Đặc điểm truyện trinh thám của Thế Lữ

26 28 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 17:32

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HIỀN ĐẶC ĐIỂM TRUYỆN TRINH THÁM CỦA THẾ LỮ Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.01.21 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐÌNH VĨNH Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN THÀNH Phản biện 2: TS CAO THỊ XUÂN PHƢỢNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng 12 năm 2015 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Nhà văn nữ người Nga Onga Slavnikovna trả lời vấn đăng báo Văn nghệ trẻ (số 30, Chủ nhật, 26/7/2009) nói tác động khủng hoảng kinh tế với văn học đương đại giới: “Sự khủng hoảng kinh tế giết chết văn học”, bà nêu lên đường kiếm sống cho nhà văn: “Con đường văn học kí sinh” Theo bà, khái niệm loại văn học lãng mạn, văn học tình ái, văn học phiêu lưu, văn học trinh thám, văn học viễn tưởng…Tuy buồn bã cho chìm lắng văn học nghiêm túc, nhà văn có nhìn công minh tương lai văn học mà đó, tồn đầy ồn “văn học kí sinh” có vai trò quan trọng phủ nhận: dọn đường cho văn học nghiêm túc Văn học giải trí có lí tồn riêng “bảo hộ” tính đại chúng - tính chất có truyền thống xa xưa có sức mạnh bất diệt Ở thời đại nào, văn học đại chúng hay đứng đại chúng có sức mạnh phủ nhận Ở Việt Nam, từ năm đầu kỉ XX, văn xuôi có tìm kiếm, cách tân qua nhiều hướng thể nghiệm khác nhau, đó, số truyện phảng phất bóng dáng dạng truyện trinh thám phương Tây Gói thuốc lá, Lê Phong phóng viên Thế Lữ, Vết tay trần, Chiếc tất nhuộm bùn Phạm Cao Củng…Những tác phẩm nằm mạch nguồn, mang đặc điểm văn xuôi Việt Nam đầu kỉ XX có biểu văn học giải trí Chính thế, nghiên cứu văn học Việt Nam đầu kỉ XX không ý đến truyện trinh thám giai đoạn Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 Theo chúng tôi, tìm hiểu đặc điểm truyện trinh thám đầu kỉ XX góc nhìn có tính khả thể vận động văn xuôi Việt Nam đại lí sau đây: - Là biểu tư văn xuôi mang đậm màu sắc phương Tây đại - Là tượng giao thoa văn học đại chúng văn chương đặc tuyển Vì mục đích ban đầu nhà văn sáng tác truyện trinh thám hướng đến tính giải trí qua trình sáng tạo lại đưa đến với văn chương đặc tuyển - Là biểu tìm tòi, cách tân để hoàn thiện trình đại hóa văn học Việt Nam đầu kỉ XX Như vậy, truyện trinh thám Việt Nam đầu kỉ XX tượng văn học đáng để lưu tâm, nghiên cứu, tìm hiểu 1.3 Theo nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy: “Thế Lữ người khởi điểm khởi điểm” [7, tr.54] Tên tuổi ông gắn liền với tiến trình đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu kỉ XX Thế Lữ số nhà văn góp phần lớn đại hóa truyện truyền kỳ, mở đầu truyện kinh dị huyễn tưởng đại người đặt móng cho thể loại truyện trinh thám Việt Nam Vì lí nêu trên, chọn nghiên cứu đặc điểm truyện trinh thám Thế Lữ nhằm mục đích đóng góp Thế Lữ cho phát triển thể tài trinh thám Việt Nam nói riêng văn xuôi Việt Nam nói chung Lịch sử vấn đề 2.1 Các công trình nghiên cứu truyện trinh thám Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 Truyện trinh thám du nhập vào nước ta vào năm đầu kỉ XX thông qua hai đường nguyên tác dịch thuật Có thể kể đến số công trình nghiên cứu truyện trinh thám Việt Nam sau: Năm 1941, Vũ Ngọc Phan đề cập đến Tiểu thuyết - thể loại thịnh hành nước ta sâu bàn tiểu thuyết trinh thám có lời giải thích cho độc giả: “Tiểu thuyết trinh thám thuật lại chuyện mà thôi, thuật lại chuyện vừa dữ, vừa bí mật Một vụ án mạng bí mật sáng dần nhờ lời nghị luận tìm tòi nhà trinh thám” [37, tr 354] Nhà văn Nhất Linh Viết đọc tiểu thuyết, sau bộc bạch đọc độ vài ba trăm tiểu thuyết Việt, ba bốn chục tiểu thuyết Tàu, năm sáu trăm truyện trinh thám Anh Mỹ cho rằng: “Loại truyện trinh thám mà ý đến tìm tòi bí mật, giải tính đố khó khăn có hấp dẫn truyện tầm thường…Thứ truyện trinh thám hay thứ truyện gồm đủ đặc tính truyện hay khác: cốt truyện ly kỳ, nhân vật phải linh động, tâm lý sâu sắc cần phải có không khí bao trùm truyện” [24, tr.407408] Luận văn Thạc sĩ tác giả Trần Thanh Hà với đề tài Nhận diện tiểu thuyết trinh thám Việt Nam (2005) nguồn gốc, trình phát triển tiểu thuyết trinh thám Việt Nam “ Truyện trinh thám Việt Nam đời muộn gần kỉ so với tiểu thuyết trinh thám giới Ban đầu phát triển rầm rộ tiểu thuyết trinh thám Phạm Cao Củng Thế Lữ, sau bị gián đoạn chiến tranh”[27, tr.35] Cũng luận văn này, tác giả nêu đặc điểm tiểu thuyết Footer Page of 145 Header Page of 145 trinh thám Việt Nam từ đầu kỉ XX “thiên lối tả chân theo lối phản ảnh thực đơn thuần” [14, tr.77] Trong luận án Tiến sĩ Nguyễn Đình Vĩnh với đề tài Vai trò văn học dịch trình đại hóa tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn nửa đầu kỉ XX (2007) có đề cập đến thể loại tiểu thuyết trinh thám Việt Nam Tác giả cho “Phải đến Bùi Huy Phồn, Thế Lữ Phạm Cao Củng, truyện trinh thám Việt Nam thực có hình hài Các nhà văn học nhiều điều từ tiểu thuyết gia trinh thám phương Tây kĩ thuật viết truyện, đặc biệt trọng tính khoa học, đề cao khả phân tích phán đoán nhân vật” [48, tr.165] 2.2 Những công trình nghiên cứu truyện trinh thám Thế Lữ Trong lời tựa truyện Vàng máu Thế Lữ, nhà văn Khái Hưng có nhận xét: “Tác giả tỏ có óc khoa học Edgar Poe tâm hồn thi sĩ Bồ Tùng Linh, hai nhà viết truyện ghê gớm huyễn làm cho độc giả yếu bóng vía phải rùng lúc đêm khuya”[7, tr.416] Sau đó, đến năm 1942 nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan cho rằng: “Thế Lữ thi sĩ có biệt tài, ông lại tiểu thuyết gia có tiếng nữa, tiểu thuyết, ông chuyên viết có hai loại: rung rợn, ghê sợ loại trinh thám” Tác giả cho số tiểu thuyết Thế Lữ “Vàng máu Thế Lữ tiểu thuyết mà tác giả tỏ văn gia có biệt tài Nghệ thuật viết tiểu thuyết Thế Lữ lên đến trình độ cao” [7, tr.401] Đến năm 1965, nhà nghiên cứu Phạm Thế Ngũ nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám Thế Lữ nhận thấy: “Loại tiểu thuyết này, chất nó, lợi thú văn học lắm…Tuy nhiên, tiểu thuyết trinh thám Thế Lữ thường có đặc Footer Page of 145 Header Page of 145 điểm trở thành nhược điểm Tiểu thuyết ông cao quá, lấy làm truyện điều lạ quá, làm nhân vật người quá…Cao cách viết săn sóc, chải chuốt, cách lập luận khoa học tỷ mỉ, mà không phổ biến độc giả trung bình” [7, tr.414-415] Bên cạnh đó, tuyển tập, giáo trình văn học Việt Nam tác giả Trần Đình Hượu, Phan Cự Đệ, Nguyễn Đình Chú có nhắc đến tiểu thuyết trinh thám Thế Lữ Trong Tuyển tập truyện trinh thám Thế Lữ (2006) tác giả Song Kim Bùi Mạnh Pha tuyển chọn giới thiệu loạt tác phẩm truyện trinh thám với nhận định “ Với tài quan sát, óc phân tích sắc bén, trí tưởng tượng phong phú, Thế Lữ tạo nên nét riêng nghiệp sáng tác với mảng truyện kinh dị…Cho đến nay, lịch sử văn học Việt Nam, khó có tên tuổi sánh với ông thể loại sáng tác này” [29, tr.2] Bên cạnh viết, công trình nghiên cứu tác phẩm văn xuôi Thế Lữ nói chung có số tác giả ý đến phận truyện trinh thám Thế Lữ Tác giả Hoàng Minh Châu viết Truyện trinh thám nhà thơ rõ: “Viết truyện trinh thám nước ta trước Cách mạng 1945, Phạm Cao Củng, giới văn học không quên: Thế Lữ.” [7, tr.435] Tác giả Nguyễn Hồng Dũng đề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng Edgar Poe văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945 khẳng định: “Thế Lữ học nhiều điều từ Edgar Poe kĩ thuật viết truyện, đặc biệt trọng tính khoa học, đề cao khả phân tích, phán đoán nhân vật…Có thể xem truyện Vàng máu, Lê Phong phóng viên, Mai Hương Lê Phong, Những nét chữ…là viên gạch đặt móng cho Footer Page of 145 Header Page of 145 khuynh hướng văn học trinh thám đại Việt Nam” [22, tr.14] Nhà nghiên cứu Hoài Anh Chân dung văn học cho rằng: “Cả truyện trinh thám, Thế Lữ có ảnh hưởng Edgar Poe, Conan Doyle, truyện ông có tính chất dân tộc giá trị văn học đáng kể ông không trọng đến dấu vết cụ thể bên mà trọng phán đoán tâm lý nhân vật, điều khiến cho truyện trinh thám ông xếp thành loại riêng không giống với truyện trinh thám Phạm Cao Củng, B.H.P…” [2, tr.975] Gần nhất, công trình Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh chủ biên, giới thiệu nhà thơ, nhà văn Thế Lữ, tác giả có viết: “Tên tuổi Thế Lữ xuất văn đàn từ năm 30 kỉ XX Trước Cách mạng tháng Tám, lĩnh vực văn học, Thế Lữ tác giả nhiều truyện đường rừng bí hiểm truyện trinh thám tiếng” [33, tr.848] Truyện trinh thám đặt vào vị trí xứng đáng nghiệp sáng tác văn học Thế Lữ Tuy có ý đến truyện trinh thám Thế Lữ bối cảnh chung tiểu thuyết trinh thám Việt Nam song nhà nghiên cứu chưa điểm sáng tạo Thế Lữ so với tiểu thuyết trinh thám Edgar Poe đóng góp Thế Lữ thể tài trinh thám năm đầu kỷ XX Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Chủ đích vào tìm hiểu đặc điểm truyện trinh thám Thế Lữ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Chúng lựa chọn nghiên cứu truyện trinh thám Thế Lữ Footer Page of 145 Header Page of 145 chủ yếu dựa vào Tuyển tập Thế Lữ - truyện trinh thám hai tác giả Song Kim, Nguyễn Mạnh Pha, Nhà xuất Thanh Niên, 2006 làm tiêu điểm nghiên cứu Những tác phẩm khác Thế Lữ không xuất tuyển tập lấy làm đối tượng để tham chiếu Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp thống kê, phân loại - Phương pháp so sánh, đối chiếu - Phương pháp nghiên cứu theo đặc trưng thể loại - Phương pháp hệ thống - Phương pháp phân tích - tổng hợp Đóng góp luận văn Bằng việc nghiên cứu đặc điểm truyện trinh thám Thế Lữ, luận văn góp phần vai trò tiên phong Thế Lữ thể loại truyện trinh thám Đồng thời luận văn làm phong phú thêm hướng nghiên cứu truyện trinh thám Việt Nam đầu kỉ XX nói riêng truyện trinh thám Việt Nam nói chung Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu thư mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có phần sau đây: Chương 1: Truyện trinh thám Việt Nam nửa đầu thể kỉ XX tượng truyện trinh thám Thế Lữ Chương 2: Đặc điểm truyện trinh thám Thế Lữ nhìn từ phương diện nội dung Chương 3: Đặc điểm truyện trinh thám Thế Lữ nhìn từ phương diện nghệ thuật Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƢƠNG TRUYỆN TRINH THÁM VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX VÀ HIỆN TƢỢNG TRUYỆN TRINH THÁM THẾ LỮ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC TRINH THÁM 1.1.1 Giới thuyết văn học trinh thám Văn học trinh thám phương Tây, có mầm mống từ Kinh Thánh với truyền thuyết Abel Cain, Daniel…được tiếp tục truyện bí hiểm đậm chất lí thời kì Khai Sáng (tiêu biểu tác phẩm Zadig Voltaire) Đến kỉ XIX, văn học trinh thám thức xuất với ba tác phẩm Vụ án đường Morgue, Lá thư bị Bí mật Marie Roget nhà văn Mỹ Edgar Allan Poe (1809-1849) Edgar Poe, người khai sinh thể loại văn học trinh thám, quan niệm trinh thám thể loại văn học lí, trò chơi trí tuệ Trong Vụ án đường Morgue Lá thư bị ông miêu tả trình truy tìm thủ phạm giết hai mẹ nhà L’Espanaye vụ cắp thư “một trình gỡ rối”, “một nhận dạng trí tuệ cách suy luận với cách suy luận đối phương chúng ta” G.K.Chesterton tiểu luận truyện trinh thám biện hộ sai lầm nhiều quan điểm phê bình đại truyện trinh thám : “A defence of detective stories” (Một biện hộ truyện trinh thám), “Errors about detective stories” (Những sai lầm truyện trinh thám) Về đại thể, ông lật lại nhìn quen thuộc nhiều người truyện trinh thám Theo Chesterton, truyện trinh thám đọc với nhiều niềm hứng khởi, say mê Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Hay viết Geogers Simenon tiểu thuyết trinh thám Pháp kỉ XX tác giả Cao Vũ Trân đề cao văn học trinh thám qua trường hợp G.Simenon Ngoài ra, số công trình nghiên cứu văn học sử chuyên luận truyện trinh thám Tiểu thuyết Pháp bên thềm kỉ XXI Phùng Văn Tửu, Nhà văn đại- tập Vũ Ngọc Phan Những lời nhận xét tập trung nêu đặc điểm chất văn học trinh thám - thể loại du nhập vào Việt Nam năm đầu kỉ XX 1.1.2 Một vài đặc trƣng truyện trinh thám Có thể nói, nguyên tắc góp phần xác định đặc trưng truyện trinh thám số phương diện sau đây: a Những truyện kể suốt Có thể nói, truyện trinh thám truyện kể suốt chúng không mang nhiều ý nghĩa sâu xa Chủ đề văn học trinh thám “diễn ngôn” có trước người ta tiếp xúc với tác phẩm Vì thế, yếu tố cấu thành nên nội dung truyện trinh thám tội ác Văn học trinh thám đời để phản ánh đề tài tội ác, có vắng mặt kẻ sát nhân, cốt truyện xoay quanh việc tìm phanh phui tội ác b Cốt truyện bí ẩn Cái bí ẩn yếu tố hạt nhân cốt truyện trinh thám Sự kiện bí ẩn cách thức quen thuộc mở đầu cốt truyện trinh thám, không tác phẩm trở thành tiểu thuyết thông thường Đó điều trước tiên mà người đọc hình dung mong đợi truyện trinh thám Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 c.Cấu trúc hình học hình tượng nhân vật Truyện trinh thám thể loại mà người ta biết trước nhân vật Cấu trúc hình học hình tượng thể mối quan hệ nhân vật Có thể nhận thấy tam giác nhân vật thống truyện trinh thám: thủ phạm- thám tử- nạn nhân Cách thức xây dựng nhân vật truyện trinh thám đứng luật lệ, quy tắc thông thường Nhân vật trinh thám khác với nhân vật truyện thông thường chỗ không tô đậm mặt cá thể tính cách, tâm lí…mà xây dựng quy định chức quy định với vai trò cụ thể câu chuyện Đáng ý tam giác nhân vật mối quan hệ cặp đôi: thám tử - tội phạm Đây đấu trí ngang ngửa hai trí tuệ đáng gờm mà thám tử đóng vai trò kẻ chủ động kiếm tìm thủ phạm tìm cách che giấu, lẩn trốn Vì thế, truyện trinh thám thám tử nhân vật thể bật nội dung tư tưởng tác giả d Những thủ pháp Thủ pháp truyện trinh thám chịu quy định đặc thù đề tài, chủ đề mục đích thể loại Chính thủ pháp trần thuật truyện trinh thám phải đạt ba mục đích bản: - Thứ nhất: Tạo bí ẩn nhằm đánh lạc hướng người đọc - Thứ hai: Tạo sáng tỏ, dẫn dắt người đọc đến việc giải đố bí ẩn - Thứ ba: Tạo độ mỏng, nhẹ nhàng cho truyện kể 1.2 DIỆN MẠO CỦA TRUYỆN TRINH THÁM VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 1.2.1 Giai đoạn đầu kỉ XX- 1920 Những năm đầu kỉ XX, ảnh hưởng chung văn học phương Tây, đặc biệt văn học Pháp, truyện trinh thám bắt đầu Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 thể nghiệm sáng tác Giai đoạn văn học Việt Nam chủ yếu chịu ảnh hưởng văn học phương Tây văn học Trung Quốc Ở miền Nam, tác giả viết truyện trinh thám Biến Ngũ Nhy với tác phẩm Kim thời dị sử (Ba Lâu ròng nghề đạo tặc) đăng Công luận báo từ năm 1917 đến 1919 Nguyễn Chánh Sắt (1896-1947) quê làng Tân Phú - Châu Đốc có số tác phẩm mang hướng truyện trinh thám Gái trả thù cha…Nhà văn Phú Đức đăng báo khác tiểu thuyết dài Châu Hiệp Phố - câu truyện trinh thám mang tính chất “võ hiệp kì tình” độc giả say mê 1.2.2 Giai đoạn 1920-1930 Vào năm 1920-1930, tiểu thuyết trinh thám nước Fantomas, Soccambole, tác phẩm Edgar Poe, Conan Doyle…dịch từ tiếng Pháp bắt đầu xuất Việt Nam Trong buổi đầu manh nha dòng tiểu thuyết trinh thám Việt Nam kể đến tác phẩm nhà văn Bửu Đình Mảnh trăng thu… 1.2.3 Giai đoạn 1930-1945 Cuối thập niên 1930, bạn đọc Việt Nam không xa lạ với văn học trinh thám Bên cạnh tiểu thuyết trinh thám phương Tây bày bán nhiều hiệu sách bắt đầu xuất nhà văn chuyên viết truyện trinh thám mà đáng kể Bùi Huy Phồn, Phạm Cao Củng Thế Lữ 1.3 HIỆN TƢỢNG TRUYỆN TRINH THÁM THẾ LỮ 1.3.1 Những yếu tố đời ảnh hƣởng đến trinh thám Thế Lữ Thế Lữ sinh ngày tháng 10 năm 1907 ấp Thái Hà, Hà Nội gia đình viên chức nhỏ Quê bố làng Phù Đổng, huyện Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Tiên Du (nay Từ Sơn) tỉnh Bắc Ninh; quê mẹ Nam Định Thời thơ ấu, Thế Lữ bị đưa vùng rừng núi Lạng Sơn sống với bà nội người vợ bố Những năm tháng tuổi thơ sống Lạng Sơn trở thành nỗi ám ánh lớn tâm hồn Thế Lữ Chính vậy, sau này, nhiều tác phẩm người ta thấy thấp thoáng hình bóng miền núi Lạng Sơn với khung cảnh hoang vắng, thâm u người dân tộc Thổ nơi Thế Lữ học tập nghiêm túc môi trường giáo dục Pháp Sau ông tham gia làm thơ, viết văn, viết báo 1.3.2 Hành trình sáng tác Hoạt động sáng tác văn chương Thế Lữ chủ yếu diễn quãng thời gian ông làm việc bút nhóm Tự lực văn đoàn Thế Lữ thành viên Tự lực văn đoàn có nhiều tác phẩm Nhà xuất Đời xuất Với hành trình sáng tác 50 năm ba lĩnh vực thơ, văn xuôi kịch, Thế Lữ Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (1984) truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn hóa nghệ thuật đợt II (2000) 1.3.3 Đặc điểm riêng truyện trinh thám Thế Lữ Truyện trinh thám Thế Lữ có xuất nhân vật thám tử - phóng viên tài ba Lê Phong cô gái xinh đẹp đam mê điều tra Mai Hương Chàng phóng viên Lê Phong mang tố chất nhiệt huyết người có lý tưởng, khát vọng lớn Không lập dị Sherlock Holmes, không suy xét lý trí Kỳ Phát, chàng Lê Phong truyện Thế Lữ tái với phẩm chất đời thường Đó điểm độc đáo truyện trinh thám Thế Lữ so với nhà văn viết truyện trinh thám thời Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Về phương diện nghệ thuật, điểm độc đáo trinh thám Thế Lữ thể việc xây dựng cốt truyện bí ấn kết hợp với cốt truyện có lồng ghép câu chuyện tình Bên cạnh đó, nhận thấy với việc trọng khắc họa hành động nhân vật, Thế Lữ thể truyện trinh thám ông kết hợp trinh thám suy luận với trinh thám hành động Với đóng góp riêng truyện trinh thám, Thế Lữ mở đường cho phát triển thể loại trinh thám giai đoạn sau Nghiên cứu đặc điểm truyện trinh thám Thế Lữ điều cần thiết để giúp người đọc hình dung phát triển thể loại trinh thám Việt Nam hiểu thêm đóng góp Thế Lữ cho văn học Việt Nam năm đầu kỉ XX Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM TRUYỆN TRINH THÁM THẾ LỮ NHÌN TỪ PHƢƠNG DIỆN NỘI DUNG 2.1 ĐỀ TÀI - CHỦ ĐỀ TRONG TRUYỆN TRINH THÁM THẾ LỮ 2.1.1 Đề tài Truyện trinh thám đời ban đầu để đáp ứng nhu cầu giải trí, mua vui cho tầng lớp thị dân Lồng ghép câu chuyện vụ án vấn đề gần gũi, quen thuộc với sống người thời điểm Đề tài tội ác trở thành đề tài phổ biến thể tài trinh thám nói chung truyện trinh thám Thế Lữ nói riêng Trong truyện trinh thám Thế Lữ, hành trình điều tra thám tử xuất phát từ tội ác tình cờ chủ đích tìm hiểu mà thám tử biết Trong truyện mà lựa chọn làm tiêu điểm khảo sát truyện bắt đầu câu truyện vụ án mạng Đây đề tài hấp dẫn phổ biến truyện trinh thám Đọc nhiều truyện trinh thám phương Tây, Thế Lữ hẳn thoát khỏi lực hút đề tài Có thể thấy đề tài tội ác đề tài câu truyện trinh thám Thế Lữ Đề tài gắn liền với hành trình giải mã bí ấn tội ác mà nhà văn phát triển cốt truyện 2.1.2 Chủ đề Trong truyện trinh thám, từ đề tài tội ác - sản phẩm trí tưởng tượng, nhà văn muốn đặt vấn đề cấp bách nóng hổi đời sống Thông qua đề tài tội ác từ truyện trinh thám, Thế Lữ muốn phản ánh tranh thực phản chiếu phức tạp thời đại với nhiều ngóc ngách bí ẩn Cũng Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 từ đề tài đó, truyện trinh thám Thế Lữ thể quan niệm người đa diện: người lý trí, người tha hóa người với khát vọng lý tưởng Như vậy, từ đề tài tội ác nhà văn Thế Lữ chuyển tải quan niệm thực người cách tự nhiên sinh động thể tài trinh thám Tuy xếp vào loại hình “cận văn học”, đề cao tính giải trí, trọng nhiều đến kĩ thuật viết truyện, phương diện đó, truyện trinh thám Thế Lữ góp tiếng nói riêng quan niệm nghệ thuật người nhà văn lãng mạn giai đoạn đầu kỉ XX 2.2 HIỆN THỰC TRONG TRUYỆN TRINH THÁM THẾ LỮ 2.2.1 Hiện thực phản chiếu phức tạp thời đại Trong truyện trinh thám Thế Lữ thực phản chiếu phức tạp thời đại Một thời đại với đầy rẫy tội ác, toan tính, sức cám dỗ đồng tiền, quyền lực khiến người bị vào vòng xoáy bất chấp đạo lý, nghĩa tình Một thời đại mà ghen tuông, thất bại tình mà vô tình hay hữu ý gây chết thảm khốc Trong câu truyện trinh thám, sức cám dỗ đồng tiền, tình khiến cho người đánh nhân tính, lạnh lùng, nhẫn tâm gây tội ác, Thế Lữ tái xã hội phức tạp băng đảng hoạt động tự với nguyên tắc hoạt động khắc nghiệt 2.1.2 Hiện thực trí tƣởng tƣợng bộc lộ giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc Trong truyện trinh thám Thế Lữ, tranh thực mô tả giống với đời sống xã hội Việt Nam năm đầu kỷ XX người ta thấy thực khác, mới, lạ so với thực Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 đương thời Ở loạt truyện trinh thám hành trình phá án thám tử Lê Phong, Thế Lữ thể trí tưởng tượng vô phong phú thực, sống, người Với Thế Lữ, xã hội đầu kỉ chứa đựng nhiều bí ẩn mà người chưa thể khai mở Có thể thấy, câu chuyện mà lựa chọn làm đối tượng khảo sát, nguyên nhân gây chết nạn nhân bị dao người thổ đâm trúng tim (Lê Phong phóng viên, Gói thuốc lá), bị trúng thuốc độc (Truyện Những nét chữ, Mai Hương Lê Phong) Với xã hội đô thị đương thời lúc nguyên nhân thực lạ lẫm 2.3 CON NGƢỜI TRONG TRUYỆN TRINH THÁM THẾ LỮ 2.2.1 Con ngƣời lý trí - hành động Thế Lữ dồn hết niềm tin mến, kỳ vọng vào nhân vật Lê Phong, nhân vật chủ yếu ông xây dựng thành hình tượng lý tưởng Lê Phong Mai Hương với nhân vật trinh thám khác Thế Lữ nhân vật lãng mạn không mơ mộng Lê Phong chàng trai tài hoa, phong nhã, tài giỏi, tận tụy với nghề phóng viên trinh thám đầy bất trắc mà anh yêu thích đến say mê Sự suy đoán Lê Phong vào chứng mà anh nhìn thấy tài quan sát tinh tế Nhân vật Lê Phong series truyện trinh thám Thế Lữ mang tính hành động Lê Phong phảng phất bóng dáng thám tử lừng dành Dupin Edgar Allan Poe: thói quen lẩm bẩm mình, giỏi cải trang, hiểu biết hóa học, đặc biệt chất độc tự tin thái Có thể thấy, thông qua việc xây dựng hình ảnh chàng thám tử Lê Phong, nhận thấy trinh thám Thế Lữ có pha trộn trinh thám suy luận với trinh thám hành động - hình thức trinh thám đặc biệt phát triển phương Tây sau năm 1930 Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 2.2.2 Những ngƣời tha hóa Trong truyện trinh thám Thế Lữ, hình tượng người tha hóa lên đậm đặc Phần lớn họ người có chất lương thiện bị cám dỗ vật chất tình nên phạm tội Hệ thống nhân vật tha hóa truyện trinh thám Thế Lữ có đầy đủ tất tầng lớp: tư sản, tiểu tư sản, lao động bình dân…Điều cho thấy nhìn đời sống thực người Thế Lữ không đơn giản Con người tha hóa truyện trinh thám thường gắn với hành động tội ác hỗ trợ, tạo điều kiện cho hành động tội ác thực thi mục đích xấu xa, đen tối Có thể thấy, xây dựng người tha hóa, Thế Lữ không trọng miêu tả tính cách đời sống nội tâm mà để minh họa cho việc người tự nhiên dù tốt đẹp, lương thiện đến đứng trước cám dỗ có khả gây tội ác Họ chưa người độc ác, xấu xa, đáng bị lên án, loại bỏ Đây nhìn có chiều hướng lãng mạn chịu ảnh hưởng tư tưởng tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn 2.2.3 Những ngƣời lãng mạn, mang khát vọng lí tƣởng Học tập từ nhân vật chủ nghĩa lãng mạn, Thế Lữ xây dựng thành công hình tượng người lãng mạn, mang khát vọng, hoài bão lớn Như vậy, thấy loạt truyện trinh thám Thế Lữ, với việc xây dựng hình tượng thám tử Lê Phong kết tinh đầy đủ phẩm chất lý tưởng người Đó người lý tưởng lớn, khát vọng lớn, mang vẻ đẹp trí tuệ vượt trội Ca ngợi tài ba, thông thái nhân vật thám tử Thế Lữ ngợi ca phẩm chất trí tuệ người Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM TRUYỆN TRINH THÁM THẾ LỮ NHÌN TỪ PHƢƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 3.1 CỐT TRUYỆN 3.1.1 Bí ẩn tội ác Bí ẩn tội ác (thường vụ án mạng) đề tài hấp dẫn phổ biến truyện trinh thám Trong truyện trinh thám Thế Lữ dễ dàng nhận thấy mô típ cốt truyện lặp lại Tồn xung quanh cốt truyện bí ẩn hai kiểu nhân vật: thám tử tội phạm Kiểu nhân vật thám tử xác định đặc điểm sau: có vụ án để điều tra, có đối tượng điều tra có hành đồng điều tra (gồm hành động thực tiễn hành động tư duy) Cấu trúc cốt truyện tuân theo mô hình cấu trúc cốt truyện ẩn ngữ Nó thể kiểu đặt nhân tố theo mô hình câu đố tạm có chuỗi sau: bí ẩn ( tội ác hay tích) đặt - hành trình điều tra - bí ẩn làm sáng tỏ Cốt truyện tuân theo diễn tiến: mở đầu chết bất ngờ một người mà cách nhân vật thám tử biết được; trình điều tra kết thúc bí mật tội ác phanh phui Đây mô típ cốt truyện không dòng văn học trinh thám Cái chết tác giả xếp diễn cách tự nhiên, lô gic đầy bí ẩn 3.1.2 Sự lồng ghép cốt truyện Thông thường, để gia tăng thêm tính hấp dẫn, nhà văn viết truyện trinh thám thường lồng vào câu chuyện tình Truyện tình truyện trinh thám lồng ghép cốt chuyện Vì tình nhân lại nạn nhân tội nhân Tính chất kép (hay gọi lồng ghép/ đan xen) đặc sắc cốt truyện Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 trinh thám Có thể nhận thấy, song hành với câu chuyện chàng thám tử - phóng viên Lê Phong phá án, truyện Mai Hương Lê Phong, Gói thuốc lá, Đòn hẹn có đan cài câu chuyện tình yêu Lê Phong Mai Hương Chính câu chuyện tình yêu đan cài, lồng ghép câu chuyện vụ án làm cho truyện trinh thám Thế Lữ mang tính chất trinh thám lãng mạn Thế Lữ mang chất lãng mạn từ thơ ca để xây dựng cốt truyện trinh thám Câu chuyện tình với Thế Lữ không thứ gia vị mà tuyến truyện quan trọng có tác dụng làm gia tăng tính hấp dẫn, nghẹt thở cho câu chuyện khiến cho nhân vật thám tử không nhân vật chức mà trở thành nhân vật có tính cách 3.2 NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT Thế giới nhân vật truyện trinh thám Thế Lữ chủ yếu xây dựng thông qua việc biểu hành động miêu tả diễn biến tâm lý Đây hai thủ pháp mà Thế Lữ sử dụng hầu hết tác phẩm mà khảo sát 3.2.1 Xây dựng hành động nhân vật Thành công Thế Lữ truyện trinh thám chàng thám tử - phóng viên Lê Phong xây dựng nhân vật sắc nét, riêng biệt không trộn lẫn với nhân vật khác loạt truyện trinh thám đầu kỉ XX Trong câu truyện, Thế Lữ chủ yếu khắc họa nhân vật thông qua hành động Có thể thấy, với việc trọng khắc họa hành động nhân vật, Thế Lữ thể biến chuyển đời sống nội tâm nhân vật Vì tác giả Trần Thanh Hà cho rằng: “Truyện trinh thám ông kết hợp trinh thám suy luận với trinh thám Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 hành động” Nhờ nhân vật truyện trinh thám Thế Lữ không tĩnh mà luôn hành động để biểu tâm lý 3.2.2 Miêu tả tâm lý nhân vật Thế Lữ không lạm dụng yếu tố tâm lý vài tình nhà văn thành công Có lẽ trọng đến việc miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật mà người ta xếp truyện trinh thám Thế Lữ vào loại riêng: “sự kết hợp trinh thám hành động trinh thám lãng mạn.”(Trần Thanh Hà) 3.3 MỘT SỐ THỦ PHÁP NGHỆ THUẬT KHÁC SỬ DỤNG TRONG TRUYỆN TRINH THÁM THẾ LỮ 3.3.1 Thủ pháp tạo không khí trinh thám Không khí trinh thám toát lên từ bề sâu cảm giác bí ẩn, li kì, kích thích thần kinh người đọc Và toát lên bề mặt cách thức đặt kiện cho có tính vấn đề nhất, xây dựng yếu tố bí ẩn (có thể bí ẩn hóa kiện bình thường), văn phong trinh thám - hình sự, đối thoại điều tra, lập luận, suy luận có tính logic, hình thức câu hỏi đặt vấn đề… Thế Lữ thể loại truyện trinh thám chọn cách trực tiếp đưa vào vụ án từ trang nhằm tạo nên không khí trinh thám cho tác phẩm Thế truyện lại có cách mở đầu riêng nhằm mục đích tạo hấp dẫn cho vụ án Không khí trinh thám tạo nên từ yếu tố bí ẩn như: thúc tâm lý bất thường, người, chi tiết, kiện bí ẩn, khó hiểu (cái khó hiểu tạo cảm giác li kì, gợi trí tò mò), vật hàm chứa bí ẩn sổ, thư… Chính thủ pháp đặc biệt phát huy tác dụng việc hấp dẫn lôi bạn đọc đến với hành trình phá án chàng thám tử trẻ tuổi, tài ba Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.3.2 Thủ pháp đánh lạc hƣớng Đánh lạc hướng thủ thuật thường thấy truyện trinh thám nhằm gây khó khan cho trình tư duy, lập luận người đọc, kích thích họ tìm lời giải Trước vụ án mạng, thám tử phải đối mặt với nhiều giả thuyết, nhân chứng gây “nhiễu” cho trình điều tra Có thể nhận thấy, truyện trinh thám Thế Lữ chi tiết nhà văn sáng tạo đánh lạc hướng suy luận bạn đọc thường đặt đầu tác phẩm Cách kiến tạo làm gia tăng tính hấp dẫn, kích thích tò mò bạn đọc 3.4 KHÔNG GIAN - THỜI GIAN NGHỆ THUẬT Trong truyện trinh thám Thế Lữ, theo khảo sát chúng tôi, nhà văn sử dụng không thời gian nghệ thuật đặc trưng cho kiểu loại truyện trinh thám 3.4.1 Không gian nghệ thuật Không gian truyện trinh thám chia thành hai dạng: Không gian rộng lớn không gian hẹp Không gian rộng lớn tạo khoảng trống cho nhân vật hành động Có thể thấy, không gian truyện trinh thám Thế Lữ không gian thực xã hội nhỏ hẹp Chỉ trừ truyện Lê Phong phóng viên lấy bối cảnh không gian phủ Lạng Thương lại truyện lựa chọn để khảo sát lấy bối cảnh không gian phố cổ Hà Nội Có thể thấy, hai loại không gian phổ biến truyện trinh thám Thế Lữ không gian phòng nhỏ, hẹp không gian phố cổ Hà Nội Trong truyện trinh thám, không gian thực gắn liền với nơi trường xảy vụ án mạng Đó trường Cao đẳng, nhà trọ Đường, bệnh viện, đường phố Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Không gian thực góp phần thực hóa câu chuyện vụ án làm tăng thêm tính xác thực câu truyện Không gian truyện trinh thám Thế Lữ biến đổi liên tục 3.4.2 Thời gian nghệ thuật Thời gian truyện trinh thám Thế Lữ thời gian kiện kết hợp với thời gian tâm lý xoay quanh trình phá án thám tử Có thể thấy, Thế Lữ nói riêng nhà văn trinh thám nói chung mượn thủ pháp kịch để xử lí thời gian hành trình phá án thám tử KẾT LUẬN Qua việc khảo sát Tuyển tập truyện trinh thám Thế Lữ, nhận thấy số đặc điểm truyện trinh thám Thế Lữ nhìn từ phương diện nội dung nghệ thuật Trong truyện trinh thám, từ đề tài tội ác - sản phẩm trí tưởng tượng, nhà văn muốn đặt vấn đề cấp bách nóng hổi đời sống Thông qua đề tài tội ác từ truyện trinh thám, Thế Lữ muốn phản ánh tranh thực phản chiếu phức tạp thời đại với nhiều ngóc ngách bí ẩn Cũng từ đề tài đó, truyện trinh thám Thế Lữ thể quan niệm người đa diện: người lý trí, người tha hóa người với khát vọng lý tưởng Về phương diện nghệ thuật, loạt truyện trinh thám, Thế Lữ vận dụng thành công kĩ thuật viết truyện trinh thám tác giả học tập từ nhà văn trinh thám phương Tây Đó kĩ thuật xây dựng cốt truyện bí ẩn tội ác kết hợp với việc lồng ghép, đan cài câu Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 chuyện tình yêu Lê Phong Mai Hương, nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc, thủ pháp tạo không khí trinh thám, đánh lạc hướng bạn đọc, kiến tạo không gian - thời gian nghệ thuật độc đáo…Những yếu tố sử dụng thục đặc biệt phát huy tác dụng truyện trinh thám Thế Lữ tạo sức hút, lôi bạn đọc Tuy nhiên, nhà thơ tiên phong thể tài trinh thám, tác phẩm Thế Lữ không tránh khỏi hạn chế, vấp váp Sức lôi truyện trinh thám kiến giải, suy luận bất ngờ thám tử để tìm thủ vụ án Những lời nghị luận nhà trinh thám phải dựa vào nguyên tắc chung để suy luận đoán định, kết luận kết điều tra Trong truyện trinh thám Thế Lữ, nhà văn không miêu tả cụ thể hành trình phá án thám tử thành việc tìm thủ vụ án thám tử đột ngột Truyện trinh thám Thế Lữ chưa thực đa dạng, phức tạp hành trình phá án thám tử, động gây án thủ phạm Điều thể hạn chế nhà văn trình tưởng tượng, hư cấu… Tuy nhiên, xét cách khách quan, với đóng góp thể tài trinh thám, Thế Lữ tạo màu sắc riêng loạt truyện trinh thám thám tử Lê Phong Đó kết hợp trinh thám suy luận - hành động - lãng mạn Footer Page 26 of 145 ... 145 CHƢƠNG TRUYỆN TRINH THÁM VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX VÀ HIỆN TƢỢNG TRUYỆN TRINH THÁM THẾ LỮ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC TRINH THÁM 1.1.1 Giới thuyết văn học trinh thám Văn học trinh thám phương... vật, Thế Lữ thể truyện trinh thám ông kết hợp trinh thám suy luận với trinh thám hành động Với đóng góp riêng truyện trinh thám, Thế Lữ mở đường cho phát triển thể loại trinh thám giai đoạn sau... Nhận diện tiểu thuyết trinh thám Việt Nam (2005) nguồn gốc, trình phát triển tiểu thuyết trinh thám Việt Nam “ Truyện trinh thám Việt Nam đời muộn gần kỉ so với tiểu thuyết trinh thám giới Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm truyện trinh thám của Thế Lữ, Đặc điểm truyện trinh thám của Thế Lữ, Đặc điểm truyện trinh thám của Thế Lữ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay