Đối chiếu uyển ngữ tiếng Việt - Tiếng Trung (Các nhóm uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp - Địa vị và kiêng kỵ)

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:32

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ LIỄU ĐỐI CHIẾU UYỂN NGỮ TIẾNG VIỆT - TIẾNG TRUNG (CÁC NHÓM UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP - ĐỊA VỊ VÀ KIÊNG KỊ) Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.02.40 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Thị Diễm Phản biện 1: PGS TS Dương Quốc Cường Phản biện 2: PGS TS Hoàng Tất Thắng Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Ngôn ngữ học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Uyển ngữ (euphemism) thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa nói cho tốt đẹp, nói cho hay Trong tiếng Việt, tùy theo quan điểm phạm vi nghiên cứu mà thuật ngữ gọi tên khác nói giảm, nói tránh, nói vòng, khinh từ hay nhã ngữ… Uyển ngữ tượng ngôn ngữ tượng văn hóa; nói uyển ngữ văn hóa thể qua ngôn ngữ Những quan niệm xã hội văn hóa, đạo đức, cách ứng xử với người trước việc tế nhị, khó nói, đau buồn tác động tới việc sử dụng phương tiện ngôn ngữ nguyên nhân thúc đẩy xuất uyển ngữ Có thể nói uyển ngữ phản ánh rõ văn hóa - đạo đức ứng xử cá nhân cộng đồng xã hội vật, tượng tự nhiên có đời sống người Uyển ngữ không vấn đề ngôn ngữ học Người ta đọc tâm lý, tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc khúc xạ qua vốn từ vựng đặc biệt Khi người trở nên văn minh hơn, lịch hơn, văn hóa nhu cầu sử dụng uyển ngữ nhiều Chính phong phú hình thức nội dung uyển ngữ tiếng Việt tiếng Hán khích lệ xúc tiến nghiên cứu đề tài Hơn nữa, mối giao lưu hợp tác đa phương diện Việt Nam Trung Quốc ngày mở rộng phát triển, việc học tập nghiên cứu tiếng Hán người Việt Nam việc học tập nghiên cứu tiếng Việt người Trung Quốc trở thành nhu cầu cần thiết giúp cho hai nước có điều kiện trao đổi hiểu biết lẫn Nghiên cứu uyển ngữ tiếng Việt, liên hệ với tiếng Hán chừng mực định, từ vận dụng vào dạy học ngoại ngữ nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu học tập nghiên cứu tiếng Việt tiếng Hán Đó lý chọn đề tài để nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm đặc điểm uyển ngữ tiếng Việt, tiếng Hán nói chung đặc điểm uyển ngữ thuộc nhóm địa vị, nghề nghiệp nhóm kiêng kỵ nói riêng - Phân tích, đối chiếu, tìm tương đồng khác biệt nhóm uyển ngữ bình diện từ vựng, phong cách ngữ dụng hai ngôn ngữ - Thông qua việc phân tích cấu tạo cách sử dụng uyển ngữ hai ngôn ngữ để rút số đặc trưng ngôn ngữ, văn hóa hai ngôn ngữ - Khái quát tri thức cần thiết uyển ngữ nhằm giúp tránh sai sót trình giao tiếp, tránh hiểu sai nhầm lẫn nghĩa trình dạy học ngôn ngữ, nâng cao khả sử dụng từ ngữ, khả biểu đạt ngôn ngữ Ý nghĩa lí luận thực tiễn đề tài Về mặt lí luận: Luận văn mong muốn đóng góp nhìn tổng quan uyển ngữ tiếng Việt tiếng Hán; hướng tiếp cận việc nâng cao hiệu giao tiếp, việc dạy học tiếng Hán, tiếngViệt ngoại ngữ; hỗ trợ cho công tác biên phiên dịch ngôn ngữ Việt - Trung Về mặt thực tiễn: Qua việc phân tích đối chiếu đặc điểm hình thức biểu đạt uyển ngữ tiếng Việt tiếng Hán, tìm hiểu tương đồng khác biệt cách dùng uyển ngữ ngôn ngữ nguồn (tiếng Việt) ngôn ngữ đích (tiếng Hán), mong muốn mang lại cho người học nhiều kiến thức thú vị ngôn ngữ nói chung uyển ngữ nói riêng; ứng dụng kết nghiên cứu vào thực tiễn sử dụng giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Uyển ngữ thuộc nhóm địa vị, nghề nghiệp kiêng kị (chết chóc, tang ma, bệnh tật) tiếng Việt tiếng Hán Phạm vi nghiên cứu: Uyển ngữ tiếng Việt tiếng Hán thuộc Footer Page of 145 Header Page of 145 nhóm địa vị, nghề nghiệp kiêng kỵ (chết chóc, tang ma, bệnh tật) cấp độ: từ, ngữ, câu; bình diện: từ vựng học, phong cách học, ngữ dụng học; điểm tương đồng dị biệt Phương pháp nghiên cứu: Diễn dịch, quy nạp, miêu tả so sánh Lịch sử vấn đề nghiên cứu: Đã có nhiều công trình đề cập nhiều khía cạnh khác Điển hình công trình tác giả như: Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hòa, Trương Viên, Hà Hội Tiên … Qua khảo sát số công trình nghiên cứu uyển ngữ nhà ngôn ngữ học Trung Quốc viết tiếng Hán, nhận thấy công trình đặt vấn đề toàn diện nghiên cứu uyển ngữ, làm tảng cho đề tài nghiên cứu liên quan Tuy vậy, công trình trình bày cách khái quát chưa tiến hành phân loại uyển ngữ theo nhóm để quan tâm cách sâu sắc đến khía cạnh riêng vấn đề uyển ngữ Như vậy, vấn đề nghiên cứu so sánh đối chiếu đề tài hoàn toàn Bố cục luận văn: Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1, chương chương CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 KHÁI NIỆM UYỂN NGỮ Uyển ngữ từ hay ngữ cố định cấu tạo lại, diễn đạt lại từ nội dung có nhằm thể cách tế nhị thẩm mỹ hơn, đảm bảo nguyên tắc lịch giao tiếp Mỗi uyển ngữ ngôn ngữ có bối cảnh văn hóa khác khác Sự khác uyển ngữ tiếng Việt tiếng Hán phản ánh khác biệt văn hóa Việt Nam văn hóa Trung Hoa Việc tiếp nhận hiểu thấu đáo nghĩa bên uyển ngữ hoàn toàn phụ thuộc vào ngữ cảnh văn hóa cụ thể, lý giải nghĩa bề mặt Footer Page of 145 Header Page of 145 uyển ngữ giao tiếp thất bại, dẫn đến xung đột văn hóa 1.2 NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UYỂN NGỮ 1.2.1 Nguồn gốc uyển ngữ a Nguồn gốc văn hóa xã hội b Nguồn gốc tâm lý xã hội 1.2.2 Sự phát triển uyển ngữ Bất ngôn ngữ có uyển ngữ tất nhiên uyển ngữ không ngừng phát triển Vì uyển ngữ phương tiện ngôn ngữ phản ánh phát triển xã hội văn minh nên ngôn ngữ mà thiếu uyển ngữ tức công cụ giao tiếp khiếm khuyết 1.3 CHỨC NĂNG CỦA UYỂN NGỮ 1.3.1 Chức kiêng kị Sự kiêng kị ngôn ngữ bắt nguồn từ nhận thức sai lệch người mối quan hệ ngôn ngữ vật khách quan, cho vật tượng tự nhiên liên quan đến thần thánh người tránh nhắc đến vật dùng uyển ngữ thay Chết chóc, bệnh tật, khiếm khuyết… việc người tránh nói trực tiếp; bắt buộc phải đề cập đến dùng phương thức biểu đạt uyển chuyển để thay 1.3.2 Chức lịch Trong sống thường ngày, việc sử dụng uyển ngữ giúp cho giao tiếp giữ hòa khí, phép lịch văn minh Lịch giảm nhẹ số cách biểu đạt mang ý đồ đe dọa hành vi giao tiếp, tức cố gắng giữ thể diện cho người nghe giúp cho giao tiếp đạt điều mong muốn cách tốt Chức lịch dùng để tránh mạo muội, thất lễ, khiếm nhã giao tiếp, che giấu điều khó nói người, tránh tượng khó xử đường đột thực tế sống giới tính, tượng sinh lí có liên quan đến hệ tiết, phận thể người… 1.3.3 Chức che giấu Uyển ngữ có tính chất che đậy, lừa dối không cho người khác Footer Page of 145 Header Page of 145 nhìn rõ chất bên vật, che giấu chân tướng việc cách thời Uyển ngữ mang màu sắc mờ ảo, mang đậm tính lừa dối, trở thành công cụ nhà trị, nhà ngoại giao vài khách đạt mục đích Ví dụ: Đi xâm lược lại nói 维 护 和 平 bảo vệ hòa bình 开 发 文 明 khai phá văn minh; nước phát triển 不发 达 国 家 nói nước phát triển 发 展 中 国家… 1.3.4 Chức hài hước Ngôn ngữ có nhiều uyển ngữ phong phú, dùng cách nói hóm hỉnh, hài hước sinh động uyển ngữ thay cho thật làm cho không khí giao tiếp trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ Trong nhiều trường hợp, sử dụng uyển ngữ giúp sưởi ấm ngữ khí khiến cho ngôn ngữ trở nên nhẹ nhàng, hài hước Ví dụ: Gọi người đàn ông sợ vợ 妻 管 严 thê quản nghiêm (bị vợ quản chặt) 1.4 UYỂN NGỮ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC HỘI THOẠI 1.4.1 Nguyên tắc cộng tác hội thoại a Khái quát nguyên tắc hội thoại Nghiên cứu nguyên tắc hội thoại, nhà ngôn ngữ học thống ba nguyên tắc là: Nguyên tắc luân phiên lượt lời; Nguyên tắc cộng tác hội thoại; Nguyên tắc lịch Muốn cho thoại thành công, bên hội thoại cần tuân thủ nguyên tắc định hội thoại Nhiều nhà nghiên cứu ngữ dụng học cho nguyên tắc cộng tác (cooperative principle) nguyên tắc lịch (principle of politeness) chi phối, tác động mạnh mẽ tới trình hội thoại b Nguyên tắc cộng tác hội thoại Nguyên tắc cộng tác hội thoại Grice đề năm 1967 Grice đưa giả thuyết giao tiếp, thành viên tham thoại ứng xử cách hợp tác, mà ông gọi nguyên lí hợp tác Nguyên lí bao gồm bốn nguyên tắc: Nguyên tắc số lượng, nguyên tắc chất lượng, nguyên tắc quan hệ, nguyên tắc cách thức Các nguyên tắc Footer Page of 145 Header Page of 145 này, theo tác giả, nhằm đảm bảo mục đích cuối giao tiếp tính hiệu tối đa trao đổi thông tin 1.4.2 Nguyên tắc lịch Lịch ngày trở thành mối quan tâm lớn thường xuyên ngữ dụng học Khi nói tới nhà nghiên cứu lịch giới người ta không nhắc tới tên tuổi như: R.Lakoff, G.N.Leech, P.Brown, S.Levinson Mỗi tác giả có nghiên cứu lịch theo khuynh hướng khác thành tựu đạt nghiên cứu lý thuyết lịch tác giả góp phần định hướng cho việc tìm hiểu lịch giao tiếp lí thuyết áp dụng cho nghiên cứu uyển ngữ Quan điểm lịch R Lakoff: ba quy tắc lịch khác để người nói lựa chọn thể lịch Các quy tắc là: Quy tắc 1: không áp đặt, quy tắc 2: để ngỏ lựa chọn, quy tắc 3: tăng cường tình cảm hữu Quan điểm lịch Leech: Nội dung nguyên tắc lịch Leech cụ thể hóa phương châm giao tiếp lịch sau: Phương châm khéo léo, phương châm hào hiệp, phương châm tán thưởng, phương châm khiêm tốn, phương châm tán đồng phương châm cảm thông Nhìn chung, sáu tiêu chí lịch Leech gần gũi với kết cấu nguyên tắc hội thoại Grice Mô hình lịch Brown Levinson: Thể diện sở, tảng mà người nhìn chung phải hợp tác để trì thể diện người khác hài lòng thể diện Hai tác giả phân biệt hai phương diện thể diện thể diện dương tính thể diện âm tính, hay gọi thể diện tích cực thể diện tiêu cực Ở Việt Nam, nguyên tắc lịch giao tiếp gọi phép lịch Phép lịch tác động nhiều đến việc tạo lập phát ngôn trình giao tiếp, chí góp phần vào việc có nên tiến hành giao tiếp hay không để đảm bảo khỏi thất bại giao tiếp Footer Page of 145 Header Page of 145 1.4.3 Uyển ngữ chi phối đến mối quan hệ nguyên tắc cộng tác hội thoại nguyên tắc lịch a Uyển ngữ vi phạm nguyên tắc cộng tác hội thoại Trong trình giao tiếp ngôn ngữ, chủ thể giao tiếp cố gắng dùng từ ngữ dễ nghe, biểu đạt ngôn ngữ cách uyển chuyển để bảo vệ lợi ích thể diện việc sử dụng uyển ngữ Mặc dù uyển ngữ phản ánh nguyên tắc lịch nguyên tắc cộng tác, nhiên uyển ngữ lại ngược với nguyên tắc cộng tác hội thoại Chúng cho rằng: miêu tả đầy đủ diễn giao tiếp không tính tới nguyên lí lịch giao tiếp ngôn ngữ, lịch tượng mang tính ngôn ngữ rõ nét Trong trình giao tiếp, không định phải hoàn toàn tuân theo nguyên tắc cộng tác, mà phải vi phạm nguyên tắc cộng tác để qua đạt hiệu mục đích giao tiếp Uyển ngữ cố ý vi phạm nguyên tắc cộng tác để tuân thủ nguyên tắc lịch sự, vi phạm sản sinh hàm ý hội thoại đem đến cho người nói người nghe số ảnh hưởng định b Uyển ngữ thể nguyên tắc lịch Nhìn từ góc độ dụng học, uyển ngữ cách nói, cách diễn đạt ẩn dụ thích hợp, lịch sự, làm hài lòng Uyển ngữ tuân thủ tất nguyên tắc lịch thể hiện, giữ gìn địa vị ngang hàng hai bên giao tiếp quan hệ hữu hảo họ Như vậy, thấy uyển ngữ thể tính lịch giao tiếp lời nói không khác với lí thuyết lịch đại, thâm nhập vào đời sống xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc ước định xã hội dường nghiên cứu lịch lời nói mà không phân tích uyển ngữ c Uyển ngữ chi phối đến nguyên tắc lịch nguyên tắc hợp tác, tạo nên ảnh hưởng tích cực Khi sử dụng uyển ngữ, vô tình hay hữu ý, vi phạm chuẩn tắc nguyên tắc cộng tác hội thoại để từ đạt hàm ý hội thoại, tạo lời nói hóm hỉnh hay ẩn ý bên Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 lời nói Thực ra, việc vi phạm nguyên tắc cộng tác việc tiến hành giao tiếp cách tế nhị thông qua việc sử dụng uyển ngữ cố ý vi phạm nguyên tắc cộng tác Người nói muốn biểu đạt ẩn ý mà vi phạm nguyên tắc cộng tác việc sử dụng uyển ngữ để giao tiếp Nhìn góc độ đó, uyển ngữ vi phạm nguyên tắc cộng tác vi phạm tiêu cực mà trái lại, sử dụng uyển ngữ thể củng cố nguyên tắc lịch sự, điều hoà ngôn từ, giữ thể diện trì mối quan hệ tốt đẹp giao tiếp Trong đối mặt với tình không thích hợp với việc sử dụng nguyên tắc cộng tác hội thoại, cần thiết phải vi phạm nguyên tắc cộng tác việc sử dụng uyển ngữ, để giúp cho giao tiếp trở nên lịch thuận lợi, để giữ thể diện đạt nguyên tắc lịch sự, giúp thoại đạt hiệu cao 1.5 CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO UYỂN NGỮ (CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG HÁN) 1.5.1 Tạo uyển ngữ phương thức ngữ âm - Tỉnh lược âm: việc lược bỏ số âm vị thành phần cấu tạo âm tiết Ví dụ: Người có H viết tắt người nhiễm HIV; đ.m (chửi thề) - Mô âm: việc thay dùng từ gốc người sử dụng phát âm theo kiểu mô âm vật, tượng cần biểu đạt Phương thức tạo uyển ngữ thường thấy ngôn ngữ giao tiếp của/với trẻ nhỏ Ví dụ: tè thay cho đái; ị thay cho ỉa - Láy: phương thức lặp lại phần toàn âm từ Cách tạo uyển ngữ phổ biến tình sử dụng mà người nói muốn giảm sắc thái “sự thật phũ phàng” mang lại từ ý nghĩa từ (hình vị) gốc Ví dụ: beo béo thay cho béo; ôm ốm thay cho ốm 1.5.2 Tạo uyển ngữ phương thức từ vựng - ngữ nghĩa - Dùng từ ngữ gần nghĩa, đồng nghĩa: Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 thay cho quan hệ tình dục,… Chuyển nghĩa hoán dụ: tắt thở, nhắm mắt thay cho chết, lên giường thay cho quan hệ tình dục… 1.5.3 Tạo uyển ngữ phương thức ngữ pháp + Dùng trợ từ phủ định: Một phương thức phổ biến cấu tạo uyển ngữ tiếng Việt dùng trợ từ phủ định Việc không nhằm giảm tác động trực tiếp từ kiêng tránh, giữ thể diện cho người tham gia giao tiếp Có thể khái quát thành mô hình: Không/chưa + (được) + tính từ + (cho) + Ví dụ: không đẹp (cho) thay cho xấu; không thông minh thay cho ngu/dốt; không giả thay cho nghèo; không khỏe thay cho yếu; chưa chăm thay cho lười; chưa tốt thay cho (về khả chất lượng),… + Dùng đại từ “ấy”, “đó”: Việc sử dụng đại từ thay cho từ kiêng tránh nhằm tạo mơ hồ, tránh trực diện Ví dụ: ấy, thay cho quan sinh dục; chuyện thay cho quan hệ tình dục,… 1.6 PHÂN LOẠI UYỂN NGỮ Trên bình diện ngữ pháp, bình diện ngữ dụng, bình diện ngữ nghĩa Trên bình diện ngữ nghĩa, uyển ngữ chia thành nhóm Ở đây, tạm phân sau: Nhóm uyển ngữ liên quan đến kiêng kỵ người; Nhóm uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp, địa vị cao thấp xã hội; Nhóm uyển ngữ liên quan đến phụ nữ sinh hoạt phụ nữ; Nhóm uyển ngữ liên quan đến tiết, giới tính đời sống tình dục người Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 CHƯƠNG NHÓM UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP, ĐỊA VỊ TRONG TIẾNG VIỆT (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN) 2.1 KHÁI QUÁT UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP, ĐỊA VỊ XÃ HỘI Uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp, địa vị xã hội tượng ngôn ngữ dùng cách nói mỹ miều, uyển chuyển, lịch sự, tôn trọng, nhã nhặn để gọi tên cho nghề nghiệp Bên cạnh đó, uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp, địa vị xã hội tượng văn hóa xã hội, phản ánh màu sắc dân tộc, phong tục tập quán đặc điểm thời đại 2.2 NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UYỂN NGỮ NGHỀ NGHIỆP 2.2.1 Nguồn gốc tâm lý xã hội a Nhu cầu giữ gìn, đề cao thân b Nhu cầu tôn trọng đối tượng giao tiếp 2.2.2 Nguồn gốc văn hóa xã hội Edward Sapir - nhà nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa có đóng góp quan trọng cho nhân loại học ngôn ngữ lẫn văn hóa học - cho rằng: hoạt động ngôn từ tách rời khỏi hợp thành văn hoá cộng đồng xã hội, phận văn hoá, mà đặc trưng biểu tượng, chế ước kinh nghiệm Bất kỳ uyển ngữ đời có bối cảnh lịch sử văn hóa định; uyển ngữ nghề nghiệp ngoại lệ Bởi vậy, đâu hết, để tiếp xúc liên văn hóa, người ta cần phải tìm hiểu, từ đầu, nguyên tắc lịch ngôn ngữ mà học 2.3 CHỨC NĂNG CỦA UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP, ĐỊA VỊ 2.3.1 Chức lịch 2.3.2 Chức che đậy Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 2.4 PHÂN LOẠI UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP, ĐỊA VỊ Uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp, địa vị xã hội phân loại theo tiêu chí riêng Trong đề tài này, động sử dụng, tiến hành phân loại sau: 2.4.1 Uyển ngữ nghề nghiệp, địa vị thể tế nhị Đã có nhiều từ vựng uyển ngữ nghề nghiệp sản sinh với mục đích xóa bỏ tâm lý tự ti, mặc cảm nghề nghiệp người làm công việc có thu nhập thấp, vị trí xã hội thấp; tạo nên tôn trọng tất ngành nghề xã hội, không tư tưởng phân biệt nghề nghiệp 2.4.2 Uyển ngữ nghề nghiệp, địa vị mang tính đề cao, đánh bóng Một chất uyển ngữ khuếch trương, đánh bóng nhằm đáp ứng tính hư danh, tự tôn người Những nghề nghiệp có vị trí thuộc loại bậc trung, không cao không thấp xã hội thay uyển ngữ trội hơn, có đẳng cấp thời thượng Vì để khoa trương, đề cao nghề nghiệp mình, người ta thường thêm vào cụm từ nghề nghiệp từ như: sư, cố vấn, chuyên gia, trợ lý, nghệ nhân… 2.5 PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP, ĐỊA VỊ 2.6 KHẢO SÁT VÀ ĐỐI CHIẾU NHÓM UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP, ĐỊA VỊ TRONG TIẾNG VIỆT (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN) 2.6.1 Bảng khảo sát 2.6.2 Phân tích đối chiếu uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp, địa vị xã hội tiếng Việt - tiếng Hán, tìm tương đồng dị biệt a Sự tương đồng - Không có mối quan hệ loại hình học loại hình, tiếng Việt tiếng Hán có mối quan hệ gắn bó tiếp xúc Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 tiếng Việt tiếng Hán, hệ ảnh hưởng tiếng Hán tiếng Việt mà cụ thể xuất từ mượn Hán tiếng Việt - Uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp hai ngôn ngữ tương đối giống nhau, từ ngữ, cách nói hai ngôn ngữ gần giống quan niệm văn hóa uyển ngữ tiếng Hán tiếng Việt giống b Sự dị biệt - Có số uyển ngữ nghề nghiệp có Trung Quốc mà Việt Nam ngược lại - Trong tiếng Việt có nhiều uyển ngữ tiếng Hán dùng tiếng Hán vậy, có nhiều uyển ngữ sử dụng, chí hoàn toàn xa lạ với tiếng Việt - Do sử dụng nhiều nên từ ngữ tiếng Việt thường có đặc điểm từ ngữ giao tiếp hàng ngày, điều làm cho chúng dùng để biểu thị sắc thái nghĩa trang trọng hay khái quát Để khắc phục tình trạng này, tiếng Việt vay mượn số từ ngữ tiếng Hán có nghĩa giống với từ tiếng Việt bổ sung thêm sắc thái nghĩa khác Từ Việt mang tính chất giản dị, đời thường thường thay từ Hán - Việt để tăng phần trang trọng hàm súc - Các sắc thái ngữ nghĩa từ Hán - Việt có sức mạnh tu từ nói nằm đối lập với từ Việt 2.7 TIỂU KẾT CHƯƠNG Uyển ngữ phát triển vận hành theo nhu cầu xã hội văn minh, nhu cầu xã hội ổn định, đoàn kết, nhu cầu hài hòa mối quan hệ gia đình - xã hội, nhu cầu thể trau chuốt ngôn ngữ tu dưỡng văn hóa phẩm chất đạo đức, phát triển uyển ngữ nghề nghiệp xu hướng tất yếu Cùng với phát triển xã hội, uyển ngữ nghề nghiệp không ngừng phát triển Một xã hội sử dụng nhiều uyển ngữ nghề nghiệp có nghĩa xã hội có quan tâm, tôn trọng người lao Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 động, đặc biệt người lao động chân tay, người có địa vị thấp để tạo cho họ cảm giác hài lòng, mãn nguyện với công việc Mối quan hệ uyển ngữ nghề nghiệp đạo đức xã hội tách rời trì mối quan hệ xã hội điều vô quan trọng; việc sản sinh uyển ngữ nghề nghiệp tảng độc đáo văn hóa xã hội tiến tất yếu xã hội CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN KIÊNG KỊ TRONG TIẾNG VIỆT (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN) 3.1 NHÓM UYỂN NGỮ KIÊNG KỊ GỒM CÓ CÁC UYỂN NGỮ ĐỀ CẬP VỀ CÁI CHẾT - TANG SỰ VÀ TUỔI GIÀ BỆNH TẬT - KHIẾM KHUYẾT CỦA CON NGƯỜI Chết chóc, tật bệnh, tang điều không may mắn, kiêng kị gây nên nỗi sợ hãi Người ta tránh nói trực tiếp điều này, nhiên phải đối mặt thực tế trốn tránh phải chọn giải pháp dùng từ ngữ uyển chuyển, ôn hòa thay để tạo cảm giác nhẹ nhàng người nghe người nói 3.1.1 Chức uyển ngữ nhóm kiêng kị Chức giao tiếp quan trọng uyển ngữ đề cập chết - tang bệnh tật - khiếm khuyết người chức kiêng kị, điều thể qua việc phân loại uyển ngữ bình diện ngữ nghĩa, phân nhóm thuộc nhóm kiêng kị Một số uyển ngữ xuất để nói thay cho từ kiêng kị, từ bị cấm dùng hạn chế nguyên nhân ngôn ngữ (tín ngưỡng, mê tín, định kiến, tránh lối diễn đạt thô thiển ) Những uyển ngữ qua năm tháng nhiều người dùng, ghi lại từ điển nghĩa từ Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 3.1.2 Nguồn gốc uyển ngữ nhóm kiêng kị a Nguồn gốc văn hóa - xã hội b Nguồn gốc tâm lý xã hội 3.2 UYỂN NGỮ ĐỀ CẬP VỀ CÁI CHẾT - TANG SỰ Chết điều tất yếu, mang tính quy luật, không tránh được, chết chủ đề kiêng kị hàng đầu Ở hầu hết văn hóa Phương Tây lẫn Phương Đông quốc gia nào, dân tộc có tâm lý sợ hãi chết Trong không may, việc không may mắn nhất, cần phải kiêng kị “chết chóc” Vì “chết chóc” bị coi đề tài cấm kị Để tránh nhắc đến từ “chết”, người sử dụng lượng lớn uyển ngữ để thay Có thể nói “chết” đất sống uyển ngữ, chết vừa chủ đề cấm kị, vừa vấn đề tế nhị, vừa đối tượng sáng tạo uyển ngữ cá nhân (hay gọi uyển ngữ văn cảnh, phân tích phần phương thức cấu tạo) 3.2.1 Bảng khảo sát uyển ngữ liên quan đến chết tang 3.2.2 Phương thức cấu tạo uyển ngữ liên quan đến chết - Cái chết ẩn dụ hóa thành hành trình, thay đổi vị trí vật chất lẫn tinh thần - Ẩn dụ giấc ngủ, nghỉ ngơi diễn đạt chết - Ẩn dụ chia ly diễn đạt chết - Ẩn dụ giải thoát, từ bỏ diễn đạt chết - Ẩn dụ kết thúc việc diễn đạt chết - Một số cụm từ biểu thị chết, thay bi thương, nghe hài hước, mỉa mai - Những cụm từ thay chết mang đậm tính tôn giáo - Uyển ngữ chết mượn từ tiếng nước - Uyển ngữ chết tiếng lóng - Phương thức cấu tạo uyển ngữ văn cảnh: Không dừng lại đó, có nhiều uyển ngữ diễn đạt chết sản sinh quần chúng nhân dân nhà văn, nhà thơ Uyển ngữ văn cảnh Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 thường mang tính biểu cảm tu từ cao uyển ngữ ngôn ngữ Đại thi hào Nguyễn Du tài tình sử dụng nhiều uyển ngữ để diễn tả chết: Nửa chừng xuân, gãy cành thiên hương,… Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ! Đã toan trốn nợ đoạn trường sao? Rõ ràng hoa rụng hương bay… Hay diễn đạt trang trọng nhà thơ Tố Hữu thơ “Bác ơi": Bác lên đường theo tổ tiên… 3.2.3 Cách biểu đạt uyển ngữ liên quan đến chết theo loại - Uyển ngữ chết tiếng Việt tiếng Hán chịu ảnh hưởng sâu sắc tôn giáo: chết Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo - Tuổi tác, giới tính không giống uyển ngữ chết khác - Cái chết danh nhân - Cái chết anh hùng - Cái chết kẻ xấu, kẻ địch 3.2.4 Phương thức cấu tạo uyển ngữ biểu đạt việc tang chế - Uyển ngữ biểu đạt việc tang chế thường dùng từ Hán - Việt - Uyển ngữ biểu đạt việc tang chế thường không trực tiếp gọi tên vật, tượng mà mượn vật, tượng khác có mối liên quan mật thiết để thay 3.3 UYỂN NGỮ BIỂU ĐẠT TUỔI GIÀ - BỆNH TẬT - KHIẾM KHUYẾT CỦA CON NGƯỜI Để tránh bớt không khí không vui tuổi già tật bệnh mang lại, giảm mặt không hay sức khoẻ, diện mạo, người ta sử dụng cách nói uyển chuyển, nhẹ nhàng, tế nhị, hàm súc thay để an ủi, để tránh gây tổn thương, xúc phạm 3.4 SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TÌM RA SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT 3.4.1 Sự tương đồng - Việt Nam Trung Hoa yếu tố lịch sử có mối quan hệ, Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 tương đồng mật thiết xã hội, lịch sử, văn hóa, coi trọng trật tự, tôn ti, vị trí cao thấp, sang hèn nên uyển ngữ biểu đạt chết có phân biệt rõ ràng địa vị thân phận - Tiếng Việt tiếng Hán tồn tượng kiêng kỵ, tránh nói trực tiếp loại bệnh tật, chủ yếu tránh gây sợ hãi người mang bệnh tật Uyển ngữ sử dụng phương tiện trấn an tâm lý, yếu tố tâm lý ảnh hưởng lớn dến sức khỏe tiến triển bệnh tật 3.4.2 Sự dị biệt Tiếng Việt tiếng Hán có từ uyển ngữ đặc trưng riêng Do khác văn hóa, phong tục, tập quán, nguồn gốc xã hội, lịch sử nên cách sử dụng uyển ngữ tiếng Việt tiếng Trung khác rõ rệt, việc tiếp nhận hiểu thấu đáo nghĩa bên uyển ngữ hoàn toàn phụ thuộc vào ngữ cảnh văn hóa cụ thể - Uyển ngữ chết tiếng Việt không tránh đọc từ đồng âm tiếng Trung - Trong tiếng Việt có nhiều uyển ngữ mà tiếng Hán dùng ngược lại, tiếng Hán có nhiều uyển ngữ sử dụng, chí hoàn toàn xa lạ với tiếng Việt - Văn hóa tín ngưỡng hai dân tộc Việt Hán khác điều thể uyển ngữ - Ngôn ngữ phải có số đếm, số có hàm nghĩa đặc biệt - Sự khác biệt tập tục xã hội - Những đặc trưng văn hóa Việt Nam Trung Hoa bộc lộ qua uyển ngữ tiếng Việt tiếng Hán - Sự khác biệt phương diện văn hoá, lịch sử hai dân tộc Việt Nam Trung Quốc bộc lộ việc sử dụng uyển ngữ Chẳng hạn, từ ngữ chết hai ngôn ngữ Việt - Hán, lại không tương đồng số lượng, đối tượng sử dụng, hình tượng so sánh sắc thái tình cảm Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Trong trường hợp từ Việt gây cảm giác thô tục, khiếm nhã từ Hán Việt dùng với tư cách uyển ngữ thay cho từ Việt, tạo nên sắc thái tao nhã, trang trọng 3.5 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương này, tiến hành nghiên cứu, khảo sát đặc điểm nghĩa uyển ngữ thuộc nhóm kiêng kị, chuyển hóa thành nghĩa uyển ngữ từ đa nghĩa; phân loại uyển ngữ theo nội dung ngữ nghĩa phản ánh đặc điểm văn hóa xã hội uyển ngữ thông qua nghĩa mà chúng thể Trong chừng mực định, đối chiếu với nghĩa uyển ngữ tiếng Hán, nhờ đó, đặc trưng văn hóa hai dân tộc Việt - Hán phản ánh uyển ngữ KẾT LUẬN Đề tài tiếp thu nghiên cứu tác giả trước, tham khảo công trình nghiên cứu, viết học giả Việt Nam Trung Quốc để tạo tiền đề tiếp tục nghiên cứu, so sánh chiều sâu uyển ngữ hai ngôn ngữ Việt- Hán, tham khảo sở lý luận có liên quan để tạo tiền đề cho bước nghiên cứu ứng dụng thực tiễn Qua việc phân tích đối chiếu đặc điểm hình thức biểu đạt uyển ngữ tiếng Việt tiếng Hán, tìm hiểu tương đồng khác biệt cách dùng uyển ngữ ngôn ngữ nguồn (tiếng Việt) ngôn ngữ đích (tiếng Hán), muốn đóng góp nhìn mới, hướng tiếp cận việc nâng cao hiệu giao tiếp, ứng dụng việc dạy học tiếng Hán, tiếng Việt ngoại ngữ; hỗ trợ cho công tác biên phiên dịch ngôn ngữ Việt - Hán Công trình so sánh đối chiếu mang lại cho người học nhiều kiến thức thú vị ngôn ngữ nói chung uyển ngữ nói riêng Cụ thể, qua nghiên cứu này, đưa số kết luận sơ bộ, nhằm đóng góp thêm vào tiền đề sẵn có tự làm Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 qua điểm sau: Thứ nhất, đề tài không nghiên cứu vấn đề khái quát uyển ngữ mà trình bày cách cụ thể nhóm uyển ngữ sau phân nhóm bình diện ngữ nghĩa Như vậy, vấn đề nghiên cứu so sánh đối chiếu đề tài hoàn toàn so tác giả trước, tiến hành phân loại uyển ngữ theo nhóm để quan tâm cách sâu sắc đến khía cạnh riêng nhóm uyển ngữ Thứ hai, đề tài bổ sung thêm số điểm mà nghiên cứu trước chưa đề cập đến Đó phân chia loại uyển ngữ đường hình thành nên chúng Ngoài uyển ngữ hình thành từ lâu đời khứ, ổn định, ghi vào từ điển nhiều người cộng đồng ngôn ngữ sử dụng, khảo sát thêm uyển ngữ sáng tạo cá nhân, nhà văn, nhà thơ Các uyển ngữ mang tính biểu cảm cao phụ thuộc vào văn cảnh Đề tài đề cập đến khả sản sinh phong phú vô tận uyển ngữ loại này, hay nói cách khác, đề tài góp phần định hướng gợi ý sáng tạo uyển ngữ cá nhân Thứ ba, công trình nghiên cứu uyển ngữ tiếng Việt, đồng thời đối chiếu với tiếng Hán để tìm tương đồng khác biệt hai ngôn ngữ Đề tài lưu ý trình chuyển dịch dạy học uyển ngữ tiếng Việt - tiếng Hán, qua giúp cho người học tập, nghiên cứu phiên dịch Hán - Việt dự báo số mức độ khó, lỗi sai có khả phát sinh chuyển dịch nghĩa tránh sai sót đối chiếu so sánh hai ngôn ngữ Hán - Việt Đặc biệt, lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ, đề tài mang lại ích lợi định góp phần nâng cao hiệu dạy - học cách tích cực Công trình nghiên cứu có vai trò quan trọng dịch thuật, biên soạn từ điển song ngữ hội nhập giao lưu quốc tế… Thứ tư, đề tài dựa sở lý luận mối quan hệ mật Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 thiết ngôn ngữ tảng văn hóa xã hội để làm sáng tỏ khái niệm nét văn hóa ẩn chứa uyển ngữ Thứ năm, đề tài góp phần đưa Lí thuyết nguyên tắc lịch giao tiếp vào ngôn ngữ học, lĩnh vực nghiên cứu tương đối giao từ vựng học ngữ dụng học Nó gợi mở cho nghiên cứu Thông qua nghiên cứu luận văn tiếp thu thành nghiên cứu trước, khẳng định số quan điểm sau: Sự phát triển uyển ngữ điều tất yếu - Sự phát triển uyển ngữ có mối tương quan với phát triển tiến xã hội, phát triển xã hội điều kiện Khi xã hội ngày văn minh, người ngày xích lại gần nhau, thường xuyên tương tác, tiếp xúc phải đối diện với nhiều vấn đề tế nhị sống, tiếng Việt tiếng Hán có nhiều từ ngữ phát sinh, số lượng uyển ngữ ngày phát triển phong phú - Xã hội không ngừng phát triển, có số vật tượng đời, uyển ngữ có không đủ đáp ứng nhu cầu giao tiếp uyển ngữ có tính tạm thời đời, nhiều uyển ngữ xuất hiện, với thay đổi thời gian mà bị đào thải, trở thành uyển ngữ sử dụng hoàn cảnh đặc biệt, số từ ngữ cố định số cụm từ trải qua thời gian trở nên cố định Tất phải trải qua trình từ tạm thời đến cố định - Trong đời sống đại, có lớp uyển ngữ hình thành phát triển với mặt trái chiều mặt tích cực Chúng ta nên tiến hành nghiên cứu uyển ngữ đại tác động lên văn hóa ứng xử phong cách ngày - Uyển ngữ ngôn ngữ phản ánh phát triển xã hội văn minh, giúp cho giao tiếp trở nên hiệu quả; sử dụng nhiều uyển ngữ chứng tỏ xã hội ngày tiến đạt đến trình độ Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 văn minh cao, ngôn ngữ ngày phát huy ưu điểm trội Uyển ngữ ngôn ngữ thể văn hóa - Mỗi uyển ngữ ngôn ngữ có bối cảnh văn hóa khác nhau, uyển ngữ văn hóa giao tiếp Việt Nam Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, nhiên có nhiều từ ngữ mang đặc thù văn hóa riêng Uyển ngữ phản ánh khác biệt văn hóa Việt Nam văn hóa Trung Quốc Uyển ngữ tiếng Việt tiếng Hán có đặc trưng riêng Do khác văn hóa, phong tục xã hội, nguồn gốc lịch sử nên cách sử dụng uyển ngữ tiếng Việt tiếng Hán khác rõ rệt Vì vậy, việc tiếp nhận hiểu thấu đáo nghĩa bên uyển ngữ hoàn toàn phụ thuộc vào ngữ cảnh văn hóa cụ thể, lý giải nghĩa bề mặt uyển ngữ giao tiếp thất bại, dễ dẫn đến xung đột văn hóa - Mối quan hệ ngôn ngữ văn hóa giúp nhận rõ, muốn mở cánh cửa văn hóa cần phải có chìa khóa ngôn ngữ Ngược lại, hội tụ tri thức văn hóa việc học tập ngôn ngữ nhận hỗ trợ lớn, tương ứng với văn hóa hệ thống quy chuẩn ngôn ngữ Uyển ngữ hội tụ nhiều trầm tích văn hóa văn minh, dạy học uyển ngữ có tầm quan trọng lớn việc truyền tải tri thức văn hóa dân tộc Uyển ngữ tượng ngôn ngữ đồng thời tượng văn hóa Có thể nói uyển ngữ ngôn ngữ thể văn hóa - Uyển ngữ đời từ văn hóa nên học uyển ngữ ngôn ngữ khác, ta biết văn hóa quốc gia cách xác sinh động Uyển ngữ chứa đặc điểm điển hình ngôn ngữ Nói cách khác, uyển ngữ sách văn hóa - ngôn ngữ xã hội - người - đất nước Cũng qua việc hiểu uyển ngữ, ta yêu quý văn hóa dân tộc, hay nói, tìm hiểu uyển ngữ khám phá cội nguồn dân tộc, lịch sử đất nước Phổ biến uyển ngữ truyền thông điệp Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 văn hóa thông qua ngôn ngữ Một vài kiến nghị cho hướng nghiên cứu Với khuôn khổ luận văn thạc sĩ, luận văn chắn đề cập đến mặt uyển ngữ; thấy nhiều vấn đề cần nghiên cứu thêm Trong trình nghiên cứu uyển ngữ tiếng Việt đối chiếu với tiếng Hán, hy vọng triển khai phần kết nghiên cứu ứng dụng vào giảng dạy tiếng Hán tiếng Việt ngoại ngữ: - Nói chung, trình sử dụng ngôn ngữ, thường xuyên gặp phải tình sử dụng tới uyển ngữ Tuỳ trường hợp mà sử dụng cho phù hợp Sự khác biệt lớn văn hoá, tập quán thành rào cản hạn chế hiệu giao tiếp, chí gây hiểu lầm nghiêm trọng Cho nên, trình dịch uyển ngữ không nên cho tượng ngôn ngữ đơn thuần, mà cần thiết phải nghĩ đến nhân tố văn hoá trình độ tiếp thu người đọc người nghe việc dịch ngôn ngữ; cố gắng thông qua việc dịch ngôn ngữ phải tái hàm ý súc tích, uyển chuyển ngôn ngữ nguồn - Khi giao tiếp có hay khả thích ứng vận dụng uyển ngữ để đánh giá lực giao tiếp của người học ngôn ngữ tiếu chí quan trọng Vì vậy, việc thành thục nắm vững uyển ngữ không tăng cường lực đọc hiểu mà nâng cao cách rõ ràng lực vận dụng ngôn ngữ giao tiếp, từ uyển ngữ tìm hiểu phong tục văn hoá đặc trưng tâm lý xã hội dân tộc Qua luận điểm phân tích phần trên, ta thấy muốn học tốt hiểu ngôn ngữ nói chung uyển ngữ nói riêng, ta phải biết văn hóa ngôn ngữ Thế nên, muốn dịch tốt uyển ngữ kiến thức chuyên môn ta phải có tri thức kiến thức văn hóa Và có vài kiến nghị dạy học uyển ngữ: dạy đơn vị từ vựng đặc biệt kết hợp giáo trình nghe nói - đọc - viết - phát âm - ngữ pháp cho sinh viên chuyên ngữ Đồng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 thời cho sinh viên học song song văn hóa Trung Hoa sở văn hóa Việt Nam để sinh viên tự so sánh, đối chiếu rút đặc điểm giống khác văn hóa - Từ thực tế khảo sát cho thấy, uyển ngữ trọng dạy học Trong trình giảng dạy giáo viên, việc giải thích từ vựng uyển ngữ ít; giao tiếp vận dụng uyển ngữ vận dụng sai, từ khiến cho giao tiếp thất bại Trong sách giáo khoa, giáo trình cần có thêm chuyên mục dạy uyển ngữ, hướng dẫn gợi ý cách sáng tạo uyển ngữ cá nhân - Nghiên cứu uyển ngữ đại học sinh, sinh viên tác động nay; nghiên cứu cho từ điển uyển ngữ Việt - Hán, Hán - Việt giải thích theo góc độ văn hóa, văn học phục vụ nghiên cứu học tập - Chúng cho rằng, trình giảng dạy uyển ngữ, để giúp sinh viên không ngừng mở rộng nâng cao lực sử dụng từ vựng, vấn đề then chốt giúp bạn học sinh nắm bắt quy luật bên uyển ngữ cách hệ thống hơn, để vận dụng thực tiễn giao tiếp Cần trọng tới nhóm đồng nghĩa việc sử dụng nhóm đồng nghĩa uyển ngữ giảng dạy giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt uyển ngữ - Trong trình giảng dạy uyển ngữ, giáo viên cần đạo học sinh tiến hành quy nạp, tập hợp uyển ngữ có nghĩa tương đồng tương cận Bằng cách giúp học sinh biết tiến hành so sánh, vận dụng Trong thời gian ngắn, tạo ấn tượng sâu đậm, giúp học sinh nhớ lâu học - Uyển ngữ phép tu từ chuyển tải văn hóa, gương phản ánh văn hóa Qua luận điểm phân tích phần trên, thấy muốn học tốt uyển ngữ hiểu nó, ta phải biết văn hóa mà uyển ngữ tồn Thế nên, muốn dịch tốt uyển ngữ, kiến thức chuyên môn ta phải có tri thức kiến thức văn hóa Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 Mặc dù có cố gắng định thực đề tài tránh khỏi số bất cập Tuy nhiên, với kết thu nêu hy vọng đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác dạy học nghiên cứu uyển ngữ Trên kết nghiên cứu ban đầu Chúng mong nhận góp ý thầy cô bạn học quan tâm đến đề tài Footer Page 26 of 145 ... Nhóm uyển ngữ liên quan đến kiêng kỵ người; Nhóm uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp, địa vị cao thấp xã hội; Nhóm uyển ngữ liên quan đến phụ nữ sinh hoạt phụ nữ; Nhóm uyển ngữ liên quan đến tiết,... NĂNG CỦA UYỂN NGỮ 1.3.1 Chức kiêng kị Sự kiêng kị ngôn ngữ bắt nguồn từ nhận thức sai lệch người mối quan hệ ngôn ngữ vật khách quan, cho vật tượng tự nhiên liên quan đến thần thánh người tránh... CHƯƠNG NHÓM UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP, ĐỊA VỊ TRONG TIẾNG VIỆT (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN) 2.1 KHÁI QUÁT UYỂN NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP, ĐỊA VỊ XÃ HỘI Uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối chiếu uyển ngữ tiếng Việt - Tiếng Trung (Các nhóm uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp - Địa vị và kiêng kỵ), Đối chiếu uyển ngữ tiếng Việt - Tiếng Trung (Các nhóm uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp - Địa vị và kiêng kỵ), Đối chiếu uyển ngữ tiếng Việt - Tiếng Trung (Các nhóm uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp - Địa vị và kiêng kỵ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay