cho họ qua khai thác tối ưu khả người lao động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, đồng thời hình thành nên đội ngũ lao động giỏi, có tâm huyết gắn bó với tổ chức Đây vấn đề đặt mang tính cấp thiết nhà quản lý nói chung nhà quản trị nhân lực nói riêng Đối với ngành kinh doanh khách sạn điều đáng phải trăn trở mà đặc thù sản phẩm ngành chủ yếu sản phẩm dịch vụ nên lao động ngành đặc biệt so với ngành khác tính chất nội dung công việc, mang tính chuyên môn hóa cao nên khó thay nhân viên Việc tạo động để nhân viên làm việc hăng say, nhiệt tình, phát huy tính sáng tạo, tăng Footer Page of 145 Header Page of 145 gắn bó với công việc công ty cần thiết Khách sạn Hội An Historic khách sạn quốc tế sao, nơi lý tưởng dành cho du khách với nhiều địa danh hấp dẫn dễ dàng tìm thấy Là nơi giao hòa lịch sử văn hóa phố cổ Hội An, mang nét văn hóa địa phương, môi trường thiên nhiên đặc biệt lối sống người Hội An, nơi mà du khách cảm nhận chi tiết dịch vụ Để cạnh tranh với khách sạn lớn khác địa bàn Hội An Đà Nẵng vấn đề đặt lên hàng đầu việc nghiên cứu, tìm giải pháp tối ưu để tạo động làm việc nhân viên, để nhân viên có phong thái làm việc thật động, nhiệt tình Bởi lẽ hình ảnh nhân viên hình ảnh khách sạn Làm điều khách sạn Hội An Historic tạo dựng hình ảnh tốt đẹp mắt khách hàng tạo lợi cạnh tranh cho Chính đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic” tìm nhân tố ảnh hưởng giải pháp giúp khách sạn tạo dựng đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp có tâm huyết với nghề Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận khoa học động làm việc cho nhân viên - Tìm hiểu nhân tố ảnh hướng đến động làm việc cho nhân viên khách sạn Hội An Historic - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic - Đưa số kiến nghị nhằm tạo động cho nhân viên Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân Footer Page of 145 Header Page of 145 viên khách sạn Hội An Historic? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động làm việc nhân viên? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nhân viên làm việc khách sạn Hội An Historic 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên bao gồm sách công ty, môi trường làm việc mong muốn nhân viên Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu định tính: thông qua hoạt động vấn, tham khảo ý kiến cá nhân, lãnh đạo khách sạn, phương pháp chuyên gia để xây dựng thang đo sơ vấn thử nhằm mục tiêu chuẩn bị cho bước nghiên cứu đạt mục tiêu nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu định lượng: thực nguồn thông tin thu thập từ phiếu điều tra, nhằm giải mục tiêu định lượng đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài - Kết nghiên cứu cho người đọc có nhìn tổng quát động làm việc nhân viên nhân tố ảnh hưởng, khía cạnh khác động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic Nghiên cứu so sánh động làm việc phân chia theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn mức thu nhập - Nghiên cứu giúp ta nhận biết thang đo dùng để đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến Footer Page of 145 Header Page of 145 động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic, từ nhà quản lý khách sạn xây dựng cho khách sạn sách phù hợp nhằm tạo động làm việc cho nhân viên khách sạn Tổng quan tài liệu nghiên cứu 7.1 Tổng quan tài liệu nước Tình hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên giới số giai đoạn hiểu biết cụ thể thông qua viết tổng hợp nghiên cứu thực nhà nghiên cứu lĩnh vực Kenneth S Kovach (1987) Charles, K R and L H Marshall (1992) Simons, T & Enz, C (1995) Wong, Siu, Tsang (1999) 7.2.Tổng quan tài liệu nước Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu động làm việc nhân viên thực giảng viên trường Đại học, chuyên gia nguồn nhân lực,… Lê Thị Bích Phụng (2011); Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Hoàng Như Ngọc (2012) Cấu trúc luận văn Luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý sách kiến nghị Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC 1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC HỌC THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC 1.1.1 Định nghĩa động làm việc PGS TS Lê Thế Giới cộng (2007), Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng “Quản trị học” cho rằng: Động ám nỗ lực bên lẫn bên người, có tác dụng khơi dậy lòng nhiệt tình kiên trì theo đuổi cách thức hành động xác định Động làm ảnh hưởng tới hiệu suất công việc nhân viên Vì vậy, phần công việc nhà quản trị phải hướng động vào việc hoàn thành mục tiêu chung tổ chức Theo Tâm lí học Macxit, động phản ánh tâm lí đối tượng có khả thoả mãn nhu cầu chủ thể Nhu cầu nhằm vào đối tượng định Nó hối thúc người hành động nhằm đáp ứng thoả mãn gặp đối tượng có khả thoả mãn trở thành động thúc đẩy, định hướng hoạt động chủ thể, thúc người hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu PGS TS kinh tế Đỗ Văn Phức, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội “Tâm lý quản lý kinh doanh” ông lại cho rằng: Động l m v i ệ c thúc người có khả lao động đến định chọn công việc cụ thể mức độ tích cực sáng tạo nhằm có thứ để thỏa mãn nhu cầu Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.2 Các học thuyết động làm việc a Học thuyết thứ bậc nhu cầu b Học thuyết tồn tại, quan hệ thân thiết phát triển (ERG) c Học thuyết hai yếu tố d Học thuyết thúc đẩy e Học thuyết mong đợi f Học thuyết cân 1.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC 1.2.1 Mô hình mười yếu tố động viên Kovach (1987) 1.2.2 Các nghiên cứu ứng dụng mô hình mười yếu tố Kovach 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC 1.3.1 Điều kiện làm việc Điều kiện làm việc nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe tiện lợi người lao động làm việc, bao gồm thời gian làm việc phù hợp (Skalli đồng nghiệp 2007), an toàn thoải mái nơi làm việc (Durst, 1997), trang thiết bị cần thiết cho công việc (Bellingham, 2004) thời gian bỏ cho việc lại từ nhà đến công ty (Isacsson, 2008) Điều kiện làm việc coi nhân tố động cơ, theo hệ thống phân cấp nhu cầu Maslow Nó điều kiện cần thiết việc hỗ trợ nhân viên làm việc tốt hiệu Điều kiện làm việc có nhiều đặc điểm yếu tố sinh học yếu tố động (Herzberg, 1959) Kovach (1987) điều kiện làm việc thể qua vấn đề an toàn, vệ sinh thời gian làm việc 1.3.2 Thu nhập phúc lợi Thu nhập phúc lợi thể nhu cầu sinh lý an toàn thuyết nhu cầu Maslow (1943), yếu tố quan trọng Footer Page of 145 Header Page of 145 nhân viên khách sạn nghiên cứu Simons & Enz (1995) Mỹ, Canada nghiên cứu Charles & Marshall (1992) Caribean Theo Artz (2008) phúc lợi có vai trò quan trọng việc xác định mức thỏa mãn công việc Theo ông, phúc lợi ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc 1.3.3 Sự hỗ trợ cấp Sự thỏa mãn công việc mang lại động làm việc cho nhân viên, từ yếu tố mối quan hệ cấp với nhân viên cấp bao gồm dễ giao tiếp với cấp (Ehlers, 2003), hỗ trợ cần thiết (Wesley & Muthuswamy, 2008) quan tâm cấp (Bellingham, 2004), bảo vệ nhân viên cần thiết (Linden & Maslyn, 1998, trích Dionne, 2000), lực cấp trên, tự thực công việc cấp (Weiss et al, 1967), ghi nhận đóng góp nhân viên, đối xử công cấp (Warren, 2008), xử lý kỷ luật khéo léo, tế nhị cấp công việc (Kovach 1987) 1.3.4 Mối quan hệ với đồng nghiệp Tương tự mối quan hệ với cấp trên, nhân viên cần có hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp cần thiết, tìm thấy thoải mái thân thiện làm việc với đồng nghiệp (Hill, 2008) Đồng thời, nhân viên phải tìm thấy đồng nghiệp tận tâm với công việc để đạt kết tốt (Bellingham, 2004) Cuối cùng, đồng nghiệp cần phải người đáng tin cậy (Chami & Fullenkamp, 2002) Mối quan hệ với đồng nghiệp yếu tố trì (Herzberg, 1959) 1.3.5 Cơ hội học tập thăng tiến Cơ hội để phát triển, nâng cao kỹ nghề nghiệp lý quan trọng việc lựa chọn lợi ích nhân viên lại rời tổ chức (Buckingham Coffman, 1999) Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 "Sự phát triển xem kỹ đạt tận dụng nhiều phương pháp khác việc nghiên cứu mà lợi ích nhân viên tổ chức nhau." (Simonsen, 1997) Công việc cần thiết kế để "mở rộng" "phong phú" để giải thích cho thiếu hụt nhiều kỹ năng, tự chủ ý kiến phản hồi (Lee-Ross, 1998) Đào tạo cung cấp hầu hết khách sạn để nhắc lại tiêu chuẩn hoạt động, giới thiệu sản phẩm mới, kỹ dịch vụ Đây đầu tư tốt cho người có nhiều chứng cho thấy hoạt động đào tạo có tương quan với suất lưu giữ (Moncarz et al, 2009) Moncarz cộng (2009) trích dẫn Youndt cộng (1996) hoạt động nguồn nhân lực phát triển tài nhân viên định hướng theo nhóm cải thiện suất nhân viên hài lòng khách hàng Khách sạn nên tập trung vào đào tạo phát triển cho nhân viên tồn họ thay chi lãng phí thuê định hướng nhân viên mới, điều giúp nhân viên có động làm việc, trì hài lòng công việc họ (Rashid, 2010, trích dẫn Paswan cộng sự, 2005) Nelson (1996) cho nhân viên hội để học hỏi kỹ phát triển tổ chức họ động lực làm việc Trần Kim Dung (2009) cho hội đào tạo thỏa mãn nhu cầu phát triển cho nhân viên Trong nghiên cứu Wong, Siu, Tsang (1999) yếu tố quan trọng nhân viên khách sạn Hồng Kông Bản chất công việc hội phát triển xem yếu tố nội (Herzberg, 1959), thăng tiến phát triển nghề nghiệp (Kovach, 1987) 1.3.6 Công việc thú vị thử thách Theo Hackman Oldham (1976) cho mô hình công việc thiết kế hợp lý tạo động làm việc từ bên nhân Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Độ Thị Phi Hoài (2009), theo tác giả văn hóa doanh nghiệp gây ấn tượng mạnh cho người niềm tự hào cho nhân viên Văn hóa doanh nghiệp khích lệ trình đổi sáng tạo CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN HỘI AN HICTORIC 2.1.1 Giới thiệu khách sạn Hội An Historic - Tên giao dịch: CN Công ty cổ phần Du lịch, Dịch vụ Hội An - Tên khách sạn: Khách sạn Hội An - Trụ sở đăng ký: 10 Trần Hưng Đạo, Tp Hội An - Quảng Nam - Điện thoại: (0510) 3861445 - Fax: (0510) 3861636 - Email: info@hoianhotel.com.vn - Website: http://www.hoianhotel.com.vn 2.1.2 Sản phẩm – dịch vụ khách sạn Gồm: dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ bổ sung 2.1.3 Tình hình nguồn nhân lực khách sạn Tổng số nhân viên khách sạn 227 nhân viên Với tỉ lệ giới tính phân chia 45,8% nam 54,2 % nữ Các nhân viên có trình độ khác chiếm tỉ lệ 19,8% đại học, 18,5% cao đẳng, 37,4% trung cấp 24,7% trình độ trung học phổ thông 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh khách sạn Doanh thu năm 2013 khách sạn tăng 0,6% so với năm 2012, bên cạnh mức chi phí chênh lệch năm 2,090.259 nghìn đồng tương ứng với tốc độ phát triển 42% Điều dẫn đến Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 lợi nhuận thu năm 2013 có xu hướng giảm so với năm trước với mức giảm 1.719.588 nghìn đồng 2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT Điều kiện làm việc Thu nhập phúc lợi Sự hỗ trợ cấp Mối quan hệ với đồng nghiệp Cơ hội học tập thăng tiến Công việc thú vị thử thách Cảm giác thể Sự tự hào tổ chức H1 (+) H2 (+) H3 (+) H4 (+) H5 (+) Động làm việc nhân viên H6 (+) H7 (+) H8 (+) • Các giả thuyết nghiên cứu đề tài H1 H2 H3 H4 H5 H6 Điều kiện làm việc có tác động (+) đến động làm việc nhân viên Thu nhập phúc lợi có tác động (+) đến động làm việc nhân viên Sự hổ trợ cấp có tác động (+) đến động làm việc nhân viên Mối quan hệ với đồng nghiệp có tác động (+) đến động làm việc nhân viên Cơ hội học tập thăng tiến có tác động (+) đến động làm việc nhân viên Công việc thú vị thử thách có tác động (+) đến động làm việc nhân viên Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 H7 H8 12 Cảm giác thể có tác động (+) đến động làm việc nhân viên Sự tự hào tổ chức có tác động (+) đến động làm việc nhân viên 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu a Nghiên cứu sơ Sử dụng phương pháp vấn trực tiếp đáp viên câu hỏi chuẩn bị trước Tác vấn 20 nhân viên (15 nhân viên phòng nhân viên cấp quản lý) làm việc khách sạn Hội An Historic Kết nghiên cứu sơ cho thấy có nhóm tiêu chí với 31 biến quan sát mà nhân viên cho họ bị ảnh hưởng làm việc khách sạn b Nghiên cứu thức Nghiên cứu thực khách sạn Hội An Historic tháng 10/2014 Phương pháp thu nhập thông tin sử dụng vấn trực bảng câu hỏi soạn sẵn gửi bảng khảo sát online Thiết kế bảng câu hỏi thức: gồm hai phần - Phần câu hỏi chính: Ghi nhận mức độ đánh giá đối tượng nghiên cứu biến quan sát nhằm đo lường cho khái niệm mô hình nghiên cứu Tất biến quan sát thành phần sử dụng thang đo Likert bậc với mức độ tương ứng: mức hoàn toàn không đồng ý, mức không đồng ý, mức không đồng ý, mức bình thường, mức đồng ý, mức đồng ý mức hoàn toàn đồng ý với phát biểu - Phần thu nhập thông tin cá nhân: Ghi nhận thông tin liên quan đến đối tượng nghiên cứu Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 c Kế hoạch nghiên cứu Tác giả gửi 50 Email bảng câu hỏi khảo sát online 200 bảng vấn trực tiếp cho nhân viên làm việc khách sạn Từ tác giả thu 219 bảng sau chọn lọc có 198 bảng hợp lệ d Phân tích xử lý liệu + Phân tích mô tả: Thực lập bảng tần suất để mô tả mẫu thu nhập theo thuộc tính: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian làm việc, thu nhập + Kiểm định độ tin cậy đo hệ số Cronbach’s Alpha + Phân tích nhân tố khám phá EFA: Kiểm định trị số KMO, đánh giá hệ số tải nhân tố, đánh giá giá trị Eigenvalue, kiểm định Bartlett’s xem xét giả thuyết H0, đánh giá phương sai trích + Phân tích hồi quy đa biến: Phân tích tương quan, phân tích hồi quy đa biến, kiểm định giả thuyết + Kiểm định ANOVA: Nhằm xác định ảnh hưởng biến định tính như: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian làm việc, thu nhập CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ Tổng cộng có 219 bảng câu hỏi thu thập, có 198 bảng câu hỏi hợp lệ, chiếm 90,4% Tiến hành mã hóa liệu, nhập liệu làm liệu phần mềm SPSS 16.0 Phân bố thuộc tính mẫu cụ thể: + Giới tính: Nam giới: 54,5%, nữ giới: 45,5% Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 + Độ tuổi: Nhóm tuổi 30: 47,5%, nhóm từ 30 – 40 tuổi: 35,9%, nhóm tuổi 40: 16,7% + Trình độ học vấn: Trung học phổ thông: 16,7%, trung cấp: 33,8%, cao đẵng: 27,8%, đại học: 21,7% + Thời gian công tác: năm: 8,6%, từ – năm: 26,3%, từ – năm: 53%, năm: 12,1% + Mức thu nhập: triệu: 13,6%, từ – triệu: 21,7%, từ – triệu: 40,4%, triệu: 24,2% 3.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO Kết phân tích Cronbach’s Alpha lần 1: + Các thang đo DKLV, TNPL, QHDN, CVTV, CGTH, THTC, DONGCO có hệ số Cronbach’s Alpha là: 0,879; 0,828; 0,874; 0,898; 0,737; 0,870; 0,873 hệ số tương quan biến tổng biến quan sát lớn 0,3 Đạt yêu cầu + Các thang đo HTCT, CHTT có hệ số Cronbach’s Alpha 0,832; 0,782 nhiên biến quan sát HTCT3 CHTT4 có hệ số tương quan biến tổng 0,281; 0,204 nhỏ 0,3 Không đạt yêu cầu, loại biến quan sát phân tích lần Kết phân tích Cronbach’s Alpha lần 2: Chín thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha > 0,6 tất hệ số tương quan biến tổng biến quan sát lớn 0,3 Đạt yêu cầu Vậy tất 35 biến quan sát chấp nhận để đưa vào phân tích nhân tố (EFA) bước 3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 3.3.1 Phân tích nhân tố cho biến độc lập - Kiểm định KMO phân tích nhân tố cho hệ số KMO cao (0,829 > 0,5 df = 406) với mức ý nghĩa Sig = 0,000 Vì nói phân tích nhân tố phù hợp Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Có 07 nhân tố trích từ phân tích EFA - Hệ số Cumulative % = 76,738% cho biết 07 nhân tố giải thích 76,738% biến thiên liệu - Giá trị hệ số Eigenvalues nhân tố > Hệ số tải Factor loading biến quan sát > 0,5 Đạt yêu cầu 3.3.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc - Kết phân tích nhân tố khám phá với KMO = 0,784 > 0,5 có sig = 0,000 < 0,05 nên khẳng định liệu phù hợp để phân tích nhân tố khám phá - Phân tích rút trích từ báo thành nhân tố có Eigenrvalue = 4,468 tổng phương sai trích tích lũy 74,459 % > 50% với hệ số tải nhân tố lớn 0,5 Đạt yêu cầu Phân tích EFA thích hợp với liệu nghiên cứu, biến độc lập phụ thuộc mô hình đạt giá trị hội tụ Các nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên có 07 nhân tố trích từ kết phân tích gồm 29 biến quan sát Tất biến quan sát nhân tố đạt yêu cầu sử dụng bước phân tích 3.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 3.5 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 3.5.1 Kiểm định hệ số tương quan Kết quả: Tương quan biến phụ thuộc với biến độc lập chặt chẽ (với hệ số tương quan thấp 0,143; tất Sig < 0,01) Do có mối quan hệ tuyến tính biến nên giải thích ảnh hưởng nhân tố mô hình nghiên cứu Do đó, biến độc lập đưa vào phân tích hồi quy 3.5.2 Phân tích hồi quy đa biến Phân tích hồi quy đa biên biến phụ thuộc với 07 biến độc Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 lập phương pháp Enter Bảng 3.26 Hệ số xác định phù hợp mô hình Mô hình R R2 ,878a ,711 R2 hiệu chỉnh Sai số chuẩn ước lượng DurbinWatson ,26529775 1,926 ,766 b Bảng 3.27 ANOVA Sum of Model Squares df Regression 186,969 Residual 10,031 Total 198,000 Mean Square F Sig 26,710 505,903 ,000a 191 ,053 198 Bảng 3.28 Kết phân tích hồi quy mô hình Model Constant CV Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Beta Error 1,297 ,016 ,913 ,014 ,901 t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF ,000 15,791 1,000 ,000 ,608 1,657 HTCT ,159 ,012 ,152 9,687 ,000 ,594 1,672 DKLV ,422 ,013 ,402 5,354 ,000 ,498 1,542 THTC ,148 ,017 ,143 9,046 ,000 ,405 1,578 QHDN ,393 ,228 ,183 ,018 ,016 ,015 ,349 ,203 ,168 5,673 8,899 5,083 ,000 ,000 ,000 ,457 1,469 ,690 1,577 ,658 1,687 TNPL CHTT Kết phân tích - R2 hiệu chỉnh 0,766, có nghĩa mô hình giải thích 76,6 % ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến động nhân viên - Mô hình nghiên cứu phù hợp với tập liệu khảo sát (giá trị Sig nhỏ, Sig = ,000) Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Kết độ phù hợp mô hình - Hệ số Beta chuẩn hóa biến độc lập CV, HTCT, DKLV, THTC, QHDN, TNPL, CHTT có ý nghĩa mặt thống kê (Sig < 0,05) - Mô hình tượng tự tương quan - Hiện tượng đa cộng tuyến biến độc lập thấp phù hợp với giả định nghiên cứu biến số dự báo độc lập (Hệ số chấp nhận > 0,4; hệ số phóng đại phương sai VIF < 2) - Phương trình hồi quy: DONGCO = 0,901*CV + 0,152*HTCT +0,402*DKL + +0,143*THTC+0,349*QHDN+0,203*TNPL + 0,168*CHTT Trong đó: Nhân tố công việc ảnh hưởng lớn đến động làm việc nhân viên với hệ số hồi quy 0,901; điều kiện làm việc (0,402), mối quan hệ với đồng nghiệp (0,349), thu nhập phúc lợi (0,203), hội học tập thăng tiến (0,168), hổ trợ cấp (0,152), tự hào tổ chức (0,143) 3.5.3 Kiểm định giả thuyết Giả thuyết H1’: Kết phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ công việc (CV) động làm việc (DONGCO) 0,901 nên giả thuyết H1’ chấp nhận với mức ý nghĩa 5% mẫu liệu khảo sát Như vậy, công việc nhân tố có ảnh hưởng đến đông làm việc Giả thuyết H2’: Kết phân tích hồi quy cho thấy mối quan hổ trợ cấp (HTCT) động làm việc (DONGCO) với hệ số hồi quy 0,152 nên giả thuyết H2’ chấp nhận với mức ý nghĩa 5% mẫu liệu khảo sát Vì vậy, hổ trợ cấp nhân tố có ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Giả thuyết H3’: Kết phân tích hồi quy cho thấy mối quan điều kiện làm việc (DKLV) động làm việc (DONGCO) với hệ số hồi quy 0,402 nên giả thuyết H3’ chấp nhận với mức ý nghĩa 5% mẫu liệu khảo sát Vì vậy, điều kiện làm việc nhân tố có ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên Giả thuyết H4’: Kết phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ tự hào tổ chức (THTC) động làm việc (DONGCO) với hệ số hồi quy 0,143 nên giả thuyết H4’ chấp nhận với mức ý nghĩa 5% mẫu liệu khảo sát Như vậy, tự hào tổ chức nhân tố có ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên Giả thuyết H5’: Kết phân tích hồi quy cho thấy mối quan mối quan hệ với đồng nghiệp (QHDN) động làm việc (DONGCO) với hệ số hồi quy 0,349 nên giả thuyết H5’ chấp nhận với mức ý nghĩa 5% mẫu liệu khảo sát Vì vậy, mối quan hệ với đồng nghiệp nhân tố có ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên Giả thuyết H6’: Kết phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ thu nhập phúc lợi (TNPL) động làm việc (DONGCO) với hệ số hồi quy 0,203 nên giả thuyết H6’ chấp nhận với mức ý nghĩa 5% mẫu liệu khảo sát Vì vậy, thu nhập phúc lợi nhân tố có ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên Giả thuyết H7’: Kết phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ hội học tập thăng tiến (CHTT) động làm việc (DONGCO) với hệ số hồi quy 0,168 nên giả thuyết H7’ chấp nhận với mức ý nghĩa 5% mẫu liệu khảo sát Vì vậy, hội học tập thăng tiến nhân tố có ảnh hưởng đến động làm Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 việc nhân viên 3.6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC ĐẶT ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẾN ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Các đặt điểm nhân cuả nhân viên (giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thời gian làm việc, thu nhập) với mức sig > 0,05 cho thấy phương sai mức đặt điểm cá nhân nhân viên không khác Hay nói khác biệt động làm việc nhóm đặt điểm cá nhân nhân viên CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết nghiên cứu xác định thành phần thang đo động cơ: (1) Công việc, (2) Điều kiện làm việc, (3) Mối quan hệ với đồng nghiệp, (4) Thu nhập phúc lợi, (5) Cơ hội học tập thăng tiến, (6) Sự hổ trợ cấp trên, (7) Sự tự hào tổ chức ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic So sánh kết nghiên cứu tác giả với kết Nguyễn Ngọc Lan Vy (2010) Lê Thị Bích Phụng (2011), nhân viên ngày xem trọng yếu tố công việc, dường với kinh tế ngày phát triển nhân viên quan tâm đến phát triển công việc Kết phù hợp với kết nghiên cứu Wang, Siu, Tsang (1999) Kovach (1987) cho thăng tiến phát triển nghề nghiệp công việc thú vị quan trọng Nhân viên tìm kiếm môi trường làm việc có hội phát triển công việc họ yêu thích tìm công ty tốt mà họ hội phát triển nghề nghiệp Vì vậy, với công ty tạo Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 phát triển yếu tố nghề nghiệp tạo động làm việc cho nhân viên nhiều 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 4.2.1 Tạo động làm việc cho nhân viên thông qua nhân tố công việc - Phân công công việc phù hợp, hợp lý cho nhân viên - Tạo công việc thú vị thử thách - Tạo cảm giác làm chủ công việc cho nhân viên thực công việc 4.2.2 Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân viên để nhân viên có động làm việc tốt - Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, bảo hộ cho nhân viên, sở vật chất không đảm bảo tính an toàn, thuận tiện, thoải mái cho nhân viên trình thực công việc - Cần có sách bố trí thời làm việc, thời nghỉ ngơi người lao động - Tổ chức nhiều hoạt động cho nhân viên khách sạn tham gia: tổ chức tham quan, dã ngoại, hội thao, để giúp nhân viên có kỳ nghỉ thú vị thỏa mái tinh thần 4.2.3 Tạo động làm việc cho nhân viên thông qua mối quan hệ với đồng nghiệp - Tạo môi trường gắn kết hoạt động vui chơi tập thể, tổ chức mừng sinh nhật, thăm hỏi đồng nghiệp ốm đau, sinh con,… hoạt động từ thiện - Xây dựng mục tiêu tập thể rõ ràng làm cho nhân viên nhận thức cá nhân làm việc mục tiêu phát triển chung Sự nỗ lực đóng góp họ đem lại lợi ích cho tập thể, hướng tất nhân viên mục tiêu chung tổ chức Có họ Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 đoàn kết không đùn đẩy trách nhiệm công việc 4.2.4 Tạo động làm việc cho nhân viên thu nhập phúc lợi - Trả với thị trường hay cao để thu hút lao động lành nghề, tạo uy tín cạnh tranh cho công ty - Kích thích vật chất thúc đẩy nhân viên làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm, phấn đấu nâng cao hiệu sản xuất công tác - Cần mở rộng chương trình phúc lợi vào nhiều lĩnh vực, quan tâm đến đời sống nhân viên gia đình họ nhiều hình thức phong phú Tạo động làm việc cho nhân viên hội học tập thăng tiến - Khách sạn cần phải tăng cường mở lớp đào tạo ngắn dại hạn quy kết hợp chỗ cho đội ngũ công nhân cử người học nâng cao trình độ cho nhân viên hành - Việc xây dựng sách thăng tiến cần vạch tiêu rõ ràng, tiêu chuẩn cần thiết cho thăng tiến người lao động để họ có hướng phấn đấu 4.2.6 Tạo động làm việc cho nhân viên thông qua hổ trợ cấp - Xây dựng chế tuyển chọn, bổ nhiệm công khai, bình đẳng, cạnh tranh, người việc - Xây dựng chế độ thưởng phạt công minh - Thực giao việc cho nhân viên người quản lý phải có thái độ hăng hái hỗ trợ nhân viên cần thiết - Nhà quản lí cần quan tâm đến thông tin phản hồi từ nhân viên - Cung cấp thông tin phản hồi, đánh giá tiến nhân viên Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 4.3 KIẾN NGHỊ CHO CÁC NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI (1) Phân tích mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc với gắn bó lâu dài nhân viên cách tập trung vào nghiên cứu nhân tố động làm việc ảnh hưởng đến gắn bó nhân viên (2) Phân tích mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn từ mở rộng nghiên cứu nhân tố có ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên ngành khách sạn Hội An để từ có chiến lược phát triển nhân cho ngành khách sạn cách tập trung vào nghiên cứu nhân viên làm việc khách sạn địa bàn Hội An KẾT LUẬN Xuất phát từ nhu cầu giải pháp công tác quản trị nguồn nhân lực, để phát huy tối đa nguồn lực người; khuyến khích họ nỗ lực để tạo suất lao động ngày cao Giúp khách sạn khai thác nguồn tài nguyên nhân lực hiệu nhất, tạo lợi cạnh tranh phát triển bền vững thời kỳ khủng hoản kinh tế, lạm phát cao Tác giả tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic, nhằm giúp cho khách sạn có nhìn khách quan nguồn nhân lực Trên sở lý luận động làm việc, tác giả thực việc xây dựng phương pháp nghiên cứu với thiết kế nghiên cứu thang đo có độ tin cậy cao, để đo lường mức độ ảnh hưởng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 nhóm nhân tố đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic Luận văn nhóm nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên: Công việc, điều kiện làm việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, thu nhập phúc lợi, hội học tập thăng tiến, hổ trợ cấp trên, tự hào tổ chức Từ kết hồi quy, tác giả đưa nhân tố có mức ảnh hưởng cao đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic bao gồm: Công việc, điều kiện làm việc, mối quan hệ với đồng nghiệp Từ nhân tố tác giả đưa hàm ý sách giúp cho nhà quản trị khách sạn có chiến lược phát triển nguồn nhân lực giúp cho khách sạn hoàn thiện công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động chức quản trị nguồn lực Thể tính tích cực, chủ động trình độ lực quản lý mức cao nhất, đáp ứng ngày tốt mong đợi người lao động, để từ tạo động làm việc cao nhất, đem lại hiệu suất tốt cho khách sạn Và từ kết nghiên cứu tác giả nhân tố có mức ảnh hưởng thấp: hội học tập thăng tiến, hổ trợ cấp trên, tự hào tổ chức Những nhân tố không cải thiện gây tác hại đến động làm việc nhân viên, từ giúp cho nhà quản trị khách sạn có biện pháp phòng tránh có biện pháp khắc phục để giúp cho nhân viên có động làm việc khách sạn Bên cạnh đó, nghiên cứu hạn chế định: - Thứ nhất: Nghiên cứu động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic với số lượng mẫu khoảng 198 nhỏ Tuy nhiên giới hạn thời gian nhân lực nên Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 nghiên cứu đạt số lượng mẫu Do đó, cần có nghiên cứu với số lượng mẫu lớn có độ xác cao - Thứ hai: Địa bàn khảo sát thu thập thông tin tập trung vào khách sạn Hội An Historic, thực phạm vi rộng tính toàn diện cao - Thứ ba: Thu thập liệu c ó phần gửi bảng câu hỏi khảo sát online Vì vậy, đối tượng khảo sát bị giới hạn khả sử dụng vi tính internet Bảng câu hỏi tự trả lời thiết kế mạng internet hỗ trợ phần mềm Google Docs – Forms đường dẫn gửi qua đường thư điện tử Điều có nghĩa nhân viên chưa biết tới internet, không thuận tiện việc truy cập internet bị hạn chế khả tham gia vào khảo sát Footer Page 26 of 145 ... Hội An Historic? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động làm việc nhân viên? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nhân viên làm việc khách sạn Hội An Historic. .. việc nhân viên khách sạn Hội An Historic - Đưa số kiến nghị nhằm tạo động cho nhân viên Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân Footer Page of 145 Header Page of 145 viên. .. cạnh tranh cho Chính đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc nhân viên khách sạn Hội An Historic tìm nhân tố ảnh hưởng giải pháp giúp khách sạn tạo dựng đội ngủ nhân viên chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại Khách sạn Hội An Historic, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại Khách sạn Hội An Historic, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên tại Khách sạn Hội An Historic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay