Tiếng anh giao tiếp cấp tốc

85 190 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 16:29

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay, tiếng Anh ngôn ngữ giao tiếp phổ biến giới Tất lĩnh vực cần đến bệ phóng để phát triển Không có vậy, ngày tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ Nếu không tự trang bị cho lượng kiến thức tiếng Anh gặp khó khăn công việc Tuy nhiên, có điều kiện, có thời gian tiếp xúc với tiếng Anh thường xuyên Vì vậy, biên soạn sách để dành cho độc giả có nhu cầu học nhanh tiếng Anh, để dung nạp lượng kiêh thức định thời gian tương đối ngắn, nhằm phục vụ tốt cho công việc người có nhu cầu tiếp xúc làm quen với tiếng Anh Với đối tượng độc giả lần làm quen với tiếng Anh, biên soạn theo phương pháp từ đơn giản thiết yếu đến phần kiến thức mở rộng nhằm làm phong phú thêm thông tin cho người đọc Chúng hi vọng làm cẩm nang thực hữu ích với có nhu cầu tìm hiểu, làm quen sử dụng tiếng Anh mức độ sơ cấp thời gian ngắn Cuốn sách phù hợp đối tượng độc giả người lao động ngày, người nước làm việc mà có nhu cầu tìm hiểu vận dụng tiếng Anh, tính phổ biến ngôn ngữ nên tầng lớp xã hội có nhu cầu bắt đầu làm quen vói tiếng Anh tìm thấy thông tin bổ ích mà trình bày sách Tiếng Anh cấp tốc, trân trọng giới thiệu đến độc giả Tác giả BÀI Chào gặp mặt I MẪU CÂU -Hello! -> Chào anh! - Hi! -> Chào anh! -Hi there! -> Xin chào! -Good morning -> Chào buổi sáng -Good afternoon -> Chào buổi chiều -Good evening -> Chào buổi tối -Glad to meet you -> Rất vui làm quen với anh -Please to meet you! -> Rất vui làm quen với anh! -I’m glad to see you here! ->Rất vinh hạnh gặp anh! -Nice to meet you! -> Rất hân hạnh gặp anh! -It’s very nice to meet you! -> Rất vui gặp -Nice to meet you too! -> Tôi hân hạnh biết anh! II HỘI THOẠI Hội thoại A: Good evening! -> Chào cậu! B: Good evening! What's your name? -> Chào cậu! Cậu tên gì? A: My name is Trang What about you? -> Mình Trang Còn cậu? B: I'm Son I come from Nha Trang -> Minh Sơn Mình đến từ Nha Trang A: Oh, great Have a nice party -> Ồ, thật tuyệt Chúc cậu có bữa tiệc vui vẻ Hội thoại A: Hello! -> Chào anh! B: Hello! Glad to see you -> Chào anh! Rất hân hạnh làm quen với anh A: Where are you from? -> Anh từ đâu đến? B: I am from Ho Chi Minh City And you?  -> Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Còn anh sao? A: I’m from Hai Phong ->Tôi đến từ Hải Phòng III Từ vựng Glad: vui Meet: gặp See: gặp, nhìn thấy To be from: đến từ Come: đến Pleased: vui, hân hạnh Great: tuyệt Điểm cần lưu ý Có nhiều cách để nói “Xin chào” tiếng Anh Đôi bạn nói lời chào nhanh bạn gặp Nhưng có lời chào lại kéo theo đoạn hội thoại dài * Khi gặp người quen, bạn bè hay đồng nghiệp, bạn chào: -Hi! -> Chào! -Hello! -> Xin chào! - Hello, everyone! -> Chào người! * Đối với bạn bè thân thiết, người ta thường dùng tiếng lóng chào hỏị -Howdy! -> Xin chào! -Hey! -> Này! -Yo! ->Chào! -Hiya! -> Xin chào! *Nếu lần đầu gặp mặt, bạn sử dụng mẫu câu như: - Glad meet you! - It’s nice to meet you! - I’m pleased to meet you! - It’s a pleasure to meet you! -> Thật vui gặp anh! *Trong buổi tiệc, kiện xã hội hay môi trường kinh doanh, lại thường sử dụng cách chào hỏi trang trọng hơn:  - Welcome! -> Chào mừng anh! -You are very welcome! -> Hoan nghênh anh đến! - You are very welcome to join us! -> Chào mừng bạn đến tham gia chúng  BÀI Thăm hỏi I MẪU CÂU - How are things with you? -> Anh khoẻ không? - How are you? ->Anh có khỏe không? - How’re you doing? -> Dạo anh khoẻ không? - How’s everything going? ->Mọi việc diễn nào? - How’s life? -> Anh sống nào? - What are you doing these days? -> Dạo anh nào? - What’s the latest? -> Gần anh sống nào? - How have you been? ->Anh nào? - How have you been doing? ->Dạo anh sống nào? - What have you been doing? -> Dạo anh làm vậy? - What have you been up to? -> Dạo anh bận việc vậy? - You haven’t changed much -> Anh không thay đổi nhiều - You look great -> Trông anh khoẻ - Are you gaining weight? -> Dạo anh béo lên phải không? - Fine, thank you -> Khỏe, cảm ơn - I’m fine, thank you ->Tôi khoẻ, cảm ơn anh -I'm doing fine -> Tôi khoẻ - Great You? -> Rất khoẻ Còn anh? -I can't complain too much -> Tôi phải phàn nàn nhiều - Not very bad, thank you -> khoẻ, cảm ơn anh - Nothing special -> Không có đặc biệt -Surviving, thanks -> Cũng tạm, cảm ơn - Not bad -> Cũng - Not so good -> Không tốt - Same as ever -> trước - Same old ->vẫn -I’m fine, thank you -> Tôi khoẻ, cảm ơn anh - Not so good -> Không khỏe - Nothing special -> bình thường - Oh, same as usual -> bình thường ngày - Why are you in a hurry? ->Làm mà cậu vội - Where are you going? -> Anh đâu vậy? - Are you used to life in Vietnam? -> Anh quen với sống Việt Nam chưa? - Where did you learn English? -> Anh học tiêhg Anh đâu? II HỘI THOẠI Hội thoai A: Hi, Huong! -> Chào Hương! B: Hello, Hoa! How have you been? -> Chào cậu! Dạo cậu sống nào? A: I’m fine, thanks -> Mình ổn, cảm ơn cậu B: Where are you going? -> Cậu định đâu vậy? A: I am going to library -> Mình định đến thư viện Hội thoại A: Hey! We haven't seen you for ages -> ồ!Lâu không gặp B: Glad to meet you again -> Rất vui gặp lại cậu A: Are you used to life in Vietnam? -> Anh quen với sống Việt Nam chưa? B: Oh, everything is alright now -> Ồ, đến chuyện ổn A: Great to hear that -> Thật tuyệt nghe điều đó.  III TỪ VỰNG Fine: khỏe, tối To be used to: quen How: nào, Same: giống, Alright: ổn Hear: nghe For ages: lâu Điểm cần lưu ý Trong Tiếng Anh giao tiếp thường ngày, hỏi “ How are you?”, bạn nên trả lời “Fine, thank you” dù biết tình trạng sức khỏe bạn có chút vấn đề Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, bạn trả lời mẫu câu như: - Im so so -> Mình thấy bình thường - I’m not very well ->Mình thấy không khỏe lắm.  BÀI Giới thiệu I MẨU CẦU ĐÀM THOẠI - Hi, I’m Thuy ->Xin chào Tôi Thùy - Hi! My name is Huong This is Giang -> Xin chào! Tên Hương Còn Giang - May I introduce myself? I’m Ngoe Minh ->Tôi tự giới thiệu Tôi Ngọc Minh - Please let me introduce myself -> Cho phép tự giới thiệu - How you do? My name is Thanh Tung I’m a teacher of Hoang Van Thu high school -> Chào anh Tên Thanh Tùng Tôi giáo viên trường THPT Hoàng Văn Thụ - It’s a pleasure to make your acquaintance My name is Anh Thu -> Rất vui làm quen với anh Tên Anh Thư - Allow me to introduce myself I'm Hung, a new member from English department -> Tôi xin phép tự giới thiệu Tôi Hưng, thành viên ban tiếng Anh - I don't think we've known each other before I'm Loan ->Tôi nghĩ trước chưa gặp Tôi Loan - Excuse me, are you Mr Nam? My name is Khanh -> Xin lỗi, anh Nam phải không ạ? Tôi Khánh - How you I don't think we've met My name is Thu Ha, general director of Mello Fashion Company -> Chào anh Tôi không nghĩ gặp Tôi Thu Hà, tổng giám đốc công ty thời trang - Hello, you must be Mrs Tra I'm Nga, from Hanoi -> Xin chào, chị chị Trà Tôi Nga, đến từ Hà Nội II HỘI THOẠI Hội thoại A: Hi everybody! Let me introduce myself I'm Ha, from sales department -> Tôi xin phép tự giới thiệu Tôi Hà, nhân viên phòng bán hàng B: Nice to meet you -> Rất hân hạnh làm quen với cô A: Please to meet you, too! -> Tôi hân hạnh gặp anh B: Miss Ha, this is Mr Trong, our general director -> Cô Hương này, ông Trọng, tổng giám dốc công ty A: It’s pleasure to meet you -> Rất hân hạnh gặp ông Hội thoại A: Good morning, sir! B: Good morning! -> Xin chào! A: Please to meet you > Rất hân hạnh gặp ông B: Please to meet you, too -> Tôi vui biết anh A: Please allow me to introduce myself I’m Hoang -> Cho phép tự giới thiệu Hoàng B: I’m Tran Khang, a lecturer of Hanoi University -> Còn Trần Khang, giảng viên trường Đại học Hà Nội III TỪ VỰNG name: tên this is: I’d like to: muôh introduce: giới thiệu know: biết allow: cho phép brief:ngắn gọn look forward: mong chờ make acquaintance: làm quen Điểm cần lưu ý * Khi muốn giới thiệu mình, thường nói: - I am John -> Tôi John - My name is Peter Tên Peter - Hello, my name is Hung -> Xin chào, tờn tụi Hưng * Để giới thiệu tình thông thường, nói: - This is John Davis, and this is Peter Smith -> Đây John Davis, Peter Smith - Mr Binh, this is Miss Loan Miss Loan, this is Mr Binh -> Giới thiệu với anh Bình, cô Loan Giới thiệu với cô Loan, anh Bình - I'd like you to meet Mr Park -> Tôi muôh anh gặp ông Park - Have you met before? -> Trước hai bạn gặp chưa? * Trong trường hợp trang trọng, ta thường dùng mẫu câu sau: (những mẫu câu dùng để giới thiệu giao tiếp hàng ngày) - Allow me to make a brief introduction of myself -> Xin cho phép giới thiệu đôi chút thân - May I introduce Doctor Smith to you? -> Tôi giới thiệu anh với tiến sĩ Smith nhé? - Allow me to introduce myself I'm Thang ->Tôi xin phép tự giới thiệu Tôi Thắng * Khi giới thiệu với người khác, bạn - What a pleasure to meet you - Nice to meet you - Pleased to meet you - I'm happy to meet you -> Rất vui gặp anh * Nếu đối phương người có chức quyền, bạn muốn thể ngưỡng mộ, bạn -I have been looking forward to meeting you! -> Từ lâu mong muốn gặp anh - I've heard a lot about you! -> Tôi nghe nói nhiều anh! -I am pleased to make your acquaintance ->Tôi vui quen biết anh - I have been looking forward to meeting you -> Tôi mong gặp anh BÀI Hỏi giấc - ngày tháng I MẪU CÂU - What is the time? -> Mấy nhỉ? - What time is it now? -> Hiện giờ? - Do you have the time? ->Anh có không? - Have you'got the time? -> Anh không? - What time have you got? -> Mấy anh? - May I ask the time? -> Tôi hỏi anh không? - Could you tell me what time is it now? -> Anh nói cho không? - It is ten past one 10 phút - It is five to two -> năm phút - It is half past three -> 30 phút - What's the date today? -> Hôm ngày bao nhiêu? - What day is it? -> Đó ngày bao nhiêu? - What date is it today? -> Hôm ngày bao nhiêu? - It's June fifteenth -> Hôm ngày 15 tháng - It's the seventh -> Hôm ngày mồng II HỘI THOẠI Hội thoai A: May I ask the time, Hoa? -> Hoa này, cho hỏi bạn nhỉ? B: It’s five ten -> Bây A: Thank you -> Cảm ơn cậu B: You’re welcome -> Không có Hội thoại A: What's the date? -> Hôm ngày ? B: It's June eighteenth -> Ngày 18 tháng A: Thanks a lot -* Cảm ơn nhiều B: Not at all -> Không có III TỪ VỰNG time:thời gian date: ngày tháng hour:giờ minute: phút second: giây past: to: clock: đồng hồ treo tường watch: đồng hồ đeo tay Điểm cần lưu ý * Khi nói tiếng Anh, thông thường bạn nói theo thứ tự trước, phút sau: - It’s five ten -> Bây - It is nine twenty now -> Bây 20 * Cách nói xác - It's eleven -> Bây 11 - It's exactly eight o'clock -> Chính xác - It's ten o'clock sharp -> Vừa 10 - It's seven o'clock on the dot * Bây * Cách nói gần - Help yourself to a wet towel and water -> Xim mời ông tự nhiên, khăn ướt nước - Could we see the menu, please? -> Vui lòng cho xem thực đơn - What's special for today? -> Món đặc biệt ngày hôm gì? - What's today's special? -> Hôm có đặc biệt vậy? - Bring me two beers, please -> Mang cho hai cốc bia - I think I'll have chicken soup to begin with -> Tôi nghĩ dùng súp gà để khai - I'd like to try spaghetti, please -> Tôi muôh thử mỳ Ý - Is there anything cold? -> Có đồ uống lạnh không? - What would you like for dessert? -> Anh muốn tráng miệng gì? - Could you eat spicy food? -> Chị có ăn đồ cay không? - What salad would you prefer? -> Anh thích rau trộn hơn? - Get me some fish, please -> Lấy cho cá - I don't want to have a lot meat -> Tôi không thích ăn nhiều - Let us have shrimp for a change -> Chúng ta ăn tôm để đổi - Do you like your tea strong or weak? -> Anh muôh uôhg trà đặc hay loãng? - Do you want something else? -> Anh chị có muốn dùng thêm không? - Anything to drink? -> Anh muốn uống ạ? - I want to have a cup of black coffee -> Tôi muốn tách cà phê đen - Do you want a refreshment? -> Anh có muốn uống đồ giải khát không? - I would like a bottle of very cold mineral water -> Tôi muốn chai nước khoáng thật lạnh - A vanilla ice-cream, please -> Lấy cho que kem vani - Give me a cake -> Cho bánh - How about a drink before dinner? -> Cậu thấy uống chút trước ăn nào? - I want to have a glass of orange juice -> Tôi muôh cốc nước cam II HỘI THOẠI Hội thoại A: Good evening, sir Would you like to order now? -> Chào ông Ông muốn gọi đồ ăn không? B: Wait for me for a while, I'm waiting for my friends -> Chờ lát nhé, đợi người bạn A: That’s alright Would you like to see the menu first? ->Vâng Ồng có muôn xem thực đơn trước không ạ? B: OK -> Thế A: Here's your menu -> Thực đơn ông B: Thanks a lot ->Cảm ơn anh nhiều Hội thoại A: Have you decided what to order? -Anything to drink? -> Anh muốn uống ạ? - I want to have a cup of black coffee -> Tôi muốn tách cà phê đen - Do you want a refreshment? -> Anh có muốn uống đồ giải khát không? - I would like a bottle of very cold mineral water -> Tôi muốn chai nước khoáng thật lạnh - A vanilla ice-cream, please -> Lấy cho que kem vani - Give me a cake -> Cho bánh - How about a drink before dinner? -> Cậu thấy uống chút trước ăn nào? - I want to have a glass of orange juice -> Tôi muốn cốc nước cam II HỘI THOẠI Đàm thoại A: Good evening, sir Would you like to order now? -> Chào ông Ông muốn gọi đồ ăn hây B: Wait for me for a while, I'm waiting for my friends -> Chờ lát nhé, đợi người bạn A: That’s alright Would you like to see the menu first -> Vâng Ồng có muốn xem thực đơn trước không ạ? B: OK -> Thế A: Here's your menu ->Thực đơn ông B: Thanks a lot -> Cảm ơn anh nhiều Hội thoại A: Have you decided what to order? -> Ông lựa chọn ăn thích chưa? B: Chicken soup first, please -> Cho xúp gà trước A: Anything else? -> Ông gọi thêm không ạ? B: Ah, I’d like some bread, honey and salad -> À, muốn gọi thêm bánh mỳ, chút mật ong sa-lát A: Anything to drink, sir? -> Ông có muốn gọi đồ uống gỉ không? B: Orange juice, please -> Mang cho nước cam A: Alright Anything else? -> Vâng Ông muốn gọi thêm không? B: I think that’s enough -> Tôi nghĩ đủ IIITỪ VỰNG book: menu: order: dessert: wait: take a look: ready: calltable: service: đặt trước thực đơn gọi ăn, yêu cầu tráng miệng đợi xem qua sẵn sàng gọi bàn ăn phục vụ Điểm cần lưu ý * Trước ăn nhà hàng, cần tìm hiểu thông tin nhà hàng hay quán ăn mà muốn tới Chúng ta có cách nói sau: - Could you recommend a nice restaurant near here? -> Ảnh giới thiệu cho nhà hàng ngon gần không - I want a restaurant with reasonable prices, -> Tôi muôn tỉm nhà hàng có giá phải - I'd like a quiet restaurant -> Tôi muốn tìm nhà hàng yên tĩnh - I’d like a restaurant with a cheerful atmosphere -> Tôi muốn tìm nhà hàng có không khí vui nhộn - Where is the main area for restaurants in this city? -> Khu vực tập trung nhà hàng thành phố chỗ nào? - Is there a Korean restaurant near here? -> Có nhà hàng Hàn Quốc gần không? - I'd like to have some local food -> Tôi muốn ăn ăn địa phương - Is there any inexpensive restaurant near here? -> Có nhà hàng rẻ tiền gần đẫy không? - Where is the most famous Italian restaurant here? -> Nhà hàng Ý tiếng khu nằm đâu? * Khi tìm nhà hàng theo yêu cầu mình, việc bạn cần làm nên đặt bàn trước để có vị trí ăn uống thoải mái hợp với ý Bạn nói theo cách sau: - I’d like to book a table for four -> Tôi muốn đặt trước bàn ăn cho người - Could you make a reservation for me? ->Cô đặt trước bàn ăn cho không? - I'm wondering if I can reserve a table for tonight -> Tôi muốn biết liệu đặt trước bàn ăn vào tối không - Can I book a table for Sunday evening? * Tụi đặt bàn ăn vào tối Chủ nhật không? - I'd like to reserve a table for two at seven tonight -> Tôi muốn đặt trước bàn cho người vào lúc tối BÀI 25 Tại nhà ga I MẨU CÂU - Which train should I take to get to Hai Phong, please? -> Cho hỏi phải tàu tới Hải - How much is a ticket to Da Nang? -> Vé tàu đến Đà Nang tiền? - Is it an express train? -> Đó có phải tàu nhanh không? - I’d like to reserve a seat on the train to Hanoi in the evening -> Tôi muốn đặt trước vé ngồi tới Hà Nội vào buổi tối - The booking office usually sells tickets ten days in advance -> Quầy bán vé thường bán trước 10 ngày - It’s a stopping train -> Đó tàu chậm - Is there a nonstop train from here to Lao Cai? -> Có tàu thẳng từ tới Lào Cai không? - You have to change another train in middle -> Anh phải chuyển tàu đường - A child’s ticket costs half the price ->Giá vé trẻ nửa giá tiền - Mind you don’t miss the train -> Chú ý đừng để bị nhỡ tàu - The train is delayed half an hour -> Tàu bị hoãn khoảng nửa tiếng - There’s a saving if you get the return ticket -> Nếu anh mua vé khứ hồi, anh tiết kiệm nửa tiền - When does the train leave? -> Khí tàu chuyển bánh? - Do you go to the railway station? -> Xe có đến nhà ga khô - Can you let me know where to get off? -> Anh cho biết điểm dừng xe không? - No worry, I’ll call you when your stop is coming -> Đừng lo, đến điểm dừng bảo - It’s your stop -> Chị xuống - Where is the nearest bus stop? -> Điểm dừng xe buýt gần đâu? - Am I right for the station? -> Tôi đường đến nhà ga chứ? II HỘI THOẠI Hội thoại A: Excuse me Can you tell me about trains to Hanoi? ->Làm ơn cho hỏi có tàu tới Hà Nội? B: Well, several trains go there One just left five minutes ago The next one is at 11:30 We also have a train at 13:05 in the afternoon -> Vâng, có chuyến tới Hà Nội Cách phút có chuyến, chuyến sau 11 30 Buổi chiều có chuyến tàu vào lúc 13 05 A: Is the next one an express or stopping train? ->Chuyến tàu tàu nhanh hay tàu chậm? B: It’s an express train, sir -> Là tàu nhanh, thưa anh Hội thoại A: Excuse me, you go to the railway station? -> Xin lỗi cho hỏi, xe có tới nhà ga B: Yes, we ->Có A: Can'you tell me where to get off? ->Anh cóthể cho biết điểm dừng xe không? B: No worry, I’ll call you when your stop is coming -> Đừng lo, đến điểm dừng bảo chị A: That’s very kind of you Thanks a lot -Thanh-ks -> Tốt Cảm ơn anh nhiều B: It’s my pleasure ->Đó niềm vinh hạnh mà III TỪ VỰNG traffic: giao thông train: tàu hỏa stopping train: tầu chậm express train: tàu nhanh bus stop: điểm dừng xe buýt station: bến,ga pleasure: niềm vui, niềm vinh hạnh ticket: vé railway station: ga xe lửa kind: tốt bụng, tử tế Điểm cần lưu ý *Ticket machine: có nghĩa máy bán vé tự động Còn muốn người khác đến phòng bán vé nói: - There’s a ticket office over there -> Phòng bán vé đằng * Nếu bạn muốn mua vé nói: - Two round-trip ticket to London, please -> Cho hai vé khứ hoi sang Luân Đôn * Express train: có nghĩa xe lửa tốc hành Ngoài ra, bạn dùng sô loại xe lửa khác nữa, chẳng hạn như: - Local train ->xe lửa địa phương - Limited express train -> Xe lửa tốc hành đặc biệt -Super express train -> Xe lửa tốc hành siêu đặc biệt BÀI 26 Tại sân bay I MẪU CÂU - When you have flights to Australia? ->Khi có chuyến bay tới -Which gate does my plane leave from? -> Máy bay khởi hành cổng -How much is the round trip? -> Vé tiền? - How about the next flight to Da Nang? -> Chuyến bay tới Đà Nang sao? - How long is this ticket valid for? -> Vé có giá trị ? - Does this flight make any stopovers? -> Chuyến bay có thực h chuyển tiếp - Are there any special discount tickets? -> Có vé giảm giá đặc biệt không'? - Coach or first class? -> Khoang hạng thường hay khoang hạng nhất? - Which airline you want to take? -> Anh chọn hãng hàng không nào? - What's your name and flight number? -> Tên anh chuyến bay sô'bao nhiêu? - I still can't find your name on the reservation list -> Tôi chưa thấy tên anh danh sách đăng ký - What time you start check-in? -> Mấy anh bắt đầu làm thủ tục đăng ký? - You must check-in at least one hour earlier -> Anh phải dăng ký trước bay - What's the flight number and departure time? -> Chuyến bay sốbao nhiêu cất cánh? - I'd like to reconfirm my flight -> Tôi muốn xác nhận lại chuyến bay - The flight number is VA3108 for Ho Chi Minh City -> Chuyến bay so'VA 3108 tới thành phố Hồ Chí Minh - I'd like to make sure of the time it leaves -> Tôi muôn biết chắn thời gian khởi hành - Now you have been booked -> Bây chỗ ngồi anh đặt xong - Please give me a new reservation -> Cô vui lòng đặt chỗ trước cho - What is the fee? ->Tiền phí bao nhiêu? - I'm calling about flights to Phu Quoc next Friday -> Tôi gọi điện đến để hỏi chuyến bay tới đảo Phú Quốc vào thứ tuần sau - I'd like to travel around the fifth of June, returning on the next two days -> Tôi muốn bay khoảng ngày mồng tháng 6, trở lại sau ngày - Have you got anything on August 10th? -> Cô chuyến bay vào ngày 10 tháng - Is there availability to Japan on Vietnam Airline on this weekend? -> Có chuyến bay tới Nhật Bản hãng hàng không Việt Nam Airline vào cuối tuần - There's a weekend special fare ->Có vé đặc biệt dành cho ngày cuối tuần - Could you tell me the time of the flight, please? -> Cô làm ơn cho khởi hành không? - Would you prefer a window, aisle or center seat? -> Anh thích ngồi gần cửa sổ, hay hơn? - Will you pay by cheque or in cash? -> Anh toán séc hay tiền - When would you like to collect your ticket? -> Anh muốn lấy vé - Do you want to fly first or economy class? ->Anh muốn chuyến bay hạng hay hạng thường? - Your seats are confirmed on those two flights -> Ghế ngồi anh có giá hai chuyến bay - Is there a later flight this evening? ->Tối có chuyến bay muộn không? - Can you change the reservation for me, please? -> Cô làm ơn đổi vé cho không? - Your ticket and passport, sir? -> Ông vui lòng cho xem vé hộ chiếu? - Here's your boarding pass -> Giấy phép lên máy bay ông - Will it be delayed? -> Chuyến bay bị hoãn ư? - Shall we check in now? -> Chúng đăng ký chứ'? - That's your baggage claim stubs -> Đó hoá đơn hành lý ông - Boarding begins around p.m -> Mấy bay bắt đầu cất cánh lúc chiều II HỘI THOẠI Hội thoại A: Are there any planes to Phu Quoc Island next Sunday? -> Chủ nhật tới có chuyến bay tới đảo Phú Quốc không? B: Let me see There is a flight from Hanoi at 3.00 p.m -> Để kiểm tra xem Có chuyến bay cất cánh từ Hà Nội vào lúc chiều A: When am I supposed to check in? -> Mấy phải tới để làm thủ lên máy B: You must be there before 2.30 -> Anh phải tới trước Hội thoại A: Good morning, madam Can I help you? -> Chào chị.Tôi giúp cho chị không? B: Good morning I’m calling about flights to Da Nang next Friday ->Tôi gọi điện đến để hỏi chuyến bay tới Đà Nang vào thứ tuần sau A: Do you want first or economy class? -> Chị muôn chuyến bay hạng hay hạng thường? B: Ecomony class, please -> Hạng thường A: Okay -> Được B: Thank you -> Cảm ơn A: It’s my pleasure -> Không có III TỪVỰNG Flight: Economy: First class: Baggage: Ticket: Cheque: Cash: chuyến bay khoang hạng thường khoang hạng hành lý vé séc tiền mặt Điểm cần lưu ý * Can I help you?Là câu hỏi dụng thông dụng nhất, với ý nghĩa hỏi xem người khác có cần giúp đỡ việc hay không Với ý nghĩa này, tiếng Anh có nhiều cách diễn đạt khác, như: - What can I help you? - What can I for you? - Do you need a hand? BÀI 27 Quan hệ với hàng xóm I MẪU CÂU - How nice of you to come! -> Rất vui anh đến! - Thank you for coming -> Cảm ơn anh đến - I’d like to invite you to my birthday party tomorrow -> Tôi muôn mời anh ngày mai đến dự tiệc sinh nhật - We’ll be glad if you can come to together -> Chúng vui anh đến tham dự - We’re having a party this weekend Will you join US? -> Cuối tuần tổ chức bữa Anh tới tham dự với nhé? - Would you like to join US if you are not doing anything? -> Nếu anh không bận, mời anh đến chơi không? - Please look me up -> Mời anh đến nhà chơi - How you get along with your neighbours? -> Anh sôhg với hàng xóm nào? - I have perfect relations with my neighbours -> Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với người hàng xóm - We have been in good relationships -> Chúng sôhg với hòa thuận - My neighbours drop in on me from time to time -> Thỉnh thoảng người hàng xóm thường qua thăm - I have dropped my acquaintance with this guy -> Tôi cắt đứt quan hệ ta - My neighbours and I often go to each other for help -> Chúng thường qua lại thăm hỏi giúp đỡ - I can’t stand the noise from my neighbour -> Tôi chịu ồn bên nhà hàng xóm nữarồi II HỘI THOẠI Hội thoại A: Yesterday was my birthday I have expected you so long, but you did not come -> Hôm qua lả sinh nhật Tôi đợi anh mãi, anh đcL không đến B: Yesterday I was ill -> Hôm qua bị ốm A: You should have called me -> Lẽ anh nên gọi điện báo cho biết B: I'm very sorry about that -> Tôi thành thật xin lỗi điều đó.  A: I'm unhappy, but don't mention it -> Tôi thấy buồn chút, không Hội thoại A: How you like the new community? -> Anh thấy sống khu phố nào? B: I just love it I have perfect relations with my neighbours -> Tôi thích Tôi sôhg hòa thuận với người hàng xóm III.TỪ VỰNG Neighbour: hàng xóm Invite: mời Birthday party: bữa tiệc sinh nhật Drop in: ghé thăm Help: giúp đỡ Can’t stand: chịu đựng Noise: tiếng ồn Get along with: hòa thuận Relation: mối quan hệ Expect: mong đợi Come: đến Unhappy: buồn Điểm cần lưu ý * Can't stand có nghĩa "không thể chịu đựng được" Đằng sau cụm từ tân ngữ danh động từ (V-ing) - I can’t stand the noise from my neighbour -> Tôi chịu ồn bên nhà hàng xóm - They can’t stand living in the city -> Họ chịu đựng sống thành phố *Don't mention it cụm từ thưồng dùng muốn ám “không sao, không vấn đề gì” Trong hội thoại thông thưồng, đáp lại lời cảm ơn đó, ngưồi ta thường sử dụng cụm từ Ngoài có: - You’re welcome - Never mind - It’s not worth mentioning -> Không có BÀI 28 Quan hệ với đồng nghiệp I MẪU CÂU - Nice to meet you -> Rất vui gặp anh - How you do? -> Anh có khỏe không? - I’ve been looking forward to meeting you -> Tôi mong gặp anh - How’s everything? -> Mọi việc nào? - Not so well -> Không tốt - What about having a drink with me? -> Anh uống nước nhé? - Here is a fax for you -> Đây fax cô: - The fax line is engaged -> Đường truyền fax bận - Please type it in a formal style -> Hãy đánh máy theo phong cách hành - Can you help me to this printer? -> Anh sửa giúp máy in không? - Have you finished typing the report? -> Chị đánh xong báo cáo chưa? - Is it connected to the computer? -> Nó nối với máy tính chưa? - Please copy it for me -> Hãy phô tô cho - What kind of duplicating paper should I use? -> Tôi nên dùng loại giấy nào? - Please use size A4 -> Dùng giấy A4 - How many coppies you need? -> Anh cần sao? - It ran out of paper -> Máy hết giấy - Our copy machine isn’t working well -> Máy copy chạy - The paper jammed and it stopped working -> Bị kẹt giấy máy ngừng hoạt động - I was only five minutes late -> Tôi đến muộn 10 phút - Did you punch in? -> Đánh dấu thẻ chưa? - Let me check my schedule -> Để xem kế hoạch làm - I’m extremely busy -> Tôi bận - I’m pressed for time -> Thời gian kín - I’m an ordinary office worker -> Tôi nhân viên bình thường - I office work -> Tôi nhân viên văn phòng - I’m done with the work -> Tôi kết thúc công việc - Please hand the document in to me -> Làm ơn đưa cho tập tài - I can’t find my white-out -> Tôi không tìm thấy bút phủ đâu - You’re overworking -> Anh làm việc sức II HỘI THOẠI Hội thoại A: What’s the matter with you these day? -> Gần có chuyện xảy với anh B: Why you ask? -> Tại chị lại hỏi vậy? A: Well, you weren’t at the meeting yesterday and you’re absent today -> À, hôm qua không thấy anh họp, hôm không thấy anh làm B: I’m having a flu, so I must stay in bed for some days -> Tôi bị cảm, phải nghỉ nhà vài ngày A: I’m sorry to hear that Wish you get better soon -> Tôi tiếc biết tin Chúc anh mau bình phục Hội thoại A: It was so stressful at work today But it’s over -> Hôm công việc thật căng thẳng kết thúc B: Good job! When did you begin to work here? -> Cô làm tốt Cô bắt đầu làm việc nào? A: In 2008 How was your day at work? ->Tôi làm từ năm 2008 Công ngày hôm anh nào? B: I was aslo very busy today ->Hôm bận rộn III.TỪ VỰNG business card: appointment: conference: report: computer: document: work: connect: danh thiếp hẹn họp báo cáo máy tính tài liệu làm việc kết nối letter tray: khai đựng hồ sơ typewriter: máy đánh chữ Điểm cần lưu ý * Look forward to có nghĩa “mong đợi, mong chờ việc gì”, đằng sau danh động từ (V-ing) - I’m looking forward to hearing from you -> Tôi mong nhận tin tức anh *Trong tiếng Anh, có động từ mà theo sau động từ dùng ỏ hai dạng V-ing Chẳng hạn như: + Stop + V-ing: dừng- hẳn việc gi (không làm nữa) -He stopped smoking two years ago -> Anh không hút thuốc cách năm I stop working here -> Tôi không làm việc - Stop + To-inf: dừng việc để làm việc khác She stops to buy some oranges -> Chị dừng lại để mua They stopped to have a drink -> Họ dừng lại để uống nước ... days? -> Dạo anh nào? - What’s the latest? -> Gần anh sống nào? - How have you been? - >Anh nào? - How have you been doing? ->Dạo anh sống nào? - What have you been doing? -> Dạo anh làm vậy?... time? - >Anh có không? - Have you'got the time? -> Anh không? - What time have you got? -> Mấy anh? - May I ask the time? -> Tôi hỏi anh không? - Could you tell me what time is it now? -> Anh nói... - >Anh chu đáo - Thanks for riding me here -> Cảm ơn anh đưa tới - You’ve been very helpful -> Anh giúp đỡ nhiều - You’re been a great help -> Anh giúp đỡ nhiều - Thank you anyway -> Dù cảm ơn anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng anh giao tiếp cấp tốc , Tiếng anh giao tiếp cấp tốc , Tiếng anh giao tiếp cấp tốc , I. MẨU CẦU ĐÀM THOẠI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay