Bài phát biểu của thường trực huyện ủy khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2017

2 2,809 21
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 14:40

BÀI PHÁT BIỂUKhai mạc lớp Trung cấp Lý luận chính trị hành chínhKính thưa: Thực hiện, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, hôm nay, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính năm 2017 cho cán bộ, đảng viên và dự nguồn các chức danh cán bộ của huyện và các xã, thị trấn. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, trước tiên tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám hiệu nhà trường đã đồng ý tổ chức lớp học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia học tập; kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí giảng viên và toàn thể các đồng chí học viên mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc lớp học thành công tốt đẹp . BÀI PHÁT BIỂU Khai mạc lớp Trung cấp luận trị - hành Kính thưa: Thực hiện, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015, hôm nay, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam phối hợp với Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp luận trị - hành năm 2015 cho cán bộ, đảng viên dự nguồn chức danh cán huyện xã, thị trấn Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, trước tiên xin trân trọng cảm ơn quan tâm giúp đỡ Ban Giám hiệu nhà trường đồng ý tổ chức lớp học Trung tâm bồi dưỡng trị huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia học tập; kính chúc đồng chí đại biểu, đồng chí giảng viên toàn thể đồng chí học viên mạnh khỏe, hạnh phúc Chúc lớp học thành công tốt đẹp ! Thưa toàn thể đồng chí ! Công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán nhiệm vụ quan trọng, công việc thường xuyên cấp ủy Đảng quyền Trong năm qua, Huyện ủy, UBND huyện tổ chức nhiều lớp, cử nhiều cán học với nhiều hình thức đào tạo phù hợp để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán từ huyện đến xã thôn, xóm Thực mục tiêu xây dựng Duy Tiên thành trở thành huyện công nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng Duy Tiên thành huyện nông thôn vào năm 2018 đô thị loại trước năm 2020; Nghị Đại hội Đảng huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 -2020 xác định: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khâu đột phá nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương Thực mục tiêu đó, từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đạo rà soát đối tượng cần bồi dưỡng, đào tạo, huyện phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Trung cấp trị - hành khai giảng hôm nay; với lớp Trung cấp trị - hành chính, Trung tâm bồi dưỡng trịlớp bồi dưỡng kiến thức cho chuyên viên chuẩn bị mở số lớp bồi dưỡng chuyên ngành khác; tuần tới, Nhà văn hóa trung tâm, Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng cho cấp ủy chi thuộc Đảng huyện Để lớp học đạt kết tốt, đề nghị làm tốt số nội dung sau: 1- Ban Chỉ đạo lớp học có phối hợp chặt chẽ với nhà trường việc quản lý, theo dõi lớp học Trung tâm Bồi dưỡng trị huyện đảm bảo điều kiện tốt phục vụ cho công tác giảng dạy giảng viên việc học tập học viên (đảm bảo hội trường, điện nước, bảo vệ phương tiện học viên ) 2- Đối với học viên, đề nghị thời gian học tập, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tiếp thu nội dung chuyên đề giảng, mạnh dạn trao đổi với giảng viên vấn đề cần nghiên cứu Chủ động khắc phục khó khăn, xếp, bố trí công việc đơn vị gia đình tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ Chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường 3- Đối với đồng chí giảng viên, đề nghị Trường Chính trị tỉnh quan tâm bố trí giảng viên có kinh nghiệm, trọng đổi phương pháp, nâng cao chất lượng giảng Trong trình truyền đạt cần cập nhật kiến thức mới, dành thời gian trao đổi, thảo luận để phát huy tính chủ động, sáng tạo học viên Chú trọng việc vận dụng, liên hệ với thực tiễn để giúp học viên tiếp thu giảng cách tốt Kính thưa đồng chí ! Học tập nâng cao trình độ quyền lợi nhiệm vụ học viên Tôi mong rằng, đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tự tu dưỡng, học tập, gắn luận với thực tiễn công tác, hoàn thành nội dung chương trình khóa học đề Một lần nữa, trân trọng cảm ơn Trường Chính trị tỉnh, mong công tác đào tạo bồi dưỡng cán huyện tiếp tục nhận quan tâm giúp đỡ nhà trường thời gian Cuối kính chúc đồng chí đại biểu, đồng chí giảng viên toàn thể đồng chí học viên mạnh khỏe, hạnh phúc Chúc lớp Trung cấp luận trị - hành thành công tốt đẹp Trân trọng cảm ơn ! ... trường thời gian Cuối kính chúc đồng chí đại biểu, đồng chí giảng viên toàn thể đồng chí học viên mạnh khỏe, hạnh phúc Chúc lớp Trung cấp lý luận trị - hành thành công tốt đẹp Trân trọng cảm... học tập, gắn lý luận với thực tiễn công tác, hoàn thành nội dung chương trình khóa học đề Một lần nữa, trân trọng cảm ơn Trường Chính trị tỉnh, mong công tác đào tạo bồi dưỡng cán huyện tiếp tục...2 trường 3- Đối với đồng chí giảng viên, đề nghị Trường Chính trị tỉnh quan tâm bố trí giảng viên có kinh nghiệm, trọng đổi phương pháp, nâng cao chất lượng giảng Trong trình truyền đạt cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài phát biểu của thường trực huyện ủy khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2017, Bài phát biểu của thường trực huyện ủy khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2017, Bài phát biểu của thường trực huyện ủy khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn