LÝ THUYẾT TRONG xã hội học

23 116 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 16:29

THUYẾT TRONG HỘI HỌC MỤC LỤC thuyết • Các nhà hội học xây dựng thuyết để giải thích tượng hội thuyết thể mối quan hệ khái niệm hay nói cách khác thuyết giải thích làm để tượng xuất Theo Macionis thuyết giải thích làm để kiện tượng liên hệ với • Ví dụ Roberi Putnam giải việc suy giảm gắn kết công dân nguyên nhân gia tăng việc sử dụng tivi làm phương tiện giải trí Trong ví dụ khái niệm gắn kết công dân xem ti vi Đây mối quan hệ nghịch Cách phân loại thuyết -Đại thuyết: Thể mối quan hệ mang tính phổ quát để giải trình hội thông qua khái niệm trừu tượng - thuyết tầm trung: giải mối quan hệ tượng hội bối cảnh cụ thể -Lý thuyết vĩ mô: giải mối quan hệ tiêu hệ thống (thiết chế, tổ chức, ) -Lý thuyế vi mô: giải mô hình tương tác cá nhân Tầm quan trọng thuyết: Không có thuyết giả thiết định hướng nghiên cứu -Giúp nhà thực tiễn đưa chiến lược can thiệp -Giúp khái quát hành vi chung từ hành vi cá nhân riêng lẻ Ví dụ tụ tử Emile Durkheim Tri thức thực chứng • Những kiến thức chứng thực • Sử dụng phương pháp khoa học để lấy thông tin • Dùng phương pháp định lượng thực nghiệm để tìm mối quan hệ nhân • Chẻ nhỏ ý tưởng thành giả thuyết để kiểm chứng giới hội vận hành theo quy luật mà cần phải tìm kiểm chứng Trường phái kiến tạo hội -Theo trường phái thật không tìm -Những minh chứng thực nghiệm tìm từ nghiên cứu không hoàn hảo -Trường phái kiến tạo hội cho nghiên cứu hội tập hợp giả định -Các giả định hình thành từ kinh nghiệm mà cá nhân cố gắng tìm hiểu giới họ sống -Hình thành ý nghĩa chủ quan từ ứng xử cá nhân -Ý nghĩa chủ quan đa dạng đa chiều cạnh giúp cho nhà nghiên cứu hiểu tính phức tạp hội giới hạn ý nghĩa vài cá nhân -Mục đích nghiên cứu huy động tham gia người nghiên cứu -Câu hỏi nghiên cứu phải rộng khái quát để người nhà nghiên cứu hình thành ý nghĩa bối cảnh, ý nghĩa chủ quan nằm thảo luận tương tác với người khác -Các ý nghĩa chủ quan nằm thỏa hiệp hội lịch sử Trường phái đồng tham gia -Nhóm bị tổn thương nhóm đối tượng nằm quan tâm hội -Trường phái kiến tạo hội chưa chạm đến nhóm -Có vấn đề cụ thể số nhóm cụ thể bất bình đẳng, áp bức… cần kiến thức chuyên biệt để giải -Cần chương trình hành động để thay đổi -Giúp cá nhân giải thoát khỏi ràng buộc văn hóa… -Một vấn đề hội đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khoa học hội -Kinh tế nghiên cứu sản xuất, phân bố tiêu dùng hàng hóa dịch vụ -Tâm nghiên cứu hành vi cá nhân, trình nhận thức -XHH ngành chủ đạo khoa học hội dùng phương pháp nghiên cứu khoa học để nghiên cứu mối quan hệ tổ chức hội hành vi chung nhóm “Mỗi nhân có nhân cách khác nhau, hội lại định hình sống thành viên” (P.Berger,1963) - hội định hình sống cá nhân theo tiêu chí : giới, kinh tế, tuổi mong chờ hội từ nhóm cung khác -XHH xem xét lựa cho cá nhân bối cảnh hội (số mà người phụ nữ có, ) - Các cá nhân hội cụ thể thường có ứng xử giống (các cá nhân hội truyền thống ứng xử khác cá nhân hội đại) -XHH nhìn chung từ cá nhân riêng lẻ nhìn mô hình chung - Dukheirme gọi áp lực hội -XHH chuyển vấn đề cá nhân thành vấn đề hội -Nhiệm cụ thuyết hội học giải thích hành vi hội thực giới -Có hai cách tiếp cận hội học: hội học vĩ mô hội học vi mô -lý thuyết vĩ mô thuyết vi mô -Lý thuyết vĩ mô giải cấu trúc hội mối quan hệ tiểu hệ thống cấu trúc hội -Lý thuyết vi mô giải mô hình tương tác chung cá nhân nhóm, tổ chức cộng đồng hội THUYẾT NỮ QUYỀN ĐƯƠNG ĐẠI Phụ nữ trung tâm thuyết nữ quyền theo cách -Phụ nữ cụ thể tình trạng kinh nghiệm sống họ đối tượng nghiên cứu thuyết nữ quyền -Phụ nữ chủ thể nghiên cứu giới hội -Thuyết nữ quyền tìm cách tạo giới tốt cho người phụ nữ  Các câu hỏi thuyết nữ quyền -Cái đặc trưng người phụ nữ? Phụ nữ diện tất hội vai trò họ đóng không làm vợ, làm mẹ mà -Tại điều lại xảy với phụ nữ? -Giữa người phụ nữ có khác biệt tuổi, màu da, tôn giáo, dân tộc có khác không? Giới hội đương thời -Giới tính: -Giới: -Sự khác biệt sinh học -> khác biệt hội Tuy nhiên văn hóa khác mối quan hệ khác -Theo Rosie the Riveter: Sự phân chia công việc theo giới sinh học mà nhu cầu quan điểm hội Tiền đề cho thuyết nữ quyền -Các trải nghiệm khoa học mang tính khách quan Thuyết nữ quyền tranh luận muốn hiểu giới tự nhiên hội bắt buộc người nghiên cứu phải tránh định kiến cố chủ đích chủ đích phải đạt vào hệ thống yếu tố liên quan đến chủng tộc, giai cấp, giới, trị -Yếu tố cá nhân trị: Những trải nghiệm cá nhân bị định hình hoàn cảnh hội giai cấp, phân tầng quyền lực Vì để hiểu hệ thống phức hợp quyền lực nhà nghiên cứu phải xem xét cách thức cá nhân suy nghĩ, cảm nhận ứng xử từ tất khía cạnh sống -Một việc tích hợp nhiều yếu tố: Mối quan hệ không đơn giản cá nhân mà bị ảnh hưởng hệ thống hội thuyết hội học giới: từ 1960- đến • Sự khác biệt giới: -Phụ nữ vị trí thấp nô lệ cho nam giới Sự khác biệt kết trình dạy dỗ -Động khác biệt khác biệt giới phân công lao động • Bất bình đẳng giới -Nam nữ có khác biệt mà tồn bất bình đẳng -Việc tiếp cận với nguồn tài nguyên, vị hội, quyền lực hội dễ nam giới -Sự bất bình đẳng hội phụ nữ có quyền lực việc định -Sự bất bình đẳng thay đổi Thuyết nữ quyền tự -Nam nữ đề chịu bất lợi kỳ vọng hội -Sự bất bình đẳng phân công lao động theo giới -Vì người theo quan điểm cho phải vận động sách để thay đổi quy định, luật, sách để giảm bớt bất bình đẳng giới Thuyết nữ quyền Maxit -Sự áp phụ nữ bắt nguồn từ tư nơi mà phụ nữ bị bóc lột sức lao động họ trả công thấp không trả công làm nội trợ Sự bất bình đẳng kinh tế nguyên nhân trung tâm bất bình đẳng hội Vì xóa bỏ tư xóa bỏ bất bình đẳng -Xóa bỏ chế độ gia trưởng xóa bỏ bất bình đẳng giới Thuyết nữ quyền cấp tiến -Sự áp phụ nữ bắt nguồn từ chế độ gia trưởng Họ không tin nam giới bị áp -Vì cần tái tổ chức lại cấu trúc hội để giảm bớt chế độ gia trưởng -Chế độ không xóa bỏ nam nữ Vì nữ phải tách khỏi nam giới tạm thời lâu dài -Nữ quyền văn hóa có quan điểm chế độ gia trưởng với bất bình đẳng giới Tuy nhiên việc tạo quyền cho phụ nữ nên khuyến khích tính tích cực số vai trò truyền thống phụ nhữ nuôi dưỡng chăm sóc cái, quan hệ họ hàng thuộc chất họ Thuyết nữ quyền màu đen (black feminist) -Có nhiều dạng bất bình đẳng XH không BBĐ giới Nguyên nhân bất bình đẳng giới chủng tộc, dân tộc giai cấp nhiều tuổi, khuyết tật, -Mọi người trải nghiệm giới khác khác biệt bối cảnh văn hóa, trị cấu trúc sinh học màu da, giai cấp dân tộc, -Vì trải nghiệm chung phụ nữ mang tính phổ quát -Thuyết nữ quyền hậu đại cho giới giới tính mang tính đa chiều cạnh bối cảnh văn hóa, lịch sử trị -Thay đổi hội gặp thách thức việc làm mờ nhạt biên giới chiều cạnh Giới với vấn đề sức khỏe -Cùng gia cấp, phụ nữ thiệt thòi nam giới việc tiếp cận với nguồn tài nguyên, quyền lực,… -Cơ cấu nghề nghiệp khác nhau, lối sống khác -Phụ nữ sử dụng nhiều dịch vụ y tế đàn ông (thai nghén, bệnh phụ nữ) -Nam giới thể mạnh mẽ nên cần đến y tế -Vào năm 40 nam giới chết ung thư phổi -Phụ nữ chết ung thư vú mạnh vào năm 80 -Phụ nữ dễ bị rối loạn tâm nam giới -Phụ nữ bị bệnh tâm thường bị lo lắng, trầm cảm Nam giới uống rượu để giải tỏa -Nam nữ phản ứng khác bệnh tật gắn liền với biến đổi hội -Sự thay đổi công việc, học vấn, văn hóa tác động đến thay đổi vai trò giới -> tác động đến sức khỏe - Phụ nữ tham gia vào họat động kinh tế nhiều -Trình độ học vấn nâng cao -> Nâng cao vị -Sự cân giới xảy giới trẻ nhiều -> phụ nữ có nhiều quyền nam nước phát triển Bài tập: nhóm 6-7 người Nhiệm vụ nhóm: nhóm thảo luận với nhau, thống ý kiến sau viết -Những hành vi nam giới ảnh hưởng tốt không tốt đến sức khoẻ -Tương tự hành vi phụ nữ ảnh hưởng tốt không tốt đến sức khoẻ -Điều tạo khác biệt đó  thuyết mạng lưới hội -Tập trung tìm hiểu gắn kết hội loại hình gắn kết -Có nhóm hội thành viên có quan hệ mật thiết cao, có nhóm có tính mật thiết yếu -Sự gắn kết yếu quan trọng cho hội -Sự gắn kết mạnh làm cho thành viên dễ bị cô lập -Mạng lưới hội không thức họ hàng, bạn bè, đồng hương đóng vai trò quan trọng việc di dân -Mạng lưới hội giúp cho người di cư tiềm thông tin trước di chuyển -Sau di chuyển mạng lưới hội giúp cho người di chuyển việc làm, nhà giúp đỡ khác -Những người nhập cư có xu hướng sống tập trung khu vực có bà họ hàng người thân THUYẾT CẤU TRÚC CHỨC NĂNG -Lý thuyết cấu trúc chức xem hội hệ thống phức tạp tạo thành tiểu hệ thống Các tiểu hệ thống thực chức mối liên kết với tiểu hệ thống khác để tạo nên ổn định phát triển cho hội -Cấu trúc hội mô hình liên kết ổn định hành vi hội -Khởi nguồn cho thuyết cấu trúc chức Auguste Comte ông cho cần phải giữ cho hội thống truyền thống ngày bị phân tán Hebert Spencer H.Spencer (1820-1903) -Thuyết Darwin hội: lựa chọn tự nhiên -Thuyết chức hội -Xã hội phát triển từ hội đơn giản sang hội phức tạp (xã hội công nghiệp) -Cách mạng từ hội quân sự-công nghiệp Davis Moore -Thuyết chức phân tầng-Một khởi đầu thuyết cấu trúc chức -Không có hội phân tầng, tồn giai cấp -Phân tầng chức cần thiết hội hệ thống -Xã hội phân tầng có hệ thống vị cá nhân -Theo quan điểm chức năng, hội thúc đẩy xếp cá nhân theo địa vị thích hợp điều khiển để cá nhân thực tốt vị -Ba nguyên nhân để xếp địa vị hợp lý: có vị tốt nhiều người muốn đạt được, nhiều vị quan trọng cho tồn hội, địa vị hội khác đòi hỏi khả tài khác -Davis Moore tập trung nghiên cứu vị quan trọng Các vị hội xếp phân tầng theo tiêu chí từ quan trọng đến không quan trọng -Cơ chế hội thông qua thưởng xứng đáng với người có vị trí cao Thuyết cấu trúc chức Parsons -Chức tập hợp hoạt động để đáp ứng nhu cầu hội -Có bốn chức cần thiết phải thực hiện: thích ứng (adaptation), đạt mục đích (goal attaiment), hòa nhập (intergration), trì mô hình (latency or pattern maintenace) -Cấu trúc hành vi (behavioral organism) hệ thống hành động nhằm mục đích thích ứng với giới bên -Hệ thống cá nhân (personality system)để thực chức đạt mục đích -Hệ thống hội (social system)giữ chức liên kết chức để kiểm soát điều hành phận hội -Hệ thống văn hóa (cultural system) có nhiệm vụ cung cấp chuẩn mực giá trị định hướng hành động cá nhân -Hệ thống hành động (action system) -Các hệ thống có trật tự thích hợp có mối liên hệ lẫn -Các hệ thống tự trì trật tự ổn định cân -Các hệ thống trạng thái tĩnh thay đổi trật tự -Một phận hệ thống có tác động lên hệ thống khách chuyển giao chức cho hệ thống khác -Các hệ thống trì biên giới với môi trường đặc trưng -Sự phân chia hòa nhập hai trình cần thiết để cân hệ thống -Các hệ thống hướng tới đến tự trì biên giới giữ mối quan hệ phận hệ thống, kiểm soát xu hướng thay đổi -Hệ thống hội tương tác vĩ mô Parsons quan tâm đến mối quan hệ vai trò địa vị, hệ thống hội tác động đến cá nhân trình hội hóa -Văn hóa tạo sở để cá nhân tương tác hòa nhập vào hội -Sự khác biệt tiền đề cho thay đổi -Các giá trị thay đổi khác biệt hội giá trị xảy hệ thống xuất cấp độ cao với cấu phức tạp R.Merton với thuyết cấu trúc chức -Mô hình cấu trúc chức +Tất niềm tin tập quán tồn hội đại phức tạp theo chức +Không phải tất loại hình cấu trúc tồn hội có tính tích cực +Có nhiều giải pháp thay cấu trúc chức hội +Ông phân biệt hại loại chức năng: chức thể hiện, chức tiềm ẩn -Chức thể kết thừa nhận có ý định chức tiềm ẩn kết không nằm mục đích hành vi -Merton dùng thuật ngữ phản chức để mô hình hội cản trở vận hành hội -Thuyết CTCN mang tính trung hòa không tốt xấu Một mô hình có chức cho nhóm phản chức cho nhóm khác -Bình luận hạn chề thuyết cấu trúc chức Những điểm thuyết cấu trúc chức -Xã hội thể thống tạo thành phận (tiểu hệ thống) -Mỗi phận tồn đảm đương chức định -Các phận nằm mối quan hệ chặt chẽ với -Sự thay đổi phận kéo theo thay đổi phận khác -Rút học từ thuyết Tân thuyết cấu trúc chức -Xã hội tạo thành phận mà phận có tương tác lẫn tạo nên mô hình -Thuyết chức không tiếp cận hội cấp độ vĩ mô mà phải xét vấn đề cách tiếp cận vi mô -Sự lệch chuẩn kiểm soát hội thực tế -Sự thay đổi kết phù hợp hài hòa mà từ căng thẳng từ cá nhân tổ chức hội Quan điểm chức sức khỏe -Bệnh tật vai trò (người ta lựa chọn để ôm) -Vai trò quy định miễn trừ nghĩa vụ mà người gánh vác -Bệnh tật sản phẩm tương tác hội Đau ốm làm cho người ta miễn trừ trách nhiệm -Hạn chế bỏ qua yếu tố sinh học bệnh tật thuyết CTCN tầm trung -Robert Merton +Theo Merton đại thuyết vắng bóng dự liệu thực nghiệm +Theo ông thuyết CTCN cần phải trung hòa giá trị thông qua phân tích khách quan +Có hai chức năng: Chức thể chức tiềm ẩn -Charles Wright +Ông dùng từ phản chức chức “dysfunctional (latent) or functional” ví dụ quảng cáo THUYẾT XUNG ĐỘT Định nghĩa phân tầng hội -Các nhóm người hội đại phân chia thành tầng lớp khác nhau, xét tương quan với số đặc trưng quy mô thu nhập, mức độ giàu có, uy tín nghề nghiệp, tuổi tác, chủng tộc, lứa tuổi, giới tính -4 nguyên tắc phân tầng +Phân tầng đặc tính hiển nhiên hội – Không khác biệt cá nhân +Phân tầng hội tồn qua hệ Tuy nhiên động hội xảy số loại hình hội +Phân tầng hội mang tính phổ quát đa dạng +Phân tầng hội bao gồm bất bình đẳng niềm tin Thuyết xung đột -Thuyết xung đột có quan điểm ngược lại quan điểm thuyết cấu trúc chức -Nghiên cứu cấu trúc hội thuyết chức -Không nhìn hội cấu trúc hài hòa mà nhấn mạnh đến quyền lực kiểm soát hội -Mỗi vị hội có quyền lực định Các quan điểm phân tầng -Karl Max: Giai cấp không nên định nghĩa nghề nghiệp hay quy mô thu nhập mà vị trí tầng lớp hội trình sản xuất, tức phải xét tương quan với giai cấp khác.Sự đối lập giai cấp công nhân giai cấp tư sản đối lập người tư liệu sản xuất với chủ tư liệu sản xuất -Max Weber: Giai cấp khía cạnh gắn liền với quyền lực kinh tế quyền kiểm soát kinh tế Các yếu tố học vấn, nơi cư trú,… để tăng thêm địa vị kinh tế hội chiếu cạnh phân tầng: tài sản, quyền lực uy tín hội R Dahrendoft -Quyền lực không nằm cá nhân mà phụ thuộc vào vị -Có xung đột vị cách xếp vị -Những người nắm giữ vị quan trọng phải kiểm soát người quyền -Quyền lực phân tầng: người cấp lại cấp người khác R Collins -Con người sống giới tự hoàn chỉnh cá nhân chủ quan -Có thể người có quyền lực kiểm soát hành vi cá nhân người quyền lực -Nhiều người có xu hướng kiểm soát người khác chống lại – xảy xung đột Năm nguyên tắc phân tích xung đột -Thuyết xung đột nên tập trung vào sống thực tế -Những người có quyền lực có nhiều có nhiều lợi ích -Người có quyền lực không muốn thay đổi, người vị quyền lực muốn thay đổi-> xung đột quyền lực -Mặt hạn chế thuyết xung đột: bỏ qua kiểm soát hội ổn định hội; bỏ qua yếu tố vi mô -Thuyết xung đột nên tập trung nghiên cứu xếp vật chất ảnh hưởng đến tương tác hội -Những người kiểm soát nguồn lực có xu hướng bóc lột người thiếu nguồn lực -Những người có quyền lực áp đặt chuẩn cho toàn hội -Các nhà hội học phải nghiên cứu phân tầng hội phương pháp thực nghiệm so sánh Quan điểm xung đột sức khỏe -Quan điểm xung đột quan tâm đến sức khỏe bất bình đẳng hội: BBĐ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc, lợi nhuận -Bất bình đẳng phân tầng hội, phân biệt chủng tộc giai cấp -Sức khỏe tốt giá trị gắn liền với quyền lực giàu có -Tính thương mại hệ thống y tế tạo bất bình đẳng Giải thích bất bình đẳng sức khỏe -Tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe +Người nghèo có hội chăm sóc sức khỏe (bệnh viện, sức khỏe bà mẹ) +Những nhóm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sức khỏe +Những nhóm nghèo cần chăm sóc sức khỏe nhiều (các nhà quản phải nắm điều này) Sức khỏe nước nghèo -Theo WHO có khoảng tỷ người có tình trạng sức khỏe đói nghèo -Vệ sinh nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe -10% trẻ em tử vong tuổi -Người nghèo nằm vòng luẩn quẩn (vicius cycle) -Người nghèo sinh nhiều -Người nghèo không quan tâm đến dinh dưỡng thiếu tiền, kiến thức thông tin XXH thể thao -Cách tiếp cận chức năng: +Chức thể thao: Chức thể thể thao gì? +Chức tiềm ẩn thể thao gì? +Phản chức thể thao gì? -Cách tiếp cận xung đột +Có phân loại tham gia loại hình thể thao nhóm dân cư: Người giàu thường tham gia loại hình thể thao nào? Người nghèo? THUYẾT TRAO ĐỔI Thuyết lựa chọn hợp (Friedman Hechter 1988) -Xuất phát từ thuyết kinh tế vĩ mô -Các cá nhân hành động có mục địch, có chủ ý -Hành động thực để đạt mục đích mà cá nhân đặt -Có hai tiêu chí để cá nhân hành động: nguồn tài nguyên tổ chức hội -Cá nhân cân nhắc để thu lợi ích cao -Giá trị giải thưởng: có ban thưởng mà có giá trị cá nhân có xu hướng hành động Có giá trị tiêu cực: xử phạt Sự xử phạt không mang lại hiệu -Chi phí lợi ích sở để cá nhân hành động -Nếu cá nhân ban thưởng mong đợi họ hài lòng ngược lại Thuyết trao đổi G.Homans -Con người mang tính hội nằm mối liên hệ với cá nhân khác -Các kiện hội bao gồm chuẩn mực, giá trị có tác dụng kiểm soát hành vi ứng xử thành viên cộng đồng -Các cá nhân ứng xử theo cách mà họ nhận khen thưởng – nguyên tắc ứng xử cá nhân cân nhắc chi phí-lợi ích Thuyết trao đổi P.Blau -Blau tập trung vào tìm hiểu sống hội tổ chức cấu trúc phức tạp cá nhân -Con người gắn kết với nhiều nguyên nhân hành động cá nhân hướng tới lợi ích -Cân lợi ích sở cho trao đổi -Khả thực ảnh hưởng đến hành động cá nhân -Có liên hệ khả đạt mức độ ban thưởng -Lý tưởng hành động đạt ban thưởng cao khả thực lớn -Nếu trao đổi không cân mối quan hệ bền vững -Nếu bên có nhu cầu mà khả để đáp lại có khả xảy -Khả ép buộc đối tác đáp ứng -Có thể tìm giải pháp khác -Cố gắng giữ mối quan hệ mà không đòi hỏi đối tác -Trở thành thấp -Tương tác hội tồn tổ chức hội -Cá nhân có xu hướng tham gia vào nhóm hội mang lại lợi ích nhiều -Vì lợi ích cá nhân mong chờ chấp nhân vào nhóm -Cá nhân cố gắng gây ấn tượng cho nhóm Vì có cạnh trạnh thành viên -Những người có khả thường ban thưởng vị trí quan trọng -Những người khả có mong chờ ban thưởng từ người lãnh đạo -Sự khác biệt thành viên đòi hỏi phải có hòa nhập người vị trí thấp cần khả hòa nhập cao -Tồn khác biệt nhóm tổ chức hội điều tránh khỏi -Có xung đột nhóm thành viên lãnh đạo nhóm -Chuẩn mực giá trị yếu tố kiểm soát nhóm thuyết lựa chọn hợp giải thích sức khỏe -Người nghèo thiếu nguồn lực nên bắt buộc phải sử dụng hàng rẻ, chất lượng -Sự lựa chọn hợp bối cảnh không hợp lý: mua thức ăn mà thích thức ăn lại có hại cho sức khỏe -Ít sử dụng dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe đại chi phí cáo Kinh tế học trẻ em thuyết kinh tế học vĩ mô: trẻ em coi hàng hóa tiêu dụng -Giá trị đứa -Giá trị mặt tinh thần -Giá trị mặt vật chất Con nơi nương tựa tuổi già phụ nữ sống -Nâng cao địa vị cha mẹ cộng đồng -Sự tiếp tục bền vững gia đình -Tiêu cực: +Ngoài chi phí kinh tế, có làm giảm nhu cầu tình cảm thể xác Chi phí kinh tế cho -Chi phí tài cho việc sinh nuôi -Chi phí hội: hội thăng tiến, tiền lương bị -Ở nước phát triển chi phí cho cao mà lợi ích kinh tế thấp -Điều ngược lại nước phát triển -Lý thuyết kinh tế vi mô (Todaro, 1976, Davanzo, 1981) +Cá nhân đưa định di dân dựa vào cân nhắc chi phí lợi ích +Chi phí bao gồm; chi phí kinh tế, chi phí hội chi phí tinh thần +Lợi ích dựa vào mục đích người di chuyển: kinh tế, môi trường, sức khỏe +Nếu chi phí lớn lợi ích cá nhân không định chuyển ngược lại +Việc suy xét chi phí lợi ích phụ thuộc vào đặc tính cá nhân nguồn thông tin mà cá nhân thu nhận THUYẾT TƯƠNG TÁC BIỂU TƯỢNG Các câu hỏi -Sự khác biệt người loài vật gì? -Phân biệt hai từ “tự nhiên” “xã hội” “chủ quan”, “khách quan”, “bản năng” “ý thức” -Khi giải hành vi cá nhân, theo bạn hay văn hóa quan trọng hội đại Ý tưởng G.Mead (1938-1972) -Mead quan tâm đến cách tiếp cận hành vi tập trung vào kích thích phản ứng -Có giai đoạn hành động: +Sự thúc kích thích phản ứng (đói, khát, ) +Con người phản ứng khác với loài vật +Phản ứng người có ý thức tùy theo môi trường hội -Nhận thức bước tiếp theo: người có khả cảm nhận nhận thức thông qua nghe, ngửi, lựa chọn cách thức phản ứng -Bước thức ba thao tác: Con người khác với loài vật xem xét, phán đoán trước định dựa vào kinh nghiệm khứ phán đoán hậu tương lai -Bước cuối hành động để thỏa mãn nhu cầu Quyết định ăn hay không Tinh thần trí óc -Loài vật có hiểu biết hiểu biết -Con người có trí thông minh tri thức có nguyên nhân -Con người có cách ứng xử theo tri thức: biết kiềm chế trì hoãn nhu cầu -Kiềm chế trì hoãn sản phẩm tri thức -Để thích ứng với môi trường người có khả lựa chọn trước nhiều tình -Ý thức (consciuosness) yếu tố chủ quan -Hành động có ý nghĩa phụ thuộc vào ý thức chủ quan Cử (gesture) -Hành động xảy cá nhân hành động hội lại phải có hai người trở lên -Cử người có hai loại: loại ý nghĩa loại có ý nghĩa -Các cử ngôn ngữ có ý nghĩa khác với cử động thể Các biểu tượng có ý nghĩa -Hoàn toàn mang tính hội -Cac1 biểu tượng có ý nghĩa công cụ để giao tiếp -Ngôn ngữ biểu tượng có ý nghĩa -Phải có hiểu đồng biểu tượng: tạo phản ứng -Các biểu tượng có ý nghĩa tạo tương tác biểu tượng Cái -Cái đặc trưng người -Qua trình giao tiếp cá nhân thể -Để hình thành người có khả tiếp nhận tượng bên ngoài, suy nghĩ đánh giá -Để hiểu hành động cá nhân đặt vào vị trí người khác để xem xét Con người hành động mối liên hệ với cá nhân khác -Cá nhân hành động theo mong đợi người khác -Đẻ trở thành thành viên nhóm cá nhân hành động theo mong đợi người khác Hoạt động nhóm hiệu -Tuy nhiên ảnh hưởng đến lựa chọn cá nhân (lý giải lựa chọn khác tình huống) hội -Là tập hợp có tổ chức phản ứng từ cá nhân thông qua -Xã hội tồn xung quanh cá nhân, tạo cho cá nhân khả xem xét hành động -Tổ chức hội tập hợp phản ứng chung cộng đồng -Max Weber: cần phải hiểu hoàn cảnh đứng quan điểm người Các cá nhân phản ứng theo giải họ giới họ.Quan điểm G.Mead áp dụng Mỹ ông cho hình thành thông qua tương tác hội -G.Maead giải thích phát triển thông qua trải nghiệm hội -Thuyết tương tác biểu tượng giải thích ý nghĩa chủ quan Con ngưởi ứng xử dựa niềm tin thật -Xã hội cấu trúc tương tác cá nhân -Con người giải hành vi người khác giải tạo cố kết hội -Sự giải gọi định nghĩa hoàn cảnh Câu hỏi niên thích hút thuốc nguy hiểm? -Mọi người giao tiếp tương tác với phụ thuộc vào việc giải ngôn ngữ, hành động địa vị hội…(bắt tay) -Các biểu tượng thay đổi (tóc dài) Ý nghĩa sức khỏe qua tương tác biểu tượng -Nhận thức khỏe mạnh khác tầng lớp hội khác Ví dụ người nghèo coi đói ăn uống thiếu chất bình thường -Mọi người định nghĩa sức khỏe phụ thuộc vào trạng thái tâm họ Quan điểm xung đột -Quan điểm xung đột quan tâm đến sức khỏe bất bình đẳng hội: BBĐ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc, lợi nhuận -Bất bình đẳng phân tầng hội, phân biệt chủng tộc giai cấp -Sức khỏe tốt giá trị gắn liền với quyền lực giàu có -Tính thương mại hệ thống y tế tạo bất bình đẳng Quan điểm chức -Bệnh tật vai trò (người ta lựa chọn để ốm) -Vai trò quy định miễn trừ nghĩa vụ mà người phải gánh vác -Bệnh tật sản phẩm tương tác hội Đau ốm làm cho người ta miễn trừ trách nhiệm -Hạn chế có bỏ qua yếu tố sinh học bệnh tật Ý nghĩa sức khỏe qua tương tác biểu tượng -Nhận thức sức khỏe khác tầng lớp hội khác Ví dụ người nghèo coi đói ăn uống thiếu chất bình thường -Mọi người định nghĩa sức khỏe phụ thuộc vào tình trạng tâm họ -Dùng thuyết cấu trúc chức năng, tương tác biểu tượng để giải tượng phân biệt chủng tộc ... -Nhiệm cụ lý thuyết xã hội học giải thích hành vi xã hội thực giới -Có hai cách tiếp cận xã hội học: xã hội học vĩ mô xã hội học vi mô - lý thuyết vĩ mô lý thuyết vi mô -Lý thuyết vĩ mô lý giải... -Thuyết chức xã hội -Xã hội phát triển từ xã hội đơn giản sang xã hội phức tạp (xã hội công nghiệp) -Cách mạng từ xã hội quân sự-công nghiệp Davis Moore -Thuyết chức phân tầng-Một khởi đầu thuyết. .. tính hiển nhiên xã hội – Không khác biệt cá nhân +Phân tầng xã hội tồn qua hệ Tuy nhiên động xã hội xảy số loại hình xã hội +Phân tầng xã hội mang tính phổ quát đa dạng +Phân tầng xã hội bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT TRONG xã hội học , LÝ THUYẾT TRONG xã hội học , LÝ THUYẾT TRONG xã hội học , R.Merton với thuyết cấu trúc chức năng, Thuyết trao đổi của P.Blau, Ý tưởng của G.Mead (1938-1972)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay